Polska w urnie

Polska w urnie

Finansowanie partii z budżetu, mające zapobiec korupcji, stało się regulatorem polskiego życia politycznego
Nie namyślaj się wiele, bo życie krótko trwa, głosuj za PSL-em, lista wyborcza dwa". Ten wyszukany tekst przed szesnastu laty śpiewał w telewizyjnym programie wyborczym PSL chórek wiekowych gospodyń wiejskich. Na szczęście, życie nie trwa aż tak krótko, by nie można się było zastanowić nad decyzjami wyborczymi, które co kilka lat – przy okazji głosowania – podejmują miliony Polaków. Jeśli jesienią tego roku odbędą się wybory parlamentarne, to po raz pierwszy będą mogli w nich uczestniczyć Polacy urodzeni w pamiętnym roku 1989. Od tego czasu wybieraliśmy już parlament sześć razy, a każda z kampanii poprzedzających głosowanie oraz jego rezultaty ilustrowały nie tylko stan świadomości społecznej, ale i umiejętności marketingowe partii.

Marketingowcy z „Solidarności"
Wybory w czerwcu 1989 r. miały charakter plebiscytu. Zwolennicy istnienia PRL głosowali w nich na kandydatów rządowej koalicji pod przewodem PZPR, natomiast przeciwnicy – na drużynę Lecha, jak powszechnie określano kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność". Druzgoczące zwycięstwo tych ostatnich zapoczątkowało żywiołowy proces rozkładu komunistycznej dyktatury i po trzech miesiącach doprowadziło do powstania rządu Mazowieckiego. Sukces „Solidarności" był nie tylko efektem niechęci większości Polaków do ekipy Jaruzelskiego, ale i zastosowania przez jej działaczy technik marketingu politycznego, którego zasad – mimo podejmowanych w tym kierunku działań – nie potrafił pojąć aparat PZPR. Gen. Jaruzelski, komentując po latach sposób organizacji kampanii wyborczej swojej partii, stwierdził: „Kiedy czyta się, jak to wyglądało, jak kampanię organizowała partia, komitet wojewódzki, inne instancje, to rozpacz ogarnia”.
Kandydaci „Solidarności" pierwsi zaczęli organizować wyborcze show z udziałem polskich i zagranicznych artystów. Pierwsi zastosowali też mechanizm wyborczej lokomotywy, którą był wówczas Lech Wałęsa. Słynne plakaty wyborcze z Wałęsą utorowały drogę do zwycięstwa 99 solidarnościowym kandydatom na senatorów. Pecha miał tylko Piotr Baumgart, startujący w województwie pilskim. Nie dość, że nie miał plakatu z Wałęsą (jedyny nie przyjechał na spotkanie do Gdańska, gdzie robiono zdjęcia), to na jego drodze stanął Henryk Stokłosa, który jako pierwszy polityk w Polsce zastosował w ramach agitacji wyborczej piwo i kiełbasę.
Wybory do Sejmu z 1989 r. nie były demokratyczne, bo koalicja rządząca zagwarantowała sobie w trakcie obrad „okrągłego stołu" 65 proc. mandatów dla swoich przedstawicieli. Tamto głosowanie określiło jednak geografię polityczną Polski. Największe poparcie kandydaci „Solidarności" uzyskali w województwach Polski południowo-wschodniej i na Dolnym Śląsku, natomiast relatywnie najsłabiej wypadli w województwach północno-zachodnich. Kandydaci Komitetu Obywatelskiego triumfowali na obszarach społecznie silniej zintegrowanych, zamieszkiwanych przez ludność o wyższym poziomie religijności. Z kolei PZPR i jej sojusznicy najlepiej wypadli w Polsce zachodniej i północno-zachodniej. Ten podział Polski na dwa główne obszary o odmiennych preferencjach politycznych miał się okazać dosyć trwały. W następnych latach na północnym zachodzie większe poparcie uzyskiwali kandydaci szeroko rozumianej lewicy, natomiast na południowym wschodzie dominowała prawica. O tym, kto wygra wybory, decydowali zwykle Polacy mieszkający w Polsce centralnej.

Awangarda ariergardy
We wrześniu 1989 r., kiedy powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, Polska była pionierem w procesie demontażu systemu komunistycznego w Europie Środkowej. Ponad dwa lata później, gdy Polacy po raz pierwszy mogli uczestniczyć w naprawdę demokratycznych wyborach parlamentarnych, nasz kraj był ostatnim w tej części Europy, w którym nie było jeszcze legislatywy wyrażającej wolę narodu. Taka była cena podtrzymywania kontraktu „okrągłego stołu" przez rząd Mazowieckiego, a następnie pokrętnej polityki prezydenta Wałęsy. W kampanii przed wyborami w październiku 1991 r. uczestniczyła rekordowa liczba 111 komitetów wyborczych. Tylko niespełna trzydzieści zarejestrowało swoje listy w całym kraju, co zapewniło im prawo do bezpłatnego czasu antenowego w TVP. Kiedy jednak ogląda się telewizyjny program wyborczy z tamtego czasu, trudno nie pogubić się w obfitości ugrupowań chadeckich, chłopskich i ekologicznych, których nazw nikt już dziś nie pamięta. Ponieważ ordynacja wyborcza nie przewidywała progu wyborczego, do Sejmu weszli przedstawiciele aż 24 ugrupowań. Większość z nich nie miała nawet dziesięciu posłów, a kilka mogło się pochwalić reprezentacją w postaci jednego parlamentarzysty. Największy klub Unii Demokratycznej liczył zaledwie 62 posłów. W Sejmie I kadencji znaleźli się wszakże niemal wszyscy obecni czołowi politycy, poza Andrzejem Lepperem i Romanem Giertychem. To bodaj najbardziej znamienna cecha polskiej demokracji: politycy zmieniali przez następne lata szyldy wyborcze (niektórzy nawet kilkakrotnie), ale dopływ nowych twarzy do pierwszej ligi polskiej polityki ograniczył się do populistycznych przywódców LPR i Samoobrony, którym udało się pokonać próg wyborczy w 2001 r. Wybrany w 1991 r. Sejm I kadencji był dotychczas jedynym, który nie dotrwał do końca czteroletniej kadencji. Kiedy w maju 1993 r. większością zaledwie jednego głosu uchwalono wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej (opartego na koalicji siedmiu partii), prezydent Wałęsa – ku zaskoczeniu większości posłów – skorzystał z konstytucyjnej możliwości przedterminowego rozwiązania parlamentu. Wtedy też wprowadzono ostatnią istotną zmianę w proporcjonalnym systemie wyborczym, który – utrwalony zapisem konstytucji z 1997 r. – odegrał istotną rolę w petryfikacji sceny politycznej. Był nią pięcioprocentowy próg wyborczy, redukujący liczbę ugrupowań obecnych w kolejnych Sejmach do pięciu, sześciu. Jego pierwszym beneficjentem okazał się SLD, który – wskutek rozbicia prawicowych ugrupowań – zyskał w Sejmie II kadencji niemal dwa razy więcej mandatów, niż wynosił odsetek głosów uzyskanych przez jego kandydatów podczas wyborów we wrześniu 1993 r.

Dwa bloki
O ile wybory z 1993 r. lewica wygrała swoistym walkowerem, o tyle cztery lata później doszło do wyrównanego starcia dwóch potężnych bloków wyborczych. Przedwyborcze sondaże niemal do końca wskazywały na podobne poparcie dla SLD i Akcji Wyborczej „Solidarność". Ostateczne zwycięstwo tej ostatniej było rezultatem umiejętnie prowadzonej kampanii wyborczej, w której pod jednym szyldem udało się zgromadzić niemal całą polską prawicę. Mimo uzyskania przez AWS ponad 33 proc. głosów nie zdobyła ona większości wystarczającej do samodzielnych rządów i zmuszona była zawrzeć koalicję z Unią Wolności.
To samo spotkało postkomunistów w 2001 r., kiedy zdobycie poparcia aż 41 proc. głosujących Polaków zapewniło im rekordową liczbę 216 mandatów. Na drodze do uzyskania bezwzględnej większości stanęła wtedy niefortunna wypowiedź Marka Belki – na konferencji, na której przedstawiono go w roli przyszłego ministra finansów, zapowiedział wprowadzenie podatku od zysków z lokat bankowych. Znacznie ważniejsza była jednak nowelizacja ordynacji wyborczej, dokonana w kwietniu 2001 r. przez równie szeroką co egzotyczną koalicję ugrupowań zagrożonych dominacją SLD w przedwyborczych sondażach. Na wprowadzonej wówczas zmianie systemu przeliczania głosów na mandaty sojusz stracił prawie trzydzieści miejsc w Sejmie, a Leszek Miller musiał zaprosić do rządu PSL, by nie stać od początku kadencji na czele mniejszościowego rządu. Gdyby obowiązywał wtedy większościowy system wyborczy, prawdopodobnie ani w 1997 r., ani w 2001 r. zwycięzcy wyborów nie musieliby zawierać kłótliwych i kruchych koalicji, które tylko rozmywały odpowiedzialność za sprawowanie władzy.

Kasa przy urnie
Nowelizacja ordynacji, dokonana w 2001 r., wprowadziła ostre restrykcje dotyczące finansowania kampanii wyborczej. Nowe przepisy przewidywały limity wydatków i ograniczenia sposobów pozyskiwania pieniędzy. Zakazano m.in. sprzedaży tzw. cegiełek oraz innych form zbiórek publicznych, co w przeszłości było popularną formą dotowania partii przez pragnących zachować anonimowość biznesmenów. W zamian ordynacja przewidywała hojne subwencje państwowe dla tych partii, które otrzymają w skali kraju ponad 3 proc. głosów ważnych i 6 proc. dla koalicji.
Nowe przepisy doprowadziły do znaczącego zwiększenia po 2001 r. subwencji wypłacanych partiom. Okazało się to szczególnie ważne dla takich ugrupowań, jak PiS, LPR czy Samoobrona, które nie odziedziczyły majątku po epoce PRL, a zarazem nie mogły liczyć na wsparcie ze strony wielkiego biznesu. Znaczenie tego mechanizmu ujawniło się w pełni podczas podwójnej kampanii wyborczej w 2005 r., kiedy wspomniane ugrupowania użyły oszczędzanych przez kilka lat pieniędzy, których nie miałyby szans zdobyć w inny sposób. Najskuteczniej wykorzystało subwencję (w wysokości prawie 40 mln zł) Prawo i Sprawiedliwość.
Hojne wsparcie z budżetu państwa zamroziło scenę polityczną znacznie skuteczniej niż próg wyborczy. Dziś wszystkie nowe projekty polityczne rozbijają się o brak środków wystarczających, by przeciwstawić się w kampanii wyborczej ugrupowaniom już obecnym w Sejmie. Podczas nadchodzących wyborów będą one miały budżety liczone w dziesiątkach milionów złotych. Wydaje się, że to właśnie perspektywa pozbawienia PiS subwencji przez Państwową Komisję Wyborczą, a nie ostateczny rozpad koalicji z LPR i Samoobroną, odegrała ważniejszą rolę w decyzji Jarosława Kaczyńskiego o przyspieszeniu wyborów. W ten sposób jednak mechanizm finansowania partii z budżetu, u którego podstaw leżała antykorupcyjna intencja, stał się w istocie rzeczy najważniejszym regulatorem polskiego życia politycznego. To zaś nie wróży najlepiej polskiej demokracji.
Okładka tygodnika WPROST: 36/2007
Więcej możesz przeczytać w 36/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 36/2007 (1289)

 • Na stronie - Żenada 2 wrz 2007, 22:00 Są granice śmieszności, bo na przyzwoitość nie ma co liczyć 6
 • Wprost od czytelników 2 wrz 2007, 22:00 BRYLANTOWE OBCASYWbrew temu, co napisał autor „Brylantowych obcasów" (nr 34) o aspiracjach edukacyjnych Polek, po maturze nie pędzą one na uniwersytet. One pędzą do przeróżnych Wyższych Szkół Zarządzania Kurzem w Podwórzu i... 6
 • Śledztwo w sprawie kampanii Tuska 2 wrz 2007, 22:00 Prokuratura 10
 • Liderzy opinii 2 wrz 2007, 22:00 „Wprost” 10
 • Kaczyński w kieszeni oligarchy 2 wrz 2007, 22:00 Polska – Ukraina 10
 • Religia.tv na start! 2 wrz 2007, 22:00 Telewizja 10
 • Dossier 2 wrz 2007, 22:00 Dyrektor Tadeusz Rydzyk doskonale wie, gdzie są konfitury i jak z nich skorzystaćBogdan Borusewicz w Radiu Zet, komentując zabiegi uczelni ojca dyrektora o dotacje z Unii EuropejskiejPierwszy września tego roku wypada trzeciego... 10
 • Dorn kosił Kaczmarka równo z trawą 2 wrz 2007, 22:00 Pytania niepolityczne 10
 • Ludzie 2 wrz 2007, 22:00 Habilitowany KarskiKarol Karski, poseł PiS, najpewniej jeszcze w tym roku będzie mógł poprzedzać swoje nazwisko skrótem dr hab. Kończy rozprawę habilitacyjną z prawa międzynarodowego. Mimo nawału pracy w Sejmie wykłada na Wydziale... 10
 • Kampania na boisku 2 wrz 2007, 22:00 Wybory 10
 • Wyrzucają ojca Miszka 2 wrz 2007, 22:00 Lustracja 10
 • Kolejny oligarcha ucieka 2 wrz 2007, 22:00 Rosja 10
 • Supermodelka w Polsce 2 wrz 2007, 22:00 Moda 10
 • Kalisz ściga Werner 2 wrz 2007, 22:00 Motoryzacja 10
 • Skaner 2 wrz 2007, 22:00 10
 • Sawka czatuje 2 wrz 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Mam problem z Kaczyńskim 2 wrz 2007, 22:00 Rozmowa z Pawłem Zalewskim, posłem PiS, przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych 16
 • Poczta 2 wrz 2007, 22:00 Nieustająca balangaAż mnie wcisnęło w fotel, gdy przeczytałam artykuł „Nieustająca balanga" (nr 30). Od sześciu lat jestem mężatką, mam dwie córki: 5-letnią i dwumiesięczną. Pierwsze dziecko urodziłam podczas studiów,... 17
 • Playback 2 wrz 2007, 22:00 Byli wicepremierzy Roman Giertych i Andrzej Lepper Fot. A. Jagielak/Wprost 17
 • Z życia koalicji 2 wrz 2007, 22:00 Jarosław Kaczyński dostrzegł u Donalda Tuska wilcze zęby. Zauważył też, że lider PO chętnie przebiera się za owcę. Mówiąc o swych spostrzeżeniach, premier był wyraźnie pobudzony. Zatem nieprawdą jest jego seksualna oziębłość.... 18
 • Z życia opozycji 2 wrz 2007, 22:00 Ze strachu przed aresztowaniem przez kaczystowskich siepaczy pan Kaczmarek (LiS) zamieszkał u pana Latkowskiego, który był uzbrojony tylko w komórkę z kamerą. Sprytniejszy okazał się Ryś Kalisz, który od razu zamieszkał w telewizji.... 19
 • Wprost przeciwnie - Karykaturzyści i masochiści 2 wrz 2007, 22:00 Dobre opinie o Polsce w zagranicznych mediach są w naszym kraju niemile widziane 20
 • Fotoplastykon 2 wrz 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Zlecenie na premiera 2 wrz 2007, 22:00 SLD, LPR i Samoobrona bronią Janusza Kaczmarka, bo boją się jego zeznań bardziej niż PiS 22
 • Układ układów 2 wrz 2007, 22:00 PiS szukał układu na zewnątrz, a to układ przyszedł do PiS 26
 • Lista przebojów IV RP 2 wrz 2007, 22:00 Rząd Tuska będzie realizował program gabinetu Kaczyńskiego 30
 • Drugie kuszenie Tuska 2 wrz 2007, 22:00 Czy liberałowie z Platformy Obywatelskiej ulegną salonowi? 34
 • Plan Legutki 2 wrz 2007, 22:00 Bezstresowa i łatwa szkoła jest ułudą 38
 • Ryba po polsku - Ręka, noga, mózg na ścianie 2 wrz 2007, 22:00 Na Berezę Kartuską Giertych nie ma co liczyć. W grę wchodzi najwyżej wynajęcie twierdzy brzeskiej 40
 • Podatek dla przedsiębiorczych 2 wrz 2007, 22:00 Zgoda premiera Kaczyńskiego na podwyższenie płacy minimalnej to wyborczy argument, który zaszkodzi gospodarce. Ustanowienie przez państwo płacy minimalnej to nic innego jak opodatkowanie przedsiębiorców, którzy zatrudniają najmniej... 42
 • Lewi inwestorzy 2 wrz 2007, 22:00 Altra Group SA, Gospodarstwo Ogrodnicze Eko-Mysiadło i Scanvir sp. z o.o. to najwięksi dłużnicy skarbu państwa z tytułu niewywiązania się z umów prywatyzacyjnych. Pierwszy z nich za zakup Zakładów Przemysłu Pończoszniczego Feniks nie... 42
 • Rekord na jubileusz Toyoty? 2 wrz 2007, 22:00 Siedemdziesiąt lat temu w Japonii powstał koncern Toyota. W ciągu pierwszych 10 lat istnienia firma wyprodukowała 100 tys. samochodów. W 1999 r. świętowała już stumilionowe auto, które zjechało z jej linii produkcyjnych. W tym roku... 42
 • Spowiedź Kościoła 2 wrz 2007, 22:00 Włoski Kościół katolicki znalazł się pod lupą Komisji Europejskiej. Unijna komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes zbada, czy ulgi podatkowe, z których korzysta Kościół, nie stanowią nielegalnej pomocy publicznej. Na przykład na mocy... 42
 • Maniery firmowe 2 wrz 2007, 22:00 Od hitu do kitu 42
 • Stopkami w górę 2 wrz 2007, 22:00 Rada Polityki Pieniężnej, już po raz trzeci w tym roku podniosła stopy procentowe. Po ubiegłotygodniowej podwyżce (o 25 punktów bazowych) rata przeciętnego kredytu hipotecznego zaciągniętego na 30 lat wzrośnie o 2,7 proc. Osoba, która... 42
 • Giełda 2 wrz 2007, 22:00 42
 • Byczek polski 2 wrz 2007, 22:00 Czujemy się jak Amerykanie, żyjemy jak Argentyńczycy, rozwijamy się jak Turcy 44
 • Skąpiec Gilowska 2 wrz 2007, 22:00 Polska po raz pierwszy od lat zaczęła zmniejszać swój dług 50
 • 2x2=4 - Kłopotliwa wolność 2 wrz 2007, 22:00 Warunkiem postępu i rozwoju jest prawo do indywidualnego sukcesu ekonomicznego 52
 • Samozjady 2 wrz 2007, 22:00 Pyton królewski i grzechotnik teksaski przeżywają bez pokarmu nawet dwa lata. Próbują przetrwać, leżąc zwinięte w ukryciu, dzięki czemu ograniczają zużycie energii o 80 proc. Wychodzą tylko wtedy, gdy mają duże szanse na upolowanie... 54
 • Przekarmione mięśnie 2 wrz 2007, 22:00 Faszerowanie się preparatami białkowymi nie zwiększa masy mięśni – przekonują uczeni z University of Nottingham. Organizm zużywa na budowę muskulatury tylko tyle białka, ile są w stanie wchłonąć mięśnie. Nadmiar jest wydalany... 54
 • Ruś wikingów 2 wrz 2007, 22:00 „Gdyby inne ludy, chociażby wikingowie, nie wniosły do życia Rosjan nieco ładu, nadal żyliby jak króliki" – twierdził Adolf Hitler. Historycy nie podzielają aż tak radykalnego poglądu, ale coraz częściej zgadzają... 54
 • Warkoczyki łysego 2 wrz 2007, 22:00 Afrykańskie warkoczyki mogą spowodować trwałą utratę włosów – ostrzega Brytyjskie Stowarzyszenie Dermatologów. Ciągłe napinanie włosów uszkadza cebulki tak, że mogą się one nigdy nie odnowić. W konsekwencji utracone włosy... 54
 • Know-how 2 wrz 2007, 22:00 54
 • Szybki jak dinozaur 2 wrz 2007, 22:00 . 54
 • Fitness mózgu 2 wrz 2007, 22:00 Szare komórki można kształtować tak jak mięśnie na siłowni 56
 • Szkoła obrazkowa 2 wrz 2007, 22:00 Młodzi mają problemy z porozumiewaniem się, bo nie potrafią pisać 64
 • Wielki wstręt 2 wrz 2007, 22:00 Obrzydzenie wywołuje wszystko to, co przypomina o naszym zwierzęcym pochodzeniu 66
 • Łowcy gwiazd 2 wrz 2007, 22:00 Jedyną pozostałością po homo sapiens mogą być sondy Voyager 68
 • Polska w urnie 2 wrz 2007, 22:00 Finansowanie partii z budżetu, mające zapobiec korupcji, stało się regulatorem polskiego życia politycznego 72
 • Ahmadineżad & Stone 2 wrz 2007, 22:00 Mahmud Ahmadineżad, prezydent Iranu, który straszy świat swoim programem nuklearnym, już wkrótce pojawi się na szklanym ekranie. Film biograficzny o nim ma zamiar nakręcić Oliver Stone. „Chcę pokazać sylwetkę ideowego... 76
 • Porywają i płacą 2 wrz 2007, 22:00 Oficjalnie rządy zapewniają, że z terrorystami nie negocjują. Nieoficjalnie godzą się płacić. I to dużo. Koreańczycy za uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez talibów zgodzili się wycofać swoje wojska z Afganistanu. Eksperci... 76
 • Bieriezowski jak Trocki 2 wrz 2007, 22:00 Prokurator Czajka ogłosił, że złapano dziesięć osób podejrzewanych o zamordowanie Anny Politkowskiej, dziennikarki krytycznej wobec Kremla. Połowa zatrzymanych to Czeczeni, którzy mieli dokonać zabójstwa, druga połowa agenci FSB,... 76
 • Cameron policmajster 2 wrz 2007, 22:00 David Cameron, przywódca brytyjskich konserwatystów, ma pomysł na powstrzymanie wzrostu przestępczości. Polega on na ograniczeniu dzieciom dostępu do gier komputerowych i filmów z przemocą. „Gry komputerowe i brutalne filmy, które... 76
 • Bez granic 2 wrz 2007, 22:00 76
 • Zimbabwe górą 2 wrz 2007, 22:00 . 76
 • Pożar Europy 2 wrz 2007, 22:00 Unia Europejska radzi sobie z klęskami żywiołowymi, ale nie u siebie, lecz w Afryce 78
 • Zwycięstwo Marsa 2 wrz 2007, 22:00 Odrzucenie dolara jako światowej waluty stabilizacyjnej może spowodować globalny chaos 84
 • Lepper w Waszyngtonie 2 wrz 2007, 22:00 Flirt z przystawkami okazał się wyjątkowo niebezpieczny… dla amerykańskich republikanów 88
 • Rublowskie żony 2 wrz 2007, 22:00 Rosjan interesuje to jak wejść do rodziny miliardera, a nie tarcza antyrakietowa 92
 • Pasaż 2 wrz 2007, 22:00 Pachnieć jak Jennifer Lopez 98
 • Mademoiselle Keira 2 wrz 2007, 22:00 Keira Knightley jest nową twarzą wody perfumowanej Coco Mademoiselle, zapachu Chanel, dotychczas kojarzonego z Kate Moss. Gwiazda „Piratów z Karaibów" wystąpiła w filmie reklamowym wyreżyserowanym przez Joego Wrighta (m.in.... 98
 • Kopciuszek Eva 2 wrz 2007, 22:00 Inspiracją dla twórców Midnight Poison, najnowszych perfum Diora, była postać Kopciuszka. Twarzą zapachu jest Eva Green, znana głównie jako dziewczyna Bonda z „Casino Royale". Reklamówkę z jej udziałem nakręcił Wong... 98
 • Wieczór z Julią 2 wrz 2007, 22:00 Dobra wiadomość dla wielbicielek zapachu Boss Femme. Firma stworzyła jego skoncentrowaną, wieczorową wersję – Boss Essence de Femme. Twarzą nowych perfum jest znana modelka Julia Stegner, która przekonuje, że niezależnie od tego,... 98
 • Czarna róża dla Avril 2 wrz 2007, 22:00 Twórcy Black XS, najnowszych perfum Paco Rabanne, przekonują, że skomponowali zapach dla dziewczyn „rockandrollowych", czyli atrakcyjnych, niezależnych i aktywnych – takich jak piosenkarka Avril Lavigne. Black XS to także... 98
 • Lacroix i Madonna 2 wrz 2007, 22:00 Christian Lacroix ubierał m.in. księżną Dianę i Madonnę. Ostatnio projektant nawiązał współpracę z popularną firmą kosmetyczną Avon. Jej owocem są perfumy Christian Lacroix Rouge. To niebanalna kompozycja kwiatowo-szyprowa,... 98
 • Polka eksportowa 2 wrz 2007, 22:00 Dlaczego Polki lepiej sobie radzą w światowym show-biznesie niż Polacy 102
 • Moc i smak 2 wrz 2007, 22:00 Lokalna wódeczka to najlepsza pamiątka z wakacji 108
 • Laser 2 wrz 2007, 22:00 112
 • 9 godzin na kulturę 2 wrz 2007, 22:00 3 x AyoW Poznaniu, Warszawie i Krakowie wystąpi Ayo, niemiecka wokalistka nigeryjsko-romskiego pochodzenia. Ma 27 lat i na koncie zaledwie jeden album, który w Polsce doszedł jednak na szczyt listy bestsellerów i stał się platynową płytą.... 112
 • Krótko po Wolsku - Winni niewinni 2 wrz 2007, 22:00 Udowodnić komuś winę jest podobno łatwiej, niż dowieść własnej niewinności. Ale starać się trzeba. Nie dziwota więc, że podobno poseł Łyżwiński przedstawia coraz to nowe dowody swej niezdolności do popełnienia zarzucanych mu... 114
 • Ranking tygodnia 2 wrz 2007, 22:00 Najchętniej oglądane filmy fabularne26-30 sierpnia 2007tytuł/liczba widzów1. Formuła 1 Grand Prix Turcji2 389 088 Polsat2. Mecz piłki nożnej Bełchatów – Dnipro Dniepropietrowsk1 951 868 TVP 23. Mecz piłki nożnejGroclin –... 114
 • Salwy wrześniowe 2 wrz 2007, 22:00 Tak twardej walki o telewidza Polska jeszcze nie oglądała 116
 • Pełno na Próżnej 2 wrz 2007, 22:00 2 września rusza czwarta edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera.  Na ulicę Próżną powróci radosne życie, gwar i zabawa: klezmerskie zespoły z całego świata zagrają koncerty, będą spektakle, a w jednej z bram do... 118
 • Wencel gordyjski - Niedziela w Hollywood 2 wrz 2007, 22:00 Dla Beckhama zabraknie miejsca w tajnym schronie scjentologów 120
 • Ueorgan Ludu 2 wrz 2007, 22:00 Na szczęście bez L. Wałęsy porozumienia sierpniowe bis * Partia i rząd w osobie Jarosława Kaczyńskiego podpisały porozumienie ze światem pracy reprezentowanym przez NSZZ „Solidarność" w osobie przewodniczącego Janusza Śniadka. Przewodniczący oświadczył, że jest ono w... 121
 • Skibą w mur - Świat z buta 2 wrz 2007, 22:00 Nawet dziurawy but – w odróżnieniu od polityków – ma nosa 122

ZKDP - Nakład kontrolowany