Patent na zyski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wybitny amerykański naukowiec ma większy dorobek niż wszyscy czołowi polscy uczeni ostatniego dziesięciolecia! "To najczęściej cytowana lodówka świata" - mówi o swoim laboratorium prof. Bert Vogelstein z Johns Hopkins University w Baltimore. W ostatnich 20 latach opublikował on ponad 360 prac dotyczących głównie genetyki nowotworów, zgromadził ponad 106 tys. cytowań i zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu naukowców. Od lat jest kandydatem do Nagrody Nobla. Opublikował więcej prac, które inni naukowcy cytowali co najmniej 50 razy, niż 25 czołowych polskich uczonych w ostatnim dziesięcioleciu. - W latach 1996-2005 ukazało się jedynie 230 publikacji polskich naukowców, które były cytowane więcej niż 40 razy - mówi twórca rankingu polskich naukowców, prof. Andrzej Pilc z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Aż trzy czwarte tych prac powstało w trzech miastach - Warszawie (71), Krakowie (70) i Gdańsku (27). Najczęściej w ostatnich 20 latach cytowana na świecie praca Polaka należy do biochemika dr. Piotra Chomczyńskiego, który na początku lat 80. wyemigrował do USA. W 1971 r. uzyskał doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, dziś ma znakomicie prosperujące laboratorium biologiczne w Cincinnati. Światowy sukces zawdzięcza badaniom, które ponad 20 lat temu przeprowadził w Polsce. I to jedyna satysfakcja polskiej nauki.
Na początku lat 80. we wszystkich laboratoriach stosowano ultrawirówkę do izolowania kwasu rybonukleinowego (RNA), która kosztowała 100 tys. dolarów. Mogły sobie na nią pozwolić jedynie najbogatsze ośrodki biologii molekularnej. W Polsce na taki luksus nie było pieniędzy. Wtedy właśnie Chomczyński wpadł na pomysł, że do oddzielania RNA wystarczy użyć chloroformu z fenolem i izotiocyjanianem. Czas operacji skrócił się z trzech dni do trzech godzin, a jej koszty zmniejszyły się jeszcze bardziej. Uczony opublikował w 1987 r. nową metodę w pracy "single step method of RNA isolation", a potem ją opatentował. Liczba cytowań tej pracy zaczęła błyskawicznie rosnąć - w połowie lat 90. przekroczyła 5 tys. rocznie. Do dziś - według Instytutu Informacji Naukowej ISI (Institute of Scientific Information) w Filadelfii - uczonego zacytowano ponad 50 tys. razy, co daje mu 17. miejsce wśród najczęściej cytowanych uczonych na świecie. Piotr Chomczyński jest też jednym z najbogatszych naukowców w USA.

Maszyna do cytatów
Do najczęściej cytowanych uczonych należą też ci, którzy opracowują nieskomplikowane, ale użyteczne metody laboratoryjne i badawcze. Powołuje się na nie każdy wykorzystujący je badacz. Z tego m.in. powodu wysoka liczba cytowań, powszechne dziś kryterium oceny naukowców, jest często krytykowana. Najczęściej cytowana w ostatnim półwieczu publikacja, praca O.H. Lowry`ego z 1951 r., dotyczy sposobu pomiaru protein, a nie znaczącego odkrycia. Mimo to cytowano ją już ponad 300 tys. razy i co roku umieszczana jest w bibliografii kolejnych 6 tys. prac. Steven Weinberg opublikował w 1967 r. pracę o "jednolitej teorii wzajemnego słabego i elektromagnetycznego oddziaływania cząstek elementarnych", którą w ciągu dziesięciu lat zacytowano zaledwie kilkadziesiąt razy, ale to właśnie on otrzymał Nagrodę Nobla.
Nikt nie ma jednak wątpliwości, że na rozwój nauki największy wpływ mają ci badacze, którzy są najczęściej cytowani. Niemal wszystkie ośrodki w USA i Europie przy obsadzaniu stanowisk sprawdzają, jak wysoko w rankingu cytowań plasują się naukowcy. - Liczba cytowań jest podstawowym wskaźnikiem jakości publikacji naukowych. Jedynie dobra i nowatorska praca może być wielokrotnie cytowana, na przeciętną publikację inni badacze powołują się raz lub dwa - mówi prof. Pilc. Więcej niż 50 razy cytowanych jest zaledwie 1 proc. publikacji (w Polsce - 0,6 proc.), a ponad 100 razy - 0,3 proc.

Profesor z nazwy
W Polsce jest 5,5 tys. profesorów i doktorów habilitowanych, ale pod względem liczby cytowań na pracę zajmujemy dopiero 82. miejsce na świecie (za Węgrami, Czechami i Estonią). Publikacja polskiego naukowca jest cytowana średnio dwa razy - czterokrotnie rzadziej niż badacza z Austrii. Tylko 2,5 proc. samodzielnych pracowników naukowych znalazło się w rankingu polskich uczonych zajmujących się biologią i medycyną, cytowanych co najmniej tysiąc razy. Najczęściej cytowani są uczeni, którzy największych odkryć dokonywali w Polsce 20-30 lat temu.
Pierwsze miejsce w rankingu polskich naukowców w naukach biologicznych i medycznych ostatniego czterdziestolecia zajmuje prof. Ryszard Gryglewski, farmakolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego (jego prace cytowano ponad 17 tys. razy). W 1976 r. odkrył w londyńskim laboratorium prof. Johna Vane`a, noblisty, zapobiegającą krzepnięciu krwi prostacyklinę, hormon wydzielany przez śródbłonek tętnic. Rok później wykrył tzw. selektywny inhibitor tromboksanów i wyjaśnił podstawowe mechanizmy krzepnięcia krwi. W latach 70. swych największych odkryć dokonał też prof. Andrzej Szczeklik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor ponad 600 prac, w tym jedenastu najczęściej cytowanych w ostatnich 10 latach w polskiej nauce publikacji. Uczony przed 30 laty odkrył, że wywołane aspiryną napady astmy nie są reakcjami alergicznymi, jak sądzono. Okazało się, że ten lek powoduje m.in. wyrzut substancji kurczących oskrzela (nazywanych leukotrienami). Dziś specyfiki z grupy leków antyleukotrienowych są jednymi z najskuteczniejszych środków na astmę.
Tej rangi odkryć w polskiej nauce jest coraz więcej. Kilka lat temu jedynie pojedyncze prace naszych badaczy były publikowane w najbardziej liczących się czasopismach naukowych. Teraz co roku ukazuje się co najmniej kilkadziesiąt takich publikacji. Większość należy do nowego pokolenia światowej klasy polskich badaczy. Jednym z nich jest prof. Jan Lubiński, szef Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie. W rankingu najczęściej cytowanych polskich naukowców w biomedycynie zajął "dopiero" 137. miejsce. Do naukowej ekstraklasy trafił po opublikowaniu w ostatnich latach wyników badań dotyczących genetyki nowotworów. Prace prof. Macieja Żylicza z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie cytowano ponad 4,5 tys. razy (zajmuje 9. miejsce w rankingu minionego czterdziestolecia). Uczony odkrył tzw. białka szoku termicznego wykorzystywane do produkcji szczepionek przeciwnowotworowych. Teraz pracuje nad "białkami stresowymi" wpływającymi na tzw. transformację nowotworową.

Miliardy z badań
Do niedawna polscy uczeni musieli wyjeżdżać za granicę, głównie do USA, by dokonać odkryć cytowanych w liczących się pismach naukowych, często na konto kierujących projektem badawczym innych naukowców. Tak było w wypadku prof. Ryszarda Andruszkiewicza, chemika z Politechniki Gdańskiej, który przyczynił się do opracowania pregabaliny, leku na padaczkę, gdy w latach 80. przebywał w Northwestern University w Evanston w USA. Dziś przedstawiciele światowych koncernów coraz częściej odwiedzają polskie laboratoria z propozycją opatentowania wyników badań, które mogą przynieść miliardy dolarów zysku.
Pierwszym całkowicie polskim lekiem może być szczepionka na czerniaka, opracowana przez prof. Andrzeja Mackiewcza z Centrum Onkologii w Poznaniu. Za kilka tygodni rozpocznie się ostatni etap badań klinicznych tego środka, które oprócz Polski będą prowadzone w Anglii, Niemczech, Holandii i Hiszpanii. - Jeśli potwierdzi się skuteczność tego preparatu, prace nad nim będzie musiała przejąć firma farmaceutyczna, bo wprowadzenie leku na rynek kosztuje około miliarda dolarów - mówi prof. Mackiewicz. Do stworzenia leku na raka może posłużyć białko odkryte przez specjalistów pracujących pod kierunkiem prof. Piotr Stępnia z Zakładu Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Polscy genetycy znaleźli substancję unicestwiającą komórki nowotworowe przez zmuszanie ich do śmierci samobójczej (zwanej apoptozą). To najbardziej poszukiwane białka w onkologii. Wcześniej odkryto dwie substancje wywołujące taki proces (polskie białko apoptozy jest trzecie). Jedną z nich, o nazwie surwiwina, koncern Eli Lilly testuje na pierwszych pacjentach (polska substancja, zgłoszona już do urzędu patentowego, wkrótce będzie testowana na zwierzętach). Tego rodzaju leki mają niszczyć raka od środka, zmuszając nieprawidłowe komórki do samounicestwienia.

Przodownicy nauki
Największą szansą ożywienia nauki i gospodarki w Polsce są coraz lepiej wykształceni i ekspansywni młodzi naukowcy - uważa prestiżowe pismo naukowe "Nature". To dzięki nim za kilka lat w aptekach na całym świecie mogą się pojawić pierwsze leki uzyskane dzięki badaniom prowadzonym w naszym kraju. Część tych środków może być wytwarzana w Polsce, a nie tylko przez dysponujące ogromnymi funduszami koncerny farmaceutyczne. Bioton jest jednym z czterech na świecie producentów rekombinowanej insuliny ludzkiej. Polpharma zamierza produkować polską odmianę viagry. Już przed stu laty prof. Adolf von Harnack z Uniwersytetu Berlińskiego stwierdził w liście do Wilhelma II, że przodownictwo w nauce nie jest wartością hipotetyczną, lecz wpływa na rozwój gospodarczy i ma ogromne znaczenie dla narodu i jego polityki.Andrzej Szczeklik
Jego odkrycia umożliwiły stworzenie leków antyleukotrienowych - jednych z najskuteczniejszych środków na astmęPiotr Stępień znalazł substancję zmuszającą komórki nowotworowe do śmierci samobójczej


Ryszard J. Gryglewski wyjaśnił podstawowe mechanizmy krzepnięcia krwi


Badacz mózgu Prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie, pracując na uniwersytecie w Temple w Filadelfii pod kierunkiem prof. Renato Basergiego, odkrył białko c-Myc regulujące cykl komórkowy. Opublikował wtedy 20 prac w najbardziej prestiżowych periodykach i nauczył się, jak wspomina, warsztatu nowoczesnej biologii molekularnej. Dziś uczony jest jednym z najbardziej znanych badaczy komórek nerwowych mózgu (zajmuje 11. miejsce w rankingu najczęściej cytowanych polskich badaczy biomedycyny). Odkrył niedawno białko o nazwie cyklina D2 odgrywające kluczową rolę w powstawaniu komórek mózgu u ludzi dorosłych (choć do niedawna sądzono, że w dorosłym mózgu nie mogą powstawać nowe neurony). Firmy farmaceutyczne już próbują wykorzystać tego rodzaju substancje do produkcji leków przydatnych w leczeniu choroby Alzheimera i Parkinsona oraz uszkodzeń mózgu powstałych po urazach lub udarach.


Wielki bezimienny Prof. Grzegorz Grynkiewicz, chemik z Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie, stał się jednym z najczęściej cytowanych naukowców w Polsce dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w pierwszej połowie lat 80. minionego stulecia w laboratorium prof. Rogera Y. Tsiena z University of California w Berkeley. Z jego udziałem powstały wtedy dwa innowacyjne rozwiązania powszechnie do dziś stosowane w biologii, fizjologii i medycynie - są to tzw. fluorescencyjne indykatory do pomiaru wewnątrzkomórkowych stężeń jonów wapniowych oraz metoda wprowadzenia do komórek wielofunkcyjnych kwasów karboksylowych. Tylko jedna dotycząca tego zagadnienia publikacja z 1985 r. jest cytowana około tysiąca razy rocznie!


Pierwsza liga biomedycyny
Zestawienie dotyczy ostatnich 10 lat. W nawiasach podano liczbę prac cytowanych co najmniej 40 razy
1. Andrzej Szczeklik, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (11 prac)
2. Jan Potempa, Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński (10 prac)
3. Stefania Jabłońska, Akademia Medyczna w Warszawie (6 prac)
4. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański (5 prac)
5. Ludwik Malendowicz, Akademia Medyczna w Poznaniu (5 prac)
6. Bogdan Wojtyniak, Państwowy Zakład Higieny (5 prac)
7. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (5 prac)
8. Piotr Popik, Instytut Farmakologii PAN (5 prac)
9. Roman Kaliszan, Akademia Medyczna w Gdańsku (4 prace)
10. Stanisław J. Konturek, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (4 prace)
11. Jacek Musiał, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (4 prace)
12. Maciej Żylicz, Uniwersytet Gdański, Akademia Medyczna w Gdańsku (4 prace)
13. Bogdan Banecki, Uniwersytet Gdański (3 prace)
14. Mieczysław Chorąży, Centrum Onkologii w Warszawie (3 prace)
15. Anna Członkowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Akademia Medyczna w Warszawie (3 prace)
16. Andrzej Członkowski, Akademia Medyczna w Warszawie (3 prace)
17. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN (3 prace)
18. Waleria Hryniewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (3 prace)
19. Małgorzata Kohutnicka, Akademia Medyczna w Warszawie (3 prace)
20. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Akademia Medyczna w Warszawie (3 prace)
21. Bogusław Maciejewski, Centrum Onkologii w Gliwicach (3 prace)
22. Jan Lubiński, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (3 prace)
23. Andrzej Pilc, Instytut Farmakologii PAN i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (3 prace)
24. Ryszard Przewłocki, Instytut Farmakologii PAN (3 prace)
25. Krzysztof Składowski, Centrum Onkologii w Gliwicach (3 prace)


Ranking czterdziestolecia
Zestawienie dotyczy lat 1965-2004

1. Ryszard J. Gryglewski -  17000* 604**
CMUJ Kraków farmakologia
2. Grzegorz Grynkiewicz - 16506* 127**
Instytut Farmaceutyczny Warszawa
farmacja, chemia organiczna
3. Stanisław J. Konturek C - 14991* 1146**
MUJ Kraków
fizjologia
4. Stefania Jabłońska - 10190* 877**
AM Warszawa
dermatologia
5. David Shugar -  8900* 455**
IBiB PAN - 
biofizyka
6. Paweł Kisielow - 6143* 121**
IIiTD PAN Wrocław
immunologia
7. Andrzej Szczeklik CMUJ Kraków - 5874* 436**
medycyna
8. Jerzy Maj - 4655* 467**
IF PAN Kraków
farmakologia
9. Maciej Żylicz - 4365* 77**
MIBMiK Gdańsk i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej
biologia
10. Jerzy Vetulani - 4297* 311**
IF PAN Kraków
farmakologia
11. Leszek Kaczmarek - 4155* 207**
IBD PAN Warszawa
biologia
12. Marek Zembala - 4100* 245**
CMUJ Kraków
immunologia - 4088* 252**
13. Tadeusz P. Chorzelski
AM Warszawa
dermatologia
14. Tomasz Brzozowski - 3980* 204**
CMUJ Kraków
fizjologia
15. Krzysztof W. Selmaj -  3896* 126**
Uniwersytet Medyczny Łódź
neurologia
16. Wojciech Kostowski - 3801* 360**
Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz AM Warszawa
farmakologia
17. Aleksander Koj - 3775* 330**
UJ Kraków
biologia
18. Ryszard Przewłocki - 3694* 196**
IF PAN oraz UJ Kraków
farmakologia
19. Jan Potempa - 3666* 194**
UJ Kraków
biochemia
20. Jerzy Stachura - 3470* 263**
CMUJ Kraków
patomorfologia
21. Lech Wojtczak - 3446* 198**
IBD PAN Warszawa
biologia
22. Włodzimierz Ptak - 3444* 221**
CMUJ Kraków
immunologia
23. Andrzej K. Tarkowski - 3349* 138**
UW Warszawa
zoologia
24. Waldemar A. Turski - 3335* 157**
AM Lublin i Instytut Medycyny Wsi
farmakologia
25. Ludwik K. Malendowicz - 3273* 354**
AM Poznań
medycyna

*liczba cytowań **liczba cytowanych publikacji

___________________________

Objaśnienia skrótów
AM - Akademia Medyczna
IMDiK PAN - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M. Mossakowskiego PAN
CMKP - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
CMUJ - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
IBiB PAN - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
IBD PAN - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
IF PAN - Instytut Farmakologii PAN
IIiTD PAN - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
MIBMiK PAN - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN
PAM - Pomorska Akademia Medyczna
PAN - Polska Akademia Nauk
ŚAM - Śląska Akademia Medyczna
UJ - Uniwersytet Jagielloński
- Uniwersytet Łódzki
UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
UW - Uniwersytet Warszawski
Więcej możesz przeczytać w 17/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 17/2005 (1169)

 • Na stronie - Koniec końca1 maj 2005Europa wraca do Europy wartości, tak obśmiewanych przez postępowców Jazda na gapę polityków europejskich powoli dobiega końca. I nie kontrolerzy, którzy wejdą do narodowych wagoników Unii Europejskiej, wyproszą gapowiczów. Zrobią to...3
 • Wprost od czytelników,1 maj 2005MOSKWA CZY WARSZAWA? Lokalizacja majowych uroczystości w Moskwie budzi pewne wątpliwości również z tego względu, że nie znajduje przekonującego uzasadnienia historycznego, które ma np. Warszawa. Bo to Warszawa jest stolicą państwa,...3
 • Skaner1 maj 2005Zaryczny pod prądem Zdzisław Zaryczny to osoba znakomicie się poruszająca w Kancelarii Prezydenta. To wynika z zeznań aresztowanych: lobbysty Marka Dochnala i barona paliwowego Jana Bobrka. Według naszych informatorów, ten były dziennikarz...6
 • Dossier1 maj 2005Przy okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej mamy do czynienia z próbami zafałszowania historii naszego regionu Podczas konferencji prasowej JAROSŁAW KACZYŃSKI prezes PiS 9 maja miejsce przywódców Polski nie jest w...7
 • Kadry1 maj 20058
 • Playback1 maj 20059
 • M&M1 maj 2005KAMPANIA DRUGIEJ ŚWIEŻOŚCI9
 • Poczta1 maj 2005POMIESZANIE ZMYSŁÓW Bardzo dziękuję za artykuł poświęcony synestezji ("Pomieszanie zmysłów", nr 15). Cieszę się, że nauka zdefiniowała to, co było ulotne i nie nazwane. Ja też jestem osobą obdarzoną synestezją. Odkąd...9
 • Nałęcz - Apel do generała1 maj 2005Panie generale! Niech pan nie jedzie do Moskwy, niech pan nie żyruje afrontu czynionego polskiej armii! W "Rzeczpospolitej" ukazał się apel emerytowanego generała Stanisława Kozieja, profesora i analityka strategii oraz polityki bezpieczeństwa,...10
 • Ryba po polsku - Zadowolenie płynące z realizacji1 maj 2005Najlepsi Polacy sami piszą do siebie apele o przyzwoitość, uczciwość i zaprzestanie grzebania się w historii Sztuka epistolarna upada. Mało kto pisze dzisiaj listy indywidualne, przetrwały jedynie zbiorowe. Zwłaszcza w Polsce, w której w...11
 • Z życia koalicji1 maj 2005NIESTETY, PRZYCICHŁA JAKOŚ SPRAWA PREZYDENCKIEJ kandydatury Longina Pastusiaka. Liderzy SLD nabrali wody w usta. Naszym zdaniem, milczą z powodów oczywistych - boją się, że marszałek Senatu zakasuje całą postkomunistyczną, pożal się Boże,...12
 • Z życia opozycji1 maj 2005KACZYŃSKIM NADAL ROŚNIE. Ostatnio tak im urosła, że zazielenił się cały parapet. Rzeżucha. JAK CO TYDZIEŃ POSEŁ NOWAK (dawniej Samoobrona, potem odleciał, obecnie okolice Tytana) blokował sejmową mównicę. Jak co tydzień platformie spadało....13
 • Fotoplastykon1 maj 2005www.przyssawka.pl14
 • Benedykcja Europy1 maj 2005Benedykt XVI daje do zrozumienia, że Stary Kontynent powinien się bronić przed nowym barbarzyństwem Wybór Josepha Ratzingera na następcę Jana Pawła II został przywitany z niechęcią przez wiele wpływowych europejskich środowisk. I nie jest to...16
 • Dywizje papieża1 maj 2005Generacja JPII kontra pokolenie `68 Podczas obrad Soboru Watykańskiego II młody ksiądz Joseph Ratzinger siedział w ławie obok bliskiego mu wówczas poglądami ks. Hansa Kuenga. Po latach to Ratzinger doprowadził do pozbawienia Kuenga prawa...24
 • Pomazaniec Jana Pawła II1 maj 2005Ratzinger to najlepsze, co się mogło Polakom przytrafić - można usłyszeć w Watykanie Gdy w poniedziałek 18 kwietnia o godzinie 18.00 w Kaplicy Sykstyńskiej odbywało się pierwsze głosowanie, dziekan Kolegium Kardynalskiego Joseph Ratzinger...26
 • Łagodny pancernik1 maj 2005Kardynał Ratzinger czytał Sienkiewicza i grywał Chopina W dzieciństwie chciał zostać malarzem pokojowym. "Zaimponował mi jeden pan malujący mieszkanie sąsiadów. Długo chciałem iść w jego ślady. Ale kilka lat później w nasze strony przyjechał...30
 • Benedykt Polski1 maj 2005W Josephie Ratzingerze nie ma nic z pruskiego ducha Jest jeden wymiar, w którym Benedykt XVI nie może być kontynuatorem Jana Pawła II - wyjątkowa więź, jaka łączyła papieża Polaka z rodakami, a szczególnie z Kościołem w Polsce. Jana Paweł II był...34
 • Kościół krakowskokatolicki1 maj 2005Ranking polskich duchownych Nie wierzcie w te bzdury - tymi słowami abp Stanisław Dziwisz skomentował doniesienia włoskiej prasy, że wkrótce zostanie mianowany krakowskim metropolitą. Niestety, tym samym rozwiał nadzieje wielu Polaków. Jak...36
 • Nasz obcy1 maj 2005Niemcy są trochę dumni z wyboru kardynała Ratzingera Dlaczego Niemcy nie cieszą się z wyboru swego rodaka na papieża? Takie pytanie zadała gazeta "Bild" i nie potrafiła znaleźć zadowalającej odpowiedzi. Zaniepokojenie negatywnym nastawieniem do...40
 • Głowy na eksport1 maj 2005Złote Indeksy "Wprost" 2005 Dobre wykształcenie to przede wszystkim dobre naśladownictwo. Wbrew pozorom umysł ludzki znacznie bardziej opiera się na naśladownictwie niż na przenikliwości czy kreacyjności". Tak pisał klasyk liberalnego...44
 • Giełda1 maj 2005Hossa Świat Fiat atakuje Za kilka tygodni na europejskich drogach pojawi się nowe-stare dziecko Fiata - croma. W latach 1985-1994 Fiat sprzedał ponad 450 tys. crom. Był to jeden z większych sukcesów włoskiego koncernu, wówczas...48
 • Polonizacja unii1 maj 2005Indeks "Wprost do Europy": ile zyskaliśmy przez pierwszy rok członkostwa w UE Rzeźnicy płac" ("Stern" z 25 marca), "Polscy glazurnicy nadciągają do Niemiec" ("Der Spiegel" z 4 kwietnia), "Strach przed dumpingiem płac" (austriacki "Kurier" z 14...50
 • Tygrys zdechł1 maj 2005Polska maszeruje w stronę sklerotycznej starej Europy Czy nasi czytelnicy (ci powyżej trzydziestki!) mogliby sobie wyobrazić dziesięć lat temu międzynarodową konferencję ekonomiczną na temat przezwyciężania problemów postkomunistycznej...58
 • Ukraińska pułapka1 maj 2005Zawarliśmy kolejną umowę na dostawy gazu. Pozornie z Ukrainą, w rzeczywistości z Gazpromem Polska, zamiast się uniezależniać od importu rosyjskiego gazu, jeszcze bardziej się od niego uzależnia. Właśnie został ogłoszony przetarg (nie podlegający...62
 • Renat i Julia1 maj 2005Koniec władzy ukraińskich klanów? Renat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec, w tajemnicy opuścił kraj i w obawie przed aresztowaniem ukrył się w Hiszpanii - dowiedział się "Wprost". 39-letni Achmetow, którego majątek jest wyceniany na 3,5 mld USD,...64
 • 2 x 2 = 4 - Oferta uzdrowicieli1 maj 2005Alterglobaliści najchętniej podzieliliby nawet to, czego jeszcze nie wytworzono Nie mam tu, proszę państwa, na myśli bioenergoterapeutów, niekiedy bardzo pożytecznych. Rzecz w tym, że słabiej dokształceni politycy znowu dają się nabierać...66
 • Supersam1 maj 200568
 • Erotyczne hafty1 maj 2005Zdecydowane kolory, zdobienia haftami i ramiączka inkrustowane kryształkami to propozycje kreatorów bielizny na nadchodzące lato. Po Morganie, Jolidonie i Wolffie kolekcję utrzymaną w tej estetyce zaprezentowała Samanta. Subtelne paski połączono...68
 • Kwadratura pióra1 maj 2005Po ponad 120 latach, które upłynęły od opatentowania przez Lewisa Edsona Watermana pierwszego wiecznego pióra, projektanci tych przyborów doszli do wniosku, że wcale nie muszą one mieć owalnych kształtów. Exception, najnowsza kolekcja Watermana,...68
 • Muzyka bez wstrząsów1 maj 2005Po flircie designerów z takimi materiałami jak drewno, ebonit, czy guma do łask przy projektowaniu sprzętu hi-fi znów wraca aluminium. Płaska aluminiowa obudowa jest znakiem rozpoznawczym najnowszych odtwarzaczy firmy TEAC. Redukcja wstrząsów,...68
 • Passat z górnej półki1 maj 2005W ciągu 32 lat volkswagen passat zmienił się sześciokrotnie. Po ostatnich zabiegach jest dłuższy (4,77 m), szerszy (1,82 m) i wyższy (1,47 m). Powiększył mu się też bagażnik - aż o 90 l. W nowym passacie uwagę przykuwają trzy rozwiązania:...68
 • Matura z matury1 maj 2005To głównie nauczyciele zdają obecnie egzamin dojrzałości Dyrektorzy żalili się, że będą musieli spać w szkołach na łóżkach polowych podczas trwania nowej matury. Do ostatniej chwili szukano w jej koncepcji błędów. Wielkim błędem miało być nawet...70
 • Moda na mody1 maj 2005Koniec liniowego rozwoju mody Moda wkracza w tyle obszarów, że najlepszym wyjściem jest zostać jej niewolnikiem" - mawiał Napoleon Bonaparte. Do niedawna miał rację, bo modom się bezwzględnie poddawano. Płaszcze ortalionowe, spodnie dzwony,...74
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Smakosze w bibliotece1 maj 2005Piotrusiu! Chciałem prześledzić historię hiszpańskiej wojny domowej, kupiłem więc książkę Barbary Goli i Franciszka Ryszki pt. "Hiszpania", wydaną w ramach sygnowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego serii...78
 • Druga płeć - Bez pornografii1 maj 2005"Pornografia to teoria, zaś przemoc to praktyka" - głosiła Andrea Dworkin, przywódczyni ruchu antypornograficznego Dokładnie trzydzieści pięć lat temu amerykańska antropolog kultury Margaret Mead prorokowała: "Wchodzimy w okres presymboliczny", w...80
 • Prigłaszenije w Moskwu1 maj 2005Zaproszenie dla polskich polityków do Moskwy częściej przypominało wezwanie niż propozycję Piłsudski zaproszenia do Moskwy nie przyjął. Mimo że czerwona Rosja publicznie deklarowała polskie prawa do świeżo odzyskanej niepodległości, mimo że...82
 • Zdrada przy Miłej1 maj 2005Mordechaj Anielewicz i jego towarzysze zginęli wskutek zdrady - mówią świadkowie, do których dotarł "Wprost" Nie mam najmniejszych wątpliwości, że zostaliśmy zdradzeni przez Żydów - mówi "Wprost" Masza Glajtman Putermilch, jedna z dwóch żyjących...86
 • Know-how1 maj 2005Mrówcza pułapka Amazońskie mrówki z gatunku Allomerus decemarticulatus chwytają duże owady w pułapki zbudowane z roślin, na których żyją. Mrówki robią w łodygach otwory o średnicy nieco większej od swoich główek...88
 • Patent na zyski1 maj 2005Wybitny amerykański naukowiec ma większy dorobek niż wszyscy czołowi polscy uczeni ostatniego dziesięciolecia! "To najczęściej cytowana lodówka świata" - mówi o swoim laboratorium prof. Bert Vogelstein z Johns Hopkins University w Baltimore. W...90
 • Lekarstwo na miłość1 maj 2005Camilla Parker-Bowles jest - według złośliwców - tak podobna do księcia Karola, że różni się od niego głównie strojem i fryzurą Amerykański satyryk Ambrose Bierce w "Diabelskim słowniku" napisał, że uwielbienie to "uprzejme zauważenie, że inna...96
 • Bez granic1 maj 2005Wyszedł, zaraz wraca Włosi mają nowego biskupa Rzymu, ale nie mają premiera. W środę Silvio Berlusconi, w reakcji na dymisje czterech koalicyjnych ministrów, stwierdził, że i on składa rezygnację, co niezwłocznie uczynił. W czwartek był...98
 • Unia Amerykańska1 maj 2005Fuzje coraz modniejsze nie tylko wśród firm, ale i państw Gospodarka obciążona deficytem budżetowym, rynek zalany azjatyckimi towarami, Unia Europejska awanturuje się z powodu niskiej wartości dolara, a deficyt w obrotach handlowych USA przybrał...100
 • Sojusz na wschód1 maj 2005NATO ma być zbrojnym ramieniem całej cywilizacji zachodniej Zapowiedzi końca NATO są stanowczo przedwczesne. Ministrowie spraw zagranicznych sojuszu udowodnili podczas spotkania w Wilnie, że po kryzysie wywołanym wojną w Iraku pakt znów mówi...104
 • Ostatni dyktator1 maj 2005Aleksander Łukaszenko nie może już ufać nawet własnej bezpiece To człowiek beznadziejnie chory na władzę - mówi Anatol Lebiedźka, szef Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, najważniejszej białoruskiej opozycyjnej partii liberalnej. - Chce jej w...106
 • Zaginione dzieci Izraela1 maj 2005Za 50 lat Żydzi staną się mniejszością we własnym państwie Na początku był Bóg, potem Słońce, woda i Ziemia. A potem Tora i Jerozolima, cała ze szczerego złota. Prawie stuletni Menasze, kes wszystkich kesów, najwyższy kapłan Żydów etiopskich,...108
 • Klucznicy pokoju1 maj 2005Szaron z twardego generała stał się politykiem zdolnym do kompromisu Klucz do Bliskiego Wschodu trzymają teraz w rękach trzej politycy. Pierwszy raz wszyscy trzej reprezentują świat demokratyczny. To prezydent USA George Bush, premier Izraela...111
 • Menu1 maj 2005MUZYKA Narcyz z Manchesteru Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie o mnie!" - apeluje ze sceny Morrissey. Sądząc po reakcji publiczności, ma to jak w banku. Choć zespół The Smith`s (z którym Morrissey nagrał największe...112
 • TV Kulturatura1 maj 2005Nareszcie twórcy będą mieli własną telewizję za nasze pieniądze Chcieliście, to macie, i się odczepcie - tak najkrócej można opisać powstanie kanału Kultura w publicznej telewizji. Nieprzypadkowo jego inauguracja zbiega się z kuriozalnym listem...114
 • Antykwariat Europa1 maj 2005Przewodnik "Wprost" po pchlich targach Starego Kontynentu Ależ w Polsce są drogie antyki! - mówi Christine Lemaitre, właścicielka sklepu z antykami przy placu Sablon na starym mieście w Brukseli. Kształtująca się w naszym kraju klasa średnia nie...117
 • Ueorgan Ludu1 maj 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 17 (132) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 25 kwietnia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza "UEORGAN LUDU" WZYWA Odpowiadając na postulaty...121
 • Skibą w mur - Gierek wraca!1 maj 2005Gierek miał świetny pomysł gospodarczy - wziąć kasę od bogatych głupków z Zachodu i nie oddać Jest nadzieja, że wrócą czasy Gierka, a nawet sam Gierek. Dziennik "Trybuna" zaproponował, aby kandydatem lewicy na prezydenta był syn pierwszego...122