Jarosławizm

Jarosławizm

Dodano:   /  Zmieniono: 
Premier Kaczyński chce pomagać Kościołowi wbrew jego misji i interesom
Projekt państwa braci Kaczyński jest totalny. Obejmuje nie tylko reformę struktur władzy, ale nawet Kościoła, który miałby się stać jednym z filarów państwa. Problemem jest to, że rola, jaką przewidują dla chrześcijaństwa bracia Kaczyńscy, nie da się pogodzić z naturą Kościoła.

Pomocna ręka premiera
Jasno wyrażona sugestia, że stolica prymasowska powinna pozostać w Warszawie, a nie powrócić do Gniezna, jest najbardziej widocznym przejawem stylu postrzegania Kościoła przez Jarosława Kaczyńskiego. "Sprawa ta przekracza kwestie czysto kościelne. Tytuł prymasa jest elementem polskiej tradycji i z punktu widzenia państwa nie jest bez znaczenia, gdzie znajduje się stolica prymasów. Ten tytuł, z uwagi na ogromną rolę prymasów w PRL, silnie integruje Kościół. W moim przeświadczeniu Kościół powinien być silny, a temu służy instytucja prymasa" - mówił niedawno premier Jarosław Kaczyński. W ten sposób tłumaczył się z informacji o jego rzekomych naciskach w sprawie nominacji nowego metropolity warszawskiego. Co oznaczają te słowa mające usprawiedliwić zaangażowanie premiera w wewnętrzną sprawę Kościoła? Pokazują one, że Kaczyński nie tylko chciałby, aby Kościół był silny i dynamiczny (w tym trudno dopatrzeć się czegoś złego), ale także aby ta silna i dynamiczna instytucja na powrót objęła funkcję integratora życia narodowego i społecznego, którą przez okres niewoli najpierw rozbiorowej, a potem komunistycznej z powodzeniem pełniła. Opinię taką wyraził zresztą premier w swoim exposé, podkreślając fundamentalną rolę, jaką ma do odegrania Kościół w państwie.
Słowa krytyki wobec zwolenników lustracji w Kościele nie są jedyną pomocą, jaką chciałby jemu okazywać. Wcześniej Kaczyński wprost stwierdził, że pomoc ta powinna być o wiele większa i powinna obejmować także wsparcie finansowe. "Kościół odgrywa zbyt wielką rolę w życiu społecznym, by go pozostawić bez wsparcia. (...) Warszawa bez trudu mogłaby wspomóc słuszny i szlachetny cel, jakim jest budowa Świątyni Opatrzności Bożej. Ale nie może, prawo zabrania" - mówił Kaczyński w wywiadzie rzece "O dwóch takichÉ Alfabet braci Kaczyńskich".

Prymas Królestwa Polskiego
Z wypowiedzi premiera Kaczyńskiego jasno wynika, dlaczego popiera on pozostawienie stolicy prymasowskiej w Warszawie. Chodzi o próbę powiązania władzy prymasowskiej z władzą prezydenta i premiera. Prymas może być o wiele łatwiej wykorzystany do wzmacniania autorytetu państwa czy ideologicznej wizji jego sanacji, jeśli będzie rezydować w Warszawie. Problemem jest to, że taki pomysł, choć (jak podkreślał premier) wspierany przez część hierarchów, nie znajduje usprawiedliwienia w tradycji polskiego Kościoła. Nie ma sensownych religijnych powodów, by kustosz relikwii św. Wojciecha rezydował w Warszawie. Historia i tradycja wskazują na Gniezno jako miejsce, z którego płynąć powinno nauczanie i w którym przebywać winien interreks. Tradycję tę zmienił car Aleksander II, decydując, że biskup warszawski będzie jednocześnie prymasem. Nie oznacza to jednak, że biskup ten stał się prymasem Polski (bowiem ten tytuł przysługiwał biskupowi Gniezna), lecz jedynie że został prymasem Królestwa Polskiego.
W okresie międzywojennym tytuł prymasowski pozostał w Gnieźnie (choć metropolita warszawski kard. Aleksander Kakowski, jako obdarzony tytułem prymasa jeszcze przed I wojną światową, zachował prawo jego używania). Po II wojnie także nic się nie zmieniło. Kard. Stefan Wyszyński był prymasem jako metropolita gnieźnieński, a nie warszawski (przez cały okres PRL obowiązywała unia personalna między tymi metropoliami); podobnie było z kard. Józefem Glempem. Dopiero reforma administracyjna z roku 1992 spowodowała, że pozostawiono tytuł prymasowski przy kard. Glempie. Decyzja ta została jednak podjęta wyłącznie ze względu na osobę prymasa, a nie z przyczyn politycznych czy narodowych.
Umiejscowienie stolicy prymasowskiej w Gnieźnie jest tym istotniejsze, że pozostając poza głównym nurtem polityki, bieżących sporów i życia medialnego, prymas może o wiele lepiej wypełniać swoją funkcję pasterza i nauczyciela narodu, a kiedy trzeba - krytyka władzy. Grzechy i zaniedbania każdej władzy lepiej widać z bezpiecznego oddalenia, które nie rodzi pokusy osobistego zaangażowania w życie polityczne (a ulegali jej nie tylko hierarchowie z przeszłości, ale i niektórzy współcześni biskupi, z przyjemnością bawiąc u prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego czy liderów SLD). Czy rzeczywiście takiego wykorzystania prymasa do aktualnych rozgrywek politycznych pragnie premier Kaczyński? Mam nadzieję, że nie, ale niepokój pozostaje i trudno się nim nie podzielić, tym bardziej że - jak powiedział mi jeden z młodych działaczy PiS - dobrze jest mieć swojego biskupa, a jeśli jest on jeszcze przy okazji kardynałem, to już w ogóle jest świetnie.
Nawiasem mówiąc, w innych krajach tytuł prymasa rzadko jest związany ze stolicą państwa. Prymas Germanii (Niemcy, Austria i Szwajcaria) rezyduje w Salzburgu, prymas Hiszpanii w Toledo, zaś Galii - w Lyonie.

Nowy józefinizm?
Myślenie premiera Kaczyńskiego ujawnia pokusę józefinizmu (w wersji Kaczyńskiego - jarosławizmu), czyli takiego włączenia Kościoła w rzeczywistość społeczno-polityczną, która sprowadzałaby tę świętą instytucję wyłącznie do roli fundamentu życia społecznego, zwornika duchowego państwa, a jego duchownych do roli urzędników, których celem jest czuwanie nad ludzką moralnością. W józefinizmie (nazwa pochodzi od cesarza Austrii Józefa II), ukształtowanym pod koniec XVIII wieku w Austrii, Kościół miał się stać urzędem państwowym, a jego głównym celem miało być wspieranie polityki państwa, które w rewanżu opiekowało się duchownymi. Przez pierwsze lata taka polityka przynosiła korzyści obu stronom. Instytucje kościelne zostały zreformowane i unowocześnione, księża uzyskali lepsze wykształcenie i lepsze warunki materialne, dzięki czemu państwo zyskało w nich oddanych urzędników. Na dłuższą metę jednak ten eksperyment okazał się fiaskiem. I to nie tylko dlatego, że oburzona ograniczeniem swoich wpływów Stolica Apostolska potępiła józefinizm, ale także dlatego, że duchowni urzędnicy stracili autorytet. Ostatecznym efektem tej polityki było wyłonienie się tuż po upadku monarchii austro-węgierskiej narodowych Kościołów, których jednym z celów było odcięcie się od państwowej religii katolickiej. Zdaniem wielu komentatorów, to, że Kościoły na Węgrzech, w Czechach czy na Słowacji zostały tak doszczętnie spacyfikowane przez komunistów, także ma wiele wspólnego z polityką józefinizmu.
Oczywiście trudno uznać, że rozmowy Jarosława Kaczyńskiego w Watykanie to już początek nowego józefinizmu. Ani premier nie ma takiej władzy, jaką miał cesarz, ani nic nie wiadomo o tym, by Kościół miał ulegać takim pomysłom. Nie oznacza to jednak, że nie ma powodów do niepokoju. Oto bowiem po raz kolejny otrzymaliśmy sygnał, że władza (ale także opozycja pielgrzymująca nieustannie do kurii przy Franciszkańskiej w Krakowie czy sugerująca ustami Jana Rokity, że Polska dzieli się nie tylko na Polskę K i Polskę T, ale też na Kościół toruński i łagiewnicki) ma tendencję do instrumentalizacji Kościoła. Hierarchowie nie mają już być moralnym i duchowym punktem odniesienia, lecz elementem konstrukcji wspierającym układ polityczny (wystarczy tu przypomnieć rolę abp. Sławoja Leszka Głódzia w początkach władzy Samoobrony, LPR i PiS).
Obawy przed józefińskim traktowaniem Kościoła wzmagają wcześniejsze zachowania premiera Kaczyńskiego, który jeszcze jako prezes PiS dzielił hierarchów na tych, którzy są częścią układu III RP i jako tacy występują przeciwko Radiu Maryja, i tych, którzy są "antyukładowi" i chcą budowy IV RP. Po dołożeniu do tego informacji o personalnych sugestiach premiera Kaczyńskiego odnośnie metropolii warszawskiej jeszcze bardziej należy się obawiać wykorzystania Kościoła do tworzenia i realizacji projektu politycznego. To - nawet wtedy gdy szanuje się ideę IV RP - musi rodzić sprzeciw.
Marzenia czy plany polityków nie miałyby najmniejszego znaczenia, gdyby nie to, że podobnie rozumują niektórzy z hierarchów. We wspieraniu władzy dostrzegają oni nie tylko krótkoterminowe profity w rodzaju dostępu do ministerstw, ale także możliwość zablokowania lustracji Kościoła. Szukając bowiem wsparcia kościelnych instytucji, zarówno premier, jak i prezydent otwarcie krytykowali katolickich zwolenników oczyszczenia pamięci.

Szkodliwy sojusz
Antylustracyjny sojusz tronu i ołtarza jest znakomitym przykładem tego, jak szkodliwy dla Kościoła może być józefinizm nawet w wersji soft, który wydają się prezentować rządzący zarówno Kościołem, jak i państwem. Obecnie jednym z najsilniejszych atutów każdej władzy w debatach z hierarchią kościelną jest informacja, do której dostępu nie ma nawet Stolica Apostolska - o tym, który z polskich hierarchów był uwikłany we współpracę z bezpieką. Dlatego to przede wszystkim hierarchii powinno zależeć na jak najszybszym ujawnieniu zawartości wszystkich teczek dotyczących ludzi Kościoła. Tylko w atmosferze pełnej przejrzystości można doprowadzić do tego, by nikt nie mógł już wykorzystywać przeszłości do kształtowania przyszłości. Podobne myślenie powinno być bliskie politykom deklarującym swój katolicyzm. Dla Kościoła o wiele lepsza niż ukrywanie trudnych elementów przeszłości jest przejrzystość. Zlustrowany Kościół będzie nie tylko bardziej wiarygodny moralnie, ale także o wiele bardziej odporny na zakulisowe naciski.
Zaskakująca pozostaje w tej perspektywie postawa braci Kaczyńskich, którzy jawnie deklarują niechęć do otwarcia archiwów poświęconych Kościołowi, a nawet sugerują, że ujawniane materiały o współpracy niektórych duchownych z bezpieką są atakami na katolicyzm. Takie zachowanie rodzi obawę, że dla (nie tylko obecnej) władzy sytuacją o wiele wygodniejszą jest pozostawienie pewnych materiałów w swoich rękach - by móc je wykorzystać do zakulisowych nacisków. Informacja tajna pozostaje bronią, jawna przestaje nią być.
Dla przyszłości Kościoła jest istotne, by nikt nie miał broni, którą może się przeciwko niemu posłużyć. Dla państwa zaś ważne jest nie to, by Kościół stał się strażnikiem tronu, ale by potrafił wykorzystać swój autorytet także do potępienia polityków. Tak jak zrobił to św. Stanisław, którego zachowanie na krótką metę również mogło być niekorzystne dla państwa i jego władcy.

POLSKIE WETO
Ostatnim, a zarazem najbardziej znanym przejawem józefinizmu było zastosowanie przez krakowskiego kardynała Jana Puzynę weta, zwanego ekskulzywą (protest zgłoszony katolickim władcom w sprawie wyboru jednego z kardynałów na Stolicę Piotrową). "Mam zaszczyt podać do wiadomości, w imieniu oraz na podstawie autorytetu jego Apostolskiego Majestatu Franciszka Józefa, że Jego Majestat, zamierzając skorzystać ze starożytnego prawa i przywileju, oznajmia wykluczające weto przeciwko najdostojniejszemu mojemu panu kardynałowi Mariano Rampolli del Tindaro" - oznajmił podczas konklawe w 1903 r., po śmierci Leona XII, jedyny Polak w tym gremium. I choć kardynałowie głośno przeciwko temu protestowali, kandydatura będącego niemal pewniakiem Rampollego upadła. Kardynał Puzyna, zgłaszając ekskluzywę, kierował się interesem Polski, gdyż Rampolli był znany jako sympatyk Niemiec i Rosji. Puzyna wykorzystał to, że cesarz Franciszek Józef miał do Rampollego osobisty żal, ponieważ ten sprzeciwiał się katolickiemu pogrzebowi syna cesarza Rudolfa, który w 1889 r. prawdopodobnie popełnił samobójstwo, zabiwszy kochankę. Dzięki protestowi zgłoszonemu przez Puzynę papieżem został Giuseppe Sarto, znany później jako Pius X. Sarto, choć wybór swój zawdzięczał ekskluzywie, już rok później wydał konstytucję "Commisium nobis", zakazującą zgłaszania władzom świeckim weta pod karą ekskomuniki.

PRYMASI POLSKI XX WIEKU
 • Florian Stablewski
  Arcybiskup poznańsko-gnieźnieński i prymas Polski w latach 1891-1906. W latach 1876-1891 był posłem do sejmu pruskiego. Obrońca języka polskiego.
 • Edward Likowski
  Arcybiskup poznańsko-gnieźnieński i prymas Polski w latach 1914--1915. Od 1887 r. członek Akademii Umiejętności, a w latach 1895--1915 prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Aleksander Kakowski
  Metropolita warszawski, w latach 1916-1918 ostatni prymas Królestwa Polskiego. Podczas bitwy warszawskiej znalazł się wśród żołnierzy pierwszej linii. Odznaczony Orderem Orła Białego.
 • Edmund Dalbor
  Arcybiskup poznańsko-gnieźnieński, w latach 1915-1926 pierwszy prymas odrodzonej Polski. Doktor honoris causa uniwersytetów Warszawskiego i Lwowskiego.
 • August Hlond
  Arcybiskup poznańsko-gnieźnieński, arcybiskup warszawsko-gnieźnieński i prymas Polski w latach 1926-1948. W 1939 r. wraz z rządem opuścił Polskę. W 1944 r. aresztowany przez gestapo i więziony. W 1992 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.
 • Stefan Wyszyński
  Arcybiskup warszawsko-gnieźnieński, prymas Polski w latach 1948-1981. W latach 1953-1956 więziony przez władze PRL. Przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia. Zmarł 28 maja 1981 r. W 1986 r. z inicjatywy Jana Pawła II rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.
 • Józef Glemp
  Arcybiskup warszawsko-gnieźnieński, arcybiskup warszawski i prymas Polski od 1981 r. Od 1967 r. był osobistym sekretarzem prymasa Wyszyńskiego. W 2004 r. osiągnął wiek emerytalny, ale Jan Paweł II powierzył mu sprawowanie obowiązków do połowy 2006 r.
 
Więcej możesz przeczytać w 49/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 49/2006 (1251)

 • Na stronie - Okazja do okazji 15 gru 2006, 15:00 "Swoje chwalicie, cudzego nie znacie" - to aktualna wersja starego polskiego przysłowia 3
 • Wprost od czytelników 15 gru 2006, 15:00 Zatoka niepokoju Prof. Mariusz Muszyński i Krzysztof Rak, autorzy artykułu "Zatoka niepokoju" (nr 43), będący jednocześnie członkami zarządu fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie, trafnie, merytorycznie i rzetelnie opisali... 3
 • Skaner 15 gru 2006, 15:00 MAGOWIE SIATKÓWKI Znów mamy wielki zespół siatkarski! Drużyna Argentyńczyka Raula Lozano gra równie wspaniale jak siatkarze w czasach legendarnego zespołu Huberta Wagnera - na medal. Wlazły, Zagumny, Świderski, Kadziewicz, Winiarski,... 8
 • Sawka czatuje 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Playback 15 gru 2006, 15:00 Minister spraw zagranicznych Anna Fotyga i premier Jarosław Kaczyński © A. JAGIELAK 14
 • Ryba po polsku - Rżnięcie Rokity 15 gru 2006, 15:00 Tusk jednego tylko nie jest w stanie przewidzieć: że zostanie wyślizgany przez Kwaśniewskiego 15
 • Z życia koalicji 15 gru 2006, 15:00 NIESZCZĘSNY KAZIO Marcinkiewicz przegrał z Bufetową. To tak, jakby pryszczaty flejtuch, który w życiu nie słyszał o dezodorancie, odbił ci dziewczynę. Można wpaść w depresję. ALE KAZIA - chociaż przegrał - nadal kocha cała Polska i... 16
 • Z życia opozycji 15 gru 2006, 15:00 HURRA! WIWAT! PREZYDENTEM STOLICY ZOSTAŁA Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jako ludzie, którzy na nią głosowali (co prawda 11 lat temu, ale tkwi to w nas do dziś), bardzo się z tego cieszymy. Razem z nami z sukcesu Bufetowej cieszy się cała... 17
 • Wprost przeciwnie - Weimar: reanimacja 15 gru 2006, 15:00 Polska - jak w latach 90. - ma szansę na zakotwiczenie u boku najsilniejszych państw europejskich 18
 • Fotoplastykon 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Emeryci pańszczyźniani 15 gru 2006, 15:00 Rząd chce dokonać największej grabieży w IV RP 20
 • Szturm na Warszawę 15 gru 2006, 15:00 Nadciąga nowa elita polskiej polityki 24
 • Jarosławizm 15 gru 2006, 15:00 Premier Kaczyński chce pomagać Kościołowi wbrew jego misji i interesom 28
 • Grupa osłaniająca Rywina 15 gru 2006, 15:00 Byli milicjanci, pracownicy telefonii komórkowej, utrudnili ustalenie składu grupy trzymającej władzę 32
 • Nielot we mgle 15 gru 2006, 15:00 Żadna europejska stolica nie ma tak fatalnego lotniska jak Warszawa 36
 • Wielka grabież Śląska 15 gru 2006, 15:00 Kilkadziesiąt aut wypełnionych zrabowanymi zabytkami trafia co tydzień z Polski do Niemiec 38
 • Giełda 15 gru 2006, 15:00 Hossa Świat Fuzja na 6 gigawatów Za 22,5 mld USD hiszpańska Iberdrola przejmie Scottish Power, piąty największy brytyjski koncern energetyczny. W ten sposób powstanie trzecia największa tego typu firma na Starym Kontynencie, po francuskim... 42
 • Łowczynie okazji 15 gru 2006, 15:00 Polki należą do najinteligentniejszych drapieżców na światowym rynku cenowych atrakcji 44
 • Tygrysiątka biznesu 15 gru 2006, 15:00 100 najbardziej dynamicznych polskich średnich firm produkcyjnych - ranking D&B i "Wprost" 52
 • Bomba sanitarna Kremla 15 gru 2006, 15:00 Kraje nieposłuszne wobec Moskwy natychmiast dotyka embargo na import żywności 56
 • Supersam 15 gru 2006, 15:00 60
 • Polsko-brytyjski Look 15 gru 2006, 15:00 Jaki kraj najbardziej inspiruje młodych polskich projektantów? Wielka Brytania. Takie wrażenie odnieśli jurorzy i publiczność podczas finału konkursu New Look Design 2006, którego motywem przewodnim była podróż dookoła świata.... 60
 • Pamięć Bonda 15 gru 2006, 15:00   Kolejne części przygód Jamesa Bonda zawsze są świetną okazją do wypuszczenia gadżetów związanych z filmem. Tym razem firma Sony wprowadziła na rynek limitowaną edycję nośników pamięci MICRO VAULT 007. Zainstalowano w nich... 60
 • Rakietą w gadułę 15 gru 2006, 15:00 Kto powiedział, że tylko mali chłopcy lubią się bawić w wojnę? W sklepie internetowym 2Future można kupić wyrzutnię miniaturowych rakiet, podłączaną do PC . W informacji o produkcie możemy przeczytać, że ma on zastosowanie biurowe.... 60
 • Lecznicze prasowanie 15 gru 2006, 15:00 Aromaterapię można stosować nawet w trakcie prasowania - dzięki wodom zapachowym do żelazek. Są to mieszanki roślinnych esencji zapachowych i wody destylowanej. Zrobiły furorę w USA, a teraz podbijają polski rynek. Wody zapachowe nie... 60
 • Mistrzowie mistrzów 15 gru 2006, 15:00 Lozano, Beenhakker i Urlep dokonują cywilizacyjnego skoku w polskim sporcie 62
 • Kielce City 15 gru 2006, 15:00 Stolica Świętokrzyskiego chciała być drugim Mediolanem, a staje się drugim Hanowerem 66
 • Bukiet spraw zagranicznych 15 gru 2006, 15:00 Co miał na myśli George Bush, ofiarowując Lechowi Kaczyńskiemu butelkę merlota Duckhorn? 70
 • Wodochód 15 gru 2006, 15:00 Litr wody na dwa przejechane kilometry - tyle "spalin" ma wydzielać najnowsze auto BMW 74
 • Trzy dusze Rolata 15 gru 2006, 15:00 Przed wojną był dumny z tego, że jest Polakiem wyznania mojżeszowego, a nie polskim Żydem 76
 • Pazurem - McŻycie 15 gru 2006, 15:00 Posmarujesz bułeczkę masełkiem oraz rzucisz na to plasterek świeżynki i jesteś złodziejem 78
 • Know-how 15 gru 2006, 15:00 Fenomen Świętego Mikołaja Nieuzasadnione są obawy niektórych rodziców, że wiara w nierealne postaci i zdarzenia może doprowadzić do zaburzeń psychicznych u dziecka. Wręcz przeciwnie. Świat baśni korzystnie wpływa na rozwój... 80
 • Ranking szpitali kardiologicznych i kardiochirurgicznych 15 gru 2006, 15:00 W operacjach serca mało inwazyjne zabiegi coraz częściej zastępują skalpel 82
 • Mit bogini matki 15 gru 2006, 15:00 Teoria o złotym wieku matriarchatu ma najpewniej taką wartość historyczną jak bajka o szewczyku Dratewce 90
 • Bez granic 15 gru 2006, 15:00 Boks prezydencki Meksykański prezydent elekt Felipe Calderón nie ma łatwego życia. Konserwatysta Calderón wygrał wybory niewielką większością głosów - 0,5 punktu procentowego. To spowodowało, że wynik wyborów jest kwestionowany... 92
 • Pielgrzymka do ziemi niczyjej 15 gru 2006, 15:00 Oficjalnie laicka Turcja wciąż prześladuje chrześcijan 94
 • Szczyt senatora 15 gru 2006, 15:00 W Rydze przywódcy NATO zaak-ceptowali koncepcję sojuszu jako żandarma światowej demokracji 98
 • Moskiewski szwadron śmierci 15 gru 2006, 15:00 Czy Putin panuje jeszcze nad Rosją? 102
 • Recenzor 15 gru 2006, 15:00 CD/DVD Śpiewający fortepian Współczesny polski jazz ma twarz Leszka Możdżera. I to nie ze względu na wzbudzające sensację ekscentryczne fryzury czy fikuśne oprawki okularów pianisty. To właśnie Możdżer sprowadzając pod strzechy ów... 104
 • Uwolnić Świętego Mikołaja 15 gru 2006, 15:00 Miły staruszek z workiem prezentów w Kościele Wschodnim jest czczony jako opiekun potrzebujących 108
 • Błędne koło Stasiuka 15 gru 2006, 15:00 Środkowoeuropejczycy uciekają od fatum Mitteleuropy 112
 • Koniec wielkiego żarcia 15 gru 2006, 15:00 Filmy, od których można stracić apetyt, próbują zmienić świat 114
 • Nie kaprysił, kręcił 15 gru 2006, 15:00 Odszedł Leon Niemczyk - aktor na każdą okazję 116
 • Wencel gordyjski - Od tańca do różańca 15 gru 2006, 15:00 Królowa czechosłowackich dansingów w kraju twórczego napięcia 118
 • Ueorgan Ludu 15 gru 2006, 15:00 Nr 49 (215) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 4 grudnia 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Na zdjęciu: sprytna i bezwzględna szefowa - Zyta G., pseud. "Chrypa" Rozbijanie mafii Ujęto kolejnych członków mafii paliwowej, która... 120
 • Wprost plus 15 gru 2006, 15:00 Wykłady na Nowe Tysiąclecie Doktryna Szewacha Weissa Czasem trzeba pokazać wielką siłę, żeby uniknąć eskalacji siły - tak najkrócej można streścić koncepcję prof. Szewacha Weissa w kwestii stosunków Izraela z sąsiadami. Prof.... 121
 • Skibą w mur - Jaja z pogrzebu 15 gru 2006, 15:00 Lekarze i ratownicy nie wpinają sobie czarnych kokardek w klapy, tylko robią swoje 122