Polska bomba inflacyjna

Polska bomba inflacyjna

Ceny rosną u nas najszybciej w Europie
Drożeje żywność, paliwa, energia elektryczna, gaz, usługi, czyli to, co najbardziej umniejsza rzeczywistą zawartość naszego portfela. Rzeczywista inflacja jest zatem zwykle o wiele bardziej dotkliwa, niż podaje to GUS. A według GUS, w styczniu 2008 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 4,3 proc., czyli aż o 1,8 punktu procentowego więcej niż w grudniu 2007 r. (2,5 proc.). Nawet pozostając przy kontrowersyjnym sposobie liczenia (ustalony przez GUS koszyk towarów i usług ma być taki jak koszyk statystycznego Polaka, a taki nie istnieje), nie sposób nie zauważyć, że tak wysokiej inflacji nie mieliśmy od stycznia roku 2002.
Co więcej, tak duży miesięczny skok cen „w czasach odnowy" przydarzył się nam tylko raz – w styczniu 2000 r. W dodatku po okresie, w którym byliśmy europejskim prymusem stabilnych cen i rozumnej polityki monetarnej, weszliśmy w fazę jej znacznego poluzowania. Skutkiem tego nasza inflacja jest wyższa niż przeciętnie w krajach Unii Europejskiej (odnotujmy, że inflacja liczona według metodologii europejskiej jest wyższa, niż liczona przez GUS i już w grudniu 2007 r. wynosiła 4,2 proc.). Także prognozy zmian cen w przyszłości nie są dobre. Nawet tak wielki optymista jak prezes Sławomir Skrzypek oświadczył niedawno, że „musimy się przyzwyczaić do wysokiej inflacji w tym roku", a „do celu inflacyjnego NBP trwale zejdziemy na przełomie 2009-2010 roku". Słowo „przyzwyczaić” należy w tym wypadku potraktować jako eufemizm sformułowania: w najbliższych miesiącach zbiedniejemy o kilka procent.

Grube portfele – wysokie ceny
Nie dość, że wskaźnik inflacji konsumenckiej jest wysoki, to jeszcze często jest kwestionowany. Wiele osób uważa, że zaniża on rzeczywisty wzrost cen, co staje się bodźcem do protestów i domagania się podwyżek płac bądź wyższej rekompensaty świadczeń. I mogą mieć rację. Wskaźnik wzrostu cen jest bowiem średnią ważoną zmian cen poszczególnych grup towarów i usług oraz nadanych im wag, którymi są procentowo określone wielkości wydatków na te towary. A zatem przypisanie żywności wagi w wysokości 26,2 oznacza, że przeciętny Polak na żywność przeznacza 26,2 proc. swoich wydatków. Tyle że, jak wspomnieliśmy, „przeciętny Polak" jest statystyczną fikcją, a jeden Polak może wydawać na jedzenie 40 proc., podczas gdy drugi tylko 20 proc. Oczywiście, w wypadku kiedy żywność drożeje najszybciej, faktyczny wzrost kosztów utrzymania obu tych osób będzie istotnie różnił się od wskaźnika GUS. Na to jednak niewiele można poradzić, bo każda średnia jest topornym instrumentem pomiaru, a główną jej zaletą jest to, że opisuje jakieś zjawisko za pomocą jednej liczby. Dlatego przy całej świadomości, iż jest to wskaźnik niedoskonały, trzeba przy nim pozostać.
Ci, którzy chcą problem inflacji bagatelizować, za jej przyspieszenie winią głównie drożejącą na całym świecie żywność i paliwa. Rzeczywiście, żywność drożeje szybciej niż inne towary (roczny wskaźnik wzrostu 8 proc.), ale ten wzrost podwyższył ogólny poziom cen tylko o 2,1 proc. (czyli o niecałą połowę). Jeszcze mniejszy był wpływ drożejących paliw (0,7 proc.), a to ze względu na stabilizujący wpływ na cenę benzyny umacniającego się złotego i stosunkowo niewielką skalę wydatków (na „paliwa do prywatnych środków transportu" przeznaczamy – według GUS – 3,9 proc. naszych wydatków).
Spośród krajów Unii Europejskiej niemal wszystkie (wyjątki to Litwa – 15,3 proc. – i Węgry – 13 proc.) miały niższy niż Polska wskaźnik wzrostu cen żywności. Spowodowane to było tym, że kiedy latem 2007 r. rozpoczynała się szalona drożyzna (zwłaszcza na rynku zboża i nabiału), nie zrobiono nic (interwencyjny import, uruchomienie rezerw, kontrola nielegalnego „przygranicznego" eksportu mleka do Niemiec), aby go powstrzymać, pozwalając na rozkręcenie spirali cen. Można wręcz podejrzewać, że ten wzrost cen skupu władze potraktowały jako rodzaj premii politycznej, mogącej się zamienić na poparcie udzielone przez rolników w nadciągających wyborach. Po drugie, cały czas podtrzymywano wysoki wzrost dochodów ludności przez stymulowanie wzrostu płac (vide zmniejszenie składki emerytalnej) i dopuszczenie do istotnego szaleństwa kredytowego. A wzrost obiegu pieniężnego, zamiast hamować wzrost cen żywności, jeszcze go podsycał.
Jeżeli dochody w gospodarce rosną w tempie przekraczającym wzrost produkcji, ceny muszą iść w górę. A trzeba przypomnieć, że przy produkcie krajowym brutto, który zwiększył się o 6,5 proc., przeciętne wynagrodzenie w 
gospodarce narodowej w roku 2007 wyniosło średnio 2691,03 zł i było aż o 8,6 proc. wyższe niż przed rokiem (2477,23 zł). Globalny fundusz płac był jeszcze wyższy (o ponad 10 proc.), bo zatrudnienie wzrosło o 3,3 proc. W 2007 r. zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów wzrosło z 188,5 mld zł do 260 mld zł, czyli aż o 38 proc. (w styczniu 2008 r. wyniosło już 267,7 mld zł).

Festiwal podwyżek
Jeżeli prognozy meteorologów się spełnią, zbiory w 2008 r. powinny być bardzo dobre. Zarówno w Polsce, jak i w zachodniej Europie. Jesienią najprawdopodobniej zaniknie zatem ubiegłoroczny szok podażowy. Nie oznacza to jednak, że inflacja w Polsce samoistnie spadnie. Przeciwnie, dalej będziemy dostawać mocno w tę część ciała, w którą matka syna łobuza biła (tyle że różdżka się zmieni). W 2008 r. rozpoczną się bowiem poważnie podwyżki cen energii i jej nośników. Już w roku ubiegłym poważnie się tego obawiano, ale wówczas los obszedł się z nami łaskawie (gaz ogrzewczy podrożał tylko o 4,8 proc., a energia elektryczna – o 1,9 proc.). Festiwal podwyżek już się jednak zaczął. Już w styczniu prąd zdrożał od 5 proc. na Śląsku do prawie 14 proc. w Łodzi, Lublinie i Zamościu (średnio podwyżka wyniosła ponad 11 proc.). Dodatkowo 1 marca kilka firm, w tym Vattenfall oraz warszawski Stoen, podniosło o niemal 20 proc. ceny elektryczności dla firm, co w oczywisty sposób przełoży się na wzrost kosztów produkcji, a 1 maja koncern Vattenfall zamierza podnieść ceny energii dla odbiorców indywidualnych o 12-15 proc. W tej sytuacji eksperci branżowi przewidują, że do końca roku za energię zapłacimy 20 proc. więcej.
Także nasz monopolista w dostawie gazu – PGNiG – chce bardzo dużego zwiększenia ceny. W pierwotnym wniosku złożonym do Urzędu Regulacji Energetyki proponował podwyżkę o 30 proc. I wprawdzie skarcony przez „regulatora" nieco swoje żądania stonował, ale z enigmatycznej wypowiedzi dyrektora departamentu taryf URE Tomasza Kowalaka („to będzie mniej niż 30 proc.", czyli zapewne 29,9 proc.) wynika, że nie jest to korekta zbyt wielka.
Przy utrzymującym się wysokim tempie wzrostu płac (w styczniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2969,65 zł i było wyższe o 11,5 proc. niż przed rokiem) i wysokim popycie na kredyty (w styczniu zadłużenie gospodarstw domowych z tego tytułu było wyższe o 2,7 proc. niż miesiąc wcześniej) można być także pewnym, że – pełzająco, ale jednak – będzie drożeć większość towarów. Zwłaszcza że na razie Rada Polityki Pieniężnej stara się powrócić do celu inflacyjnego jak najmniejszym kosztem, ciurkając co kilka miesięcy podwyżki podstawowych stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego. Jest to, jak widać gołym okiem, działanie bezskuteczne bądź nawet przeciwskuteczne (można podejrzewać, że proinflacyjny efekt wzrostu kosztów jest przy takich rozłożonych w czasie drobnych podwyżkach większy od efektu antyinflacyjnego, związanego z redukowaniem akcji kredytowej).
Dlatego ponownie musimy się przyzwyczaić do rosnących cen. Bez szybkiego zaostrzenia polityki pieniężnej trudno także przypuszczać, żeby inflacja prędko spadła do „cywilizacyjnego" poziomu, zapisanego w celu inflacyjnym NBP (2,5 proc. rocznie). I jedno, co nam pozostaje, to z łezką w oku wspominać sytuację sprzed dwóch lat, kiedy to poważni ludzie wyrażali obawę, że naszej gospodarce grozi inflacja. 

Tako rzecze prezes
Sławomir Skrzypek, prezes NBP
15 października 2007 r. „Według ostatnich badań, wszystko wskazuje na to, że inflacja na koniec roku będzie bardzo blisko celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej wynoszącego 2,5 proc.". 29 listopada 2007 r. „Na początku przyszłego roku inflacja może przekroczyć 3,5 proc., ale w drugiej jego połowie wróci w okolice celu Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc.)."
8 lutego 2008 r. „Musimy się przyzwyczaić do wysokiej inflacji w tym roku", a „do celu inflacyjnego NBP trwale zejdziemy na przełomie 2009-2010 roku".

Okładka tygodnika WPROST: 12/2008
Więcej możesz przeczytać w 12/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • Krzysztof72   IP
  Drogi panie Zieliński ,z uwagą czytam pańskie artykuły ,zwłaszcza te które w jakimś stopniu łączą się z rolnictwem .W tym artykule popełnił pan gafę porównywalną do tej sprzed roku gdy dziesięciokrotnie zawyżył dochody rolników.W tym artykule zaś przedstawiał pan plan walki z wyższymi cenami żywności przez ograniczenie możliwości eksportu żywności z Polski... Czy nadal uważa pan to za pomysł realny ,zgodny z prawem ? Jest to istotne z racji naszej przynależności do UE oraz sensu interwencjonizmu (czy utrzymywanie cen żywności poniżej cen światowych uważa pan za możliwe).
  Z poważaniem

  Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2008 (1317)

  • Na stronie - Wielkanocne orędzie Tuska 16 mar 2008, 22:00 Polacy najlepiej wiedzą, że nikt lepiej niż oni sami nie zrobi tego, co rząd im obieca 3
  • Policja śledziła szefów tajnych służb? 16 mar 2008, 22:00 CBA 8
  • Skaner 16 mar 2008, 22:00 8
  • Prezydent blokuje ambasadorów 16 mar 2008, 22:00 Nominacje 9
  • Amerykański rząd piętnuje Polskę 16 mar 2008, 22:00 Raport 9
  • Allo Allo Berlin? 16 mar 2008, 22:00 Serial 9
  • „Papaya” Dudziak podbija świat 16 mar 2008, 22:00 Muzyka 9
  • Dossier 16 mar 2008, 22:00 „Moim zdaniem, po prostu się skundlił!"TADEUSZ DROZDA dla „Super Expressu" o Tomaszu Lisie„Wyborcy rozstrzygnęli, kto z nas kłamał, odsyłając Romana Giertycha do kancelarii adwokackiej w Kórniku czy innych... 10
  • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Nie turlam jajek po grobach 16 mar 2008, 22:00 Rozmowa z KONSTANTYM MIODOWICZEM, etnografem i posłem PO 10
  • Ludzie 16 mar 2008, 22:00 Hannawald mistrzem woka Sven Hannawald został wicemistrzem świata w wyścigach na woku. Podczas nieoficjalnych mistrzostw świata w Niemczech zawodnicy musieli zjechać na tej chińskiej patelni po rynnie toru bobslejowego i wybić się na jak... 11
  • Polskie Madonny 16 mar 2008, 22:00 Kariery 11
  • Działo XXI wieku 16 mar 2008, 22:00 Wojsko 12
  • Zakaz klonowania zwierząt 16 mar 2008, 22:00 Europarlament 12
  • Indeks skazanych 16 mar 2008, 22:00 Więzienia 12
  • Polka dyryguje Manchesterem 16 mar 2008, 22:00 Muzyka 14
  • Wysocka odejdzie z „Wiadomości” 16 mar 2008, 22:00 Media 14
  • Duńczycy jak wycieraczki 16 mar 2008, 22:00 Skandynawia 14
  • Sawka czatuje 16 mar 2008, 22:00 14
  • Poczta 16 mar 2008, 22:00 Dola posłaMieszkanie opisane w artykule „Dola posła" (nr 8), położone w Warszawie przy ul. Krochmalnej, nie jest moją własnością. Jego właścicielami są moi rodzice, którzy zakupili je w 1993 r. Od ponad 20 lat jestem natomiast... 16
  • Playback 16 mar 2008, 22:00 Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i premier Donald Tusk 16
  • Wprost przeciwnie - Kaszanka w armii 16 mar 2008, 22:00 Polacy już nie potrzebują Ameryki, bo obronią nas Luksemburg, Belgia i Hiszpania, a zwłaszcza Niemcy 18
  • Fotoplastykon 16 mar 2008, 22:00 . 19
  • Z życia koalicji 16 mar 2008, 22:00 Wiadomo już, co to jest przełom. Otóż przełom to wewnętrzne przekonanie Donalda Tuska, że doszło do przełomu. Tak premier zdefiniował przełom po rozmowie z prezydentem George’em Bushem. To prawdziwy przełom, że wiemy już, co to... 20
  • Z życia opozycji 16 mar 2008, 22:00 Aleksander Kwaśniewski oznajmił, że nie wierzy w Lewicę i Demokratów. Oznajmił to w miarę płynnie, nie bełkocząc specjalnie. Trzeba niestety stwierdzić, że z politycznego zmysłu prezia niewiele zostało, bo każdy średnio... 21
  • O co walczą buldogi biznesu 16 mar 2008, 22:00 Polityczny parasol ochronny jest potrzebny obecnym władcom mediów do zachowania wpływów 22
  • Zapytaj Wprost - Maria Kaczyńska - Jestem za in vitro 16 mar 2008, 22:00 Na 20 pytań czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada MARIA KACZYŃSKA, pierwsza dama RP. 26
  • Mity prezydenckie 16 mar 2008, 22:00 Dlaczego Rafał Dutkiewicz nie zastąpi Lecha Kaczyńskiego 30
  • Kret w rządzie 16 mar 2008, 22:00 Przez kilka lat w kancelarii premiera mógł działać niemiecki szpieg 32
  • Postać tygodnia - Elżbieta Radziszewska 16 mar 2008, 22:00 Radzia konserwatystka 34
  • Rewolucja domowa 16 mar 2008, 22:00 Polacy chcą mieszkać na wsi i na przedmieściach wielkich miast 36
  • Rzeczpospolita nieufnych 16 mar 2008, 22:00 Polska raczej zmierza w kierunku Grecji, niż wymarzonej Irlandii 42
  • Trójka bez sternika 16 mar 2008, 22:00 44
  • Burzenie kominów 16 mar 2008, 22:00 Kto pójdzie do roboty "na komin", gdy na rynku może zarobić więcej 44
  • Unia francuska 16 mar 2008, 22:00 Paryż narzucił unii marginalizację polityki wschodniej 44
  • Kaczyński w rozkroku 16 mar 2008, 22:00 Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek – w ten sposób PiS traktuje sprawę ratyfikacji traktatu lizbońskiego. W partii są zarówno osoby, które choć chcą silnej Polski, to są zdecydowanie proeuropejskie, jak i politycy sceptycznie... 44
  • Ryba po polsku - Ubaw telewizyjny 16 mar 2008, 22:00 Świat rozrywki i zabawy przeniósł się do polityki 45
  • Giełda 16 mar 2008, 22:00 46
  • Allegro na Allegro 16 mar 2008, 22:00 Allegro, za którego pośrednictwem sprzedaje się miliony przedmiotów, też zostało sprzedane. Za prawie 5,5 mld złotych! To rekordowa transakcja w polskim Internecie. 250 przedmiotów po blisko 50 zł musiałby sprzedać każdy z 7,5 mln... 46
  • Rosyjski „raj" 16 mar 2008, 22:00 Podatek VAT w Rosji powinien zostać obniżony do 10 proc. w ciągu kilku lat – powiedział Borys Gryzłow, lider proprezydenckiej partii Jedna Rosja. Według Gryzłowa, podatek powinien być liniowy. Obniżenie stawki, zdaniem polityka, w... 46
  • Al super Gore 16 mar 2008, 22:00 Al Gore odebrał w Warszawie Super Wektor, nagrodę Konfederacji Pracodawców Polskich. Czym były wiceprezydent USA i ubiegłoroczny laureat pokojowego Nobla zasłużył sobie na uznanie KPP? Obudzeniem uśpionego przez lata, jak mówi Gore,... 46
  • Okienka dla analfabetów 16 mar 2008, 22:00 Windows dla analfabetów chcą stworzyć specjaliści indyjskiego oddziału Microsoftu. Powód? Połowa dorosłych mieszkańców tego kraju nie potrafi czytać ani pisać. W obsłudze komputera ma im pomóc interfejs oparty jedynie na... 46
  • Panowie na roli 16 mar 2008, 22:00 Ponadtrzynastoprocentowy wzrost dochodów polskich rolników w 2007 r. to prawie trzy razy więcej niż średnia w Unii Europejskiej. W porównaniu z rokiem 2000 nasi rolnicy zarabiają ponad dwa razy więcej. Największy wzrost dochodów –... 46
  • Karta biorąca 16 mar 2008, 22:00 Ile kosztuje korzystanie z karty kredytowej? Eksperci Expandera porównali koszty obsługi kart Visa Silver w Banku Pekao, Polbanku i Banku Zachodnim WBK przy dokonywaniu typowych operacji w sumie na kwotę 8,5 tys. zł (zakupów, wypłat w... 46
  • Polska bomba inflacyjna 16 mar 2008, 22:00 Ceny rosną u nas najszybciej w Europie 48
  • Wehikuł Nowickiego 16 mar 2008, 22:00 Jak minister środowiska został milionerem 54
  • Narkomani gospodarki 16 mar 2008, 22:00 Ranking "Wprost": najbardziej uzależnione od surowców kraje świata 58
  • Dyskretny urok milionerów 16 mar 2008, 22:00 Za korupcję odpowiadają politycy, a nie biznesmeni ? uważają Polacy 62
  • Bogaty jak chrześcijanin 16 mar 2008, 22:00 Mędrcy Kościoła katolickiego stworzyli podstawy nowoczesnej ekonomii długo przed Adamem Smithem 66
  • 2x2=4 - Kto uszkodził zegarek? 16 mar 2008, 22:00 Przewaga systemowa i funkcjonalna USA w stosunku do reszty świata gwałtownie zmalała 71
  • Know - How 16 mar 2008, 22:00 72
  • Śmierć kata 16 mar 2008, 22:00  KOMENTARZŚmierć kataZbigniew Wojtasiński, Szef działu Nauka i ZdrowieOchrona klimatu coraz silniej wpływa na nasze życie. Nie chodzi już tylko o to, by jeździć oszczędnymi samochodami. Aby zmniejszyć efekt cieplarniany, lord Adair... 72
  • Placebo alkoholu 16 mar 2008, 22:00 Nie trzeba pić alkoholu, by się dobrze bawić w towarzystwie. Wystarczy mieć przekonanie, że się go pije. Udowodnili to uczeni z University of Washington. Podczas badań niektórym osobom serwowali wódkę z tonikiem, a innym jedynie tonik z... 72
  • Alfa spod ciemnej gwiazdy 16 mar 2008, 22:00  Prawie 75 proc. dyrektorów naczelnych firm to tzw. mężczyźni typu Alfa. Są to osoby o cechach przywódczych, obdarzone charyzmą, zdolne wywierać wpływ na otoczenie nawet wtedy, gdy nie zajmują wysokich stanowisk i nie rzucają się... 72
  • Siedem nowych grzechów 16 mar 2008, 22:00 Listę nowych grzechów ogłosił biskup Gianfranco Girotti, regens Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie. W wywiadzie dla „L’Osservatore Romano" napiętnował zło, które „coraz częściej jest czynione nie tylko wobec... 72
  • Mózg polityczny 16 mar 2008, 22:00 Konserwatyści są z Marsa, a lewicowcy z Wenus 74
  • Bajka o Ziemi Obiecanej 16 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Israelem Finkelsteinem, archeologiem, autorem książki „The Bible Unearthed” – Biblia bez tajemnic 78
  • Niebiańska róża 16 mar 2008, 22:00 Kwiaty będą miały barwę dostosowaną do koloru oczu, ubrania, a nawet mebli 82
  • Potop z bieguna 16 mar 2008, 22:00 Czwarta część Antarktydy może spłynąć do morza 84
  • Obozy Sikorskiego 16 mar 2008, 22:00 Naczelny wódz i premier okazał się małostkowy, pamiętliwy i nienawistny wobec wszystkiego, co wiązało się z formacją piłsudczyków 86
  • Górna półka - Tryptyk ze zdrajcą (w tle) 16 mar 2008, 22:00 Polscy pisarze nie interesują się naszą historią i nie sięgają poza opłotki własnych, zwykle PRL-owskich, biografii. Jeśli już wykraczają poza tę tematykę, to tylko po, by bujać w obłokach przyszłości. Kontynuatorów wspaniałej... 90
  • Mali wielcy 16 mar 2008, 22:00  Dmitrij Miedwiediew ma małe szanse wyjść z cienia Władimira Putina również z powodu wzrostu. Jak podał portal www.shortsupport.org, mierzy on 162 cm, czyli 8 cm mniej niż Putin. Niewysocy włodarze Kremla to już chyba reguła... 92
  • Dowód miłości 16 mar 2008, 22:00  To był prawdopodobnie najdłuższy podkop w historii więziennictwa – chilijska policja odnalazła 85-metrowy tunel, którym więźniowie z zakładu karnego nieopodal stołecznego Santiago zamierzali się wydostać na wolność.... 92
  • Bez granic 16 mar 2008, 22:00   94
  • Cytat tygodnia 16 mar 2008, 22:00 „Ojcze Święty, jeśli potrzebujesz pomocy speca od finansów, od czerwca jestem do dyspozycji Waszej Świątobliwości "Minister finansów Badenii-Wirtembergii Gerhard Stratthaus w czasie audiencji u Benedykta XVI, zapowiadając swoje... 94
  • Biznesmeni w mundurach 16 mar 2008, 22:00 Rosyjska armia postanowiła sama podreperować swój budżet. W tym celu zamierza pozbyć się części majątku, sprzedając m.in. niektóre rezydencje, grunty, a nawet całe miasta, dotychczas służące jako garnizony. Według dziennika... 94
  • Polska partia amerykańska 16 mar 2008, 22:00 W kampanii wyborczej w USA nikt nie zabiega o głosy Polonii 96
  • Praski anty-Tusk 16 mar 2008, 22:00 Premier Mirek Topolánek ma wciąż pod górkę, ale Czechy zaczynają mieć z górki 100
  • Rosyjski wojownik 16 mar 2008, 22:00 Rosja pod rządami Miedwiediewa będzie miała dość siły, by stwarzać stałe napięcie i utrudniać życie Zachodowi 104
  • Koniec świata w Gazie 16 mar 2008, 22:00 Palestyńczycy, wzorem Kosowa, grożą jednostronnym utworzeniem własnego państwa 108
  • Porwanie Europy - Trzy konie unii 16 mar 2008, 22:00 Sarkozy obecnie kokietuje Londyn, bo Niemców już pozbawił złudzeń o potędze 110
  • Pasaż 16 mar 2008, 22:00 112
  • Sprawiedliwe kosmetyki 16 mar 2008, 22:00 Choć hasła „naturalne" i „ekologiczne" zawsze zwiększały sprzedaż, dziś są jeszcze ważniejsze. Kosmetyki naturalne robią furorę, a ich producenci prześcigają się w uzyskiwaniu certyfikatów potwierdzających... 112
  • Makijaż klifowy 16 mar 2008, 22:00 Niemiecka marka Dr. Hauschka, jak na producenta kosmetyków naturalnych przystało, szczyci się certyfikatami. Przede wszystkim świadectwem „kontrolowany kosmetyk naturalny" niemieckiej organizacji BDIH. Nowa kolekcja makijażu Dr.... 112
  • Ekoafrodyzjak 16 mar 2008, 22:00 Natessance to marka, która szczególnie dba o naturalność i ekologiczność swoich kosmetyków. Producent wystrzega się składników pochodzenia zwierzęcego, petrochemicznego, parabenów, substancji modyfikowanych genetycznie, silikonu,... 112
  • Dieta kosmetyczna 16 mar 2008, 22:00 Magdalena Beyer, autorka bajki dla dzieci „Szczurek Du", stworzyła nową markę kosmetyczną. Preparaty Fridge by yDe kupuje z lodówki i mają termin ważności 2,5 miesiąca, bo nie zawierają konserwantów ani alkoholu. Panie,... 112
  • Grejpfrut na pomarańcze 16 mar 2008, 22:00 Francuska marka Nuxe słynie ze stosowania wyciągów z rzadko spotykanych, egzotycznych roślin. W 2007 r. Nuxe zajął na rynku francuskim pierwsze miejsce w kategorii kosmetyków wyszczuplających, m.in. dzięki kremowi-żelowi Tonific Minceur.... 112
  • Mineralna miłość 16 mar 2008, 22:00 Kosmetyki mineralne robią ostatnio zawrotną karierę. Fanką mineralnego makijażu jest aktorka Cameron Diaz, która przekonuje, że kosmetyki składające się wyłącznie z minerałów są zbawienne dla cery. Modzie na minerały uległa też... 112
  • Laser 16 mar 2008, 22:00 116
  • Wydarzenie tygodnia: Rihanna na Torwarze 16 mar 2008, 22:00 Kto19 marca na warszawskim Torwarze po raz drugi w Polsce wystąpi Rihanna, jedna z najgorętszych gwiazd pop ostatnich kilku lat. Ma zaledwie 20 lat, ale na koncie trzy bestsellerowe albumy i aż dwanaście światowych przebojów, w tym piosenkę... 116
  • Trójka na piątkę – Bestsellery dla dzieci 16 mar 2008, 22:00 „Alicja w obrazkach" Gianni Rodari, Anna Laura Cantone, EgmontPrzepiękne ilustracje to największy atut tej książeczki. Tytułowa Alicja ma niewiele wspólnego z bohaterką z krainy czarów. Za to panuje tu fabularne pomieszanie z... 116
  • Termometr kulturalny 16 mar 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzeje 116
  • Porażka Czesi 16 mar 2008, 22:00 Mróz 116
  • Gdyby Hitler został artystą 16 mar 2008, 22:00 Wrze 116
  • Kuchnia zwariowana 16 mar 2008, 22:00 Najbardziej "odjechane" restauracje w Polsce 118
  • Spin doktor rocka 16 mar 2008, 22:00 Anton Corbijn, ojciec wizerunku U2 i Depeche Mode, to największy kreator muzycznej mitologii 122
  • Operetka popkultury 16 mar 2008, 22:00 „Upiór w operze” w Teatrze Roma dorównuje oryginalnej londyńskiej wersji z 1986 r. 124
  • Wencel gordyjski - Ziemia odjechana 16 mar 2008, 22:00 Wygląda na to, że Mojżesz był samozwańczym guru, który stworzył pierwszą hippisowską komunę 126
  • Ueorgan Ludu 16 mar 2008, 22:00 Rząd odrzuca pomówienia, że jeszcze nie obudził się z zimowego snu * Święta i wiosnę mamy znacznie wcześniej niż w analogicznym okresie ub. roku * Rząd nie jest wydmuszką * Niezawodna Isis - F 16 nie mają startu * Polska mistrzem Euro 2008. 128
  • Skibą w mur - Spotkanie z potworem 16 mar 2008, 22:00 Księciem, który znalazł pantofelek profesora Kopciuszka, okazał się mroczny redemptorysta z Torunia 130

  ZKDP - Nakład kontrolowany