Polski papież Benedykt XVI

Polski papież Benedykt XVI

Dodano:   /  Zmieniono: 

Cezary Gmyz

"Ich bin Krakauer" - mógłby powiedzieć Benedykt XVI, trawestując słynne słowa Johna Kennedy'ego, wypowiedziane w Berlinie. Pierwsza de facto podróż zagraniczna Benedykta XVI przekształciła się w szybki proces... polonizacji niemieckiego papieża. Prawie 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II sprawiło, że przyzwyczailiśmy się do tego, iż na Stolicy Piotrowej zasiada Polak. I chcielibyśmy, żeby tak zostało, mimo że papieżem jest Niemiec. Dlatego pielgrzymi chcą go zakorzenić w polskości: przez takie same okrzyki, jakie kierowali do Jana Pawła II ("Zostań z nami!", "Kochamy Cię!", "Tu jest Twoje miejsce!"). Przez gesty przyjaźni i oddania, odwzajemniane w taki sposób, jak czynił to Karol Wojtyła. Przez przyzwyczajanie Benedykta XVI do miejsc wiążących się dotychczas z Janem Pawłem II. Przez ośmielanie papieża Niemca do reakcji typowych dla "polskiej duszy"

Prawdą jest, że obecny biskup Rzymu był witany odrobinę wstrzemięźliwiej niż jego poprzednik. Mniej było przyozdobionych okien, entuzjazm miał trochę niższą temperaturę. Z naturalnej przyczyny, jaką jest bariera językowa i kulturowa, nie było też słynnych dialogów z tłumami. Jednak nikt nie oczekiwał, że Benedykt XVI będzie garściami cytował Słowackiego i Norwida. I nawet lepiej. Polacy mieli bowiem dzięki temu okazję zmierzyć się z faktem, że Kościół, którego są członkami, jest powszechny, nie zaś jedynie narodowy. Na cud zaś zakrawają tłumy Polaków pozdrawiających papieża nie-Polaka w jego ojczystym języku: "Herzlich wilkommen", a nawet "Wir lieben dich". I wygląda na to, że Polacy lepiej by przyjęli to, że Benedykt XVI mówi do nich po niemiecku zamiast po włosku - jak to robił podczas tej pielgrzymki.

Odpowiedź Teutona
Kiedy ponad 40 lat temu polscy biskupi pisali do biskupów niemieckich słynne słowa: "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie", nie doczekali się satysfakcjonującej odpowiedzi na apel o pojednanie od swoich katolickich braci w posłudze. Trzeba było dopiero wizyty Benedykta XVI, papieża z rodu Teutonów, jak nazywa Benedykta XVI biskup opolski Alfons Nossol, by Polacy doczekali się odpowiedzi na miarę wielkości listu naszych biskupów. Czterdzieści lat temu niemieccy hierarchowie, obawiając się utraty poparcia wśród tzw. wypędzonych, którzy szczególnie w katolickiej Bawarii stanowili duży odsetek wiernych, nie zdobyli się na odpowiedź dorównującą wielkością tonowi listu polskiego episkopatu. A przypomnijmy, że nie narażali się na wściekłość całego aparatu państwowego - jak polscy biskupi ze strony komunistycznych władców w czasach Gomułki. Zdecydowanie dalej, a w dodatku wcześniej, poszedł Kościół ewangelicki, publikując niesłusznie dziś zapomniany "Ostdenkschrift", znany również jako memorandum wschodnie. Warto było jednak czekać ponad cztery dekady, by wreszcie się doczekać satysfakcjonującej odpowiedzi, i to ze strony przedstawiciela Flakhelfergeneration - jak się nazywa w Niemczech pokolenie rówieśników Ratzingera. W chwili zakończenia wojny byli oni za młodzi, by iść na front, lecz wystarczająco dojrzali, by pomagać obsługiwać działka przeciwlotnicze.

Powszechność zła
Od początku było jasne, że w wypadku papieża Niemca uwaga światowej opinii publicznej skupi się - właśnie ze względu na jego narodowość i wiek - na wizycie w nazistowskim obozie śmierci Auschwitz--Birkenau. Benedykt XVI, indagowany o to przez dziennikarzy już na pokładzie samolotu lecącego do Polski, odparł, że przybywa do Polski przede wszystkim jako zwierzchnik Kościoła powszechnego. Oczywiście nie oznacza to, że papież starał się w ten sposób zdjąć z narodu niemieckiego odpowiedzialność za zło, jakie działo się w Auschwitz. Problem Auschwitz tkwi w tym, że zgodnie z chrześcijańskim myśleniem źródłem zła jest skaza grzechu pierworodnego. Ten zaś nie jest związany z żadną narodowością, lecz z samą istotą człowieczeństwa. Oczywiście teologiczne podejście do problemu Auschwitz nie zdejmuje z narodu niemieckiego brzemienia odpowiedzialności za zbrodnie tam popełnione. Benedykt XVI ma jednak świadomość, że mimo wezwań "Nigdy więcej Auschwitz" zbrodnie ludobójstwa będą się nadal zdarzać pod każdą szerokością geograficzną.

Przestrogi dla polskich księży
Choć głównym przesłaniem pielgrzymki Benedykta XVI była powszechność Kościoła, biskup Rzymu pielgrzymował jednak również do Kościoła lokalnego. Nie zabrakło więc odniesień do specyficznych polskich problemów. "Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki" - ten fragment przemówienia do kapłanów w warszawskiej archikatedrze został powszechnie odebrany jako przytyk do wad polskiego duchowieństwa. Nasi księża przywykli bowiem uważać, że miarą ich sukcesu jako proboszczów jest wznoszenie nowych świątyń, plebanii i brylowanie w świecie polityki. Benedykt XVI krytycznie traktuje takie podej-ście do kapłaństwa. Polski problem tkwi bowiem w tym, że księża, koncentrując się zbytnio na budownictwie i polityce, zapominają o duszpasterskim wymiarze swojej posługi. Największą różnicą między Janem Pawłem II a Benedyktem XVI był dystans, jaki zachowywał w stosunku do świata polityki. Liderzy naszych ugrupowań, którzy liczyli na to, że Benedykt XVI swoim autorytetem umocni ich polityczną pozycję, srodze się zawiedli. Zwłaszcza że dla wielu z nich zabrakło nawet miejsca w drastycznie ograniczonych sektorach dla VIP-ów. Polityka podczas pielgrzymki odgrywała jedynie rolę protokolarną - do tego stopnia, że Jarosław Kaczyński, szef ugrupowania rządzącego, wymienił uścisk dłoni z papieżem jako członek najbliższej rodziny prezydenta, a nie lider partii. Mimo dystansu Benedykta XVI do polityków papież nie unikał tematów związanych z życiem społecznym. "Potrzeba pokornej szczerości, by nie negować grzechów przeszłości, ale też nie rzucać lekkomyślnie oskarżeń bez rzeczywistych dowodów, nie biorąc pod uwagę różnych ówczesnych uwarunkowań" - to zdanie skierowane do księży zostało jednoznacznie odebrane jako głos w debacie o lustracji, również duchowieństwa. Głos mądry, wzywający do nieukrywania prawdy o przeszłości, ale równocześnie do odpowiedzialności.

Pielgrzymka wiary
Benedykt XVI już na wstępie swojej wizyty w Polsce zaznaczył, że nie jest to jedynie podróż sentymentalna, ale również pielgrzymka wiary. I rzeczywiście, choć na każdym miejscu odnosił się do swojego poprzednika, to równie mocny akcent położył na kwestie teologiczne. Podczas mszy w Warszawie akcentował zachowanie przez Kościół depozytu wiary, podkreślił przy tym rolę tradycji. Nie oznacza to jednak, że papież zamyka się na dialog z inaczej wierzącymi. "Wraz z wami dziękuję za dar tego spotkania i wspólnej modlitwy. Upatruję w nim jednego z etapów realizacji mocnego postanowienia, które uczyniłem na początku mego pontyfikatu, że sprawą priorytetową w mojej posłudze będzie przywrócenie pełnej i widzialnej jedności chrześcijan" - powiedział na ekumenicznym spotkaniu w luterańskim kościele św. Trójcy. Te słowa stanowią przełom w dialogu ekumenicznym. Choć Janowi Pawłowi II sprawa jedności chrześcijan była bliska, to nie postrzegał jej jako pierwszorzędnego celu swojego pontyfikatu. Mimo że w zgodnej opinii komentatorów pierwsza pielgrzymka Benedykta XVI do Polski ma być jednocześnie ostatnią, wcale tak być nie musi. W Kalwarii Zebrzydowskiej, wygłaszając spontanicznie kilka słów do zgromadzonych, ujawnił, że życzyłby sobie, aby beatyfikacja Jana Pawła II dokonała się jak najszybciej. A czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na taką uroczystość niż Kraków? Zwłaszcza że - jak się wydaje - Polacy niemieckiego papieża pokochali. Z wzajemnością.


KOŚCIÓŁ GRZESZNIKÓW
 • Nie jest to tylko podróż sentymentalna, choć i to ma swoje znaczenie, ale wędrówka wiary, wpisana w misję, jaką powierzył mi Pan w osobie Piotra apostoła, który został powołany, aby utwierdzać braci w wierze (por. Łk 22, 32). Ja również pragnę zaczerpnąć z obfitego źródła waszej wiary, które bije nieprzerwanie od ponad tysiąca lat.
  Przemówienie powitalne Benedykta XVI, 25 maja, Warszawa, lotnisko Okęcie

 • Trzeba unikać aroganckiej pozy sędziów minionych pokoleń, które żyły w innych czasach i w innych okolicznościach. Potrzeba pokornej szczerości, by nie negować grzechów przeszłości, ale też nie rzucać lekkomyślnie oskarżeń bez rzeczywistych dowodów, nie biorąc pod uwagę różnych ówczesnych uwarunkowań.
  Spotkanie z duchowieństwem, 25 maja, Warszawa, archikatedra św. Jana

 • Podobnie jak było w minionych wiekach i dziś są osoby lub środowiska, które (...) chciałyby zafałszować słowo Chrystusa i usunąć z ewangelii prawdy - według nich - zbyt niewygodne dla współczesnego człowieka. Usiłuje się stworzyć wrażenie, że wszystko jest względne, że prawdy wiary również zależą od sytuacji historycznej i ludzkiej oceny. Kościół jednak nie może dopuścić, by zamilkł duch prawdy.
  Msza święta, 26 maja, plac Piłsudskiego w Warszawie

 • Mamy nadzieję (...), że opatrzność doprowadzi do tego, iż w niedługiej przyszłości będziemy się cieszyć beatyfikacją i kanonizacją naszego drogiego papieża Jana Pawła II.
  27 maja w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • Jeszcze raz dziękuję wam za wizytę, którą zechcieliście mi złożyć tego wieczoru. Zanieście moje pozdrowienie i błogosławieństwo waszym krewnym, przyjaciołom. Dziękuję!
  26 maja z okna przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie

 • Nie obawiajcie się obowiązków i niespodzianek przyszłości! Nie lękajcie się, że zabraknie wam słów, że spotkacie się z odrzuceniem! Świat i Kościół potrzebują kapłanów, świętych kapłanów!
  26 maja na Jasnej Górze

 • Jak nie dziękować dziś Bogu za to wszystko, co dokonało się w waszej ojczyźnie i w całym świecie podczas pontyfikatu Jana Pawła II? Na naszych oczach zmieniły się systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne. Ludzie w wielu krajach odzyskali wolność i poczucie godności.
  26 maja podczas homilii w Warszawie

 • Wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy przyszłych. Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej na miłości tego, który nas pierwszy umiłował (por. I J 4, 11), aż do całkowitej ofiary z siebie.
  26 maja podczas homilii w Warszawie

 • Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi, nie mających sobie równych w historii, jest rzeczą prawie niemożliwą, a szczególnie trudną i przygnębiającą dla chrześcijanina, dla papieża, który pochodzi z Niemiec. W miejscu takim jak to brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce woła do Boga: Panie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to przyzwoliłeś? (...) Cisza ta jest jednak głośnym wołaniem o przebaczenie i pojednanie, modlitwą do żyjącego Boga, aby na to nie pozwolił nigdy więcej.
  28 maja w Auschwitz

 • Nie mogłem tu nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowiązek wobec Boga. Jestem tu jako następca Jana Pawła II i jako syn narodu niemieckiego, syn tego narodu, nad którym grupa zbrodniarzy zdobyła władzę przez zwodnicze obietnice wielkości, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczając perspektywę dobrobytu, ale też stosując terror i zastraszenie, by posłużyć się narodem jako narzędziem swojej żądzy zniszczenia i panowania.
  28 maja w Auschwitz


 • NIE MAMY PRAWA WYBACZYĆ
  Szewach Weiss
  Przewodniczący Światowej Rady Yad Vashem

  Historyczną wartość ma pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. Po pierwsze, to jego pierwsza zagraniczna podróż. Jej cel ma charakter symboliczny, bo Polska to kraj Jana Pawła II. Po drugie, Benedykt XVI jest Niemcem. Jego rodacy popełnili najstraszniejszą zbrodnię w dziejach ludzkości, więc papież musi się liczyć z odpowiedzialnością historyczną. Należąc do jakiegoś narodu, nie możemy sobie wybrać z niego "dobrych" elementów. Odpowiedzialność historyczna jest także odpowiedzialnością moralną. Swoje źródła czerpie z przeszłości, a nadzieję ma w przyszłości.
  Prezydent Lech Kaczyński stwierdził, że ta pielgrzymka czyni Polaków lepszymi. Nie tylko Polaków. Wszystkich. To globalny proces katharsis. Ta pielgrzymka jest podobna do Woodstock - w tym sensie, że wierni mogą uczestniczyć w masowym doznaniu duchowym. To sprawia, że pielgrzymka ta niesie głębokie pojednanie i ma już swoją wartość.
  My nie mamy prawa wybaczyć Aushwitz. Nie jesteśmy spadkobiercami zamordowanych. Auschwitz nie jest pralnią moralności. Tam nie ma prochów pomordowanych, to nie jest ich cmentarz. W kulturze żydowskiej cmentarz to Bedeit Chaim, czyli dom życia. Auschwitz nie jest żydowskim cmentarzem. Oni nie mogą patrzeć na pielgrzymkę papieża, gdyż nie mają oczu - zostały tylko okulary. Oni nie mają już twarzy. Zostały tylko warkocze.
  Theodor Adorno stwierdził kiedyś, że po Auschwitz nie ma już poezji i sztuki. To trafna metafora. Po Auschwitz nic nie jest możliwe. Wróciliśmy do pustki. I dlatego nie możemy wybaczyć. Ten brak wybaczenia nie jest zemstą. To byłoby niemoralne. Zemsta zrównywałaby nas z hitlerowcami. To jest pamięć wieczna, która tak jak wiara jest przepustką do wolności. Dziś Żydów i katolików łączy jeden Bóg i wspólna historia. Polacy i Żydzi byli ofiarami tych samych ludzi. To dlatego łączy nas dziś wspólna nadzieja, z którą związana jest wizyta Benedykta XVI. Tą nadzieją jest: "Nigdy więcej Auschwitz".


  Fot: Z. Furman

  Więcej możesz przeczytać w 22/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

  Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

   0

  Spis treści tygodnika Wprost nr 22/2006 (1225)

  • Wprost od czytelników 1 cze 2006, 9:00 Radio Wolna Maryja Pozwolę sobie nie zgodzić się z myślą przewodnią artykułu Pawła Lisickiego "Radio Wolna Maryja" (nr 19). Autor, moim zdaniem, zaprzągł wóz przed konia. Problem z Radiem Maryja to nie poglądy o. Rydzyka, ale skrajna... 3
  • Na stronie - Radykalnie nieradykalni 1 cze 2006, 9:00 Tylko radykałowie są w stanie urzeczywistnić projekt IV RP 3
  • Radykalnie nieradykalni 1 cze 2006, 9:00 Tylko radykałowie są w stanie urzeczywistnić projekt IV RP 3
  • Skaner 1 cze 2006, 9:00 TRZĘSIENIE ZIEMI Koszmar na Jawie Yogyakarta na Jawie, ponadtrzymilionowa historyczna metropolia królów i ulubiony cel turystów z całego świata, doświadczyła w sobotę prawdziwej apokalipsy. Trzęsienie ziemi o sile 6,2 stopnia w skali... 8
  • Sawka czatuje 1 cze 2006, 9:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
  • Playback 1 cze 2006, 9:00 Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej © M. STELMACH 14
  • Poczta 1 cze 2006, 9:00 KOALICJA LOBBYSTÓW W artykule "Koalicja lobbystów" (nr 21) zasugerowano, iż moja działalność poselska może być inspirowana przez firmy farmaceutyczne. Zarzucono mi również, że aktywnie wspieram Koalicję Teraz Zdrowie, a to nieprawda.... 14
  • Ryba po polsku - Kod Kurtyki 1 cze 2006, 9:00 Prawda została już zlustrowana i wypadła negatywnie. Na dzisiejsze czasy za mało jest relatywna Maciej Rybiński Kiedy występowałem w kabarecie Pod Egidą u Janka Pietrzaka, przez kilka przedstawień zbierałem duży aplauz za dowcip tej... 15
  • Z życia koalicji 1 cze 2006, 9:00 Z PiS wyrzucono na twarz posła Ryszarda Kaczyńskiego. Bo swym peugeotem skasował po pijaku płot. To oburzający postępek, należało mu się. Za jazdź francuskim samochodem. "Kaczyński wyrzucony z PiS za jazdę po pijaku" - donosiły... 16
  • Z życia opozycji 1 cze 2006, 9:00 Bez dwóch zdań - mamy następcę Gabriela Janowskiego. To Stefan Niesiołowski, który jedzie - jak to mówi młodzież - na maksa. I znowu aktualne staje się pytanie: na czym jedzie? I jaki jest numer telefonu do dilera od tego czegoś?... 17
  • Nałęcz - Dżuma 1 cze 2006, 9:00 W spiskowej teorii dziejów uprawianej przez endeckich pogrobowców z LPR geje stali się substytutem Żydów Tomasz Nałęcz Przez Polskę przetoczyły się młodzieżowe demonstracje przeciwko nominacji Romana Giertycha na ministra edukacji... 18
  • Fotoplastykon 1 cze 2006, 9:00 19
  • Polski papież Benedykt XVI 1 cze 2006, 9:00 Cezary Gmyz "Ich bin Krakauer" - mógłby powiedzieć Benedykt XVI, trawestując słynne słowa Johna Kennedy'ego, wypowiedziane w Berlinie. Pierwsza de facto podróż zagraniczna Benedykta XVI przekształciła się w szybki proces... polonizacji... 20
  • Niemiecka skromność 1 cze 2006, 9:00 Benedykt XVI zmienił stosunek Niemców do Kościoła katolickiego i do chrześcijaństwa w ogóle Zdzisław Krasnodębski To że nowy papież był przyjacielem swego poprzednika, było dla Polaków od początku ważniejsze niż to, że należy on... 26
  • Jarosław bezwzględny 1 cze 2006, 9:00 Wystarczą trzy telefony prezesa PiS do Leppera, Giertycha i prezydenta, i Marcinkiewicz "znika w jednej chwili" Igor Janke Kazik, nie obraź się, mógłbyś u mnie zostać wicepremierem" - te słowa usłyszał premier Marcinkiewicz od Jarosława... 30
  • Zwyczajny układ 1 cze 2006, 9:00 Obecny lubelski establishment to w dużej części oficerowie bezpieki i ich agenci Wojciech Sumliński Dlaczego w Polsce niezbędna jest lustracja? Bo istnieje coś, co kilkanaście lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wciąż daje... 34
  • Mistrzostwa świata nazistów 1 cze 2006, 9:00 Większość używanych przez niemieckich neofaszystów akcesoriów produkuje się w Polsce 40
  • Giełda 1 cze 2006, 9:00 Hossa Świat Prezes spraw zagranicznych Co najmniej do 2011 r. szefem Gazpromu będzie Aleksiej Miller. Rada nadzorcza koncernu przedłużyła kontrakt z byłym wiceministrem energetyki Rosji o kolejne pięć lat. Od 2001 r., kiedy Miller został... 42
  • Bang bank 1 cze 2006, 9:00 Leszek Balcerowicz i Hanna Gronkiewicz-Waltz będą głównym celem ataku sejmowej komisji ds. banków Jan Piński Krzysztof Trębski Ubrani w dresy i tenisówki wiceministrowie z PiS pisali uzasadnienie do projektu uchwały o powołaniu sejmowej... 44
  • Bąbel ratunkowy 1 cze 2006, 9:00 Warszawska giełda wyleczy rany dopiero w przyszłym roku Witold M. Orłowski Czy na naszych oczach dzieje się jakaś straszliwa katastrofa, która obróci giełdę w zgliszcza? Główne indeksy giełdy straciły w ciągu ostatnich dwóch tygodni... 50
  • Holenderska choroba Putina 1 cze 2006, 9:00 Wysokie ceny ropy uczynią z Rosji Libię Europy Witold M. Orłowski Rosja bankrut przemieniła się w Rosję bogacza, bo w ostatnich ośmiu latach rosły ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. W ciągu następnych kilkunastu lat z tego samego powodu... 54
  • Plajta futbolowa 1 cze 2006, 9:00 Finansową klapą skończy się mundial w Niemczech - tak jak wszystkie tego typu imprezy od 1994 r. Małgorzata Zdziechowska Berlin Taka szansa nigdy więcej nam się nie trafi" - przekonywał na początku 2000 r. słynny trener i piłkarz Franz... 60
  • Załatwione odmownie - Krzyż na ekonomii 1 cze 2006, 9:00 Ekonomii nie wolno podpierać papieskimi encyklikami Jan Winiecki Od pewnego czasu mamy u nas sezon na podpieranie się. Kiedy jedni politycy podpierają się ojcem dyrektorem, drudzy starają się ich przelicytować biskupem. Wy w nas Toruniem,... 64
  • Supersam 1 cze 2006, 9:00 66
  • Dowódca na szczycie 1 cze 2006, 9:00 Commander, nowy w ekipie jeepów Chryslera, przedstawiany jest jako "zdobywca szczytów". Jak przystało na "dowódcę", wyróżnia się rozmiarami. Jest najdłuższy, najszerszy, najobszerniejszy, no i zabiera na pokład aż... 66
  • Ucieczka z Pekinu 1 cze 2006, 9:00 Lepsza jakość i mocniejsza marka, uzasadniające wyższą cenę - tak chcą wygrać europejskie firmy z zalewem chińskiej odzieży. Mający 67 salonów w Polsce francuski Orsay, niegdyś promujący modę dla nastolatek, podniósł wiek... 66
  • Polskie pasy 1 cze 2006, 9:00 Jacek Krzynówek, pomocnik Bayeru Leverkusen i reprezentacji Polski, będzie grał w specjalnych butach Adidasa. Firma przygotowała nowe modele obuwia dla wszystkich 32 drużyn piłkarskich - u Szwedów adidasy ozdobiono grafiką kasku wikinga, u... 66
  • Wyszczuplający drink 1 cze 2006, 9:00 Mimo że na nadwagę i otyłość skarży się aż 53 proc. Polaków, tylko 1 proc. dorosłych regularnie odwiedza siłownie i kluby fitness; zdecydowana większość deklaruje stosowanie diety. Tym, którzy przygotowują się do kuracji... 66
  • Dzieci Piotrusia Pana 1 cze 2006, 9:00 Kidult nie boi się obciachu: korzysta z doświadczeń dorosłości, jednocześnie uciekając od jej powagi 68
  • Atak lexusu 1 cze 2006, 9:00 Lexus zajeżdża drogę Mercedesowi i BMW Piotr R. Frankowski Potajemne spotkanie kierownictwa Toyoty w sierpniu 1983 r. odmieniło rynek luksusowych samochodów, na którym od lat dominowały te same marki. Szefowie japońskiego koncernu uznali... 72
  • Nago, ale z torebką 1 cze 2006, 9:00 Za cały strój wystarczy dziś ozdobny krawat albo torebka Michał Zaczyński Nie wychodź z domu bez szerokiego paska - przestrzegają magazyny "Vogue" i "W". Właśnie taki pasek uznały one za najważniejszą część garderoby sezonu.... 74
  • Wino sarmatów 1 cze 2006, 9:00 Tokaj "sam się rodzi" - mówili Polacy. I tak nazwa samorodny przylgnęła do węgierskich win Tomasz Prange-Barczyński Vinum regnum, rex vinorum (wino królów, król win) - tak po 1945 r. mówili o swoim trunku producenci tokaju, choć miało... 76
  • Mistrz kompromisu 1 cze 2006, 9:00 Czternaście lat Kazimierz Górski czekał na to, by znaleźć piłkarzy grających szybko i dobrych technicznie Jacek Gmoch Były trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, asystent Kazimierza Górskiego na igrzyskach olimpijskich w 1972 r. i... 79
  • Pancerny prymas 1 cze 2006, 9:00 Władze PRL próbowały skłócić prymasa Polski z Watykanem Andrzej Grajewski Zastępca redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego", przewodniczący kolegium IPN Najbardziej skomplikowanym i delikatnym wyzwaniem, z jakim przyszło się zmierzyć... 80
  • Know-how 1 cze 2006, 9:00 Świat w tropiku Strefy klimatów zwrotnikowych znacznie się powiększyły w ciągu ostatnich 25 lat - wykazały pomiary satelitarne. Znane z wysokich temperatur obszary tropikalne są położone po obu stronach równika i sięgają zwrotników... 83
  • Ubezpiecz się od Religi! 1 cze 2006, 9:00 Im więcej lekarzy strajkuje, tym więcej pacjentów ubezpiecza się prywatnie, stawiając krzyżyk na usługach pogrążonej w kryzysie publicznej służby zdrowia. Już ponad milion Polaków za gigantyczną sumę 1 mld zł wykupiło dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, gwarantujące za 40-70 zł... 84
  • Kobieta pracująca 1 cze 2006, 9:00 Kobiety łączące życie rodzinne z pracą zawodową żyją dłużej i są szczęśliwsze Monika Florek-Moskal Kobieta nie może pogodzić tradycyjnej roli żony i matki z dążeniem do samorealizacji, bo rodzi to stres i skraca życie -... 92
  • Bez granic 1 cze 2006, 9:00 Kitel dla pariasa Strajk polskich lekarzy to nic w porównaniu z protestem ich indyjskich kolegów. Od kilku tygodniu w Indiach strajkują tysiące lekarzy i studentów medycyny. Poszło o rządowy projekt, zgodnie z którym połowę przyjmowanych... 94
  • Polska Rzeczpospolita Bananowa 1 cze 2006, 9:00 Jak możemy pomóc Ameryce, by pomóc samym sobie? Marta Fita-Czuchnowska z Waszyngtonu Święty Mikołaj przeniósł się latem do Waszyngtonu. W ciągu kilku dni dostaliśmy od USA serię niesłychanie cennych prezentów. Jeden z nich to... 96
  • Sierociniec Breżniewa 1 cze 2006, 9:00 GUAM to orszak pogrzebowy resztek ZSRR Grzegorz Sadowski Druga zimna wojna ledwie się zaczęła, a Rosja już ją przegrywa. - Gruzja, Ukraina, Mołdawia i Kirgistan wydają się stracone. Adżaria upadła. Naddniestrze jest otoczone. Wróg... 100
  • Magik Zapatero 1 cze 2006, 9:00 Dynamiczna Hiszpania daje lekcję pogrążonym w marazmie sąsiadom Waldemar Kedaj Hiszpania szeroko otworzyła drzwi dla pracowników z Polski i innych nowych państw UE bez śladu strachu przed inwazją ze wschodu. Równocześnie w Madrycie... 104
  • Trzęsienie w salonie 1 cze 2006, 9:00 Polsce przyprawia się za granicą wykrzywioną twarz Romana Giertycha Dominika Ćosić z Brukseli Henryk Szafir z Jerozolimy Wejście do rządu Samoobrony i LPR właściwie niczego już nie popsuło w obrazie Polski - nowa polska władza a priori... 106
  • Menu 1 cze 2006, 9:00 KRÓTKO PO WOLSKU Życie seksualne Muminków Biedny Bolek i Lolek! Biedni, wrobieni przez niemieckich gejów i lesbijki, patroni zapowiadanej na czerwiec Parady Równości w Warszawie. W dodatku wrobieni bezpodstawnie. Owszem, podejrzewano Bolka,... 108
  • Recenzje 1 cze 2006, 9:00 110
  • Świat według blondynki 1 cze 2006, 9:00 Ewa Kasprzyk to specjalistka od kiczowatych monodramów. W "Patty Diphusa", scenicznej adaptacji felietonów Pedra Almodóvara, brawurowo zagrała gwiazdkę porno o wyglądzie drag queen. Podczas godzinnego psychologicznego striptizu... 110
  • Jemu się udało 1 cze 2006, 9:00 "Chcecie się zająć jedyną rzeczą, która odrywa kobiety od gadania - szyciem?!" - tak ponoć zareagował Isaac Singer na propozycję, by przystąpił do ulepszenia maszyny, która go unieśmiertelniła i zapewniła majątek. Losy... 110
  • Sensacja z Salzburga 1 cze 2006, 9:00 Czy oglądając dzisiaj "Traviatę", da się uronić łzę? Nie do uwierzenia, ale tak! Przedstawienie, po którym niezbyt skora do entuzjazmu publiczność Festiwalu w Salzburgu wstała z miejsc, ogląda się z zapartym tchem. Twórcy... 110
  • Źdźbło prozy 1 cze 2006, 9:00 Dla prozy Michaela Cunninghama punktem wyjścia jest twórczość i biografia wybitnych twórców. Po nawiązujących do życia Virginii Woolf "Godzinach" postanowił sięgnąć do twórczości XIX-wiecznego amerykańskiego poety Walta... 110
  • Czarci różaniec 1 cze 2006, 9:00 Sataniści liczą, że już 6 czerwca rozpocznie się era Antychrysta 112
  • Dokument fikcji 1 cze 2006, 9:00 Film dokumentalny przybiera formę politycznego pamfletu Jerzy A. Rzewuski Żyjemy w skrajnie nieprzyjaznym świecie. A właściwie w jakimś piekielnym koszmarze, w którym na zwykłego, zapracowanego i poczciwego człowieka zewsząd czyhają... 118
  • Pazurem - Pompownia gwiazd 1 cze 2006, 9:00 Jak ktoś trzy razy zapowiedział pogodę w Polsacie, potem nie musi już nic Wiesław Kot Tragedia. Przemysława Gosiewskiego szefowie PiS cofnęli sprzed kamer. O czym gazety poinformowały naród wyczerpująco i na czołówkach. Nawet... 120
  • Pompownia gwiazd 1 cze 2006, 9:00 Jak ktoś trzy razy zapowiedział pogodę w Polsacie, potem nie musi już nic 120
  • Ueorgan Ludu 1 cze 2006, 9:00 Nr 22 (188) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 29 maja 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza NAJLEPSI W KADRZE NARODOWEJ Po fali krytyki, że w kadrze nie znaleźli się nasi najlepsi reprezentanci, trener Janas dokonał istotnych zmian. Reporter... 121
  • Skibą w mur - Dobre, bo krótkie! 1 cze 2006, 9:00 Jak mówi stare przysłowie ortopedów: lepsza noga u Maryśki niż wycięcie ślepej kiszki! Krzysztof Skiba W przyrodzie od lat trwa wojna długiego z krótkim. Raz modne są długie włosy, a raz krótkie paznokcie. Długie jest dłuższe niż... 122