Jak ma wyglądać relokacja w 2016

Jak ma wyglądać relokacja w 2016

Dodano:   /  Zmieniono: 

Etap I: Weryfikacja

ładze Grecji przedstawiły kandydatury W65 imigrantów, którzy chcą się ubiegać w Polsce o status uchodźcy. Spośród tych przebywających we Włoszech do tej pory chęć przyjazdu do naszego kraju zadeklarowało kilkunastu. Polskie służby otrzymałyjuż dokumenty tych osób. Straż Graniczna potwierdza ich tożsamość, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weryfikuje ich przeszłość – czy nie są poszukiwani lub podejrzewani o działalność terrorystyczną albo zbrodnie wojenne. Do Polski mają trafić jedynie osoby, których tożsamość i przeszłość nie budzą żadnych wątpliwości. Z informacji „Wprost” wynika, że polskie służby już odrzuciły część wniosków. Weryfikacja odbywa się poza granicami RP, specjalnie wysłani tam oficerowie łącznikowi i tłumacze prowadzą przesłuchania cudzoziemców oraz testy weryfikujące ich tożsamość. Koszt tej operacji to ok. 200 tys. zł. Problem w tym, że Polska nie ma placówek dyplomatycznych na terenie Syrii i Erytrei, skąd mają pochodzić relokowani do Polski uchodźcy, więc weryfikacja ich tożsamości jest utrudniona.

Etap II: Preintegracja

ozytywnie zweryfikowani imigranci trafią do Pośrodka recepcyjnego w Podkowie Leśnej-Dębaku. Tam złożą wniosek o nadanie statusu uchodźcy i przejdą kompleksowe badania lekarskie. Dla tegorocznych przybyszy Dębak wyjątkowo będzie też ośrodkiem pobytowym. Do czasu otrzymania statusu uchodźcy lub ochrony międzynarodowej osoby te będą korzystać z systemu opieki socjalnej. Należy im się zakwaterowanie i wyżywienie, a także jednorazowo 140 zł na zakup odzieży i obuwia. Co miesiąc przysługuje im dodatkowo 20 zł na zakup środków higienicznych oraz 50 zł kieszonkowego. Jeżeli uchodźca wykonuje jakieś prace na rzecz ośrodka, może ono wzrosnąć do 100 zł. Cudzoziemcy mogą także zamieszkać poza ośrodkiem. Wtedy otrzymują świadczenie na pokrycie kosztów życia. W przypadku jednej osoby jest to 750 zł miesięcznie, w przypadku czteroosobowej rodziny – 375 zł na osobę, czyli w sumie 1500 zł. Imigranci mają także zapewniony dostęp do opieki medycznej, bezpłatnej pomocy prawnej, nauki języka polskiego, a ich dzieci do bezpłatnej edukacji, darmowych podręczników i wyprawki szkolnej. Z nauką języka polskiego i integracją może być największy problem. Do tej pory uchodźcy z krajów arabskich stanowili niewielki odsetek migrantów. Co więcej, do Polski trafią też Erytrejczycy posługujący się językiem tigrinia. W Polsce jest dwóch tłumaczy przysięgłych władających tym językiem. Urząd ds. Cudzoziemców nie zapewnia tłumacza podczas wizyt lekarskich, pośredniczy jedynie w kontakcie z organizacjami pozarządowymi, których wolontariusze pomagają w takich sytuacjach. Bariera językowa będzie także poważnymproblemem w rozpoczęciu nauki przez dzieci imigrantów. Szacuje się, że będą one stanowiły ok. 30 proc. przybyszów. To oznacza, że w Dębaku może pojawić się ponad setka dzieci, które będą miały obowiązek uczęszczać do szkoły. Niewykluczone, że przy Dębaku powstanie oddział zamiejscowy jednej z okolicznych szkół. Dzieci cudzoziemców rozpoczną naukę najprawdopodobniej dopiero 1 września, do tego czasu będą się uczyć języka polskiego w ośrodku. Gmina będzie miała też obowiązek przez rok zapewnić im dodatkowe lekcje języka polskiego, a także zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów – w sumie pięć godzin lekcyjnych w tygodniu. Cudzoziemcy mają także prawo do pomocy osoby mówiącej ich językiem, która jest zatrudniona w szkole jako asystent nauczyciela, a także do wsparcia psychologa.

Ten etap relokacji ma kosztować około 8 mln zł. Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców szacowane są na około 4,2 mln zł, przeszło 800 tys. zł pochłonie zatrudnienie dodatkowych osób w Urzędzie ds. Cudzoziemców, drugie tyle realizacja obowiązku szkolnego. Koszty opieki medycznej i badań to przeszło 600 tys. zł, a wypłata świadczeń socjalnych – ponad 400 tys. Do tego dochodzą wydatki na tłumaczenia, wyprawki szkolne etc. Wszystkie te problemy skumulują się w przyszłym roku. Urząd ds. Cudzoziemców ma nadzieję, że ponieważ procedura weryfikacji imigrantów rozpoczyna się jeszcze za granicami Polski, decyzje o przyznaniu im statusu uchodźcy lub udzieleniu międzynarodowej ochrony będą wydawane o wiele szybciej niż obecnie. Zgodnie z przepisami powinno to nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku.

Etap III: Integracja

o uzyskaniu statusu uchodźcy cudzoziemcy Pzyskują prawa takie jak obywatele RP, czyli mają dostęp do bezpłatnej edukacji, rynku pracy, pomocy socjalnej, świadczeń rodzinnych czy prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo w ramach tzw. indywidualnej pomocy integracyjnej przez 12 miesięcy otrzymują świadczenie w wysokości od 1335 zł na osobę, państwo opłaca im też składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Mogą także liczyć na wsparcie np. w urzędzie pracy, chodzi o to, aby zdobyli kompetencje, które ułatwią im samodzielne funkcjonowanie w Polsce. Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce? NIK najlepiej oceniła system wypłat świadczeń, choć bywały sytuacje, gdy opóźnienia sięgały kilku miesięcy. O wiele gorzej wypada system pomocy niematerialnej, czyli kwestie związane z nauką języka polskiego, pomocą w znalezieniu pracy, mieszkania czy odbyciu szkoleń zawodowych. Nauka języka nie jest finansowana w ramach programu integracji. Najczęściej kursy prowadzą organizacje pozarządowe, korzystając z unijnych grantów, które są przyznawane okresowo, brakuje zatem programów ciągłych. Udział cudzoziemców w takich kursach jest bardzo różny – w niektórych miejscach korzysta z nich 70 proc. uprawnionych, w innych zaledwie 20 proc. Nikt nie sprawdzał ich jakości ani postępów słuchaczy. Nieco lepiej wygląda system wsparcia w kontaktach z instytucjami czy pomoc psychologiczna. Ale nie ma na to dodatkowych środków, wszystko jest finansowane w ramach ogólnodostępnych usług pomocy społecznej, choć potrzeby uchodźców są o wiele większe.

Zła jest z sytuacją uchodźców na rynku pracy. Słaba znajomość języka utrudnia im znalezienie pracy i dostęp do szkoleń zawodowych. Ograniczone są też możliwości nostryfikacji dyplomów potwierdzających ich wykształcenie. Tylko 15 proc. imigrantów po zakończeniu programu integracji znalazło pracę. Inni muszą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. To dlatego najczęściej traktują Polskę jako kraj tranzytowy i po złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy lub po wykorzystaniu świadczeń socjalnych udają się na zachód Europy.

Okładka tygodnika WPROST: 10/2016
Więcej możesz przeczytać w 10/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2016 (1727)

 • Europa nie pomoże KOD 6 mar 2016, 20:00 Ani Wenecka, ani Europejska Komisja nie spełnią nadziei opozycji. Nie zawrócą biegu wydarzeń w Polsce. Nie żeby nasz rząd był wyjątkowo odporny na presję zewnętrzną, bo nie jest, ale dlatego że europejskie rządy są zbyt rozkojarzone... 4
 • SKANER 6 mar 2016, 20:00 PO PUBLIKACJI „WPROST” PIP sprawdza, czy był mobbing na UW W MINIONYM TYGODNIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY ROZPOCZĘŁA KONTROLĘ W SPRAWIE PO- DEJRZEŃ O MOBBING W INSTYTUCIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH (ISM) UNIWERSYTETU... 8
 • Zdarzyło się jutro 6 mar 2016, 20:00 Wenecja przecieka, a Waszczykowski odpływa, czyli wydarzenia mniej lub bardziej prawdopodobne. 14
 • Potworny los dzieci 6 mar 2016, 20:00 Ponad 10 tys. uchodźców, głównie dzieci, przepadło gdzieś bez śladu. Policje wielu państw odnajdują je w domach publicznych, wyrywają z rąk organizacjom przestępczym, ale to tylko drobna część zaginionych. Jeszcze jeden koszmar, o którym obrońcy otwartych granic wolą nie mówić. 18
 • Zdelegalizujmy islam 6 mar 2016, 20:00 W momencie, w którym pozwalamy na rozprzestrzenianie się tej religii, to automatycznie tworzymy strefy, w których obywatele są pozbawiani tych wolności. Na przykład kobiety i dzieci w islamie nie mają przecież żadnych praw – mówi „Wprost” Miriam Shaded,... 21
 • Polska niegotowa na uchodźców 6 mar 2016, 20:00 W tym roku do Polski ma trafić nawet 400 imigrantów. Nieoficjalnie mówi się, że pierwsza setka może przybyć już w marcu. Problem w tym, że jak na razie nie ma nawet przepisów regulujących tę operację, wątpliwości budzą też pomysły jej sfinansowania. 24
 • Jak ma wyglądać relokacja w 2016 6 mar 2016, 20:00 Etap I: Weryfikacja ładze Grecji przedstawiły kandydatury W65 imigrantów, którzy chcą się ubiegać w Polsce o status uchodźcy. Spośród tych przebywających we Włoszech do tej pory chęć przyjazdu do naszego kraju zadeklarowało... 26
 • Uwaga na pomruk rasizmu 6 mar 2016, 20:00 Koniec niedzieli na lotnisku. Jeszcze małe zakupy. Za ladą śniady czterdziestolatek. Nagła nerwowa rozmowa z jednym z ostatnich klientów. – (ostrym tonem) A pan skąd? Jeszcze wodę poproszę… – Z Polski. – Gdzie tam?... 27
 • KOD – karuzela dziwnych indywidualności 6 mar 2016, 20:00 KOD-em rządzi dziś sześć osób. Wszyscy kojarzeni ze środowiskiem lewicowym. 28
 • Trzech kandydatów do rządzenia historią 6 mar 2016, 20:00 Instytut Pamięci Narodowej czekają zmiany i nie wpłynie na to wzmożona aktywność w poszukiwaniu prywatnych archiwów w domach PRL-owskich generałów. Będzie historyczne trzęsienie ziemi. 32
 • Zależność od ścieżki 6 mar 2016, 20:00 Zależność od ścieżki” to termin modny w naukach społecznych, gdy idzie o wyjaśnienie trwałości zjawisk. Oznacza on w tym przypadku, że rozwiązania i wzory ustrojowe przyjęte na etapie formowania się państwa trwają przez... 34
 • Kierunek: mediacja! Skorzystać czy nie? 6 mar 2016, 20:00 Dlaczego sędziowie kierują na mediację? Czy warto z niej skorzystać? Czy mediacja stanowi zagrożenie dla naszego interesu? 36
 • Jak zostać lekomanem 6 mar 2016, 20:00 Trzeba iść do lekarza pierwszego kontaktu i powiedzieć, że źle się sypia, albo poprosić o coś na stres. Dostajesz wtedy receptę na narkotyk, od którego możesz uzależnić się już po miesiącu, a może i szybciej. Legalnie, uprzejmie i bez ryzyka. W ramach NFZ. 38
 • Cloud computing, czyli magia obłoków 6 mar 2016, 20:00 Trudno byłoby znaleźć kogoś, kto korzysta z internetu i nie jest użytkownikiem chmury. Inaczej ma się rzecz z cloud computingiem w biznesie. Tu zmiany przebiegają wolniej, choć ich kierunek nie pozostawia cienia wątpliwości. 41
 • Kolana do zadań specjalnych 6 mar 2016, 20:00 Gdy w restauracji chleb dziś jest lekko czerstwy, to wiadomo, że za dwa dni będzie kamieniem. Tak samo jest z kolanem. Widzisz dziurę w chrząstce i już wiesz, jak to kolano będzie wyglądało za rok – mówi Robert Śmigielski, ortopeda. 42
 • BIOtajemnica 6 mar 2016, 20:00 Bio, eko, organic...Te napisy na produktach powodują, że ceny z miejsca skaczą do góry. My za to czujemy się zdrowsi. Co oznaczają te pojęcia? Czy warto za takie produkty płacić wyższą cenę? 45
 • Podatek od uzdolnionych 6 mar 2016, 20:00 Rząd wycofuje się z przygotowanego przez PO programu "Studia dla wybitnych" - dowiedział się "Wprost". Resort nauki rozważa za to zwolnienie studentów z podatku od stypendiów. 46
 • Rusza konkurs dla pasjonatów nauki 6 mar 2016, 20:00 Jesteś uczniem? Studentem? Doktorantem? A może po prostu dostrzegasz wokół siebie problem, który jesteś w stanie rozwiązać? Weź udział w naukowej edycji konkursu Młodzi Zdolni 2016 – Mój pomysł dla Polski, organizowanego przez „Wprost”. 47
 • Kisiel transoceaniczny 6 mar 2016, 20:00 7 marca mija 105. rocznica urodzin Stefana Kisielewskiego, którego przenikliwe analizy sytuacji gospodarczej i politycznej długo pomagały nam rozumieć świat. 48
 • W sieci mody 6 mar 2016, 20:00 Skanery tęczówek, wirtualne przymierzalnie, okulary do teleportacji – witamy w sklepach odzieżowych XXI w. 52
 • Światowa wódka 6 mar 2016, 20:00 Znajomy z opozycyjnego domu mówi, że opozycja kojarzy mu się z kłębami dymu: kuchnia, stado brodaczy, dyskusje i kłęby dymu. Gdyby był bardziej spostrzegawczy, dodałby jeszcze wiaderko wódki. Piło się w zasadzie wszędzie. Nie było... 55
 • Europejskie Chiny 6 mar 2016, 20:00 Zniesienie sankcji wobec Białorusi raczej nie wróży politycznego otwarcia, ale polscy przedsiębiorcy liczą, że rozkręci się tam biznes. Już teraz działa tam 400 polskich firm. 56
 • Dźwignia dla start-upów 6 mar 2016, 20:00 Masz pomysł na start-up i mieszkasz we wschodniej Polsce? Na rozwój swojej firmy możesz dostać pieniądze z Unii Europejskiej. Do wzięcia jest 200 mln euro. 58
 • Hossa bessa 6 mar 2016, 20:00 3,8 mld – tyle kosztowały polskich kierowców korki i utrudnienia w ruchu drogowym w 2015 r., wynika z obliczeń firmy konsultingowej Deloitte. Ta strata to głównie zmarnowany czas, który kierowcy mogliby wykorzystać bardziej produktywnie... 60
 • Arbitraż jako formuła rozwiązywania sporów korporacyjnych 6 mar 2016, 20:00 Arbitraż ze względu na swoje atrybuty stanowi atrakcyjną formę rozstrzygania sporów korporacyjnych. 61
 • NATO idzie na wschód 6 mar 2016, 20:00 Moskwa już wie, że NATO przesunie wojska na wschodnią granicę Polski. Czy przed szczytem w Warszawie czeka nas seria putinowskich prowokacji? 62
 • Samotność na Kremlu 6 mar 2016, 20:00 Wszyscy liberalnie myślący politycy albo odeszli, albo zostali usunięci z otoczenia rosyjskiego prezydenta. Coraz bardziej osamotnionego Putina otaczają już tylko siłowicy. 66
 • Moskwa widziana z Waszyngtonu 6 mar 2016, 20:00 Myślę, że niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej każdy następny prezydent USA będzie miał twardsze stanowisko wobec Moskwy niż Barack Obama – mówi „Wprost” Andrew Weiss, znawca Rosji, wiceprezes Fundacji Carnegie. 69
 • Żywe talizmany 6 mar 2016, 20:00 Nigdzie na świecie nie rodzi się więcej albinosów niż w rejonie afrykańskiego Jeziora Wiktorii. I nigdzie nie czeka ich równie tragiczny los. 70
 • Zbiorowy gwałt na Polkach 6 mar 2016, 20:00 Żołnierze Armii Czerwonej mogli zgwałcić nawet 50 tys. Polek. Większość kobiet nigdzie tego nie zgłaszała, bo temat był wstydliwy, hańbiący – mówi prof. Marcin Zaremba, historyk, autor pionierskich badań na ten temat. 74
 • Nadzieja w świecie gwałtu 6 mar 2016, 20:00 Zgwałcone zakonnice stawały przed wyzwaniem pogodzenia wymuszonego macierzyństwa ze ślubami czystości. Opowiada o tym oparty na faktach film „Niewinne” Anne Fontaine. 75
 • Wino z gwiazdą 6 mar 2016, 20:00 Sister Moon produkowane w toskańskiej posiadłości Stinga uznano za jedno ze stu najlepszych win Włoch. Zazwyczaj celebrycki status właściciela nie gwarantuje jednak jakości wina, pomaga natomiast w sprzedaży. 78
 • Kino filmów używanych 6 mar 2016, 20:00 Polską „Planetą singli” zainteresowali się amerykańscy producenci. Hollywood regularnie szuka pomysłów za granicą. A sztukę remake’u opanowało do perfekcji. 80
 • Masza, niedźwiedź i Putin 6 mar 2016, 20:00 Największy sukces komercyjny rosyjskiej kinematografii to też sukces propagandowy Putina. 82
 • Wiedza z telewizora 6 mar 2016, 20:00 W polskich telewizjach jest miejsce nie tylko dla rozrywki. Polacy interesują się odkryciami naukowymi, więc wraca po ponad ćwierć wieku „Sonda”. Tym razem legendarny program będzie miał sporą konkurencję. 84
 • Co widać z góry 6 mar 2016, 20:00 Doktor Sarah Parcak chce odkryć miliony nieznanych dotąd zabytków. Dlatego organizuje armię archeologów amatorów, którzy będą analizować zdjęcia satelitarne. 86
 • Chłopcy z Woli 6 mar 2016, 20:00 Synowie „wroga ludu” założyli z kolegami organizację, która miała walczyć ze stalinowskim ustrojem. Zabili kilku przypadkowych milicjantów, okradli kilka sklepów i skończyli jak zwyczajni bandyci. 88
 • Kalejdoskop kulturalny 6 mar 2016, 20:00 KSIĄŻKI Mariusz Cieślik Sekrety i kłamstwa Pod od względem literackim „Nieznajomy” Harlana Cobena to typowy współczesny amerykański kryminał. Proste zdania, dużo dialogów, opisy ograniczone do niezbędnego minimum, no i zero... 92
 • Nieporadność dyplomatyczna 6 mar 2016, 20:00 Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zachował stanowisko. Nie dlatego że jest wytrawnym dyplomatą, bo nie jest. Głowę ocaliły mu opozycja i media, które już prawie ogłaszały pierwszą dymisję w rządzie Beaty Szydło. Ten... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany