Lek na kasę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tabletki przeczyszczające kasę szpitali wyprodukuje niedługo SLD
Grupa polityków SLD oraz związani z nią menedżerowie spółek z udziałem skarbu państwa budują narodowy koncern farmaceutyczny. Holding ma wchłonąć trzy państwowe Polfy - Pabianice, Tarchomin i Warszawę. Bój o posady w zarządzie i radzie nadzorczej nowej spółki rozstrzygnie się w przeddzień jej prywatyzacji, która ma nastąpić jeszcze przed wyborami w 2005 r. Jeśli rząd Millera przegra wybory, lewicowe lobby i tak będzie miało udział w rynku leków. Strategiczne przyczółki zostały już opanowane przez krewnych polityków, menedżerów sponsorujących SLD oraz osoby znane z najgłośniejszych afer i inwestycji, na których traciło państwo. Pomysł budowy koncernu, który ma być wprowadzony na giełdę, wylansował były minister skarbu Wiesław Kaczmarek. O wejście do holdingu zabiegają również Ciech Polfa i warszawski Cefarm. Prezesom Cefarmu i Ciechu SA (właściciela spółki Ciech Polfa) doradza Aleksander Nauman, który musiał odejść z rządu, a potem Narodowego Funduszu Zdrowia za złamanie ustawy antykorupcyjnej.
Najaktywniej za dopuszczeniem swej firmy do udziału w koncernie lobbuje prezes Ciechu Ludwik Klinkosz, który jako szef Chemii Polskiej zablokował skarbowi państwa w czasach AWS możliwość odzyskania kontroli nad majątkiem (0,5 mld zł) wytransferowanym w 1996 r. do tzw. trójkąta gwarancyjnego przez Jacka Buchacza, ówczes-nego ministra współpracy gospodarczej z zagranicą. Klinkoszowi stara się dotrzymać kroku prezes Cefarmu Marek Zarakowski, który sponsoruje "Trybunę" i związaną z SLD Agencję Reklamowo-Wydawniczą Pol-Press. Ciechem Polfą kieruje Marcin Dobrzański, syn Stanisława Dobrzańskiego, prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych i byłego ministra obrony, który wprawdzie jest politykiem PSL, ale w interesach współpracuje z SLD. Zastępcą Dobrzańskiego juniora został były prezes TDA TFI Piotr Majchrzak, który do ubiegłego roku zarządzał pieniędzmi PZU Życie powierzonymi mu przez Grzegorza Wieczerzaka, aresztowanego i sądzonego obecnie za wielomilionowe malwersacje. Losami majątku przedsiębiorstw farmaceutycznych zainteresowali się również Krzysztof Janik, minister spraw wewnętrznych i administracji, skarbnik SLD Edward Kuczera i Jarosław Mątkiewicz, syn Zdzisława Mątkiewicza, byłego prezesa Ciechu i PZU.

Polityczny holding farmaceutyczny
Branża farmaceutyczna należy do najbardziej dochodowych - w latach 90. jej rozwój można było porównać jedynie z rozwojem przemysłu informatycznego. Nie zaszkodził jej nawet kryzys w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, które są największym odbiorcą polskich farmaceutyków. Rynek leków w Polsce szacuje się na 10 mld zł rocznie. Jest on jednak w znacznym stopniu uzależniony od administracji rządowej, która ustala listy lekarstw refundowanych, ceny usług medycznych oraz wysokość marż na obrót medykamentami. Refundacje, czyli dopłaty z budżetu, utrzymują z kolei wysoki popyt na leki. Dlatego politycy uznali rynek leków za naturalną strefę wpływów. Nowy koncern farmaceutyczny dzięki politycznym i personalnym powiązaniom zyskałby ogromny wpływ nie tylko na politykę lekową szpitali, ale i na listę leków refundowanych. Tym bardziej że główny inspektor farmaceutyczny Dorota Duliban jest bliską znajomą Mariusza Łapińskiego, popierającego pomysły Aleksandra Naumana. Kiedy były minister zarządzał Centralnym Szpitalem Klinicznym AM przy ulicy Banacha w Warszawie, Duliban kierowała tam apteką.
Projekt utworzenia państwowego koncernu farmaceutycznego powstał w kręgach opozycyjnego wówczas SLD jeszcze za rządów Jerzego Buzka. Po wygranych wyborach Wiesław Kaczmarek, już jako minister skarbu, zapowiedział odejście od dzikiej i chaotycznej - jak mówił - prywatyzacji swych poprzedników na rzecz uporządkowanej koncepcji budowy silnych konglomeratów firm państwowych. Według Kaczmarka, tylko takie organizmy gospodarcze będą w stanie konkurować na europejskich rynkach po wejściu Polski do UE. Faktycznie chodzi o zbudowanie własnego zaplecza gospodarczego SLD. O tym, jak państwotwórczo Kaczmarek pojmuje gospodarkę, można się było przekonać, gdy szefem PSE mianował wspomnianego już Stanisława Dobrzańskiego: "Staszek miał ochotę sprawdzić się w gospodarce, więc dałem mu taką szansę".
Niedawno projekt budowy holdingu lekowego zyskał nowego patrona - wiceministra skarbu Józefa Woźniakowskiego, który w resorcie odpowiada za farmację. Łodzianin Woźniakowski, cieszący się zaufaniem Leszka Millera, uważany jest w rządzie za osobę, która koordynuje interesy ludzi z otoczenia premiera. Woźniakowski znalazł wspólny język z prezesem Ciechu Ludwikiem Klinkoszem, który kieruje Radą Biznesu Stowarzyszenia Ordynacka, skupiającego dawnych aktywistów studenckich. To on forsuje wniesienie do tworzonego holdingu swej spółki zależnej Ciech Polfa. Jej główny kapitał to budynek w centrum Warszawy i znak towarowy Polfa wyceniany na kilkadziesiąt milionów złotych. Klinkosz chce za to - jak twierdzi - 5 proc. akcji koncernu.Wcześniej trzy państwowe Polfy miałyby wnieść do kartelu swój majątek wart około miliarda złotych. O jego wartości decydują prawa do produkcji znanych leków (m.in. relanium, piramidonu i kilku antybiotyków) i atrakcyjne nieruchomości w różnych częściach kraju. Prezes Ciechu już porozumiał się z szefem warszawskiego Cefarmu Markiem Zarakowskim, który również chce, by kierowana przez niego firma uczestniczyła w konsolidacji. Warszawski Cefarm posiada zezwolenie na import leków i - podobnie jak Pol-fy - grunty o znacznej wartości. Pomysł Zarakowskiego popiera senator SLD Maria Szyszkowska, która spotkała się nawet z pracownikami spółki. Problemem Zarakowskiego jest to, że jego koncepcji nie popiera doradca prywatyzacyjny obecnego ministra skarbu Piotra Czyżewskiego. - Gdyby doszło do połączenia Polf z Ciechem i Cefarmem, powstałoby coś na kształt perpetuum mobile - mówi były szef Cefarmu Andrzej Radzio. Jest pewne, że Ministerstwo Zdrowia włączy na listę leków refundowanych produkty trzech państwowych Polf, a tym samym zapewni tym firmom rynek zbytu. Nikt nie będzie raczej protestował, bo budżet zmniejszy w ten sposób wydatki na refundację leków - Polfy produkują bowiem tanie leki odtwórcze. Z kolei Cefarm importowałby głównie leki refundowane, które byłyby sprzedawane w ramach holdingu.

Kaczmarek kontra Szarawarski
Ambicje prezesów aspirujących do uczestnictwa w koncernie budzą też wątpliwości niektórych przedstawicieli rządu. Niedawno Ministerstwo Skarbu przedstawiło posłom dwa różne stanowiska w tej sprawie. W dokumencie, który komisji skarbu rekomendował wiceminister Andrzej Szarawarski (rywal Kaczmarka od czasu, gdy ten oskarżył go o korupcjogenne zachowania przy prywatyzacji Polskich Hut Stali), o włączeniu Ciechu Polfa do koncernu mówi się jedynie jako o jednej z możliwości. Z kolei w projekcie przedstawionym komisji gospodarki przez wiceministra Woźniakowskiego jest to jedyne rekomendowane rozwiązanie. - Projekt Woźniakowskiego nie był podpisany, na co nikt nie zwrócił uwagi, podpis widniał tylko pod listem przewodnim - mówi Piotr Majchrzak. Zamieszanie powiększa zmieniające się nazewnictwo: najpierw kartel miał się nazywać Polski Koncern Farmaceutyczny, teraz ma być to Farmacja Polska.
Szefowie Ciechu i Cefarmu poszukują awaryjnego rozwiązania na wypadek, gdyby nie udało się włączyć ich firm do koncernu. Prezes Klinkosz oświadczył, że Ciech Polfa może zostać wystawiony na sprzedaż. W gorszej sytuacji jest Cefarm, który ma "trupa w szafie" w postaci spółki Medycyna i Farmacja, prowadzącej apteki. Założył ją poprzedni szef Cefarmu Andrzej Radzio. Chociaż obecnie Cefarm ma 88 proc. udziałów w Medycynie i Farmacji, nie ma nad nią kontroli, co w praktyce oznacza wyeliminowanie z rynku detalicznego. W umowie spółki Medycyna i Farmacja zapisano bowiem, że uchwały walnego zgromadzenia muszą być podejmowane jednomyślnie i w obecności wszystkich wspólników. Obecny prezes Cefarmu Marek Zarakowski toczy ze swoim poprzednikiem (dziś szefem Medycyny i Farmacji) wojnę sądową. W dwóch procesach pozwany jest Cefarm, w trzecim jego spółka-córka. Stawką są odszkodowania w wysokości kilku milionów złotych. Dopóki konflikty nie zostaną zakończone, Cefarm nie ma co marzyć o wejściu do koncernu.
O tym, jak serio traktuje ten problem SLD, świadczy propozycja "pokojowego oddania władzy", którą latem 2001 r. złożył ówczesnemu prezesowi Cefarmu Andrzejowi Radziowi skarbnik SLD Edward Kuczera. - Nie znam w ogóle nazwiska tego pana - zapewnił nas Kuczera. Podobną ofertę miał złożyć Radziowi także przed wyborami obecny szef MSWiA Krzysztof Janik - Było to podczas jednego z bankietów. Janik wspominał coś o przetargu na nieruchomości Cefarmu i chciał, żeby go ktoś poznał z prezesem tej firmy - relacjonuje nasz informator. - Minister nie przypomina sobie takiego zdarzenia - twierdzi jego rzecznik Alicja Hytrek. Andrzej Radzio pytany o kontakty z liderami SLD odmówił komentarza.

Kłopotliwa Medycyna i Farmacja
Andrzejowi Radziowi, prezesowi Medycyny i Farmacji, na pewien czas udało się zahamować proces budowy holdingu farmaceutycznego. Jednak warszawskie grunty spółki Cefarm-Nieruchomości, idealne jako zabezpieczenie kredytów dla koncernu, trafiły okrężną drogą w ręce przedsiębiorcy bliskiego lewicy. Kupiła je poprzez agencję Merkury spółka Ancona należąca do Jarosława Mątkiewicza, syna byłego prezesa Ciechu i PZU. Było to 20 lipca 2001 r., gdy Cefarmem kierował jeszcze Andrzej Radzio. Merkury odkupił od niego spółkę Cefarm-Nieruchomości za 27,4 mln zł i jeszcze tego samego dnia sprzedał jej działki Anconie za 35,2 mln zł. Jarosław Mątkiewicz nie chciał zdradzić, dlaczego nie kupił gruntów bezpośrednio i taniej od Cefarmu. - Działamy na rynku jako powiernik inwestorów, najczęściej z branży handlowej, którzy nie życzą sobie ujawniania ich tożsamości - stwierdził tajemniczo.
Rząd liczy na to, że kapitał potrzebny na kosztowne badania nad lekami innowacyjnymi, ich produkcję i wprowadzenie na rynek uda się znaleźć na giełdzie. Jeśli ten plan się nie powiedzie, menedżerom koncernu i ich politycznym mocodawcom pozostaną na otarcie łez nieruchomości, na których sprzedaży można również zarobić. Firma Jarosława Mątkiewicza będzie musiała jedynie znaleźć inwestora, który odkupi od niej działki po zakładach farmaceutycznych.
Więcej możesz przeczytać w 40/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 40/2003 (1088)

 • Wprost od czytelników5 paź 2003, 1:00Pruski targ Pruska Biblioteka Państwowa, a ściśle jej część zmagazynowana przez władze hitlerowskie w krzeszowskim klasztorze i odnaleziona w 1945 r. przez upoważnionego do prowadzenia poszukiwań dr. Stanisława Sierotwińskiego nie od dziś budzi...3
 • Na stronie - Żart5 paź 2003, 1:00Największymi jajcarzami Europy jesteśmy my, Polacy.3
 • Peryskop5 paź 2003, 1:00Tolerancja.pl Na czym polega propaganda nienawiści od Goebbelsa do bin Ladena? Jak przeciwdziałać ksenofobii i rasizmowi? Jak zmienił się świat po 11 września? - takie pytania stawiano podczas międzynarodowej konferencji Tolerancja.pl. w...8
 • Dossier5 paź 2003, 1:00Jerzy HAUSNER wicepremier, minister gospodarki i pracy "Musimy obudzić się z letargu, działać, podejmować decyzje, choć mogą to być decyzje trudne. Ale nie ma teraz łatwych decyzji" Na posiedzeniu Rady Krajowej SLD Tomasz NAŁĘCZ...9
 • Poczta5 paź 2003, 1:00Oświadczenie Oświadczam, że komentując na łamach "Życia Warszawy" (w artykule "Błędy ściśle tajne" z 19 marca 2002 r.) publikację "Wprost" pt. "Katastrofa w Tampie", nie zamierzałem naruszyć dóbr...11
 • Kadry5 paź 2003, 1:0011
 • M&M5 paź 2003, 1:00  WARIANT ŚLĄSKI Gdy trzeba zamiast kopalń zamykać złodziei, zamknijmy ich w kopalniach... Z tego da się skleić paradoks, co by w świecie równych sobie nie miał: żeby partia rządząca zeszła do podziemia.12
 • Najlepsi w służbie zdrowia5 paź 2003, 1:00Choć służba zdrowia znajduje się w stanie śmierci klinicznej, są symptomy ozdrowienia.12
 • Playback5 paź 2003, 1:0012
 • Z życia koalicji5 paź 2003, 1:00Twórców fantasy przybywa. Ostatnio zorganizowali nawet w Warszawie zlot, na którym wystąpił jeden z głośniejszych ostatnio autorów baśni Leszek Miller. Ogłosił on, że rząd SLD pod jego światłym przewodem zrealizował już...14
 • Z życia opozycji5 paź 2003, 1:00Paweł Smoleński umieścił nas w "Gazecie Wyborczej" w poczcie oprawców Wujców. Tak, przyznajemy się, to my, Mazurek i Zalewski, wespół w zespół zabranialiśmy Pawełkowi Wujcowi w latach 70. trzymać psa, to my -...15
 • Fotoplastykon5 paź 2003, 1:0016
 • Kłamstwo medyczne5 paź 2003, 1:00Bezpłatnej służby zdrowia nie było, nie ma i nie będzie!18
 • Lek na kasę5 paź 2003, 1:00Tabletki przeczyszczające kasę szpitali wyprodukuje niedługo SLD24
 • Łagodny drapieżnik5 paź 2003, 1:00Czy Oleksy musi zniszczyć Millera, żeby zająć jego miejsce?28
 • Straż graniczna gangsterów5 paź 2003, 1:00Kolejki na granicach są po to, aby skorumpowani celnicy przepuszczali kontrabandę.32
 • Nałęcz - Los Grabskiego5 paź 2003, 1:00Śmiałe reformy przysporzyły Grabskiemu więcej wrogów niż zwolenników34
 • Zawracanie gitary - Prawo dla zaradnych5 paź 2003, 1:00Teraz każdy może dopisać do dowolnego projektu ustawy dowolne słowa34
 • Giełda i wektory5 paź 2003, 1:00Hossa Świat Rozkułaczają miasta Władze Kijowa rozpoczęły walkę z mieszkańcami hodującymi świnie na balkonach i krowy na podwórkach przed blokami. Sąsiedzi hodowców skarżą się na nieprzyjemne zapachy, a weterynarze twierdzą, że...36
 • Good bye, Jackowo!5 paź 2003, 1:00Spełniony Polish dream w Chicago38
 • Prawem wytrycha5 paź 2003, 1:00Polskim ustawodawcom najlepiej wychodzi produkowanie furtek ustawowych44
 • Koreański przypływ5 paź 2003, 1:00Umiera Daewoo, niech żyją Hyundai, Samsung i LG?48
 • Lichwiarz z niszy5 paź 2003, 1:00Provident uszczęśliwia Polaków, obdzierając ich ze skóry!52
 • Agent biznesmen5 paź 2003, 1:00Wywiad skarbowy, czyli polityczna policja podatkowa53
 • Dekada Gatesa5 paź 2003, 1:00Właściciel Microsoftu dziesiąty rok z kolei przewodzi na liście najbogatszych Amerykanów, czyli obywateli globu54
 • Załatwione odmownie - Kto zniszczył Trzeci Świat?5 paź 2003, 1:00Klęski trzecioświatowego socjalizmu są tak oczywiste jak sukces Hongkongu, Tajwanu czy Singapuru56
 • Supersam5 paź 2003, 1:00Cytrynka Zaprezentowany na salonie motoryzacyjnym we Frankfurcie citroe¨n C2 nie rozczarował wielbicieli tej marki, którzy już od dawna czekali na następcę wysłużonego modelu saxo. Najmniejsza z oferowanych obecnie "cytryn" -...58
 • Agenci prowincji5 paź 2003, 1:00Regionalne lobby w Warszawie mogą więcej niż oficjalne władze60
 • Wyrok za starość5 paź 2003, 1:00Odsuwamy się od starców, bo boimy się samotności i śmierci64
 • Samoobrona kobiet5 paź 2003, 1:00Już 10 tysięcy Polek nauczyło się bronić przed przestępcami podczas akcji "Kobieta bezpieczna"66
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza5 paź 2003, 1:00Piotrusiu! Gdy jesień ciepła, pięknie jest włóczyć się godzinami wśród straganów i pieścić wzrokiem pękate, żółciutkie dynie, bakłażany sinobrzuche, gruszki pękate, pomidory nabrzmiałe.68
 • Ekran osobisty - Upadłe Lwy5 paź 2003, 1:00Starzy mistrzowie filmu utracili autorytet, średnie pokolenie reżyserów źle znosi młodszych, młodzi nie cierpią się nawzajem69
 • Reformator z karabinem5 paź 2003, 1:00Allende importował socjalizm z Kuby, Pinochet skorzystał z wzorców amerykańskich70
 • Know-how5 paź 2003, 1:00Muzyka duchów Dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości, choć nie są słyszane przez ludzi, mogą wpływać na ich psychikę. Dowiódł tego niezwykły eksperyment przeprowadzony podczas Tygodnia Nauki Brytyjskiej. Siedemset pięćdziesiąt...74
 • Do widzenia5 paź 2003, 1:00Medycyna oferuje nam nowe oczy76
 • Ja, czyli my5 paź 2003, 1:00Kiedy i dlaczego stajemy się kimś zupełnie innym?82
 • Eliksir horroru5 paź 2003, 1:00Hormony młodości mogą wywołać raka!84
 • Grzech księdza5 paź 2003, 1:00"Męczennik lekarzy" - polemika86
 • Licencja na zapijanie5 paź 2003, 1:00Odtrutka na kaca wynaleziona przez KGB podbija Hollywood87
 • Bez granic5 paź 2003, 1:00ZŁoŚĆ Ziemi Kilka dni po tym, jak ucichł największy w tym roku huragan "Isabel", doszło do kolejnego kataklizmu. Ponad 400 osób zostało rannych, a dwie zginęły podczas najsilniejszego w tym roku trzęsienia ziemi, które...88
 • Gra wstępna5 paź 2003, 1:00Jeśli mamy mieć do wyboru Niceę albo śmierć, wybierzmy życie90
 • Korzenie zdrowego rozsądku5 paź 2003, 1:00Rozmowa z Franco Frattinim, ministrem spraw zagranicznych Włoch92
 • Weto dla weta5 paź 2003, 1:00Przyszła konstytucja europejska będzie wymagała jeszcze wielu dyskusji i negocjacji.94
 • Referendum albo nic5 paź 2003, 1:00Projekt konstytucji europejskiej stawia przed Polakami dwa zasadnicze pytania: czy zaakceptować przedstawioną propozycję i w jaki sposób ją zaaprobować lub odrzucić.94
 • Nicea u wagi5 paź 2003, 1:00Jacek Saryusz-Wolski - Negocjator układu stowarzyszeniowego Polski z Unią Europejską, były sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, ekspert Platformy Obywatelskiej95
 • Demokracja kałasznikowa5 paź 2003, 1:00Tylko Ameryka może zapanować nad irackim nie-rządem96
 • Saper Scheffer5 paź 2003, 1:00Nowy szef NATO będzie musiał zbudować most między Paryżem, Berlinem a Waszyngtonem98
 • Kości na pustyni5 paź 2003, 1:00Miasto zbrodni: śledztwo "Wprost" i TVN w Meksyku102
 • Menu5 paź 2003, 1:00KRAJ Historia na wybiegu Moda to często zaprzeczenie praktyczności - tę starą prawdę potwierdzają dwie wielkie wystawy poświęcone sztuce ubioru zorganizowane przez muzea narodowe w Krakowie i w Warszawie. Podwawelska ekspozycja "Za modą przez...106
 • Witajcie w życiu5 paź 2003, 1:00Tylko w Polsce filmy dokumentalne ogląda piętnastoprocentowa widownia108
 • Mowa nóg5 paź 2003, 1:00Sabat Małgorzaty Potockiej to współczesna wersja przedwojennych kabaretów Zielony Balonik i Qui pro Quo111
 • Milan bez ziemi5 paź 2003, 1:00Kundera to jedyny pisarz z naszej części Europy, który wyszedł poza rodzime piekiełko112
 • Kino Tomasza Raczka5 paź 2003, 1:00Pająk - ***** Reżyseria: David Cronenberg W rolach głównych: Ralph Fiennes, Miranda Richardson Francja/Kanada/Wielka Brytania 2003 Podróż po umyśle schizofrenika. Tytułowy "Pająk" to kilkunastoletni chłopiec. Tak syna...113
 • Klątwa Hitlera5 paź 2003, 1:00Wystawiony przez Ewę Michnik "Pierścień Nibelunga" to największe w tym roku plenerowe przedstawienie na świecie114
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego5 paź 2003, 1:00SEAL Seal IV - **** Prawdziwe nazwisko to Sealhenry Samuel. Prawdziwy pseudonim - Seal. Po pięciu latach przerwy i przehandlowaniu 12 milionów płyt powraca, by czarować nas czarną magią swych piosenek z tradycją, ale i współczesnym...115
 • Szkiełko w oku - Bóg zapłać5 paź 2003, 1:00"Danuta Hojarska w więzieniu!" Zachęcony tym tytułem wgłębiłem się w treść artykułu poczytnego czasopisma.116
 • Organ Ludu5 paź 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 40 (53) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 29 września 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza "Organ Ludu" ma już rok! Rok temu - 23 września - ukazał się pierwszy numer "Organu Ludu". Z...117
 • Skibą w mur - Niesmaczna historia świata5 paź 2003, 1:00Erika Steinbach w czarnym mundurze gestapo wygląda bardziej seksownie niż nasza wychudzona Marusia z "Czterech pancernych"118