Niemiecka skromność

Niemiecka skromność

Dodano:   /  Zmieniono: 
Benedykt XVI zmienił stosunek Niemców do Kościoła katolickiego i do chrześcijaństwa w ogóle

Zdzisław Krasnodębski

To że nowy papież był przyjacielem swego poprzednika, było dla Polaków od początku ważniejsze niż to, że należy on do narodu sąsiadującego z Polską na Zachodzie, obserwowanego nadal z lekkim dreszczykiem. Świadome nawiązanie Benedykta XVI do Jana Pawła II przyjęto w Warszawie z wdzięczną ulgą" - napisał "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Miarą zainteresowania wizytą Benedykta XVI w Polsce nie są jednak doniesienia opiniotwórczego "FAZ". Przeciętny Niemiec sięga bowiem po "Bild". Dziennik, który w ubiegłym roku dał tytuł: "Jesteśmy papieżem!", teraz z lekką nutą zazdrości donosił: "Polacy oklaskują naszego papieża".
Wizyta Benedykta XVI w Polsce była szeroko relacjonowana w niemieckich mediach. Podkreślano, że z jednej strony jest to wizyta następcy Jana Pawła II, który musi się zmierzyć z jego dziedzictwem i umiejętnością oddziaływania na masy wiernych, a z drugiej strony - jest to wizyta papieża Niemca, którego słowa w Auschwitz-Birkenau będą słuchane ze szczególną uwagą. Dało się zauważyć skrywane zdziwienie, że Benedykt XVI jest tak ciepło przyjmowany przez Polaków. W istocie - dla rzekomo nacjonalistycznych Polaków niemieckość Benedykta XVI ma znacznie mniejsze znaczenie niż dla "postnarodowych" Niemców polskość Jana Pawła II.
Zdaniem komentatorów, papież odwiedził bardzo podzielony Kościół. Niemiecko-francuski kanał Arte nadał z pierwszego dnia wizyty papieża relację, w której Roman Giertych i Andrzej Lepper występowali w rolach głównych. Straszono młodzieńcem z Młodzieży Wszechpolskiej zapowiadającym rychłą rechrystianizację Europy. W doniesieniach wskazywano, że Benedykt XVI upomina polski Kościół, że chce przezwyciężyć nacjonalizm i działać na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

Wbrew stereotypom
Jak Polacy przyjmą następcę Jana Pawła II? To pytanie zadawano sobie, gdy jeszcze żył papież Polak. Mimo ogromnego żalu i głębokiej żałoby po śmierci Jana Pawła II, mimo poczucia osierocenia, Polacy nadspodziewanie szybko zaakceptowali Benedykta XVI. Ba, nie tylko zaakceptowali, lecz rzeczywiście przyjęli go do serca. A jego narodowość nie jest w tym żadną przeszkodą, choć - jak wiemy - polsko-niemieckie stosunki nie układają się ostatnio najlepiej, choć znowu rośnie w Polsce nieufność do Niemców, choć odżywają obawy, które wydają się coraz bardziej uzasadnione. Papież Benedykt XVI postrzegany jest w innym kontekście. W dodatku jego cechy charakteru i sposób zachowania wydają się zaprzeczeniem stereotypu Niemca - nazbyt pewnego siebie, hałaśliwego, butnego i ekspansywnego. Oczywiście, ogromne znaczenie ma dla Polaków to, że kardynał Ratzinger był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, że często do niego nawiązuje, że uznaje jego wielkość, że stara się przemawiać do pielgrzymów po polsku. Jest postrzegany w Polsce jako kontynuator dzieła swego poprzednika.

Jesteśmy papieżem
W ojczystym kraju Benedykt XVI jest postrzegany dużo chłodniej niż w Polsce. Nawet na spotkaniu z młodzieżą w Kolonii zdecydowanie dominowali młodzi ludzie spoza Niemiec. A jednak nie ulega wątpliwości, że Benedykt XVI zmienił stosunek Niemców do Kościoła katolickiego i do chrześcijaństwa w ogóle. Nie jest to zmiana spektakularna, nie ma zbiorowych uniesień, wszystko odbywa się dość powściągliwie. Największy wybuch zbiorowej emocji na wieść o wyborze kardynała Ratzingera na papieża wyraził się w słynnej już tytułowej stronie "Bild Zeitung": "Jesteśmy papieżem!" Dziś nadal wielu Niemców, zwłaszcza w regionach postprotestanckich, z wielkim dystansem podchodzi do Kościoła katolickiego, ale katolicyzm przestał uchodzić za średniowieczny zabobon, nie wykorzeniony do końca przez reformację i oświecenie. Watykan nie jest już synonimem ciemnogrodu. Niemcy zaczęli znowu wstępować do obu Kościołów, katolickiego i protestanckiego, choć nadal więcej z nich ubywa, niż przybywa. W czasie ostatniej Wielkanocy telewizja i prasa pełne były treści chrześcijańskich. Jak trafnie zauważył "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", "tęsknota Niemców za religią jest w czasie tej Wielkanocy bardziej widoczna niż kiedykolwiek". Ostatnio minister edukacji zapowiedziała oparcie wychowania w szkołach na wartościach chrześcijańskich. Takich słów nie słyszano w Niemczech od dawna.
Ogromne znaczenie dla pozytywnego stosunku Niemców do Benedykta XVI ma fakt, że papież jest ich rodakiem. Można rzec, że zaufanie do rodaka przeważa nad tradycyjną nieufnością Niemców niekatolików do katolicyzmu i papiestwa, sięgającą jeszcze czasu kulturkampfu. Podkreśla się kompetencje teologiczne Benedykta XVI, jego wybitną inteligencję oraz "niemieckie cechy charakteru" - rzeczowość, skromność, oszczędność stylu. To, że wbrew obawom jego pontyfikat nie okazał się czymś w rodzaju współczesnej wojującej kontrreformacji, że Joseph Ratzinger jako Benedykt XVI wyraźnie złagodniał, że spotkał się z Hansem Kengiem, dodatkowo przysporzyło mu popularności. Pierwsza encyklika Benedykta XVI spotkała się z powszechną aprobatą. Proponowano nawet - niezupełnie poważnie - by wywieszać ją w centrach fitness.

Kłopot z Janem Pawłem II
Z Janem Pawłem II Niemcy mieli ogromny kłopot. Jego wybór, do którego - jak wiadomo - w walny sposób przyczynili się niemieccy kardynałowie, przyjęto z wielką sympatią i nadzieją. Jednak potem Jan Paweł II wywoływał coraz większą irytację i wrogość. Jak wspominał "Stern", "fala sympatii towarzyszyła Janowi Pawłowi II, gdy jako pierwszy papież od prawie dwustu lat ucałował niemiecką ziemię, gdy 15 października 1980 r. wylądował na lotnisku Kolonia/Bonn. Prawie 1,5 mln ludzi wzięło udział w nabożeństwach. Siedem lat później, w czasie drugiej podróży do Niemiec, zainteresowanie było wyraźnie mniejsze, a komentarze już bardziej krytyczne. W czasie trzeciej wizyty, w czerwcu 1996 r., atmosfera diametralnie się zmieniała - w Berlinie agresywne protesty przyćmiły pielgrzymkę. Później popularność Jana Pawła II w Niemczech spadała. Decyzja papieża w 1999 r., że Kościół musi się wycofać z doradztwa w sprawie przerywania ciąży, spotkała się z ogólnym brakiem zrozumienia" ("Stern" z 8 października 2003 r.).
W Niemczech aborcja jest dopuszczalna pod warunkiem konsultacji z ośrodkiem doradczym. Prowadziły je Kościoły katolicki i protestancki, które po rozmowie wystawiały zaświadczenie o konsultacji. De facto było ono równoznaczne ze zgodą na aborcję. Papież nakazał nadal prowadzić konsultacje, ale zabronił wydawania zaświadczeń.
Jan Paweł II był postrzegany jako papież konserwatywny, nie rozumiejący współczesnego świata, autorytatywnie tłumiący postępowe dążenia niemieckiego episkopatu. To samo zresztą mówiono o kardynale Ratzingerze. Sądzono, że to on stoi za twardymi decyzjami Jana Pawła II. Ale dogmatyzm Jana Pawła II kładziono na karb jego polskości. To jeszcze pogarszało oceny. Niemal bez przerwy kursowały pogłoski o rychłym ustąpieniu Jana Pawła II, czasami pochodzące wprost z niemieckiego Kościoła. Ci Niemcy, którzy w ogóle interesowali się życiem Kościoła, z utęsknieniem czekali na koniec jego pontyfikatu.
Niechęć do Jana Pawła II najbardziej jaskrawie ujawniła się w czasie ostatniej wizyty papieża Polaka w Niemczech. Kanclerz Kohl mówił wtedy - 23 czerwca 1996 r. w czasie uroczystości pożegnania Jana Pawła II przy Bramie Brandeburskiej - o zasługach papieża dla przezwyciężania totalitaryzmu, dla wyzwolenia Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślał, że to Niemcy szczególnie wiele zawdzięczają Janowi Pawłowi II, że w sposób niezwykle istotny przyczynił się on swą działalnością i postawą do ponownego zjednoczenia Niemiec. Było jednak jasne, że nie wszyscy Niemcy podzielają tę wdzięczność. Wręcz przeciwnie, wizyta dała pretekst do zamanifestowania niechęci i pogardy. Doszło do gorszących scen. Gwizdy i obelżywe okrzyki towarzyszyły przejazdowi przez aleję Unter den Linden do Bramy Brandenburskiej. W pojazd papieża rzucano jajkami. Osoby przebrane w białe stroje, mające przypominać papieskie, odgrywały sceny onanii, nagie kobiety protestowały jako "antypapieżyce". Dzisiaj niechętnie i ze wstydem się o tym wspomina. Na pewno także narodowość Jan Pawła II odgrywała tu swą rolę. Podejrzewano go o niechęć do Niemców. Znaczna część niemieckiej opinii publicznej była niechętna, często wręcz wroga. Znany filozof Peter Sloterdijk napisał we "Frankfurter Allgemeine Zeitung" po śmierci Jana Pawła II: "Zły poeta, przeciętny teolog, konwencjonalny filozof, dogmatyczny biskup Karol Wojtyła będzie wkrótce zapomniany".

Siła słabości
Po śmierci Jana Pawła II berliński kardynał Georg Sterzinsky tłumaczył, że nie jest prawdą, iż Jan Paweł II nie lubił Niemców: "Berlin i berlińczycy byli z początku dla Jana Pawła II, który był przecież polskiego pochodzenia i przeżył Niemców w swej ojczyźnie, synonimem władzy, narcyzmu, a potem także komunizmu. Ale później papież chciał, aby Berlin stał się stolicą pojednania" ("Morgenpost" z 4 kwietnia 2005 r.).
Stosunek Niemców do Jana Pawła II zmienił się dopiero po amerykańskiej interwencji w Iraku. W ich oczach papież odzyskał autorytet, wypowiadając się przeciw wojnie. Także jego walka z fizyczną słabością i cierpieniem spowodowała zmianę nastawienia. Nie sposób było nie zauważyć jego ogromnej wiary. To budziło szacunek - nawet wśród krytyków.
Zdziwienie Niemców wywoływał wpływ Jana Pawła II na młodzież. Poza publikacjami ściśle związanymi z Kościołem do wyjątków należały takie książki jak ta autorstwa Jana Rossa, dziennikarza "Die Zeit", ukazująca wielkość Jana Pawła II. Ross nie ukrywał swego podziwu: "Po tym hymnie pochwał można by sądzić, że jestem katolikiem, papieskim groupie. W żadnym razie. Wręcz przeciwnie. Gdybym był katolikiem, byłbym pewnie mniej zachwycony. Najbardziej surowi krytycy tego pasterza pochodzą z jego własnego stada. Pozostawiam im narzekania, że chce on restaurować papiestwo "monarchiczne" i tłumi wewnątrzkościelne debaty. Jako agnostyczny liberał, chociaż zakorzeniony w glebie chrześcijaństwa, troszczę się o świat, nie o Kościół. Chcę wprost i po prostu stwierdzić, że papież Jan Paweł II jest największym spośród przywódców naszego czasu".

Siła skromności
Obecnie Polacy podkreślają ciągłość między pontyfikatem Jana Pawła II i Benedykta XVI, natomiast w Niemczech często kładzie się nacisk na różnice. Zwraca się uwagę na odmienność stylu i dążeń Benedykta XVI. Po śmierci Jana Pawła II Jan Ross napisał w artykule "Lew na świętym tronie": "Jan Paweł II był konserwatywny, autorytarny, bezkompromisowy. Jego historyczne osiągnięcia były możliwe właśnie dzięki temu. Ostatecznie Kościół jako instytucja nie interesował go tak naprawdę, nie był władcą czy administratorem, lecz charyzmatykiem. I chociaż Jan Paweł II był wielki na zewnątrz, choć w sposób imponujący przywrócił historyczny i moralny autorytet Kościoła katolickiego, to pozostawia go popękanym, a nawet wręcz podkopanym wewnątrz. Tutaj rozpocznie się praca jego następcy" ("Die Zeit" z 6 kwietnia 2005 r.). Wydaje się, że następca Jana Pawła II doskonale wypełnia to zadanie, co czasem wiąże się z jego niemieckim pochodzeniem. Jak niedawno pisał Dirk Schumer, dziennikarz "Frankfurter Sonntagszeitung", "jego stylem jest skromność, ten nieśmiały i nieprzekupny papież dąży do redukcji watykańskiej biurokracji i bez polskiego kultu jednostki chce się ograniczyć do istoty swego przesłania". Autor sądzi, że ten niemiecki styl może pomóc Włochom w czasach kryzysu politycznego, że Włosi mogą się na przykładzie Benedykta XVI nauczyć czegoś od Niemców.
Wydaje się jednak, że papież mógłby stanowić przykład również dla dzisiejszych Niemiec. Mogłyby się od niego na nowo nauczyć, jak można zyskać szacunek i zaufanie dzięki skromności, powściągliwości, szacunkowi dla odmiennego sposobu odczuwania, poszanowania godności innych i wiernego trwania przy wyznawanych zasadach. Mogłyby się tego nauczyć, wyciągając wnioski z pielgrzymki Benedykta XVI do Polski.
Więcej możesz przeczytać w 22/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 22/2006 (1225)

 • Wprost od czytelników 1 cze 2006, 9:00 Radio Wolna Maryja Pozwolę sobie nie zgodzić się z myślą przewodnią artykułu Pawła Lisickiego "Radio Wolna Maryja" (nr 19). Autor, moim zdaniem, zaprzągł wóz przed konia. Problem z Radiem Maryja to nie poglądy o. Rydzyka, ale skrajna... 3
 • Na stronie - Radykalnie nieradykalni 1 cze 2006, 9:00 Tylko radykałowie są w stanie urzeczywistnić projekt IV RP 3
 • Radykalnie nieradykalni 1 cze 2006, 9:00 Tylko radykałowie są w stanie urzeczywistnić projekt IV RP 3
 • Skaner 1 cze 2006, 9:00 TRZĘSIENIE ZIEMI Koszmar na Jawie Yogyakarta na Jawie, ponadtrzymilionowa historyczna metropolia królów i ulubiony cel turystów z całego świata, doświadczyła w sobotę prawdziwej apokalipsy. Trzęsienie ziemi o sile 6,2 stopnia w skali... 8
 • Sawka czatuje 1 cze 2006, 9:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Playback 1 cze 2006, 9:00 Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej © M. STELMACH 14
 • Poczta 1 cze 2006, 9:00 KOALICJA LOBBYSTÓW W artykule "Koalicja lobbystów" (nr 21) zasugerowano, iż moja działalność poselska może być inspirowana przez firmy farmaceutyczne. Zarzucono mi również, że aktywnie wspieram Koalicję Teraz Zdrowie, a to nieprawda.... 14
 • Ryba po polsku - Kod Kurtyki 1 cze 2006, 9:00 Prawda została już zlustrowana i wypadła negatywnie. Na dzisiejsze czasy za mało jest relatywna Maciej Rybiński Kiedy występowałem w kabarecie Pod Egidą u Janka Pietrzaka, przez kilka przedstawień zbierałem duży aplauz za dowcip tej... 15
 • Z życia koalicji 1 cze 2006, 9:00 Z PiS wyrzucono na twarz posła Ryszarda Kaczyńskiego. Bo swym peugeotem skasował po pijaku płot. To oburzający postępek, należało mu się. Za jazdź francuskim samochodem. "Kaczyński wyrzucony z PiS za jazdę po pijaku" - donosiły... 16
 • Z życia opozycji 1 cze 2006, 9:00 Bez dwóch zdań - mamy następcę Gabriela Janowskiego. To Stefan Niesiołowski, który jedzie - jak to mówi młodzież - na maksa. I znowu aktualne staje się pytanie: na czym jedzie? I jaki jest numer telefonu do dilera od tego czegoś?... 17
 • Nałęcz - Dżuma 1 cze 2006, 9:00 W spiskowej teorii dziejów uprawianej przez endeckich pogrobowców z LPR geje stali się substytutem Żydów Tomasz Nałęcz Przez Polskę przetoczyły się młodzieżowe demonstracje przeciwko nominacji Romana Giertycha na ministra edukacji... 18
 • Fotoplastykon 1 cze 2006, 9:00 19
 • Polski papież Benedykt XVI 1 cze 2006, 9:00 Cezary Gmyz "Ich bin Krakauer" - mógłby powiedzieć Benedykt XVI, trawestując słynne słowa Johna Kennedy'ego, wypowiedziane w Berlinie. Pierwsza de facto podróż zagraniczna Benedykta XVI przekształciła się w szybki proces... polonizacji... 20
 • Niemiecka skromność 1 cze 2006, 9:00 Benedykt XVI zmienił stosunek Niemców do Kościoła katolickiego i do chrześcijaństwa w ogóle Zdzisław Krasnodębski To że nowy papież był przyjacielem swego poprzednika, było dla Polaków od początku ważniejsze niż to, że należy on... 26
 • Jarosław bezwzględny 1 cze 2006, 9:00 Wystarczą trzy telefony prezesa PiS do Leppera, Giertycha i prezydenta, i Marcinkiewicz "znika w jednej chwili" Igor Janke Kazik, nie obraź się, mógłbyś u mnie zostać wicepremierem" - te słowa usłyszał premier Marcinkiewicz od Jarosława... 30
 • Zwyczajny układ 1 cze 2006, 9:00 Obecny lubelski establishment to w dużej części oficerowie bezpieki i ich agenci Wojciech Sumliński Dlaczego w Polsce niezbędna jest lustracja? Bo istnieje coś, co kilkanaście lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wciąż daje... 34
 • Mistrzostwa świata nazistów 1 cze 2006, 9:00 Większość używanych przez niemieckich neofaszystów akcesoriów produkuje się w Polsce 40
 • Giełda 1 cze 2006, 9:00 Hossa Świat Prezes spraw zagranicznych Co najmniej do 2011 r. szefem Gazpromu będzie Aleksiej Miller. Rada nadzorcza koncernu przedłużyła kontrakt z byłym wiceministrem energetyki Rosji o kolejne pięć lat. Od 2001 r., kiedy Miller został... 42
 • Bang bank 1 cze 2006, 9:00 Leszek Balcerowicz i Hanna Gronkiewicz-Waltz będą głównym celem ataku sejmowej komisji ds. banków Jan Piński Krzysztof Trębski Ubrani w dresy i tenisówki wiceministrowie z PiS pisali uzasadnienie do projektu uchwały o powołaniu sejmowej... 44
 • Bąbel ratunkowy 1 cze 2006, 9:00 Warszawska giełda wyleczy rany dopiero w przyszłym roku Witold M. Orłowski Czy na naszych oczach dzieje się jakaś straszliwa katastrofa, która obróci giełdę w zgliszcza? Główne indeksy giełdy straciły w ciągu ostatnich dwóch tygodni... 50
 • Holenderska choroba Putina 1 cze 2006, 9:00 Wysokie ceny ropy uczynią z Rosji Libię Europy Witold M. Orłowski Rosja bankrut przemieniła się w Rosję bogacza, bo w ostatnich ośmiu latach rosły ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. W ciągu następnych kilkunastu lat z tego samego powodu... 54
 • Plajta futbolowa 1 cze 2006, 9:00 Finansową klapą skończy się mundial w Niemczech - tak jak wszystkie tego typu imprezy od 1994 r. Małgorzata Zdziechowska Berlin Taka szansa nigdy więcej nam się nie trafi" - przekonywał na początku 2000 r. słynny trener i piłkarz Franz... 60
 • Załatwione odmownie - Krzyż na ekonomii 1 cze 2006, 9:00 Ekonomii nie wolno podpierać papieskimi encyklikami Jan Winiecki Od pewnego czasu mamy u nas sezon na podpieranie się. Kiedy jedni politycy podpierają się ojcem dyrektorem, drudzy starają się ich przelicytować biskupem. Wy w nas Toruniem,... 64
 • Supersam 1 cze 2006, 9:00 66
 • Dowódca na szczycie 1 cze 2006, 9:00 Commander, nowy w ekipie jeepów Chryslera, przedstawiany jest jako "zdobywca szczytów". Jak przystało na "dowódcę", wyróżnia się rozmiarami. Jest najdłuższy, najszerszy, najobszerniejszy, no i zabiera na pokład aż... 66
 • Ucieczka z Pekinu 1 cze 2006, 9:00 Lepsza jakość i mocniejsza marka, uzasadniające wyższą cenę - tak chcą wygrać europejskie firmy z zalewem chińskiej odzieży. Mający 67 salonów w Polsce francuski Orsay, niegdyś promujący modę dla nastolatek, podniósł wiek... 66
 • Polskie pasy 1 cze 2006, 9:00 Jacek Krzynówek, pomocnik Bayeru Leverkusen i reprezentacji Polski, będzie grał w specjalnych butach Adidasa. Firma przygotowała nowe modele obuwia dla wszystkich 32 drużyn piłkarskich - u Szwedów adidasy ozdobiono grafiką kasku wikinga, u... 66
 • Wyszczuplający drink 1 cze 2006, 9:00 Mimo że na nadwagę i otyłość skarży się aż 53 proc. Polaków, tylko 1 proc. dorosłych regularnie odwiedza siłownie i kluby fitness; zdecydowana większość deklaruje stosowanie diety. Tym, którzy przygotowują się do kuracji... 66
 • Dzieci Piotrusia Pana 1 cze 2006, 9:00 Kidult nie boi się obciachu: korzysta z doświadczeń dorosłości, jednocześnie uciekając od jej powagi 68
 • Atak lexusu 1 cze 2006, 9:00 Lexus zajeżdża drogę Mercedesowi i BMW Piotr R. Frankowski Potajemne spotkanie kierownictwa Toyoty w sierpniu 1983 r. odmieniło rynek luksusowych samochodów, na którym od lat dominowały te same marki. Szefowie japońskiego koncernu uznali... 72
 • Nago, ale z torebką 1 cze 2006, 9:00 Za cały strój wystarczy dziś ozdobny krawat albo torebka Michał Zaczyński Nie wychodź z domu bez szerokiego paska - przestrzegają magazyny "Vogue" i "W". Właśnie taki pasek uznały one za najważniejszą część garderoby sezonu.... 74
 • Wino sarmatów 1 cze 2006, 9:00 Tokaj "sam się rodzi" - mówili Polacy. I tak nazwa samorodny przylgnęła do węgierskich win Tomasz Prange-Barczyński Vinum regnum, rex vinorum (wino królów, król win) - tak po 1945 r. mówili o swoim trunku producenci tokaju, choć miało... 76
 • Mistrz kompromisu 1 cze 2006, 9:00 Czternaście lat Kazimierz Górski czekał na to, by znaleźć piłkarzy grających szybko i dobrych technicznie Jacek Gmoch Były trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, asystent Kazimierza Górskiego na igrzyskach olimpijskich w 1972 r. i... 79
 • Pancerny prymas 1 cze 2006, 9:00 Władze PRL próbowały skłócić prymasa Polski z Watykanem Andrzej Grajewski Zastępca redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego", przewodniczący kolegium IPN Najbardziej skomplikowanym i delikatnym wyzwaniem, z jakim przyszło się zmierzyć... 80
 • Know-how 1 cze 2006, 9:00 Świat w tropiku Strefy klimatów zwrotnikowych znacznie się powiększyły w ciągu ostatnich 25 lat - wykazały pomiary satelitarne. Znane z wysokich temperatur obszary tropikalne są położone po obu stronach równika i sięgają zwrotników... 83
 • Ubezpiecz się od Religi! 1 cze 2006, 9:00 Im więcej lekarzy strajkuje, tym więcej pacjentów ubezpiecza się prywatnie, stawiając krzyżyk na usługach pogrążonej w kryzysie publicznej służby zdrowia. Już ponad milion Polaków za gigantyczną sumę 1 mld zł wykupiło dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, gwarantujące za 40-70 zł... 84
 • Kobieta pracująca 1 cze 2006, 9:00 Kobiety łączące życie rodzinne z pracą zawodową żyją dłużej i są szczęśliwsze Monika Florek-Moskal Kobieta nie może pogodzić tradycyjnej roli żony i matki z dążeniem do samorealizacji, bo rodzi to stres i skraca życie -... 92
 • Bez granic 1 cze 2006, 9:00 Kitel dla pariasa Strajk polskich lekarzy to nic w porównaniu z protestem ich indyjskich kolegów. Od kilku tygodniu w Indiach strajkują tysiące lekarzy i studentów medycyny. Poszło o rządowy projekt, zgodnie z którym połowę przyjmowanych... 94
 • Polska Rzeczpospolita Bananowa 1 cze 2006, 9:00 Jak możemy pomóc Ameryce, by pomóc samym sobie? Marta Fita-Czuchnowska z Waszyngtonu Święty Mikołaj przeniósł się latem do Waszyngtonu. W ciągu kilku dni dostaliśmy od USA serię niesłychanie cennych prezentów. Jeden z nich to... 96
 • Sierociniec Breżniewa 1 cze 2006, 9:00 GUAM to orszak pogrzebowy resztek ZSRR Grzegorz Sadowski Druga zimna wojna ledwie się zaczęła, a Rosja już ją przegrywa. - Gruzja, Ukraina, Mołdawia i Kirgistan wydają się stracone. Adżaria upadła. Naddniestrze jest otoczone. Wróg... 100
 • Magik Zapatero 1 cze 2006, 9:00 Dynamiczna Hiszpania daje lekcję pogrążonym w marazmie sąsiadom Waldemar Kedaj Hiszpania szeroko otworzyła drzwi dla pracowników z Polski i innych nowych państw UE bez śladu strachu przed inwazją ze wschodu. Równocześnie w Madrycie... 104
 • Trzęsienie w salonie 1 cze 2006, 9:00 Polsce przyprawia się za granicą wykrzywioną twarz Romana Giertycha Dominika Ćosić z Brukseli Henryk Szafir z Jerozolimy Wejście do rządu Samoobrony i LPR właściwie niczego już nie popsuło w obrazie Polski - nowa polska władza a priori... 106
 • Menu 1 cze 2006, 9:00 KRÓTKO PO WOLSKU Życie seksualne Muminków Biedny Bolek i Lolek! Biedni, wrobieni przez niemieckich gejów i lesbijki, patroni zapowiadanej na czerwiec Parady Równości w Warszawie. W dodatku wrobieni bezpodstawnie. Owszem, podejrzewano Bolka,... 108
 • Recenzje 1 cze 2006, 9:00 110
 • Świat według blondynki 1 cze 2006, 9:00 Ewa Kasprzyk to specjalistka od kiczowatych monodramów. W "Patty Diphusa", scenicznej adaptacji felietonów Pedra Almodóvara, brawurowo zagrała gwiazdkę porno o wyglądzie drag queen. Podczas godzinnego psychologicznego striptizu... 110
 • Jemu się udało 1 cze 2006, 9:00 "Chcecie się zająć jedyną rzeczą, która odrywa kobiety od gadania - szyciem?!" - tak ponoć zareagował Isaac Singer na propozycję, by przystąpił do ulepszenia maszyny, która go unieśmiertelniła i zapewniła majątek. Losy... 110
 • Sensacja z Salzburga 1 cze 2006, 9:00 Czy oglądając dzisiaj "Traviatę", da się uronić łzę? Nie do uwierzenia, ale tak! Przedstawienie, po którym niezbyt skora do entuzjazmu publiczność Festiwalu w Salzburgu wstała z miejsc, ogląda się z zapartym tchem. Twórcy... 110
 • Źdźbło prozy 1 cze 2006, 9:00 Dla prozy Michaela Cunninghama punktem wyjścia jest twórczość i biografia wybitnych twórców. Po nawiązujących do życia Virginii Woolf "Godzinach" postanowił sięgnąć do twórczości XIX-wiecznego amerykańskiego poety Walta... 110
 • Czarci różaniec 1 cze 2006, 9:00 Sataniści liczą, że już 6 czerwca rozpocznie się era Antychrysta 112
 • Dokument fikcji 1 cze 2006, 9:00 Film dokumentalny przybiera formę politycznego pamfletu Jerzy A. Rzewuski Żyjemy w skrajnie nieprzyjaznym świecie. A właściwie w jakimś piekielnym koszmarze, w którym na zwykłego, zapracowanego i poczciwego człowieka zewsząd czyhają... 118
 • Pazurem - Pompownia gwiazd 1 cze 2006, 9:00 Jak ktoś trzy razy zapowiedział pogodę w Polsacie, potem nie musi już nic Wiesław Kot Tragedia. Przemysława Gosiewskiego szefowie PiS cofnęli sprzed kamer. O czym gazety poinformowały naród wyczerpująco i na czołówkach. Nawet... 120
 • Pompownia gwiazd 1 cze 2006, 9:00 Jak ktoś trzy razy zapowiedział pogodę w Polsacie, potem nie musi już nic 120
 • Ueorgan Ludu 1 cze 2006, 9:00 Nr 22 (188) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 29 maja 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza NAJLEPSI W KADRZE NARODOWEJ Po fali krytyki, że w kadrze nie znaleźli się nasi najlepsi reprezentanci, trener Janas dokonał istotnych zmian. Reporter... 121
 • Skibą w mur - Dobre, bo krótkie! 1 cze 2006, 9:00 Jak mówi stare przysłowie ortopedów: lepsza noga u Maryśki niż wycięcie ślepej kiszki! Krzysztof Skiba W przyrodzie od lat trwa wojna długiego z krótkim. Raz modne są długie włosy, a raz krótkie paznokcie. Długie jest dłuższe niż... 122