Grupa osłaniająca Rywina

Grupa osłaniająca Rywina

Dodano:   /  Zmieniono: 
Byli milicjanci, pracownicy telefonii komórkowej, utrudnili ustalenie składu grupy trzymającej władzę
Nie tylko Lew Rywin mógł trafić do więzienia po złożeniu korupcyjnej propozycji Adamowi Michnikowi. Sejmowa komisja ds. Rywina była o krok od ustalenia, kto tworzył grupę trzymającą władzę (GTW). Nie udało się to, bo przed komisją zatajono istotne informacje. Sprawę bada teraz prokuratura. Jest wielce prawdopodobne, że informacje identyfikujące GTW uda się jednak odtworzyć. Byłby to przełom o trudnych do przecenienia skutkach w najgłośniejszej aferze korupcyjnej III RP. Jak doszło do zatajenia przed sejmową komisją śledczą istotnych informacji i kto za to odpowiada?

Klucz w komórce
Istotne zdarzenia w aferze Rywina zdarzyły się latem 2002 r. 15 lipca Lew Rywin spotkał się z prezes Agory Wandą Rapaczyńską w sprawie "ustawy medialnej", nad którą pracował rząd. 22 lipca Rywin odwiedził Adama Michnika. Podczas rozmowy z nim powołał się na "grupę trzymającą władzę". Nagranie z tego spotkania stało się przyczyną powstania komisji śledczej mającej ustalić m.in., kto wchodził w skład GTW. Komisja szybko ustaliła daty i miejsca spotkań istotnych dla losów ustawy medialnej. Trzeba było jeszcze ustalić, z kim i gdzie w kluczowych momentach spotykał się posłaniec GTW, czyli Lew Rywin. Musiał on na gorąco komentować i zdawać relację z rozmów z przedstawicielami Agory. Producent filmowy wolał jednak trafić do więzienia, niż to ujawnić, a i osoby podejrzewane o członkostwo w GTW nabrały wody w usta. Komisja śledcza wpadła jednak na pomysł, jak udowodnić, z kim kontaktował się Rywin.
W grudniu 2003 r. podczas jednej z narad komisji jej członek Zbigniew Ziobro wystąpił z pomysłem, by z pomocą operatorów telefonii komórkowej ustalić, gdzie w gorących dniach lipca, gdy Lew Rywin składał korupcyjną propozycję Agorze, były osoby podejrzewane o członkostwo w grupie trzymającej władzę. Operator komórkowy z łatwością może zlokalizować miejsce, gdzie w danym momencie znajduje się aparat telefoniczny i tym samym jego użytkownik. - Pomysł był świetny. Pamiętam, że rozmawiałem na ten temat z Janem Rokitą. Jemu również na wieść o takich możliwościach zaświeciły się oczy. Wyobraźmy sobie bowiem, że w weekend poprzedzający wizytę Rywina w Agorze, który wraz z Robertem Kwiatkowskim spędził w swojej daczy na Mazurach, był z nimi jeszcze ktoś podejrzewany o członkostwo w GTW. Albo że między 15 a 22 lipca ktoś z interesujących nas osób był w godzinach rozmów Rywina w okolicy siedziby Agory. Byłyby to nowe, szalenie istotne poszlaki - mówi "Wprost" Tomasz Nałęcz, przewodniczący komisji śledczej ds. Rywina.
Rzeczywiście, operator komórkowy, szczególnie w dużych miastach, może precyzyjnie ustalić rejon pobytu danej osoby. Sekretariat komisji śledczej szybko zredagował odpowiednie pismo do operatorów telefonii komórkowej. "Czy istnieje techniczna możliwość [ustalenia], z jakiego miejsca bądź obszaru kraju realizowane były w okresie od 10 do 23 lipca 2002 r. połączenia telefoniczne (przychodzące i wychodzące) z numerami telefonów należących do osób zeznających przed komisją" - czytamy w piśmie Tomasza Nałęcza z 22 grudnia adresowanym do Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora Ery. Ówczesny prezes zarządu PTC 9 stycznia 2004 r. odpowiedział: "Istnieją ograniczone możliwości techniczne ustaleń lokalizujących stacje abonenckie, realizujące połączenia we wskazanym przedziale czasowym. Uzyskanie danych lokalizacyjnych wymagać będzie powołania w PTC Sp. z o.o. zespołu specjalistów oraz użycia niestandardowych środków technicznych, umożliwiających odtworzenie danych za 2002 rok. Wiązałoby się to ze znacznym okresem realizacji zlecenia, poniesieniem wymiernych kosztów przez operatora". Dalej w piśmie czytamy o innych trudnościach. Podniesiono nawet kwestię oceny wiarygodności procesowej takich danych. - Byliśmy pod ogromną presją czasu. Roman Giertych zarzucił mi nawet blokowanie prac komisji. Odpowiedź operatorów telefonii komórkowej wskazywała, że uzyskanie interesujących nas danych zajmie nie kilka dni, ale tygodnie, a nawet miesiące - mówi Nałęcz.

Aleksandra Jakubowska przed komisją śledczą
Ocenzurowana korespondencja
Okazuje się, że możliwości Ery nie były wcale tak ograniczone, jak napisał były prezes PTC do komisji. Przeciwnie, dość łatwo można było zebrać interesujące komisję dane, wspierając je opinią biegłego kryminologa, zresztą zatrudnionego w Erze. "Wprost" dotarł do wewnętrznej korespondencji operatora Ery Đ PTC, a także pierwowzoru projektu odpowiedzi na pytanie komisji śledczej przygotowanego przez wspomnianego biegłego. Czytamy w nim: "Aktualnie PTC posiada w swoich archiwach dane o takich połączeniach również za okres lipca 2002, a także jest możliwe ich przetwarzanie zarówno dla wersji połączeń wychodzących, jak i przychodzących - w tym w pewnym zakresie dokładności z danymi lokalizacyjnymi". Biegły odniósł się też do wiarygodności procesowej tych danych: "W tym zakresie również możemy udzielić kompetentnej pomocy, gdyż nasz pracownik - doświadczony ekspert kryminalistyczny i biegły sądowy - był już kilkakrotnie powoływany w tym charakterze w poważnych procesach karnych, wykonując eksperymenty procesowe oraz wydając kryminalistyczne ekspertyzy i opinie biegłego z zakresu telefonii komórkowej". Tych informacji zabrakło jednak w piśmie PTC do Tomasza Nałęcza. - Gdyby tak zredagowana odpowiedź do mnie trafiła w trakcie prac komisji, szczególnie w ich wcześniejszej fazie, stanąłbym na głowie, by zdobyć te informacje - kwituje Nałęcz.
Kto stał za ocenzurowaniem projektu listu PTC do komisji śledczej? Światło na to rzuca notatka służbowa pracownika Ery, autora projektu. Napisał on, że odpowiedź ostatecznie podpisaną przez ówczesnego prezesa PTC zredagował jeden z kierowników w Erze, Władysław Naja. Rzeczywiście, na projekcie odpowiedzi przedłożonym ówczesnemu prezesowi PTC widnieje jego odręczna dekretacja z podpisem. "Uprzejmie przedkładam projekt pisma z prośbą o podpisanie" - napisał Naja. Jak wynika z notatki biegłego, Naja zredagował pismo w porozumieniu z dyrektorami Ery - Wacławem Czępińskim i Ryszardem Pośpieszyńskim. Cała trójka była związana z ówczesnym udziałowcem PTC Đ koncernem Vivendi. Żaden z nich nie jest już zatrudniony w spółce. Ryszard Pośpieszyński, który został zwolniony dyscyplinarnie, w latach 80. pracował w komitecie dzielnicowym PZPR Warszawa Śródmieście. Z czasu gdy był prezesem Filmu Polskiego, znał środowisko filmowe, w którym brylował Lew Rywin. Z kolei Wacław Czępiński to wieloletni funkcjonariusz MSW. Był nawet szefem Komendy Rejonowej MO Warszawa Śródmieście. Także Władysław Naja był oficerem MO. Od połowy lat 70. służył w Komendzie Głównej MO, a po upadku komunizmu pracował w Biurze Dochodzeniowo-Śledczym KG Policji. W pionie podległym Nai w PTC zatrudniona została córka Zbigniewa Sobotki, ówczesnego wiceministra MSWiA. W rozmowie z "Wprost" Naja stwierdził, że córkę Sobotki przyjęto do pracy w jego dziale, bo jest dobrą prawniczką. Próbował także podważyć kompetencje biegłego - autora pierwowzoru odpowiedzi dla komisji śledczej, mimo że sam wytypował go jako eksperta Ery do pomocy sądowi w procesie przeciwko płatnym zabójcom.
Naja w rozmowie z "Wprost" bagatelizuje znaczenie zmian, jakie wprowadził w piśmie dla komisji śledczej: "W projekcie odpowiedzi, który przedłożyłem ówczesnemu prezesowi Polskiej Telefonii Cyfrowej, nie napisałem, że udzielenie pomocy komisji jest niemożliwe. Stwierdziłem jedynie, że będzie to praco- i czasochłonne".
Sprawę korespondencji operatora Ery z komisją śledczą bada Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku prowadząca śledztwo w sprawie "ustawy medialnej". Próbuje ona ustalić, kto wysłał Rywina do Agory. W lutym 2006 r. prokuratura zażądała od PTC całej dokumentacji sprawy, łącznie z projektem odpowiedzi i notatką służbową biegłego. W uzasadnieniu żądania czytamy: "W toku postępowania procesowej analizie muszą być poddane wszelkie dane związane z realizowanymi w okresie od 10 do 23.07.2002 r. połączeniami telefonicznymi z numerami telefonów należących do osób zeznających przed Komisją Śledczą". - Przyczyną tego żądania była procesowa weryfikacja treści zawartych w anonimie [wskazującym na ocenzurowanie odpowiedzi byłego prezesa PTC] uzyskanym za pośrednictwem Prokuratury Krajowej - mówi Janusz Kordulski, rzecznik prasowy białostockiej prokuratury. - Nasza firma przekazała prokuraturze wszelkie wymagane przez nią w tej sprawie dokumenty - dodaje rzecznik nowego zarządu PTC Zbigniew Lazar.

Zaniechania prokuratury
Wiele wskazuje, że z powodu "zredagowania" przez byłych funkcjonariuszy MO pisma do komisji śledczej nie mogła ona zdobyć informacji i skorzystać z wiedzy biegłego zatrudnionego w Erze, a tym samym zidentyfikować członków GTW. Ten były funkcjonariusz UOP zasiada w radzie naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, jest też specjalistą w zakresie wykorzystania telefonii komórkowej jako źródła danych. W sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej ekspert ten pomagał prokuraturom z Krakowa, Gdańska i Krosna Odrzańskiego, a także wydziałom Centralnego Biura Śledczego w Krakowie i Zielonej Górze. W sprawie, która była prowadzona przez CBŚ i prokuraturę apelacyjną w Krakowie, dzięki pomocy tego biegłego zatrzymano najemnych zabójców z tzw. gangu Ala Capone z Nowosądeckiego. Ekspert kryminalistyczny pracujący w Erze podważył alibi tych gangsterów m.in. na podstawie ustalenia, gdzie się znajdowali w momencie wykonywania połączeń telefonicznych.
Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego dopiero teraz prokuratorzy badają możliwość zlokalizowania miejsc pobytu osób podejrzewanych o udział w GTW. Członków komisji śledczej można rozgrzeszyć z zarzutu, że nie doprowadzili tej sprawy do końca. Posłowie ci nie byli przecież śledczymi. Równolegle z komisją śledczą pracowała jednak warszawska prokuratura. Doświadczeni prokuratorzy też nie wykorzystali możliwości operatorów telefonii komórkowej, a nawet w ogóle nie wystąpili z takim wnioskiem. Prace komisji ds. Rywina wiele razy obnażały nieskuteczność, a nawet ignorancję prokuratury graniczącą z celowym torpedowaniem prac sejmowej komisji. Jeśli połączyć to z postępowaniem byłych milicjantów w Erze (grupy osłaniającej Rywina?), rysuje się obraz co najmniej dziwnych działań osłaniających grupę trzymającą władzę.

PSEUDOŚLEDZTWO
Gdy posłowie z komisji śledczej ds. Rywina zapoznali się z aktami śledztwa warszawskiej prokuratury w tej sprawie, nie kryli wzburzenia. Z ust Jana Rokity, Zbigniewa Ziobry czy Bohdana Kopczyńskiego padały określenia: "pseudośledztwo", "postępowanie nieprofesjonalne", "polityczna fikcja". Zbigniew Ziobro zgłosił nawet serię wniosków o podjęcie podstawowych działań, których - jak wynikało z akt sprawy - nie podjęła prokuratura. Były to m.in.:
 • wniosek o dostarczenie billingów bohaterów afery Rywina, ich sekretarek i kierowców
 • wniosek o zabezpieczenie telefonu komórkowego Lwa Rywina
 • wniosek o zabezpieczenie ksiąg wejść i wyjść do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • wniosek o zabezpieczenie dokumentacji wizyt w gabinecie prezesa TVP wniosek o ustalenie listy gości daczy Rywina na Mazurach
 • wniosek o zabezpieczenie twardych dysków komputerów bohaterów afery wniosek o zabezpieczenie protokołów z posiedzeń rządu, kiedy omawiano projekt noweli ustawy o radiofonii i telewizji
 
Więcej możesz przeczytać w 49/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 49/2006 (1251)

 • Na stronie - Okazja do okazji 15 gru 2006, 15:00 "Swoje chwalicie, cudzego nie znacie" - to aktualna wersja starego polskiego przysłowia 3
 • Wprost od czytelników 15 gru 2006, 15:00 Zatoka niepokoju Prof. Mariusz Muszyński i Krzysztof Rak, autorzy artykułu "Zatoka niepokoju" (nr 43), będący jednocześnie członkami zarządu fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie, trafnie, merytorycznie i rzetelnie opisali... 3
 • Skaner 15 gru 2006, 15:00 MAGOWIE SIATKÓWKI Znów mamy wielki zespół siatkarski! Drużyna Argentyńczyka Raula Lozano gra równie wspaniale jak siatkarze w czasach legendarnego zespołu Huberta Wagnera - na medal. Wlazły, Zagumny, Świderski, Kadziewicz, Winiarski,... 8
 • Sawka czatuje 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Playback 15 gru 2006, 15:00 Minister spraw zagranicznych Anna Fotyga i premier Jarosław Kaczyński © A. JAGIELAK 14
 • Ryba po polsku - Rżnięcie Rokity 15 gru 2006, 15:00 Tusk jednego tylko nie jest w stanie przewidzieć: że zostanie wyślizgany przez Kwaśniewskiego 15
 • Z życia koalicji 15 gru 2006, 15:00 NIESZCZĘSNY KAZIO Marcinkiewicz przegrał z Bufetową. To tak, jakby pryszczaty flejtuch, który w życiu nie słyszał o dezodorancie, odbił ci dziewczynę. Można wpaść w depresję. ALE KAZIA - chociaż przegrał - nadal kocha cała Polska i... 16
 • Z życia opozycji 15 gru 2006, 15:00 HURRA! WIWAT! PREZYDENTEM STOLICY ZOSTAŁA Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jako ludzie, którzy na nią głosowali (co prawda 11 lat temu, ale tkwi to w nas do dziś), bardzo się z tego cieszymy. Razem z nami z sukcesu Bufetowej cieszy się cała... 17
 • Wprost przeciwnie - Weimar: reanimacja 15 gru 2006, 15:00 Polska - jak w latach 90. - ma szansę na zakotwiczenie u boku najsilniejszych państw europejskich 18
 • Fotoplastykon 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Emeryci pańszczyźniani 15 gru 2006, 15:00 Rząd chce dokonać największej grabieży w IV RP 20
 • Szturm na Warszawę 15 gru 2006, 15:00 Nadciąga nowa elita polskiej polityki 24
 • Jarosławizm 15 gru 2006, 15:00 Premier Kaczyński chce pomagać Kościołowi wbrew jego misji i interesom 28
 • Grupa osłaniająca Rywina 15 gru 2006, 15:00 Byli milicjanci, pracownicy telefonii komórkowej, utrudnili ustalenie składu grupy trzymającej władzę 32
 • Nielot we mgle 15 gru 2006, 15:00 Żadna europejska stolica nie ma tak fatalnego lotniska jak Warszawa 36
 • Wielka grabież Śląska 15 gru 2006, 15:00 Kilkadziesiąt aut wypełnionych zrabowanymi zabytkami trafia co tydzień z Polski do Niemiec 38
 • Giełda 15 gru 2006, 15:00 Hossa Świat Fuzja na 6 gigawatów Za 22,5 mld USD hiszpańska Iberdrola przejmie Scottish Power, piąty największy brytyjski koncern energetyczny. W ten sposób powstanie trzecia największa tego typu firma na Starym Kontynencie, po francuskim... 42
 • Łowczynie okazji 15 gru 2006, 15:00 Polki należą do najinteligentniejszych drapieżców na światowym rynku cenowych atrakcji 44
 • Tygrysiątka biznesu 15 gru 2006, 15:00 100 najbardziej dynamicznych polskich średnich firm produkcyjnych - ranking D&B i "Wprost" 52
 • Bomba sanitarna Kremla 15 gru 2006, 15:00 Kraje nieposłuszne wobec Moskwy natychmiast dotyka embargo na import żywności 56
 • Supersam 15 gru 2006, 15:00 60
 • Polsko-brytyjski Look 15 gru 2006, 15:00 Jaki kraj najbardziej inspiruje młodych polskich projektantów? Wielka Brytania. Takie wrażenie odnieśli jurorzy i publiczność podczas finału konkursu New Look Design 2006, którego motywem przewodnim była podróż dookoła świata.... 60
 • Pamięć Bonda 15 gru 2006, 15:00   Kolejne części przygód Jamesa Bonda zawsze są świetną okazją do wypuszczenia gadżetów związanych z filmem. Tym razem firma Sony wprowadziła na rynek limitowaną edycję nośników pamięci MICRO VAULT 007. Zainstalowano w nich... 60
 • Rakietą w gadułę 15 gru 2006, 15:00 Kto powiedział, że tylko mali chłopcy lubią się bawić w wojnę? W sklepie internetowym 2Future można kupić wyrzutnię miniaturowych rakiet, podłączaną do PC . W informacji o produkcie możemy przeczytać, że ma on zastosowanie biurowe.... 60
 • Lecznicze prasowanie 15 gru 2006, 15:00 Aromaterapię można stosować nawet w trakcie prasowania - dzięki wodom zapachowym do żelazek. Są to mieszanki roślinnych esencji zapachowych i wody destylowanej. Zrobiły furorę w USA, a teraz podbijają polski rynek. Wody zapachowe nie... 60
 • Mistrzowie mistrzów 15 gru 2006, 15:00 Lozano, Beenhakker i Urlep dokonują cywilizacyjnego skoku w polskim sporcie 62
 • Kielce City 15 gru 2006, 15:00 Stolica Świętokrzyskiego chciała być drugim Mediolanem, a staje się drugim Hanowerem 66
 • Bukiet spraw zagranicznych 15 gru 2006, 15:00 Co miał na myśli George Bush, ofiarowując Lechowi Kaczyńskiemu butelkę merlota Duckhorn? 70
 • Wodochód 15 gru 2006, 15:00 Litr wody na dwa przejechane kilometry - tyle "spalin" ma wydzielać najnowsze auto BMW 74
 • Trzy dusze Rolata 15 gru 2006, 15:00 Przed wojną był dumny z tego, że jest Polakiem wyznania mojżeszowego, a nie polskim Żydem 76
 • Pazurem - McŻycie 15 gru 2006, 15:00 Posmarujesz bułeczkę masełkiem oraz rzucisz na to plasterek świeżynki i jesteś złodziejem 78
 • Know-how 15 gru 2006, 15:00 Fenomen Świętego Mikołaja Nieuzasadnione są obawy niektórych rodziców, że wiara w nierealne postaci i zdarzenia może doprowadzić do zaburzeń psychicznych u dziecka. Wręcz przeciwnie. Świat baśni korzystnie wpływa na rozwój... 80
 • Ranking szpitali kardiologicznych i kardiochirurgicznych 15 gru 2006, 15:00 W operacjach serca mało inwazyjne zabiegi coraz częściej zastępują skalpel 82
 • Mit bogini matki 15 gru 2006, 15:00 Teoria o złotym wieku matriarchatu ma najpewniej taką wartość historyczną jak bajka o szewczyku Dratewce 90
 • Bez granic 15 gru 2006, 15:00 Boks prezydencki Meksykański prezydent elekt Felipe Calderón nie ma łatwego życia. Konserwatysta Calderón wygrał wybory niewielką większością głosów - 0,5 punktu procentowego. To spowodowało, że wynik wyborów jest kwestionowany... 92
 • Pielgrzymka do ziemi niczyjej 15 gru 2006, 15:00 Oficjalnie laicka Turcja wciąż prześladuje chrześcijan 94
 • Szczyt senatora 15 gru 2006, 15:00 W Rydze przywódcy NATO zaak-ceptowali koncepcję sojuszu jako żandarma światowej demokracji 98
 • Moskiewski szwadron śmierci 15 gru 2006, 15:00 Czy Putin panuje jeszcze nad Rosją? 102
 • Recenzor 15 gru 2006, 15:00 CD/DVD Śpiewający fortepian Współczesny polski jazz ma twarz Leszka Możdżera. I to nie ze względu na wzbudzające sensację ekscentryczne fryzury czy fikuśne oprawki okularów pianisty. To właśnie Możdżer sprowadzając pod strzechy ów... 104
 • Uwolnić Świętego Mikołaja 15 gru 2006, 15:00 Miły staruszek z workiem prezentów w Kościele Wschodnim jest czczony jako opiekun potrzebujących 108
 • Błędne koło Stasiuka 15 gru 2006, 15:00 Środkowoeuropejczycy uciekają od fatum Mitteleuropy 112
 • Koniec wielkiego żarcia 15 gru 2006, 15:00 Filmy, od których można stracić apetyt, próbują zmienić świat 114
 • Nie kaprysił, kręcił 15 gru 2006, 15:00 Odszedł Leon Niemczyk - aktor na każdą okazję 116
 • Wencel gordyjski - Od tańca do różańca 15 gru 2006, 15:00 Królowa czechosłowackich dansingów w kraju twórczego napięcia 118
 • Ueorgan Ludu 15 gru 2006, 15:00 Nr 49 (215) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 4 grudnia 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Na zdjęciu: sprytna i bezwzględna szefowa - Zyta G., pseud. "Chrypa" Rozbijanie mafii Ujęto kolejnych członków mafii paliwowej, która... 120
 • Wprost plus 15 gru 2006, 15:00 Wykłady na Nowe Tysiąclecie Doktryna Szewacha Weissa Czasem trzeba pokazać wielką siłę, żeby uniknąć eskalacji siły - tak najkrócej można streścić koncepcję prof. Szewacha Weissa w kwestii stosunków Izraela z sąsiadami. Prof.... 121
 • Skibą w mur - Jaja z pogrzebu 15 gru 2006, 15:00 Lekarze i ratownicy nie wpinają sobie czarnych kokardek w klapy, tylko robią swoje 122