Unia Amerykańska

Unia Amerykańska

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fuzje coraz modniejsze nie tylko wśród firm, ale i państw Gospodarka obciążona deficytem budżetowym, rynek zalany azjatyckimi towarami, Unia Europejska awanturuje się z powodu niskiej wartości dolara, a deficyt w obrotach handlowych USA przybrał gargantuiczne rozmiary. Widmo ataku terrorystów powoduje nie tylko lęk przed ofiarami, ale też obawy przed paraliżem gospodarki. Fala uderzeniowa po kryzysie ekonomicznym w USA objęłaby z czasem cały świat - ostrzegają guru ekonomii - Alan Greenspan i Paul Volcker, obecny i były szef Rezerwy Federalnej.
Wielka Ameryka
Odpowiedzią na gospodarczą ekspansję Azji i zarazem ugruntowaniem roli Ameryki Północnej miałoby być, zdaniem niektórych polityków, utworzenie polityczno-ekonomicznej północnoamerykańskiej wspólnoty, obejmującej USA, Kanadę i Meksyk. Mamy już UE, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Ligę Arabską, Unię Afrykańską, a rok temu na konferencji w Peru kraje Ameryki Łacińskiej postanowiły powołać własną wspólnotę. W miarę postępu globalizacji rośnie moda na integracje kontynentalne.
Zwolennicy północnoamerykańskiej unii proponują utworzenie do 2010 r. zintegrowanego bloku gospodarczego ze wspólną strategią bezpieczeństwa. Taki projekt przedstawiła Niezależna Grupa Zadaniowa ds. Przyszłości Ameryki Północnej - zespół polityków, ekonomistów i specjalistów od bezpieczeństwa narodowego - utworzona pod auspicjami trzech prestiżowych organizacji. Po stronie amerykańskiej i meksykańskiej patronami inicjatywy są rady ds. stosunków zagranicznych, w Kanadzie - Narodowy Kongres Liderów Biznesu. Szefami grupy są John Manley, były wicepremier Kanady i obecny minister finansów, William Weld, były gubernator stanu Massachusetts, i Andres Rosenthal, były ambasador Meksyku przy ONZ.
Zwolennicy integracji wskazują na pozytywne efekty inicjatywy, która doprowadziła do liberalizacji handlu w obrębie kontynentu, czyli do powstania NAFTA. NAFTA ujednoliciła też prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej, mechanizmów rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, standardów zatrudnienia i ochrony środowiska. "Kontynentaliści" chcą pójść dalej i stworzyć wspólnotę, która zapewni krajom północnoamerykańskim większe bezpieczeństwo i bardziej konkurencyjny wspólny rynek. Chodzi zwłaszcza o konkurowanie z Azją. Polityczne i prawne granice takiej unii określiłyby wspólne taryfy celne i strategia bezpieczeństwa.

Skala integracji
Wiele wskazuje na to, że Ameryka będzie miała coraz częściej do czynienia z ponadpaństwowymi strukturami. Z UE i jej 450-milionowym rynkiem; z ASEAN, obejmującym kraje zamieszkane przez 500 mln osób i uważanym przez "Wall Street Journal" za strefę "największej wolności ekonomicznej". Liga Arabska, choć kłótliwa i nieefektywna we współpracy ekonomicznej, ma największy przyrost naturalny; w latach 80. jej kraje miały 167 mln obywateli, w ubiegłym roku już 280 mln. Państwa Afryki stworzyły nową Unię Afrykańską obejmującą 53 kraje. Zalążkiem wspólnego rynku w Ameryce Łacińskiej był Mercosur, zrzeszający Brazylię, Argentynę Urugwaj i Paragwaj. Proponowana "wspólnota narodów" w Ameryce Łacińskiej ma objąć wszystkie państwa kontynentu.
Myślenie kontynentalne ogarnia coraz więcej regionów. Inspirują je względy bezpieczeństwa, wola uniknięcia konfliktów regionalnych i nadzieje na gospodarczą synergię. Moda na fuzje przeniosła się z poziomu przedsiębiorstw na poziom państw. Niektóre z tych wspólnot są jeszcze in statu nascendi, inne zapowiadają dalszą integrację. ASEAN właśnie określiło cele: integracja walut, ceł oraz systemów ubezpieczeń, strategia antyterrorystyczna, walka z praniem pieniędzy oraz pomoc dla słabiej rozwiniętych członków stowarzyszenia. Liga Arabska rok temu zaskoczyła resztę świata nieśmiałymi próbami ogłoszenia takich wytycznych jak "konsolidacja procesów demokratycznych, ochrona praw człowieka, przyznanie kobietom większej roli w społeczeństwie i budowa społeczeństwa obywatelskiego". Niewiele z tego na razie wynika, ale samo wyartykułowanie takich planów dobrze wróży rozwojowi regionu.
Unia Afrykańska zaproponowała stworzenie panafrykańskiego parlamentu i sądu najwyższego, centralnego banku i wspólnej waluty. Ameryka Południowa chce wprowadzić w życie marzenie Simóna Bolivara o federacji państw Ameryki Łacińskiej. Oznaczałoby to utworzenie wspólnego rynku i waluty, parlamentu i przyznanie wszystkim obywatelom południowoamerykańskich paszportów. Wprawdzie mimo deklaracji państwa tego kontynentu nie mogą z sobą dojść do ładu, ale spaja je, oględnie mówiąc, rezerwa wobec USA. Z większym lub mniejszym powodzeniem kontynenty, subkontynenty i archipelagi tworzą ponadnarodowe wspólnoty. Tylko Chiny pozostają nie stowarzyszonym Państwem Środka.

Unia bez biurokratów
USA dotychczas nie kwapiły się do tworzenia sojuszów ekonomicznych. Wszyscy inni chcą jednak korzystać grupowo z szans globalizacji i metod zapobiegania jej niebezpieczeństwom - od terroryzmu po globalne "grypy finansowe". Każda wspólnota szuka mechanizmów ochronnych w kwestii taryf celnych, kursów walutowych, preferencji partnerów handlowych czy innych form protekcjonizmu. Propagujące neoliberalny kapitalizm USA same stosują małe stawki ceł zaporowych, ale wkrótce mogą się znaleźć w towarzystwie ponadpaństwowych struktur mających większe zakusy na ochronę własnych rynków.
Trójstronna grupa zadaniowa, opracowująca północnoamerykańską integrację, szuka własnej odpowiedzi na falę kontynentalnych fuzji. Wskazuje na trzy obszary, od których należałoby rozpocząć tworzenie wspólnoty. Po pierwsze, rekomenduje stworzenie wspólnej strategii bezpieczeństwa (i trójstronnego centrum wywiadu). "Zagrożenia [terroryzmu] przekraczają granice jednego państwa i nie mogą być sprawą wyłącznie jednego rządu" - mówi raport grupy. W kwestii obronności proponuje się rozbudowę Północnoamerykańskiego Dowództwa Sił Powietrznych (Kanada i USA) i ściślejszą współpracę militarną z Meksykiem.
Drugi obszar integracji to gospodarcza odpowiedź na potęgę ekonomiczną Azji. Ameryka Północna powinna, zdaniem "kontynentalistów", uwolnić wewnętrzny handel i wprowadzić zewnętrzne, sektorowe taryfy celne. Zwłaszcza należałoby zliberalizować handel w sektorze energetycznym. Kanada i Meksyk to najwięksi eksporterzy ropy do USA; Kanada dostarcza też USA 95 proc. importowanego gazu naturalnego i 100 proc. importowanej energii elektrycznej. Integracja zakłada wspólną pracę nad modyfikacją i rozbudową infrastruktury energetycznej, pełniejszym wykorzystaniem zasobów kontynentalnych i redukcją emisji szkodliwych gazów. To ostatnie byłoby alternatywą wobec protokołu z Kyoto.
Trzecia kwestia to gospodarcze zacofanie Meksyku. Nędza południowych regionów tego kraju sprzyja masowej, nielegalnej emigracji; brak infrastruktury nie daje nadziei na przypływ inwestycji. Przestarzałe metody wydobycia ropy nie pozwalają na zwiększenie eksportu surowca do USA. Grupa zadaniowa proponuje więc utworzenie Północnoamerykańskiego Funduszu Inwestycyjnego, który skieruje kredyty, inwestycje i know-how do Meksyku.
Raport grupy w sprawie przyszłości Ameryki Północnej podkreśla, że "wspólnota nie będzie budowana na modelu UE ani nie będzie zmierzać do stworzenia rozbudowanej, ponadnarodowej biurokracji". Głównym celem ma być "stworzenie jednej przestrzeni ekonomicznej i ustanowienie strefy bezpieczeństwa, chroniącej region przed zewnętrznymi zagrożeniami".

Wielki konsument
Czy zewnętrzne, kontynentalne taryfy celne położyłyby kres temu, co "The Economist" nazywa "narkotycznym uzależnieniem krajów azjatyckich od eksportu"? Może, ale amerykański konsument uwielbia tanie towary i może zagłosować portfelem przeciw protekcjonizmowi. Na razie prezydent Bush nie wspomina o zintegrowanej Wspólnocie Ameryki Północnej. Podczas marcowego szczytu z udziałem prezydenta VicenteŐa Foxa i premiera Paula Martina szefowie państw zapowiedzieli jednak utworzenie układu Partnerstwo na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Ameryce Północnej. Bush o nowej inicjatywie powiedział: "Fundamentalnym pytaniem jest to, czy możemy rozwijać ten związek? Odpowiedź brzmi - zdecydowanie tak".
WIĘZI KONTYNENTALNE
Unia Europejska
Za datę jej powstania uznaje się 9 maja 1950 r., kiedy Robert Schuman, minister spraw zagranicznych Francji, przedstawił po raz pierwszy projekt wspólnoty.
Populacja: około 450 mln
Liczba krajów członkowskich: 25

Liga Arabska
Powołana do życia w Kairze w 1945 r.
Populacja: około 300 mln
Liczba krajów członkowskich: 22

Unia Afrykańska
Powołana w miejsce Organizacji Jedności Afrykańskiej w 2002 r. w Addis Abebie. Parlament UA powstał 2004 r. Wzorowana na UE.
Populacja: Około 767 mln
Liczba krajów członkowskich: 53

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Powołane do życia w 1967 r. w Bangkoku.
Populacja: około 500 mln
Liczba krajów członkowskich: 10

Wspólnota państw Ameryki Południowej
Powstała w grudniu 2004 i łączy dwie organizacje: Wspólnotę Państw Andyjskich oraz Mercosur. Do pełnego połączenia tych dojdzie w 2007 r. Pełna integracja państw Ameryki Południowej ma nastąpić w 2019 r.
Populacja: 220 mln
Liczba krajów członkowskich: 10, docelowo 12
Więcej możesz przeczytać w 17/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 17/2005 (1169)

 • Na stronie - Koniec końca1 maj 2005Europa wraca do Europy wartości, tak obśmiewanych przez postępowców Jazda na gapę polityków europejskich powoli dobiega końca. I nie kontrolerzy, którzy wejdą do narodowych wagoników Unii Europejskiej, wyproszą gapowiczów. Zrobią to...3
 • Wprost od czytelników,1 maj 2005MOSKWA CZY WARSZAWA? Lokalizacja majowych uroczystości w Moskwie budzi pewne wątpliwości również z tego względu, że nie znajduje przekonującego uzasadnienia historycznego, które ma np. Warszawa. Bo to Warszawa jest stolicą państwa,...3
 • Skaner1 maj 2005Zaryczny pod prądem Zdzisław Zaryczny to osoba znakomicie się poruszająca w Kancelarii Prezydenta. To wynika z zeznań aresztowanych: lobbysty Marka Dochnala i barona paliwowego Jana Bobrka. Według naszych informatorów, ten były dziennikarz...6
 • Dossier1 maj 2005Przy okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej mamy do czynienia z próbami zafałszowania historii naszego regionu Podczas konferencji prasowej JAROSŁAW KACZYŃSKI prezes PiS 9 maja miejsce przywódców Polski nie jest w...7
 • Kadry1 maj 20058
 • Playback1 maj 20059
 • M&M1 maj 2005KAMPANIA DRUGIEJ ŚWIEŻOŚCI9
 • Poczta1 maj 2005POMIESZANIE ZMYSŁÓW Bardzo dziękuję za artykuł poświęcony synestezji ("Pomieszanie zmysłów", nr 15). Cieszę się, że nauka zdefiniowała to, co było ulotne i nie nazwane. Ja też jestem osobą obdarzoną synestezją. Odkąd...9
 • Nałęcz - Apel do generała1 maj 2005Panie generale! Niech pan nie jedzie do Moskwy, niech pan nie żyruje afrontu czynionego polskiej armii! W "Rzeczpospolitej" ukazał się apel emerytowanego generała Stanisława Kozieja, profesora i analityka strategii oraz polityki bezpieczeństwa,...10
 • Ryba po polsku - Zadowolenie płynące z realizacji1 maj 2005Najlepsi Polacy sami piszą do siebie apele o przyzwoitość, uczciwość i zaprzestanie grzebania się w historii Sztuka epistolarna upada. Mało kto pisze dzisiaj listy indywidualne, przetrwały jedynie zbiorowe. Zwłaszcza w Polsce, w której w...11
 • Z życia koalicji1 maj 2005NIESTETY, PRZYCICHŁA JAKOŚ SPRAWA PREZYDENCKIEJ kandydatury Longina Pastusiaka. Liderzy SLD nabrali wody w usta. Naszym zdaniem, milczą z powodów oczywistych - boją się, że marszałek Senatu zakasuje całą postkomunistyczną, pożal się Boże,...12
 • Z życia opozycji1 maj 2005KACZYŃSKIM NADAL ROŚNIE. Ostatnio tak im urosła, że zazielenił się cały parapet. Rzeżucha. JAK CO TYDZIEŃ POSEŁ NOWAK (dawniej Samoobrona, potem odleciał, obecnie okolice Tytana) blokował sejmową mównicę. Jak co tydzień platformie spadało....13
 • Fotoplastykon1 maj 2005www.przyssawka.pl14
 • Benedykcja Europy1 maj 2005Benedykt XVI daje do zrozumienia, że Stary Kontynent powinien się bronić przed nowym barbarzyństwem Wybór Josepha Ratzingera na następcę Jana Pawła II został przywitany z niechęcią przez wiele wpływowych europejskich środowisk. I nie jest to...16
 • Dywizje papieża1 maj 2005Generacja JPII kontra pokolenie `68 Podczas obrad Soboru Watykańskiego II młody ksiądz Joseph Ratzinger siedział w ławie obok bliskiego mu wówczas poglądami ks. Hansa Kuenga. Po latach to Ratzinger doprowadził do pozbawienia Kuenga prawa...24
 • Pomazaniec Jana Pawła II1 maj 2005Ratzinger to najlepsze, co się mogło Polakom przytrafić - można usłyszeć w Watykanie Gdy w poniedziałek 18 kwietnia o godzinie 18.00 w Kaplicy Sykstyńskiej odbywało się pierwsze głosowanie, dziekan Kolegium Kardynalskiego Joseph Ratzinger...26
 • Łagodny pancernik1 maj 2005Kardynał Ratzinger czytał Sienkiewicza i grywał Chopina W dzieciństwie chciał zostać malarzem pokojowym. "Zaimponował mi jeden pan malujący mieszkanie sąsiadów. Długo chciałem iść w jego ślady. Ale kilka lat później w nasze strony przyjechał...30
 • Benedykt Polski1 maj 2005W Josephie Ratzingerze nie ma nic z pruskiego ducha Jest jeden wymiar, w którym Benedykt XVI nie może być kontynuatorem Jana Pawła II - wyjątkowa więź, jaka łączyła papieża Polaka z rodakami, a szczególnie z Kościołem w Polsce. Jana Paweł II był...34
 • Kościół krakowskokatolicki1 maj 2005Ranking polskich duchownych Nie wierzcie w te bzdury - tymi słowami abp Stanisław Dziwisz skomentował doniesienia włoskiej prasy, że wkrótce zostanie mianowany krakowskim metropolitą. Niestety, tym samym rozwiał nadzieje wielu Polaków. Jak...36
 • Nasz obcy1 maj 2005Niemcy są trochę dumni z wyboru kardynała Ratzingera Dlaczego Niemcy nie cieszą się z wyboru swego rodaka na papieża? Takie pytanie zadała gazeta "Bild" i nie potrafiła znaleźć zadowalającej odpowiedzi. Zaniepokojenie negatywnym nastawieniem do...40
 • Głowy na eksport1 maj 2005Złote Indeksy "Wprost" 2005 Dobre wykształcenie to przede wszystkim dobre naśladownictwo. Wbrew pozorom umysł ludzki znacznie bardziej opiera się na naśladownictwie niż na przenikliwości czy kreacyjności". Tak pisał klasyk liberalnego...44
 • Giełda1 maj 2005Hossa Świat Fiat atakuje Za kilka tygodni na europejskich drogach pojawi się nowe-stare dziecko Fiata - croma. W latach 1985-1994 Fiat sprzedał ponad 450 tys. crom. Był to jeden z większych sukcesów włoskiego koncernu, wówczas...48
 • Polonizacja unii1 maj 2005Indeks "Wprost do Europy": ile zyskaliśmy przez pierwszy rok członkostwa w UE Rzeźnicy płac" ("Stern" z 25 marca), "Polscy glazurnicy nadciągają do Niemiec" ("Der Spiegel" z 4 kwietnia), "Strach przed dumpingiem płac" (austriacki "Kurier" z 14...50
 • Tygrys zdechł1 maj 2005Polska maszeruje w stronę sklerotycznej starej Europy Czy nasi czytelnicy (ci powyżej trzydziestki!) mogliby sobie wyobrazić dziesięć lat temu międzynarodową konferencję ekonomiczną na temat przezwyciężania problemów postkomunistycznej...58
 • Ukraińska pułapka1 maj 2005Zawarliśmy kolejną umowę na dostawy gazu. Pozornie z Ukrainą, w rzeczywistości z Gazpromem Polska, zamiast się uniezależniać od importu rosyjskiego gazu, jeszcze bardziej się od niego uzależnia. Właśnie został ogłoszony przetarg (nie podlegający...62
 • Renat i Julia1 maj 2005Koniec władzy ukraińskich klanów? Renat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec, w tajemnicy opuścił kraj i w obawie przed aresztowaniem ukrył się w Hiszpanii - dowiedział się "Wprost". 39-letni Achmetow, którego majątek jest wyceniany na 3,5 mld USD,...64
 • 2 x 2 = 4 - Oferta uzdrowicieli1 maj 2005Alterglobaliści najchętniej podzieliliby nawet to, czego jeszcze nie wytworzono Nie mam tu, proszę państwa, na myśli bioenergoterapeutów, niekiedy bardzo pożytecznych. Rzecz w tym, że słabiej dokształceni politycy znowu dają się nabierać...66
 • Supersam1 maj 200568
 • Erotyczne hafty1 maj 2005Zdecydowane kolory, zdobienia haftami i ramiączka inkrustowane kryształkami to propozycje kreatorów bielizny na nadchodzące lato. Po Morganie, Jolidonie i Wolffie kolekcję utrzymaną w tej estetyce zaprezentowała Samanta. Subtelne paski połączono...68
 • Kwadratura pióra1 maj 2005Po ponad 120 latach, które upłynęły od opatentowania przez Lewisa Edsona Watermana pierwszego wiecznego pióra, projektanci tych przyborów doszli do wniosku, że wcale nie muszą one mieć owalnych kształtów. Exception, najnowsza kolekcja Watermana,...68
 • Muzyka bez wstrząsów1 maj 2005Po flircie designerów z takimi materiałami jak drewno, ebonit, czy guma do łask przy projektowaniu sprzętu hi-fi znów wraca aluminium. Płaska aluminiowa obudowa jest znakiem rozpoznawczym najnowszych odtwarzaczy firmy TEAC. Redukcja wstrząsów,...68
 • Passat z górnej półki1 maj 2005W ciągu 32 lat volkswagen passat zmienił się sześciokrotnie. Po ostatnich zabiegach jest dłuższy (4,77 m), szerszy (1,82 m) i wyższy (1,47 m). Powiększył mu się też bagażnik - aż o 90 l. W nowym passacie uwagę przykuwają trzy rozwiązania:...68
 • Matura z matury1 maj 2005To głównie nauczyciele zdają obecnie egzamin dojrzałości Dyrektorzy żalili się, że będą musieli spać w szkołach na łóżkach polowych podczas trwania nowej matury. Do ostatniej chwili szukano w jej koncepcji błędów. Wielkim błędem miało być nawet...70
 • Moda na mody1 maj 2005Koniec liniowego rozwoju mody Moda wkracza w tyle obszarów, że najlepszym wyjściem jest zostać jej niewolnikiem" - mawiał Napoleon Bonaparte. Do niedawna miał rację, bo modom się bezwzględnie poddawano. Płaszcze ortalionowe, spodnie dzwony,...74
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Smakosze w bibliotece1 maj 2005Piotrusiu! Chciałem prześledzić historię hiszpańskiej wojny domowej, kupiłem więc książkę Barbary Goli i Franciszka Ryszki pt. "Hiszpania", wydaną w ramach sygnowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego serii...78
 • Druga płeć - Bez pornografii1 maj 2005"Pornografia to teoria, zaś przemoc to praktyka" - głosiła Andrea Dworkin, przywódczyni ruchu antypornograficznego Dokładnie trzydzieści pięć lat temu amerykańska antropolog kultury Margaret Mead prorokowała: "Wchodzimy w okres presymboliczny", w...80
 • Prigłaszenije w Moskwu1 maj 2005Zaproszenie dla polskich polityków do Moskwy częściej przypominało wezwanie niż propozycję Piłsudski zaproszenia do Moskwy nie przyjął. Mimo że czerwona Rosja publicznie deklarowała polskie prawa do świeżo odzyskanej niepodległości, mimo że...82
 • Zdrada przy Miłej1 maj 2005Mordechaj Anielewicz i jego towarzysze zginęli wskutek zdrady - mówią świadkowie, do których dotarł "Wprost" Nie mam najmniejszych wątpliwości, że zostaliśmy zdradzeni przez Żydów - mówi "Wprost" Masza Glajtman Putermilch, jedna z dwóch żyjących...86
 • Know-how1 maj 2005Mrówcza pułapka Amazońskie mrówki z gatunku Allomerus decemarticulatus chwytają duże owady w pułapki zbudowane z roślin, na których żyją. Mrówki robią w łodygach otwory o średnicy nieco większej od swoich główek...88
 • Patent na zyski1 maj 2005Wybitny amerykański naukowiec ma większy dorobek niż wszyscy czołowi polscy uczeni ostatniego dziesięciolecia! "To najczęściej cytowana lodówka świata" - mówi o swoim laboratorium prof. Bert Vogelstein z Johns Hopkins University w Baltimore. W...90
 • Lekarstwo na miłość1 maj 2005Camilla Parker-Bowles jest - według złośliwców - tak podobna do księcia Karola, że różni się od niego głównie strojem i fryzurą Amerykański satyryk Ambrose Bierce w "Diabelskim słowniku" napisał, że uwielbienie to "uprzejme zauważenie, że inna...96
 • Bez granic1 maj 2005Wyszedł, zaraz wraca Włosi mają nowego biskupa Rzymu, ale nie mają premiera. W środę Silvio Berlusconi, w reakcji na dymisje czterech koalicyjnych ministrów, stwierdził, że i on składa rezygnację, co niezwłocznie uczynił. W czwartek był...98
 • Unia Amerykańska1 maj 2005Fuzje coraz modniejsze nie tylko wśród firm, ale i państw Gospodarka obciążona deficytem budżetowym, rynek zalany azjatyckimi towarami, Unia Europejska awanturuje się z powodu niskiej wartości dolara, a deficyt w obrotach handlowych USA przybrał...100
 • Sojusz na wschód1 maj 2005NATO ma być zbrojnym ramieniem całej cywilizacji zachodniej Zapowiedzi końca NATO są stanowczo przedwczesne. Ministrowie spraw zagranicznych sojuszu udowodnili podczas spotkania w Wilnie, że po kryzysie wywołanym wojną w Iraku pakt znów mówi...104
 • Ostatni dyktator1 maj 2005Aleksander Łukaszenko nie może już ufać nawet własnej bezpiece To człowiek beznadziejnie chory na władzę - mówi Anatol Lebiedźka, szef Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, najważniejszej białoruskiej opozycyjnej partii liberalnej. - Chce jej w...106
 • Zaginione dzieci Izraela1 maj 2005Za 50 lat Żydzi staną się mniejszością we własnym państwie Na początku był Bóg, potem Słońce, woda i Ziemia. A potem Tora i Jerozolima, cała ze szczerego złota. Prawie stuletni Menasze, kes wszystkich kesów, najwyższy kapłan Żydów etiopskich,...108
 • Klucznicy pokoju1 maj 2005Szaron z twardego generała stał się politykiem zdolnym do kompromisu Klucz do Bliskiego Wschodu trzymają teraz w rękach trzej politycy. Pierwszy raz wszyscy trzej reprezentują świat demokratyczny. To prezydent USA George Bush, premier Izraela...111
 • Menu1 maj 2005MUZYKA Narcyz z Manchesteru Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie o mnie!" - apeluje ze sceny Morrissey. Sądząc po reakcji publiczności, ma to jak w banku. Choć zespół The Smith`s (z którym Morrissey nagrał największe...112
 • TV Kulturatura1 maj 2005Nareszcie twórcy będą mieli własną telewizję za nasze pieniądze Chcieliście, to macie, i się odczepcie - tak najkrócej można opisać powstanie kanału Kultura w publicznej telewizji. Nieprzypadkowo jego inauguracja zbiega się z kuriozalnym listem...114
 • Antykwariat Europa1 maj 2005Przewodnik "Wprost" po pchlich targach Starego Kontynentu Ależ w Polsce są drogie antyki! - mówi Christine Lemaitre, właścicielka sklepu z antykami przy placu Sablon na starym mieście w Brukseli. Kształtująca się w naszym kraju klasa średnia nie...117
 • Ueorgan Ludu1 maj 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 17 (132) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 25 kwietnia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza "UEORGAN LUDU" WZYWA Odpowiadając na postulaty...121
 • Skibą w mur - Gierek wraca!1 maj 2005Gierek miał świetny pomysł gospodarczy - wziąć kasę od bogatych głupków z Zachodu i nie oddać Jest nadzieja, że wrócą czasy Gierka, a nawet sam Gierek. Dziennik "Trybuna" zaproponował, aby kandydatem lewicy na prezydenta był syn pierwszego...122