Biurowiec w portfelu

Biurowiec w portfelu

Jak zarabiać na hossie budowlanej, nie będąc milionerem
Są namacalne, solidne, piękne, artystyczne. Po prostu kocham nieruchomości" - stwierdził kiedyś Donald Trump, ekscentryczny amerykański multimilioner, do którego należy w sumie około 1,7 mln m² powierzchni biurowej, hotelowej i mieszkaniowej na Manhattanie. Trudno nie przyznać mu racji, zwłaszcza w Polsce, gdzie tylko w ubiegłym roku ceny mieszkań w kilku największych miastach (stanowiących 60-70 proc. naszego rynku) wzrosły przeciętnie o połowę. Inwestycyjny szał w sektorze nieruchomości udziela się kolejnym przedsiębiorcom. Na przykład kontrolujący Getin Holding miliarder Leszek Czarnecki kilka miesięcy temu kupił najwyższy we Wrocławiu wieżowiec Poltegor i chce go wyburzyć, by postawić w tym miejscu kosztem około 1,2 mld zł gigantyczne centrum mieszkalno-biurowo-handlowe (o łącznej powierzchni około 300 tys. m2), w tym najwyższy w kraju budynek - dwustumetrowy wieżowiec Sky Tower. Tysiące mniej zamożnych Polaków robi to samo, tyle że w innej skali: kupują mieszkanie lub nawet kilka z myślą o odsprzedaniu ich z zyskiem; zakładają małe firmy deweloperskie, by postawić i sprzedać kilka domów lub apartamentowiec.
Na budowlanej hossie mogą zarabiać również ci, których nie stać na kupno mieszkania lub domu tylko dla spekulacji. Pojawia się u nas coraz więcej funduszy inwestujących w nieruchomości; wydając od stu złotych wzwyż, możemy nabyć wystawiane przez nie certyfikaty i pośrednio zostać właścicielem kawałka biurowca, centrum handlowego lub osiedla apartamentowców w Warszawie albo akcji spółek budujących w Budapeszcie czy nawet w Tokio.

Twój kawałek podłogi
Biurowiec Trinity Park w Warszawie, handlowo-rozrywkowe Alfa Centrum w Olsztynie, osiedle Salwator City w Krakowie - to przykłady nieruchomości, których współwłaścicielami stali się pośrednio klienci funduszu Arka BZ WBK Rynku Nieruchomości. Pierwszy na rynku umożliwił swoim klientom "wejście w buty" Trumpa, ogłaszając zapisy dla chętnych latem 2004 r. (nominalna cena każdego certyfikatu wynosiła 97 zł). - Mamy w portfelu trzy centra handlowe, magazyn, biurowce. Założyliśmy, że na rynku mieszkań będziemy lokować nie więcej niż 25 proc. pieniędzy, skupiając się na bezpieczniejszym rynku nieruchomości komercyjnych - mówi Agnieszka Jachowicz, dyrektor zarządzający funduszem Arka BZ WBK Rynku Nieruchomości. Fundusz zebrał 339 mln zł (około 40 proc. certyfikatów wykupiły osoby fizyczne) i obecnie jest bliski zamknięcia procesu inwestycyjnego; prawie cały kapitał został już wydany na zakup nieruchomości. Czynsze z ich wynajmu oraz pieniądze uzyskane ze sprzedaży będą zyskiem klientów funduszu w chwili, gdy zakończy on działalność.
Niewiele później na rynku pojawił się fundusz Skarbiec Rynku Nieruchomości (sprzedawał certyfikaty po 1000 zł). - Obecnie mamy trzy fundusze tego rodzaju. Skarbiec Rynku Nieruchomości inwestuje w osiedla budowane przez deweloperów w największych polskich miastach, Skarbiec Rynku Mieszkaniowego kupuje mieszkania w całych pakietach, głównie w stolicy, a Citi Living Polska robi to samo, ale skierowany jest do inwestorów zagranicznych. Do tej pory inwestujemy wyłącznie na rynku mieszkaniowym, gdyż uważamy go za jeden z najbardziej perspektywicznych - wyjaśnia Aleksander Jankowski, zarządzający tymi dwoma ostatnimi funduszami w Skarbiec TFI. Ogólna zasada działania funduszy pozostaje wspólna: pieniądze są lokowane w nieruchomości, które następnie są sprzedawane, a zyski dzielony jest między członków funduszy.

Czekając na okazję
Czas, na który są powoływane fundusze nieruchomości, jest zróżnicowany: od trzech, czterech do dziesięciu i więcej lat. Tak czy inaczej, proces inwestowania w nieruchomości jest długotrwały, chyba że fundusz kupuje po prostu akcje spółek działających na tym rynku.
Choć z czasem powstaje ich w Polsce coraz więcej, wyspecjalizowane fundusze nieruchomości w przeważającej części są zamknięte. Oznacza to, że wystawiane przez nie certyfikaty można kupić tylko w okresie subskrypcji, a umorzyć (czyli odebrać zainwestowaną kwotę i zyski) - po zakończeniu przez taki fundusz działalności. Pewnym wyjątkiem są te z zamkniętych funduszy, które umożliwiają wycofanie części lub wszystkich pieniędzy na przykład co miesiąc albo kwartał.
Teoretycznie, certyfikatami można handlować na giełdzie, ale w rzeczywistości płynność takich papierów jest niemal zerowa. Na przykład Skarbiec Rynku Mieszkaniowego w grudniu 2005 r. zebrał od osób fizycznych 61,4 mln zł, ale jeden certyfikat kosztował aż 220 tys. zł, co oznacza, że jest ich w sumie 279. Szansa, by odkupić choć jeden, jest znikoma. Dlatego ci, którzy nie skorzystali dotychczas z oferty takich funduszy zamkniętych, muszą czekać na pojawienie się na rynku następnych. Na wiosnę nowe fundusze zamierza uruchomić KBC, najprawdopodobniej jeszcze w tym roku powstanie też kolejny fundusz Arki.
Polski rynek jest jeszcze w powijakach - pieniądze zgromadzone przez fundusze nieruchomości to zaledwie około 2 proc. aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych. Większość z nich jest też na rynku zbyt krótko, by miarodajnie ocenić możliwe zyski. Te najdłużej działające mogą się jednak pochwalić niezłymi wynikami: wartość certyfikatów Arki wzrosła w ciągu dwóch ostatnich lat o 21,5 proc.; w wypadku Skarbca Rynku Nieruchomości było to 21,9 proc.

Globalny zysk
Dzięki funduszom nieruchomości możemy skorzystać nie tylko na boomie w Polsce. Jak wynika z raportu RICS "European Housing Review 2007", nawet w wielu krajach Europy Zachodniej ceny mieszkań rosną wciąż o 5-15 proc. rocznie; w naszym regionie, od Estonii po Bułgarię, dwukrotnie szybciej. Jak siedząc w domu, zarabiać na wieżowcach w Malezji?
Umożliwiają to fundusze, które lokują pieniądze klientów w akcje zagranicznych spółek z rynku nieruchomości. Wśród funduszy działających w Polsce co najmniej rok najwyższy zysk wypracował w ostatnich dwunastu miesiącach KBC Indeks Nieruchomości (38,7 proc.). Inwestuje on w akcje spółek tworzących indeks branżowy EPRA (indeks europejskich spółek budujących i zarządzających nieruchomościami), więc jego wyniki są szybko aktualizowane i łatwe do prześledzenia. - W wypadku drugiego naszego funduszu, KBC Indeks Światowych Nieruchomości, połowa pieniędzy inwestowana jest w indeks EPRA, a druga - w podobny indeks japońskich spółek z branży nieruchomości - wyjaśnia Piotr Habiera, wiceprezes KBC TFI. - Oferta wzbudziła ogromne zainteresowanie, bo nieruchomości są dziś chwytliwym hasłem - dodaje Habiera. Dwa fundusze KBC zebrały w sumie 350 mln zł.
W Polsce dostępne są też otwarte fundusze tego rodzaju, których certyfikatami można obracać na bieżąco. Są to m.in. Fortis L Real Estate czy sprzedawane przez Deutsche Bank fundusze Franklin Global Real Estate Fund (dolarowy) i Franklin Global Real Estate Euro Fund, należące do Franklin Templeton Investments - amerykańskiego giganta finansowego (zarządza aktywami o wartości 560 mld USD). Nie jest to tania oferta - minimalna pierwsza wpłata waha się od 1000 euro do 2500 euro. Najczęściej fundusze te inwestują w papiery spółek typu REIT (real estate investment trust), które profesjonalnie zajmują się kupowaniem nieruchomości i zarządzaniem nimi, wypłacając udziałowcom dywidendy z zysku z tytułu wynajmu i sprzedaży nieruchomości. W 1971 r., gdy powstało NAREIT, amerykańskie zrzeszenie tej branży, za oceanem działały 34 takie spółki, a ich wartość wynosiła 1,5 mld USD; w końcu ubiegłego roku było ich w USA 183, a ich wartość sięgnęła 440 mld USD. Równie potężne jest zrzeszenie europejskich spółek REIT - EPRA. Gdy prześledzimy wartość globalnego indeksu NAREIT/EPRA z ostatnich sześciu lat, okaże się, że jego wartość rosła ponaddwukrotnie szybciej niż wartość indeksu złożonego z indeksów 2700 największych giełd świata.

Surfowanie na fali
WIG-Budownictwo, indeks spółek z branży budowlanej notowanych na warszawskim parkiecie, z poziomu niecałych 4300 punktów na początku marca ubiegłego roku zwyżkował aż do 10 000 punktów pod koniec lutego. Wystarczył rok, aby na papierach spółek tworzących ten indeks zarobić do 200 proc.! Wobec niewielkiego wyboru funduszy działających bezpośrednio na rynku nieruchomości możemy przynajmniej inwestować oszczędności w akcje firm z krajowego sektora budowlanego: za pośrednictwem profilowanych funduszy albo samodzielnie.
Obecnie dostępny jest jeden tego rodzaju otwarty fundusz inwestycyjny - ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus, którego jednostki uczestnictwa można na bieżąco kupować i sprzedawać (minimalna wpłata to 200 zł). Lokuje on połowę pieniędzy klientów w akcje firm budowlanych i producentów materiałów budowlanych, a resztę m.in. w obligacje. Mimo że wystartował dopiero co, bo w połowie grudnia 2006 r., do połowy lutego już zgromadził miliard złotych, wypracowując w tym czasie 10,8 proc. zysku. - Jest to fundusz dla osób gotowych na większe ryzyko, gdyż zawęża on pole działania do konkretnego sektora gospodarki. Pamiętajmy jednak, że ta branża to nie tylko mieszkania i biurowce, ale też budowa dróg, fabryk - mówi Leszek Auda, zarządzający ING Subfunduszem Budownictwa i Nieruchomości Plus.
Można też samodzielnie kupować akcje prawie trzydziestu spółek zajmujących się deweloperstwem, robotami inżynieryjnymi i inną działalnością budowlaną. Wśród nich jest m.in. Globe Trade Centre, deweloper stawiający biurowce, centra handlowe i osiedla mieszkaniowe w całej Europie Środkowej i Wschodniej (u nas wybudował m.in. stołeczną Galerię Mokotów), który osiąga około 400 mln zysku netto rocznie. Kielecki deweloper Echo Investment rocznie zarabia około 200 mln zł netto (obecnie buduje m.in. centra handlowo-rozrywkowe we Wrocławiu, Poznaniu i Budapeszcie). Kursy GTC i Echo Investment (uwzględniając splity) od ich debiutów giełdowych do końca lutego zwyżkowały odpowiednio o 374 proc. i 508 proc. Ten, kto zainwestował 1000 zł w akcje najmłodszej spółki publicznej z tego sektora, warszawskiego Dom Development (pojawił się na parkiecie w październiku 2006 r.), w końcu lutego miał papiery warte już około 1330 zł. Beneficjentami rosnącego polskiego rynku nieruchomości są też producenci materiałów budowlanych lub wyposażenia mieszkań i domów. I tu nie brakuje "maszynek do robienia pieniędzy" (wartość akcji producenta wyposażenia łazienek Cersanit przez ostatni rok wzrosła o 144 proc., a od debiutu dziewięć lat temu - o 1860 proc.). 

Leszek Auda z ING Subfunduszu budownictwa i nieruchomości PLus: "Lokujemy pieniądze klientów w akcje firm budowlanych i producentów materiałów dla Budownictwa"
Agnieszka Jachowicz z funduszu ARKA BZ wbk rynku nieruchomości: "Skupiamy się na rynku nieruchomości komercyjnych, bezpieczniejszym od mieszkaniowego"


 
Okładka tygodnika WPROST: 13/2007
Więcej możesz przeczytać w 13/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2007 (1266)

 • Na stronie - Impotenci 25 mar 2007, 22:00 Gdy mówią profesorowie, najczęściej nie można niczego zrozumieć 5
 • Wprost od czytelników 25 mar 2007, 22:00 Powiernictwo sumieniaRodzina mojej matki została wypędzona przez Niemców na początku okupacji (dziadek został zabity). Z zainteresowaniem przeczytałem w artykule "Powiernictwo sumienia" (nr 8) o istnieniu Powiernictwa Polskiego z... 5
 • Murowany prestiż 25 mar 2007, 22:00 15 milionów złotych kosztował najdroższy w Polsce penthouse w warszawskim apartamentowcu Złota 44 6
 • Mafia prawnicza 25 mar 2007, 22:00 Śledztwo 8
 • Prokuratorzy na usługach 25 mar 2007, 22:00 Najwyższym rangą prokuratorem zamieszanym w poważne przestępstwa był dotychczas Jerzy H., były szef Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Został oskarżony m.in. o wyłudzenie 1,7 mln zł od 65 osób prywatnych i firm.Prokurator Katarzyna... 8
 • Pisarz Hugh Grant 25 mar 2007, 22:00 Gwiazdy 8
 • Dygant jak Jovovich 25 mar 2007, 22:00 Reklama 8
 • TVN Religia 25 mar 2007, 22:00 Telewizja 8
 • Cenzura żyje! 25 mar 2007, 22:00 Jan Pietrzak 8
 • Skaner 25 mar 2007, 22:00 8
 • Otylia specjalnej troski 25 mar 2007, 22:00 Prawo 10
 • Kwiatkowski wraca 25 mar 2007, 22:00 Tvp 10
 • Rząd ukrywa prawdę o UFO? 25 mar 2007, 22:00 Kosmici 10
 • Wstydliwe korzenie IV RP? 25 mar 2007, 22:00 Polityka 10
 • Wielka ucieczka 25 mar 2007, 22:00 Polska klasa średnia wyprowadza się na przedmieścia 10
 • Sawka czatuje 25 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Noc żywych trupów 25 mar 2007, 22:00 50 lat UE 12
 • Klimat 25 mar 2007, 22:00 Ciepło i głodno 12
 • Ciepło i głodno 25 mar 2007, 22:00 Klimat 12
 • Polka twarzą Valentino 25 mar 2007, 22:00 Moda 12
 • Jestem feministką 25 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Barbarą Giertych 13
 • Plus ujemny - Zapnij pasy 25 mar 2007, 22:00 Grozi nam zderzenie demokracji tych, którzy wiedzą, z demokracją tych, którzy mają... władzę 14
 • Kredyt zaufania 25 mar 2007, 22:00 Długoterminowe kredyty opłaca się brać we frankach szwajcarskich 14
 • Polowanie na zyski 25 mar 2007, 22:00 Na kupnie mieszkania można zarobić nawet dziesięć razy więcej niż na najlepszej lokacie bankowej 16
 • Wprost24 25 mar 2007, 22:00 "Wprost" extraUjawnione przez Wprost 24 stenogramy z rozmów Józefa Oleksego i Aleksandra Gudzowatego były najważniejszym newsem politycznym ostatnich dniW minioną środę Jan Piński i Krzysztof Trębski pierwsi opublikowali na... 16
 • Poczta 25 mar 2007, 22:00 Niech nas zobaczą!Wartykule "Niech nas zobaczą!" (nr 9) pojawił się cytat z mojej wypowiedzi: "Mam dość sytuacji, w której osobiste problemy Jana Rokity stają się problemami Platformy Obywatelskiej". Jednak na... 17
 • Playback 25 mar 2007, 22:00 Józef Oleksy, były premier © W. Rozbicki/REPORTER 17
 • Z życia koalicji 25 mar 2007, 22:00 PO przeprowadzonym wywiadzie Zbigniew Ziobro zażądał od dziennikarza Pawła Siennickiego autoryzacji zdjęcia! Siennickiemu opadła szczęka, ale jak wróciła na swe miejsce, to rzecz potem opisał w blogu. Ziobro jest specjalistą od... 18
 • Z życia opozycji 25 mar 2007, 22:00 Przeprowadziliśmy śledztwo i okazało się, że w Platformie Obywatelskiej istnieje 867 wersji tak zwanej sprawy gliwickiej. Samych frakcji politycznych w PO jest z tuzin, a psychiatrycznych - z tysiąc. W każdym razie konferencji programowej... 19
 • Wprost przeciwnie - Wrzód na wątrobie 25 mar 2007, 22:00 Brytyjczycy zakończyli ponoć nauczanie historii w szkole na II wojnie i z tej perspektywy oceniają Niemców 20
 • Fotoplastykon 25 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Krach Polski Prezia 25 mar 2007, 22:00 Prawda jest taka, że cały kapitalizm polityczny stworzył Kwaśniewski. Ch... skończony, oszust i krętacz" 22
 • Biurowiec w portfelu 25 mar 2007, 22:00 Jak zarabiać na hossie budowlanej, nie będąc milionerem 22
 • Zemsta Monte Christo 25 mar 2007, 22:00 Aleksander Gudzowaty zmusza swoich przeciwników, by sami się wyniszczyli 26
 • Zielony boom 25 mar 2007, 22:00 Piękny ogród buduje prestiż podobnie jak dobry samochód 26
 • Efekt JP 2 25 mar 2007, 22:00 Częściej angażujemy się w działalność do  broczynną - to największy wpływ Jana Pawła II dwa lata po śmierci 28
 • Pokój gliwicki 25 mar 2007, 22:00 Napięcie wokół konferencji w Gliwicach mogło doprowadzić do usunięcia z PO Andrzeja Olechowskiego i Jana Rokity 32
 • Żyć jak Britney Spears 25 mar 2007, 22:00 Luksusowy dom lub mieszkanie to wzmacniacze dobrego wizerunku 32
 • Pokalane poczęcie III RP 25 mar 2007, 22:00 Brytyjskie, amerykańskie i francuskie tajne służby próbowały werbować polskich dyplomatów 34
 • Piękny socrealizm 25 mar 2007, 22:00 Zachodnim architektom podoba się u nas to, czego Polacy najchętniej by się pozbyli 34
 • Damskie uderzenie 25 mar 2007, 22:00 PiS i LPR chcą odebrać Platformie wyborców przy pomocy znanych kobiet 38
 • Włamanie na nosa 25 mar 2007, 22:00 Uzbrojona ochrona może się pojawić w 5-7 minut po ogłoszeniu alarmu 38
 • Bismarckizacja Polski 25 mar 2007, 22:00 Odnawianie pomników pruskiego szowinizmu to nie do  wód naszej otwartości, lecz nihilizmu 42
 • Obiad z fotografią w tle 25 mar 2007, 22:00 Nowym trendem jest unifikacja designu kuchni I łazienki 42
 • Kolumbia w Polsce 25 mar 2007, 22:00 Rezydenci największych mafii narkotykowych z Kolumbii, Peru, Boliwii i Meksyku działają już w naszym kraju 46
 • Ryba po polsku - Plankton w bajorze 25 mar 2007, 22:00 Według Ryszarda Kalisza, Oleksy był narąbany, nagadał bzdur, bo Józio tak zawsze, ile razy sobie popije 48
 • Powrót malarstwa 25 mar 2007, 22:00 Wyrazem bezguścia jest wieszanie na ścianach seryjnej tandety z Chin 48
 • Giełda 25 mar 2007, 22:00    50
 • Sądy 500-dniowe 25 mar 2007, 22:00 Nawet o połowę skróci się czas rozpatrywania spraw w sądach gospodarczych. Dziś wynosi około 1000 dni. Nowością będzie m.in. obowiązek wskazania przez strony wszystkich wniosków dowodowych już w pierwszych pismach procesowych i... 50
 • Apetyt fiskusa 25 mar 2007, 22:00 Dochody budżetowe z podatków wyniosły w Polsce w 2005 r. tylko 34,2 proc. PKB, czyli aż o 18 proc. mniej niż w Szwecji, kraju z najbardziej żarłocznym fiskusem. Mniej optymistyczne jest to, że w porównaniu z 2004 r. wzrosły one o 1,5... 50
 • Indeks "Wprost" 25 mar 2007, 22:00 Liberałowie z odzysku 50
 • Wille socjalne 25 mar 2007, 22:00 Składane domki sprzedają w Wielkiej Brytanii szwedzkie koncerny IKEA i Skanska. Nowa seria budynków o nazwie BoKlok ma podwójnie przeszklone okna, drewniane podłogi, a także dodatkowe pomieszczenia: pralnie, komórki. Domek można kupić... 50
 • McPraca 25 mar 2007, 22:00 "Słabo opłacana praca, która wymaga niewielkich umiejętności i daje niewielkie szanse awansu" - taką definicję McJob podali autorzy słownika Merriam-Webster. "To policzek dla 12 mln mężczyzn i kobiet ciężko pracujących... 50
 • Być jak Warren Buffett 25 mar 2007, 22:00 Od hitu do kitu 50
 • Warszawa walczy o Sofię 25 mar 2007, 22:00 Spróbujemy przebić ofertę Austriaków - deklarował miesiąc temu w rozmowie z "Wprost" Ludwik Sobolewski, szef Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wówczas wydawało się, że to Wiener Börse będzie najpoważniejszym... 50
 • Caryca ubezpieczeń 25 mar 2007, 22:00 Czy Aleksandra Wiktorow będzie dożywotnim prezesem ZUS? 52
 • Planik Kluski 25 mar 2007, 22:00 Propozycje rządu nie poprawią sytuacji przedsiębiorców 56
 • Odrzutowce na szynach 25 mar 2007, 22:00 Europa przesiada się z samolotów do superszybkich pociągów 58
 • Koreańska szarża 25 mar 2007, 22:00 Samsung wypowiedział wojnę światowym potentatom elektroniki 64
 • 2x2=4 - Dola ministra finansów 25 mar 2007, 22:00 Trwa wyrywanie dodatkowych pieniędzy z budżetu na co tylko się da, tak jakby to było obce państwo 66
 • Supersam 25 mar 2007, 22:00 70
 • Uwodzicielski Gucci 25 mar 2007, 22:00 Gucci Pour Homme II to, jak zapewnia producent, zapach dla mężczyzn uwodzicielskich. W uwodzeniu mają im pomóc nowe nuty zapachowe: bergamota, ziele angielskie, piżmo czy cynamon, który bywa uznawany za afrodyzjak. Mężczyzna, dla którego... 70
 • Kawowa nowa fala 25 mar 2007, 22:00 Do stylu New Wave nawiązał Villeroy & Boch, projektant nowej kolekcji akcesoriów do przyrządzania kawy. Za cechy nowej fali firma uznała oszczędność formy, więc naczynia charakteryzuje przede wszystkim prostota i umiar. Akcesoria... 70
 • Hity CeBIT 2007 25 mar 2007, 22:00 Angela Merkel, kanclerz Niemiec, była honorowym gościem CeBIT. Te największe na świecie targi informatyczne odbyły się już po raz 37. w Hanowerze. Zgromadziły ponad 6 tys. wystawców z 77 krajów. W 26 halach można było obejrzeć... 70
 • Portfel na wysoki połysk 25 mar 2007, 22:00 Złote i srebrne portfele są najnowszą propozycją firmy Peterson, znanej z wprowadzenia pierwszych na polskim rynku portfeli ze specjalnymi schowkami na nośniki pamięci USB, flash i pendrive. Nowa kolekcja wyraźnie wpisuje się w wiosenne... 70
 • Zegarek z tradycją 25 mar 2007, 22:00 Szwajcarska firma Tissot nawiązuje do własnej tradycji. Zegarki wchodzące w skład nowej kolekcji Quadrato mają duże kwadratowe tarcze - tak jak Tissot Hermetic, podróżny czasomierz, który zdobył dużą popularność w latach 20. Kolejny... 70
 • Krótko po wolsku - Gra w numerki 25 mar 2007, 22:00 No i proszę. Jak doniosły media, we francuskich wyborach prezydenckich pojawiły się wątki polskie. Główni kandydaci mówili o nas w swych wystąpieniach - Sarkozy z sympatią, a pani Ségol?ne ze zgrozą. Nie przeszkodziło jej to jednak... 72
 • Szwoleżerowie wybiegów 25 mar 2007, 22:00 Kto się ożeni z modą, ten szybko zostanie wdowcem 72
 • Chianti na wszystko 25 mar 2007, 22:00 Toskańczycy uratowali swój najsłynniejszy trunek 76
 • Kaci na sprzedaż 25 mar 2007, 22:00 Ponad 1800 wydanych Polsce niemieckich zbrodniarzy wojennych zniknęło z polskich więzień 80
 • Z ziemi polskiej do Polski 25 mar 2007, 22:00 Doświadczeniem Żydów zawsze było wygnanie - nawet na wygnaniu 82
 • Know-how 25 mar 2007, 22:00   84
 • Falowanie seksem 25 mar 2007, 22:00 Zmysłowe usta i wydatny biust to za mało, by uwieść mężczyznę. Najbardziej pociągające są dla panów kobiece biodra, i to najlepiej w ruchu - dowodzą uczeni z New York University. Badani przez nich mężczyźni zwracali większą uwagę... 84
 • Czujne tkaniny 25 mar 2007, 22:00 Mundury armii amerykańskiej będą monitorować, jak organizmy żołnierzy radzą sobie w walce. Firma Zephyr z Nowej Zelandii opracowała tkaninę, która mierzy puls, temperaturę ciała i rytm oddechu. We włókna tkaniny są wplecione... 84
 • Kepler mordercą? 25 mar 2007, 22:00 Czy Johannes Kepler, odkrywca ruchu planet, zamordował Tycho Brahego, duńskiego astronoma? Od śmierci Brahego w 1601 r. krążyły plotki, że naukowiec został otruty, ale nie było na to dowodów. Dopiero badania włosów z brody astronoma... 84
 • Miniantykoncepcja 25 mar 2007, 22:00 Najnowsze pigułki antykoncepcyjne Yasminelle są już dostępne w polskich aptekach. Są to tabletki z minimalną dawką estrogenu. - Takie pigułki warto zalecać zwłaszcza kobietom, które dopiero zaczynają przyjmować środki antykoncepcyjne... 84
 • Naprawianie słuchu 25 mar 2007, 22:00 . 84
 • Gra w erekcję 25 mar 2007, 22:00 Polska wersja viagry będzie dwukrotnie tańsza od oryginału 86
 • Inteligencja z morza 25 mar 2007, 22:00 Uczniowie jedzący ryby w trzy miesiące osiągnęli takie postępy w nauce jak ich rówieśnicy w ciągu trzech lat 92
 • Gramatyka moralności 25 mar 2007, 22:00 Moralność odziedziczyliśmy po zwierzęcych przodkach 96
 • Joystick w głowie 25 mar 2007, 22:00 Grami komputerowymi można już sterować myślą 98
 • Bez granic 25 mar 2007, 22:00    100
 • Komentarz 25 mar 2007, 22:00 Instalacje tarczy antyrakietowej, których rozmieszczenie negocjujemy z Polską i z Czechami, są zaprojektowane tak, by mogły odpowiedzieć na bardzo konkretne zagrożenie. Nie jest to system, który zagrozi Rosji, i Rosja doskonale o tym wie.... 100
 • Dziennikarz za talibów 25 mar 2007, 22:00 Radość z uwolnienia z rąk talibów Daniela Mastrogiacoma, wysłannika gazety "La Repubblica", nie trwała długo. Rzym skrytykowały USA, Wielka Brytania, Niemcy i Holandia. Poszło o negocjacje z talibami. Włosi w zamian za... 100
 • Ambitna dwunastka 25 mar 2007, 22:00 Dwunastu kandydatów będzie się ubiegać o stanowisko prezydenta Francji. W ostatniej chwili dołączył lider alterglobalistów José Bové, który uzyskał podpisy 500 funkcjonariuszy publicznych. Co ciekawe, w wyborach po raz pierwszy w... 100
 • Obszarnicy bez ziemi 25 mar 2007, 22:00 Prezydent Wenezueli Hugo Chávez po nacjonalizacji sektora energetycznego wziął się do obszarników. Zapowiedział "nową ofensywę" mającą polegać na przymusowym wykupie tych gruntów, w których tereny nieproduktywne... 100
 • Lokomotywa warszawsko-berlińska 25 mar 2007, 22:00 Rola lidera unii przerasta możliwości Niemiec 102
 • Kołchoz Bruksela 25 mar 2007, 22:00 Eurokraci żyją w sztucznym, socjalistycznym świecie 106
 • Saddam, wróć! 25 mar 2007, 22:00 Na obaleniu Husajna najgorzej wyszedł Izrael 110
 • Europejczyk w Kijowie 25 mar 2007, 22:00 Wiktor Juszczenko stał się na Ukrainie głównym hamulcowym 114
 • Recenzor 25 mar 2007, 22:00 116
 • Taniec potworów 25 mar 2007, 22:00 Baśń cudowna, lecz okrutna niczym skrzyżowanie opowieści braci Grimm z kinem Sama Peckinpaha. Historia trzynastoletniej Ofelii rozgrywa się jednocześnie w świecie realnym (frankistowska Hiszpania roku 1944) i fantastycznym (tytułowy... 116
 • Muzyka Boga 25 mar 2007, 22:00 Groch z kapustą, choć miała być bajka o Beethovenie i skromnej kopistce nut. Duet aktorski Ed Harris i Diane Kruger sprawił się świetnie, ale "zabrakło armat" (poza muzyką Ludwiga van B.). Choć próżno szukać w historii... 116
 • Sztukmistrz z Wiednia 25 mar 2007, 22:00 Inteligentny, mały film, który miał zadatki na wielkość. To przede wszystkim melodramat, a dopiero potem dreszczowiec. Praga świetnie udaje tu CK Wiedeń, a Edward Norton wbija się w buty wszechmocnego mistrza magii. Jego Eisenheim... 116
 • Joss ma głos 25 mar 2007, 22:00 Joss Stone przestała udawać diwę po przejściach i nagrała płytę pełną młodzieńczej energii. Na jej trzecim albumie są kla-syczne soulowe ballady,nawiązujące do stylistyki lat 70., jest trochę hip-hopu i żywsze kawałki na popową... 116
 • Kto mu dał kredki? 25 mar 2007, 22:00 Przyjemna, ale pusta płyta dzieciaka, który jeszcze nie wie, kim chciałby zostać, jak dorośnie. Nowy Freddie Mercury? Sobowtór Robbie'ego Williamsa? A może alternatywna wersja Eltona Johna? Mika jest bardzo kapryśny. Słychać, że... 116
 • Noc teletrupów 25 mar 2007, 22:00 Stephen King wraca do formy. Po mętnej i przesadnie stylizowanej "Historii Lisey" podbija listy bestsellerów powieścią, do której najlepiej pasuje określenie "fanowska". Mistrz horroru jest znanym pożeraczem wszelkiego... 116
 • Makaron w piekle 25 mar 2007, 22:00 Smutna bajka o komunistycznych Chinach, przeradzająca się w tragifarsę. Pisarz na zlecenie partii ma wymyślić wzorcową postać literacką nowych czasów. Do głowy przychodzi mu jednak tylko cyniczny właściciel zakładu kremującego... 116
 • Trzy życia Ala Pacino 25 mar 2007, 22:00 Filmowa książka roku - osiem rozmów Lawrence'a Grobela z Alem Pacino. Nie są to typowe wywiady, bo panów szybko połączyła przyjaźń. Zapiski z trzech dekad są i biografią Ala Pacino, i traktatem o aktorstwie. Filmowy Michael Corleone... 116
 • Jutro Apokalipsa 25 mar 2007, 22:00 Katastroficzne wizje snują dziś lewicowi demagodzy i popkulturowi oportuniści 120
 • Łowcy zielonych jabłek 25 mar 2007, 22:00 Literackie spowiedzi lolitek to tylko pedofilia dla koneserów 124
 • Wielka mistyfikacja 25 mar 2007, 22:00 Arcydzieła malarstwa, muzyki i filmu wyglądają dziś zupełnie inaczej niż w czasach, kiedy powstawały 128
 • Górna półka - Trzęsienie partii 25 mar 2007, 22:00 Czy partie służą przede wszystkim walce o korzyści osobiste ich przywódców? - spytał przed dziesięcioma laty jeden z ośrodków badania opinii publicznej. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 68 proc. badanych. Później było już tylko... 130
 • Wencel gordyjski - Rzeź urbaniątek 25 mar 2007, 22:00 To, co w życiu uchodzi za szczyt chamstwa,w popkulturze jest życzliwą anegdotą 132
 • Ueorgan Ludu 25 mar 2007, 22:00 Jolę?!Józef O., kiedy tak sobie plotkował z A. Gudzowatym, naskarżył na swoich kolegów, poprzezywał ich, ponaśmiewał się, wytykając im różne znajomości i załatwianie po znajomości. I trudno dociekać, czy miał rację. Przez... 133
 • Skibą w mur - Plucie do zupy 25 mar 2007, 22:00 Uśmiech Piwowskiego nie będzie już symbolem kpiarskiego dystansu do świata, ale cwaniactwa 134

ZKDP - Nakład kontrolowany