Archiwum Gustka

Archiwum Gustka

Dodano:   /  Zmieniono: 
Autor książki o zamachu na papieża przez trzydzieści lat współpracował z wywiadem PRL
Do akcji zacierania śladów udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II Moskwa i jej sojusznicy uruchomili machinę dezinformacji na niespotykaną skalę. Tajne służby korzystały z agentów wśród pisarzy, dziennikarzy, prawników i wydawców książkowych i na Wschodzie, i na Zachodzie.

Praca zbiorowa
W 1983 r. ukazała się książka dziennikarza Eugeniusza Guza "Zamach na papieża". Jej wydanie zbiegało się z drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Guz uzupełniał swoją książkę, co zaowocowało kolejnymi wydaniami pod różnymi tytułami. Ostatnie - "Zamach na papieża, mroczne siły nienawiści. Nowy ślad" - ukazało się w 2006 r. Pozycja sprawiająca wrażenie solidnego dokumentu stała się punktem odniesienia dla wielu publicystów i watykanistów.
Autor z pasją podważa wszelkie doniesienia potwierdzające tzw. ślad bułgarski, czyli tezę, że za zamachem na Jana Pawła II stały komunistyczne służby specjalne. Broni Bułgarów i KGB, mnożąc sugestie, że za rozpowszechnieniem teorii "śladu bułgarskiego", a wręcz jej spreparowaniem, stoją służby włoskie działające na zlecenie CIA. Snuje sugestie, że za zamachem mogły stać włoska mafia albo islamiści i wywiad turecki.
Guz obszernie omawia inne publikacje. Jedynie między cytatami przedstawia swoje opinie, niektóre prezentując jako fakty. Czytelnik nie znający dobrze historii włoskich śledztw po zamachu nie jest w stanie odróżnić faktów od sugestii. Liczba źródeł cytowanych przez Guza robi wrażenie. Kilkadziesiąt pozycji książkowych, mrowie publikacji prasowych, agencyjnych depesz, komunikatów różnych instytucji z kilku krajów. Wszystko to ma sprawić wrażenie rzetelnego opracowania. Biorąc pod uwagę datę pierwszego wydania książki godne podziwu jest, że jeden autor w tak krótkim czasie był w stanie zebrać, wyselekcjonować i przetłumaczyć tak obfity materiał, uzupełniany w kolejnych wydaniach. Guz w wydaniu z 2006 r. cytuje gazety niemieckie, włoskie, prasę turecką i nie są to wyłącznie media najbardziej popularne. W książce odnajdziemy nawet cytaty z miesięcznika włoskiej policji zawodowej "Nuova Polizia". Publikacja wygląda jak dzieło zbiorowe.
Dokumenty przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej dowodzą, że autor "Zamachu na papieża" współpracował z Departamentem I (wywiad) MSW. Był zarejestrowany jako kontakt operacyjny Gustek i Jan Zdrowy. - Po powrocie z placówki zagranicznej do kraju przekonywał nas w redakcji, że ani Bułgarzy, ani Rosjanie nie mieli nic wspólnego z zamachem na papieża - wspomina wieloletni pracownik redakcji zagranicznej PAP. Charakterystykę Jana Zdrowego zawiera ściśle tajna notatka z 5 lutego 1990 r., sporządzona kilka miesięcy przed weryfikacją funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa: "Pozyskany do współpracy z naszą służbą w 1960 r. Wykorzystywany informacyjnie na kierunku niemieckim. Posiada szerokie znajomości w różnorodnych środowiskach niemieckich - kręgi rządowe, polityczne, dziennikarskie (É). Na terenie RFN kontaktowany przez »Kardifa« [kryptonim oficera wywiadu w ambasadzie PRL w Kolonii]. W kraju zgłasza swój pobyt telefonicznie, kontakt utrzymuje nw. [na wezwanie] W. Czerniaka". Ten ostatni to - jak ustalił "Wprost" - płk Wojciech Czerniak, naczelnik Wydziału I (niemieckiego) Departamentu I MSW, który w latach 1996-1997 był dyrektorem Zarządu Wywiadu UOP. - Nie znam osobiście Eugeniusza Guza. Nigdy nie miałem z nim bezpośredniego kontaktu - zapewnił nas Czerniak, dodając, że w jego ocenie Guz był korespondentem o ogromnej wiedzy i wrażliwości na sprawy niemieckie, zwłaszcza w trudnym dla Polski okresie nawiązywania oficjalnych stosunków z RFN na początku lat 70.
Z materiałów IPN wynika, że wywiad MSW nawiązał kontakt z Guzem, kiedy przebywał on służbowo w Berlinie. "Ma możliwości pracy dla pionu »N« [niemieckiego]" - stwierdził w maju 1962 r. kpt. Jan Cygan, starszy oficer operacyjny Departamentu I MSW. Po 28 latach funkcjonariusze wywiadu krytycznie ocenili pobudki, które kierowały Guzem w czasie współpracy. "Jego olbrzymie możliwości wywiadowcze zawsze przekraczały efekty współpracy. W czasie współpracy występowały okresy przynoszące konkretne wyniki oraz okresy zastoju. Informacje oceniane były dobrze, wielokrotnie wykorzystywane w opracowywaniu informacji wywiadu. W ostatnim okresie nastąpił trwały impas we współpracy, wynika on być może z faktu jego obawy przed ujawnieniem go jako naszego źródła informacji. Należy zaznaczyć jego materialne podejście do tematu współpracy. Wszystko przelicza na pieniądze. Wynagradzany stale /miesięcznie 400 DM/" - czytamy w notatce z 1990 r.
Materiały dotyczące Guza, przechowywane w IPN pod sygnaturą 02386/61, są wyjątkowo skromne jak na 30 lat współpracy z wywiadem. Teczka o tym numerze została ponad wszelką wątpliwość wybrakowana. Brakuje spisu zawartości. Nie zachowały się też mikrofilmy, na które powinny zostać wcześniej przekopiowane najważniejsze dokumenty. Poza kilkoma kartkami z lat 60. i 70. pozostały jedynie raporty ze spotkań, które oficer rezydentury w Kolonii, używający kryptonimu Kardif, odbywał z Guzem już w 1990 r. Jan Zdrowy dostarczał wówczas informacji dotyczących stosunków polsko-niemieckich w świetle zbliżającego się zjednoczenia Niemiec. Zbierał relacje z rozmów z dziennikarzami niemieckimi, komunikaty MSZ z Bonn czy wypowiedzi liderów Związku Wypędzonych (BdV) w sprawie ratyfikacji granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Na tym tle wyróżnia się sprawozdanie na temat planowanych zmian prawa regulującego działalność służb specjalnych RFN i zakres ich ingerencji w sferę wolności obywatelskich. Eugeniusz Guz nie chciał rozmawiać z "Wprost" o swojej przeszłości. - Takiej rozmowy prowadzić nie będę - rzucił tylko.

Fakty czy propaganda?
Po lekturze książki Guza o zamachu na papieża można odnieść wrażenie, że demaskowanie zachodnich służb specjalnych to pasja redaktora Jana Zdrowego. Autor zarzuca innym dziennikarzom związki z CIA, milcząc zarazem o swojej 30-letniej współpracy z wywiadem PRL.
W pierwszych rozdziałach wydania z 2006 r. autor, zanim "rozprawi się" z dowodami obciążającymi KGB i Bułgarów, opisuje próbę zamachu, jakiej dopuścił się Juan Fernandez Krohn, katolicki mnich związany z ultrakonserwatywną wspólnotą integrystów skupioną wokół biskupa Marcela Lefebvre'a. Potem w kolejnych rozdziałach przedstawia kronikę udaremnionych prób zamachu, pisząc, że papieża chcieli zabić a to fanatycy muzułmańscy na Filipinach, a to baskijscy separatyści z ETA, islamiści z Turcji, różnej maści szaleńcy, terroryści, ekstremiści politycznii religijni. W kolejnych rozdziałach Guz dowodzi, że Agca wymyślił ślad bułgarski, a podsunęli mu go oficerowie SISMI, włoskiego wywiadu wojskowego - na zlecenie CIA.
W kolejnych rozdziałach Guz cytuje ekspertyzę komisji Międzynarodowego Zrzeszenia Prawników Demokratów z siedzibą w Brukseli, która wytknęła błędy włoskim śledczym. Do porządku dziennego przechodzi nad informacją, że MZPD wynajęła Stasi. Uważny czytelnik kilka rozdziałów dalej zauważy informację, podaną w zupełnie innym kontekście, że Stasi, podejmując szeroko zakrojone działania propagandowe, wybielające wschodnie służby i szkalujące CIA, działała na prośbę Bułgarów. Zeznał to w 1997 r. przed berlińskim prokuratorem pułkownik Stasi Günter Bohnsack.
Guz dowodzi, że sam Jan Paweł II nigdy nie wierzył w ślad bułgarski. Dowodem na dystans Watykanu wobec tej teorii jest fakt, że papież przyjmował po zamachu na audiencjach delegacje bułgarskie, planował pielgrzymkę do Bułgarii, a przecież - jak pisze Guz - "nie przyjąłby zaproszenia z kraju zakulisowych sprawców zamachu na jego życie". Absurd tych argumentów nie wymaga komentarza, zważywszy, że Jan Paweł II wybaczył przecież nawet samemu Agcy.
W kolejnych rozdziałach książki Guz tropiącego Bułgarów i KGB sędziego Ferdinanda Imposimato przedstawia jako frustrata, który próbuje się "odegrać" i "wykazać". CIA nazywa "głównym inspiratorem śladu bułgarskiego", stwierdzając nawet, że Amerykanie przyznali się do wymyślenia tego tropu, a o winie Moskwy pisze: "dowodów nie było i nie ma".

Montaż
Tworzenie propagandowych artykułów, pisanie książek przez agentów wywiadu nie było w latach 80. dla wschodnich służb rzeczą nową. - KGB było mistrzem w dezinformacji. Sowieckie służby skonstruowały kolosalną machinę kłamstw, polegająca na fabrykowaniu nowych tropów, zaciemnianiu rzeczywistych śladów. Dość powiedzieć, że kilku korespondentów relacjonujących proces Agcy, jak wynika z archiwów Walerija Mitrochina [zbiega z KGB] , było agentami Moskwy - uważa Jacek Pałasiński, wieloletni korespondent polskich mediów w Rzymie.
Mechanizmy wypracowane przez KGB w latach 70. i udoskonalone przez komunistyczne służby po zamachu na Jana Pawła II przywodzą na myśl głośną powieść Vladimira Volkoffa "Montaż". Jej główny bohater, agent literacki cieszący się opinią zatwardziałego antykomunisty, był w rzeczywistości cennym agentem wpływu KGB. Przez książki, jakie wydawał, silnie oddziaływał na elity intelektualne "wolnego świata". Jak się okazuje, literacka fikcja wcale nie odbiegała daleko od rzeczywistości.

Fot: M. Stelmach
Więcej możesz przeczytać w 6/2007 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2007 (1259)

 • Na stronie - Poglądacze 4 lut 2007, 23:45 Brak poglądów jest u nas najbardziej rozpowszechnionym poglądem 3
 • Wprost od czytelników 4 lut 2007, 23:45 Błogosławiona wina arcybiskupaZ wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuły na temat lustracji w Kościele "Błogosławiona wina arcybiskupa", "Agent Ignacy" (nr 2). Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien - w moim... 3
 • Skaner 4 lut 2007, 23:45 8
 • Ustawa 4 lut 2007, 23:45 Szeregowy Jaruzelski 8
 • Serial 4 lut 2007, 23:45 Klonowanie Klossa 9
 • Estrada 4 lut 2007, 23:45 Rosiewicz wiecznie żywy 9
 • Nowy Sącz 4 lut 2007, 23:45 Miasteczko multimedialne 9
 • Książka 4 lut 2007, 23:45 Redaktor Urbański? 10
 • Komputery 4 lut 2007, 23:45 Piraci w policji? 10
 • Sawka czatuje 4 lut 2007, 23:45 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Prezydentura jest nudna 4 lut 2007, 23:45 Rozmowa z Kazimierzem Marcinkiewiczem 12
 • Dyplomacja 4 lut 2007, 23:45 Chusta Angeli 14
 • Obyczaje 4 lut 2007, 23:45 Gafy Sego 14
 • Zanieczyszczenia 4 lut 2007, 23:45 Toksyczny śnieg 15
 • Włochy 4 lut 2007, 23:45 Kto strzelił gola? 15
 • Wprost Online 4 lut 2007, 23:45 Wojewoda w sieci 16
 • Poczta 4 lut 2007, 23:45 Szkoły niesamodzielnościPrzyznam szczerze, że jestem zszokowany artykułem "Szkoły niesamodzielności" głównie z tego powodu, że w tym roku podjąłem studia na Politechnice Śląskiej na kierunku tak skrytykowanym przez... 18
 • Playback 4 lut 2007, 23:45 Wojciech Dąbrowski, były wojewoda mazowiecki© A. JAGIELAK 18
 • Ryba po polsku - Socjalizmu i żywca! 4 lut 2007, 23:45 Dla polityka nie ma nic bardziej podniecającego niż wydanie cudzych pieniędzy 19
 • Z życia koalicji 4 lut 2007, 23:45 Wicepremier Andrzej Lepper żąda, żeby rząd zgodził się na skup trzody chlewnej. Jeśli się nie zgodzi, najsłynniejszy polski Mulat grozi rozpadem koalicji. Hm, jest coś symbolicznego w tym, że o losie koalicji z Samoobroną mogą... 20
 • Z życia opozycji 4 lut 2007, 23:45 Zaczepił nas ostatnio pewien platformers J.S. i gorąco zachęcał, byśmy zajęli się pochodzeniem Anny Fotygi. A bo jej dziadek, a babcia, to już ho, ho! Mówił serio. Wiele chamówy widzieliśmy w Sejmie, ale takie numery rzadko tam... 21
 • Wprost przeciwnie - Nie przegrzać! 4 lut 2007, 23:45 Lepiej zatrzymać się na lata na wzroście 5-procentowym, niż po wskoczeniu na 7 proc. stoczyć się do zera 22
 • Fotoplastykon 4 lut 2007, 23:45 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 23
 • Wyrok na Jana Pawła II 4 lut 2007, 23:45 Tajne służby PRL wiedziały o planowanym zamachu na papieża Polaka, ale go nie ostrzegły 24
 • Archiwum Gustka 4 lut 2007, 23:45 Autor książki o zamachu na papieża przez trzydzieści lat współpracował z wywiadem PRL 31
 • Ucieczka księży 4 lut 2007, 23:45 Co piąty duchowny porzucający w Europie kapłaństwo jest Polakiem 32
 • Polska Bawaria 4 lut 2007, 23:45 Ściana wschodnia przeprowadza się na zachód 36
 • Giełda 4 lut 2007, 23:45 42
 • Rosja obiecana? 4 lut 2007, 23:45 Aż 60 mld USD łącznie wyniosły w ubiegłym roku zagraniczne inwestycje w Rosji. Połowę z nich stanowiły inwestycje bezpośrednie, co stawia Rosję na trzecim miejscu wśród gospodarek rozwijających się - za Chinami i Singapurem.... 42
 • Polski tygrys 4 lut 2007, 23:45 Aż o 5,8 proc. wzrósł w ubiegłym roku produkt krajowy brutto Polski - wynika ze wstępnych danych GUS. Ten najlepszy od dziewięciu lat wynik zaskoczył większość analityków. Jeszcze trzy tygodnie temu Ministerstwo Finansów prognozowało... 42
 • Merkel jak Thatcher 4 lut 2007, 23:45 Osiem ostatnich kopalń węgla kamiennego w Niemczech zostanie zamkniętych do 2018 r. Porozumienie w tej sprawie podpisała koalicja CDU/CSU-SPD z przedstawicielami Nadrenii Północnej-Westfalii i Kraju Saary. Na przełomie XIX i XX wieku... 42
 • Tesco w Ameryce 4 lut 2007, 23:45 Tesco, największa brytyjska sieć hipermarketów, wkracza na amerykański rynek. Pierwsze sklepy (pod marką Fresh and Easy) zostaną otwarte w Kalifornii. Mają konkurować z sieciami średnich marketów, takimi jak 7-Eleven. Nie będzie to... 42
 • Big mBang 4 lut 2007, 23:45 MBank, największy polski bank wirtualny, po sukcesie odniesionym w Polsce (1,3 mln klientów) chce wejść na rynki Czech i Słowacji. Pierwsi klienci będą mogli zakładać konta w obu krajach już w drugiej połowie tego roku. MBank rozwija... 42
 • Gdzie jest 265 milionów? 4 lut 2007, 23:45 Fatum wisi nad sprzedażą Orlenowi rafinerii Możejki. Jednym z warunków zgody amerykańskiego sądu federalnego na sprzedaż akcji litewskiej rafinerii polskiemu koncernowi było to, by pieniądze z transakcji trafiły do depozytu sądu w... 42
 • Szkoleniowy survival 4 lut 2007, 23:45 Co jest jedną z największych zmór pracowników? Marek i Wojciech Wareccy sugerują, że są to przymusowe szkolenia. I dlatego napisali "Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleń, czyli jak przeżyć każde szkolenie". Autorzy... 42
 • Usterkiada 4 lut 2007, 23:45 Konsumenci zaakceptowali nową regułę na rynku: za niższą cenę - niższą jakość 44
 • Nie chcę recenzować rządu 4 lut 2007, 23:45 Rozmowa ze Sławomirem Skrzypkiem, prezesem Narodowego Banku Polskiego 50
 • Program Psucia Rzeczypospolitej 4 lut 2007, 23:45 Jan Rokita wpadł w pustkę, rzucając się od ściany liberalnej do konserwatywnej 52
 • Świńskie doły 4 lut 2007, 23:45 Lepper wpadł w pułapkę, którą sam na siebie zastawił 54
 • Supersam 4 lut 2007, 23:45 56
 • Anglik w Paryżu 4 lut 2007, 23:45 Połączeniem stylów Harry'ego Pottera i księcia Harry'ego (syna księcia Karola) nazwano najnowszą kolekcję mody Paula Smitha. Legenda brytyjskiego krawiectwa na zeszłotygodniowym paryskim tygodniu mody męskiej przypomniała Francuzom, że... 56
 • Powrót GT 4 lut 2007, 23:45 Gdy w 1968 r. zaczęła się produkcja samochodu opel GT, wyglądającego jak miniatura chevroleta corvette, był to jeden ze zwiastunów nadejścia w Niemczech ery beztroskiej konsumpcji. Samochód ten zyskał popularność nawet w USA. Teraz, po... 56
 • Dotknięcie wiosny 4 lut 2007, 23:45 Francuska marka Lacoste promuje limitowaną edycję kosmetyków Lacoste Vitality, w której skład wchodzą perfumy i balsam do ciała Touch of Spring oraz perfumy i żel pod prysznic Hot Play. Touch of Spring, czyli "dotknięcie... 56
 • Kolor iPoda 4 lut 2007, 23:45 Doda Elektroda lubi się ubierać na różowo, więc jej laptop też jest różowy. Gadżety elektroniczne coraz częściej stają się nieodłącznym elementem stylu i muszą pasować do stroju. Producenci wiedzą o tym i dlatego iPod Shuffle... 57
 • Parcie na skalpel 4 lut 2007, 23:45 Chirurgia plastyczna ma coraz mniej przeciwników. Jej upowszechnianiu się sprzyjają akceptacja społeczna i malejące koszty operacji - w Polsce w ciągu 5 lat spadły o jedną czwartą. W rezultacie Polacy znajdują się w czołówce... 57
 • Władza z kapelusza 4 lut 2007, 23:45 Historyk mody mógłby nazwać polski rząd partyzantką 60
 • Wojna polsko-ruska 4 lut 2007, 23:45 Mecze narodowych drużyn są najlepszym barometrem stosunków Polski z Niemcami i Rosją 66
 • Międzynarodowy Dzień Głupoty 4 lut 2007, 23:45 Swoje święta mają nawet koty, znaczki pocztowe, toalety i musztarda 68
 • Pazurem - Przegięcie symfoniczne 4 lut 2007, 23:45 Rubik na mecenasów z RFN raczej nie ma co liczyć. Wie o tym i kręci się koło swoich spraw, jak potrafi 70
 • Krótko po Wolsku - Ladacznica monumentalna 4 lut 2007, 23:45 Różne już wznoszono pomniki - ludziom, zwierzętom, widziałem nawet swego czasu (w Detroit) pomnik opony, a w Rosji (gdzieżby indziej) jest podobno pomnik wódki. Jednak pomysł holenderskiej feministki, aby postawić w Amsterdamie monument... 70
 • Żałuję, że musiałem 4 lut 2007, 23:45 Trudno było nie zostać zdrajcą i świnią 72
 • Ożywianie serca 4 lut 2007, 23:45 "Gdyby ratownicy nie mieli defibrylatora, pewnie już bym nie żył" - mówi 57-letni Ryszard Szelest z Sanoka. Jest on jedną z pierwszych osób w Polsce, której udało się przywrócić akcję serca za pomocą automatycznego... 76
 • Know-how 4 lut 2007, 23:45 76
 • Zakupy z lustra 4 lut 2007, 23:45 Już wkrótce przymierzając sukienkę w sklepie, będzie można zapytać przyjaciółkę o ocenę za pomocą lustra. Amerykańska firma opracowała interaktywne lustro, które wysyła obraz do telefonu komórkowego lub przez Internet na konto... 76
 • Rak - dziecko ewolucji? 4 lut 2007, 23:45 Ewolucja jest kojarzona ze znakomitym przystosowaniem do środowiska, tymczasem w przyrodzie występuje mnóstwo organizmów, które przeczą tej teorii. Przykładem jest ciało człowieka, któremu daleko do biologicznego majstersztyku. Tchawica... 76
 • Amnezja przyszłości 4 lut 2007, 23:45 Osoby cierpiące na amnezję nie tylko nie pamiętają przeszłości, ale także nie potrafią sobie wyobrazić przyszłości. Uczeni z uniwersytetu w Toronto badali osoby z uszkodzeniami hipokampu - obszaru mózgu odpowiedzialnego za... 76
 • Prehistoryczny dwupłatowiec 4 lut 2007, 23:45 Żyjący 125 mln lat temu przodek ptaków Microraptor gui rozpościerał cztery kończyny pokryte piórami i szybował od drzewa do drzewa. Jednym susem mógł pokonać 40 m. Jack Templin i Sankar Chatterjee z Museum of Texas Tech University... 77
 • Filar zdrowia 4 lut 2007, 23:45 To minister Religa ma rację, a nie premier Kaczyński 78
 • Mowa krwi 4 lut 2007, 23:45 Grupa krwi jest tak samo istotna dla zdrowia jak geny czy tryb życia 84
 • Łotr Kolumb 4 lut 2007, 23:45 Inwestycja w wyprawy Kolumba dała Hiszpanii największe przebicie w dziejach - 1,7 miliona razy 86
 • Wiosna świstaka 4 lut 2007, 23:45 Świstak Phil z Punxsutawney w amerykańskim stanie Pensylwania nie zobaczył w tym roku swojego cienia. To oznacza, że do USA dużymi krokami zbliża się wiosna. Według legendy, jeżeli świstak w Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)... 88
 • Bez granic 4 lut 2007, 23:45 88
 • Dziurawy bankier 4 lut 2007, 23:45 Podczas niedawnej wizyty w Turcji Paul Wolfowitz, szef Banku Światowego, pokazał się z nowej strony. Kiedy przed wejściem do meczetu Selimiye w Edirne zdjął buty, oczom osób towarzyszących mu ukazały się dwie dziury w skarpetkach... 88
 • Muzeum myśli Busha 4 lut 2007, 23:45 Południowy Uniwersytet Metodystyczny z Dallas chce utworzyć bibliotekę, muzeum i think tank imienia George'a W. Busha. Projekt wartej 500 mln USD inwestycji podzielił środowisko uniwersyteckie. Plany budowy centrum skrytykowało 68... 88
 • Błękitne sari 4 lut 2007, 23:45 Służbę w ramach misji pokojowej Narodów Zjednoczonych w Liberii rozpoczął batalion 103 policjantek z Indii. To pierwszy oddział sił ONZ złożony wyłącznie z kobiet. Batalion będzie pomagał w utrzymaniu porządku w Monrowii, stolicy... 88
 • Oś Putina 4 lut 2007, 23:45 Prezydentowi Rosji nie udało się zwerbować Angeli Merkel 90
 • Batalia perska 4 lut 2007, 23:45 Sytuacja w Zatoce Perskiej przypomina Europę tuż przed wybuchem I wojny światowej 94
 • Bajki pięknej Julii 4 lut 2007, 23:45 Wiktor Juszczenko definitywnie przegrywa ukraińską wojnę na górze 96
 • Barbarzyńcy i winowajcy 4 lut 2007, 23:45 Niemcy i Rosja to ofiary wojny, a wszystkiemu winna jest Polska 98
 • ŻARÓWKA W USTACH 4 lut 2007, 23:45 /Po latach lekceważenia czeskie kino stało się ulubionym obiektem adoracji polskich recenzentów. Tymczasem filmy, które docierają do nas ostatnio z ojczyzny Szwejka, są przewidywalne jak niedzielny rosół. Ekran zaludniają wciąż tacy... 100
 • Recenzor 4 lut 2007, 23:45 100
 • OD BETLEJEM DO HIROSZIMY 4 lut 2007, 23:45 Twórcy tego 13-odcinkowego serialu, przedstawiającego historię chrześcijaństwa, nie pragnęli za wszelką cenę być oryginalni. Nie starali się udowadniać, że z powodu ewangelii Judasza czy odkrycia manuskryptów z Kumran należałoby... 100
 • MAFIOSI NIE PŁACZĄ 4 lut 2007, 23:45 Pan Blachowski z Pruszkowa, ksywa Blacha (Robert Więckiewicz), to skruszony gangster, który żyje w luksusach i odosobnieniu, bo jest świadkiem koronnym. Gawędzi z nim dziennikarz Kruk (Paweł Małaszyński), który szuka pomsty za zabitą... 100
 • DŻIHAD - PIERWSZA KREW 4 lut 2007, 23:45 To była prawdziwa sensacja. Tureckie imperium, przed którym w XVI wieku drżała chrześcijańska Europa, połamało sobie zęby na małej skalistej wysepce. Maltę obronił zakon rycerski św. Jana, będący reliktem ery wypraw krzyżowych.... 101
 • ŚMIERĆ KOKOSIAKOM 4 lut 2007, 23:45 Mianem Londonistanu określa się nad Tamizą przybyszów z południowej Azji, którzy nie chcą się asymilować z brytyjskim społeczeństwem. Ich młodość i zapalczywość stanowią podatny grunt dla wszelkich fundamentalizmów i... 101
 • PAMIĘTNIK OBCEGO 4 lut 2007, 23:45 Bohaterem nowego albumu Bloc Party jest Londyn. Wokalista Kele Okereke, syn nigeryjskich imigrantów, patrzy na metropolię oczami wyobcowanego kolorowego o nie całkiem zdefiniowanych preferencjach seksualnych. Po debiutanckim frenetycznym... 102
 • ŚWIATŁA DYSKOTEKI 4 lut 2007, 23:45 Kylie Minogue wygrała walkę z nowotworem i dokończyła przerwane tournée "Showgirl". Znów tysiące osób klaskały, gdy spod sceny nagle wyjeżdżały kabiny z biorącymi prysznic tancerzami, a piosenkarka, leżąc na koźle,... 102
 • DZIEWICA Z ODZYSKU 4 lut 2007, 23:45 Właściwie nie zdarza się, by muzykę do filmu nagrywała jedna z najlepszych - i najdroższych - orkiestr świata pod batutą wielkiego dyrygenta. Lecz widowisko Tykwera musiało przede wszystkim pachnieć, zaś obrazowi mogła w tym pomóc... 102
 • Tymizacja Barei 4 lut 2007, 23:45 Im gorzej zostanie przyjęty "Ryś", tym lepszy będzie się nam wydawał "Miś" 104
 • Czarna rozpacz 4 lut 2007, 23:45 Im bardziej filmowcy chcą się przymilić Afrykanom, tym bardziej rasistowskie dzieła im wychodzą 109
 • Stary dziki 4 lut 2007, 23:45 Picasso był pierwszą supergwiazdą popkultury 110
 • Wencel gordyjski - Fusstracja 4 lut 2007, 23:45 Każdy antysemita to homofob, a każdy homofob to katolik 112
 • Ueorgan Ludu 4 lut 2007, 23:45 Nr 6 (223) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 5 lutego 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaSensacja Anety K.: Ojcem ktoś z "GW"!Adwokat Anety K. oświadczyła dla "Ueorganu Ludu": - Moja klientka ujawni prawdę, choć niecałą... 113
 • Skibą w mur - Terror telefoniczny 4 lut 2007, 23:45 Głośne pytlowanie przez telefon to najnowszy koszmar podróży pociągiem 114