Przed ważną decyzją

Przed ważną decyzją

Dodano:   /  Zmieniono: 
Odrzucenie członkostwa w Unii Europejskiej naraziłoby naszą gospodarkę na silny negatywny wstrząs

Przystępując do pisania niniejszego szkicu, uświadomiłem sobie, że ukaże się on krótko przed referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Następny będzie opublikowany już po tym wydarzeniu. Jest to więc ostatnia okazja, by przekazać państwu kilka uwag, nim podejmiemy jedną z najważniejszych decyzji w naszej nowożytnej historii. Wiem, że mówię do osób w zdecydowanej większości już przekonanych o korzyściach z członkostwa Polski w UE, ale - być może - przyda się trochę mobilizacji, by pójść i dać temu wyraz w głosowaniu. Poza tym osoby o odmiennych poglądach są zapewne w otoczeniu wielu z nas i warto z nimi porozmawiać.

4 x unia
Zauważyłem, że wiele osób obawia się, iż przystąpienie Polski do Unii Europejskiej będzie oznaczać dla naszej gospodarki poważny szok. Tymczasem to odrzucenie członkostwa w UE naraziłoby ją na silny negatywny wstrząs. W gospodarce szczególnie istotne są oczekiwania tych, którzy lokują w niej pieniądze (lub mają taki zamiar), czyli inwestorów (część z nich działa przez międzynarodowe rynki finansowe). Zakładają oni powszechnie, że Polska rychło zostanie członkiem Unii Europejskiej. Jeśli stałoby się inaczej, szybko i radykalnie zrewidowaliby swoje plany, a to miałoby rozmaite nieprzyjemne dla nas konsekwencje. Z pewnością wynikłoby dużo zamieszania, wzrost gospodarki byłby mniejszy, a bezrobocie większe. Pod znakiem zapytania stanęłoby pełne wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych, jakie otrzymujemy z unii. Poza tym już realizujemy inwestycje, które mają nas przygotować do wprowadzenia wspólnej polityki rolnej oraz układu z Schengen. Zrodziłoby się pytanie: co dalej z tymi inwestycjami robić?
Odrzucenie członkostwa w UE nie pozwoliłoby na zachowanie status quo, lecz oznaczałoby pogorszenie sytuacji wskutek wymienionych strat i zagrożeń. Wejście do unii daje nam zaś szanse na szybszą poprawę sytuacji. Mamy więc wybrać między oczywistymi stratami a ich uniknięciem i możliwością czerpania dodatkowych korzyści (m.in. podniesienia standardu życia).
Widzę cztery główne mechanizmy możliwego przyspieszenia naszego rozwoju dzięki wejściu do Unii Europejskiej:
1) lepsze instytucjonalne ramy dla polityki państwa,
2) więcej inwestycji, a dzięki nim szybsza modernizacja i więcej miejsc pracy,
3) więcej funduszy strukturalnych z UE przeznaczonych na rozwój infrastruktury i ochronę środowiska,
4) wprowadzenie euro.
Członkostwo w UE oznacza akceptację wspólnych ram prawnych (acquis communautaire), których poważna część jest korzystna dla gospodarki. Potężną siłą rozwoju jest ogromny rynek, na którym obowiązuje wolny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału. Unia Europejska stworzyła w tej dziedzinie wielki, pozytywny eksperyment liberalny. Trzeba go dokończyć, usuwając powstałe przeszkody, zwłaszcza w dziedzinie transgranicznego świadczenia usług.

Pakt trzy procent
Historia jest usiana przykładami kryzysów gospodarczych wywołanych rozprzężeniem w budżecie, a trudno znaleźć przykłady państw, których rozwój ucierpiałby wskutek nadmiernej dyscypliny fiskalnej. Dlatego tak ważny jest unijny pakt stabilności i wzrostu, który wymaga, by deficyt
budżetu nie przekraczał 3 proc. PKB i by zmierzał do zera. Niektóre kraje UE, a wśród nich - o dziwo! - Niemcy, mają kłopoty ze spełnieniem tych wymagań. Stąd biorą się dyskusje na temat omawianego paktu, stanowi on jednak fundament stabilnego euro i dlatego - po ewentualnych modyfikacjach - pozostanie w mocy. Jest to istotne zwłaszcza dla krajów, gdzie wewnętrzne bodźce wymuszające dyscyplinę fiskalną są zbyt słabe. W takich wypadkach zewnętrzne wymagania dają szczególnie duże korzyści.
Do unijnych ram prawnych wzmacniających trwały rozwój należą również ograniczenia tzw. pomocy publicznej, czyli subsydiowania przedsiębiorstw przez państwo, oraz ustawodawstwo antymonopolowe.
Członkostwo w UE daje - przy dobrej polityce gospodarczej - szanse na większy dopływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, będących potężną siłą modernizacji i pomagających w tworzeniu miejsc pracy. Spośród wszystkich krajów dawnego socjalizmu Polska przyciągnęła w latach 1989-
-2001 najwięcej tych inwestycji (34 mld USD), ale jeśli wziąć pod uwagę ich wartość na mieszkańca, nie jesteśmy liderami - z 890 USD per capita zajmujemy siódme miejsce - po Czechach (2570 USD), Węgrzech (2177 USD), Estonii (1637 USD), Łotwie (1200 USD), Słowacji (1050 USD) oraz Słowenii (925 USD).
Przystępując do UE, nie tylko unikniemy ryzyka utraty funduszy strukturalnych, jakie dotychczas otrzymujemy, ale dodatkowo będziemy mogli wykorzystać sumy cztery, pięć razy większe. Wzrosną więc możliwości finansowania infrastruktury (drogi!) i ochrony środowiska.

Zdobyć strefę euro!
Wreszcie, członkostwo w Unii Europejskiej otwiera nam drogę do euro. To jest oczywiście temat na niejeden artykuł. Tutaj tylko zasygnalizuję, że wprowadzenie europejskiego pieniądza powinno dać naszej gospodarce poważne korzyści: wyeliminowanie ryzyka kursowego zwiększy nasz eksport do krajów strefy euro, przejrzystość cen wzmocni konkurencję, zniknie groźba kryzysu walutowego. Koszty uzyskania tych korzyści nie powinny być duże, gdyż nasza gospodarka jest już bardzo silnie zrośnięta z gospodarką eurolandu, zatem wspólna polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego powinna z grubsza odpowiadać potrzebom naszej gospodarki.
Podsumowując: odrzucenie członkostwa w Unii Europejskiej z pewnością naraziłoby nas na straty, wejście do UE daje nam większe niż dziś możliwości rozwoju. To, na ile wykorzystamy te szanse, będzie zależeć od naszych wysiłków: od uzdrowienia finansów publicznych i przeprowadzenia związanych z tym reform, od jakości całej polityki państwa, od liczby dobrych projektów, jakie przedstawimy, by dostać unijne fundusze. Z nowych możliwości trzeba umieć korzystać. Tak zbudowany jest świat.
Więcej możesz przeczytać w 23/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 23/2003 (1071)

 • Wprost od czytelników8 cze 2003, 1:00Listy od czytelników3
 • Czas na czas8 cze 2003, 1:00Najwyższy czas docenić czas - jedynego z naprawdę wielkich wrogów, jakich mamy.3
 • Peryskop8 cze 2003, 1:00Kołodko gwałci konstytucję Grzegorz W. Kołodko podjął działania sprzeczne z konstytucją, a zwłaszcza z jej art. 227, który stanowi, że wyłączne prawo do emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej ma...8
 • Dossier8 cze 2003, 1:00 LESZEK BALCEROWICZ, prezes NBP "Trzeba bardzo źle liczyć, jeśli się zachęca ludzi do tego, żeby albo nie poszli do referendum, albo zagłosowali przeciwko przystąpieniu Polski do UE. Nas nie stać na to, żebyśmy popełnili...9
 • Z życia koalicji8 cze 2003, 1:00Długo nie wytrzymał pan prezydent, choć obiecywał, że do referendum zostawi rząd w spokoju. Teraz wyznał jednak, że chciałby, by powstał rząd większościowy (czytaj: "By diabli wzięli Millera"!). Premier odpowiedział, że...10
 • Z życia opozycji8 cze 2003, 1:00Michael Jackson nie pofatygował się do Warszawy i w tej sytuacji szefem Samoobrony został ponownie Andrzej Lepper. Na kongresie 14 działaczy głosowało jednak przeciw niemu. Panowie (a może i panie), spodziewajcie się końskich łbów...11
 • Playback8 cze 2003, 1:0012
 • M&M8 cze 2003, 1:00CZEMU STREFA SZYITÓW - felieton Marka Majewskiego12
 • Rozrzutny premier8 cze 2003, 1:0039 tys. USD kosztował pobyt premiera Australii Johna Howarda w jednym z hoteli w Rzymie podczas jego wizyty we Włoszech.12
 • Akcja aborcja8 cze 2003, 1:00Projekt zmian w ustawie antyaborcyjnej zamierza wnieść pod obrady Sejmu grupa posłów Sojuszu Lewicy Demo- kratycznej już na pierwszym posiedzeniu po referendum unijnym. Kluczowym zapisem nowelizacji jest przywrócenie przerywania ciąży "na...12
 • Fotoplastykon8 cze 2003, 1:0014
 • Poczta8 cze 2003, 1:00Listy od czytelników16
 • Kadry8 cze 2003, 1:0017
 • Leniwiec trojański8 cze 2003, 1:00Raporty BNP Paribas i HSBC przygotowują zachodnich przedsiębiorców na zamieszanie polityczne po referendum, w którym frekwencja byłaby niska.18
 • Eurotrampolina8 cze 2003, 1:00Europejczycy tłumaczą, dlaczego warto wejść do unii22
 • Jak daleko stąd, jak blisko8 cze 2003, 1:00Można mieć niemieckie poczucie humoru, być punktualnym jak Grek i - pozostając Europejczykiem - rażąco odbiegać od europejskiej średniej. Ile jest Europy w Polsce?26
 • Zabójcza krew8 cze 2003, 1:00Co najmniej 20 tys. kobiet w Polsce zostało w latach 1991-1995 zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV), które może prowadzić do raka wątroby. Zakażone mogły zostać wszystkie kobiety, które były wtedy w ciąży i ujawniono u nich...30
 • Zbożowa pajęczyna8 cze 2003, 1:00Kradzież 36 mln ton państwowego zboża, z powodu której budżet państwa stracił co najmniej 18 mln zł, a działacz Samoobrony Ryszard Bonda straci zapewne poselski mandat, stała się dla Zbigniewa Komorowskiego doskonałą okazją do politycznego rewanżu.36
 • Dyktatura PeKiNu8 cze 2003, 1:0010 największych warszawskich bzdur38
 • Niedowiarki8 cze 2003, 1:00Współcześni narodowcy nie wierzą w ogromną siłę przebicia Polaków40
 • Kto się posunie?8 cze 2003, 1:00Niemal codziennie dowiadujemy się o nowych podejrzeniach o korupcję wobec członków i współpracowników rządu. Co może w tej sytuacji zrobić premier? Pytanie wydaje się retoryczno-sadystyczne. A jednak szef takiego...40
 • Giełda i wektory8 cze 2003, 1:00Hossa Świat Edamski z krzyżemMieszkańcy holenderskiego miasta Edam zamierzają wybudować ze swego sławnego sera kościół. Serowa świątynia będzie kopią w skali 1:10 wzniesionego w XV wieku w tym mieście kościoła. Edamczycy...42
 • Rachunek od Kwaśniewskiego8 cze 2003, 1:0075 miliardów złotych zapłacimy za brak ustawy reprywatyzacyjnej44
 • Tęsknota za Shermanem8 cze 2003, 1:00Gdybyż w Polsce była jakaś partia liberałów! Po co? Podjęłaby w imię wolnej konkurencji kampanię na rzecz demonopolizacji naszych koncernów.48
 • Linia zdrowego rozsądku8 cze 2003, 1:00Podatek liniowy nie mieści się w filozofii naszego guru ekonomii50
 • Strefa marzeń8 cze 2003, 1:00A może byśmy tak, lewą nogą pozostając w UE, prawą stanęli w NAFTA?52
 • Eden made in Poland8 cze 2003, 1:003,2 mln ton owoców produkują rocznie polscy ogrodnicy. Popyt na niektóre polskie owoce wzrasta na Zachodzie nawet o 20 proc. rocznie. Zysk z uprawy hektara agrestu sięga 30 tys. zł!54
 • Przed ważną decyzją8 cze 2003, 1:00Odrzucenie członkostwa w Unii Europejskiej naraziłoby naszą gospodarkę na silny negatywny wstrząs56
 • Legenda i rzeczywistość8 cze 2003, 1:00Część Polaków ciągle żyje mitem, że byliśmy dziesiątą potęgą gospodarczą świata57
 • Supersam8 cze 2003, 1:00Miniskaner Dzięki skanerowi C-Pen 10 nie trzeba już przepisywać ani kserować fragmentów artykułów, adresów internetowych, numerów telefonów lub rachunków. Urządzenie o rozmiarach mazaka skanuje...58
 • Pop w kościele8 cze 2003, 1:00-Gdyby Chrystus żył obecnie, byłby gwiazdą mediów - twierdzi ks. Marcello Rossi. Polscy księża zaczęli używać języka popkultury.62
 • Piersi na miarę8 cze 2003, 1:00W ostatnich 30 latach męskie pośladki zmalały, kobiece piersi się powiększyły, a nogi wydłużyły66
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Zupą zintegrowani8 cze 2003, 1:00Piotrze drogi! Pozwól, że podzielę się dziś z Tobą uwagami na temat wydarzenia, w którym obaj braliśmy udział. Niezwykła gęstość zdarzeń, dopadających mnie ostatnio, uniemożliwiła mi najkrótszy choćby komentarz, a rzecz wydaje mi się ważna...70
 • Autostrady w chmurach8 cze 2003, 1:00Testowane są pierwsze latające auta72
 • Druga płeć - Czyja woda, a czyj mózg8 cze 2003, 1:00Świat kobiet jawi się Ziemkiewiczowi jako kraina, w której to nie mężczyźni, ale feministki robią niefeministkom wodę z mózgu73
 • Święci Europy8 cze 2003, 1:00De Gasperi, Adenauer i Schuman: dokonali cudu, scalili kontynent74
 • Know-how8 cze 2003, 1:00SARS: z borsuka na ludzi U trzech gatunków zwierząt sprzedawanych w chińskich sklepach z żywnością naukowcy odkryli wirus wywołujący SARS. Badacze z Hongkongu i Chin pobrali próbki od 25 zwierząt sprzedawanych na targach w...77
 • Dieta kościotrupa8 cze 2003, 1:00Możesz jeść wszystko i chudnąć, nasz środek pozwoli Ci się pozbyć dwóch kilogramów przez 24 godziny". "Nie musisz ćwiczyć na siłowni, w tydzień stracisz 10 kg" - przekonują producenci kropli powstrzymujących apetyt, tabletek enzymatycznych i...78
 • Seksualne nawrócenie8 cze 2003, 1:00"Wprost" & Polsat: homoseksualizm to uleczalna choroba?82
 • Gladiatorzy kosmosu8 cze 2003, 1:00W czerwcu otwiera się na Ziemi okno na Marsa84
 • Bez granic8 cze 2003, 1:00Olbrzymie dziwadło Niemieccy botanicy nie czekali do czerwcowej równonocy na zakwitnięcie mitycznego kwiatu paproci i sami postarali się o sensację przyrodniczą. W ogrodzie botanicznym w Bonn udało im się wyhodować dziwidło...86
 • Dom Wielkiego Saddama8 cze 2003, 1:00Z dokumentów irackiej bezpieki wyłania się obraz upodlonego narodu88
 • Diabeł w święconej wodzie8 cze 2003, 1:00Rozmowa z prof. BASSAMEM TIBIM, szefem Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Getyndze92
 • Chwycić byka za rogi8 cze 2003, 1:00Dlaczego Murcja mogłaby dziś zaszokować biblijnego Adama94
 • Anatomia cudu8 cze 2003, 1:00Rozmowa z Rodrigiem Rato, wicepremierem i ministrem ekonomii Królestwa Hiszpanii97
 • Kraków większy od Petersburga8 cze 2003, 1:00George W. Bush zignorował w Polsce "starą Europę". Tu kreślił wizję przypłości, nie w Putingradzie.98
 • Pieśń dziadowska8 cze 2003, 1:00Najder ze Stasiukiem wymyślili filozofię kucyka trojańskiego100
 • Kiosk8 cze 2003, 1:00101
 • Cytat dyplomatyczny - Przed drzwiami8 cze 2003, 1:00Z powodu rutyny nie dostrzegamy na czas, że oto stajemy przed decyzją, od której zależy więcej niż zwykle101
 • Menu8 cze 2003, 1:00Kraj Trzy gracje - Telewizja jest jak kapryśny kochanek. Raz cię kocha, rozpieszcza i przynosi kwiaty, a kiedy indziej cię nie zna. Może to wytrzymać tylko silna i przekonana o swojej miłości kobieta - twierdzi Agata Młynarska. Trzy...102
 • Atak kolosa8 cze 2003, 1:00"Hulk" Anga Lee ma być większym przebojem niż druga część "Matrixa"106
 • Nos Virginii8 cze 2003, 1:00Rozmowa z Nicole Kidman, hollywoodzką gwiazdą, laureatką Oscara110
 • Kino Tomasza Raczka8 cze 2003, 1:00Recenzje filmów: Balzac i mała Chinka, Dzika niewinność111
 • Polski Dali8 cze 2003, 1:00Wojtek Siudmak to jedyny naprawdę znany na świecie polski malarz112
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego8 cze 2003, 1:00Recenzje płyt113
 • Perły do lamusa? - Wcale nie szary!8 cze 2003, 1:00Bohater filmu "W poniedziałek rano" w poszukiwaniu przygód ucieka od codzienności, by na końcu docenić jej smak114
 • Ratowanie czy tratowanie8 cze 2003, 1:00Najlepiej zna nas złota rybka. Francuz, Anglik i Polak złowili taką rybkę i mieli po jednym życzeniu. Francuz zawołał: "Mój sąsiad ma piękną, młodą żonę, kobietę wielkiej klasy i intelektu. Chciałbym też mieć...116
 • Tak, jestem Polakiem8 cze 2003, 1:00Śmieszy mnie nieco propagandowe natręctwo naszych Europejczyków, ale od razu deklaruję, że niezależnie od estetycznego absmaku będę głosować za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Już czterdzieści lat temu, kiedy w...116
 • Organ Ludu8 cze 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 23 (36) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 2 czerwca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Do referendum zostało niecałe 518 400 sekund! Pogłębiając demokratyzację Nasza Partia, spadkobierczyni...117
 • Gadzie bladzie8 cze 2003, 1:00Gadzinowski bierze popularność Che na serio i ideologicznie. Tymczasem Che to ikona popkultury, z której można sobie robić jaja, mimo że święta118