Filar zdrowia

Dodano:   /  Zmieniono: 
To minister Religa ma rację, a nie premier Kaczyński
Jestem przeciwny pomysłowi, by w publicznych szpitalach bogaci chorzy leżeli w separatkach, a biedni zdani byli na sale wieloosobowe i korytarze" - powiedział premier Jarosław Kaczyński. "Obawiam się, że pogłębi to dotychczasowy podział na lepszych i gorszych w polskich szpitalach" - dodał premier. Tak zareagował, gdy minister zdrowia Zbigniew Religa zaproponował wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Szef polskiego rządu zapomniał dodać, że "podział na lepszych i gorszych" od dawna jest praktykowany w polskich szpitalach. Zasada równości w ochronie zdrowia i życia jest ważna jako postulat moralny, ale nierealna ekonomicznie. Gorzej, zasada równości ciągnie całą służbę zdrowia w dół. W tym sporze rację ma minister Religa, a nie premier Kaczyński.
"Jeśli chcemy nowoczesnej medycyny, to za darmo się tego nie da zrobić" - argumentuje minister zdrowia Zbigniew Religa. Jego zdaniem, wszystko co w służbie zdrowia nie zostanie zagwarantowane przez państwo, może być finansowane dzięki dodatkowym ubezpieczeniom zdrowotnym. Tak jest na świecie, zaś w Polsce w dyskusji o opiece medycznej, szczególnie wśród polityków, przeważa populizm i socjalistyczne rojenia (skądinąd zagwarantowane konstytucyjnie).

Komornicy reformatorzy
W ostatnich tygodniach doszło do tego, że w reformowaniu służby zdrowia polityków wyręczają komornicy. Dyrektorzy największych dłużników w polskiej służbie zdrowia lamentują tymczasem - po decyzji Trybunału Konstytucyjnego - że komornicy złupią najbardziej zadłużone szpitale. Publicznej służbie nic lepszego nie mogło się jednak przytrafić. Komornicy wreszcie mogą dokonać tego, co już dawno powinni zrobić politycy - zlikwidować najbardziej niegospodarne lub zbędne placówki medyczne. Zaledwie 10 proc. szpitali od lat generuje aż 90 proc. przekraczających 4 mld zł długów publicznej opieki medycznej, skupionych głównie w trzech regionach: Dolnośląskiem, Lubuskiem i Łódzkiem. I te placówki od dawna są na pierwszym miejscu czarnej listy szpitali przeznaczonych do likwidacji lub przynajmniej przekształcenia w innego typu placówkę, na którą będzie zapotrzebowanie.
To może być początek od dawna oczekiwanej właściwej reformy polskiej opieki medycznej. W kwestii tego, jak przeprowadzić reformę, wiele wymyślać nie trzeba. Od strony podażowej należy skomercjalizować podstawowe jednostki służby zdrowia i konsekwentnie doprowadzać do bankructwa firmy niezdolne do bezdeficytowej egzystencji. Innego sposobu na wymuszenie racjonalizacji kosztów nie ma, czego dowodzą wszelkie dotychczasowe próby, łącznie z coraz częstszym skrytym subwencjonowaniem jednostek państwowych przez preferowanie ich w zawieranych kontraktach.

Mit konstytucyjny
Trzeba skończyć z mitem równego dostępu do usług medycznych. Mitem, a nie dostępem, bo tego nigdy nie było i z przyczyn "fizycznych" być nie może. Polska medycyna dysponuje najnowocześniejszym (choć w ilościach niewystarczających) sprzętem. Polscy lekarze i pielęgniarki należą do najlepszych w świecie i są rozrywani przez znacznie bogatsze od nas kraje (są także lekarze partacze, ale bez reformy ich wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe). I dlatego służba zdrowia potrafi czynić cuda. Potrafiła, w co nikt nie wierzył, w tydzień postawić na nogi premiera Leszka Millera po awarii helikoptera i wyleczyć Jana Mazocha po niefortunnym skoku. Jeżeli ktoś jednak myśli, że identyczną opiekę można zagwarantować każdej z wielu tysięcy ofiar wypadków z podobnymi urazami, to należy życzyć mu dużo zdrowia. Bo publicznej służby zdrowia, przy obecnym jej finansowaniu, na taki cud nie stać. Pacjentowi można zagwarantować tylko szansę, w dodatku mimo pompatycznego zapisu w konstytucji szansa na realną pomoc jest często iluzoryczna.
Słuszne są czynione przez ministra Religę gorączkowe poszukiwania dodatkowych pieniędzy na finansowanie opieki medycznej. Wydatki na publiczną ochronę zdrowia do 2015 r. powinny wzrosnąć z 4,3 proc. do 6 proc. PKB. Budżet NFZ sięga 42 mld zł, więc brakuje co najmniej 15 mld zł, by te nakłady zwiększyć do 6 proc. Można to zrobić, zwiększając dotacje z budżetu, podnosząc składkę zdrowotną lub wprowadzając dodatkowe ubezpieczenia. Pierwsze rozwiązanie nie jest możliwe bez reformy finansów państwa, drugie jest mało prawdopodobne, bo pozapłacowe koszty pracy w Polsce i tak są wysokie. Zostają zatem dodatkowe ubezpieczenia, które minister zaproponował jako drugi filar (oprócz NFZ) i od razu został skrytykowany. Zarzuca mu się, że są "luksusowe", bo przeznaczone dla najlepiej zarabiających, i "hotelowe", gdyż gwarantują jedynie lepsze warunki pobytu w szpitalu. Krytycy zapomnieli lub nie chcą pamiętać, że z takich usług luksusowych i hotelowych codziennie korzystają w szpitalach setki tysiące Polaków.
Publiczne szpitale podzieliły pacjentów na lepszych i gorszych bez względu na dochody i stan zdrowia. Ponad 40 proc. rodzących kobiet dopłaca do porodu. Kobieta ubezpieczona w NFZ za poród w jednoosobowej sali musi dopłacić w Szpitalu św. Zofii w Warszawie tysiąc złotych, za indywidualną opiekę pielęgniarską - 1,5 tys. zł, a za lekarską - 2 tys. zł. Są to tzw. ponadstadardowe usługi, za które trzeba "luksusowo" zapłacić.

Filar Religi
Zbigniew Religa jest pierwszym ministrem zdrowia, który bez populistycznej propagandy chce rozwiązać nawarstwiające się problemy służby zdrowia. Tyle że na razie przypomina samotnego strzelca w operze Wagnera, który głośno śpiewa "idziemy" i tupie w miejscu. Pan minister od roku powtarza jak mantrę: "gwarantowany koszyk świadczeń", "lista szpitali", "dodatkowe ubezpieczenia medyczne". I na powtarzaniu sprawa się kończy, a co gorsze, co chwila rozlegają się głosy innych polityków, hamujące reformatorski zapał profesora.
W Polsce potrzebny jest nie tylko drugi filar ubezpieczeń, ale i trzeci, najważniejszy, bo pozwalający omijać kolejki do lekarzy i na zabiegi w szpitalach. Głównych ich powodem są spowodowane niedostatkiem pieniędzy limity narzucone przez NFZ. A na zwiększenie składki nikt się nie chce zgodzić, bo służba zdrowia to "worek bez dna". I tak zamyka się błędne koło publicznej opieki medycznej. I komu na tym zależy? Na pewno lobby medycznemu związanemu z obecnym układem i - mimo kuriozalnie niskich zarobków - odnoszącemu z niego niemałe korzyści. I "dobrym ludziom", którzy wciąż wierzą w szczytne ideały socjalistycznej opieki medycznej. Siła trzecia to politycy, którzy nie mając na to mocnego dowodu, są przekonani, że reforma odbierze im popularność i możliwość sprawowania władzy.

Na "dobrych ludzi" sposobu nie ma. Z politykami warto jednak spróbować polemizować. Po pierwsze, jeżeli utrzymywanie gnijącego status quo ma być zgodne z ich interesem, to jest tak tylko w krótkim okresie. Mimo że boimy się borowania, bez niego ból zęba nie ustąpi, a jutro będzie nie lepiej, lecz gorzej. Po drugie, jeżeli rozumnie wsłuchamy się w głos opinii publicznej, to okaże się, że wcale nie jest on taki antyreformatorski.

NFZ do likwidacji
Dwie trzecie Polaków przynajmniej raz skorzystało już z płatnej opieki zdrowotnej. Najczęściej były to wizyty u stomatologa lub ginekologa, bo wszyscy pacjenci narzekają na wysokie koszty oferowanych przez prywatne placówki usług. Tak uważa aż 80 proc. badanych. Jesteśmy też niezadowoleni z usług publicznej służby zdrowia - tak oświadczyło w badaniach GfK 64 proc. Polaków. Co trzeci Polak chętnie wyjechałby na leczenie za granicę, pod warunkiem że zapłaciłby za to NFZ - wykazał raport o ochronie zdrowia Instytutu Globalizacji.
Nie wszyscy Polacy są jeszcze przekonani, że w zdrowie trzeba inwestować, podobnie jak w edukację. Zaledwie 13 proc. Polaków przeznaczyłoby wygraną w wysokości 10 tys. zł na inwestycję we własne zdrowie. Zdecydowana większość woli konsumpcję i oszczędzanie. Tylko 5 proc. badanych przez GfK zadeklarowało, że ma abonament medyczny. Wnioskowanie na tej podstawie, że naród ubezpieczeń medycznych nie chce, jest jednak nieuprawnione.
Poparcie społeczne jest funkcją akcji informacyjnej, a od 60 lat robi się wiele, by prywatno-rynkowy model służby zdrowia zohydzić. Najlepsze efekty informacyjno-propagandowe daje obserwacja rzeczywistości, a warto odnotować, że w tych samych badaniach aż 80 proc. ankietowanych dobrze oceniło funkcjonowanie aptek. Nie zaszkodzi przypomnieć, że w chwili prywatyzacji aptek i objęcia ich rygorami rynku większość społeczeństwa biadoliła, że biedaków nie będzie stać na podstawowe leki. Po piętnastu latach okazuje się, że niemal wszyscy są zadowoleni, a w konsumpcji leków zajmujemy pierwsze miejsce na świecie.

Leczenie bez podziałów
Owe 5 proc. dodatkowo ubezpieczonych uznać zresztą trzeba za dobry wynik. Ich liczbę trzeba bowiem odnieść nie do całej populacji, ale do grupy ludzi w wieku 25-40 lat mających stałą pracę, a to zwiększa odsetek korzystających niemal czterokrotnie. To już nie jest mało, a przypomnijmy, iż dzieje się tak w sytuacji wysokiej przymusowej składki na NFZ i braku jakichkolwiek bodźców zachęcających do dodatkowych wydatków. Z płatnych usług medycznych korzystają głównie mieszkańcy dużych miast, ludzie wykształceni, dobrze zarabiający i będący na stanowiskach kierowniczych, którzy są wymagający i nie mają czasu czekać na zabieg lub wizytę w publicznym ośrodku zdrowia. W tej grupie, do której należą również użytkownicy Internetu, aż80 proc. osób leczyło się prywatnie.
- Należy w ogóle odstąpić od ciągłego odróżniania w Polsce ośrodków publicznych i prywatnych, nawet w nazewnictwie. Przyszłość opieki medycznej w Polsce powinna zależeć od organizacji kompleksowej ochrony zdrowia - mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, dyrektor medyczny CM Enel-Med w Warszawie. Ta kompleksowość ma polegać na tym, że pod jednym szyldem funkcjonowałyby zarówno fundusze zdrowia, jak i organizacje świadczące usługi ochrony zdrowia, firmy ubezpieczeniowe. Tak działa amerykańska Health Maintenance Organization.

Koniec komuny?
Za komuny w celach oszczędnościowych wymyślono "wyroby czekoladopodobne". Wyglądały jak czekolada, ale smakowały inaczej. W efekcie dostępna na czarnym rynku tabliczka czekolady kosztowała równowartość roboczej dniówki i stała się jednym z głównych środków "wyrażania wdzięczności". Podobnie jest z naszą reformą służby zdrowia. W jej następstwie powstał "wytwór rynkopodobny", który wygląda prawie jak rynek. Państwowy ubezpieczyciel udaje, że kontraktuje usługi, a państwowe szpitale udają, że o kontrakty rywalizują i że zależy im na racjonalizacji kosztów oraz na jakości usług. Nadchodzi jednak czas prawdy. System tak przegnił, że jest bliski samozagłady. Przyspiesza ją wysysanie najlepszych kadr przez inne kraje. Tak jak ropiejącej rany nie da się zasypywać pudrem i zalepiać plastrem, tak nie da się dłużej utrzymywać "systemu prawie rynkowego". Także dlatego, że coraz więcej osób zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że "prawie" robi wielką różnicę.


 

 

Więcej możesz przeczytać w 6/2007 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2007 (1259)

 • Na stronie - Poglądacze4 lut 2007, 23:45Brak poglądów jest u nas najbardziej rozpowszechnionym poglądem3
 • Wprost od czytelników4 lut 2007, 23:45Błogosławiona wina arcybiskupaZ wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuły na temat lustracji w Kościele "Błogosławiona wina arcybiskupa", "Agent Ignacy" (nr 2). Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien - w moim odczuciu -...3
 • Skaner4 lut 2007, 23:458
 • Ustawa4 lut 2007, 23:45Szeregowy Jaruzelski8
 • Serial4 lut 2007, 23:45Klonowanie Klossa9
 • Estrada4 lut 2007, 23:45Rosiewicz wiecznie żywy9
 • Nowy Sącz4 lut 2007, 23:45Miasteczko multimedialne9
 • Książka4 lut 2007, 23:45Redaktor Urbański?10
 • Komputery4 lut 2007, 23:45Piraci w policji?10
 • Sawka czatuje4 lut 2007, 23:45Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)10
 • Prezydentura jest nudna4 lut 2007, 23:45Rozmowa z Kazimierzem Marcinkiewiczem12
 • Dyplomacja4 lut 2007, 23:45Chusta Angeli14
 • Obyczaje4 lut 2007, 23:45Gafy Sego14
 • Zanieczyszczenia4 lut 2007, 23:45Toksyczny śnieg15
 • Włochy4 lut 2007, 23:45Kto strzelił gola?15
 • Wprost Online4 lut 2007, 23:45Wojewoda w sieci16
 • Poczta4 lut 2007, 23:45Szkoły niesamodzielnościPrzyznam szczerze, że jestem zszokowany artykułem "Szkoły niesamodzielności" głównie z tego powodu, że w tym roku podjąłem studia na Politechnice Śląskiej na kierunku tak skrytykowanym przez ekspertów. Jako że...18
 • Playback4 lut 2007, 23:45Wojciech Dąbrowski, były wojewoda mazowiecki© A. JAGIELAK18
 • Ryba po polsku - Socjalizmu i żywca!4 lut 2007, 23:45Dla polityka nie ma nic bardziej podniecającego niż wydanie cudzych pieniędzy19
 • Z życia koalicji4 lut 2007, 23:45Wicepremier Andrzej Lepper żąda, żeby rząd zgodził się na skup trzody chlewnej. Jeśli się nie zgodzi, najsłynniejszy polski Mulat grozi rozpadem koalicji. Hm, jest coś symbolicznego w tym, że o losie koalicji z Samoobroną mogą zdecydować...20
 • Z życia opozycji4 lut 2007, 23:45Zaczepił nas ostatnio pewien platformers J.S. i gorąco zachęcał, byśmy zajęli się pochodzeniem Anny Fotygi. A bo jej dziadek, a babcia, to już ho, ho! Mówił serio. Wiele chamówy widzieliśmy w Sejmie, ale takie numery rzadko tam przechodzą. Umówmy...21
 • Wprost przeciwnie - Nie przegrzać!4 lut 2007, 23:45Lepiej zatrzymać się na lata na wzroście 5-procentowym, niż po wskoczeniu na 7 proc. stoczyć się do zera22
 • Fotoplastykon4 lut 2007, 23:45Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)23
 • Wyrok na Jana Pawła II4 lut 2007, 23:45Tajne służby PRL wiedziały o planowanym zamachu na papieża Polaka, ale go nie ostrzegły24
 • Archiwum Gustka4 lut 2007, 23:45Autor książki o zamachu na papieża przez trzydzieści lat współpracował z wywiadem PRL31
 • Ucieczka księży4 lut 2007, 23:45Co piąty duchowny porzucający w Europie kapłaństwo jest Polakiem32
 • Polska Bawaria4 lut 2007, 23:45Ściana wschodnia przeprowadza się na zachód36
 • Giełda4 lut 2007, 23:4542
 • Rosja obiecana?4 lut 2007, 23:45Aż 60 mld USD łącznie wyniosły w ubiegłym roku zagraniczne inwestycje w Rosji. Połowę z nich stanowiły inwestycje bezpośrednie, co stawia Rosję na trzecim miejscu wśród gospodarek rozwijających się - za Chinami i Singapurem. Rosyjskich ekonomistów...42
 • Polski tygrys4 lut 2007, 23:45Aż o 5,8 proc. wzrósł w ubiegłym roku produkt krajowy brutto Polski - wynika ze wstępnych danych GUS. Ten najlepszy od dziewięciu lat wynik zaskoczył większość analityków. Jeszcze trzy tygodnie temu Ministerstwo Finansów prognozowało wzrost PKB o...42
 • Merkel jak Thatcher4 lut 2007, 23:45Osiem ostatnich kopalń węgla kamiennego w Niemczech zostanie zamkniętych do 2018 r. Porozumienie w tej sprawie podpisała koalicja CDU/CSU-SPD z przedstawicielami Nadrenii Północnej-Westfalii i Kraju Saary. Na przełomie XIX i XX wieku Zagłębie...42
 • Tesco w Ameryce4 lut 2007, 23:45Tesco, największa brytyjska sieć hipermarketów, wkracza na amerykański rynek. Pierwsze sklepy (pod marką Fresh and Easy) zostaną otwarte w Kalifornii. Mają konkurować z sieciami średnich marketów, takimi jak 7-Eleven. Nie będzie to łatwe. Walkę o...42
 • Big mBang4 lut 2007, 23:45MBank, największy polski bank wirtualny, po sukcesie odniesionym w Polsce (1,3 mln klientów) chce wejść na rynki Czech i Słowacji. Pierwsi klienci będą mogli zakładać konta w obu krajach już w drugiej połowie tego roku. MBank rozwija się także w...42
 • Gdzie jest 265 milionów?4 lut 2007, 23:45Fatum wisi nad sprzedażą Orlenowi rafinerii Możejki. Jednym z warunków zgody amerykańskiego sądu federalnego na sprzedaż akcji litewskiej rafinerii polskiemu koncernowi było to, by pieniądze z transakcji trafiły do depozytu sądu w Amsterdamie,...42
 • Szkoleniowy survival4 lut 2007, 23:45Co jest jedną z największych zmór pracowników? Marek i Wojciech Wareccy sugerują, że są to przymusowe szkolenia. I dlatego napisali "Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleń, czyli jak przeżyć każde szkolenie". Autorzy przytaczają...42
 • Usterkiada4 lut 2007, 23:45Konsumenci zaakceptowali nową regułę na rynku: za niższą cenę - niższą jakość44
 • Nie chcę recenzować rządu4 lut 2007, 23:45Rozmowa ze Sławomirem Skrzypkiem, prezesem Narodowego Banku Polskiego50
 • Program Psucia Rzeczypospolitej4 lut 2007, 23:45Jan Rokita wpadł w pustkę, rzucając się od ściany liberalnej do konserwatywnej52
 • Świńskie doły4 lut 2007, 23:45Lepper wpadł w pułapkę, którą sam na siebie zastawił54
 • Supersam4 lut 2007, 23:4556
 • Anglik w Paryżu4 lut 2007, 23:45Połączeniem stylów Harry'ego Pottera i księcia Harry'ego (syna księcia Karola) nazwano najnowszą kolekcję mody Paula Smitha. Legenda brytyjskiego krawiectwa na zeszłotygodniowym paryskim tygodniu mody męskiej przypomniała Francuzom, że to Anglicy...56
 • Powrót GT4 lut 2007, 23:45Gdy w 1968 r. zaczęła się produkcja samochodu opel GT, wyglądającego jak miniatura chevroleta corvette, był to jeden ze zwiastunów nadejścia w Niemczech ery beztroskiej konsumpcji. Samochód ten zyskał popularność nawet w USA. Teraz, po latach,...56
 • Dotknięcie wiosny4 lut 2007, 23:45Francuska marka Lacoste promuje limitowaną edycję kosmetyków Lacoste Vitality, w której skład wchodzą perfumy i balsam do ciała Touch of Spring oraz perfumy i żel pod prysznic Hot Play. Touch of Spring, czyli "dotknięcie wiosny", jest...56
 • Kolor iPoda4 lut 2007, 23:45Doda Elektroda lubi się ubierać na różowo, więc jej laptop też jest różowy. Gadżety elektroniczne coraz częściej stają się nieodłącznym elementem stylu i muszą pasować do stroju. Producenci wiedzą o tym i dlatego iPod Shuffle będzie teraz dostępny...57
 • Parcie na skalpel4 lut 2007, 23:45Chirurgia plastyczna ma coraz mniej przeciwników. Jej upowszechnianiu się sprzyjają akceptacja społeczna i malejące koszty operacji - w Polsce w ciągu 5 lat spadły o jedną czwartą. W rezultacie Polacy znajdują się w czołówce zwolenników...57
 • Władza z kapelusza4 lut 2007, 23:45Historyk mody mógłby nazwać polski rząd partyzantką60
 • Wojna polsko-ruska4 lut 2007, 23:45Mecze narodowych drużyn są najlepszym barometrem stosunków Polski z Niemcami i Rosją66
 • Międzynarodowy Dzień Głupoty4 lut 2007, 23:45Swoje święta mają nawet koty, znaczki pocztowe, toalety i musztarda68
 • Pazurem - Przegięcie symfoniczne4 lut 2007, 23:45Rubik na mecenasów z RFN raczej nie ma co liczyć. Wie o tym i kręci się koło swoich spraw, jak potrafi70
 • Krótko po Wolsku - Ladacznica monumentalna4 lut 2007, 23:45Różne już wznoszono pomniki - ludziom, zwierzętom, widziałem nawet swego czasu (w Detroit) pomnik opony, a w Rosji (gdzieżby indziej) jest podobno pomnik wódki. Jednak pomysł holenderskiej feministki, aby postawić w Amsterdamie monument...70
 • Żałuję, że musiałem4 lut 2007, 23:45Trudno było nie zostać zdrajcą i świnią72
 • Ożywianie serca4 lut 2007, 23:45"Gdyby ratownicy nie mieli defibrylatora, pewnie już bym nie żył" - mówi 57-letni Ryszard Szelest z Sanoka. Jest on jedną z pierwszych osób w Polsce, której udało się przywrócić akcję serca za pomocą automatycznego defibrylatora, którego...76
 • Know-how4 lut 2007, 23:4576
 • Zakupy z lustra4 lut 2007, 23:45Już wkrótce przymierzając sukienkę w sklepie, będzie można zapytać przyjaciółkę o ocenę za pomocą lustra. Amerykańska firma opracowała interaktywne lustro, które wysyła obraz do telefonu komórkowego lub przez Internet na konto e-mail. Za pomocą...76
 • Rak - dziecko ewolucji?4 lut 2007, 23:45Ewolucja jest kojarzona ze znakomitym przystosowaniem do środowiska, tymczasem w przyrodzie występuje mnóstwo organizmów, które przeczą tej teorii. Przykładem jest ciało człowieka, któremu daleko do biologicznego majstersztyku. Tchawica jest...76
 • Amnezja przyszłości4 lut 2007, 23:45Osoby cierpiące na amnezję nie tylko nie pamiętają przeszłości, ale także nie potrafią sobie wyobrazić przyszłości. Uczeni z uniwersytetu w Toronto badali osoby z uszkodzeniami hipokampu - obszaru mózgu odpowiedzialnego za przechowywanie...76
 • Prehistoryczny dwupłatowiec4 lut 2007, 23:45Żyjący 125 mln lat temu przodek ptaków Microraptor gui rozpościerał cztery kończyny pokryte piórami i szybował od drzewa do drzewa. Jednym susem mógł pokonać 40 m. Jack Templin i Sankar Chatterjee z Museum of Texas Tech University dowiedli, że...77
 • Filar zdrowia4 lut 2007, 23:45To minister Religa ma rację, a nie premier Kaczyński78
 • Mowa krwi4 lut 2007, 23:45Grupa krwi jest tak samo istotna dla zdrowia jak geny czy tryb życia84
 • Łotr Kolumb4 lut 2007, 23:45Inwestycja w wyprawy Kolumba dała Hiszpanii największe przebicie w dziejach - 1,7 miliona razy86
 • Wiosna świstaka4 lut 2007, 23:45Świstak Phil z Punxsutawney w amerykańskim stanie Pensylwania nie zobaczył w tym roku swojego cienia. To oznacza, że do USA dużymi krokami zbliża się wiosna. Według legendy, jeżeli świstak w Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) wyjrzy z nory i...88
 • Bez granic4 lut 2007, 23:4588
 • Dziurawy bankier4 lut 2007, 23:45Podczas niedawnej wizyty w Turcji Paul Wolfowitz, szef Banku Światowego, pokazał się z nowej strony. Kiedy przed wejściem do meczetu Selimiye w Edirne zdjął buty, oczom osób towarzyszących mu ukazały się dwie dziury w skarpetkach gościa....88
 • Muzeum myśli Busha4 lut 2007, 23:45Południowy Uniwersytet Metodystyczny z Dallas chce utworzyć bibliotekę, muzeum i think tank imienia George'a W. Busha. Projekt wartej 500 mln USD inwestycji podzielił środowisko uniwersyteckie. Plany budowy centrum skrytykowało 68 profesorów...88
 • Błękitne sari4 lut 2007, 23:45Służbę w ramach misji pokojowej Narodów Zjednoczonych w Liberii rozpoczął batalion 103 policjantek z Indii. To pierwszy oddział sił ONZ złożony wyłącznie z kobiet. Batalion będzie pomagał w utrzymaniu porządku w Monrowii, stolicy kraju. Jego...88
 • Oś Putina4 lut 2007, 23:45Prezydentowi Rosji nie udało się zwerbować Angeli Merkel90
 • Batalia perska4 lut 2007, 23:45Sytuacja w Zatoce Perskiej przypomina Europę tuż przed wybuchem I wojny światowej94
 • Bajki pięknej Julii4 lut 2007, 23:45Wiktor Juszczenko definitywnie przegrywa ukraińską wojnę na górze96
 • Barbarzyńcy i winowajcy4 lut 2007, 23:45Niemcy i Rosja to ofiary wojny, a wszystkiemu winna jest Polska98
 • ŻARÓWKA W USTACH4 lut 2007, 23:45/Po latach lekceważenia czeskie kino stało się ulubionym obiektem adoracji polskich recenzentów. Tymczasem filmy, które docierają do nas ostatnio z ojczyzny Szwejka, są przewidywalne jak niedzielny rosół. Ekran zaludniają wciąż tacy sami poczciwi,...100
 • Recenzor4 lut 2007, 23:45100
 • OD BETLEJEM DO HIROSZIMY4 lut 2007, 23:45Twórcy tego 13-odcinkowego serialu, przedstawiającego historię chrześcijaństwa, nie pragnęli za wszelką cenę być oryginalni. Nie starali się udowadniać, że z powodu ewangelii Judasza czy odkrycia manuskryptów z Kumran należałoby napisać Biblię na...100
 • MAFIOSI NIE PŁACZĄ4 lut 2007, 23:45Pan Blachowski z Pruszkowa, ksywa Blacha (Robert Więckiewicz), to skruszony gangster, który żyje w luksusach i odosobnieniu, bo jest świadkiem koronnym. Gawędzi z nim dziennikarz Kruk (Paweł Małaszyński), który szuka pomsty za zabitą żonę. Od...100
 • DŻIHAD - PIERWSZA KREW4 lut 2007, 23:45To była prawdziwa sensacja. Tureckie imperium, przed którym w XVI wieku drżała chrześcijańska Europa, połamało sobie zęby na małej skalistej wysepce. Maltę obronił zakon rycerski św. Jana, będący reliktem ery wypraw krzyżowych. Batalię z 1565 r....101
 • ŚMIERĆ KOKOSIAKOM4 lut 2007, 23:45Mianem Londonistanu określa się nad Tamizą przybyszów z południowej Azji, którzy nie chcą się asymilować z brytyjskim społeczeństwem. Ich młodość i zapalczywość stanowią podatny grunt dla wszelkich fundamentalizmów i terroryzmów. Tacy są...101
 • PAMIĘTNIK OBCEGO4 lut 2007, 23:45Bohaterem nowego albumu Bloc Party jest Londyn. Wokalista Kele Okereke, syn nigeryjskich imigrantów, patrzy na metropolię oczami wyobcowanego kolorowego o nie całkiem zdefiniowanych preferencjach seksualnych. Po debiutanckim frenetycznym...102
 • ŚWIATŁA DYSKOTEKI4 lut 2007, 23:45Kylie Minogue wygrała walkę z nowotworem i dokończyła przerwane tournée "Showgirl". Znów tysiące osób klaskały, gdy spod sceny nagle wyjeżdżały kabiny z biorącymi prysznic tancerzami, a piosenkarka, leżąc na koźle, zaczynała...102
 • DZIEWICA Z ODZYSKU4 lut 2007, 23:45Właściwie nie zdarza się, by muzykę do filmu nagrywała jedna z najlepszych - i najdroższych - orkiestr świata pod batutą wielkiego dyrygenta. Lecz widowisko Tykwera musiało przede wszystkim pachnieć, zaś obrazowi mogła w tym pomóc jedynie muzyka....102
 • Tymizacja Barei4 lut 2007, 23:45Im gorzej zostanie przyjęty "Ryś", tym lepszy będzie się nam wydawał "Miś"104
 • Czarna rozpacz4 lut 2007, 23:45Im bardziej filmowcy chcą się przymilić Afrykanom, tym bardziej rasistowskie dzieła im wychodzą109
 • Stary dziki4 lut 2007, 23:45Picasso był pierwszą supergwiazdą popkultury110
 • Wencel gordyjski - Fusstracja4 lut 2007, 23:45Każdy antysemita to homofob, a każdy homofob to katolik112
 • Ueorgan Ludu4 lut 2007, 23:45Nr 6 (223) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 5 lutego 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaSensacja Anety K.: Ojcem ktoś z "GW"!Adwokat Anety K. oświadczyła dla "Ueorganu Ludu": - Moja klientka ujawni prawdę, choć niecałą - ojcem...113
 • Skibą w mur - Terror telefoniczny4 lut 2007, 23:45Głośne pytlowanie przez telefon to najnowszy koszmar podróży pociągiem114