Patent na zyski

Patent na zyski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wybitny amerykański naukowiec ma większy dorobek niż wszyscy czołowi polscy uczeni ostatniego dziesięciolecia! "To najczęściej cytowana lodówka świata" - mówi o swoim laboratorium prof. Bert Vogelstein z Johns Hopkins University w Baltimore. W ostatnich 20 latach opublikował on ponad 360 prac dotyczących głównie genetyki nowotworów, zgromadził ponad 106 tys. cytowań i zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu naukowców. Od lat jest kandydatem do Nagrody Nobla. Opublikował więcej prac, które inni naukowcy cytowali co najmniej 50 razy, niż 25 czołowych polskich uczonych w ostatnim dziesięcioleciu. - W latach 1996-2005 ukazało się jedynie 230 publikacji polskich naukowców, które były cytowane więcej niż 40 razy - mówi twórca rankingu polskich naukowców, prof. Andrzej Pilc z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Aż trzy czwarte tych prac powstało w trzech miastach - Warszawie (71), Krakowie (70) i Gdańsku (27). Najczęściej w ostatnich 20 latach cytowana na świecie praca Polaka należy do biochemika dr. Piotra Chomczyńskiego, który na początku lat 80. wyemigrował do USA. W 1971 r. uzyskał doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, dziś ma znakomicie prosperujące laboratorium biologiczne w Cincinnati. Światowy sukces zawdzięcza badaniom, które ponad 20 lat temu przeprowadził w Polsce. I to jedyna satysfakcja polskiej nauki.
Na początku lat 80. we wszystkich laboratoriach stosowano ultrawirówkę do izolowania kwasu rybonukleinowego (RNA), która kosztowała 100 tys. dolarów. Mogły sobie na nią pozwolić jedynie najbogatsze ośrodki biologii molekularnej. W Polsce na taki luksus nie było pieniędzy. Wtedy właśnie Chomczyński wpadł na pomysł, że do oddzielania RNA wystarczy użyć chloroformu z fenolem i izotiocyjanianem. Czas operacji skrócił się z trzech dni do trzech godzin, a jej koszty zmniejszyły się jeszcze bardziej. Uczony opublikował w 1987 r. nową metodę w pracy "single step method of RNA isolation", a potem ją opatentował. Liczba cytowań tej pracy zaczęła błyskawicznie rosnąć - w połowie lat 90. przekroczyła 5 tys. rocznie. Do dziś - według Instytutu Informacji Naukowej ISI (Institute of Scientific Information) w Filadelfii - uczonego zacytowano ponad 50 tys. razy, co daje mu 17. miejsce wśród najczęściej cytowanych uczonych na świecie. Piotr Chomczyński jest też jednym z najbogatszych naukowców w USA.

Maszyna do cytatów
Do najczęściej cytowanych uczonych należą też ci, którzy opracowują nieskomplikowane, ale użyteczne metody laboratoryjne i badawcze. Powołuje się na nie każdy wykorzystujący je badacz. Z tego m.in. powodu wysoka liczba cytowań, powszechne dziś kryterium oceny naukowców, jest często krytykowana. Najczęściej cytowana w ostatnim półwieczu publikacja, praca O.H. Lowry`ego z 1951 r., dotyczy sposobu pomiaru protein, a nie znaczącego odkrycia. Mimo to cytowano ją już ponad 300 tys. razy i co roku umieszczana jest w bibliografii kolejnych 6 tys. prac. Steven Weinberg opublikował w 1967 r. pracę o "jednolitej teorii wzajemnego słabego i elektromagnetycznego oddziaływania cząstek elementarnych", którą w ciągu dziesięciu lat zacytowano zaledwie kilkadziesiąt razy, ale to właśnie on otrzymał Nagrodę Nobla.
Nikt nie ma jednak wątpliwości, że na rozwój nauki największy wpływ mają ci badacze, którzy są najczęściej cytowani. Niemal wszystkie ośrodki w USA i Europie przy obsadzaniu stanowisk sprawdzają, jak wysoko w rankingu cytowań plasują się naukowcy. - Liczba cytowań jest podstawowym wskaźnikiem jakości publikacji naukowych. Jedynie dobra i nowatorska praca może być wielokrotnie cytowana, na przeciętną publikację inni badacze powołują się raz lub dwa - mówi prof. Pilc. Więcej niż 50 razy cytowanych jest zaledwie 1 proc. publikacji (w Polsce - 0,6 proc.), a ponad 100 razy - 0,3 proc.

Profesor z nazwy
W Polsce jest 5,5 tys. profesorów i doktorów habilitowanych, ale pod względem liczby cytowań na pracę zajmujemy dopiero 82. miejsce na świecie (za Węgrami, Czechami i Estonią). Publikacja polskiego naukowca jest cytowana średnio dwa razy - czterokrotnie rzadziej niż badacza z Austrii. Tylko 2,5 proc. samodzielnych pracowników naukowych znalazło się w rankingu polskich uczonych zajmujących się biologią i medycyną, cytowanych co najmniej tysiąc razy. Najczęściej cytowani są uczeni, którzy największych odkryć dokonywali w Polsce 20-30 lat temu.
Pierwsze miejsce w rankingu polskich naukowców w naukach biologicznych i medycznych ostatniego czterdziestolecia zajmuje prof. Ryszard Gryglewski, farmakolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego (jego prace cytowano ponad 17 tys. razy). W 1976 r. odkrył w londyńskim laboratorium prof. Johna Vane`a, noblisty, zapobiegającą krzepnięciu krwi prostacyklinę, hormon wydzielany przez śródbłonek tętnic. Rok później wykrył tzw. selektywny inhibitor tromboksanów i wyjaśnił podstawowe mechanizmy krzepnięcia krwi. W latach 70. swych największych odkryć dokonał też prof. Andrzej Szczeklik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor ponad 600 prac, w tym jedenastu najczęściej cytowanych w ostatnich 10 latach w polskiej nauce publikacji. Uczony przed 30 laty odkrył, że wywołane aspiryną napady astmy nie są reakcjami alergicznymi, jak sądzono. Okazało się, że ten lek powoduje m.in. wyrzut substancji kurczących oskrzela (nazywanych leukotrienami). Dziś specyfiki z grupy leków antyleukotrienowych są jednymi z najskuteczniejszych środków na astmę.
Tej rangi odkryć w polskiej nauce jest coraz więcej. Kilka lat temu jedynie pojedyncze prace naszych badaczy były publikowane w najbardziej liczących się czasopismach naukowych. Teraz co roku ukazuje się co najmniej kilkadziesiąt takich publikacji. Większość należy do nowego pokolenia światowej klasy polskich badaczy. Jednym z nich jest prof. Jan Lubiński, szef Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie. W rankingu najczęściej cytowanych polskich naukowców w biomedycynie zajął "dopiero" 137. miejsce. Do naukowej ekstraklasy trafił po opublikowaniu w ostatnich latach wyników badań dotyczących genetyki nowotworów. Prace prof. Macieja Żylicza z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie cytowano ponad 4,5 tys. razy (zajmuje 9. miejsce w rankingu minionego czterdziestolecia). Uczony odkrył tzw. białka szoku termicznego wykorzystywane do produkcji szczepionek przeciwnowotworowych. Teraz pracuje nad "białkami stresowymi" wpływającymi na tzw. transformację nowotworową.

Miliardy z badań
Do niedawna polscy uczeni musieli wyjeżdżać za granicę, głównie do USA, by dokonać odkryć cytowanych w liczących się pismach naukowych, często na konto kierujących projektem badawczym innych naukowców. Tak było w wypadku prof. Ryszarda Andruszkiewicza, chemika z Politechniki Gdańskiej, który przyczynił się do opracowania pregabaliny, leku na padaczkę, gdy w latach 80. przebywał w Northwestern University w Evanston w USA. Dziś przedstawiciele światowych koncernów coraz częściej odwiedzają polskie laboratoria z propozycją opatentowania wyników badań, które mogą przynieść miliardy dolarów zysku.
Pierwszym całkowicie polskim lekiem może być szczepionka na czerniaka, opracowana przez prof. Andrzeja Mackiewcza z Centrum Onkologii w Poznaniu. Za kilka tygodni rozpocznie się ostatni etap badań klinicznych tego środka, które oprócz Polski będą prowadzone w Anglii, Niemczech, Holandii i Hiszpanii. - Jeśli potwierdzi się skuteczność tego preparatu, prace nad nim będzie musiała przejąć firma farmaceutyczna, bo wprowadzenie leku na rynek kosztuje około miliarda dolarów - mówi prof. Mackiewicz. Do stworzenia leku na raka może posłużyć białko odkryte przez specjalistów pracujących pod kierunkiem prof. Piotr Stępnia z Zakładu Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Polscy genetycy znaleźli substancję unicestwiającą komórki nowotworowe przez zmuszanie ich do śmierci samobójczej (zwanej apoptozą). To najbardziej poszukiwane białka w onkologii. Wcześniej odkryto dwie substancje wywołujące taki proces (polskie białko apoptozy jest trzecie). Jedną z nich, o nazwie surwiwina, koncern Eli Lilly testuje na pierwszych pacjentach (polska substancja, zgłoszona już do urzędu patentowego, wkrótce będzie testowana na zwierzętach). Tego rodzaju leki mają niszczyć raka od środka, zmuszając nieprawidłowe komórki do samounicestwienia.

Przodownicy nauki
Największą szansą ożywienia nauki i gospodarki w Polsce są coraz lepiej wykształceni i ekspansywni młodzi naukowcy - uważa prestiżowe pismo naukowe "Nature". To dzięki nim za kilka lat w aptekach na całym świecie mogą się pojawić pierwsze leki uzyskane dzięki badaniom prowadzonym w naszym kraju. Część tych środków może być wytwarzana w Polsce, a nie tylko przez dysponujące ogromnymi funduszami koncerny farmaceutyczne. Bioton jest jednym z czterech na świecie producentów rekombinowanej insuliny ludzkiej. Polpharma zamierza produkować polską odmianę viagry. Już przed stu laty prof. Adolf von Harnack z Uniwersytetu Berlińskiego stwierdził w liście do Wilhelma II, że przodownictwo w nauce nie jest wartością hipotetyczną, lecz wpływa na rozwój gospodarczy i ma ogromne znaczenie dla narodu i jego polityki.Andrzej Szczeklik
Jego odkrycia umożliwiły stworzenie leków antyleukotrienowych - jednych z najskuteczniejszych środków na astmęPiotr Stępień znalazł substancję zmuszającą komórki nowotworowe do śmierci samobójczej


Ryszard J. Gryglewski wyjaśnił podstawowe mechanizmy krzepnięcia krwi


Badacz mózgu Prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie, pracując na uniwersytecie w Temple w Filadelfii pod kierunkiem prof. Renato Basergiego, odkrył białko c-Myc regulujące cykl komórkowy. Opublikował wtedy 20 prac w najbardziej prestiżowych periodykach i nauczył się, jak wspomina, warsztatu nowoczesnej biologii molekularnej. Dziś uczony jest jednym z najbardziej znanych badaczy komórek nerwowych mózgu (zajmuje 11. miejsce w rankingu najczęściej cytowanych polskich badaczy biomedycyny). Odkrył niedawno białko o nazwie cyklina D2 odgrywające kluczową rolę w powstawaniu komórek mózgu u ludzi dorosłych (choć do niedawna sądzono, że w dorosłym mózgu nie mogą powstawać nowe neurony). Firmy farmaceutyczne już próbują wykorzystać tego rodzaju substancje do produkcji leków przydatnych w leczeniu choroby Alzheimera i Parkinsona oraz uszkodzeń mózgu powstałych po urazach lub udarach.


Wielki bezimienny Prof. Grzegorz Grynkiewicz, chemik z Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie, stał się jednym z najczęściej cytowanych naukowców w Polsce dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w pierwszej połowie lat 80. minionego stulecia w laboratorium prof. Rogera Y. Tsiena z University of California w Berkeley. Z jego udziałem powstały wtedy dwa innowacyjne rozwiązania powszechnie do dziś stosowane w biologii, fizjologii i medycynie - są to tzw. fluorescencyjne indykatory do pomiaru wewnątrzkomórkowych stężeń jonów wapniowych oraz metoda wprowadzenia do komórek wielofunkcyjnych kwasów karboksylowych. Tylko jedna dotycząca tego zagadnienia publikacja z 1985 r. jest cytowana około tysiąca razy rocznie!


Pierwsza liga biomedycyny
Zestawienie dotyczy ostatnich 10 lat. W nawiasach podano liczbę prac cytowanych co najmniej 40 razy
1. Andrzej Szczeklik, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (11 prac)
2. Jan Potempa, Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński (10 prac)
3. Stefania Jabłońska, Akademia Medyczna w Warszawie (6 prac)
4. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański (5 prac)
5. Ludwik Malendowicz, Akademia Medyczna w Poznaniu (5 prac)
6. Bogdan Wojtyniak, Państwowy Zakład Higieny (5 prac)
7. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (5 prac)
8. Piotr Popik, Instytut Farmakologii PAN (5 prac)
9. Roman Kaliszan, Akademia Medyczna w Gdańsku (4 prace)
10. Stanisław J. Konturek, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (4 prace)
11. Jacek Musiał, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (4 prace)
12. Maciej Żylicz, Uniwersytet Gdański, Akademia Medyczna w Gdańsku (4 prace)
13. Bogdan Banecki, Uniwersytet Gdański (3 prace)
14. Mieczysław Chorąży, Centrum Onkologii w Warszawie (3 prace)
15. Anna Członkowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Akademia Medyczna w Warszawie (3 prace)
16. Andrzej Członkowski, Akademia Medyczna w Warszawie (3 prace)
17. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN (3 prace)
18. Waleria Hryniewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (3 prace)
19. Małgorzata Kohutnicka, Akademia Medyczna w Warszawie (3 prace)
20. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Akademia Medyczna w Warszawie (3 prace)
21. Bogusław Maciejewski, Centrum Onkologii w Gliwicach (3 prace)
22. Jan Lubiński, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (3 prace)
23. Andrzej Pilc, Instytut Farmakologii PAN i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (3 prace)
24. Ryszard Przewłocki, Instytut Farmakologii PAN (3 prace)
25. Krzysztof Składowski, Centrum Onkologii w Gliwicach (3 prace)


Ranking czterdziestolecia
Zestawienie dotyczy lat 1965-2004

1. Ryszard J. Gryglewski -  17000* 604**
CMUJ Kraków farmakologia
2. Grzegorz Grynkiewicz - 16506* 127**
Instytut Farmaceutyczny Warszawa
farmacja, chemia organiczna
3. Stanisław J. Konturek C - 14991* 1146**
MUJ Kraków
fizjologia
4. Stefania Jabłońska - 10190* 877**
AM Warszawa
dermatologia
5. David Shugar -  8900* 455**
IBiB PAN - 
biofizyka
6. Paweł Kisielow - 6143* 121**
IIiTD PAN Wrocław
immunologia
7. Andrzej Szczeklik CMUJ Kraków - 5874* 436**
medycyna
8. Jerzy Maj - 4655* 467**
IF PAN Kraków
farmakologia
9. Maciej Żylicz - 4365* 77**
MIBMiK Gdańsk i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej
biologia
10. Jerzy Vetulani - 4297* 311**
IF PAN Kraków
farmakologia
11. Leszek Kaczmarek - 4155* 207**
IBD PAN Warszawa
biologia
12. Marek Zembala - 4100* 245**
CMUJ Kraków
immunologia - 4088* 252**
13. Tadeusz P. Chorzelski
AM Warszawa
dermatologia
14. Tomasz Brzozowski - 3980* 204**
CMUJ Kraków
fizjologia
15. Krzysztof W. Selmaj -  3896* 126**
Uniwersytet Medyczny Łódź
neurologia
16. Wojciech Kostowski - 3801* 360**
Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz AM Warszawa
farmakologia
17. Aleksander Koj - 3775* 330**
UJ Kraków
biologia
18. Ryszard Przewłocki - 3694* 196**
IF PAN oraz UJ Kraków
farmakologia
19. Jan Potempa - 3666* 194**
UJ Kraków
biochemia
20. Jerzy Stachura - 3470* 263**
CMUJ Kraków
patomorfologia
21. Lech Wojtczak - 3446* 198**
IBD PAN Warszawa
biologia
22. Włodzimierz Ptak - 3444* 221**
CMUJ Kraków
immunologia
23. Andrzej K. Tarkowski - 3349* 138**
UW Warszawa
zoologia
24. Waldemar A. Turski - 3335* 157**
AM Lublin i Instytut Medycyny Wsi
farmakologia
25. Ludwik K. Malendowicz - 3273* 354**
AM Poznań
medycyna

*liczba cytowań **liczba cytowanych publikacji

___________________________

Objaśnienia skrótów
AM - Akademia Medyczna
IMDiK PAN - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M. Mossakowskiego PAN
CMKP - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
CMUJ - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
IBiB PAN - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
IBD PAN - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
IF PAN - Instytut Farmakologii PAN
IIiTD PAN - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
MIBMiK PAN - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN
PAM - Pomorska Akademia Medyczna
PAN - Polska Akademia Nauk
ŚAM - Śląska Akademia Medyczna
UJ - Uniwersytet Jagielloński
- Uniwersytet Łódzki
UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
UW - Uniwersytet Warszawski
Więcej możesz przeczytać w 17/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 17/2005 (1169)

 • Na stronie - Koniec końca 1 maj 2005 Europa wraca do Europy wartości, tak obśmiewanych przez postępowców Jazda na gapę polityków europejskich powoli dobiega końca. I nie kontrolerzy, którzy wejdą do narodowych wagoników Unii Europejskiej, wyproszą gapowiczów. Zrobią to współpasażerowie, którzy mają dość relatywizmu moralnego, niedotrzymywania obietnic i nabijania ich w butelkę. Zrobią to nie dlatego, że są opętani rewolucją moralną, lecz dlatego, że mają dość rewolucji obyczajowych pokolenia `68. Hasło zbuntowanej studenterii paryskiej: "Zakazuje się zakazywać" zużyło się jak wszystkie rewolucyjne erzace Europy. Oczywiście dla przepojonych polityczną poprawnością elit 1968 roku nazywanie kłamstwa - kłamstwem, złodziejstwa - złodziejstwem, nieprawości - nieprawością jest nie tylko nieeleganckie, ale i niewygodne. Zachowują się tak jak ich duchowy przywódca Jean Paul Sartre, przyjaciel ZSRR, który uważał, że "wszyscy antykomuniści to szakale". Sartre miał trochę racji w tym, co mówił, bo komunizm od samego początku cuchnął padliną, rozkładając moralnie władzę i społeczeństwo. 3
 • Wprost od czytelników, 1 maj 2005 MOSKWA CZY WARSZAWA? Lokalizacja majowych uroczystości w Moskwie budzi pewne wątpliwości również z tego względu, że nie znajduje przekonującego uzasadnienia historycznego, które ma np. Warszawa. Bo to Warszawa jest stolicą... 3
 • Skaner 1 maj 2005 Zaryczny pod prądem Zdzisław Zaryczny to osoba znakomicie się poruszająca w Kancelarii Prezydenta. To wynika z zeznań aresztowanych: lobbysty Marka Dochnala i barona paliwowego Jana Bobrka. Według naszych informatorów, ten były... 6
 • Dossier 1 maj 2005 Przy okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej mamy do czynienia z próbami zafałszowania historii naszego regionu Podczas konferencji prasowej JAROSŁAW KACZYŃSKI prezes PiS 9 maja miejsce przywódców Polski nie... 7
 • Kadry 1 maj 2005 8
 • Playback 1 maj 2005 9
 • M&M 1 maj 2005 KAMPANIA DRUGIEJ ŚWIEŻOŚCI 9
 • Poczta 1 maj 2005 POMIESZANIE ZMYSŁÓW Bardzo dziękuję za artykuł poświęcony synestezji ("Pomieszanie zmysłów", nr 15). Cieszę się, że nauka zdefiniowała to, co było ulotne i nie nazwane. Ja też jestem osobą obdarzoną... 9
 • Nałęcz - Apel do generała 1 maj 2005 Panie generale! Niech pan nie jedzie do Moskwy, niech pan nie żyruje afrontu czynionego polskiej armii! W "Rzeczpospolitej" ukazał się apel emerytowanego generała Stanisława Kozieja, profesora i analityka strategii oraz polityki bezpieczeństwa, do generała Wojciecha Jaruzelskiego, by ten nie korzystał z rosyjskiego zaproszenia i nie jechał na obchody 60. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Od drukowanych ostatnio w prasie pohukiwań na gen. Jaruzelskiego tekst ten różni się tym, że gen. Koziej nie ukrywa swojego szacunku dla byłego zwierzchnika. Niczego mu też nie wypomina i nie odmawia moralnego prawa do uczestniczenia w moskiewskich uroczystościach. Co więcej, obecność Jaruzelskiego na placu Czerwonym uznaje za jak najbardziej naturalną, zważywszy na jego syberyjskie zesłanie i niekwestionowane zasługi wojenne. 10
 • Ryba po polsku - Zadowolenie płynące z realizacji 1 maj 2005 Najlepsi Polacy sami piszą do siebie apele o przyzwoitość, uczciwość i zaprzestanie grzebania się w historii Sztuka epistolarna upada. Mało kto pisze dzisiaj listy indywidualne, przetrwały jedynie zbiorowe. Zwłaszcza w Polsce, w której w ostatnich latach co jakiś czas najlepsi Polacy sami piszą do siebie apele o przyzwoitość, uczciwość, zaprzestanie grzebania się w historii i patrzenie w przyszłość. Sami piszą i sami czytają. Reszta porozumiewa się, w sprawach mniej wzniosłych, mailami i SMS-ami. Listów nie pisze, bo nie potrafi. Jedną z ostatnich znanych mi osób, która umie i lubi pisać listy, czytelnym pismem odręcznym, a do tego mądre, jest prof. Władysław Bartoszewski. Chyba dlatego, że potrafi i jest mądry, jest jedynym ministrem spraw zagranicznych III RP, który nie uczestniczył w sporządzaniu listu otwartego do Francuzów, wzywającego ich do przyjęcia konstytucji UE. List - według oceny "Gazety Wyborczej" - podpisali Lech Wałęsa, Adam Michnik, artyści, publicyści oraz intelektualiści. Bardzo trafne rozróżnienie. 11
 • Z życia koalicji 1 maj 2005 NIESTETY, PRZYCICHŁA JAKOŚ SPRAWA PREZYDENCKIEJ kandydatury Longina Pastusiaka. Liderzy SLD nabrali wody w usta. Naszym zdaniem, milczą z powodów oczywistych - boją się, że marszałek Senatu zakasuje całą postkomunistyczną, pożal... 12
 • Z życia opozycji 1 maj 2005 KACZYŃSKIM NADAL ROŚNIE. Ostatnio tak im urosła, że zazielenił się cały parapet. Rzeżucha. JAK CO TYDZIEŃ POSEŁ NOWAK (dawniej Samoobrona, potem odleciał, obecnie okolice Tytana) blokował sejmową mównicę. Jak co tydzień... 13
 • Fotoplastykon 1 maj 2005 www.przyssawka.pl 14
 • Benedykcja Europy 1 maj 2005 Benedykt XVI daje do zrozumienia, że Stary Kontynent powinien się bronić przed nowym barbarzyństwem Wybór Josepha Ratzingera na następcę Jana Pawła II został przywitany z niechęcią przez wiele wpływowych europejskich środowisk. I nie jest to niespodzianka. Wystarczyło się przyjrzeć krytycznym ocenom pontyfikatu Karola Wojtyły. Zostały one stonowane przez jego śmierć, a zwłaszcza ogromne, spontaniczne manifestacje żalu i hołdu dla zmarłego. Krytyka poprzedniego papieża znalazła jednak wyraz w formule odsuniętego przez niego od nauczania Hansa Kuenga, niemieckiego teologa, który określił Jana Pawła II jako "papieża sprzeczności". Według przeciwników, Jan Paweł II wykazywał się wielką wrażliwością na krzywdę ludzką i współodczuwaniem z cierpiącymi, ideowo był jednak konserwatystą, który nie umiał Kościoła "otworzyć" i przełamać utrwalonych w nim przesądów. 16
 • Dywizje papieża 1 maj 2005 Generacja JPII kontra pokolenie `68 Podczas obrad Soboru Watykańskiego II młody ksiądz Joseph Ratzinger siedział w ławie obok bliskiego mu wówczas poglądami ks. Hansa Kuenga. Po latach to Ratzinger doprowadził do pozbawienia Kuenga prawa nauczania teologii katolickiej - m.in. za podawanie w wątpliwość dogmatu o nieomylności papieża. W 1964 r. Ratzinger był wśród założycieli teologicznego pisma "Concilium", które gromadziło tzw. postępowych duchownych. Chciał wtedy modernizować Kościół. Gdy w 1968 r. wybuchły młodzieżowe bunty, ich ostrze było wymierzone w tradycyjne, konserwatywne wartości. Młodzi kontestowali nie tylko tradycyjną kulturę, ale i dorobek chrześcijaństwa. Część kolegów Ratzingera była zafascynowana nowym ruchem, on sam był przerażony. Jak potem mówił, rewolucja 1968 roku zamieniła się w "radykalny atak na ludzką wolność i godność". I ksiądz Ratzinger wyciągnął wnioski: zrozumiał, że pokolenie `68 nie chciało odnowy Kościoła, lecz świata bez Kościoła. 24
 • Pomazaniec Jana Pawła II 1 maj 2005 Ratzinger to najlepsze, co się mogło Polakom przytrafić - można usłyszeć w Watykanie Gdy w poniedziałek 18 kwietnia o godzinie 18.00 w Kaplicy Sykstyńskiej odbywało się pierwsze głosowanie, dziekan Kolegium Kardynalskiego Joseph Ratzinger otrzymał zaledwie około 45 głos-w. Jeszcze mniej dostał emerytowany arcybiskup Mediolanu Carlo Maria Martini, kandydat "postępowy". Martini, ceniony intelektualista, na tyle zasłynął z braku zachwytu nad niektórymi aspektami pontyfikatu Jana Pawła II, że w kurii mówiono o nim "protestant". Pozostałe głosy rozproszyły się pomiędzy papabili z Europy i Ameryki Łacińskiej. 26
 • Łagodny pancernik 1 maj 2005 Kardynał Ratzinger czytał Sienkiewicza i grywał Chopina W dzieciństwie chciał zostać malarzem pokojowym. "Zaimponował mi jeden pan malujący mieszkanie sąsiadów. Długo chciałem iść w jego ślady. Ale kilka lat później w nasze strony przyjechał odziany w purpurę kardynał Faulhaber. Zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie. Powiedziałem sobie wówczas: "Muszę zostać kardynałem!" - opowiadał kard. Ratzinger, gdy stał na czele Kongregacji Nauki Wiary. Trzy lata temu, gdy osiągnął wiek emerytalny, miał sprecyzowane plany co do swej przyszłości. "Chcę wrócić do pracy naukowej. Do swoich książek" - zapowiedział. Ale Jan Paweł II poprosił go, by nie przechodził na emeryturę. Ratzinger mówił wtedy ze smutkiem: "Okazało się, że muszę jeszcze chwilę zostać w Watykanie". W ubiegły wtorek dowiedział się, że w Watykanie zostanie na zawsze. 30
 • Benedykt Polski 1 maj 2005 W Josephie Ratzingerze nie ma nic z pruskiego ducha Jest jeden wymiar, w którym Benedykt XVI nie może być kontynuatorem Jana Pawła II - wyjątkowa więź, jaka łączyła papieża Polaka z rodakami, a szczególnie z Kościołem w Polsce. Jana Paweł II był jednym z nas, doskonale rozumiał specyfikę polskiej religijności i potrafił często wcześniej od polskich biskupów dostrzec problemy i trudności, przed jakimi staje Kościół. W nowym pontyfikacie nie może być zatem automatycznej kontynuacji czy prób przenoszenia doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza. Myli się jednak ten, kto sądzi, że nowy papież o polskim katolicyzmie i religijności wie niewiele. 34
 • Kościół krakowskokatolicki 1 maj 2005 Ranking polskich duchownych Nie wierzcie w te bzdury - tymi słowami abp Stanisław Dziwisz skomentował doniesienia włoskiej prasy, że wkrótce zostanie mianowany krakowskim metropolitą. Niestety, tym samym rozwiał nadzieje wielu Polaków. Jak pokazuje bowiem sondaż Pentora dla "Wprost", większość rodaków abp. Dziwisza chciałaby, aby to właśnie najbliższy współpracownik Jana Pawła II stał się po jego śmierci liderem polskiego Kościoła. A jeśli nie Dziwisz, to przynajmniej ktoś z Krakowa. Aż do V wieku biskupów wybierał lud danego miasta razem z miejscowymi księżmi. W Kościele panowała wówczas zasada: "Ten, kto wszystkim przewodzi, przez wszystkich powinien być wskazany". Wybrany potrzebował jeszcze akceptacji sąsiednich hierarchów, którzy musieli mu udzielić sakry biskupiej, ale zwykle polegało to głównie na sprawdzeniu kwalifikacji duchownego. Gdyby ten model ze starochrześcijańskich gmin przenieść do współczesnego Kościoła, liderem polskich katolików byłby abp Dziwisz. Polskim Kościołem przestałby natomiast rządzić triumwirat Józefów - prymasa Glempa, przewodniczącego episkopatu Michalika i nuncjusza Kowalczyka. Zastąpiłby go tercet krakowski: obok abp. Stanisława Dziwisza tworzyliby go kard. Franciszek Macharski i bp Tadeusz Pieronek. 36
 • Nasz obcy 1 maj 2005 Niemcy są trochę dumni z wyboru kardynała Ratzingera Dlaczego Niemcy nie cieszą się z wyboru swego rodaka na papieża? Takie pytanie zadała gazeta "Bild" i nie potrafiła znaleźć zadowalającej odpowiedzi. Zaniepokojenie negatywnym nastawieniem do Josepha Ratzingera wyraził przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich kard. Karl Lehmann, apelując o korektę w publicznym obrazie nowego papieża. Zaapelował też, by katolicy cieszyli się z tego wyjątkowego dla Niemców wydarzenia w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Niemcy nie potrafią się cieszyć tak jak inne narody - to wiadomo od dawna. Ale najbardziej zastanawiające jest to, że nie stać ich na zwykłe uniesienie, jeśli sukces nie jest równocześnie porażką innych. - Jestem dumny, że jestem Niemcem - powinni w tych dniach mówić rodacy Josepha Ratzingera, ale nie mówią. "Jestem trochę dumny" - powiedział wywodzący się z chadecji prezydent Horst Koehler. Tylko trochę. 40
 • Głowy na eksport 1 maj 2005 Złote Indeksy "Wprost" 2005 Dobre wykształcenie to przede wszystkim dobre naśladownictwo. Wbrew pozorom umysł ludzki znacznie bardziej opiera się na naśladownictwie niż na przenikliwości czy kreacyjności". Tak pisał klasyk liberalnego konserwatyzmu Friedrich von Hayek. 44
 • Giełda 1 maj 2005 Hossa Świat Fiat atakuje Za kilka tygodni na europejskich drogach pojawi się nowe-stare dziecko Fiata - croma. W latach 1985-1994 Fiat sprzedał ponad 450 tys. crom. Był to jeden z większych sukcesów włoskiego koncernu, wówczas... 48
 • Polonizacja unii 1 maj 2005 Indeks "Wprost do Europy": ile zyskaliśmy przez pierwszy rok członkostwa w UE Rzeźnicy płac" ("Stern" z 25 marca), "Polscy glazurnicy nadciągają do Niemiec" ("Der Spiegel" z 4 kwietnia), "Strach przed dumpingiem płac" (austriacki "Kurier" z 14 kwietnia) - to tylko kilka tytułów artykułów zachodnioeuropejskiej prasy, dotyczących dziesięciu nowych państw w UE. Kilkanaście miesięcy wcześniej głównym zmartwieniem francuskich, niemieckich i austriackich mediów było to, ile ich obywatele będą musieli wyłożyć z własnych kieszeni na utrzymanie "ubogich krewnych" w poszerzonej unii. Zamiast dopłacania do budżetu unii (do początku tego roku otrzymaliśmy z Brukseli miliard euro więcej, niż wpłaciliśmy), bankructwa kilkunastu tysięcy naszych firm, masowego wykupu nieruchomości przez cudzoziemców, opanowania gospodarki przez zachodnie koncerny, mamy strach "starej unii" przed tanimi i solidnymi pracownikami z Polski, przed ucieczką przedsiębiorstw do raju niskich podatków, który powstał w Europie Środkowej. 50
 • Tygrys zdechł 1 maj 2005 Polska maszeruje w stronę sklerotycznej starej Europy Czy nasi czytelnicy (ci powyżej trzydziestki!) mogliby sobie wyobrazić dziesięć lat temu międzynarodową konferencję ekonomiczną na temat przezwyciężania problemów postkomunistycznej transformacji, na której nie byłoby przynajmniej jednego referatu poświęconego Polsce i jej sukcesom? W połowie lat 90. było to nie do pomyślenia! No, ale tak było kiedyś. A teraz? Teraz, jak się okazało, spokojnie można zorganizować taką imprezę i nie będzie to dysonansem czy intelektualną prowokacją. 58
 • Ukraińska pułapka 1 maj 2005 Zawarliśmy kolejną umowę na dostawy gazu. Pozornie z Ukrainą, w rzeczywistości z Gazpromem Polska, zamiast się uniezależniać od importu rosyjskiego gazu, jeszcze bardziej się od niego uzależnia. Właśnie został ogłoszony przetarg (nie podlegający ustawie o zamówieniach publicznych, de facto szefowie PGNiG wybiorą zwycięzcę z wolnej ręki) na dostawę rekordowej ilości ponad 3,4 mld m3 gazu do Polski, choć gazu ze Wschodu mamy - mimo przeprowadzonej przez Marka Pola renegocjacji słynnego kontraktu jamalskiego - w nadmiarze. 62
 • Renat i Julia 1 maj 2005 Koniec władzy ukraińskich klanów? Renat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec, w tajemnicy opuścił kraj i w obawie przed aresztowaniem ukrył się w Hiszpanii - dowiedział się "Wprost". 39-letni Achmetow, którego majątek jest wyceniany na 3,5 mld USD, największe pieniądze zarobił za rządów prezydenta Leonida Kuczmy, kupując za bezcen państwowe firmy, głównie z branży stalowej. Dziś zgodność z prawem tych zakupów podważa, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nowy prezydent Wiktor Juszczenko. Problemy ma również drugi najbogatszy Ukrainiec Wiktor Pinczuk (zięć Kuczmy). W całej grze chodzi nie tylko o pieniądze, ale również o politykę. 64
 • 2 x 2 = 4 - Oferta uzdrowicieli 1 maj 2005 Alterglobaliści najchętniej podzieliliby nawet to, czego jeszcze nie wytworzono Nie mam tu, proszę państwa, na myśli bioenergoterapeutów, niekiedy bardzo pożytecznych. Rzecz w tym, że słabiej dokształceni politycy znowu dają się nabierać przeciwnikom wolności na umoczone w humanitarnym sosie antyrynkowe hasła. Noam Chomsky i jemu podobni "idealiści" są znowu modni. Wszystko dlatego, że nierówność materialna - ich zdaniem - stała się nadmierna, że obraża poczucie sprawiedliwości, że trzeba inaczej dzielić ten światowy bochenek chleba. 66
 • Supersam 1 maj 2005 68
 • Erotyczne hafty 1 maj 2005 Zdecydowane kolory, zdobienia haftami i ramiączka inkrustowane kryształkami to propozycje kreatorów bielizny na nadchodzące lato. Po Morganie, Jolidonie i Wolffie kolekcję utrzymaną w tej estetyce zaprezentowała Samanta. Subtelne paski... 68
 • Kwadratura pióra 1 maj 2005 Po ponad 120 latach, które upłynęły od opatentowania przez Lewisa Edsona Watermana pierwszego wiecznego pióra, projektanci tych przyborów doszli do wniosku, że wcale nie muszą one mieć owalnych kształtów. Exception, najnowsza kolekcja... 68
 • Muzyka bez wstrząsów 1 maj 2005 Po flircie designerów z takimi materiałami jak drewno, ebonit, czy guma do łask przy projektowaniu sprzętu hi-fi znów wraca aluminium. Płaska aluminiowa obudowa jest znakiem rozpoznawczym najnowszych odtwarzaczy firmy TEAC. Redukcja... 68
 • Passat z górnej półki 1 maj 2005 W ciągu 32 lat volkswagen passat zmienił się sześciokrotnie. Po ostatnich zabiegach jest dłuższy (4,77 m), szerszy (1,82 m) i wyższy (1,47 m). Powiększył mu się też bagażnik - aż o 90 l. W nowym passacie uwagę przykuwają trzy... 68
 • Matura z matury 1 maj 2005 To głównie nauczyciele zdają obecnie egzamin dojrzałości Dyrektorzy żalili się, że będą musieli spać w szkołach na łóżkach polowych podczas trwania nowej matury. Do ostatniej chwili szukano w jej koncepcji błędów. Wielkim błędem miało być nawet wydanie zakazu przynoszenia na egzamin maskotek. Kłopoty z ustaleniem tego, jak uczniowie mają wychodzić do toalety, przedstawiano niczym małą apokalipsę. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wytykano błędy w testach, krytykowano sposób oceniania - według precyzyjnego schematu, co rzekomo nie pozwalało dostrzec indywidualności. Atakowano koncepcję egzaminu ustnego, czyli obrony tematu wybranego na początku roku szkolnego. Krytykom nowej matury, głównie nauczycielom, wcale nie chodziło o uczniów. Chodziło o to, by było lekko, łatwo i przyjemnie. 70
 • Moda na mody 1 maj 2005 Koniec liniowego rozwoju mody Moda wkracza w tyle obszarów, że najlepszym wyjściem jest zostać jej niewolnikiem" - mawiał Napoleon Bonaparte. Do niedawna miał rację, bo modom się bezwzględnie poddawano. Płaszcze ortalionowe, spodnie dzwony, marmurkowe dżinsy czy marynarki z luźno opadającymi ramionami, czyli klasyka kolejnych dekad, ustanawiały quasi-dyktaturę. Nie sposób obecnie powiedzieć, co należy nosić, żeby być modnym. A raczej czego nosić nie należy. Widać to po wynikach najnowszego sondażu Pentora. Polacy za modne uznali zarówno tweedowe marynarki rodem z lat 60., jak i jedwabne koszule święcące triumfy w połowie ubiegłej dekady czy hiphopowe bluzy z kapturem, dopasowane sztruksy bądź koszulki polo. W ciągu ostatniego tylko sezonu pisma o modzie obwieszczały, że na topie są ubrania w stylu lat 50. i 70., hollywoodzki glamour lat 30., vintage i minimalizm lat 90. Współistnienie tak wielu sprzecznych z sobą i szybko zmieniających się trendów oznacza koniec liniowego rozwoju mody. 74
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Smakosze w bibliotece 1 maj 2005 Piotrusiu! Chciałem prześledzić historię hiszpańskiej wojny domowej, kupiłem więc książkę Barbary Goli i Franciszka Ryszki pt. "Hiszpania", wydaną w ramach sygnowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego serii... 78
 • Druga płeć - Bez pornografii 1 maj 2005 "Pornografia to teoria, zaś przemoc to praktyka" - głosiła Andrea Dworkin, przywódczyni ruchu antypornograficznego Dokładnie trzydzieści pięć lat temu amerykańska antropolog kultury Margaret Mead prorokowała: "Wchodzimy w okres presymboliczny", w którym wszystkie mity i symbole, które do tej pory nadawały znaczenie i ukierunkowywały naszą kulturę, w dużym stopniu utraciły swoją ważność. Stoimy więc przed zadaniem stworzenia "nowej kosmologii". Według uczonej, miała nią być "kultura szanująca seks, przyjemność i zmysłowość, obrazy i mity, które dostarczą wzorców nowej świadomości". Czy tak się stało? Na początku kwietnia w wieku 58 lat zmarła Andrea Dworkin, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci współczesnego feminizmu. Uwielbiana i znienawidzona. Jej wizerunek chętnie wykorzystywano, gdy był potrzebny ktoś do ośmieszenia feministki jako takiej. Wystarczyło wówczas przywołać portret Dworkin: grubej, nieuczesanej i nie interesującej się modą. 80
 • Prigłaszenije w Moskwu 1 maj 2005 Zaproszenie dla polskich polityków do Moskwy częściej przypominało wezwanie niż propozycję Piłsudski zaproszenia do Moskwy nie przyjął. Mimo że czerwona Rosja publicznie deklarowała polskie prawa do świeżo odzyskanej niepodległości, mimo że wysyłała do Warszawy Juliana Marchlewskiego na ambasadora, mimo że gotowa była do najdalej idących ustępstw. Piłsudski nie wierzył Moskwie tym bardziej, im gorętsze i im bardziej szczere wydawały się jej zapewnienia. Gdy w grudniu 1918 r. komisarz spraw zagranicznych Gieorgij Cziczerin namawiał Polaków do rozmów pokojowych, dowództwo Armii Czerwonej wydawało rozkazy do "czerwonego marszu" na pomoc rewolucji socjalistycznej w Niemczech. Gdy w lutym 1919 r. Rosjanie wyrażali zdziwienie wobec niechęci Polaków do uregulowania kwestii spornych, właśnie toczyły się walki pod Berezą Kartuską i Maniewiczami. Piłsudski nie miał już wątpliwości: "Na razie - stwierdził - jestem przekonany, że Sowiety rosyjskie będą usiłowały zaatakować Polskę". 82
 • Zdrada przy Miłej 1 maj 2005 Mordechaj Anielewicz i jego towarzysze zginęli wskutek zdrady - mówią świadkowie, do których dotarł "Wprost" Nie mam najmniejszych wątpliwości, że zostaliśmy zdradzeni przez Żydów - mówi "Wprost" Masza Glajtman Putermilch, jedna z dwóch żyjących mieszkanek bunkra przy Miłej 18, gdzie znajdowała się Kwatera Główna Żydowskiej Organizacji Bojowej. Relacja Heleny Rufeisen-Schuepper, drugiej z ocalałych, to potwierdza. Podobnie jak analiza raportu Juergena Stroopa - kata powstania. 8 maja 1943 r., po prawie miesiącu trwania powstania w getcie, Niemcy odkryli bunkier przy ulicy Miłej 18. Cywilnych mieszkańców zgładzono w obozie w Treblince, a członkowie komendy Żydowskiej Organizacji Bojowej na miejscu popełnili zbiorowe samobójstwo. Kilka osób, które przeżyły atak Niemców, zginęło potem w różnych okolicznościach. 86
 • Know-how 1 maj 2005 Mrówcza pułapka Amazońskie mrówki z gatunku Allomerus decemarticulatus chwytają duże owady w pułapki zbudowane z roślin, na których żyją. Mrówki robią w łodygach otwory o średnicy nieco większej od swoich... 88
 • Patent na zyski 1 maj 2005 Wybitny amerykański naukowiec ma większy dorobek niż wszyscy czołowi polscy uczeni ostatniego dziesięciolecia! "To najczęściej cytowana lodówka świata" - mówi o swoim laboratorium prof. Bert Vogelstein z Johns Hopkins University w Baltimore. W ostatnich 20 latach opublikował on ponad 360 prac dotyczących głównie genetyki nowotworów, zgromadził ponad 106 tys. cytowań i zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu naukowców. Od lat jest kandydatem do Nagrody Nobla. Opublikował więcej prac, które inni naukowcy cytowali co najmniej 50 razy, niż 25 czołowych polskich uczonych w ostatnim dziesięcioleciu. - W latach 1996-2005 ukazało się jedynie 230 publikacji polskich naukowców, które były cytowane więcej niż 40 razy - mówi twórca rankingu polskich naukowców, prof. Andrzej Pilc z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Aż trzy czwarte tych prac powstało w trzech miastach - Warszawie (71), Krakowie (70) i Gdańsku (27). Najczęściej w ostatnich 20 latach cytowana na świecie praca Polaka należy do biochemika dr. Piotra Chomczyńskiego, który na początku lat 80. wyemigrował do USA. W 1971 r. uzyskał doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, dziś ma znakomicie prosperujące laboratorium biologiczne w Cincinnati. Światowy sukces zawdzięcza badaniom, które ponad 20 lat temu przeprowadził w Polsce. I to jedyna satysfakcja polskiej nauki. 90
 • Lekarstwo na miłość 1 maj 2005 Camilla Parker-Bowles jest - według złośliwców - tak podobna do księcia Karola, że różni się od niego głównie strojem i fryzurą Amerykański satyryk Ambrose Bierce w "Diabelskim słowniku" napisał, że uwielbienie to "uprzejme zauważenie, że inna osoba jest podobna do nas samych". Podobnego zdania są naukowcy badający reguły, wedle których powstają i funkcjonują małżeństwa. Przy wyborze partnera kierujemy się przede wszystkim tym, czy jest do nas podobny pod względem poglądów i wyznawanych wartości, a nawet wyglądu! - Te cechy najszybciej można zweryfikować. O tym jednak, czy małżeństwo będzie szczęśliwe, decyduje przede wszystkim podobieństwo osobowości - powiedziała "Wprost" dr Eva Klohnen z University of Iowa, która przeprowadziła jedne z najbardziej szczegółowych badań w tej dziedzinie. 96
 • Bez granic 1 maj 2005 Wyszedł, zaraz wraca Włosi mają nowego biskupa Rzymu, ale nie mają premiera. W środę Silvio Berlusconi, w reakcji na dymisje czterech koalicyjnych ministrów, stwierdził, że i on składa rezygnację, co niezwłocznie uczynił. W... 98
 • Unia Amerykańska 1 maj 2005 Fuzje coraz modniejsze nie tylko wśród firm, ale i państw Gospodarka obciążona deficytem budżetowym, rynek zalany azjatyckimi towarami, Unia Europejska awanturuje się z powodu niskiej wartości dolara, a deficyt w obrotach handlowych USA przybrał gargantuiczne rozmiary. Widmo ataku terrorystów powoduje nie tylko lęk przed ofiarami, ale też obawy przed paraliżem gospodarki. Fala uderzeniowa po kryzysie ekonomicznym w USA objęłaby z czasem cały świat - ostrzegają guru ekonomii - Alan Greenspan i Paul Volcker, obecny i były szef Rezerwy Federalnej. 100
 • Sojusz na wschód 1 maj 2005 NATO ma być zbrojnym ramieniem całej cywilizacji zachodniej Zapowiedzi końca NATO są stanowczo przedwczesne. Ministrowie spraw zagranicznych sojuszu udowodnili podczas spotkania w Wilnie, że po kryzysie wywołanym wojną w Iraku pakt znów mówi jednym głosem. "Dla Ameryki NATO to najważniejsze forum dialogu transatlantyckiego" - oznajmiła Condoleezza Rice, sekretarz stanu USA. "Od kilku lat NATO szybko się zmienia, szukając nowych obszarów działania" - dodał sekretarz generalny Jaap de Hoop Scheffer. - Świat potrzebuje skutecznej organizacji łączącej siłę polityczną i militarną. Sojusz idealnie nadaje się do tej roli - komentuje dla "Wprost" Bruno Tertrais, ekspert Fundacji Badań Strategicznych. 104
 • Ostatni dyktator 1 maj 2005 Aleksander Łukaszenko nie może już ufać nawet własnej bezpiece To człowiek beznadziejnie chory na władzę - mówi Anatol Lebiedźka, szef Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, najważniejszej białoruskiej opozycyjnej partii liberalnej. - Chce jej w całości, choćby wszystko miało lec w gruzach. Stworzył oligarchiczny reżim. By się utrzymać, ciągle potrzebuje spiskującego wroga. Takim wygodnym przeciwnikiem dla Łukaszenki jest Polska. 106
 • Zaginione dzieci Izraela 1 maj 2005 Za 50 lat Żydzi staną się mniejszością we własnym państwie Na początku był Bóg, potem Słońce, woda i Ziemia. A potem Tora i Jerozolima, cała ze szczerego złota. Prawie stuletni Menasze, kes wszystkich kesów, najwyższy kapłan Żydów etiopskich, dobrze pamięta, jak przeżył wielki szok, gdy po wyjściu z żelaznego ptaka, całując ziemię przez Pana obiecaną, nagle zobaczył białego Żyda. - Dlaczego zmieniliście skórę? - nie może zrozumieć do dziś. - Przecież prawdziwi Żydzi powinni być czarni, tak jak my. Starzec, ubrany w białe liturgiczne szaty, w kapeluszu i adidasach, z przewieszonym na szyi zabalsamowanym skarabeuszem, podpiera się kolorowym parasolem za dwa dolary. - Modliliśmy się do tej ziemi przez tysiące lat, ale powiem ci prawdę, biały przyjacielu, jesteśmy rozczarowani. 108
 • Klucznicy pokoju 1 maj 2005 Szaron z twardego generała stał się politykiem zdolnym do kompromisu Klucz do Bliskiego Wschodu trzymają teraz w rękach trzej politycy. Pierwszy raz wszyscy trzej reprezentują świat demokratyczny. To prezydent USA George Bush, premier Izraela Ariel Szaron i przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas. Łączy ich realizm polityczny i dobrze rozumiany pragmatyzm. Dla Abbasa ważniejsza jest poprawa sytuacji ekonomicznej Palestyńczyków, zapewnienie im stabilności i zagwarantowanie pokoju niż wszczynanie kolejnej, nie prowadzącej do niczego dobrego intifady. Zaplanowane na 17 lipca wybory parlamentarne w Autonomii, które mają szansę stać się w pełni demokratyczne, są sygnałem dobrze rokującym całemu regionowi. 111
 • Menu 1 maj 2005 MUZYKA Narcyz z Manchesteru Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie o mnie!" - apeluje ze sceny Morrissey. Sądząc po reakcji publiczności, ma to jak w banku. Choć zespół The Smith`s (z którym Morrissey nagrał największe... 112
 • TV Kulturatura 1 maj 2005 Nareszcie twórcy będą mieli własną telewizję za nasze pieniądze Chcieliście, to macie, i się odczepcie - tak najkrócej można opisać powstanie kanału Kultura w publicznej telewizji. Nieprzypadkowo jego inauguracja zbiega się z kuriozalnym listem otwartym znanych filmowców do liderów Platformy Obywatelskiej. Chodzi o to, żeby za pieniądze podatnika polscy twórcy uszczęśliwiali nas swą sztuką. Wreszcie bez ograniczeń, weryfikacji, konkurencji oraz terroru oglądalności twórcy będą pokazywali to, co im w duszy gra. Dzięki powstaniu kanału Kultura najwięksi bojownicy o dotowaną przez państwo twórczość, m.in. Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz i Krzysztof Zanussi, przywrócą nam utracone wartości i uszlachetnią. Wpływowe lobby twórców przestanie się czepiać, że publiczna telewizja nie wypełnia misji. Szkopuł w tym, że twórcy będą się bawili w stu procentach za nasze pieniądze z abonamentu. 114
 • Antykwariat Europa 1 maj 2005 Przewodnik "Wprost" po pchlich targach Starego Kontynentu Ależ w Polsce są drogie antyki! - mówi Christine Lemaitre, właścicielka sklepu z antykami przy placu Sablon na starym mieście w Brukseli. Kształtująca się w naszym kraju klasa średnia nie tylko dużo musi płacić za stare meble, zegary czy żyrandole, ale ma też wyjątkowo ubogą ofertę. Dziś, przy otwartych granicach, znacznie bardziej niż w Polsce opłaca się kupować antyki w Londynie, Brukseli, Amsterdamie czy Paryżu. Prezentujemy najciekawsze miejsca z antykami w Europie, zarówno dla tych, którzy urządzają mieszkania, jak i dla hobbystów. 117
 • Ueorgan Ludu 1 maj 2005 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 17 (132) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 25 kwietnia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza "UEORGAN LUDU" WZYWA Odpowiadając na... 121
 • Skibą w mur - Gierek wraca! 1 maj 2005 Gierek miał świetny pomysł gospodarczy - wziąć kasę od bogatych głupków z Zachodu i nie oddać Jest nadzieja, że wrócą czasy Gierka, a nawet sam Gierek. Dziennik "Trybuna" zaproponował, aby kandydatem lewicy na prezydenta był syn pierwszego górnika PRL, specjalista od technologii stopów metali prof. Adam Gierek. Pewnie to spóźnione jaja na miniony już dawno prima aprilis, ale wielu woli nie ryzykować i już po cichu kupuje zapasy cukru. Syn Gierka cieszy się dużą popularnością na Śląsku, a za ojcem tęsknią nie tylko w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie już jest rondo im. Edwarda Gierka, a niebawem będzie także pomnik, z czasem pewnie również mauzoleum. 122