Byczek polski

Byczek polski

Czujemy się jak Amerykanie, żyjemy jak Argentyńczycy, rozwijamy się jak Turcy
Siódmy pod względem atrakcyjności dla inwestorów kraj świata to Polska (według tegorocznego raportu Ernst & Young). Kraj o ogromnym potencjale, konkurencyjny dla wszystkich innych państw unii – jak mówi o Polsce amerykański noblista prof. Gary S. Becker, ekonomista z University of Chicago i członek think tanku Hoover Institution. Rezerwuar wykształconych pracowników, a zarazem potężny rynek zbytu i wytwórca atrakcyjnych towarów na eksport – dodaje prof. Gregory N. Mankiw z Harvard University, były doradca ds. ekonomicznych prezydenta George’a W. Busha. „Kraj, którego wizerunek całkowicie się odmienił. Polnische Wirtschaft jest dziś dla nas synonimem dynamicznie rozwijającej się, otwartej i ekspansywnej gospodarki" – jak napisali niedawno dr Berthold Busch, dr Rolf Kroker i Jürgen Matthes z Instytutu Niemieckiej Gospodarki w Kolonii.

Dobre opinie o Polsce to balsam na nasz kompleks niższości. Nie zapominajmy jednak, że hurraoptymistyczne reportaże z Polski dla zagranicznych mediów i instytucji piszą często polscy korespondenci, a pochwały ze strony tuzów światowej gospodarki i fachowych magazynów sprawiają wrażenie licznych, bo docierają do nas głównie za pośrednictwem polskich mediów, wybierających rodzynki z ciasta. Tak naprawdę Polska w skali globalnej jest ledwo zauważalnym średniakiem, porównywalnym pod względem gospodarczego znaczenia z Turcją czy – pod względem standardu życia – z Argentyną i Malezją. Dopiero przy takim układzie odniesienia możemy się napawać dumą, że odgrywamy ważniejszą niż nasi rywale rolę polityczną i gospodarczą i lepiej rozwiązujemy problemy społeczne.

Między Niemcami a Rosją
W „czarny czwartek" 16 sierpnia 2007 r. z warszawskiej giełdy wyparowało 35 mld zł – straszyły media, gdy kryzys na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych wywołał potężne spadki kursów również na polskim parkiecie. Wielu nowicjuszy, którzy niedawno zainwestowali na naszej giełdzie, zachodziło zaś w głowę, dlaczego to, że jakieś zachodnie banki głupio zainwestowały w rynek kredytów subprime, udzielanych bezrobotnym i biednym Amerykanom, i straciły, ma oznaczać uszczuplenie ich oszczędności ulokowanych w papierach dobrze rozwijających się polskich spółek. Tymczasem impuls do giełdowej przeceny dali krótkoterminowi inwestorzy zagraniczni, którzy zaczęli wycofywać pieniądze z rynków rozwijających się. Dla nich nie ma wielkiej różnicy między Polską, Indiami lub Turcją, a już żadnej między Polską, Czechami czy Węgrami. Dla nich rynki rozwijające się (emerging markets) równają się podwyższonemu ryzyku, a w chwili paniki ryzyko trzeba ograniczać. I tak możemy mówić o postępie, bo jeszcze pod koniec lat 90. analitycy międzynarodowych banków wrzucali nas do jednego wora z Rosją i generalnie wszystkim, co rozpościera się za dawną żelazną kurtyną.
Powiedzieć Polakowi prawdę, czyli to, że żyje w średnim kraju, średnio liczącym się w światowej gospodarce i polityce, to obrazić go bardziej, niż opowiadając Polish jokes. Gdzie więc jesteśmy?

Biznes.pl
Nasze rosnące dobre samopoczucie na pewno nie jest ułudą. Sześcioprocentowe tempo rozwoju gospodarki, wzrost zamożności Polaków, rozwój nowoczesnych gałęzi gospodarki – wszystko to fakt dostrzegany i doceniany za granicą. Jak wynika z raportu Ernst & Young, w roku 2006 w Polsce powstało aż 15 proc. (ponad 31 tys.) wszystkich miejsc pracy, które zagraniczni inwestorzy utworzyli w Europie. Wrażenie robi opinia ankietowanych szefów europejskich firm, którzy uznali nasz kraj za drugie na świecie najlepsze miejsce dla inwestycji w przemysł – zaraz po Chinach. Z kolei w niedawnym rankingu Federacji Europejskich Pracodawców uznano Polskę za najbardziej atrakcyjne miejsce dla biznesu w Europie – wyprzedziliśmy Danię, Słowenię, Szwajcarię i Wielką Brytanię.
„Nasza obecność w Polsce uczyniła nas konkurencyjnymi w skali gobalnej"– chwalił się niedawno amerykańskiemu magazynowi „Fortune" Brad Barnes, dyrektor ds. sprzedaży amerykańskiej firmy Kreisler Manufacturing, kooperanta Boeinga. Jego firma, dostarczająca podzespoły do najnowszego Boeinga 787 Dreamliner, w 2005 r. uruchomiła w Krakowie fabrykę zatrudniającą dziś ponad 50 osób, co pozwoliło jej znacznie obniżyć koszty działalności. Ogółem w 2006 r. napłynęło do nas rekordowe 14,7 mld USD inwestycji zagranicznych. Niskie koszty pracy przyciągają zachodnie koncerny, a łatwy dostęp do rynku unii przez Polskę – azjatyckie.
Im więcej pieniędzy obcokrajowcy lokują nad Wisłą, tym bardziej interesują się naszymi sprawami i coraz lepiej je rozumieją. Obok licznych artykułów i audycji o polskim wecie w sprawie unijnej konstytucji czy „szalonych bliźniakach Kaczyńskich", dziś na przykład zachodnie media trzeźwo uspokajają, że kryzys polityczny w Polsce nijak ma się do rozwoju i stabilności naszej gospodarki („Financial Times" z 11 lipca 2007 r.).
Z tego, że Polska przestała być anonimowa dla światowych instytucji finansowych, koncernów, mediów czy ekonomistów, nie wynika jednak nic ponad to, że od czasu do czasu poświęcą nam chwilkę. Państw, które przykuwają uwagę ludzi decydujących o wydawaniu miliardów dolarów czy polityce międzynarodowej, jest cała rzesza, a „gwiazd sezonu" przybywa szybko.

Potęga mniemana
Najprostszą i najlepszą miarą znaczenia kraju w świecie jest całkowita wartość produkcji (PKB). Wedle wydawanego przez CIA rocznika statystycznego („The World Factbook 2007"), zajmujemy pod tym względem 23. miejsce na 229 sklasyfikowanych krajów. To lepiej niż pod względem potencjału ludnościowego czy powierzchni (odpowiednio 38. i 77. miejsce). Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że dystans, który dzieli nas od gigantów, jest przeogromny. Nasz PKB to niecałe 4 proc. produktu USA, a więc wynosi mniej niż możliwy do popełnienia błąd pomiaru. Jest to także tylko 5 proc. PKB Chin, 12 proc. PKB Japonii czy Indii i tylko 20 proc. produktu Niemiec. „Nasza półka" (kraje różniące się od nas o mniej więcej 10 proc.) to Turcja, Argentyna, Iran, Tajlandia, RPA, Holandia, Filipiny i Pakistan. Co przy tym ciekawe, Polska przez ostatnie dziesięć lat wcale nie rozwijała się istotnie szybciej niż ta grupa krajów (nasz awans z 25. na 23. miejsce był spowodowany relatywnie wolniejszym wzrostem w Kolumbii i Singapurze). Nasz PKB (liczony w cenach bieżących, ale wedle parytetu siły nabywczej) powiększył się trzykrotnie, podczas gdy RPA i Argentyny 3,3-3,4 razy.
Podobnie wyglądamy z obrazującymi wkład do gospodarki globalnej tempem wzrostu i wielkością eksportu, gdzie (w gronie krajów o zbliżonym do Polski PKB) ustępujemy wyłącznie Holandii (kraj ponaddwukrotnie mniejszy, ale o eksporcie aż czterokrotnie większym) i Tajlandii. Holandia jest także niewyobrażalną dla nas potęgą pod względem siły przedsiębiorstw. W rankingu 500 największych firm świata „Fortune" znajduje się aż 14 firm czysto holenderskich (w tym trzecia co do wielkości firma świata – Royal Dutch/Shell) i jedna (Fortis) holendersko-belgijska. Polska natomiast jest tam reprezentowana tylko przez PKN Orlen (432. miejsce), podobnie jak Turcja (Koc – 190. miejsce) i Tajlandia (PTT – 207. miejsce).

Polska jak Barbados
Bogactwo mieszkańców kraju najlepiej mierzy wielkość PKB na mieszkańca. Licząc tym miernikiem, Polska jest 72. państwem świata (w roku 1995 – 70., przegoniły nas Litwa i RPA), sąsiadując w tabeli (nie licząc państw niewiele większych niż znaczki pocztowe, które emitują) z Barbadosem, Słowacją, Węgrami, Łotwą, Litwą, Argentyną, Arabią Saudyjską, Chorwacją, RPA, Malezją, Chile i Kostaryką. Nasz dobrobyt rośnie szybko, bo od 1995 r. PKB per capita wzrósł trzykrotnie, ale szybciej od nas z tej grupy państw – poza wspomnianymi Litwą i RPA – bogactwo pomnażały Słowacja i Łotwa. Wbrew rozpowszechnionej opinii jesteśmy państwem znacznej „sprawiedliwości społecznej". Rozwarstwienie dochodów (mierzone tzw. współczynnikiem Giniego) jest w Polsce nieznacznie większe niż na Słowacji, Węgrzech i w Chorwacji, ale nieco mniejsze niż na Litwie i Łotwie oraz istotnie mniejsze niż w Argentynie, RPA, Malezji, Chile i Kostaryce. Co ciekawe, utrzymywanie egalitarnego (jak na rynkową gospodarkę kapitalistyczną) rozdziału dochodów umieliśmy połączyć z „wyprodukowaniem" aż trzynastu własnych miliarderów mieszczących się w gronie tysiąca najbogatszych ludzi świata.
Nieźle wypadamy także pod względem szeroko rozumianej jakości życia. Wskaźnik jakości życia (QLI – Quality Live Index), liczony przez magazyn „International Living", daje nam 43.-44. (razem z Kostaryką) miejsce w świecie, z czego wynika, że żyje nam się zdecydowanie gorzej niż w Argentynie (10. miejsce) i Chorwacji (16.-21.) ale tylko nieco gorzej niż na Węgrzech, Słowacji, Łotwie i Litwie.
Podobnie także plasujemy się w pomiarze dokonanym za pomocą wskaźnika rozwoju społecznego – Human Development Index przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP – United Nations Development Programme). W 2006 r., wedle tego indeksu, zajmowaliśmy 37. miejsce na 177 sklasyfikowanych państw (lokaty naszych sąsiadów to: Niemcy – 21., Czechy – 30., Słowacja – 42., Ukraina – 77., Białoruś – 67., Litwa – 41., Rosja – 65.).
Z kolei wedle kolejnego wskaźnika jakości życia, liczonego przez organizację badawczą The Economist Intelligence Unit, zajmujemy 48. miejsce w świecie.

Elektroniczny dopalacz
Polska nie jest gigantem, a jedynie średniakiem plasującym się gdzieś w okolicach naszych sąsiadów oraz Chile, Turcji czy Malezji. W tej grupie państw charakteryzujemy się wyższym od średniego tempem rozwoju, ale w przesadę z określeniami nas jako „tygrysa" czy „gazeli" popadać nie należy.
Najlepiej wypadamy we wskaźnikach obrazujących korzystanie z dobrodziejstw postępu technicznego. Pod względem korzystania z telefonów komórkowych (30 mln – dane CIA) jesteśmy bowiem w świecie na 20. miejscu, a pod względem dostępu do Internetu (10 mln) zajmujemy miejsce 23. Sprawa niby drobna, bo to już nie średniactwo, lecz jesteśmy w światowej czołówce wśród społeczeństw zinformatyzowanych. A że informatyka jest dzisiaj największą siłą napędową rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, jest nadzieja, że kiedy za dziesięć lat taki przegląd ktoś powtórzy, jego wyniki będą istotnie lepsze.

Okładka tygodnika WPROST: 36/2007
Więcej możesz przeczytać w 36/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 36/2007 (1289)

 • Na stronie - Żenada 2 wrz 2007, 22:00 Są granice śmieszności, bo na przyzwoitość nie ma co liczyć 6
 • Wprost od czytelników 2 wrz 2007, 22:00 BRYLANTOWE OBCASYWbrew temu, co napisał autor „Brylantowych obcasów" (nr 34) o aspiracjach edukacyjnych Polek, po maturze nie pędzą one na uniwersytet. One pędzą do przeróżnych Wyższych Szkół Zarządzania Kurzem w Podwórzu i... 6
 • Śledztwo w sprawie kampanii Tuska 2 wrz 2007, 22:00 Prokuratura 10
 • Liderzy opinii 2 wrz 2007, 22:00 „Wprost” 10
 • Kaczyński w kieszeni oligarchy 2 wrz 2007, 22:00 Polska – Ukraina 10
 • Religia.tv na start! 2 wrz 2007, 22:00 Telewizja 10
 • Dossier 2 wrz 2007, 22:00 Dyrektor Tadeusz Rydzyk doskonale wie, gdzie są konfitury i jak z nich skorzystaćBogdan Borusewicz w Radiu Zet, komentując zabiegi uczelni ojca dyrektora o dotacje z Unii EuropejskiejPierwszy września tego roku wypada trzeciego... 10
 • Dorn kosił Kaczmarka równo z trawą 2 wrz 2007, 22:00 Pytania niepolityczne 10
 • Ludzie 2 wrz 2007, 22:00 Habilitowany KarskiKarol Karski, poseł PiS, najpewniej jeszcze w tym roku będzie mógł poprzedzać swoje nazwisko skrótem dr hab. Kończy rozprawę habilitacyjną z prawa międzynarodowego. Mimo nawału pracy w Sejmie wykłada na Wydziale... 10
 • Kampania na boisku 2 wrz 2007, 22:00 Wybory 10
 • Wyrzucają ojca Miszka 2 wrz 2007, 22:00 Lustracja 10
 • Kolejny oligarcha ucieka 2 wrz 2007, 22:00 Rosja 10
 • Supermodelka w Polsce 2 wrz 2007, 22:00 Moda 10
 • Kalisz ściga Werner 2 wrz 2007, 22:00 Motoryzacja 10
 • Skaner 2 wrz 2007, 22:00 10
 • Sawka czatuje 2 wrz 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Mam problem z Kaczyńskim 2 wrz 2007, 22:00 Rozmowa z Pawłem Zalewskim, posłem PiS, przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych 16
 • Poczta 2 wrz 2007, 22:00 Nieustająca balangaAż mnie wcisnęło w fotel, gdy przeczytałam artykuł „Nieustająca balanga" (nr 30). Od sześciu lat jestem mężatką, mam dwie córki: 5-letnią i dwumiesięczną. Pierwsze dziecko urodziłam podczas studiów,... 17
 • Playback 2 wrz 2007, 22:00 Byli wicepremierzy Roman Giertych i Andrzej Lepper Fot. A. Jagielak/Wprost 17
 • Z życia koalicji 2 wrz 2007, 22:00 Jarosław Kaczyński dostrzegł u Donalda Tuska wilcze zęby. Zauważył też, że lider PO chętnie przebiera się za owcę. Mówiąc o swych spostrzeżeniach, premier był wyraźnie pobudzony. Zatem nieprawdą jest jego seksualna oziębłość.... 18
 • Z życia opozycji 2 wrz 2007, 22:00 Ze strachu przed aresztowaniem przez kaczystowskich siepaczy pan Kaczmarek (LiS) zamieszkał u pana Latkowskiego, który był uzbrojony tylko w komórkę z kamerą. Sprytniejszy okazał się Ryś Kalisz, który od razu zamieszkał w telewizji.... 19
 • Wprost przeciwnie - Karykaturzyści i masochiści 2 wrz 2007, 22:00 Dobre opinie o Polsce w zagranicznych mediach są w naszym kraju niemile widziane 20
 • Fotoplastykon 2 wrz 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Zlecenie na premiera 2 wrz 2007, 22:00 SLD, LPR i Samoobrona bronią Janusza Kaczmarka, bo boją się jego zeznań bardziej niż PiS 22
 • Układ układów 2 wrz 2007, 22:00 PiS szukał układu na zewnątrz, a to układ przyszedł do PiS 26
 • Lista przebojów IV RP 2 wrz 2007, 22:00 Rząd Tuska będzie realizował program gabinetu Kaczyńskiego 30
 • Drugie kuszenie Tuska 2 wrz 2007, 22:00 Czy liberałowie z Platformy Obywatelskiej ulegną salonowi? 34
 • Plan Legutki 2 wrz 2007, 22:00 Bezstresowa i łatwa szkoła jest ułudą 38
 • Ryba po polsku - Ręka, noga, mózg na ścianie 2 wrz 2007, 22:00 Na Berezę Kartuską Giertych nie ma co liczyć. W grę wchodzi najwyżej wynajęcie twierdzy brzeskiej 40
 • Podatek dla przedsiębiorczych 2 wrz 2007, 22:00 Zgoda premiera Kaczyńskiego na podwyższenie płacy minimalnej to wyborczy argument, który zaszkodzi gospodarce. Ustanowienie przez państwo płacy minimalnej to nic innego jak opodatkowanie przedsiębiorców, którzy zatrudniają najmniej... 42
 • Lewi inwestorzy 2 wrz 2007, 22:00 Altra Group SA, Gospodarstwo Ogrodnicze Eko-Mysiadło i Scanvir sp. z o.o. to najwięksi dłużnicy skarbu państwa z tytułu niewywiązania się z umów prywatyzacyjnych. Pierwszy z nich za zakup Zakładów Przemysłu Pończoszniczego Feniks nie... 42
 • Rekord na jubileusz Toyoty? 2 wrz 2007, 22:00 Siedemdziesiąt lat temu w Japonii powstał koncern Toyota. W ciągu pierwszych 10 lat istnienia firma wyprodukowała 100 tys. samochodów. W 1999 r. świętowała już stumilionowe auto, które zjechało z jej linii produkcyjnych. W tym roku... 42
 • Spowiedź Kościoła 2 wrz 2007, 22:00 Włoski Kościół katolicki znalazł się pod lupą Komisji Europejskiej. Unijna komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes zbada, czy ulgi podatkowe, z których korzysta Kościół, nie stanowią nielegalnej pomocy publicznej. Na przykład na mocy... 42
 • Maniery firmowe 2 wrz 2007, 22:00 Od hitu do kitu 42
 • Stopkami w górę 2 wrz 2007, 22:00 Rada Polityki Pieniężnej, już po raz trzeci w tym roku podniosła stopy procentowe. Po ubiegłotygodniowej podwyżce (o 25 punktów bazowych) rata przeciętnego kredytu hipotecznego zaciągniętego na 30 lat wzrośnie o 2,7 proc. Osoba, która... 42
 • Giełda 2 wrz 2007, 22:00 42
 • Byczek polski 2 wrz 2007, 22:00 Czujemy się jak Amerykanie, żyjemy jak Argentyńczycy, rozwijamy się jak Turcy 44
 • Skąpiec Gilowska 2 wrz 2007, 22:00 Polska po raz pierwszy od lat zaczęła zmniejszać swój dług 50
 • 2x2=4 - Kłopotliwa wolność 2 wrz 2007, 22:00 Warunkiem postępu i rozwoju jest prawo do indywidualnego sukcesu ekonomicznego 52
 • Samozjady 2 wrz 2007, 22:00 Pyton królewski i grzechotnik teksaski przeżywają bez pokarmu nawet dwa lata. Próbują przetrwać, leżąc zwinięte w ukryciu, dzięki czemu ograniczają zużycie energii o 80 proc. Wychodzą tylko wtedy, gdy mają duże szanse na upolowanie... 54
 • Przekarmione mięśnie 2 wrz 2007, 22:00 Faszerowanie się preparatami białkowymi nie zwiększa masy mięśni – przekonują uczeni z University of Nottingham. Organizm zużywa na budowę muskulatury tylko tyle białka, ile są w stanie wchłonąć mięśnie. Nadmiar jest wydalany... 54
 • Ruś wikingów 2 wrz 2007, 22:00 „Gdyby inne ludy, chociażby wikingowie, nie wniosły do życia Rosjan nieco ładu, nadal żyliby jak króliki" – twierdził Adolf Hitler. Historycy nie podzielają aż tak radykalnego poglądu, ale coraz częściej zgadzają... 54
 • Warkoczyki łysego 2 wrz 2007, 22:00 Afrykańskie warkoczyki mogą spowodować trwałą utratę włosów – ostrzega Brytyjskie Stowarzyszenie Dermatologów. Ciągłe napinanie włosów uszkadza cebulki tak, że mogą się one nigdy nie odnowić. W konsekwencji utracone włosy... 54
 • Know-how 2 wrz 2007, 22:00 54
 • Szybki jak dinozaur 2 wrz 2007, 22:00 . 54
 • Fitness mózgu 2 wrz 2007, 22:00 Szare komórki można kształtować tak jak mięśnie na siłowni 56
 • Szkoła obrazkowa 2 wrz 2007, 22:00 Młodzi mają problemy z porozumiewaniem się, bo nie potrafią pisać 64
 • Wielki wstręt 2 wrz 2007, 22:00 Obrzydzenie wywołuje wszystko to, co przypomina o naszym zwierzęcym pochodzeniu 66
 • Łowcy gwiazd 2 wrz 2007, 22:00 Jedyną pozostałością po homo sapiens mogą być sondy Voyager 68
 • Polska w urnie 2 wrz 2007, 22:00 Finansowanie partii z budżetu, mające zapobiec korupcji, stało się regulatorem polskiego życia politycznego 72
 • Ahmadineżad & Stone 2 wrz 2007, 22:00 Mahmud Ahmadineżad, prezydent Iranu, który straszy świat swoim programem nuklearnym, już wkrótce pojawi się na szklanym ekranie. Film biograficzny o nim ma zamiar nakręcić Oliver Stone. „Chcę pokazać sylwetkę ideowego... 76
 • Porywają i płacą 2 wrz 2007, 22:00 Oficjalnie rządy zapewniają, że z terrorystami nie negocjują. Nieoficjalnie godzą się płacić. I to dużo. Koreańczycy za uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez talibów zgodzili się wycofać swoje wojska z Afganistanu. Eksperci... 76
 • Bieriezowski jak Trocki 2 wrz 2007, 22:00 Prokurator Czajka ogłosił, że złapano dziesięć osób podejrzewanych o zamordowanie Anny Politkowskiej, dziennikarki krytycznej wobec Kremla. Połowa zatrzymanych to Czeczeni, którzy mieli dokonać zabójstwa, druga połowa agenci FSB,... 76
 • Cameron policmajster 2 wrz 2007, 22:00 David Cameron, przywódca brytyjskich konserwatystów, ma pomysł na powstrzymanie wzrostu przestępczości. Polega on na ograniczeniu dzieciom dostępu do gier komputerowych i filmów z przemocą. „Gry komputerowe i brutalne filmy, które... 76
 • Bez granic 2 wrz 2007, 22:00 76
 • Zimbabwe górą 2 wrz 2007, 22:00 . 76
 • Pożar Europy 2 wrz 2007, 22:00 Unia Europejska radzi sobie z klęskami żywiołowymi, ale nie u siebie, lecz w Afryce 78
 • Zwycięstwo Marsa 2 wrz 2007, 22:00 Odrzucenie dolara jako światowej waluty stabilizacyjnej może spowodować globalny chaos 84
 • Lepper w Waszyngtonie 2 wrz 2007, 22:00 Flirt z przystawkami okazał się wyjątkowo niebezpieczny… dla amerykańskich republikanów 88
 • Rublowskie żony 2 wrz 2007, 22:00 Rosjan interesuje to jak wejść do rodziny miliardera, a nie tarcza antyrakietowa 92
 • Pasaż 2 wrz 2007, 22:00 Pachnieć jak Jennifer Lopez 98
 • Mademoiselle Keira 2 wrz 2007, 22:00 Keira Knightley jest nową twarzą wody perfumowanej Coco Mademoiselle, zapachu Chanel, dotychczas kojarzonego z Kate Moss. Gwiazda „Piratów z Karaibów" wystąpiła w filmie reklamowym wyreżyserowanym przez Joego Wrighta (m.in.... 98
 • Kopciuszek Eva 2 wrz 2007, 22:00 Inspiracją dla twórców Midnight Poison, najnowszych perfum Diora, była postać Kopciuszka. Twarzą zapachu jest Eva Green, znana głównie jako dziewczyna Bonda z „Casino Royale". Reklamówkę z jej udziałem nakręcił Wong... 98
 • Wieczór z Julią 2 wrz 2007, 22:00 Dobra wiadomość dla wielbicielek zapachu Boss Femme. Firma stworzyła jego skoncentrowaną, wieczorową wersję – Boss Essence de Femme. Twarzą nowych perfum jest znana modelka Julia Stegner, która przekonuje, że niezależnie od tego,... 98
 • Czarna róża dla Avril 2 wrz 2007, 22:00 Twórcy Black XS, najnowszych perfum Paco Rabanne, przekonują, że skomponowali zapach dla dziewczyn „rockandrollowych", czyli atrakcyjnych, niezależnych i aktywnych – takich jak piosenkarka Avril Lavigne. Black XS to także... 98
 • Lacroix i Madonna 2 wrz 2007, 22:00 Christian Lacroix ubierał m.in. księżną Dianę i Madonnę. Ostatnio projektant nawiązał współpracę z popularną firmą kosmetyczną Avon. Jej owocem są perfumy Christian Lacroix Rouge. To niebanalna kompozycja kwiatowo-szyprowa,... 98
 • Polka eksportowa 2 wrz 2007, 22:00 Dlaczego Polki lepiej sobie radzą w światowym show-biznesie niż Polacy 102
 • Moc i smak 2 wrz 2007, 22:00 Lokalna wódeczka to najlepsza pamiątka z wakacji 108
 • Laser 2 wrz 2007, 22:00 112
 • 9 godzin na kulturę 2 wrz 2007, 22:00 3 x AyoW Poznaniu, Warszawie i Krakowie wystąpi Ayo, niemiecka wokalistka nigeryjsko-romskiego pochodzenia. Ma 27 lat i na koncie zaledwie jeden album, który w Polsce doszedł jednak na szczyt listy bestsellerów i stał się platynową płytą.... 112
 • Krótko po Wolsku - Winni niewinni 2 wrz 2007, 22:00 Udowodnić komuś winę jest podobno łatwiej, niż dowieść własnej niewinności. Ale starać się trzeba. Nie dziwota więc, że podobno poseł Łyżwiński przedstawia coraz to nowe dowody swej niezdolności do popełnienia zarzucanych mu... 114
 • Ranking tygodnia 2 wrz 2007, 22:00 Najchętniej oglądane filmy fabularne26-30 sierpnia 2007tytuł/liczba widzów1. Formuła 1 Grand Prix Turcji2 389 088 Polsat2. Mecz piłki nożnej Bełchatów – Dnipro Dniepropietrowsk1 951 868 TVP 23. Mecz piłki nożnejGroclin –... 114
 • Salwy wrześniowe 2 wrz 2007, 22:00 Tak twardej walki o telewidza Polska jeszcze nie oglądała 116
 • Pełno na Próżnej 2 wrz 2007, 22:00 2 września rusza czwarta edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera.  Na ulicę Próżną powróci radosne życie, gwar i zabawa: klezmerskie zespoły z całego świata zagrają koncerty, będą spektakle, a w jednej z bram do... 118
 • Wencel gordyjski - Niedziela w Hollywood 2 wrz 2007, 22:00 Dla Beckhama zabraknie miejsca w tajnym schronie scjentologów 120
 • Ueorgan Ludu 2 wrz 2007, 22:00 Na szczęście bez L. Wałęsy porozumienia sierpniowe bis * Partia i rząd w osobie Jarosława Kaczyńskiego podpisały porozumienie ze światem pracy reprezentowanym przez NSZZ „Solidarność" w osobie przewodniczącego Janusza Śniadka. Przewodniczący oświadczył, że jest ono w... 121
 • Skibą w mur - Świat z buta 2 wrz 2007, 22:00 Nawet dziurawy but – w odróżnieniu od polityków – ma nosa 122

ZKDP - Nakład kontrolowany