Filar zdrowia

Filar zdrowia

Dodano:   /  Zmieniono: 
To minister Religa ma rację, a nie premier Kaczyński
Jestem przeciwny pomysłowi, by w publicznych szpitalach bogaci chorzy leżeli w separatkach, a biedni zdani byli na sale wieloosobowe i korytarze" - powiedział premier Jarosław Kaczyński. "Obawiam się, że pogłębi to dotychczasowy podział na lepszych i gorszych w polskich szpitalach" - dodał premier. Tak zareagował, gdy minister zdrowia Zbigniew Religa zaproponował wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Szef polskiego rządu zapomniał dodać, że "podział na lepszych i gorszych" od dawna jest praktykowany w polskich szpitalach. Zasada równości w ochronie zdrowia i życia jest ważna jako postulat moralny, ale nierealna ekonomicznie. Gorzej, zasada równości ciągnie całą służbę zdrowia w dół. W tym sporze rację ma minister Religa, a nie premier Kaczyński.
"Jeśli chcemy nowoczesnej medycyny, to za darmo się tego nie da zrobić" - argumentuje minister zdrowia Zbigniew Religa. Jego zdaniem, wszystko co w służbie zdrowia nie zostanie zagwarantowane przez państwo, może być finansowane dzięki dodatkowym ubezpieczeniom zdrowotnym. Tak jest na świecie, zaś w Polsce w dyskusji o opiece medycznej, szczególnie wśród polityków, przeważa populizm i socjalistyczne rojenia (skądinąd zagwarantowane konstytucyjnie).

Komornicy reformatorzy
W ostatnich tygodniach doszło do tego, że w reformowaniu służby zdrowia polityków wyręczają komornicy. Dyrektorzy największych dłużników w polskiej służbie zdrowia lamentują tymczasem - po decyzji Trybunału Konstytucyjnego - że komornicy złupią najbardziej zadłużone szpitale. Publicznej służbie nic lepszego nie mogło się jednak przytrafić. Komornicy wreszcie mogą dokonać tego, co już dawno powinni zrobić politycy - zlikwidować najbardziej niegospodarne lub zbędne placówki medyczne. Zaledwie 10 proc. szpitali od lat generuje aż 90 proc. przekraczających 4 mld zł długów publicznej opieki medycznej, skupionych głównie w trzech regionach: Dolnośląskiem, Lubuskiem i Łódzkiem. I te placówki od dawna są na pierwszym miejscu czarnej listy szpitali przeznaczonych do likwidacji lub przynajmniej przekształcenia w innego typu placówkę, na którą będzie zapotrzebowanie.
To może być początek od dawna oczekiwanej właściwej reformy polskiej opieki medycznej. W kwestii tego, jak przeprowadzić reformę, wiele wymyślać nie trzeba. Od strony podażowej należy skomercjalizować podstawowe jednostki służby zdrowia i konsekwentnie doprowadzać do bankructwa firmy niezdolne do bezdeficytowej egzystencji. Innego sposobu na wymuszenie racjonalizacji kosztów nie ma, czego dowodzą wszelkie dotychczasowe próby, łącznie z coraz częstszym skrytym subwencjonowaniem jednostek państwowych przez preferowanie ich w zawieranych kontraktach.

Mit konstytucyjny
Trzeba skończyć z mitem równego dostępu do usług medycznych. Mitem, a nie dostępem, bo tego nigdy nie było i z przyczyn "fizycznych" być nie może. Polska medycyna dysponuje najnowocześniejszym (choć w ilościach niewystarczających) sprzętem. Polscy lekarze i pielęgniarki należą do najlepszych w świecie i są rozrywani przez znacznie bogatsze od nas kraje (są także lekarze partacze, ale bez reformy ich wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe). I dlatego służba zdrowia potrafi czynić cuda. Potrafiła, w co nikt nie wierzył, w tydzień postawić na nogi premiera Leszka Millera po awarii helikoptera i wyleczyć Jana Mazocha po niefortunnym skoku. Jeżeli ktoś jednak myśli, że identyczną opiekę można zagwarantować każdej z wielu tysięcy ofiar wypadków z podobnymi urazami, to należy życzyć mu dużo zdrowia. Bo publicznej służby zdrowia, przy obecnym jej finansowaniu, na taki cud nie stać. Pacjentowi można zagwarantować tylko szansę, w dodatku mimo pompatycznego zapisu w konstytucji szansa na realną pomoc jest często iluzoryczna.
Słuszne są czynione przez ministra Religę gorączkowe poszukiwania dodatkowych pieniędzy na finansowanie opieki medycznej. Wydatki na publiczną ochronę zdrowia do 2015 r. powinny wzrosnąć z 4,3 proc. do 6 proc. PKB. Budżet NFZ sięga 42 mld zł, więc brakuje co najmniej 15 mld zł, by te nakłady zwiększyć do 6 proc. Można to zrobić, zwiększając dotacje z budżetu, podnosząc składkę zdrowotną lub wprowadzając dodatkowe ubezpieczenia. Pierwsze rozwiązanie nie jest możliwe bez reformy finansów państwa, drugie jest mało prawdopodobne, bo pozapłacowe koszty pracy w Polsce i tak są wysokie. Zostają zatem dodatkowe ubezpieczenia, które minister zaproponował jako drugi filar (oprócz NFZ) i od razu został skrytykowany. Zarzuca mu się, że są "luksusowe", bo przeznaczone dla najlepiej zarabiających, i "hotelowe", gdyż gwarantują jedynie lepsze warunki pobytu w szpitalu. Krytycy zapomnieli lub nie chcą pamiętać, że z takich usług luksusowych i hotelowych codziennie korzystają w szpitalach setki tysiące Polaków.
Publiczne szpitale podzieliły pacjentów na lepszych i gorszych bez względu na dochody i stan zdrowia. Ponad 40 proc. rodzących kobiet dopłaca do porodu. Kobieta ubezpieczona w NFZ za poród w jednoosobowej sali musi dopłacić w Szpitalu św. Zofii w Warszawie tysiąc złotych, za indywidualną opiekę pielęgniarską - 1,5 tys. zł, a za lekarską - 2 tys. zł. Są to tzw. ponadstadardowe usługi, za które trzeba "luksusowo" zapłacić.

Filar Religi
Zbigniew Religa jest pierwszym ministrem zdrowia, który bez populistycznej propagandy chce rozwiązać nawarstwiające się problemy służby zdrowia. Tyle że na razie przypomina samotnego strzelca w operze Wagnera, który głośno śpiewa "idziemy" i tupie w miejscu. Pan minister od roku powtarza jak mantrę: "gwarantowany koszyk świadczeń", "lista szpitali", "dodatkowe ubezpieczenia medyczne". I na powtarzaniu sprawa się kończy, a co gorsze, co chwila rozlegają się głosy innych polityków, hamujące reformatorski zapał profesora.
W Polsce potrzebny jest nie tylko drugi filar ubezpieczeń, ale i trzeci, najważniejszy, bo pozwalający omijać kolejki do lekarzy i na zabiegi w szpitalach. Głównych ich powodem są spowodowane niedostatkiem pieniędzy limity narzucone przez NFZ. A na zwiększenie składki nikt się nie chce zgodzić, bo służba zdrowia to "worek bez dna". I tak zamyka się błędne koło publicznej opieki medycznej. I komu na tym zależy? Na pewno lobby medycznemu związanemu z obecnym układem i - mimo kuriozalnie niskich zarobków - odnoszącemu z niego niemałe korzyści. I "dobrym ludziom", którzy wciąż wierzą w szczytne ideały socjalistycznej opieki medycznej. Siła trzecia to politycy, którzy nie mając na to mocnego dowodu, są przekonani, że reforma odbierze im popularność i możliwość sprawowania władzy.

Na "dobrych ludzi" sposobu nie ma. Z politykami warto jednak spróbować polemizować. Po pierwsze, jeżeli utrzymywanie gnijącego status quo ma być zgodne z ich interesem, to jest tak tylko w krótkim okresie. Mimo że boimy się borowania, bez niego ból zęba nie ustąpi, a jutro będzie nie lepiej, lecz gorzej. Po drugie, jeżeli rozumnie wsłuchamy się w głos opinii publicznej, to okaże się, że wcale nie jest on taki antyreformatorski.

NFZ do likwidacji
Dwie trzecie Polaków przynajmniej raz skorzystało już z płatnej opieki zdrowotnej. Najczęściej były to wizyty u stomatologa lub ginekologa, bo wszyscy pacjenci narzekają na wysokie koszty oferowanych przez prywatne placówki usług. Tak uważa aż 80 proc. badanych. Jesteśmy też niezadowoleni z usług publicznej służby zdrowia - tak oświadczyło w badaniach GfK 64 proc. Polaków. Co trzeci Polak chętnie wyjechałby na leczenie za granicę, pod warunkiem że zapłaciłby za to NFZ - wykazał raport o ochronie zdrowia Instytutu Globalizacji.
Nie wszyscy Polacy są jeszcze przekonani, że w zdrowie trzeba inwestować, podobnie jak w edukację. Zaledwie 13 proc. Polaków przeznaczyłoby wygraną w wysokości 10 tys. zł na inwestycję we własne zdrowie. Zdecydowana większość woli konsumpcję i oszczędzanie. Tylko 5 proc. badanych przez GfK zadeklarowało, że ma abonament medyczny. Wnioskowanie na tej podstawie, że naród ubezpieczeń medycznych nie chce, jest jednak nieuprawnione.
Poparcie społeczne jest funkcją akcji informacyjnej, a od 60 lat robi się wiele, by prywatno-rynkowy model służby zdrowia zohydzić. Najlepsze efekty informacyjno-propagandowe daje obserwacja rzeczywistości, a warto odnotować, że w tych samych badaniach aż 80 proc. ankietowanych dobrze oceniło funkcjonowanie aptek. Nie zaszkodzi przypomnieć, że w chwili prywatyzacji aptek i objęcia ich rygorami rynku większość społeczeństwa biadoliła, że biedaków nie będzie stać na podstawowe leki. Po piętnastu latach okazuje się, że niemal wszyscy są zadowoleni, a w konsumpcji leków zajmujemy pierwsze miejsce na świecie.

Leczenie bez podziałów
Owe 5 proc. dodatkowo ubezpieczonych uznać zresztą trzeba za dobry wynik. Ich liczbę trzeba bowiem odnieść nie do całej populacji, ale do grupy ludzi w wieku 25-40 lat mających stałą pracę, a to zwiększa odsetek korzystających niemal czterokrotnie. To już nie jest mało, a przypomnijmy, iż dzieje się tak w sytuacji wysokiej przymusowej składki na NFZ i braku jakichkolwiek bodźców zachęcających do dodatkowych wydatków. Z płatnych usług medycznych korzystają głównie mieszkańcy dużych miast, ludzie wykształceni, dobrze zarabiający i będący na stanowiskach kierowniczych, którzy są wymagający i nie mają czasu czekać na zabieg lub wizytę w publicznym ośrodku zdrowia. W tej grupie, do której należą również użytkownicy Internetu, aż80 proc. osób leczyło się prywatnie.
- Należy w ogóle odstąpić od ciągłego odróżniania w Polsce ośrodków publicznych i prywatnych, nawet w nazewnictwie. Przyszłość opieki medycznej w Polsce powinna zależeć od organizacji kompleksowej ochrony zdrowia - mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, dyrektor medyczny CM Enel-Med w Warszawie. Ta kompleksowość ma polegać na tym, że pod jednym szyldem funkcjonowałyby zarówno fundusze zdrowia, jak i organizacje świadczące usługi ochrony zdrowia, firmy ubezpieczeniowe. Tak działa amerykańska Health Maintenance Organization.

Koniec komuny?
Za komuny w celach oszczędnościowych wymyślono "wyroby czekoladopodobne". Wyglądały jak czekolada, ale smakowały inaczej. W efekcie dostępna na czarnym rynku tabliczka czekolady kosztowała równowartość roboczej dniówki i stała się jednym z głównych środków "wyrażania wdzięczności". Podobnie jest z naszą reformą służby zdrowia. W jej następstwie powstał "wytwór rynkopodobny", który wygląda prawie jak rynek. Państwowy ubezpieczyciel udaje, że kontraktuje usługi, a państwowe szpitale udają, że o kontrakty rywalizują i że zależy im na racjonalizacji kosztów oraz na jakości usług. Nadchodzi jednak czas prawdy. System tak przegnił, że jest bliski samozagłady. Przyspiesza ją wysysanie najlepszych kadr przez inne kraje. Tak jak ropiejącej rany nie da się zasypywać pudrem i zalepiać plastrem, tak nie da się dłużej utrzymywać "systemu prawie rynkowego". Także dlatego, że coraz więcej osób zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że "prawie" robi wielką różnicę.


 

 

Pełny ranking prywatnych ubezpieczeń
Więcej możesz przeczytać w 6/2007 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2007 (1259)

 • Na stronie - Poglądacze 4 lut 2007, 23:45 Brak poglądów jest u nas najbardziej rozpowszechnionym poglądem 3
 • Wprost od czytelników 4 lut 2007, 23:45 Błogosławiona wina arcybiskupaZ wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuły na temat lustracji w Kościele "Błogosławiona wina arcybiskupa", "Agent Ignacy" (nr 2). Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien - w moim... 3
 • Skaner 4 lut 2007, 23:45 8
 • Ustawa 4 lut 2007, 23:45 Szeregowy Jaruzelski 8
 • Serial 4 lut 2007, 23:45 Klonowanie Klossa 9
 • Estrada 4 lut 2007, 23:45 Rosiewicz wiecznie żywy 9
 • Nowy Sącz 4 lut 2007, 23:45 Miasteczko multimedialne 9
 • Książka 4 lut 2007, 23:45 Redaktor Urbański? 10
 • Komputery 4 lut 2007, 23:45 Piraci w policji? 10
 • Sawka czatuje 4 lut 2007, 23:45 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Prezydentura jest nudna 4 lut 2007, 23:45 Rozmowa z Kazimierzem Marcinkiewiczem 12
 • Dyplomacja 4 lut 2007, 23:45 Chusta Angeli 14
 • Obyczaje 4 lut 2007, 23:45 Gafy Sego 14
 • Zanieczyszczenia 4 lut 2007, 23:45 Toksyczny śnieg 15
 • Włochy 4 lut 2007, 23:45 Kto strzelił gola? 15
 • Wprost Online 4 lut 2007, 23:45 Wojewoda w sieci 16
 • Poczta 4 lut 2007, 23:45 Szkoły niesamodzielnościPrzyznam szczerze, że jestem zszokowany artykułem "Szkoły niesamodzielności" głównie z tego powodu, że w tym roku podjąłem studia na Politechnice Śląskiej na kierunku tak skrytykowanym przez... 18
 • Playback 4 lut 2007, 23:45 Wojciech Dąbrowski, były wojewoda mazowiecki© A. JAGIELAK 18
 • Ryba po polsku - Socjalizmu i żywca! 4 lut 2007, 23:45 Dla polityka nie ma nic bardziej podniecającego niż wydanie cudzych pieniędzy 19
 • Z życia koalicji 4 lut 2007, 23:45 Wicepremier Andrzej Lepper żąda, żeby rząd zgodził się na skup trzody chlewnej. Jeśli się nie zgodzi, najsłynniejszy polski Mulat grozi rozpadem koalicji. Hm, jest coś symbolicznego w tym, że o losie koalicji z Samoobroną mogą... 20
 • Z życia opozycji 4 lut 2007, 23:45 Zaczepił nas ostatnio pewien platformers J.S. i gorąco zachęcał, byśmy zajęli się pochodzeniem Anny Fotygi. A bo jej dziadek, a babcia, to już ho, ho! Mówił serio. Wiele chamówy widzieliśmy w Sejmie, ale takie numery rzadko tam... 21
 • Wprost przeciwnie - Nie przegrzać! 4 lut 2007, 23:45 Lepiej zatrzymać się na lata na wzroście 5-procentowym, niż po wskoczeniu na 7 proc. stoczyć się do zera 22
 • Fotoplastykon 4 lut 2007, 23:45 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 23
 • Wyrok na Jana Pawła II 4 lut 2007, 23:45 Tajne służby PRL wiedziały o planowanym zamachu na papieża Polaka, ale go nie ostrzegły 24
 • Archiwum Gustka 4 lut 2007, 23:45 Autor książki o zamachu na papieża przez trzydzieści lat współpracował z wywiadem PRL 31
 • Ucieczka księży 4 lut 2007, 23:45 Co piąty duchowny porzucający w Europie kapłaństwo jest Polakiem 32
 • Polska Bawaria 4 lut 2007, 23:45 Ściana wschodnia przeprowadza się na zachód 36
 • Giełda 4 lut 2007, 23:45 42
 • Rosja obiecana? 4 lut 2007, 23:45 Aż 60 mld USD łącznie wyniosły w ubiegłym roku zagraniczne inwestycje w Rosji. Połowę z nich stanowiły inwestycje bezpośrednie, co stawia Rosję na trzecim miejscu wśród gospodarek rozwijających się - za Chinami i Singapurem.... 42
 • Polski tygrys 4 lut 2007, 23:45 Aż o 5,8 proc. wzrósł w ubiegłym roku produkt krajowy brutto Polski - wynika ze wstępnych danych GUS. Ten najlepszy od dziewięciu lat wynik zaskoczył większość analityków. Jeszcze trzy tygodnie temu Ministerstwo Finansów prognozowało... 42
 • Merkel jak Thatcher 4 lut 2007, 23:45 Osiem ostatnich kopalń węgla kamiennego w Niemczech zostanie zamkniętych do 2018 r. Porozumienie w tej sprawie podpisała koalicja CDU/CSU-SPD z przedstawicielami Nadrenii Północnej-Westfalii i Kraju Saary. Na przełomie XIX i XX wieku... 42
 • Tesco w Ameryce 4 lut 2007, 23:45 Tesco, największa brytyjska sieć hipermarketów, wkracza na amerykański rynek. Pierwsze sklepy (pod marką Fresh and Easy) zostaną otwarte w Kalifornii. Mają konkurować z sieciami średnich marketów, takimi jak 7-Eleven. Nie będzie to... 42
 • Big mBang 4 lut 2007, 23:45 MBank, największy polski bank wirtualny, po sukcesie odniesionym w Polsce (1,3 mln klientów) chce wejść na rynki Czech i Słowacji. Pierwsi klienci będą mogli zakładać konta w obu krajach już w drugiej połowie tego roku. MBank rozwija... 42
 • Gdzie jest 265 milionów? 4 lut 2007, 23:45 Fatum wisi nad sprzedażą Orlenowi rafinerii Możejki. Jednym z warunków zgody amerykańskiego sądu federalnego na sprzedaż akcji litewskiej rafinerii polskiemu koncernowi było to, by pieniądze z transakcji trafiły do depozytu sądu w... 42
 • Szkoleniowy survival 4 lut 2007, 23:45 Co jest jedną z największych zmór pracowników? Marek i Wojciech Wareccy sugerują, że są to przymusowe szkolenia. I dlatego napisali "Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleń, czyli jak przeżyć każde szkolenie". Autorzy... 42
 • Usterkiada 4 lut 2007, 23:45 Konsumenci zaakceptowali nową regułę na rynku: za niższą cenę - niższą jakość 44
 • Nie chcę recenzować rządu 4 lut 2007, 23:45 Rozmowa ze Sławomirem Skrzypkiem, prezesem Narodowego Banku Polskiego 50
 • Program Psucia Rzeczypospolitej 4 lut 2007, 23:45 Jan Rokita wpadł w pustkę, rzucając się od ściany liberalnej do konserwatywnej 52
 • Świńskie doły 4 lut 2007, 23:45 Lepper wpadł w pułapkę, którą sam na siebie zastawił 54
 • Supersam 4 lut 2007, 23:45 56
 • Anglik w Paryżu 4 lut 2007, 23:45 Połączeniem stylów Harry'ego Pottera i księcia Harry'ego (syna księcia Karola) nazwano najnowszą kolekcję mody Paula Smitha. Legenda brytyjskiego krawiectwa na zeszłotygodniowym paryskim tygodniu mody męskiej przypomniała Francuzom, że... 56
 • Powrót GT 4 lut 2007, 23:45 Gdy w 1968 r. zaczęła się produkcja samochodu opel GT, wyglądającego jak miniatura chevroleta corvette, był to jeden ze zwiastunów nadejścia w Niemczech ery beztroskiej konsumpcji. Samochód ten zyskał popularność nawet w USA. Teraz, po... 56
 • Dotknięcie wiosny 4 lut 2007, 23:45 Francuska marka Lacoste promuje limitowaną edycję kosmetyków Lacoste Vitality, w której skład wchodzą perfumy i balsam do ciała Touch of Spring oraz perfumy i żel pod prysznic Hot Play. Touch of Spring, czyli "dotknięcie... 56
 • Kolor iPoda 4 lut 2007, 23:45 Doda Elektroda lubi się ubierać na różowo, więc jej laptop też jest różowy. Gadżety elektroniczne coraz częściej stają się nieodłącznym elementem stylu i muszą pasować do stroju. Producenci wiedzą o tym i dlatego iPod Shuffle... 57
 • Parcie na skalpel 4 lut 2007, 23:45 Chirurgia plastyczna ma coraz mniej przeciwników. Jej upowszechnianiu się sprzyjają akceptacja społeczna i malejące koszty operacji - w Polsce w ciągu 5 lat spadły o jedną czwartą. W rezultacie Polacy znajdują się w czołówce... 57
 • Władza z kapelusza 4 lut 2007, 23:45 Historyk mody mógłby nazwać polski rząd partyzantką 60
 • Wojna polsko-ruska 4 lut 2007, 23:45 Mecze narodowych drużyn są najlepszym barometrem stosunków Polski z Niemcami i Rosją 66
 • Międzynarodowy Dzień Głupoty 4 lut 2007, 23:45 Swoje święta mają nawet koty, znaczki pocztowe, toalety i musztarda 68
 • Pazurem - Przegięcie symfoniczne 4 lut 2007, 23:45 Rubik na mecenasów z RFN raczej nie ma co liczyć. Wie o tym i kręci się koło swoich spraw, jak potrafi 70
 • Krótko po Wolsku - Ladacznica monumentalna 4 lut 2007, 23:45 Różne już wznoszono pomniki - ludziom, zwierzętom, widziałem nawet swego czasu (w Detroit) pomnik opony, a w Rosji (gdzieżby indziej) jest podobno pomnik wódki. Jednak pomysł holenderskiej feministki, aby postawić w Amsterdamie monument... 70
 • Żałuję, że musiałem 4 lut 2007, 23:45 Trudno było nie zostać zdrajcą i świnią 72
 • Ożywianie serca 4 lut 2007, 23:45 "Gdyby ratownicy nie mieli defibrylatora, pewnie już bym nie żył" - mówi 57-letni Ryszard Szelest z Sanoka. Jest on jedną z pierwszych osób w Polsce, której udało się przywrócić akcję serca za pomocą automatycznego... 76
 • Know-how 4 lut 2007, 23:45 76
 • Zakupy z lustra 4 lut 2007, 23:45 Już wkrótce przymierzając sukienkę w sklepie, będzie można zapytać przyjaciółkę o ocenę za pomocą lustra. Amerykańska firma opracowała interaktywne lustro, które wysyła obraz do telefonu komórkowego lub przez Internet na konto... 76
 • Rak - dziecko ewolucji? 4 lut 2007, 23:45 Ewolucja jest kojarzona ze znakomitym przystosowaniem do środowiska, tymczasem w przyrodzie występuje mnóstwo organizmów, które przeczą tej teorii. Przykładem jest ciało człowieka, któremu daleko do biologicznego majstersztyku. Tchawica... 76
 • Amnezja przyszłości 4 lut 2007, 23:45 Osoby cierpiące na amnezję nie tylko nie pamiętają przeszłości, ale także nie potrafią sobie wyobrazić przyszłości. Uczeni z uniwersytetu w Toronto badali osoby z uszkodzeniami hipokampu - obszaru mózgu odpowiedzialnego za... 76
 • Prehistoryczny dwupłatowiec 4 lut 2007, 23:45 Żyjący 125 mln lat temu przodek ptaków Microraptor gui rozpościerał cztery kończyny pokryte piórami i szybował od drzewa do drzewa. Jednym susem mógł pokonać 40 m. Jack Templin i Sankar Chatterjee z Museum of Texas Tech University... 77
 • Filar zdrowia 4 lut 2007, 23:45 To minister Religa ma rację, a nie premier Kaczyński 78
 • Mowa krwi 4 lut 2007, 23:45 Grupa krwi jest tak samo istotna dla zdrowia jak geny czy tryb życia 84
 • Łotr Kolumb 4 lut 2007, 23:45 Inwestycja w wyprawy Kolumba dała Hiszpanii największe przebicie w dziejach - 1,7 miliona razy 86
 • Wiosna świstaka 4 lut 2007, 23:45 Świstak Phil z Punxsutawney w amerykańskim stanie Pensylwania nie zobaczył w tym roku swojego cienia. To oznacza, że do USA dużymi krokami zbliża się wiosna. Według legendy, jeżeli świstak w Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)... 88
 • Bez granic 4 lut 2007, 23:45 88
 • Dziurawy bankier 4 lut 2007, 23:45 Podczas niedawnej wizyty w Turcji Paul Wolfowitz, szef Banku Światowego, pokazał się z nowej strony. Kiedy przed wejściem do meczetu Selimiye w Edirne zdjął buty, oczom osób towarzyszących mu ukazały się dwie dziury w skarpetkach... 88
 • Muzeum myśli Busha 4 lut 2007, 23:45 Południowy Uniwersytet Metodystyczny z Dallas chce utworzyć bibliotekę, muzeum i think tank imienia George'a W. Busha. Projekt wartej 500 mln USD inwestycji podzielił środowisko uniwersyteckie. Plany budowy centrum skrytykowało 68... 88
 • Błękitne sari 4 lut 2007, 23:45 Służbę w ramach misji pokojowej Narodów Zjednoczonych w Liberii rozpoczął batalion 103 policjantek z Indii. To pierwszy oddział sił ONZ złożony wyłącznie z kobiet. Batalion będzie pomagał w utrzymaniu porządku w Monrowii, stolicy... 88
 • Oś Putina 4 lut 2007, 23:45 Prezydentowi Rosji nie udało się zwerbować Angeli Merkel 90
 • Batalia perska 4 lut 2007, 23:45 Sytuacja w Zatoce Perskiej przypomina Europę tuż przed wybuchem I wojny światowej 94
 • Bajki pięknej Julii 4 lut 2007, 23:45 Wiktor Juszczenko definitywnie przegrywa ukraińską wojnę na górze 96
 • Barbarzyńcy i winowajcy 4 lut 2007, 23:45 Niemcy i Rosja to ofiary wojny, a wszystkiemu winna jest Polska 98
 • ŻARÓWKA W USTACH 4 lut 2007, 23:45 /Po latach lekceważenia czeskie kino stało się ulubionym obiektem adoracji polskich recenzentów. Tymczasem filmy, które docierają do nas ostatnio z ojczyzny Szwejka, są przewidywalne jak niedzielny rosół. Ekran zaludniają wciąż tacy... 100
 • Recenzor 4 lut 2007, 23:45 100
 • OD BETLEJEM DO HIROSZIMY 4 lut 2007, 23:45 Twórcy tego 13-odcinkowego serialu, przedstawiającego historię chrześcijaństwa, nie pragnęli za wszelką cenę być oryginalni. Nie starali się udowadniać, że z powodu ewangelii Judasza czy odkrycia manuskryptów z Kumran należałoby... 100
 • MAFIOSI NIE PŁACZĄ 4 lut 2007, 23:45 Pan Blachowski z Pruszkowa, ksywa Blacha (Robert Więckiewicz), to skruszony gangster, który żyje w luksusach i odosobnieniu, bo jest świadkiem koronnym. Gawędzi z nim dziennikarz Kruk (Paweł Małaszyński), który szuka pomsty za zabitą... 100
 • DŻIHAD - PIERWSZA KREW 4 lut 2007, 23:45 To była prawdziwa sensacja. Tureckie imperium, przed którym w XVI wieku drżała chrześcijańska Europa, połamało sobie zęby na małej skalistej wysepce. Maltę obronił zakon rycerski św. Jana, będący reliktem ery wypraw krzyżowych.... 101
 • ŚMIERĆ KOKOSIAKOM 4 lut 2007, 23:45 Mianem Londonistanu określa się nad Tamizą przybyszów z południowej Azji, którzy nie chcą się asymilować z brytyjskim społeczeństwem. Ich młodość i zapalczywość stanowią podatny grunt dla wszelkich fundamentalizmów i... 101
 • PAMIĘTNIK OBCEGO 4 lut 2007, 23:45 Bohaterem nowego albumu Bloc Party jest Londyn. Wokalista Kele Okereke, syn nigeryjskich imigrantów, patrzy na metropolię oczami wyobcowanego kolorowego o nie całkiem zdefiniowanych preferencjach seksualnych. Po debiutanckim frenetycznym... 102
 • ŚWIATŁA DYSKOTEKI 4 lut 2007, 23:45 Kylie Minogue wygrała walkę z nowotworem i dokończyła przerwane tournée "Showgirl". Znów tysiące osób klaskały, gdy spod sceny nagle wyjeżdżały kabiny z biorącymi prysznic tancerzami, a piosenkarka, leżąc na koźle,... 102
 • DZIEWICA Z ODZYSKU 4 lut 2007, 23:45 Właściwie nie zdarza się, by muzykę do filmu nagrywała jedna z najlepszych - i najdroższych - orkiestr świata pod batutą wielkiego dyrygenta. Lecz widowisko Tykwera musiało przede wszystkim pachnieć, zaś obrazowi mogła w tym pomóc... 102
 • Tymizacja Barei 4 lut 2007, 23:45 Im gorzej zostanie przyjęty "Ryś", tym lepszy będzie się nam wydawał "Miś" 104
 • Czarna rozpacz 4 lut 2007, 23:45 Im bardziej filmowcy chcą się przymilić Afrykanom, tym bardziej rasistowskie dzieła im wychodzą 109
 • Stary dziki 4 lut 2007, 23:45 Picasso był pierwszą supergwiazdą popkultury 110
 • Wencel gordyjski - Fusstracja 4 lut 2007, 23:45 Każdy antysemita to homofob, a każdy homofob to katolik 112
 • Ueorgan Ludu 4 lut 2007, 23:45 Nr 6 (223) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 5 lutego 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaSensacja Anety K.: Ojcem ktoś z "GW"!Adwokat Anety K. oświadczyła dla "Ueorganu Ludu": - Moja klientka ujawni prawdę, choć niecałą... 113
 • Skibą w mur - Terror telefoniczny 4 lut 2007, 23:45 Głośne pytlowanie przez telefon to najnowszy koszmar podróży pociągiem 114