Rzeczpospolita nieufnych

Rzeczpospolita nieufnych

Polska raczej zmierza w kierunku Grecji, niż wymarzonej Irlandii
Witając się z władzą, Donald Tusk użył w exposè aż 40 razy słowa „zaufanie". I później wielokrotnie apelował do nas, Polaków, o więcej zaufania i więcej braterskiej miłości. Bo też nam tego dramatycznie brakuje. I ten brak jest naszą największą narodową bolączką. Jeśli nie od zawsze, to przynajmniej od wieków, a już na pewno od czasu zmiany systemu, kiedy to zaczęliśmy go diagnozować w poważnych badaniach naukowych. Najwyższa pora, żeby coś z tym zrobić, żeby otworzyć rodaków na innych, natchnąć duchem współpracy, skończyć z podsycaną przez polityków, szczególnie intensywnie w minionych dwóch latach, kulturą zawiści i podejrzliwości. Grzech zawiści
Warto budować zaufanie nie tylko dlatego, że milej się żyje w atmosferze przepełnionej dobrymi emocjami i nie tylko dlatego, że życzliwość wobec bliźnich wraca bumerangiem. Główny powód jest nieporównanie ważniejszy – budowa sprawnej wspólnoty. Chodzi o nasze być albo nie być. Nie nasze, poszczególnych Polaków, bo my sobie radę damy, tak jak coraz lepiej sobie radzimy, inwestując na potęgę we własne kompetencje (pięciokrotny wzrost liczby studentów od 1990 r., z czego obecnie już 70 proc. płaci za naukę z własnej kieszeni) i zdrowie (wzrost przewidywanej długości życia o 4 lata w minionych 18 latach). Chodzi o dobro Polski. Diagnoza słabości państwa przedstawiana przez Jarosława Kaczyńskiego była i pozostała trafna. Tyle że jest to diagnoza jednostronna i ułomna. Koncentruje się na symptomach i sposobach ich zwalczania, nie sięga do zasadniczych przyczyn.
Przyczynę główną wskazał Donald Tusk. Wszystko, co złego możemy powiedzieć o III RP, ma źródło w nas. I to źródło jest ważniejsze od grzechów założycielskich czy późniejszych błędów w reformowaniu systemu. Zarówno marne funkcjonowanie instytucji, jak i niewydolność inwestycyjna państwa (katastrofalna w zakresie infrastruktury), korupcja, konflikty grupowe czy słynny już imposybilizm wynikają z zawiści i nieufności obywateli. Nie szanujemy się, nie potrafimy się z sobą dogadać, nie chcemy ustępować w imię dobra wspólnego. Przedsiębiorcy ponoszą ogromne koszty transakcyjne, politycy paraliżują wzajemnie sensowne inicjatywy ustawodawcze. Na każdym kroku kłócimy się, zamiast rozmawiać. Nieustannie poszukujemy haków na innych, wypominamy sobie przeszłość do czwartego pokolenia. Uprawiamy bez ustanku indywidualne dyscypliny sportowe, sporo przy tym faulując, zamiast zagrać wreszcie porządny, uczciwy mecz drużynowy. Tkwimy w błędnym kole samospełniającego się proroctwa powszechnej nieufności: jeśli ja nie ufam tobie, ty masz prawo mnie wykorzystać i oszukać, bo ty też mi przecież nie ufasz, więc będziesz próbował ubiec moje szalbierstwo, zatem lepiej ci nie ufać.

Kultura nieufności
Garść danych ilustrujących stan naszego społeczeństwa dowodzi, że droga, którą podąża Polska, prowadzi nas raczej w kierunku Grecji niż wymarzonej Irlandii. W „Europejskim sondażu społecznym" Polacy wykazują najniższy poziom ogólnego zaufania wśród obywateli krajów UE. Mają też najmniejszą skłonność do stowarzyszania się w jakichkolwiek organizacjach, włącznie z religijnymi i związkami zawodowymi. Są najsilniej uprzedzeni wobec niektórych mniejszości, na przykład homoseksualistów. Tylko Grekom ustępujemy pod względem niewiary w dobre intencje bliźnich. Inne badania plasują nasz kraj na końcu światowej wręcz stawki pod względem wielkości wolontariatu: świadczenia nieodpłatnej pracy na rzecz potrzebujących.
Dane na temat Polski potwierdzają też wyniki krajowych badań – „Polskiego generalnego sondażu społecznego" i „Diagnozy społecznej". Dowodzą one ponadto, że nic się w stopniu uspołecznienia Polaków nie zmieniło od początku transformacji. Cały czas tkwimy w kulturze nieufności i indywidualnej zaradności.
Możliwe są dwie ścieżki rozwoju gospodarczego kraju: molekularna i wspólnotowa. Istotą ścieżki molekularnej jest indywidualna konkurencyjność oparta na zasobach intelektualnych, motywacyjnych i symbolicznych (np. prestiż), czyli na tym, co ekonomiści nazywają kapitałem ludzkim. Im więcej umiesz, im jesteś zdrowszy, bardziej motywowany do pracy i bardziej szanowany, tym więcej możesz finansowo osiągnąć. Istotą zaś kapitału społecznego jest konkurencyjność zespołowa oparta na dobrych relacjach członków grupy, czyli na tym, co ekonomiści nazywają kapitałem społecznym, a czego wskaźnikami są m.in. te cechy, których mamy najmniej w Europie, przede wszystkim ogólne zaufanie do ludzi.
Większość państw rozwiniętych stosuje obie strategie, z naciskiem – szczególnie w krajach skandynawskich – na drogę wspólnotową: ludzie się kształcą, ale i współpracują, również z instytucjami państwa, a państwo potrafi wykorzystywać umiejętności obywateli i pomnażać wspólne dobro. Polska rozwija się natomiast niemal wyłącznie na ścieżce molekularnej: każdy sobie rzepkę skrobie.
Setki badań dowodzą, że kapitał ludzki daje korzyści głównie tym, którzy weń inwestują (kształcą się i dbają o zdrowie). Kapitał społeczny, a zwłaszcza główny jego składnik – zaufanie – nie daje wprawdzie bezpośrednich korzyści temu, kto ufa i jest otwarty na współpracę, może nawet narażać go na straty, ale poprawia jakość życia całej wspólnoty, a tym samym pośrednio obdarowuje również ufających. Zaufanie jest rodzajem obywatelskiego poświęcenia. Gdy ufam, wszyscy mamy się lepiej, choć niekoniecznie ja sam.
Rosnący kapitał ludzki zwiększa indywidualne dochody, a państwo bogaci się tylko przy okazji, ściągając z nas haracz podatkowy. W Polsce państwo wzbogacone na obywatelach nie bardzo potrafi później nawet zarządzać tym składkowym budżetem. Kapitał społeczny natomiast decyduje o poziomie rozwoju całej wspólnoty narodowej. Jest tym czynnikiem, który najlepiej wyjaśnia zróżnicowanie PKB wśród krajów Unii Europejskiej. Znacznie lepiej to wyjaśnia niż poziom wykształcenia mieszkańców. No bo nawet najmądrzejsi obywatele, jeśli nie potrafią z sobą współdziałać z myślą o dobru wspólnym, zbudują tunel wzdłuż rzeki zamiast mostu.

Uspołecznianie Polaków
Dlaczego kapitał społeczny decyduje o rozwoju państwa? Bo usprawnia wszystko, co musimy robić z innymi ludźmi, przeciwdziała korupcji, obniża koszty transakcyjne w biznesie, przyspiesza inwestycje publiczne (most północny w Warszawie budujemy już ponad 20 lat, a jeszcze nie zaczęliśmy; w 2007 r. oddano do użytku zaledwie 8 km autostrad), zapewnia niewymuszoną przez państwo solidarność społeczną.
Co robić, żeby zwiększyć w Polsce kapitał społeczny, żeby wreszcie po 19 latach transformacji ruszyć z budową społeczeństwa obywatelskiego? Trzeba, moim zdaniem, zacząć od szkoły, od zasadniczej zmiany filozofii systemu oświaty. Mówiąc najprościej – więcej zadań zespołowych i więcej organizowanych przez szkołę działań uczniów na rzecz lokalnej społeczności. Wymagania wobec uczniów powinny uświadomić im korzyści ze współdziałania. Bo indywidualna zaradność Polaków nie gwarantuje nam rozwoju długotrwałego i zrównoważonego. Do coraz piękniejszych domków trzeba przecież jakoś dojeżdżać.
Naprawa państwa powinna się zacząć od tego, co Polsce najbardziej doskwiera – od programu uspołecznienia Polaków. I taki program powinien być głównym wyzwaniem dla rządzących. Premier, zdaje się, o tym wie, ale na razie w sprawie edukacji dyskutujemy o sprawach drugorzędnych: o religii na maturze, o lekturach, o pensjach nauczycieli. A powinniśmy, jeśli chcemy wejść na irlandzką ścieżkę rozwoju, mieć pomysł, jak małego Polaka patriotę zmienić w dużego Polaka obywatela.
Okładka tygodnika WPROST: 12/2008
Więcej możesz przeczytać w 12/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 3
 • Kinga   IP
  A dla mnie ten artykuł jest piękny. Lektura przypominała mi moją podróż do Holandii, gdzie udałam się w celu nawiązania współpracy handlowej. Pojechałam, odebrano mnie z lotniska, dostałam klucze do  apartamentu, gadaliśmy, trochę zwiedzaliśmy... Raz, gdy sama chodziłam po magazynie, oglądając towary, dotarło do mnie jak mnie tu inaczej traktują. Przecież oni wiedzą o mnie to tylko co im sama powiedziałam lub napisałam. Nie zajrzeli do paszportu, nie potrzebowali żadnych dokumentów. Wpuścili do siebie jakąś obcą kobietę, oferując jej wiele ze swojej strony. Na koniec zwrócili mi część kosztów podróży i tak zostałam ich przedstawicielem.
  A jeżeli kierowca jest pijany to trzega wysiąć i zawiadomić policę. I to jest właśnie ta współpraca.
  A jak nie można wysiąć to trzeba tak działać z innymi współpasażerami, aby w końcu można było wysiąść. I tu też potrzebna jest współpraca.
  • Kinga   IP
   A dla mnie ten artykuł jest piękny. Większoœć zdań to właœciwie złote myœli do powieszenia nad biurkiem, lodówkš czy gdziekolwiek... A w dodatku autor nie tylko narzeka ale daje rozsšdny pomysł jak zmieniać.Lektura przypominała mi sie moja podróż do Holandii.Pojechałam tam w celu nawišzania współpracy handlowej. Pojechałam, odebrano mnie z lotniska, dostałam klucze do ich apartamentu, gadaliœmy, trochę zwiedzaliœmy... Raz, gdy sama chodziłam po ich magazynie, ogladajšc towary, dotarło do mnie jak mnie tu inaczej traktujš. Przecież oni wiedzš o mnie to tylko co im sama powiedziałam lub napisałam. Nie zajrzeli do paszportu, nie potrzebowali żadnych dokumentów, wpuscili do siebie jakšœ obcš kobietę, oferujšc jej wiele ze swojej strony. Na koniec zwrócili mi jeszcze częœć kosztów podróży i tak zostałam ich przedstawicielem.
   Ale widać po wypowiedzi mojego przedmówcy, że nam jeszcze do Holandii daleko. A jeżeli kierowca jest pijany to trzeba wysišć i zawiadomić policję. A jeżeli nie można wysišœć to właœnie trzeba dzialać, żeby mozna było. I to wspólnie.
   • Wojtek   IP
    Autor tekstu zachowuje się jak pasażer autobusu, który przekonuje współpasażerów by zaufali pijanemu kierowcy. Nawet fakt, że pojazd jedzie slalomem pod prąd nie budzi jego wątpliwości. W przeciwieństwie do części pasażerów ja nie piłem z kierowcą.

    Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2008 (1317)

    • Na stronie - Wielkanocne orędzie Tuska 16 mar 2008, 22:00 Polacy najlepiej wiedzą, że nikt lepiej niż oni sami nie zrobi tego, co rząd im obieca 3
    • Policja śledziła szefów tajnych służb? 16 mar 2008, 22:00 CBA 8
    • Skaner 16 mar 2008, 22:00 8
    • Prezydent blokuje ambasadorów 16 mar 2008, 22:00 Nominacje 9
    • Amerykański rząd piętnuje Polskę 16 mar 2008, 22:00 Raport 9
    • Allo Allo Berlin? 16 mar 2008, 22:00 Serial 9
    • „Papaya” Dudziak podbija świat 16 mar 2008, 22:00 Muzyka 9
    • Dossier 16 mar 2008, 22:00 „Moim zdaniem, po prostu się skundlił!"TADEUSZ DROZDA dla „Super Expressu" o Tomaszu Lisie„Wyborcy rozstrzygnęli, kto z nas kłamał, odsyłając Romana Giertycha do kancelarii adwokackiej w Kórniku czy innych... 10
    • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Nie turlam jajek po grobach 16 mar 2008, 22:00 Rozmowa z KONSTANTYM MIODOWICZEM, etnografem i posłem PO 10
    • Ludzie 16 mar 2008, 22:00 Hannawald mistrzem woka Sven Hannawald został wicemistrzem świata w wyścigach na woku. Podczas nieoficjalnych mistrzostw świata w Niemczech zawodnicy musieli zjechać na tej chińskiej patelni po rynnie toru bobslejowego i wybić się na jak... 11
    • Polskie Madonny 16 mar 2008, 22:00 Kariery 11
    • Działo XXI wieku 16 mar 2008, 22:00 Wojsko 12
    • Zakaz klonowania zwierząt 16 mar 2008, 22:00 Europarlament 12
    • Indeks skazanych 16 mar 2008, 22:00 Więzienia 12
    • Polka dyryguje Manchesterem 16 mar 2008, 22:00 Muzyka 14
    • Wysocka odejdzie z „Wiadomości” 16 mar 2008, 22:00 Media 14
    • Duńczycy jak wycieraczki 16 mar 2008, 22:00 Skandynawia 14
    • Sawka czatuje 16 mar 2008, 22:00 14
    • Poczta 16 mar 2008, 22:00 Dola posłaMieszkanie opisane w artykule „Dola posła" (nr 8), położone w Warszawie przy ul. Krochmalnej, nie jest moją własnością. Jego właścicielami są moi rodzice, którzy zakupili je w 1993 r. Od ponad 20 lat jestem natomiast... 16
    • Playback 16 mar 2008, 22:00 Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i premier Donald Tusk 16
    • Wprost przeciwnie - Kaszanka w armii 16 mar 2008, 22:00 Polacy już nie potrzebują Ameryki, bo obronią nas Luksemburg, Belgia i Hiszpania, a zwłaszcza Niemcy 18
    • Fotoplastykon 16 mar 2008, 22:00 . 19
    • Z życia koalicji 16 mar 2008, 22:00 Wiadomo już, co to jest przełom. Otóż przełom to wewnętrzne przekonanie Donalda Tuska, że doszło do przełomu. Tak premier zdefiniował przełom po rozmowie z prezydentem George’em Bushem. To prawdziwy przełom, że wiemy już, co to... 20
    • Z życia opozycji 16 mar 2008, 22:00 Aleksander Kwaśniewski oznajmił, że nie wierzy w Lewicę i Demokratów. Oznajmił to w miarę płynnie, nie bełkocząc specjalnie. Trzeba niestety stwierdzić, że z politycznego zmysłu prezia niewiele zostało, bo każdy średnio... 21
    • O co walczą buldogi biznesu 16 mar 2008, 22:00 Polityczny parasol ochronny jest potrzebny obecnym władcom mediów do zachowania wpływów 22
    • Zapytaj Wprost - Maria Kaczyńska - Jestem za in vitro 16 mar 2008, 22:00 Na 20 pytań czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada MARIA KACZYŃSKA, pierwsza dama RP. 26
    • Mity prezydenckie 16 mar 2008, 22:00 Dlaczego Rafał Dutkiewicz nie zastąpi Lecha Kaczyńskiego 30
    • Kret w rządzie 16 mar 2008, 22:00 Przez kilka lat w kancelarii premiera mógł działać niemiecki szpieg 32
    • Postać tygodnia - Elżbieta Radziszewska 16 mar 2008, 22:00 Radzia konserwatystka 34
    • Rewolucja domowa 16 mar 2008, 22:00 Polacy chcą mieszkać na wsi i na przedmieściach wielkich miast 36
    • Rzeczpospolita nieufnych 16 mar 2008, 22:00 Polska raczej zmierza w kierunku Grecji, niż wymarzonej Irlandii 42
    • Trójka bez sternika 16 mar 2008, 22:00 44
    • Burzenie kominów 16 mar 2008, 22:00 Kto pójdzie do roboty "na komin", gdy na rynku może zarobić więcej 44
    • Unia francuska 16 mar 2008, 22:00 Paryż narzucił unii marginalizację polityki wschodniej 44
    • Kaczyński w rozkroku 16 mar 2008, 22:00 Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek – w ten sposób PiS traktuje sprawę ratyfikacji traktatu lizbońskiego. W partii są zarówno osoby, które choć chcą silnej Polski, to są zdecydowanie proeuropejskie, jak i politycy sceptycznie... 44
    • Ryba po polsku - Ubaw telewizyjny 16 mar 2008, 22:00 Świat rozrywki i zabawy przeniósł się do polityki 45
    • Giełda 16 mar 2008, 22:00 46
    • Allegro na Allegro 16 mar 2008, 22:00 Allegro, za którego pośrednictwem sprzedaje się miliony przedmiotów, też zostało sprzedane. Za prawie 5,5 mld złotych! To rekordowa transakcja w polskim Internecie. 250 przedmiotów po blisko 50 zł musiałby sprzedać każdy z 7,5 mln... 46
    • Rosyjski „raj" 16 mar 2008, 22:00 Podatek VAT w Rosji powinien zostać obniżony do 10 proc. w ciągu kilku lat – powiedział Borys Gryzłow, lider proprezydenckiej partii Jedna Rosja. Według Gryzłowa, podatek powinien być liniowy. Obniżenie stawki, zdaniem polityka, w... 46
    • Al super Gore 16 mar 2008, 22:00 Al Gore odebrał w Warszawie Super Wektor, nagrodę Konfederacji Pracodawców Polskich. Czym były wiceprezydent USA i ubiegłoroczny laureat pokojowego Nobla zasłużył sobie na uznanie KPP? Obudzeniem uśpionego przez lata, jak mówi Gore,... 46
    • Okienka dla analfabetów 16 mar 2008, 22:00 Windows dla analfabetów chcą stworzyć specjaliści indyjskiego oddziału Microsoftu. Powód? Połowa dorosłych mieszkańców tego kraju nie potrafi czytać ani pisać. W obsłudze komputera ma im pomóc interfejs oparty jedynie na... 46
    • Panowie na roli 16 mar 2008, 22:00 Ponadtrzynastoprocentowy wzrost dochodów polskich rolników w 2007 r. to prawie trzy razy więcej niż średnia w Unii Europejskiej. W porównaniu z rokiem 2000 nasi rolnicy zarabiają ponad dwa razy więcej. Największy wzrost dochodów –... 46
    • Karta biorąca 16 mar 2008, 22:00 Ile kosztuje korzystanie z karty kredytowej? Eksperci Expandera porównali koszty obsługi kart Visa Silver w Banku Pekao, Polbanku i Banku Zachodnim WBK przy dokonywaniu typowych operacji w sumie na kwotę 8,5 tys. zł (zakupów, wypłat w... 46
    • Polska bomba inflacyjna 16 mar 2008, 22:00 Ceny rosną u nas najszybciej w Europie 48
    • Wehikuł Nowickiego 16 mar 2008, 22:00 Jak minister środowiska został milionerem 54
    • Narkomani gospodarki 16 mar 2008, 22:00 Ranking "Wprost": najbardziej uzależnione od surowców kraje świata 58
    • Dyskretny urok milionerów 16 mar 2008, 22:00 Za korupcję odpowiadają politycy, a nie biznesmeni ? uważają Polacy 62
    • Bogaty jak chrześcijanin 16 mar 2008, 22:00 Mędrcy Kościoła katolickiego stworzyli podstawy nowoczesnej ekonomii długo przed Adamem Smithem 66
    • 2x2=4 - Kto uszkodził zegarek? 16 mar 2008, 22:00 Przewaga systemowa i funkcjonalna USA w stosunku do reszty świata gwałtownie zmalała 71
    • Know - How 16 mar 2008, 22:00 72
    • Śmierć kata 16 mar 2008, 22:00  KOMENTARZŚmierć kataZbigniew Wojtasiński, Szef działu Nauka i ZdrowieOchrona klimatu coraz silniej wpływa na nasze życie. Nie chodzi już tylko o to, by jeździć oszczędnymi samochodami. Aby zmniejszyć efekt cieplarniany, lord Adair... 72
    • Placebo alkoholu 16 mar 2008, 22:00 Nie trzeba pić alkoholu, by się dobrze bawić w towarzystwie. Wystarczy mieć przekonanie, że się go pije. Udowodnili to uczeni z University of Washington. Podczas badań niektórym osobom serwowali wódkę z tonikiem, a innym jedynie tonik z... 72
    • Alfa spod ciemnej gwiazdy 16 mar 2008, 22:00  Prawie 75 proc. dyrektorów naczelnych firm to tzw. mężczyźni typu Alfa. Są to osoby o cechach przywódczych, obdarzone charyzmą, zdolne wywierać wpływ na otoczenie nawet wtedy, gdy nie zajmują wysokich stanowisk i nie rzucają się... 72
    • Siedem nowych grzechów 16 mar 2008, 22:00 Listę nowych grzechów ogłosił biskup Gianfranco Girotti, regens Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie. W wywiadzie dla „L’Osservatore Romano" napiętnował zło, które „coraz częściej jest czynione nie tylko wobec... 72
    • Mózg polityczny 16 mar 2008, 22:00 Konserwatyści są z Marsa, a lewicowcy z Wenus 74
    • Bajka o Ziemi Obiecanej 16 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Israelem Finkelsteinem, archeologiem, autorem książki „The Bible Unearthed” – Biblia bez tajemnic 78
    • Niebiańska róża 16 mar 2008, 22:00 Kwiaty będą miały barwę dostosowaną do koloru oczu, ubrania, a nawet mebli 82
    • Potop z bieguna 16 mar 2008, 22:00 Czwarta część Antarktydy może spłynąć do morza 84
    • Obozy Sikorskiego 16 mar 2008, 22:00 Naczelny wódz i premier okazał się małostkowy, pamiętliwy i nienawistny wobec wszystkiego, co wiązało się z formacją piłsudczyków 86
    • Górna półka - Tryptyk ze zdrajcą (w tle) 16 mar 2008, 22:00 Polscy pisarze nie interesują się naszą historią i nie sięgają poza opłotki własnych, zwykle PRL-owskich, biografii. Jeśli już wykraczają poza tę tematykę, to tylko po, by bujać w obłokach przyszłości. Kontynuatorów wspaniałej... 90
    • Mali wielcy 16 mar 2008, 22:00  Dmitrij Miedwiediew ma małe szanse wyjść z cienia Władimira Putina również z powodu wzrostu. Jak podał portal www.shortsupport.org, mierzy on 162 cm, czyli 8 cm mniej niż Putin. Niewysocy włodarze Kremla to już chyba reguła... 92
    • Dowód miłości 16 mar 2008, 22:00  To był prawdopodobnie najdłuższy podkop w historii więziennictwa – chilijska policja odnalazła 85-metrowy tunel, którym więźniowie z zakładu karnego nieopodal stołecznego Santiago zamierzali się wydostać na wolność.... 92
    • Bez granic 16 mar 2008, 22:00   94
    • Cytat tygodnia 16 mar 2008, 22:00 „Ojcze Święty, jeśli potrzebujesz pomocy speca od finansów, od czerwca jestem do dyspozycji Waszej Świątobliwości "Minister finansów Badenii-Wirtembergii Gerhard Stratthaus w czasie audiencji u Benedykta XVI, zapowiadając swoje... 94
    • Biznesmeni w mundurach 16 mar 2008, 22:00 Rosyjska armia postanowiła sama podreperować swój budżet. W tym celu zamierza pozbyć się części majątku, sprzedając m.in. niektóre rezydencje, grunty, a nawet całe miasta, dotychczas służące jako garnizony. Według dziennika... 94
    • Polska partia amerykańska 16 mar 2008, 22:00 W kampanii wyborczej w USA nikt nie zabiega o głosy Polonii 96
    • Praski anty-Tusk 16 mar 2008, 22:00 Premier Mirek Topolánek ma wciąż pod górkę, ale Czechy zaczynają mieć z górki 100
    • Rosyjski wojownik 16 mar 2008, 22:00 Rosja pod rządami Miedwiediewa będzie miała dość siły, by stwarzać stałe napięcie i utrudniać życie Zachodowi 104
    • Koniec świata w Gazie 16 mar 2008, 22:00 Palestyńczycy, wzorem Kosowa, grożą jednostronnym utworzeniem własnego państwa 108
    • Porwanie Europy - Trzy konie unii 16 mar 2008, 22:00 Sarkozy obecnie kokietuje Londyn, bo Niemców już pozbawił złudzeń o potędze 110
    • Pasaż 16 mar 2008, 22:00 112
    • Sprawiedliwe kosmetyki 16 mar 2008, 22:00 Choć hasła „naturalne" i „ekologiczne" zawsze zwiększały sprzedaż, dziś są jeszcze ważniejsze. Kosmetyki naturalne robią furorę, a ich producenci prześcigają się w uzyskiwaniu certyfikatów potwierdzających... 112
    • Makijaż klifowy 16 mar 2008, 22:00 Niemiecka marka Dr. Hauschka, jak na producenta kosmetyków naturalnych przystało, szczyci się certyfikatami. Przede wszystkim świadectwem „kontrolowany kosmetyk naturalny" niemieckiej organizacji BDIH. Nowa kolekcja makijażu Dr.... 112
    • Ekoafrodyzjak 16 mar 2008, 22:00 Natessance to marka, która szczególnie dba o naturalność i ekologiczność swoich kosmetyków. Producent wystrzega się składników pochodzenia zwierzęcego, petrochemicznego, parabenów, substancji modyfikowanych genetycznie, silikonu,... 112
    • Dieta kosmetyczna 16 mar 2008, 22:00 Magdalena Beyer, autorka bajki dla dzieci „Szczurek Du", stworzyła nową markę kosmetyczną. Preparaty Fridge by yDe kupuje z lodówki i mają termin ważności 2,5 miesiąca, bo nie zawierają konserwantów ani alkoholu. Panie,... 112
    • Grejpfrut na pomarańcze 16 mar 2008, 22:00 Francuska marka Nuxe słynie ze stosowania wyciągów z rzadko spotykanych, egzotycznych roślin. W 2007 r. Nuxe zajął na rynku francuskim pierwsze miejsce w kategorii kosmetyków wyszczuplających, m.in. dzięki kremowi-żelowi Tonific Minceur.... 112
    • Mineralna miłość 16 mar 2008, 22:00 Kosmetyki mineralne robią ostatnio zawrotną karierę. Fanką mineralnego makijażu jest aktorka Cameron Diaz, która przekonuje, że kosmetyki składające się wyłącznie z minerałów są zbawienne dla cery. Modzie na minerały uległa też... 112
    • Laser 16 mar 2008, 22:00 116
    • Wydarzenie tygodnia: Rihanna na Torwarze 16 mar 2008, 22:00 Kto19 marca na warszawskim Torwarze po raz drugi w Polsce wystąpi Rihanna, jedna z najgorętszych gwiazd pop ostatnich kilku lat. Ma zaledwie 20 lat, ale na koncie trzy bestsellerowe albumy i aż dwanaście światowych przebojów, w tym piosenkę... 116
    • Trójka na piątkę – Bestsellery dla dzieci 16 mar 2008, 22:00 „Alicja w obrazkach" Gianni Rodari, Anna Laura Cantone, EgmontPrzepiękne ilustracje to największy atut tej książeczki. Tytułowa Alicja ma niewiele wspólnego z bohaterką z krainy czarów. Za to panuje tu fabularne pomieszanie z... 116
    • Termometr kulturalny 16 mar 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzeje 116
    • Porażka Czesi 16 mar 2008, 22:00 Mróz 116
    • Gdyby Hitler został artystą 16 mar 2008, 22:00 Wrze 116
    • Kuchnia zwariowana 16 mar 2008, 22:00 Najbardziej "odjechane" restauracje w Polsce 118
    • Spin doktor rocka 16 mar 2008, 22:00 Anton Corbijn, ojciec wizerunku U2 i Depeche Mode, to największy kreator muzycznej mitologii 122
    • Operetka popkultury 16 mar 2008, 22:00 „Upiór w operze” w Teatrze Roma dorównuje oryginalnej londyńskiej wersji z 1986 r. 124
    • Wencel gordyjski - Ziemia odjechana 16 mar 2008, 22:00 Wygląda na to, że Mojżesz był samozwańczym guru, który stworzył pierwszą hippisowską komunę 126
    • Ueorgan Ludu 16 mar 2008, 22:00 Rząd odrzuca pomówienia, że jeszcze nie obudził się z zimowego snu * Święta i wiosnę mamy znacznie wcześniej niż w analogicznym okresie ub. roku * Rząd nie jest wydmuszką * Niezawodna Isis - F 16 nie mają startu * Polska mistrzem Euro 2008. 128
    • Skibą w mur - Spotkanie z potworem 16 mar 2008, 22:00 Księciem, który znalazł pantofelek profesora Kopciuszka, okazał się mroczny redemptorysta z Torunia 130

    ZKDP - Nakład kontrolowany