Nasz obcy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Niemcy są trochę dumni z wyboru kardynała Ratzingera Dlaczego Niemcy nie cieszą się z wyboru swego rodaka na papieża? Takie pytanie zadała gazeta "Bild" i nie potrafiła znaleźć zadowalającej odpowiedzi. Zaniepokojenie negatywnym nastawieniem do Josepha Ratzingera wyraził przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich kard. Karl Lehmann, apelując o korektę w publicznym obrazie nowego papieża. Zaapelował też, by katolicy cieszyli się z tego wyjątkowego dla Niemców wydarzenia w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Niemcy nie potrafią się cieszyć tak jak inne narody - to wiadomo od dawna. Ale najbardziej zastanawiające jest to, że nie stać ich na zwykłe uniesienie, jeśli sukces nie jest równocześnie porażką innych. - Jestem dumny, że jestem Niemcem - powinni w tych dniach mówić rodacy Josepha Ratzingera, ale nie mówią. "Jestem trochę dumny" - powiedział wywodzący się z chadecji prezydent Horst Koehler. Tylko trochę.
Papież urzędnik
Byłoby uproszczeniem ocenianie stanu dusz obywateli Niemiec po wyborze Josepha Ratzingera na papieża wyłącznie pod kątem ich niezdolności do odczuwania dumy narodowej czy innego niż nasz temperamentu. Dla Niemców wybór papieża to w gruncie rzeczy nic innego jak wybór szefa firmy czy wysokiego urzędnika państwowego. W Niemczech biskupów i księży uważa się za kościelnych urzędników. Cała duchowość, religijność, wszystko, co jest związane z powołaniem i misją kapłanów, w mentalności ludzi zostało zredukowane do funkcji administracyjnych. Albo ideologicznych.
Od Jana Pawła II Niemcy oczekiwali, tak jak oczekują od jego następcy, przeprowadzenia reform korzystnych dla obywateli, podobnie jak od kanclerza Schroedera oczekują zmniejszenia bezrobocia i zachowania socjalnych przywilejów. Od papieża niemieccy katolicy domagają się również czegoś w rodzaju ustaw - jakichś dekretów czy wytycznych, jednoznacznie przyznających im prawo do aborcji, eutanazji i zawierania małżeństw homoseksualnych, znoszących celibat i pozwalających na wyświęcanie kobiet. Takich decyzji, które odciążają sumienie wiernych, przenosząc odpowiedzialność za ich grzechy na głowę Kościoła.
Działacze katoliccy i część tzw. postępowych księży mają nadzieję, że Benedykt XVI poważy się na reformy, których nie dopuszczał jego poprzednik. Ale to bardzo ostrożne nadzieje. Walter Bayerlein, wiceprzewodniczący Centralnej Rady Katolików Niemieckich (ZdK), wyraził przekonanie, że Benedykt XVI będzie kontynuatorem misji Jana Pawła II, i w związku z tym nie oczekuje żadnych zmian, na przykład dopuszczenia kobiet do święceń kapłańskich czy zezwolenia na aborcję. Co najwyżej przy podejmowaniu decyzji Watykan będzie bardziej niż do tej pory konsultował się z episkopatami poszczególnych krajów.

Protestancki paradygmat
Żądanie przyjęcia demokratycznych metod na wzór parlamentów świeckich w kierowaniu Kościołem powtarza się w wielu komentarzach niemieckiej prasy. Za wzór stawiany jest Kościół ewangelicki, mimo iż z roku na rok traci coraz więcej wiernych. Jego wpływ na stosunek katolików do instytucji kościelnych jest jednak ogromny. Poza tym Niemcy są nadzwyczaj podatni na ideologie, przede wszystkim lewicowe, co jest szczególnie widoczne w Kościele protestanckim, kierującym się raczej hasłami sprawiedliwości socjalnej i prawem do wolności obyczajowej niż przykazaniami.
Kościół ewangelicki ma ogromny wpływ na rozumienie roli Kościoła katolickiego zarówno przez ogół obywateli, jak i przez samych katolików. Katolicy, zwłaszcza tzw. ruchy oddolne - jak organizacja My Jesteśmy Kościołem - domagają się reform prowadzących w gruncie rzeczy do upodobnienia się do siebie obu Kościołów. Przewodniczący tego ruchu Christian Weisner ma nadzieję, że Benedykt XVI nie będzie kontynuował konserwatywnego i dogmatycznego kursu Jana Pawła II. Weisner domaga się wybierania biskupów, a nie ich mianowania, większego udziału świeckich w liturgii, a także zwiększenia współpracy ekumenicznej, ale pod warunkiem, że będzie ona polegała na ustępstwach Rzymu wobec protestantyzmu. Broń Boże odwrotnie!

Trwoga progresistów
Niemiecki papież jest uważany za wroga wszelkich postępowych reform i taki jest ton większości prasowych komentarzy. Aż do dramatycznej strony tytułowej lewicowej "Tageszeitung" - całej czarnej, z wielkim napisem "Oh, mein Gott" (O, mój Boże!). Nic dziwnego, że wybór Ratzingera wywołał gwałtowne protesty wśród lewicowych ideologów i księży odsuniętych od posługi kapłańskiej za sprzeniewierzenie się zasadom Kościoła. "To katastrofa" - powiedział katolicki teolog Gotthold Hasenhźttl, stwierdzając, że Joseph Ratzinger zaostrzy kurs Jana Pawła II, nasili blokadę reform w Kościele katolickim i będzie rządził jak dyktator. Teolog ten - przypomnijmy - został zawieszony w czynnościach kapłańskich, po tym jak w 2003 r. podczas Dni Ekumenicznych w Berlinie udzielał protestantom komunii świętej, łamiąc zasady katolickiej liturgii. Ale trudno się dziwić Hasenhźttlowi, skoro decydujący wpływ na odsunięcie go od kapłaństwa miał surowy strażnik wiary, kardynał Ratzinger. Na alarm uderzyła oczywiście stara gwardia zawieszonych nie bez udziału Ratzingera progresistów, takich jak Hans Kźng i Eugen Drewermann.
Niemieccy politycy i media spostrzegły, że ludzie potrzebują trwałych wartości. Szukają autorytetów i szlachetnych wzorów. Pokolenie młodych nazywają w Niemczech "generacją JP II" i najwyraźniej zauważają, że muszą się z nim liczyć. W końcu to wyborcy na następne dziesięciolecia. Ataki na Ratzingera zarówno ze strony tzw. reformatorów, jak i lewicy są objawem paniki przed nowym - przed wzrostem religijności niemieckiego społeczeństwa. Nie tego, które stworzyło ideologię relatywizmu, ale tego, które chce wierzyć w istnienie boskiej prawdy uniwersalnej. Lewicowy tygodnik "Der Spiegel", pismo rozumiejące globalne znaczenie dzieła Jana Pawła II, zwraca uwagę, że europejska młodzież w papieżu Polaku znalazła oparcie moralne i że proces nowej ewangelizacji jest nie do powstrzymania.

Urok tradycjonalizmu
Wpływ Jana Pawła II na losy świata coraz bardziej fascynuje wyznawców innych religii i konfesji. "Der Spiegel" przeprowadził wywiad z ewangelickim filozofem Rźdigerem Safranskim, który stwierdził m.in.: "Dla nas, ludzi z zewnątrz, tradycjonalizm ma w sobie coś fascynującego. Ewangelicy ze swoimi reformami zrobili z Kościoła agencję socjalną. Nie chcę, aby Kościół katolicki stał się jedną z 350 sekt". O celibacie powiedział: "Pomysł reformatorów, aby zerwać z celibatem, jest głupi. Skoro w dzisiejszych czasach seksualność jest sportem masowym, to jest rzeczą wspaniałą, że istnieją wyczynowcy w dziedzinie wstrzemięźliwości".
Niemcy jako zbiorowość muszą się oswoić z nową sytuacją. Muszą zdecydować, czy zaakceptują Ratzingera jako swój narodowy autorytet moralny, czy będą go tylko tolerować jako Niemca, któremu udało się zrobić międzynarodową karierę. Czy wreszcie odrzucą go jako wstecznika? W coraz silniej zlaicyzowanym społeczeństwie z tradycyjnymi podziałami konfesyjnymi będzie to fascynujący wybór.

Skromny mędrzec

Stephan Raabe
Niemiecki teolog, były przewodniczący niemieckiego Związku Rodzin Katolickich, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Habemus papam! Niemca! Nie do wiary! Wybór ten mnie spontanicznie uradował. Jako Niemiec poczułem też dumę. Zdaję sobie jednak sprawę, że decyzja konklawe wcale nie uszczęśliwiła wszystkich Niemców. Wielu z nich było odmiennego niż Ratzinger zdania w takich kwestiach jak małżeństwa rozwiedzionych czy poradnictwo kościelne dla kobiet chcących dokonać aborcji.
Kim jest właściwie Joseph Ratzinger i czego możemy się spodziewać po papieżu Benedykcie XVI? Używając języka wiary: czego Bóg chce przez niego dokonać?
Nowy papież jest z pewnością człowiekiem skromnym, równocześnie bardzo mądrym, autentycznie łączącym w sobie wiarę i rozum. Dla Ratzingera zawsze ważniejsze jest jedno precyzyjnie sformułowane zdanie niż medialny poklask. Ma jednocześnie odwagę zmierzenia się z wyzwaniami współczesności, pokazania światu kierunku, nie rezygnując ze stawiania mu wyzwań.
"Współpracownik prawdy" - tak brzmi jego biskupia dewiza. Właśnie jako strażnik prawdy (veritatis) służył wiele lat wielkiemu papieżowi z Polski. Zastępując go na urzędzie, będzie kontynuował główny nurt filozofii i nauki Jana Pawła II 
- będzie pilnował właściwych relacji między wolnością a prawdą. Wspólny fundament - wyznanie wiary Kościoła - Benedykt XVI będzie określał jako prawdę z całą stanowczością, ponieważ tą podstawą jest - jak kiedyś stwierdził - "nie autorytatywne utrwalenie, lecz budujący dar jedności Jezusa Chrystusa dla swojego Kościoła". Co zaś wykracza poza to wspólne wyznanie Kościoła, należy już do przestrzeni wolności, której musimy się uczyć. W ten sposób powinien zostać przezwyciężony wewnętrzny podział Kościoła, który kardynał Ratzinger przeżywał jeszcze w Niemczech i który uważa za jeden z najbardziej palących problemów obecnych czasów.
Jeszcze jako kardynał Ratzinger zwracał uwagę, że papież powinien nie tylko budować mosty między wierzącymi, ale też mosty do Boga - ku wielkiej wspólnocie Kościoła; że ma być wierny biblijnemu wizerunkowi pasterza, który pokazuje wzorce i sprzeciwia się wrogim siłom. Jako rozstrzygające kryterium dla papieża uznał odwagę, znoszenie przeciwieństw i występowanie w obronie wiary przeciw wszelkiej politycznej poprawności. Na pewno podczas tego pontyfikatu nie będzie brakowało opozycji i w Kościele, i poza nim. Benedykt XVI ma jednak odwagę i opanowanie, aby to znieść.
Kościół może się cieszyć z papieża, który dla świętego spokoju nie będzie unikał sporów. Z papieża, który na fundamencie zbawiennej wieczności może inspirować intelektualnie i religijnie. Ratzingerowi zawsze chodziło o "przejście człowieka do Boga". I o to chodzi.
Więcej możesz przeczytać w 17/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 17/2005 (1169)

 • Na stronie - Koniec końca1 maj 2005Europa wraca do Europy wartości, tak obśmiewanych przez postępowców Jazda na gapę polityków europejskich powoli dobiega końca. I nie kontrolerzy, którzy wejdą do narodowych wagoników Unii Europejskiej, wyproszą gapowiczów. Zrobią to...3
 • Wprost od czytelników,1 maj 2005MOSKWA CZY WARSZAWA? Lokalizacja majowych uroczystości w Moskwie budzi pewne wątpliwości również z tego względu, że nie znajduje przekonującego uzasadnienia historycznego, które ma np. Warszawa. Bo to Warszawa jest stolicą państwa,...3
 • Skaner1 maj 2005Zaryczny pod prądem Zdzisław Zaryczny to osoba znakomicie się poruszająca w Kancelarii Prezydenta. To wynika z zeznań aresztowanych: lobbysty Marka Dochnala i barona paliwowego Jana Bobrka. Według naszych informatorów, ten były dziennikarz...6
 • Dossier1 maj 2005Przy okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej mamy do czynienia z próbami zafałszowania historii naszego regionu Podczas konferencji prasowej JAROSŁAW KACZYŃSKI prezes PiS 9 maja miejsce przywódców Polski nie jest w...7
 • Kadry1 maj 20058
 • Playback1 maj 20059
 • M&M1 maj 2005KAMPANIA DRUGIEJ ŚWIEŻOŚCI9
 • Poczta1 maj 2005POMIESZANIE ZMYSŁÓW Bardzo dziękuję za artykuł poświęcony synestezji ("Pomieszanie zmysłów", nr 15). Cieszę się, że nauka zdefiniowała to, co było ulotne i nie nazwane. Ja też jestem osobą obdarzoną synestezją. Odkąd...9
 • Nałęcz - Apel do generała1 maj 2005Panie generale! Niech pan nie jedzie do Moskwy, niech pan nie żyruje afrontu czynionego polskiej armii! W "Rzeczpospolitej" ukazał się apel emerytowanego generała Stanisława Kozieja, profesora i analityka strategii oraz polityki bezpieczeństwa,...10
 • Ryba po polsku - Zadowolenie płynące z realizacji1 maj 2005Najlepsi Polacy sami piszą do siebie apele o przyzwoitość, uczciwość i zaprzestanie grzebania się w historii Sztuka epistolarna upada. Mało kto pisze dzisiaj listy indywidualne, przetrwały jedynie zbiorowe. Zwłaszcza w Polsce, w której w...11
 • Z życia koalicji1 maj 2005NIESTETY, PRZYCICHŁA JAKOŚ SPRAWA PREZYDENCKIEJ kandydatury Longina Pastusiaka. Liderzy SLD nabrali wody w usta. Naszym zdaniem, milczą z powodów oczywistych - boją się, że marszałek Senatu zakasuje całą postkomunistyczną, pożal się Boże,...12
 • Z życia opozycji1 maj 2005KACZYŃSKIM NADAL ROŚNIE. Ostatnio tak im urosła, że zazielenił się cały parapet. Rzeżucha. JAK CO TYDZIEŃ POSEŁ NOWAK (dawniej Samoobrona, potem odleciał, obecnie okolice Tytana) blokował sejmową mównicę. Jak co tydzień platformie spadało....13
 • Fotoplastykon1 maj 2005www.przyssawka.pl14
 • Benedykcja Europy1 maj 2005Benedykt XVI daje do zrozumienia, że Stary Kontynent powinien się bronić przed nowym barbarzyństwem Wybór Josepha Ratzingera na następcę Jana Pawła II został przywitany z niechęcią przez wiele wpływowych europejskich środowisk. I nie jest to...16
 • Dywizje papieża1 maj 2005Generacja JPII kontra pokolenie `68 Podczas obrad Soboru Watykańskiego II młody ksiądz Joseph Ratzinger siedział w ławie obok bliskiego mu wówczas poglądami ks. Hansa Kuenga. Po latach to Ratzinger doprowadził do pozbawienia Kuenga prawa...24
 • Pomazaniec Jana Pawła II1 maj 2005Ratzinger to najlepsze, co się mogło Polakom przytrafić - można usłyszeć w Watykanie Gdy w poniedziałek 18 kwietnia o godzinie 18.00 w Kaplicy Sykstyńskiej odbywało się pierwsze głosowanie, dziekan Kolegium Kardynalskiego Joseph Ratzinger...26
 • Łagodny pancernik1 maj 2005Kardynał Ratzinger czytał Sienkiewicza i grywał Chopina W dzieciństwie chciał zostać malarzem pokojowym. "Zaimponował mi jeden pan malujący mieszkanie sąsiadów. Długo chciałem iść w jego ślady. Ale kilka lat później w nasze strony przyjechał...30
 • Benedykt Polski1 maj 2005W Josephie Ratzingerze nie ma nic z pruskiego ducha Jest jeden wymiar, w którym Benedykt XVI nie może być kontynuatorem Jana Pawła II - wyjątkowa więź, jaka łączyła papieża Polaka z rodakami, a szczególnie z Kościołem w Polsce. Jana Paweł II był...34
 • Kościół krakowskokatolicki1 maj 2005Ranking polskich duchownych Nie wierzcie w te bzdury - tymi słowami abp Stanisław Dziwisz skomentował doniesienia włoskiej prasy, że wkrótce zostanie mianowany krakowskim metropolitą. Niestety, tym samym rozwiał nadzieje wielu Polaków. Jak...36
 • Nasz obcy1 maj 2005Niemcy są trochę dumni z wyboru kardynała Ratzingera Dlaczego Niemcy nie cieszą się z wyboru swego rodaka na papieża? Takie pytanie zadała gazeta "Bild" i nie potrafiła znaleźć zadowalającej odpowiedzi. Zaniepokojenie negatywnym nastawieniem do...40
 • Głowy na eksport1 maj 2005Złote Indeksy "Wprost" 2005 Dobre wykształcenie to przede wszystkim dobre naśladownictwo. Wbrew pozorom umysł ludzki znacznie bardziej opiera się na naśladownictwie niż na przenikliwości czy kreacyjności". Tak pisał klasyk liberalnego...44
 • Giełda1 maj 2005Hossa Świat Fiat atakuje Za kilka tygodni na europejskich drogach pojawi się nowe-stare dziecko Fiata - croma. W latach 1985-1994 Fiat sprzedał ponad 450 tys. crom. Był to jeden z większych sukcesów włoskiego koncernu, wówczas...48
 • Polonizacja unii1 maj 2005Indeks "Wprost do Europy": ile zyskaliśmy przez pierwszy rok członkostwa w UE Rzeźnicy płac" ("Stern" z 25 marca), "Polscy glazurnicy nadciągają do Niemiec" ("Der Spiegel" z 4 kwietnia), "Strach przed dumpingiem płac" (austriacki "Kurier" z 14...50
 • Tygrys zdechł1 maj 2005Polska maszeruje w stronę sklerotycznej starej Europy Czy nasi czytelnicy (ci powyżej trzydziestki!) mogliby sobie wyobrazić dziesięć lat temu międzynarodową konferencję ekonomiczną na temat przezwyciężania problemów postkomunistycznej...58
 • Ukraińska pułapka1 maj 2005Zawarliśmy kolejną umowę na dostawy gazu. Pozornie z Ukrainą, w rzeczywistości z Gazpromem Polska, zamiast się uniezależniać od importu rosyjskiego gazu, jeszcze bardziej się od niego uzależnia. Właśnie został ogłoszony przetarg (nie podlegający...62
 • Renat i Julia1 maj 2005Koniec władzy ukraińskich klanów? Renat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec, w tajemnicy opuścił kraj i w obawie przed aresztowaniem ukrył się w Hiszpanii - dowiedział się "Wprost". 39-letni Achmetow, którego majątek jest wyceniany na 3,5 mld USD,...64
 • 2 x 2 = 4 - Oferta uzdrowicieli1 maj 2005Alterglobaliści najchętniej podzieliliby nawet to, czego jeszcze nie wytworzono Nie mam tu, proszę państwa, na myśli bioenergoterapeutów, niekiedy bardzo pożytecznych. Rzecz w tym, że słabiej dokształceni politycy znowu dają się nabierać...66
 • Supersam1 maj 200568
 • Erotyczne hafty1 maj 2005Zdecydowane kolory, zdobienia haftami i ramiączka inkrustowane kryształkami to propozycje kreatorów bielizny na nadchodzące lato. Po Morganie, Jolidonie i Wolffie kolekcję utrzymaną w tej estetyce zaprezentowała Samanta. Subtelne paski połączono...68
 • Kwadratura pióra1 maj 2005Po ponad 120 latach, które upłynęły od opatentowania przez Lewisa Edsona Watermana pierwszego wiecznego pióra, projektanci tych przyborów doszli do wniosku, że wcale nie muszą one mieć owalnych kształtów. Exception, najnowsza kolekcja Watermana,...68
 • Muzyka bez wstrząsów1 maj 2005Po flircie designerów z takimi materiałami jak drewno, ebonit, czy guma do łask przy projektowaniu sprzętu hi-fi znów wraca aluminium. Płaska aluminiowa obudowa jest znakiem rozpoznawczym najnowszych odtwarzaczy firmy TEAC. Redukcja wstrząsów,...68
 • Passat z górnej półki1 maj 2005W ciągu 32 lat volkswagen passat zmienił się sześciokrotnie. Po ostatnich zabiegach jest dłuższy (4,77 m), szerszy (1,82 m) i wyższy (1,47 m). Powiększył mu się też bagażnik - aż o 90 l. W nowym passacie uwagę przykuwają trzy rozwiązania:...68
 • Matura z matury1 maj 2005To głównie nauczyciele zdają obecnie egzamin dojrzałości Dyrektorzy żalili się, że będą musieli spać w szkołach na łóżkach polowych podczas trwania nowej matury. Do ostatniej chwili szukano w jej koncepcji błędów. Wielkim błędem miało być nawet...70
 • Moda na mody1 maj 2005Koniec liniowego rozwoju mody Moda wkracza w tyle obszarów, że najlepszym wyjściem jest zostać jej niewolnikiem" - mawiał Napoleon Bonaparte. Do niedawna miał rację, bo modom się bezwzględnie poddawano. Płaszcze ortalionowe, spodnie dzwony,...74
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Smakosze w bibliotece1 maj 2005Piotrusiu! Chciałem prześledzić historię hiszpańskiej wojny domowej, kupiłem więc książkę Barbary Goli i Franciszka Ryszki pt. "Hiszpania", wydaną w ramach sygnowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego serii...78
 • Druga płeć - Bez pornografii1 maj 2005"Pornografia to teoria, zaś przemoc to praktyka" - głosiła Andrea Dworkin, przywódczyni ruchu antypornograficznego Dokładnie trzydzieści pięć lat temu amerykańska antropolog kultury Margaret Mead prorokowała: "Wchodzimy w okres presymboliczny", w...80
 • Prigłaszenije w Moskwu1 maj 2005Zaproszenie dla polskich polityków do Moskwy częściej przypominało wezwanie niż propozycję Piłsudski zaproszenia do Moskwy nie przyjął. Mimo że czerwona Rosja publicznie deklarowała polskie prawa do świeżo odzyskanej niepodległości, mimo że...82
 • Zdrada przy Miłej1 maj 2005Mordechaj Anielewicz i jego towarzysze zginęli wskutek zdrady - mówią świadkowie, do których dotarł "Wprost" Nie mam najmniejszych wątpliwości, że zostaliśmy zdradzeni przez Żydów - mówi "Wprost" Masza Glajtman Putermilch, jedna z dwóch żyjących...86
 • Know-how1 maj 2005Mrówcza pułapka Amazońskie mrówki z gatunku Allomerus decemarticulatus chwytają duże owady w pułapki zbudowane z roślin, na których żyją. Mrówki robią w łodygach otwory o średnicy nieco większej od swoich główek...88
 • Patent na zyski1 maj 2005Wybitny amerykański naukowiec ma większy dorobek niż wszyscy czołowi polscy uczeni ostatniego dziesięciolecia! "To najczęściej cytowana lodówka świata" - mówi o swoim laboratorium prof. Bert Vogelstein z Johns Hopkins University w Baltimore. W...90
 • Lekarstwo na miłość1 maj 2005Camilla Parker-Bowles jest - według złośliwców - tak podobna do księcia Karola, że różni się od niego głównie strojem i fryzurą Amerykański satyryk Ambrose Bierce w "Diabelskim słowniku" napisał, że uwielbienie to "uprzejme zauważenie, że inna...96
 • Bez granic1 maj 2005Wyszedł, zaraz wraca Włosi mają nowego biskupa Rzymu, ale nie mają premiera. W środę Silvio Berlusconi, w reakcji na dymisje czterech koalicyjnych ministrów, stwierdził, że i on składa rezygnację, co niezwłocznie uczynił. W czwartek był...98
 • Unia Amerykańska1 maj 2005Fuzje coraz modniejsze nie tylko wśród firm, ale i państw Gospodarka obciążona deficytem budżetowym, rynek zalany azjatyckimi towarami, Unia Europejska awanturuje się z powodu niskiej wartości dolara, a deficyt w obrotach handlowych USA przybrał...100
 • Sojusz na wschód1 maj 2005NATO ma być zbrojnym ramieniem całej cywilizacji zachodniej Zapowiedzi końca NATO są stanowczo przedwczesne. Ministrowie spraw zagranicznych sojuszu udowodnili podczas spotkania w Wilnie, że po kryzysie wywołanym wojną w Iraku pakt znów mówi...104
 • Ostatni dyktator1 maj 2005Aleksander Łukaszenko nie może już ufać nawet własnej bezpiece To człowiek beznadziejnie chory na władzę - mówi Anatol Lebiedźka, szef Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, najważniejszej białoruskiej opozycyjnej partii liberalnej. - Chce jej w...106
 • Zaginione dzieci Izraela1 maj 2005Za 50 lat Żydzi staną się mniejszością we własnym państwie Na początku był Bóg, potem Słońce, woda i Ziemia. A potem Tora i Jerozolima, cała ze szczerego złota. Prawie stuletni Menasze, kes wszystkich kesów, najwyższy kapłan Żydów etiopskich,...108
 • Klucznicy pokoju1 maj 2005Szaron z twardego generała stał się politykiem zdolnym do kompromisu Klucz do Bliskiego Wschodu trzymają teraz w rękach trzej politycy. Pierwszy raz wszyscy trzej reprezentują świat demokratyczny. To prezydent USA George Bush, premier Izraela...111
 • Menu1 maj 2005MUZYKA Narcyz z Manchesteru Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie o mnie!" - apeluje ze sceny Morrissey. Sądząc po reakcji publiczności, ma to jak w banku. Choć zespół The Smith`s (z którym Morrissey nagrał największe...112
 • TV Kulturatura1 maj 2005Nareszcie twórcy będą mieli własną telewizję za nasze pieniądze Chcieliście, to macie, i się odczepcie - tak najkrócej można opisać powstanie kanału Kultura w publicznej telewizji. Nieprzypadkowo jego inauguracja zbiega się z kuriozalnym listem...114
 • Antykwariat Europa1 maj 2005Przewodnik "Wprost" po pchlich targach Starego Kontynentu Ależ w Polsce są drogie antyki! - mówi Christine Lemaitre, właścicielka sklepu z antykami przy placu Sablon na starym mieście w Brukseli. Kształtująca się w naszym kraju klasa średnia nie...117
 • Ueorgan Ludu1 maj 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 17 (132) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 25 kwietnia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza "UEORGAN LUDU" WZYWA Odpowiadając na postulaty...121
 • Skibą w mur - Gierek wraca!1 maj 2005Gierek miał świetny pomysł gospodarczy - wziąć kasę od bogatych głupków z Zachodu i nie oddać Jest nadzieja, że wrócą czasy Gierka, a nawet sam Gierek. Dziennik "Trybuna" zaproponował, aby kandydatem lewicy na prezydenta był syn pierwszego...122