Miedź globalna

Miedź globalna

Staliśmy się firmą globalną. Produkujemy miedź na trzech kontynentach, w trzech zupełnie odmiennych obszarach kulturowych – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź.

Jakie są perspektywy dla branży na ten rok? Czy spółka obawia się prognozowanego przez analityków ograniczenia światowego popytu na miedź i spadku cen tego surowca o 10-15 proc.?

Herbert Wirth: W tym roku dla rynku surowców, w tym dla cen miedzi i srebra, nadal będą istotne decyzje najważniejszych banków centralnych na świecie. Analitycy oczekują, że przy ożywieniu amerykańskiej gospodarki może wystąpić umocnienie dolara, które mogłoby negatywnie wpłynąć na ceny surowców. Problemem są też duże zapasy miedzi na rynku światowym, bo w ubiegłym roku zwiększyła się podaż koncentratu miedzi, zmalał natomiast popyt, bo kryzys gospodarczy wyhamował wiele inwestycji. To może stanowić barierę dla ewentualnych wzrostów cen. Perspektywy na najbliższy rok na szczęście nie są wcale pesymistyczne. Światowa gospodarka powoli odbija się od dna. Poza tym zapotrzebowanie na bardziej przetworzony produkt – miedziane katody – nadal jest bardzo duże. Z szacunków ekspertów wynika, że w nadchodzących latach wzrost konsumpcji miedzi w krajach rozwiniętych nadal będzie wynosić mniej więcej 2-3 proc. rocznie. Znacznie większy powinien być wzrost konsumpcji miedzi w Chinach.

W tym roku ruszy eksploatacja kopalni miedzi Sierra Gorda w Chile. Jak to wpłynie na wielkość sprzedaży KGHM i na wyniki finansowe spółki?


Sierra Gorda jest obecnie szóstym pod względem planowanego wydobycia miedziowym projektem górniczym na świecie. Będziemy tam pozyskiwać rocznie ok. 220 tys. ton miedzi, 11,5 tys. ton molibdenu i prawie dwie tony złota. Czas eksploatacji jest przewidziany na 20 lat. Kopalnia w Chile pozwoli nam nie tylko znacząco zwiększyć produkcję miedzi, ale też dzięki produkcji molibdenu spółka wejdzie na nowy rynek i od razu stanie się jednym z czołowych graczy. Atrakcyjność Sierra Gorda polega też na znacznie niższych niż np. w Polsce kosztach wydobycia miedzi: żeby w krajowych kopalniach pozyskać tonę tego surowca, trzeba wyłożyć ok. 5 tys. dolarów, w Chile mniej więcej o połowę mniej. To dodatkowo zwiększy rentowność spółki.

Kiedy się rozpocznie eksploatacja kopalni Victoria w Kanadzie oraz złóż Afton-Ajax? I czy w związku z prognozowanymi spadkami cen surowców uruchomienie tych złóż ma sens?

Victoria, projekt głębinowej kopalni w Kanadzie, jest obecnie drugim najważniejszym po Sierra Gorda przedsięwzięciem zagranicznym KGHM. Trwają tam prace przygotowawcze, ukończono wycinkę drzew i wyrównano teren pod budowę szybu i niezbędnej infrastruktury, a pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy niezbędne pozwolenia środowiskowe. W drugiej połowie tego roku planujemy rozpoczęcie budowy pierwszego szybu. Uruchomienie wstępnego wydobycia jest zaplanowane na przełom lat 2018-2019. Polimetaliczny charakter złoża pozwoli na dywersyfikację źródeł przychodów między miedź, nikiel i platynę, co dodatkowo zwiększa wartość projektu. Jeśli zaś chodzi o złoża miedzi i złota Afton-Ajax w Kanadzie, to obecnie prowadzimy tam dodatkowe prace geofizyczne, które pozwolą określić potencjał tego złoża. Na razie wiadomo, że dodatkowe pokłady miedzi występują niedaleko planowanej odkrywki. Jeżeli nowe informacje dotyczące możliwości udokumentowania dodatkowych zasobów miedzi i złota się potwierdzą, może się to przełożyć na większą wartość projektu. Do rozwoju obu zagranicznych projektów planujemy zaangażować polskie podmioty, w tym m.in. PeBeKa SA – spółkę z grupy KGHM specjalizującą się w drążeniu szybów i budowie kopalń.

Co się zmieniało w KGHM po przejęciu Quadry? Czego się nauczyliście od Kanadyjczyków i Chilijczyków, a czego oni od Polaków?

KGHM po przejęciu Quadry stał się firmą globalną. Produkujemy miedź na trzech kontynentach, w trzech zupełnie odmiennych obszarach kulturowych. Prowadzimy eksploatację odkrywkową, przerabiamy rudę w innych procesach. To dla nas nowość. Znacząco wzrośnie produkcja takich metali jak nikiel czy platynowce. Z naszymi nowymi partnerami wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami. Górnictwo to branża międzynarodowa. Dlatego przede wszystkim interesują nas kompetencje ludzi, a nie ich pochodzenie. Okazało się, że zarówno dla nas, jak i dla nich najważniejsze są te same wartości: bezpieczeństwo, odpowiedzialność, odwaga, współdziałanie i zorientowanie na wyniki. Nie myślimy o podziałach na Kanadę, Chile i Polskę, ale o tym, że jest to jeden KGHM.

Jak kanadyjscy pracownicy przyjęli fakt przejęcia spółki przez Polaków? Czy przeprowadziliście restrukturyzację? Na czym ona polegała?

Przejęcia tego typu to normalne zjawisko na światowym rynku górniczym. Pracownicy Quadry FNX odnieśli się do KGHM z dużym entuzjazmem, gdyż zostali przejęci przez większego i bardziej doświadczonego gracza na tym rynku. Mając na celu wymianę doświadczeń i wiedzy, wprowadziliśmy specjalny program integracji. Do Kanady, Stanów Zjednoczonych i Chile wyjechali nasi pracownicy z Polski. Niektórzy zajmują kluczowe stanowiska w KGHM International. Naszym celem było zatrzymanie menedżerów z Quadry, którzy mieli doświadczenie na amerykańskich rynkach oraz w górnictwie odkrywkowym. W momencie przejęcia KGHM nie miał takich kompetencji, ale dzięki sprawnej integracji i zatrzymaniu kluczowej kadry zarządzającej dziś można śmiało powiedzieć, że je ma. Poza tym KGHM International to firma, która jest w fazie istotnego rozwoju, głównie z powodu budowy projektu Sierra Gorda w Chile. Dlatego nie tyle restrukturyzujemy, ile rozwijamy ten podmiot. Opracowaliśmy Plan Zwiększania Wartości, który już przynosi widoczne efekty. Wiemy, że KGHM International w krótkim czasie znacząco zwiększy produkcję miedzi oraz innych metali, a w przyszłości będzie realizował kolejne projekty górnicze. Już dzisiaj ta spółka zarządza wysokiej klasy aktywami, zlokalizowanymi w krajach stabilnych politycznie i ekonomicznie. Zarządzanie nimi, ze względu na lokalizację na trzech kontynentach i w siedmiu strefach czasowych, wymaga stosowania globalnych standardów, doskonałej koordynacji działań i spójnego przepływu informacji, na których nam bezwzględnie zależy.

Czy spółka planuje w tym roku kolejne akwizycje?

Głównym celem spółki jest obecnie pomyślne zakończenie budowy kopalni Sierra Gorda w Chile. Niemniej jednak z uwagą przyglądamy się sytuacji rynkowej i śledzimy poczynania konkurentów. Monitorujemy wszystkie ciekawe projekty, które mają potencjał do zwiększenia bazy zasobowej KGHM.

Na jakim etapie znajdują się przygotowania do wydobycia przez spółkę gazu łupkowego?

KGHM nie ma własnych koncesji na poszukiwanie węglowodorów w formacjach łupkowych. Nasze dotychczasowe plany w zakresie gazu z łupków opierały się na potencjalnej współpracy z PGNiG oraz ENEA, PGE i Tauron na obszarze koncesji Wejherowo należącej do PGNiG. Z końcem ubiegłego roku umowa ramowa zawarta przez nasze firmy wygasła. Jest za wcześnie, żeby formułować nowy scenariusz dla KGHM. Ale tematu gazu łupkowego na pewno nie zarzucamy. W szczególności chcielibyśmy zbadać, czy technologie wykorzystywane w procesie eksploatacji gazu z łupków mogłyby zostać wykorzystane np. do odgazowania górotworu na przedpolu eksploatacji rud miedzi.

Jak wyglądają dziś inwestycje w sektorze energetycznym i jaki odsetek przychodów KGHM w 2014 r. ma pochodzić ze sprzedaży energii?

KGHM kończy obecnie budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie o łącznej mocy rzędu 90 MW. Są to nowoczesne i ekologiczne źródła kogeneracyjne, które będą wytwarzały energię elektryczną i ciepło przede wszystkim na potrzeby głównego ciągu technologicznego KGHM. Bloki gazowo- -parowe oraz istniejące już własne źródła wytwórcze dadzą możliwość pokrycia blisko 30 proc. potrzeb KGHM. Bloki gazowo-parowe to milowy krok dla naszego bezpieczeństwa energetycznego – w razie blackoutu największe oddziały produkcyjne KGHM będę bezpieczne. Przyznaję jednak, że musieliśmy zweryfikować trochę plany. Pod koniec ubiegłego roku wspólnie z Tauronem podjęliśmy decyzję o okresowym zawieszeniu projektu budowy bloku gazowo-parowego na terenie Elektrowni Blachownia. Analizy pokazały, że realizacja projektu w pierwotnie planowanym harmonogramie byłaby zbyt ryzykowna ekonomicznie. Przy relatywnie niskich cenach CO 2 , których utrzymania spodziewamy się do 2020 r., blok gazowo-parowy, niepracujący w reżimie kogeneracji, byłby mało konkurencyjny na rynku. KGHM jest firmą energochłonną. Roczne zużycie energii elektrycznej na poziomie 2,5 TWh plasuje nas w ścisłej czołówce największych konsumentów w Polsce. Dlatego KGHM poważnie myśli o przystąpieniu do projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy ok. 3000 MW. Oczywiście mówimy tu o roli inwestora mniejszościowego, zaangażowaniu rzędu 10 proc. Potencjalny udział w tym przedsięwzięciu to dla nas szansa na długoterminowe – nawet na 60 lat – zabezpieczenie dostaw energii po racjonalnej i przewidywalnej cenie. Strategicznie nadal się koncentrujemy na naszym core-businessie, na projektach górniczych w kraju i za granicą.

Ile pieniędzy spółka inwestuje w działalność innowacyjną i na czym ta innowacyjność polega?

KGHM Polska Miedź SA od początku swojego istnienia rozwija się w ścisłej współpracy ze światem nauki. Dotyczy to nie tylko uczelni technicznych, ale także ekonomicznych i medycznych. Jesteśmy pionierem nowych form tej współpracy. W ubiegłym roku zawarliśmy umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Każdy z partnerów zobowiązał się przekazać 100 mln zł na badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, przetwarzania, procesami metalurgicznymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. Takie programy współpracy polskiej nauki i biznesu na pewno pomogą w rozwoju sektora i wzmocnią polską gospodarkę opartą na wiedzy. Rozwojowi innowacyjności służą też Targi Wiedzy, które organizujemy wspólnie z naszymi kolegami z KGHM International. To nie tylko prezentacja propozycji najlepszych rozwiązań w różnych dziedzinach. To także dyskusja na temat możliwości wykorzystania przedstawionych innowacji w różnych obszarach: biznesowych, ekonomicznych i społecznych. W ubiegłym roku zgłoszono 20 bardzo dobrych pomysłów. Tylko w 2012 r. KGHM przeznaczył na działalność innowacyjną ponad 530 mln zł. ■

Okładka tygodnika WPROST: 4/2014
Więcej możesz przeczytać w 4/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 4/2014 (1612)

 • Funkcjonariusz 19 sty 2014, 20:00 Tomasz Terlikowski to człowiek interesujący, choć osobliwy. Wiara głęboka, rozum płytki. Idea czysta, czyn plugawy. W duszy ambrozja, w ustach jad. Savonarola III Rzeczpospolitej. Chuck Norris katolicyzmu. Zastępowy Pana Zastępów.... 4
 • Skaner 19 sty 2014, 20:00 UKRAINA Ukraina walczy Bijatyka w ukraińskim parlamencie. Do incydentu doszło podczas uchwalania pakietu ustaw zawężających swobody obywatelskie. Głosami rządzącej Partii Regionów i komunistów ograniczono wolność zgromadzeń, a... 6
 • Operacja: urlop 19 sty 2014, 20:00 To mógł być NAJSPOKOJNIEJSZY URLOP PREMIERA. Żadnego kryzysu w kraju. Tym razem kłopoty szef rządu zafundował sobie sam. 10
 • Sąd nad Macierewiczem 19 sty 2014, 20:00 Sprawa wraca po niemal dokładnie siedmiu latach od ujawnienia słynnego raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Prokuratura w ostatnich dniach umorzyła śledztwo w sprawie publikacji sprzed lat. Nie będzie występować o... 14
 • Na rzecz obcego wywiadu 19 sty 2014, 20:00 Ujawniając światu, że jestem agentem polskiego wywiadu, Antoni Macierewicz działał na rzecz obcego wywiadu. W rozumieniu prawa jest to zbrodnia. 16
 • ALEKSANDER MAKOWSKI I „ZEN” 19 sty 2014, 20:00 Makowski to pułkownik wywiadu i jedna z jego legend. Wychowany w Londynie i Waszyngtonie stypendysta Harvardu i doktor prawa, absolwent szkoły wywiadu w Kiejkutach. Mimo negatywnej weryfikacji w 1990 r. nadal brał udział w misjach wywiadu... 17
 • Macierewicz musi siedzieć! 19 sty 2014, 20:00 Likwidację WSI i publikację raportu Macierewicza powinna zbadać sejmowa komisja śledcza – pisze poseł Twojego Ruchu. 18
 • Komisja zagrożeniem dla prezydenta 19 sty 2014, 20:00 – Korzyść z odsłonięcia skali zagrożenia wywiadowczego ze strony Rosji była większa niż straty z opublikowania raportu – mówi prof. Andrzej Zybertowicz. 18
 • Pierworodny, jedyny, 19 sty 2014, 20:00 Samobójstwo 16-letniego SEBASTIANA Z SUWAŁK obnażyło niemoc systemu pomocy społecznej. Nie po raz pierwszy padły zapewnienia o wyciąganiu wniosków z bolesnej lekcji. Dotychczas jednak lekcji nie odrobiono. 20
 • Wrobieni w bank 19 sty 2014, 20:00 Piszą pozwy, zakładają stowarzyszenia, pikietują na ulicach. Polacy mają dość finansowych sztuczek, więc wypowiedzieli bankom wojnę. 24
 • Ekstremistka od praw człowieka 19 sty 2014, 20:00 Monika Płatek wyrasta właśnie na nową gwiazdę lewicy. W swoich szeregach widziałby ją Janusz Palikot. Tyle że ona nie lubi stać w szeregu. 32
 • Jestem na ławce rezerwowych 19 sty 2014, 20:00 W dzieciństwie, które spędziłem w Kenii, nauczyłem się gospodarczego liberalizmu. Bo tam każdy, nawet małe dziecko, musiał o siebie zadbać – mówi Jacek Rostowski (PO), były wicepremier i minister finansów. 35
 • Politycy w habicie 19 sty 2014, 20:00 Informacja o tym, że wiceminister w rządzie Tuska jest oblatem benedyktyńskim, zelektryzowała opinię publiczną. Ale świeckich zakonników w Sejmie, Senacie i instytucjach publicznych jest znacznie więcej. 38
 • Jestem już leciwą kobietą 19 sty 2014, 20:00 Muszę myśleć raczej o ławie oskarżonych niż o ławie sejmowej – mówi Aleksandra Jakubowska, była polityk SLD, która odeszła z polityki po aferze Rywina. 42
 • Pełnosprawna miłość 19 sty 2014, 20:00 Do związku trzeba dojrzeć. Wtedy można pokonać trudności piętrzące się przed osobami z niepełnosprawnością. 46
 • Nowi Żydzi 19 sty 2014, 20:00 Zastanawiam się, gdzie jest to centrum zarządzania nienawiścią, które powstało jakiś czas temu w Polsce i które prowadzi coraz skuteczniejszą, zdywersyfikowaną działalność, zmierzającą do zbudowania jak największej liczby gett, w... 49
 • Londyńczycy znad Wisły 19 sty 2014, 20:00 Polacy przysparzają Wielkiej Brytanii dochodu narodowego i spowalniają starzenie się społeczeństwa. A jednak są solą w oku premiera Davida Camerona. 50
 • Biegły pod lupą 19 sty 2014, 20:00 Błędna opinia biegłego psychiatry czy psychologa potrafi zniszczyć komuś życie. Autorzy krzywdzących opinii rzadko ponoszą karę za niedouczenie i niefrasobliwość. 52
 • Pudding kontratakuje 19 sty 2014, 20:00 Najgorszy polityk świata, Pan Pudding, nudziarz. Takie tytuły kolekcjonował do tej pory FranÇois Hollande. Dopóki nie wywołał skandalu erotycznego. 56
 • Skazani na samotność 19 sty 2014, 20:00 Choć żyjemy w XXI wieku, trąd nadal sieje spustoszenie. Chorych skazuje się na życie w odizolowanych obozach. 60
 • O jeden most za daleko 19 sty 2014, 20:00 Gwiazdor republikanów Chris Christie przechodzi największy kryzys w swojej karierze. Jeśli nie przetrwa, pójdzie na polityczne dno. Ale jeśli przetrzyma, być może zostanie prezydentem. 62
 • Jak ogrzać dom 19 sty 2014, 20:00 Tegoroczna zima nie była dotychczas mroźna, ale i tak możesz oszczędzić ciepło, które zużywasz w domu. Niezależnie od tego, czy palisz w piecu, czy korzystasz z usług elektrociepłowni. 66
 • Ciepło, cieplej, tanio 19 sty 2014, 20:00 Ciepło drożeje. Na jego cenę mogą jednak mieć wpływ zarówno sami konsumenci, ograniczając jego zużycie, jak i producenci, m.in. wdrażając nowe technologie, poprawiając monitoring i skuteczność zarządzania sieciami. 72
 • Polacy nie wiedzą o możliwości zmiany sprzedawcy energii? 19 sty 2014, 20:00 Mamy prawo do zmiany firmy sprzedającej energię elektryczną. Szkoda, że wie o tym mniej niż połowa Polaków. Bo taka zmiana może oznaczać dla nas duże oszczędności. 76
 • Spaleni wstydem, pijani szczęściem 19 sty 2014, 20:00 Niepokój wierci w płucach, a od złości świerzbią ręce. Naukowcy opracowali emocjonalne mapy ciała, które mogą pomóc psychologom. I poetom. 78
 • Najlepsza aktorka świata 19 sty 2014, 20:00 Nawet Hollywood musi kogoś szanować. Tym kimś jest Meryl Streep. 80
 • Elitarny burdel 19 sty 2014, 20:00 Jest o nich coraz głośniej. „POŻAR W BURDELU” szydzi i drwi, ale inteligentnie, czyli pod prąd masowej rozrywki. I na tym wygrywa. 84
 • Kalejdoskop kulturalny 19 sty 2014, 20:00 TEATR Szkolny Kraków na piątkę Lubię spektakle dyplomowe Wydziału Aktorskiego PWST. Z reguły mają krótki żywot, ale oznaczają pierwsze spotkanie z dopiero zapowiadającymi się artystami. Kryje się w nich też zaraźliwa dawka... 88
 • Miedź globalna 19 sty 2014, 20:00 Staliśmy się firmą globalną. Produkujemy miedź na trzech kontynentach, w trzech zupełnie odmiennych obszarach kulturowych – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź. 94
 • Bytowskie okna na świat 19 sty 2014, 20:00 Drutex jest dziś firmą o zasięgu globalnym. Jesteśmy liderem sprzedaży okien na rynku polskim i europejskim, a wkrótce nasze moce produkcyjne się podwoją – mówi prezes Druteksu Leszek Gierszewski. 97
 • Zdrowie to pełnia życia 19 sty 2014, 20:00 Zmiany społeczne powodują, że Polacy zaczynają zwracać uwagę na niematerialne aspekty życia, takie jak zdrowie – mówi socjolog zdrowia dr Tomasz Sobierajski. 100
 • Z widokiem na prestiż 19 sty 2014, 20:00 Wyjątkowe miejsce dla apartamentowca to Łazienki Królewskie. Gdyby tylko można było tam budować, byłby to najlepiej położony budynek w Polsce – mówi Michał Borowski, prezes spółki Tacit Development Polska JS, która zbudowała 160-metrowy apartamentowiec Cosmopolitan... 102
 • Raj w sercu Bieszczad 19 sty 2014, 20:00 Arłamów kiedyś kojarzył się z miejscem internowania Lecha Wałęsy. Dziś mieści się tu luksusowy kompleks hotelowy z centrum konferencyjnym i zapleczem rekreacyjnym. 104
 • Bomba tygodnia 19 sty 2014, 20:00 Rąbanka Zawsze miałam podejrzenia, że Tomasz Terlikowski jest niespełnionym muzykiem, na moje oko gitarzystą, który marzy o tym, że po naładowanym seksualnie koncercie ląduje w garderobie jak jakiś Keith Richards, ze stadem gruppies obu... 106

ZKDP - Nakład kontrolowany