Gangrena w Lublinie

Gangrena w Lublinie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Lubelscy prokuratorzy i policjanci pomagali gangsterom i tuszowali przestępstwa

Policjanci współpracują z przestępcami, prokuratorzy tuszują niekorzystne dla podejrzanych wyniki śledztw! Właściwie już nie wiadomo, kto pilnuje przestrzegania prawa, a kto je łamie - mówi o lubelskich organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości Włodzimierz Blajerski, były prokurator krajowy, a zarazem były prokurator apelacyjny w Lublinie. To na polecenie Blajerskiego wszczęto tajne śledztwo w sprawie przestępstw popełnionych przez przedstawicieli lubelskiego wymiaru sprawiedliwości, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Sprawą tą zajmuje się także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mimo że ABW zgromadziła świetnie udokumentowany materiał procesowy, od roku dochodzenie tkwi w martwym punkcie.
Śledztwo rozkawałkowano na wiele części, doprowadzając do zamazania obrazu całości. Jeszcze przed jego zakończeniem awansowano prokuratorów, których objęło postępowanie sprawdzające. Osoba, która zdecydowała o awansach - Grzegorz Janicki, prokurator apelacyjny w Lublinie - do niedawna był pierwszym doradcą ministra sprawiedliwości Grzegorza Kurczuka (także pochodzi z Lublina).

Układ oparty na szantażu i korupcji
15 maja 2002 r. prokurator krajowy Włodzimierz Blajerski napisał notatkę służbową do ministra sprawiedliwości Barbary Piwnik. Znalazło się tam m.in. zdanie: "W organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości istnieje nieformalny układ oparty na więziach szantażu i korupcji, który uzurpuje sobie prawo do wyręczania tych organów w ich konstytucyjnych i ustawowych uprawnieniach". Dalej następował opis napadu rabunkowego w Trzcińcu koło Lublina, który naprowadził na trop korupcyjnej afery. Rozwikłanie tej sprawy - jak napisał Blajerski
- "zmierza do określenia odpowiedzialności karnej prokuratorów Jacka K. [ówczesnego naczelnika wydziału ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Lublinie], Andrzeja M. [ówczesnego naczelnika wydziału nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie] i Cezarego M. [ówczesnego prokuratora okręgowego w Lublinie]".
Trzy miesiące później Prokuratura Okręgowa w Katowicach przesłała do lubelskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia dotyczący matactw w sprawie napadu rabunkowego w Trzcińcu. Z uzasadnienia wynikało, że w owe matactwa zamieszany jest m.in. wysoki oficer CBŚ (pracował przy sprawie najbardziej znanego lubelskiego gangstera - Ciola), przedstawiciele lokalnego establishmentu i kilku lubelskich prokuratorów. Funkcjonariusz CBŚ został aresztowany. Ewentualny udział w tej sprawie prokuratorów stał się przedmiotem czynności sprawdzających.

Policjanci i złodzieje - spółka z o.o.
Śledztwo w sprawie korupcji pracowników wymiaru sprawiedliwości w Lublinie Blajerski wszczął jesienią 2000 r. Kilka miesięcy później złożył wniosek do ministra sprawiedliwości o odwołanie z zajmowanych stanowisk dwóch najważniejszych lubelskich prokuratorów: Cezarego M., szefa prokuratury okręgowej, oraz Jacka K., naczelnika wydziału przestępczości zorganizowanej. Zostali odwołani w trybie natychmiastowym z kierowniczych stanowisk, ale pozostali w prokuraturze. - Bezpośrednią przyczyną odwołania Cezarego M. oraz Jacka K. było całkowicie bezzasadne odstąpienie od skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie Andrzeja G. [wiceszefa wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Lublinie]. I to w sytuacji, gdy uczyniłem tych prokuratorów odpowiedzialnymi za prawidłowość czynności w śledztwie określanym jako "sprawa w Trzcińcu". O śledztwie tym zaczęło się robić głośno ze względu na kompromitującą działalność policji i prokuratury - tłumaczy "Wprost" Blajerski. - Dopiero powołanie przeze mnie nowego zespołu śledczego doprowadziło do aresztowania Andrzeja G., a także wpłynęło na decyzję
o aresztowaniu naczelnika Centralnego Biura Śledczego Krzysztofa M. - dodaje.
Pod koniec 2000 r. na polecenie Blajerskiego prokuratorzy z lubelskiej prokuratury okręgowej zaczęli odgrzebywać nie rozwiązane dotychczas śledztwa. Agnieszka Sadoń z prokuratury Lublin Północ podczas badania jednej ze spraw zorientowała się, że większość analizowanych przez nią billingów dotyczy połączeń telefonicznych między przestępcami trudniącymi się kradzieżami samochodów a policjantami z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Sadoń poleciła, by sprawą zajął się wydział ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, lecz postępowanie umorzono. Dopiero prokuratura apelacyjna nakazała wszcząć śledztwo na nowo. W efekcie trzech funkcjonariuszy z sekcji ds. walki z kradzieżami samochodowymi aresztowano, kilku innym postawiono zarzuty, a samą sekcję rozwiązano.
Niebawem wyszło na jaw, że prokurator Ewa M. - jak sama zeznała - została nakłoniona przez Andrzeja M. (bardzo wpływowego prokuratora, byłego przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów w Warszawie, a ostatnio naczelnika wydziału ds. nadzoru Prokuratury Okręgowej w Lublinie) do uchylenia aresztu wobec wspomnianego Andrzeja G. Sam naczelnik zapewnia, że nie naciskał na Ewę M. - Znam Andrzeja G. i wiem, iż różni życzliwi mówili prokurator Ewie M., że z zadowoleniem przyjąłbym zwolnienie syna znajomego z aresztu. Być może pani prokurator sugerowała się tymi opiniami - mówi "Wprost" prokurator Andrzej M. Z Andrzejem G., ojcem bandyty, który brał udział w rozboju w Trzcińcu, łączyły Andrzeja M. interesy. Prokurator M., Andrzej G. oraz lubelski dziennikarz Mariusz H. kupili działkę budowlaną w centrum Lublina. Swoją część działki Andrzej G. sprzedał prokuratorowi Andrzejowi M.

Wszystko na sprzedaż
Odrębne śledztwo w sprawie korupcji prowadziła lubelska delegatura nie istniejącego już Urzędu Ochrony Państwa. Funkcjonariusze UOP spotkali się m.in. z oficerem CBŚ Marcinem L. Ten zaś opowiedział im historię, którą później powtórzył w sądzie. Tomasz Piechowiak, były szef UOP w Lublinie, mówi: - Wiedza operacyjna bezdyskusyjnie upoważnia do stwierdzenia, że prokuratorzy, funkcjonariusze policji
i urzędnicy tworzą coś znacznie więcej niż grupę koleżeńską.
Podjęcie sprawy przez prokuraturę apelacyjną i UOP rozwiązało języki niektórym świadkom. W efekcie kolejnych zeznań aresztowano byłego naczelnika Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Marka B.
- współtwórcę przestępczej grupy. Posługując się fałszywą legitymacją policyjną, Marek B. miał naciskać na pasera Krzysztofa A., by zmienił swoje zeznania w sprawie przeciwko sprawcom napadu w Trzcińcu. Pod wpływem gróźb paser złożył zeznania, które diametralnie odbiegały od tych, jakie przedstawił bezpośrednio po napadzie. Pokazał nawet instrukcję, jak ma zeznawać, którą ponoć dostał od adwokata Adama K. Śledztwo wykazało, że Adam K. wszystkie zeznania znał z akt, które przestępcom sprzedał lubartowski prokurator Maciej S.

Ponad prawem
Tajne śledztwo dotyczące korupcji w lubelskim wymiarze sprawiedliwości od wielu miesięcy tkwi w martwym punkcie. Wcześ-niej decyzją byłego ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego sprawę skierowano do Krakowa, a stąd - już za kadencji minister Barbary Piwnik - śledztwo przeniesiono do Katowic. Jedynym dotychczasowym osiągnięciem tej prokuratury jest aresztowanie naczelnika lubelskiego CBŚ Krzysztofa M. - Padłem ofiarą pomówienia dwóch moich podwładnych, którzy
- jak się okazało - współpracowali z przestępcami. Ponieważ przypuszczali, że ich aresztowanie jest moją zasługą, poprzysięgli mi zemstę. Marcin L. powiedział: "Pociągnę cię za sobą".
I jak widać, zrobił to - mówi "Wprost" Krzysztof M. Porażką zakończyło się natomiast wystąpienie do Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów w Warszawie
o uchylenie immunitetu w stosunku do prokuratora Jacka K. Sąd, któremu jeszcze niedawno przewodniczył Andrzej M. z Lublina, zakwestionował dowody. Prokuratura Okręgowa w Katowicach odwołała się do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
- Mam wrażenie, że sprawy już nie ma, bo przecież nie jest możliwe, by trwała tak długo, a jednocześnie nic się w niej nie działo - mówi prokurator Cezary M., odwołany ze stanowiska na wniosek Blajerskiego, a niedawno awansowany do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie. - To efekt ambicjonalnych rozgrywek prokuratora Blajerskiego. Funkcjonariusz CBŚ Marcin L., w którego zeznaniach pojawia się moje nazwisko, opowiadał bzdury. Cała ta sprawa wygląda niczym szyta grubymi nićmi zmowa - uważa prokurator Jacek K. Dziwna to jednak zmowa, w której uczestniczą prokuratorzy, policjanci i funkcjonariusze służb specjalnych. Krzysztof Sierak, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadzący śledztwo, kategorycznie odrzuca oskarżenie o taką zmowę. Na pytanie, czy będą postawione wnioski o uchylenie immunitetów kolejnym prokuratorom, Sierak odpowiada: "Ze względu na dobro śledztwa odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Wszystkie dokumenty dotyczące sprawy zostały przekazane do drugiej instancji sądu dyscyplinarnego dla prokuratorów. Ich zwrot może zająć miesiące, a my możemy tylko czekać".
Dowiedzieliśmy się, że prokuratorzy Andrzej M., Jacek K. i Cezary M. nie zamykają listy osób objętych śledztwem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Czynności procesowe dotyczą jeszcze co najmniej dwóch prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej i Okręgowej w Lublinie. - Wiele przemawia za tym, że prowadzone działania obliczone są na rozmydlenie lub choćby opóźnienie śledztwa, bo to afera, w którą zamieszani są bardzo ważni ludzie. I to nie tylko z Lublina - twierdzi nasz informator z CBŚ. Bardzo ważni ludzie nie chcą karać prokuratorów i policjantów, bo obawiają się, że złamaliby oni zmowę milczenia i spowodowali lawinę.


Napad w Trzcińcu

5 kwietnia 1998 r. w Trzcińcu koło Lublina paser z Włodawy Krzysztof A. został ciężko pobity. Jednym z uczestników napadu był Artur G., syn wiceszefa wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Lublinie. Choć ten przyznał się do udziału w napadzie, w przeciwieństwie do trzech kompanów, którzy w areszcie spędzili trzy lata, wyszedł z aresztu po dwóch miesiącach. Piąty z podejrzanych - Sławomir Ś. (jeden z bossów lubelskiego podziemia i zarazem tajny informator policji) - nie tylko wyszedł na wolność za poręczeniem majątkowym, ale ponadto otrzymał od prokuratora Cezarego M. obietnicę całkowitej bezkarności (jako świadek koronny miał zeznawać w sprawie przeciwko dwóm innym funkcjonariuszom policji). Okoliczności tych decyzji są obecnie przedmiotem śledztwa i podstawą oskarżeń pracowników wymiaru sprawiedliwości w Lublinie o korupcję.
- Jak to możliwe, że jest pięciu oskarżonych, żadne okoliczności nie wskazują na marginalną rolę dwóch z nich, a tymczasem są oni traktowani nieporównywalnie lepiej niż trzej pozostali? - zastanawia się jeden z prokuratorów badających sprawę.
Podczas procesu gangu, który rozpoczął się w listopadzie 2000 r., świadek obrony, funkcjonariusz CBŚ Marcin L., zeznał: "Do tej sprawy zostałem włączony z polecenia przełożonego - podinspektora Krzysztofa M. Wraz z partnerem mieliśmy przekonać Ś. do tego, by w swoich zeznaniach całkowicie wybielał Artura G. Przystał na propozycję. Potem do nas został przekonwojowany Artur G. Szef powiedział mi, żebym się nie wtrącał, bo rodzina pracuje nad jego wyjaśnieniami. Szef polecił nam, abyśmy zagwarantowali Ś., że będzie miał środek wolnościowy, i żeby wziął z sobą 5 tys. zł, że pani prokurator wie dokładnie, jak ma go przesłuchiwać. Po jakimś czasie ja, mój partner
i szef M. udaliśmy się do mieszkania G. [naczelnika urzędu miasta]. Szef kazał nam schować dwa kartony wódki do bagażnika samochodu. Był mocno pijany. Wyjął zwitek banknotów i powiedział, że sprawa jest zakończona i każdy z tego będzie miał coś dla siebie. Kiedy zapytałem go, ile tam jest, powiedział, że nie może powiedzieć, bo dostałbym zawrotu głowy. I dodał, że starczyłoby na dobry samochód. Obiecał podwyżkę oraz regulację dodatku służbowego. Powiedział nadto, że te pieniądze są dla kogoś innego. Z tego, co się zorientowałem, miały być dla kogoś, kto formalnie prowadził tę sprawę. Kilka dni później szef M. i prokurator K. podziękowali nam za współpracę, a nadto M. dodał, że dotrzyma danego nam wcześniej słowa".KAROL NAPIERSKI
prokurator krajowy
Trudno mi ocenić, czy zarzuty prokuratora Włodzimierza Blajerskiego odpowiadają stanowi faktycznemu - to rozstrzygnie śledztwo - i apeluję, aby do jego zakończenia wstrzymać się z wyciąganiem daleko idących wniosków. Abstrahując od tego, co powiedziałem, na pewno niepokoi fakt podjazdowej wojny toczącej się między przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.
Więcej możesz przeczytać w 25/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 25/2003 (1073)

 • Na stronie - Koza nostra 22 cze 2003, 1:00 Kozy do polityki wprowadzono w Polsce dość dawno. 3
 • Peryskop 22 cze 2003, 1:00 Pytania do Millera Wiesław Walendziak PiS Czy szef rządu wie, że jest jedynym premierem w Europie, któremu udało się jednego dnia przyjąć założenia do budżetu, a następnego dnia je zdezawuować? Zyta Gilowska PO Czy w ramach... 8
 • Dossier 22 cze 2003, 1:00  Aleksander KWAŚNIEWSKI prezydent RP "Doceniam i wiem, jak wiele zawdzięczamy prezydentowi Wałęsie, jeśli chodzi o naszą drogę do UE. Swoją rolę ma zapisaną w historii. Chcę też wyrazić szacunek dla postawy, którą... 9
 • Z życia koalicji 22 cze 2003, 1:00 Strasznie trudno jest być w Europie, jeśli się nie posiadło daru bilokacji. Nie wiadomo bowiem, gdzie i z kim świętować wyniki referendum. To dlatego, że w związku z szalejącą sympatią między premierem i prezydentem obaj panowie... 10
 • Z życia opozycji 22 cze 2003, 1:00 Dzień po słynnym referendum zaproszono Lecha Kaczyńskiego do TVN 24. Najpierw jednak widzowie obejrzeli radość prezydenta Kwaśniewskiego i innych polityków SLD. Po zakończonym materiale Justyna Pochanke zwróciła uwagę, że... 11
 • M&M 22 cze 2003, 1:00 EPITAFIUM DLA GENIUSZA FINANSÓW 12
 • Playback 22 cze 2003, 1:00 12
 • Parlamentarzyści jak drużyna Janasa 22 cze 2003, 1:00 Reprezentacja parlamentarna w piłce nożnej przegrała 1:6 z drużyną polityków węgierskich. Co prawda Polacy strzelili dwa gole, ale jeden okazał się samobójczym strzałem Mirosława Drzewieckiego, posła PO. 12
 • Fotoplastykon 22 cze 2003, 1:00 14
 • Poczta 22 cze 2003, 1:00 Listy czytelników 16
 • Kadry 22 cze 2003, 1:00 17
 • Sojusz Lewicy Dryfującej 22 cze 2003, 1:00 Czym zakończą się rządy Millera i jego ekipy? 18
 • Ostatnia nadzieja czerwonych 22 cze 2003, 1:00 Hausner tak jak Kołodko wierzy, że można ręcznie sterować wydatkami obywateli 20
 • Budżet bzdur 22 cze 2003, 1:00 Po Kołodce pozostała megadziura w budżecie - taka, jaka pochłonęła rząd Buzka 22
 • Prawdziwi Polacy 22 cze 2003, 1:00 W referendum głosowaliśmy wedle podziałów zaborowych 24
 • Pospolite euroruszenie 22 cze 2003, 1:00 O tym jak wolontariusze wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej. 28
 • Gangrena w Lublinie 22 cze 2003, 1:00 Lubelscy prokuratorzy i policjanci pomagali gangsterom i tuszowali przestępstwa 32
 • Cafe Wprost 22 cze 2003, 1:00 Spotkanie z Markiem Belką, szefem Międzynarodowego Zespołu Koordynacyjnego w Iraku 36
 • Nałęcz - Kadencja 22 cze 2003, 1:00 Mandat obecnego układu rządzącego wygasł niemal do cna 37
 • Poczta 22 cze 2003, 1:00 Listy od czytelników 37
 • Giełda i wektory 22 cze 2003, 1:00 Hossa Świat Powrót stachanowców Białoruski rząd postanowił wypłacić premie ubiegłorocznym przodownikom pracy. Na ten cel Rada Ministrów Białorusi wydzieliła z budżetu państwa prawie 60 mln rubli, czyli... 38
 • Letnia giełda pracy 22 cze 2003, 1:00 Ponad pół miliona sezonowych miejsc pracy czeka w kraju 40
 • Hipermarket Europa 22 cze 2003, 1:00 Gdzie się wybrać na tańsze zagraniczne zakupy po 1 maja 2004 roku 46
 • Hybryda polska 22 cze 2003, 1:00 Zdecydowane osłabienie tempa wzrostu PKB, wysoka stopa bezrobocia, zły stan finansów publicznych i brak postępów strukturalnych - to skutki zejścia na "trzecią drogę" ustrojową, zapoczątkowane tzw. wojną na... 50
 • Balcerowicz wprost 22 cze 2003, 1:00 Sukces Litwy to zdecydowane zaostrzenie dyscypliny budżetowej i płacowej połączone z reformami gospodarki 52
 • Supersam 22 cze 2003, 1:00 Rozmowa z Juanem Carlosem Ferrero, zwycięzcą tegorocznego turnieju Rolanda Garrosa Ktoś nade mną czuwa Cezary Gurjew: Podobno zagrasz w Polsce na lipcowym turnieju Idea Prokom Open w Sopocie. Juan Carlos Ferrero: Chcę przyjechać, dobrze... 54
 • Narzeczona z e-maila 22 cze 2003, 1:00 Pół miliona erotycznych schadzek odbywa się codziennie w Internecie 58
 • Pani domu 22 cze 2003, 1:00 Najsławniejszej Polce w Ameryce, miliarderce Marcie Stewart, grozi więzienie 62
 • Blokada głowy 22 cze 2003, 1:00 Tylko 13 proc. aut w Europie ma automatyczne skrzynie biegów, w USA - 90 proc. 64
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza 22 cze 2003, 1:00 Byłem już zmęczony. Zmęczony i wściekły. Przedreferendalne enuncjacje wszech-Polaków, telefoniczne liściki pana Halbera, skandalicznie wysokie ceny koktajlu caipirinha w krakowskich barach, obecność pań Beger i Błochowiak w najważniejszych przedstawicielskich ciałach... 66
 • Druga płeć - Prawda z pamięci 22 cze 2003, 1:00 W "Living History" jedni będą szukali potwierdzenia nieprzychylnych Hillary Clinton opinii, a drudzy dowodów na to, że przerosła męża 68
 • Mur z trupów 22 cze 2003, 1:00 Powstanie berlińskie w 1953 r. zostało sprowokowane przez władze NRD i Kreml 70
 • Know-how 22 cze 2003, 1:00 Choroba, nie przemoc Rzadka choroba krwi, zwana hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH), może wywołać objawy podobne do syndromów zespołu dziecka maltretowanego. Kiedy dwunastodniowy syn Christiny Nguyen-Phuoc przestał jeść i miał... 73
 • Przedszkole rencistów 22 cze 2003, 1:00 Żelazne płuca, w które wkładano zdeformowane ciała dzieci chorych na polio (porażenie dziecięce), można dziś znaleźć wyłącznie w muzeum. 74
 • Bogowie z laboratoriów 22 cze 2003, 1:00 Biolodzy już dawno wypuścili dżina z butelki. Klasyczne reguły rządzące światem ożywionym przestały obowiązywać. Możliwe stają się coraz bardziej zaskakujące modyfikacje żywych organizmów. Niedawno stworzono chimerę - embrion mający część genów kury, a część myszy. 78
 • Człowiek z energii 22 cze 2003, 1:00 25 marca 1922 r. w amerykańskim czasopiśmie "Survey" można było przeczytać: "Jest więc coś, co nazywamy energią, co pod postacią ruchu obraca koła maszyn, napędza pociągi, parowce, tramwaje i samoloty; jako światło zmienia noce w dzień, w postaci ciepła czyni domy mieszkalnymi... 80
 • Bez granic 22 cze 2003, 1:00 Karol bez brody Książę Walii odwiedził w ubiegłym tygodniu największą świątynię sikhów poza ich ojczystym stanem Pendżab w Indiach. Nie musiał w tym celu się udawać w daleką podróż - świątynię otwarto bowiem w... 82
 • Międzynarodowe targi brukselskie 22 cze 2003, 1:00 Gdy my broniliśmy Boga w europejskiej konstytucji, inni dzielili w UE władzę 84
 • Lek na eurosklerozę 22 cze 2003, 1:00 Unia liberałów kontra unia biurokratów 86
 • Atom Saddama 22 cze 2003, 1:00 "Wprost" dotarł do konstruktorów irackiej bomby atomowej! - Agata Jabłońska z Bagdadu i Londynu. 88
 • Pułki Beradara 22 cze 2003, 1:00 Talibowie są gotowi do letniej inwazji na Afganistan 91
 • Ano! 22 cze 2003, 1:00 Ceny beherovki, rumu i - oczywiście - piwa rzucają się w oczy bardziej niż wzór karty do głosowania. 93
 • Elektorat czy obywatele 22 cze 2003, 1:00 Wyniki referendum dowiodły, że Polacy są zdolni do realizmu i kierują się sugestiami papieża 94
 • Menu 22 cze 2003, 1:00 Świat Tom i Małgorzata Niezrażony chłodnym przyjęciem "Nieba" Tom Tykwer (scenariusz Krzysztofa Kieślowskiego) zamierza teraz zekranizować "Mistrza i Małgorzatę". Niemiecki reżyser w roli diabła Wolanda widzi... 96
 • Ich sześcioro 22 cze 2003, 1:00 Zespół Łzy wkrótce zdetronizuje Ich Troje 98
 • Globalny amant 22 cze 2003, 1:00 Mógł mieć każdą kobietę, a prawie pół wieku spędził z ukochaną żoną, będąc jej absolutnie wierny 102
 • Kino Tomasza Raczka 22 cze 2003, 1:00 Recenzje filmów: Wpadka, Statek Miłości 103
 • Kulturalna gorączka 22 cze 2003, 1:00 Dziesięć najciekawszych imprez kulturalnych lipca 104
 • Lelouch i leluchy 22 cze 2003, 1:00 Rozmawiają ZYGMUNT KAŁUŻYŃSKI i TOMASZ RACZEK 106
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 22 cze 2003, 1:00 Recenzje płyt 107
 • Hazardziści 22 cze 2003, 1:00 Człowiek cały czas żyje emocjami, ale kiedy jednym wystarczy przejście przez ulicę w godzinach szczytu, innym do pełnego szczęścia potrzeba zastawienia włas-nego domu wraz z koleżanką małżonką tylko po to, by zobaczyć, co przeciwnik... 108
 • Gra w dziada 22 cze 2003, 1:00 Są - w mojej prywatnej opinii - dwa zawody stanowczo przeceniane społecznie: disc jockey i trener selekcjoner. Artystyczne posłannictwo didżeja polega na puszczaniu płyt, często zresztą w sposób całkowicie niezgodny z ich przeznaczeniem. Zajęcie to ma tyle wspólnego ze sztuką,... 108
 • Organ Ludu 22 cze 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 25 (38) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 16 czerwca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Leszek Miller na fali sukcesu Kolejny sukces I sekretarza Partii i rządu Leszka Millera w tym tygodniu.... 109
 • Kombi wraca! 22 cze 2003, 1:00 Chłopaki z Kombi podążyli za demoniczną wokalistką na przedproże rzeźni, a przecież urodzili się, by nieść radość i piękno 110
 • 100 najbogatszych Polaków - Królowie biznesu 22 cze 2003, 1:00 To, co nas obezwładnia, ich hartuje. To, co nas napawa zaufaniem, ich czyni twardymi i bezwzględnymi. Oni nigdy nie spoczną i nigdy nie będą mieli dość" - pisał w latach 30. minionego wieku o najbogatszych Amerykanach Francis Scott Fitzgerald. Ta charakterystyka autora... 244