Quiz dla podróżników.
Znasz stolice tych państw? Sprawdź się!

Zachęcamy do rozwiązania najnowszego quizu podróżniczego. Ciekawe, czy ominiecie wszystkie pułapki.
Twój wynik:

1 / 10 Stolicą Holandii jest:

Amsterdam
Dublin

2 / 10 Stolicą Litwy jest:

Mińsk
Wilno

3 / 10 Stolicą Łotwy jest:

Ryga
Skopje

4 / 10 Stolicą Serbii jest:

Berno
Belgrad

5 / 10 Stolicą Szwecji jest:

Sztokholm
Helsinki

6 / 10 Stolicą Estonii jest:

Praga
Tallin

7 / 10 Stolicą Chorwacji jest:

Zagrzeb
Sofia

8 / 10 Stolicą Albanii jest:

Tirana
Wiedeń

9 / 10 Stolicą Belgii jest:

Lizbona
Bruksela

10 / 10 Stolicą Grecji jest:

Ateny
Vaduz