Matura z matury

Dodano:   /  Zmieniono: 
To głównie nauczyciele zdają obecnie egzamin dojrzałości Dyrektorzy żalili się, że będą musieli spać w szkołach na łóżkach polowych podczas trwania nowej matury. Do ostatniej chwili szukano w jej koncepcji błędów. Wielkim błędem miało być nawet wydanie zakazu przynoszenia na egzamin maskotek. Kłopoty z ustaleniem tego, jak uczniowie mają wychodzić do toalety, przedstawiano niczym małą apokalipsę. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wytykano błędy w testach, krytykowano sposób oceniania - według precyzyjnego schematu, co rzekomo nie pozwalało dostrzec indywidualności. Atakowano koncepcję egzaminu ustnego, czyli obrony tematu wybranego na początku roku szkolnego. Krytykom nowej matury, głównie nauczycielom, wcale nie chodziło o uczniów. Chodziło o to, by było lekko, łatwo i przyjemnie.
Stara matura w niewielkim stopniu weryfikowała umiejętności nauczycieli. W efekcie szkoła średnia nie musiała się przejmować swoją podstawową funkcją
- przygotowaniem kandydatów na studia. I okazało się, że ponad 80 proc. umiejętności potrzebnych do tego, aby się dostać na renomowaną uczelnię, uczniowie zdobywali poza szkołą. Potwierdziły to badania prof. Aleksandra Nalaskowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Według badań przeprowadzonych przez Pentor, aż 71 proc. uczniów szkół średnich przyznawało, że uczestniczy w dodatkowo opłacanych lekcjach i kursach. Istniały więc niejako dwie szkoły i głównie w tej drugiej - nieoficjalnej - nauczyciele zarabiali.

Egzamin dla złych nauczycieli
Nieprzypadkowo to nauczycielskie lobby najbardziej bało się nowej matury. Dotychczasowy system matur ukrywał bowiem niedouczonych nauczycieli. Niemal każdego ucznia można było "przeciągnąć" przez maturę. Oblewali głównie ci, którzy podpadli belfrom. Zewnętrzne ocenianie testów maturalnych przez niezależne komisje egzaminacyjne obnaży prawdziwe oblicze polskiej szkoły. Po maturach okaże się, że placówki uznawane dotychczas za renomowane wcale nie są dobre. Będzie to zatem swoista weryfikacja nauczycieli. - Wielu moich kolegów obawia się właśnie tego, że teraz ocenę na maturze dostanie nie tylko uczeń, ale i nauczyciel - przyznaje Małgorzata Żuber-Zielicz, dyrektor warszawskiego liceum im. Stefana Batorego. - Nauczyciele, niestety, to najsłabsze ogniwo nowej matury. Wreszcie nadszedł czas oceny ich umiejętności - mówi "Wprost" prof. Mirosław Handke, minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka, współtwórca nowej matury.
Przedsmak weryfikacji poziomu nauczania mieliśmy już podczas tzw. próbnych matur. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że prawie 10 proc. uczniów nie zaliczyło jej nawet w stopniu podstawowym. Język polski oblało ponad 20 proc. uczniów. W uznawanym za renomowane warszawskim liceum im. Lelewela historię oblała połowa zdających. W skali ogólnopolskiej było jeszcze gorzej - liczba ocen negatywnych dochodziła do 40 proc. W innym renomowanym warszawskim liceum najlepszą pracę z języka polskiego oceniono na 38 punktów w 70--punktowej skali. W uważanym za renomowane VI LO w Białymstoku średnia ocen w klasie humanistycznej to dostateczny. Najgorzej było z przedmiotami ścisłymi - matematyką i fizyką. Winą za takie wyniki nauczyciele obarczyli twórców nowej matury. Toruńscy nauczyciele wydali nawet oświadczenie, że zadania były na "zawyżonym akademickim poziomie". Tymczasem matura, by być sitem wyławiającym dobrych uczniów, nie może być łatwa.
Pod naciskiem nauczycieli w 2001 r. wyhamowano wprowadzanie nowej matury. Stało się to wtedy elementem programu wyborczego SLD, dla którego ważnym partnerem był Związek Nauczycielstwa Polskiego. "wczesna minister edukacji Krystyna Łybacka przełożyła więc termin wprowadzenia nowych matur. Prof. Łukasz A. Turski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nie ma wątpliwości, że zatrzymanie nowej matury na trzy lata stało się elementem politycznego przetargu, za którym stali nauczyciele. - Bojąc się oceny swojej pracy, chcieli zatrzymać i zachować stary system szkolny, w szczególności egzaminacyjny, na jak długo się da - mówi prof. Turski.

Światowy standard maturalny
- Dotychczas w jednych regionach łatwo można było zdać maturę, w drugich - trudno. Teraz wszyscy uczniowie będą zdawać taki sam egzamin: z jednakowymi tematami i kryteriami oceniania. Uzyskane wyniki będą porównywalne w całej Polsce
- mówi "Wprost" minister edukacji Mirosław Sawicki.
Porównywalność matury to standard w większości krajów Zachodu. Szkoły średnie kończy tam zewnętrzny państwowy egzamin uprawniający do studiowania w każdej uczelni. Tak jest w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Austrii czy Słowenii. W Stanach Zjednoczonych od lat obowiązuje system egzaminów SAT (Scholastic Aptitude Test) - podobnych do naszej nowej matury. W SAT I trzeba zdawać obowiązkowo matematykę i angielski. SAT II to poziom rozszerzony - zdający ma do wyboru literaturę anglojęzyczną, historię USA, historię powszechną, matematykę, biologię, chemię, fizykę i języki, m.in.: angielski, chiński, francuski, niemiecki, hebrajski i włoski. Z każdego testu można uzyskać maksymalnie 800 punktów. Wynik powyżej 600 punktów daje szanse na przyjęcie do renomowanej uczelni.
Wbrew temu, co mówią przeciwnicy, nowa polska matura jest przepustką na studia. Na Uniwersytecie Jagiellońskim na najbardziej obleganych kierunkach kandydaci będą musieli przejść rozmowę kwalifikacyjną lub test kompetencyjny. Podobnie jest w większości polskich uczelni. - Szkoda, że tak późno mamy prawdziwą maturę. Nie jesteśmy do końca zadowoleni z formy egzaminu zewnętrznego: zabiegamy o to, by w komisjach maturalnych na egzaminach ustnych zasiadało dwóch nauczycieli z zewnątrz, a tylko jeden ze szkoły, w której egzamin się odbywa. A obecnie jest odwrotnie - mówi "Wprost" prof. Franciszek Ziejka, rektor UJ i szef Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Środowiska akademickie podkreślają, że na maturę jako przedmiot obowiązkowy powinna wrócić matematyka. Okazuje się, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który nie ma jej na maturze. Istniało w tej sprawie tzw. porozumienie krakowskie, zawarte pomiędzy rektorami wyższych uczelni a ministrem - W umowie zapisaliśmy wszystkie warunki, jakie musi spełniać egzamin maturalny, by mógł być uznany za egzamin wstępny. Jednym z warunków była obowiązkowa matura z matematyki. Minister Krystyna Łybacka zdecydowała jednak, że nowej matury nie będzie, więc niektórzy rektorzy wycofali się z ustaleń - opowiada prof. Handke.

Bat na korupcję
Nowa matura jest sposobem na ukrócenie powszechnej w szkołach korupcji. Obecnie, gdy anonimowa praca maturalna jest oceniana przez zewnętrznego egzaminatora, korupcja jest praktycznie niemożliwa. W obowiązującym dotychczas systemie pozytywną ocenę na egzaminie można było sobie kupić. W sierpniu ubiegłego roku w Kozienicach aresztowano ośmiu nauczycieli tamtejszego liceum, którzy za łapówki pozwalali ściągać. Inna nauczycielka z Kozienic została sfilmowana ukrytą kamerą, gdy negocjowała z uczniami opłatę za zgodę na ściąganie. W ubiegłym roku maturę na Opolszczyznie trzeba było powtórzyć, bo okazało się, że sprzedano tematy (można je było kupić w Internecie).
Krytyka nowej matury ucichła tuż po rozpoczęciu części ustnej egzaminu. Najważniejsze jest to, że w końcu udało się wprowadzić w życie prawdziwy egzamin dojrzałości równy dla wszystkich, sprawiedliwie oceniany i nie odbiegający od światowych standardów. Matura nie musi być lekka, łatwa i przyjemna. I nie powinna być zakłamana, bo w końcu to egzamin dojrzałości.
Reforma po grudzie
1998
W lutym 1998 r. Ministerstwo Edukacji przedstawiło projekt reformy edukacji: wprowadzono gimnazja i nową maturę ocenianą przez zewnętrzną komisję (zakładała ona obowiązkowy egzamin z języka polskiego i matematyki).

1999
Zaczął obowiązywać system 6 + 3 + 3 - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum profilowane. Miały zniknąć technika i licea zawodowe, w ich miejsce przewidywano licea profilowane albo dwuletnie zawodówki.

2001
We wrześniu 2001 r. podpisano tzw. porozumienie krakowskie - uczelnie zobowiązały się do uwzględniania wyników nowej matury podczas rekrutacji na studia. Ponad 90 proc. szkół wyższych zadeklarowało, że uczyni to już w roku 2002.

2002
W listopadzie 2002 r. ogłoszono przesunięcie nowej matury o trzy lata. Według nowych założeń, matematyka na maturze nie będzie obowiązkowa. Zdecydowano o wstrzymaniu likwidacji techników i zawodówek. Wycofano się także z projektu, który zakładał, że w technikach będzie można zdawać maturę po trzeciej klasie, jeśli uczeń postanowił zdawać na studia.

2004
6487 uczniów (z 320-tysięcznej rzeszy maturzystów) zdecydowało się na zdawanie nowej matury.

2005
Po raz pierwszy powszechnie zdawana jest nowa matura.
Więcej możesz przeczytać w 17/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 17/2005 (1169)

 • Na stronie - Koniec końca1 maj 2005Europa wraca do Europy wartości, tak obśmiewanych przez postępowców Jazda na gapę polityków europejskich powoli dobiega końca. I nie kontrolerzy, którzy wejdą do narodowych wagoników Unii Europejskiej, wyproszą gapowiczów. Zrobią to...3
 • Wprost od czytelników,1 maj 2005MOSKWA CZY WARSZAWA? Lokalizacja majowych uroczystości w Moskwie budzi pewne wątpliwości również z tego względu, że nie znajduje przekonującego uzasadnienia historycznego, które ma np. Warszawa. Bo to Warszawa jest stolicą państwa,...3
 • Skaner1 maj 2005Zaryczny pod prądem Zdzisław Zaryczny to osoba znakomicie się poruszająca w Kancelarii Prezydenta. To wynika z zeznań aresztowanych: lobbysty Marka Dochnala i barona paliwowego Jana Bobrka. Według naszych informatorów, ten były dziennikarz...6
 • Dossier1 maj 2005Przy okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej mamy do czynienia z próbami zafałszowania historii naszego regionu Podczas konferencji prasowej JAROSŁAW KACZYŃSKI prezes PiS 9 maja miejsce przywódców Polski nie jest w...7
 • Kadry1 maj 20058
 • Playback1 maj 20059
 • M&M1 maj 2005KAMPANIA DRUGIEJ ŚWIEŻOŚCI9
 • Poczta1 maj 2005POMIESZANIE ZMYSŁÓW Bardzo dziękuję za artykuł poświęcony synestezji ("Pomieszanie zmysłów", nr 15). Cieszę się, że nauka zdefiniowała to, co było ulotne i nie nazwane. Ja też jestem osobą obdarzoną synestezją. Odkąd...9
 • Nałęcz - Apel do generała1 maj 2005Panie generale! Niech pan nie jedzie do Moskwy, niech pan nie żyruje afrontu czynionego polskiej armii! W "Rzeczpospolitej" ukazał się apel emerytowanego generała Stanisława Kozieja, profesora i analityka strategii oraz polityki bezpieczeństwa,...10
 • Ryba po polsku - Zadowolenie płynące z realizacji1 maj 2005Najlepsi Polacy sami piszą do siebie apele o przyzwoitość, uczciwość i zaprzestanie grzebania się w historii Sztuka epistolarna upada. Mało kto pisze dzisiaj listy indywidualne, przetrwały jedynie zbiorowe. Zwłaszcza w Polsce, w której w...11
 • Z życia koalicji1 maj 2005NIESTETY, PRZYCICHŁA JAKOŚ SPRAWA PREZYDENCKIEJ kandydatury Longina Pastusiaka. Liderzy SLD nabrali wody w usta. Naszym zdaniem, milczą z powodów oczywistych - boją się, że marszałek Senatu zakasuje całą postkomunistyczną, pożal się Boże,...12
 • Z życia opozycji1 maj 2005KACZYŃSKIM NADAL ROŚNIE. Ostatnio tak im urosła, że zazielenił się cały parapet. Rzeżucha. JAK CO TYDZIEŃ POSEŁ NOWAK (dawniej Samoobrona, potem odleciał, obecnie okolice Tytana) blokował sejmową mównicę. Jak co tydzień platformie spadało....13
 • Fotoplastykon1 maj 2005www.przyssawka.pl14
 • Benedykcja Europy1 maj 2005Benedykt XVI daje do zrozumienia, że Stary Kontynent powinien się bronić przed nowym barbarzyństwem Wybór Josepha Ratzingera na następcę Jana Pawła II został przywitany z niechęcią przez wiele wpływowych europejskich środowisk. I nie jest to...16
 • Dywizje papieża1 maj 2005Generacja JPII kontra pokolenie `68 Podczas obrad Soboru Watykańskiego II młody ksiądz Joseph Ratzinger siedział w ławie obok bliskiego mu wówczas poglądami ks. Hansa Kuenga. Po latach to Ratzinger doprowadził do pozbawienia Kuenga prawa...24
 • Pomazaniec Jana Pawła II1 maj 2005Ratzinger to najlepsze, co się mogło Polakom przytrafić - można usłyszeć w Watykanie Gdy w poniedziałek 18 kwietnia o godzinie 18.00 w Kaplicy Sykstyńskiej odbywało się pierwsze głosowanie, dziekan Kolegium Kardynalskiego Joseph Ratzinger...26
 • Łagodny pancernik1 maj 2005Kardynał Ratzinger czytał Sienkiewicza i grywał Chopina W dzieciństwie chciał zostać malarzem pokojowym. "Zaimponował mi jeden pan malujący mieszkanie sąsiadów. Długo chciałem iść w jego ślady. Ale kilka lat później w nasze strony przyjechał...30
 • Benedykt Polski1 maj 2005W Josephie Ratzingerze nie ma nic z pruskiego ducha Jest jeden wymiar, w którym Benedykt XVI nie może być kontynuatorem Jana Pawła II - wyjątkowa więź, jaka łączyła papieża Polaka z rodakami, a szczególnie z Kościołem w Polsce. Jana Paweł II był...34
 • Kościół krakowskokatolicki1 maj 2005Ranking polskich duchownych Nie wierzcie w te bzdury - tymi słowami abp Stanisław Dziwisz skomentował doniesienia włoskiej prasy, że wkrótce zostanie mianowany krakowskim metropolitą. Niestety, tym samym rozwiał nadzieje wielu Polaków. Jak...36
 • Nasz obcy1 maj 2005Niemcy są trochę dumni z wyboru kardynała Ratzingera Dlaczego Niemcy nie cieszą się z wyboru swego rodaka na papieża? Takie pytanie zadała gazeta "Bild" i nie potrafiła znaleźć zadowalającej odpowiedzi. Zaniepokojenie negatywnym nastawieniem do...40
 • Głowy na eksport1 maj 2005Złote Indeksy "Wprost" 2005 Dobre wykształcenie to przede wszystkim dobre naśladownictwo. Wbrew pozorom umysł ludzki znacznie bardziej opiera się na naśladownictwie niż na przenikliwości czy kreacyjności". Tak pisał klasyk liberalnego...44
 • Giełda1 maj 2005Hossa Świat Fiat atakuje Za kilka tygodni na europejskich drogach pojawi się nowe-stare dziecko Fiata - croma. W latach 1985-1994 Fiat sprzedał ponad 450 tys. crom. Był to jeden z większych sukcesów włoskiego koncernu, wówczas...48
 • Polonizacja unii1 maj 2005Indeks "Wprost do Europy": ile zyskaliśmy przez pierwszy rok członkostwa w UE Rzeźnicy płac" ("Stern" z 25 marca), "Polscy glazurnicy nadciągają do Niemiec" ("Der Spiegel" z 4 kwietnia), "Strach przed dumpingiem płac" (austriacki "Kurier" z 14...50
 • Tygrys zdechł1 maj 2005Polska maszeruje w stronę sklerotycznej starej Europy Czy nasi czytelnicy (ci powyżej trzydziestki!) mogliby sobie wyobrazić dziesięć lat temu międzynarodową konferencję ekonomiczną na temat przezwyciężania problemów postkomunistycznej...58
 • Ukraińska pułapka1 maj 2005Zawarliśmy kolejną umowę na dostawy gazu. Pozornie z Ukrainą, w rzeczywistości z Gazpromem Polska, zamiast się uniezależniać od importu rosyjskiego gazu, jeszcze bardziej się od niego uzależnia. Właśnie został ogłoszony przetarg (nie podlegający...62
 • Renat i Julia1 maj 2005Koniec władzy ukraińskich klanów? Renat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec, w tajemnicy opuścił kraj i w obawie przed aresztowaniem ukrył się w Hiszpanii - dowiedział się "Wprost". 39-letni Achmetow, którego majątek jest wyceniany na 3,5 mld USD,...64
 • 2 x 2 = 4 - Oferta uzdrowicieli1 maj 2005Alterglobaliści najchętniej podzieliliby nawet to, czego jeszcze nie wytworzono Nie mam tu, proszę państwa, na myśli bioenergoterapeutów, niekiedy bardzo pożytecznych. Rzecz w tym, że słabiej dokształceni politycy znowu dają się nabierać...66
 • Supersam1 maj 200568
 • Erotyczne hafty1 maj 2005Zdecydowane kolory, zdobienia haftami i ramiączka inkrustowane kryształkami to propozycje kreatorów bielizny na nadchodzące lato. Po Morganie, Jolidonie i Wolffie kolekcję utrzymaną w tej estetyce zaprezentowała Samanta. Subtelne paski połączono...68
 • Kwadratura pióra1 maj 2005Po ponad 120 latach, które upłynęły od opatentowania przez Lewisa Edsona Watermana pierwszego wiecznego pióra, projektanci tych przyborów doszli do wniosku, że wcale nie muszą one mieć owalnych kształtów. Exception, najnowsza kolekcja Watermana,...68
 • Muzyka bez wstrząsów1 maj 2005Po flircie designerów z takimi materiałami jak drewno, ebonit, czy guma do łask przy projektowaniu sprzętu hi-fi znów wraca aluminium. Płaska aluminiowa obudowa jest znakiem rozpoznawczym najnowszych odtwarzaczy firmy TEAC. Redukcja wstrząsów,...68
 • Passat z górnej półki1 maj 2005W ciągu 32 lat volkswagen passat zmienił się sześciokrotnie. Po ostatnich zabiegach jest dłuższy (4,77 m), szerszy (1,82 m) i wyższy (1,47 m). Powiększył mu się też bagażnik - aż o 90 l. W nowym passacie uwagę przykuwają trzy rozwiązania:...68
 • Matura z matury1 maj 2005To głównie nauczyciele zdają obecnie egzamin dojrzałości Dyrektorzy żalili się, że będą musieli spać w szkołach na łóżkach polowych podczas trwania nowej matury. Do ostatniej chwili szukano w jej koncepcji błędów. Wielkim błędem miało być nawet...70
 • Moda na mody1 maj 2005Koniec liniowego rozwoju mody Moda wkracza w tyle obszarów, że najlepszym wyjściem jest zostać jej niewolnikiem" - mawiał Napoleon Bonaparte. Do niedawna miał rację, bo modom się bezwzględnie poddawano. Płaszcze ortalionowe, spodnie dzwony,...74
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Smakosze w bibliotece1 maj 2005Piotrusiu! Chciałem prześledzić historię hiszpańskiej wojny domowej, kupiłem więc książkę Barbary Goli i Franciszka Ryszki pt. "Hiszpania", wydaną w ramach sygnowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego serii...78
 • Druga płeć - Bez pornografii1 maj 2005"Pornografia to teoria, zaś przemoc to praktyka" - głosiła Andrea Dworkin, przywódczyni ruchu antypornograficznego Dokładnie trzydzieści pięć lat temu amerykańska antropolog kultury Margaret Mead prorokowała: "Wchodzimy w okres presymboliczny", w...80
 • Prigłaszenije w Moskwu1 maj 2005Zaproszenie dla polskich polityków do Moskwy częściej przypominało wezwanie niż propozycję Piłsudski zaproszenia do Moskwy nie przyjął. Mimo że czerwona Rosja publicznie deklarowała polskie prawa do świeżo odzyskanej niepodległości, mimo że...82
 • Zdrada przy Miłej1 maj 2005Mordechaj Anielewicz i jego towarzysze zginęli wskutek zdrady - mówią świadkowie, do których dotarł "Wprost" Nie mam najmniejszych wątpliwości, że zostaliśmy zdradzeni przez Żydów - mówi "Wprost" Masza Glajtman Putermilch, jedna z dwóch żyjących...86
 • Know-how1 maj 2005Mrówcza pułapka Amazońskie mrówki z gatunku Allomerus decemarticulatus chwytają duże owady w pułapki zbudowane z roślin, na których żyją. Mrówki robią w łodygach otwory o średnicy nieco większej od swoich główek...88
 • Patent na zyski1 maj 2005Wybitny amerykański naukowiec ma większy dorobek niż wszyscy czołowi polscy uczeni ostatniego dziesięciolecia! "To najczęściej cytowana lodówka świata" - mówi o swoim laboratorium prof. Bert Vogelstein z Johns Hopkins University w Baltimore. W...90
 • Lekarstwo na miłość1 maj 2005Camilla Parker-Bowles jest - według złośliwców - tak podobna do księcia Karola, że różni się od niego głównie strojem i fryzurą Amerykański satyryk Ambrose Bierce w "Diabelskim słowniku" napisał, że uwielbienie to "uprzejme zauważenie, że inna...96
 • Bez granic1 maj 2005Wyszedł, zaraz wraca Włosi mają nowego biskupa Rzymu, ale nie mają premiera. W środę Silvio Berlusconi, w reakcji na dymisje czterech koalicyjnych ministrów, stwierdził, że i on składa rezygnację, co niezwłocznie uczynił. W czwartek był...98
 • Unia Amerykańska1 maj 2005Fuzje coraz modniejsze nie tylko wśród firm, ale i państw Gospodarka obciążona deficytem budżetowym, rynek zalany azjatyckimi towarami, Unia Europejska awanturuje się z powodu niskiej wartości dolara, a deficyt w obrotach handlowych USA przybrał...100
 • Sojusz na wschód1 maj 2005NATO ma być zbrojnym ramieniem całej cywilizacji zachodniej Zapowiedzi końca NATO są stanowczo przedwczesne. Ministrowie spraw zagranicznych sojuszu udowodnili podczas spotkania w Wilnie, że po kryzysie wywołanym wojną w Iraku pakt znów mówi...104
 • Ostatni dyktator1 maj 2005Aleksander Łukaszenko nie może już ufać nawet własnej bezpiece To człowiek beznadziejnie chory na władzę - mówi Anatol Lebiedźka, szef Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, najważniejszej białoruskiej opozycyjnej partii liberalnej. - Chce jej w...106
 • Zaginione dzieci Izraela1 maj 2005Za 50 lat Żydzi staną się mniejszością we własnym państwie Na początku był Bóg, potem Słońce, woda i Ziemia. A potem Tora i Jerozolima, cała ze szczerego złota. Prawie stuletni Menasze, kes wszystkich kesów, najwyższy kapłan Żydów etiopskich,...108
 • Klucznicy pokoju1 maj 2005Szaron z twardego generała stał się politykiem zdolnym do kompromisu Klucz do Bliskiego Wschodu trzymają teraz w rękach trzej politycy. Pierwszy raz wszyscy trzej reprezentują świat demokratyczny. To prezydent USA George Bush, premier Izraela...111
 • Menu1 maj 2005MUZYKA Narcyz z Manchesteru Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie o mnie!" - apeluje ze sceny Morrissey. Sądząc po reakcji publiczności, ma to jak w banku. Choć zespół The Smith`s (z którym Morrissey nagrał największe...112
 • TV Kulturatura1 maj 2005Nareszcie twórcy będą mieli własną telewizję za nasze pieniądze Chcieliście, to macie, i się odczepcie - tak najkrócej można opisać powstanie kanału Kultura w publicznej telewizji. Nieprzypadkowo jego inauguracja zbiega się z kuriozalnym listem...114
 • Antykwariat Europa1 maj 2005Przewodnik "Wprost" po pchlich targach Starego Kontynentu Ależ w Polsce są drogie antyki! - mówi Christine Lemaitre, właścicielka sklepu z antykami przy placu Sablon na starym mieście w Brukseli. Kształtująca się w naszym kraju klasa średnia nie...117
 • Ueorgan Ludu1 maj 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 17 (132) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 25 kwietnia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza "UEORGAN LUDU" WZYWA Odpowiadając na postulaty...121
 • Skibą w mur - Gierek wraca!1 maj 2005Gierek miał świetny pomysł gospodarczy - wziąć kasę od bogatych głupków z Zachodu i nie oddać Jest nadzieja, że wrócą czasy Gierka, a nawet sam Gierek. Dziennik "Trybuna" zaproponował, aby kandydatem lewicy na prezydenta był syn pierwszego...122