Ciepło, cieplej, tanio

Ciepło, cieplej, tanio

Ciepło drożeje. Na jego cenę mogą jednak mieć wpływ zarówno sami konsumenci, ograniczając jego zużycie, jak i producenci, m.in. wdrażając nowe technologie, poprawiając monitoring i skuteczność zarządzania sieciami.

Cena ciepła zależy przede wszystkim od kosztów zużywanego paliwa, a także kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska. Ceny paliw wykorzystywanych w ciepłownictwie na całym świecie systematycznie drożeją, a wymogi związane z ochroną środowiska z pewnością nie będą maleć. Wniosek jest prosty: ciepło prawdopodobnie będzie drożeć.

Rynek regulowany


Rynek ciepła systemowego, czyli produkowanego centralnie i rozprowadzanego rurociągami, jest rynkiem regulowanym – ceny ustala prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Nie oznacza to jednak, że na rynku ciepła nie ma konkurencji. Działają lokalne kotłownie, a wiele gospodarstw domowych ogrzewa się we własnym zakresie, wykorzystując tradycyjne piece i coraz częściej kolektory słoneczne, rzadziej – pompy ciepła. W wypadku rynku ciepła najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo dostaw. Ciepło musi być dostarczane, dlatego kwestia liberalizacji mającej doprowadzić do konkurencji cenowej jest sprawą drugorzędną. Zresztą możliwości konkurowania na rynku ciepła systemowego są ograniczone. Nie można na przykład przesłać ciepła z jednej części kraju do innej, co jest możliwe w wypadku energii elektrycznej.

Kosztowna ekologia

Nowoczesne, sprzyjające środowisku technologie są droższe niż te stosowane dawniej, więcej kosztują też paliwa ekologiczne. Niemniej jednak ich stosowanie może przynieść korzyści ekonomiczne. Przykładem jest kogeneracja, jedna z najbardziej sprawnych technologii przetwarzania paliw pierwotnych na energię użytkową. Ciepło i energia elektryczna są produkowane z jednego strumienia wytworzonej pary. Samo stosowanie tej technologii jest więc proekologiczne, bo zużywamy mniej paliw do osiągnięcia tego samego efektu. Dla porównania: wytwarzanie energii elektrycznej z węgla przy zastosowaniu najnowszych technologii odbywa się przy maksimum 45-proc. sprawności, wykorzystując gaz, osiągamy sprawność 60-proc., a produkując ciepło i prąd w skojarzeniu (to inna nazwa kogeneracji), uzyskujemy sprawność nawet ponad 90-proc.

Ciepłownie i elektrociepłownie są w Polsce opalane głównie węglem. Aby ograniczyć szkodliwą dla środowiska emisję, stosuje się wiele rozwiązań: od modernizowania istniejących instalacji, poprzez ich wymianę na nowocześniejsze i bardziej efektywne, po wdrażanie nowych, innowacyjnych technologii. Dobrym przykładem może być warszawska spółka PGNiG Termika grupująca trzy elektrociepłownie (na Siekierkach, Żeraniu i w Pruszkowie) i dwie ciepłownie – na Woli i w Kawęczynie.

– Już przed laty radykalną poprawę spowodowało zastosowanie wysoko wydajnych filtrów, potem zbudowanie zaawansowanych technologicznie instalacji odsiarczania i redukcji tlenków azotu – mówi Andrzej Gajewski, prezes zarządu PGNiG Termika. – Kolejnym krokiem było rozpoczęcie przetwarzania wychwytywanych ze spalin związków siarki w gips syntetyczny, a popiołów – na kruszywa budowlane. Ograniczamy zużycie węgla, zwiększając udział innych paliw: biomasy i gazu. Dlatego rozpoczęliśmy przebudowę kotła węglowego na opalany w 100 proc. biomasą, a także budowę bloków gazowo-parowych. Na szczególną uwagę zasługują jednak przedsięwzięcia nowatorskie, jak oddanie do użytku na Siekierkach pierwszego w Polsce akumulatora ciepła, który gromadzi energię w godzinach, kiedy spada zapotrzebowanie na nią, a oddaje – gdy zapotrzebowanie rośnie. Wszystkie te działania są niezwykle kosztochłonne, przy czym niektóre projekty korzystają z dopłat Unii Europejskiej.

Czy ciepło musi drożeć?

Tempo wzrostu cen ciepła mogą zwolnić sami konsumenci, zmniejszając zapotrzebowanie, racjonalnie gospodarując ciepłem. Chodzi o różne rozwiązania: energooszczędne budownictwo, modernizację starych domów, a także eliminowanie w życiu codziennym marnotrawstwa energii, o których to sposobach „Wprost” pisał w innych artykułach. Racjonalizację zużycia można ułatwić, stosując m.in. liczniki ciepła i podzielniki ciepła. Liczniki są drogie, kosztują kilkaset złotych. Ich stosowanie, zwłaszcza w starym budownictwie, gdzie do mieszkania ciepło jest doprowadzane wieloma ciągami i na każdym trzeba by założyć licznik, jest ograniczone. Można natomiast po nie sięgać przy budowie nowych, energooszczędnych budynków, już na etapie ich projektowania, tak aby jeden licznik mógł mierzyć dostarczane ciepło do jednego użytkownika.

Podzielniki ciepła są tańsze i prostsze w instalowaniu, niestety ich wskazania są mniej wiarygodne, a sposób naliczania opłat na podstawie odczytów nie zawsze jest zrozumiały dla użytkowników. Można je stosować bardziej jako narzędzie do podziału kosztów zużytego ciepła pomiędzy mieszkańców budynków wielorodzinnych niż do szacowania wielkości zużycia. Biorąc pod uwagę instalacje w starym budownictwie, na razie są najczęściej stosowanym narzędziem do rozliczeń kosztów ciepła między poszczególnych użytkowników.

Po stronie dostawcy

Bardzo ważnym aspektem, szczególnie z punktu widzenia dostawców ciepła, są koszty związane z monitorowaniem i sterowaniem źródłami wytwarzającymi ciepło oraz monitorowaniem sieci i węzłów ciepłowniczych. Istotny wpływ na wielkość tych kosztów mają nowoczesne technologie, w tym związane z telekomunikacją. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi wykorzystujących technologie komunikacyjne przedsiębiorstwa oferujące dostawy ciepła mają możliwość efektywnego monitorowania źródeł wytwórczych (ciepłowni i elektrociepłowni), sieci dystrybucyjnych oraz sterowania nimi. – Kluczowym aspektem efektywnej komunikacji z rozproszonymi punktami bez względu na ich rodzaj – liczniki czy inne elementy sieci dystrybucyjnej zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej – jest dostępność tej komunikacji. T-Mobile może się pochwalić bardzo dużą dostępnością komunikacji osiąganą zarówno poprzez sieć radiową, jak i sieć światłowodową. Należy zaznaczyć, że prawie cała sieć radiowa w obszarach o największym ruchu telekomunikacyjnym jest połączona bezpośrednio włóknami światłowodowymi – podkreśla Adam Zdanowicz, product manager ds. energetyki w T-Mobile. Firmy dostarczające ciepło do mieszkań i domów mają wiele możliwości związanych z wykorzystaniem technologii i narzędzi oferowanych przez T-Mobile. Do tego mogą należeć m.in. urządzenia umożliwiające zdalny odczyt parametrów sieci ciepłowniczych, jak również wykorzystanie komunikacji do sterowania pracą tych sieci.

Dodatkowo w przypadku rozproszonych źródeł wytwórczych, które stają się coraz popularniejsze, T-Mobile może wykorzystać wypracowane w grupie Deutsche Telekom narzędzia wspomagające zarządzanie wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (instalacje CHPP – combined heat and power plants). Dzięki takim narzędziom spółki zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej mogą efektywnie sterować generacją energii elektrycznej i ciepła przez te źródła.

Wzrost efektywności sieci ciepłowniczych powodowany poprawą monitoringu i skuteczności sterowania sieciami może pozwolić na oferowanie ciepła sieciowego w korzystniejszych cenach. Z punktu widzenia klientów końcowych nowoczesne narzędzia telekomunikacyjne umożliwiają prowadzenie zdalnego odczytu liczników mierzących pobór ciepła sieciowego, analogicznie jak w przypadku liczników energii elektrycznej. Dzięki temu oraz dzięki wykorzystaniu nowoczesnych aplikacji służących do analizowania tego zużycia klienci mogą zyskać informacje dotyczące realnego poboru ciepła. Informacje te z kolei mogą pokazywać, jakie są koszty związane z poborem ciepła i jak się kształtuje to zużycie. Na tej podstawie oraz przy wykorzystaniu urządzeń takich jak czujniki temperatury i termostaty klienci mogą otrzymać narzędzia do zarządzania poborem ciepła, np. poprzez zakręcanie grzejników w godzinach, kiedy nikogo nie ma w domu. ■

Okładka tygodnika WPROST: 4/2014
Więcej możesz przeczytać w 4/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 4/2014 (1612)

 • Funkcjonariusz 19 sty 2014, 20:00 Tomasz Terlikowski to człowiek interesujący, choć osobliwy. Wiara głęboka, rozum płytki. Idea czysta, czyn plugawy. W duszy ambrozja, w ustach jad. Savonarola III Rzeczpospolitej. Chuck Norris katolicyzmu. Zastępowy Pana Zastępów.... 4
 • Skaner 19 sty 2014, 20:00 UKRAINA Ukraina walczy Bijatyka w ukraińskim parlamencie. Do incydentu doszło podczas uchwalania pakietu ustaw zawężających swobody obywatelskie. Głosami rządzącej Partii Regionów i komunistów ograniczono wolność zgromadzeń, a... 6
 • Operacja: urlop 19 sty 2014, 20:00 To mógł być NAJSPOKOJNIEJSZY URLOP PREMIERA. Żadnego kryzysu w kraju. Tym razem kłopoty szef rządu zafundował sobie sam. 10
 • Sąd nad Macierewiczem 19 sty 2014, 20:00 Sprawa wraca po niemal dokładnie siedmiu latach od ujawnienia słynnego raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Prokuratura w ostatnich dniach umorzyła śledztwo w sprawie publikacji sprzed lat. Nie będzie występować o... 14
 • Na rzecz obcego wywiadu 19 sty 2014, 20:00 Ujawniając światu, że jestem agentem polskiego wywiadu, Antoni Macierewicz działał na rzecz obcego wywiadu. W rozumieniu prawa jest to zbrodnia. 16
 • ALEKSANDER MAKOWSKI I „ZEN” 19 sty 2014, 20:00 Makowski to pułkownik wywiadu i jedna z jego legend. Wychowany w Londynie i Waszyngtonie stypendysta Harvardu i doktor prawa, absolwent szkoły wywiadu w Kiejkutach. Mimo negatywnej weryfikacji w 1990 r. nadal brał udział w misjach wywiadu... 17
 • Macierewicz musi siedzieć! 19 sty 2014, 20:00 Likwidację WSI i publikację raportu Macierewicza powinna zbadać sejmowa komisja śledcza – pisze poseł Twojego Ruchu. 18
 • Komisja zagrożeniem dla prezydenta 19 sty 2014, 20:00 – Korzyść z odsłonięcia skali zagrożenia wywiadowczego ze strony Rosji była większa niż straty z opublikowania raportu – mówi prof. Andrzej Zybertowicz. 18
 • Pierworodny, jedyny, 19 sty 2014, 20:00 Samobójstwo 16-letniego SEBASTIANA Z SUWAŁK obnażyło niemoc systemu pomocy społecznej. Nie po raz pierwszy padły zapewnienia o wyciąganiu wniosków z bolesnej lekcji. Dotychczas jednak lekcji nie odrobiono. 20
 • Wrobieni w bank 19 sty 2014, 20:00 Piszą pozwy, zakładają stowarzyszenia, pikietują na ulicach. Polacy mają dość finansowych sztuczek, więc wypowiedzieli bankom wojnę. 24
 • Ekstremistka od praw człowieka 19 sty 2014, 20:00 Monika Płatek wyrasta właśnie na nową gwiazdę lewicy. W swoich szeregach widziałby ją Janusz Palikot. Tyle że ona nie lubi stać w szeregu. 32
 • Jestem na ławce rezerwowych 19 sty 2014, 20:00 W dzieciństwie, które spędziłem w Kenii, nauczyłem się gospodarczego liberalizmu. Bo tam każdy, nawet małe dziecko, musiał o siebie zadbać – mówi Jacek Rostowski (PO), były wicepremier i minister finansów. 35
 • Politycy w habicie 19 sty 2014, 20:00 Informacja o tym, że wiceminister w rządzie Tuska jest oblatem benedyktyńskim, zelektryzowała opinię publiczną. Ale świeckich zakonników w Sejmie, Senacie i instytucjach publicznych jest znacznie więcej. 38
 • Jestem już leciwą kobietą 19 sty 2014, 20:00 Muszę myśleć raczej o ławie oskarżonych niż o ławie sejmowej – mówi Aleksandra Jakubowska, była polityk SLD, która odeszła z polityki po aferze Rywina. 42
 • Pełnosprawna miłość 19 sty 2014, 20:00 Do związku trzeba dojrzeć. Wtedy można pokonać trudności piętrzące się przed osobami z niepełnosprawnością. 46
 • Nowi Żydzi 19 sty 2014, 20:00 Zastanawiam się, gdzie jest to centrum zarządzania nienawiścią, które powstało jakiś czas temu w Polsce i które prowadzi coraz skuteczniejszą, zdywersyfikowaną działalność, zmierzającą do zbudowania jak największej liczby gett, w... 49
 • Londyńczycy znad Wisły 19 sty 2014, 20:00 Polacy przysparzają Wielkiej Brytanii dochodu narodowego i spowalniają starzenie się społeczeństwa. A jednak są solą w oku premiera Davida Camerona. 50
 • Biegły pod lupą 19 sty 2014, 20:00 Błędna opinia biegłego psychiatry czy psychologa potrafi zniszczyć komuś życie. Autorzy krzywdzących opinii rzadko ponoszą karę za niedouczenie i niefrasobliwość. 52
 • Pudding kontratakuje 19 sty 2014, 20:00 Najgorszy polityk świata, Pan Pudding, nudziarz. Takie tytuły kolekcjonował do tej pory FranÇois Hollande. Dopóki nie wywołał skandalu erotycznego. 56
 • Skazani na samotność 19 sty 2014, 20:00 Choć żyjemy w XXI wieku, trąd nadal sieje spustoszenie. Chorych skazuje się na życie w odizolowanych obozach. 60
 • O jeden most za daleko 19 sty 2014, 20:00 Gwiazdor republikanów Chris Christie przechodzi największy kryzys w swojej karierze. Jeśli nie przetrwa, pójdzie na polityczne dno. Ale jeśli przetrzyma, być może zostanie prezydentem. 62
 • Jak ogrzać dom 19 sty 2014, 20:00 Tegoroczna zima nie była dotychczas mroźna, ale i tak możesz oszczędzić ciepło, które zużywasz w domu. Niezależnie od tego, czy palisz w piecu, czy korzystasz z usług elektrociepłowni. 66
 • Ciepło, cieplej, tanio 19 sty 2014, 20:00 Ciepło drożeje. Na jego cenę mogą jednak mieć wpływ zarówno sami konsumenci, ograniczając jego zużycie, jak i producenci, m.in. wdrażając nowe technologie, poprawiając monitoring i skuteczność zarządzania sieciami. 72
 • Polacy nie wiedzą o możliwości zmiany sprzedawcy energii? 19 sty 2014, 20:00 Mamy prawo do zmiany firmy sprzedającej energię elektryczną. Szkoda, że wie o tym mniej niż połowa Polaków. Bo taka zmiana może oznaczać dla nas duże oszczędności. 76
 • Spaleni wstydem, pijani szczęściem 19 sty 2014, 20:00 Niepokój wierci w płucach, a od złości świerzbią ręce. Naukowcy opracowali emocjonalne mapy ciała, które mogą pomóc psychologom. I poetom. 78
 • Najlepsza aktorka świata 19 sty 2014, 20:00 Nawet Hollywood musi kogoś szanować. Tym kimś jest Meryl Streep. 80
 • Elitarny burdel 19 sty 2014, 20:00 Jest o nich coraz głośniej. „POŻAR W BURDELU” szydzi i drwi, ale inteligentnie, czyli pod prąd masowej rozrywki. I na tym wygrywa. 84
 • Kalejdoskop kulturalny 19 sty 2014, 20:00 TEATR Szkolny Kraków na piątkę Lubię spektakle dyplomowe Wydziału Aktorskiego PWST. Z reguły mają krótki żywot, ale oznaczają pierwsze spotkanie z dopiero zapowiadającymi się artystami. Kryje się w nich też zaraźliwa dawka... 88
 • Miedź globalna 19 sty 2014, 20:00 Staliśmy się firmą globalną. Produkujemy miedź na trzech kontynentach, w trzech zupełnie odmiennych obszarach kulturowych – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź. 94
 • Bytowskie okna na świat 19 sty 2014, 20:00 Drutex jest dziś firmą o zasięgu globalnym. Jesteśmy liderem sprzedaży okien na rynku polskim i europejskim, a wkrótce nasze moce produkcyjne się podwoją – mówi prezes Druteksu Leszek Gierszewski. 97
 • Zdrowie to pełnia życia 19 sty 2014, 20:00 Zmiany społeczne powodują, że Polacy zaczynają zwracać uwagę na niematerialne aspekty życia, takie jak zdrowie – mówi socjolog zdrowia dr Tomasz Sobierajski. 100
 • Z widokiem na prestiż 19 sty 2014, 20:00 Wyjątkowe miejsce dla apartamentowca to Łazienki Królewskie. Gdyby tylko można było tam budować, byłby to najlepiej położony budynek w Polsce – mówi Michał Borowski, prezes spółki Tacit Development Polska JS, która zbudowała 160-metrowy apartamentowiec Cosmopolitan... 102
 • Raj w sercu Bieszczad 19 sty 2014, 20:00 Arłamów kiedyś kojarzył się z miejscem internowania Lecha Wałęsy. Dziś mieści się tu luksusowy kompleks hotelowy z centrum konferencyjnym i zapleczem rekreacyjnym. 104
 • Bomba tygodnia 19 sty 2014, 20:00 Rąbanka Zawsze miałam podejrzenia, że Tomasz Terlikowski jest niespełnionym muzykiem, na moje oko gitarzystą, który marzy o tym, że po naładowanym seksualnie koncercie ląduje w garderobie jak jakiś Keith Richards, ze stadem gruppies obu... 106

ZKDP - Nakład kontrolowany