Generator Kaczmarka

Generator Kaczmarka

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wiesław Kaczmarek przehandlował stołeczną energetykę z kanclerzem Schröderem?
Osiemset tysięcy odbiorców prądu z Warszawy i okolic sprzedano w październiku 2002 r. Sprywatyzowano wtedy firmę Stoen. Jako dostawca prądu do niemal wszystkich gospodarstw domowych i firm w stolicy kontroluje ona najcenniejsze 5,5 proc. polskiego rynku energetycznego. O transakcji było głośno, bo Stoen kupił niemiecki koncern RWE Plus, który należy do grupy RWE z Essen. To druga w Europie firma energetyczna pod względem produkcji prądu i trzecia pod względem wielkości sprzedaży. Sprzedaż Stoenu może nam wyjść bokiem, jeśli niemiecki właściciel zrezygnuje z kupowania prądu w Polsce i będzie przesyłać go do Warszawy z własnych elektrowni w Niemczech. Może też podnieść ceny prądu. Ze sprzedaży Stoenu budżet zyskał zastrzyk w wysokości 1,5 mld zł, lecz państwo zrobiło fatalny interes, bo sprzedało najpierw rynek dystrybucji, chociaż w pierwszej kolejności należało sprzedać elektrownie.
Dziennikarze "Wprost" wykryli, że podczas przygotowań do sprzedaży Stoenu dochodziło do manipulowania zapisami w dokumencie, który był podstawą prywatyzacji firmy. W niejasnych okolicznościach pojawiały się w nim poprawki - niczym w noweli ustawy o radiofonii i telewizji słynne słowa "lub czasopism" - wychwycone przez sejmową komisję śledczą badającą aferę Rywina. Jakaś niewidzialna ręka robiła dopiski w projekcie "Oceny realizacji i korekty założeń polityki energetycznej Polski do 2020 r.", który przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Tradycyjnie przed zatwierdzeniem przez rząd projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Poprawki, które otworzyły drogę do szybkiej transakcji skarbu państwa z niemieckim koncernem RWE Plus, nie pojawiły się jednak w wyniku tych uzgodnień. Dokonał ich Zespół ds. Funkcjonowania Gospodarki przy Radzie Ministrów. Był to okres, gdy minister skarbu Wiesław Kaczmarek rozpoczął cykl spotkań z kanclerzem Niemiec Gerhardem Schröderem. Zachowały się dokumenty mówiące o tym, że za każdym razem poruszano temat sprzedaży warszawskiej spółki.

Zamiana monopolu na monopol
Porównując różne wersje rządowego dokumentu, odkryliśmy, że niewidzialna ręka dopisała słowa "rozpoczęte procesy prywatyzacyjne (grupa G-8, Stoen SA) będą kontynuowane". Dało to podstawę do sprzedaży w wariancie najkorzystniejszym dla inwestora. Ingerencję nieznanych sprawców w dokumenty pierwsi wykryli inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli, badając prywatyzację Stoenu. Zdaniem NIK, było to działanie nielegalne. Niewidzialna ręka wywodzi się spośród wspomnianego czternastoosobowego Zespołu ds. Funkcjonowania Gospodarki powołanego przez premiera Leszka Millera. Był to wyłącznie organ doradczy, nie mający uprawnień do robienia poprawek w projektach rządowych dokumentów. Mógł jedynie rekomendować zmiany premierowi lub Radzie Ministrów. Nielegalne działania niewidzialnej ręki ułatwiło to, że podczas posiedzeń zespołu nie sporządzano stenogramów, tylko notatki (premier zapomniał określić procedurę postępowania zespołu z dokumentami). Dopiski w istocie zmieniały zasady rządowej strategii gospodarczej. Przewidywała ona m.in. zachowanie przez skarb państwa kontroli nad sieciami elektroenergetycznymi i wstrzymanie sprzedaży zakładów energetycznych do zakończenia konsolidacji elektrowni w duże koncerny.
W pierwotnej wersji dokumentu, zanim pojawiły się dopiski niewidzialnej ręki, minister gospodarki nakazywał: "Za wszelką cenę należy (...) unikać decyzji prywatyzacyjnych polegających na zastępowaniu państwowego monopolu naturalnego prywatnym monopolistą naturalnym. Dotyczy to zwłaszcza lokalnych monopoli naturalnych w sektorze elektroenergetyki". Tymczasem Stoen jako właściciel jedynej sieci dystrybucyjnej jest naturalnym monopolistą na warszawskim rynku, więc jego sprzedaż RWE Plus była zastąpieniem monopolu państwowego - prywatnym. Od interesu konsumentów ważniejszy okazał się krótkoterminowy interes budżetu, zasilanego wpływami z prywatyzacji prowadzonej w pośpiechu.

Wędrujące dokumenty
"Powinny one [rozpoczęte procesy prywatyzacyjne] mieć na uwadze osiągnięcie docelowego stanu organizacyjnego, zaprezentowanego w koncepcji przekształceń i prywatyzacji sektora paliwowo-energetycznego" - te słowa też dopisano do projektu ministra gospodarki. Niewidzialna ręka jednak zorientowała się, że utrudniłyby one sprzedaż Stoenu, więc po jakimś czasie zapis zniknął. Gdyby tak się nie stało, minister skarbu Wiesław Kaczmarek musiałby przed sprzedażą Stoenu dokonać restrukturyzacji firmy, czyli przekazać obrót energią nowej spółce, a spółce-matce pozostawić jedynie dystrybucję. Dzięki temu w Warszawie powstałby wolny rynek handlu energią, co zmusiłoby działające na nim firmy do konkurowania cenami. Stoen nie byłby jednak wówczas łakomym kąskiem.
Poprawiany projekt zanim trafił pod obrady rządu, krążył jeszcze między sekretariatem Rady Ministrów i Zespołem ds. Funkcjonowania Gospodarki. Zdaniem dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki Wojciecha Tabisia, to ówczesny minister skarbu doprowadził do tego, że dokument odesłano do wspomnianego zespołu, gdzie na spotkaniu 26 marca 2002 r. usunięto z tekstu fragment przewidujący restrukturyzację Stoenu przed prywatyzacją. Sekretarz Rady Ministrów Aleksander Proksa poinformował NIK, że "w aktach sprawy nie ma żadnych informacji dotyczących ponownego rozpatrywania dokumentu przez zespół (....)".
Ustaliliśmy, że Ministerstwo Gospodarki, kierowane wtedy przez Jacka Piechotę, chciało sprywatyzować Stoen na takich samych zasadach jak pozostałe zakłady energetyczne, czyli po restrukturyzacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marek Kossowski, nadzorujący tę prywatyzację, w ostatniej chwili zmienił zdanie bez podania przyczyn. Według nieoficjalnych źródeł, nastąpiło to po telefonie ministra skarbu Wiesława Kaczmarka.

Prywatyzatorzy Schröder i Kaczmarek
W marcu i kwietniu 2002 r. (w kluczowym okresie dla prywatyzacji Stoenu) Wiesław Kaczmarek był dwukrotnie z wizytą w Niemczech. Za pierwszym razem towarzyszył prezydentowi RP. Według relacji "Rzeczpospolitej", kanclerz Gerhard Schröder zapewniał wtedy, że niemieckie firmy energetyczne mają "niezłe oferty dla Polski". Po powrocie do Warszawy Kaczmarek polecił zawiadomić inwestorów uczestniczących w przetargu o zamiarze jednorazowej sprzedaży 85 proc. akcji Stoenu należących do państwa. Do Berlina minister przybył ponownie 26 kwietnia 2002 r. Rozmawiał ze Schröderem m.in. o zainteresowaniu koncernu RWE prywatyzacją Stoenu oraz chęci kupna przez firmę E.ON akcji grupy G-8. Informują o tym notatka sporządzona w Ministerstwie Skarbu dla premiera Leszka Millera i komunikat prasowy resortu. Jedenaście miesięcy później Kaczmarek oświadczył inspektorom NIK, że podczas wizyty w Niemczech nie rozmawiał o prywatyzacji Stoenu. Dzisiaj twierdzi, że pytany o temat rozmowy z niemieckim przywódcą nie udzielił żadnej odpowiedzi. - Takie pytanie to była bezczelność w stylu policji politycznej - denerwuje się na wspomnienie kontroli, zapewniając, że ze Schröderem rozmawiał o różnych planach inwestycji niemieckich w Polsce, ale nie o Stoenie. Opozycja krytykuje byłego ministra. - Jeśli ważne decyzje prywatyzacyjne nie są podejmowane w sposób przejrzysty, to u przeciętnego obywatela narasta przekonanie, że prywatyzacja do złodziejstwo - mówi Rafał Zagórny (PO), wiceszef sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Specjalne przywileje dla Stoenu
W sprawie sprzedaży Stoenu wszystko układa się w ciąg wydarzeń korzystnych dla niemieckiego nabywcy. Zanim doszło do sprzedaży spółki, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Leszek Juchniewicz (podsekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w latach 1994-1996, kiedy resortem tym kierował Kaczmarek) wydał zgodę na podnoszenie przez Stoen opłat za przesył i dystrybucję energii powyżej wskaźnika inflacji w latach 2003-2005. Było to działanie de facto w interesie przyszłego kupca. Prezes Juchniewicz spowodował bowiem wzrost realnej wartości Stoenu, zezwalając zwiększyć przychody kosztem odbiorców energii.
Sprzedając Stoen, minister skarbu nie zadbał o interesy obronności i bezpieczeństwa państwa - twierdzą kontrolerzy NIK. Rząd nie uzyskał pewności, że przy obowiązującym prawie bezpieczeństwo stołecznej sieci energetycznej nie zostanie zagrożone decyzjami prywatnego właściciela. Chodzi m.in. o włókna światłowodowe Stoenu, które spółka Tel-Energo na podstawie umowy z MON wydzierżawiła jako łącza rezerwowe na potrzeby Zarządu Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Szef zarządu gen. Wojciech Wojciechowski na wszelki wypadek postanowił przenieść kanały transmisyjne MON poza sieć Stoenu. Oznacza to dodatkowe koszty dla państwa.

Rządy grup wpływów
Niejasne okoliczności prywatyzacji Stoenu wskazują, że rząd najpierw podjął decyzję o sprzedaży spółki, a później szukał dla niej uzasadnienia. - Bezpieczeństwo energetyczne państwa traktowano jako sprawę drugorzędną - uważa Wiesław Walendziak (PiS), szef sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Rząd SLD-UP do tej pory nie przyjął strategii dla sektora paliwowo-energetycznego, mimo dezyderatów sejmowych komisji skarbu i gospodarki. - Gdy brakuje oficjalnej rekomendacji rządu, próżnię wypełniają rekomendacje grup nacisku, lobbystów i agentów tajnych służb - dodaje Walendziak. W rezultacie mamy najdroższą energię elektryczną i gaz w naszej części Europy. Podnosi to koszty życia obywateli i uderza w konkurencyjność polskiego przemysłu, zwłaszcza chemicznego.

Odpowiedzialni za transakcję Stoen - RWE
 • WiesŁaw Kaczmarek - w 2002 r. minister skarbu państwa
 • Leszek Juchniewicz - prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)
 • Ireneusz Sitarski - w 2002 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu (MSP) i członek Zespołu ds. Funkcjonowania Gospodarki przy Radzie Ministrów
 • Marek Kossowski - w 2002 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za energetykę

STOEN - monopolista na warszawskim rynku dystrybucji energii (5,5-procentowy udział w skali kraju), zaopatruje w energię ponad 800 tys. osób. Jedna z dwóch - obok Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego - sprywatyzowanych spółek energetycznych.
RWE PLUS - spółka należąca do grupy RWE z Essen. To druga w Europie firma energetyczna pod względem produkcji prądu i trzecia pod względem wielkości sprzedaży (255 mld KWh rocznie). 35 proc. akcji firmy z Essen należy do około stu niemieckich gmin. Drugi co do wielkości pakiet akcji w RWE (7,7 proc.) ma działający na polskim rynku ubezpieczeniowym Allianz AG. RWE Plus kontroluje również zakłady energetyczne VSE na Słowacji, ELMŮ i ÉMÁSZ na Węgrzech oraz ma 15 proc. akcji czeskiego PRE. Łącznie RWE Plus obsługuje około 4,5 mln odbiorców w Europie Środkowej. Grupa RWE zajmuje się nie tylko produkcją i dystrybucją prądu, ale też m.in. sprzedaje gaz oraz dostarcza wodę. Pod jej naciskiem koalicja SPD i Zielonych zrezygnowała z szybkiego zamknięcia niemieckich elektrowni jądrowych.
G-8 - grupa zakładów energetycznych z Gdańska, Słupska, Płocka, Torunia, Olsztyna, Elbląga, Koszalina i Kalisza. Jej prywatyzację rozpoczęto jeszcze za rządów Jerzego Buzka. O akcje grupy, która kontroluje 17 proc. krajowego rynku dystrybucji energii elektrycznej, ubiegały się hiszpańska Iberdrola, niemiecki E.ON, belgijski Electrabel. Obecnie jedynym zainteresowanym kupnem G-8 jest El-Dystrybucja, związana z Janem Kulczykiem (wcześniej spółka grupy Elektrim).
Więcej możesz przeczytać w 5/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 5/2004 (1105)

 • Wprost od czytelników1 lut 2004List czytelnika3
 • Uwodzę, więc jestem1 lut 2004Kto nie uwodzi, ten nie istnieje. Są tylko dwie grupy ludzi, którzy już nie mogą tego robić, a więc uwodzić.3
 • Peryskop1 lut 2004"Wprost" z Willą Decjusza Laur dla Mecenasa otrzymał tygodnik "Wprost" za wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia Willa Decjusza. Stowarzyszenie powstało w 1995 r. w Krakowie i szybko stało się centrum politycznych, edukacyjnych i...6
 • Dossier1 lut 2004Jan Maria ROKITA lider Platformy Obywatelskiej "Większość sejmowa uchwaliła budżet, który idzie dokładnie w poprzek planu Hausnera" Program III Polskiego Radia Jerzy HAUSNER minister gospodarki "Jakie są polityczne koszty...7
 • Kadry1 lut 20048
 • Jestem, więc piszę - Dziady europejskie1 lut 2004By zostać Europejczykiem, trzeba poddać się zbiorowemu otumanieniu jedynie słuszną ideą jedynie właściwej europejskości9
 • Nałęcz - Buty Millera1 lut 2004Popularność Platformy Obywatelskiej wynika z kolejnych porażek SLD, a nie z jej własnych dokonań10
 • Playback1 lut 200411
 • Kto po Oleksym1 lut 2004Marek Majewski11
 • Nasz Chirac1 lut 2004Nasz Chirac Andrzej Olechowski po raz kolejny udowodnił, że jest w pełni przygotowany do członkostwa w Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, zarzucił mu wprawdzie, że wobec unii "wywiesza białą flagę", ale Olechowski...11
 • Z życia koalicji1 lut 2004Marek Pol utrzymał swoje stanowisko. Nadal jest wicepremierem i ministrem infrastruktury, czyli tej ruiny dookoła. Utrzymał stanowisko, chociaż dookoła mówią mu, że jest beznadziejny. Ciekawe, jak Pol radzi sobie z tą morderczą krytyką....12
 • Z życia opozycji1 lut 2004Platforma Obywatelska domaga się przyspieszonych wyborów. Najlepiej już w czerwcu tego roku. Oczywiście, nie ma to nic wspólnego z wysokimi notowaniami PO - tak przynajmniej zapewnia wielbiciel Jolanty Pieńkowskiej Donald Tusk. Po...13
 • Fotoplastykon1 lut 2004Henryk Sawka www.przyssawka.pl14
 • Szpital przemienienia1 lut 2004Wojna trzydniowa Millera. Z Millerem źle, ale bez Millera jeszcze gorzej - tak można podsumować dotychczasowe rządy obecnego premiera. Miller jest jak zwiadowca i saper dla wojska: najpierw określa stopień ryzyka, a potem rozbraja miny.16
 • Telegratka1 lut 2004Politycznym łupem i polityczną maczugą na wroga wciąż jest publiczna telewizja20
 • Gdzie jest "dwużydzian Polaków"1 lut 2004Podczas seansów nienawiści ojciec Rydzyk zagrzewa do walki ekipę Radia Maryja.22
 • Generator Kaczmarka1 lut 2004Wiesław Kaczmarek przehandlował stołeczną energetykę z kanclerzem Schröderem?26
 • Żydzi pod flagą biało-czerwoną - polemika1 lut 2004Żydzi pod flagą biało-czerwoną Optymizm jest bardzo potrzebny w dyskusji polsko-żydowskiej. Taki optymizm wyraża w swoich wypowiedziach ustępujący ambasador Izraela (i mój przyjaciel) Szewach Weiss, ale niektóre jego uwagi w artykule "Żydzi pod...30
 • Giełda i wektory1 lut 2004HossaŚwiat Przebój przodowników pracy Shaka japońskiej firmy Nihon Break Kogyo, hymn sławiący zalety przedsiębiorstwa, śpiewany na początku dnia pracy, stał się przebojem. Utwór zyskał popularność po wyemitowaniu go w...32
 • Wróblen konsoliduje1 lut 2004W wyścigu wygrywa ten, komu najbardziej zależy na transakcji, a Orlenowi Unipetrol jest bardziej potrzebny niż Shellowi.34
 • Syndrom zŻerania1 lut 2004Na czym się przejedziemy?38
 • OFErta dla niezależnych1 lut 2004Nie dajmy się okradać, sami zadbajmy o swoje emerytury42
 • Szkoła zysku1 lut 2004Nauka to biznes, a wykształcenie to produkt - udowodniła nowa generacja amerykańskich szkół wyższych46
 • Demagodzy mówią greką1 lut 2004Idea nieograniczonej władzy większości jest nie do pogodzenia z zasadą podziału władz i koncepcją rządów prawa48
 • Chory fundusz1 lut 2004Prywatne ubezpieczenia zdrowotne to jedyna droga do uzdrowienia służby zdrowia49
 • Supersam1 lut 2004Szczoteczka na podróż Jednorazową szczoteczkę do zębów wyprodukowała polska firma Plastpol. Pod specjalną kapsułką znajduje się porcja pasty do zębów. Dzięki hermetycznemu zamknięciu szczoteczkę można bez obaw trzymać w...50
 • Twarzą w twarz1 lut 2004Powiedz, kogo chcesz widzieć w reklamie, a powiem ci, kim chcesz być - mówią pracownicy agencji reklamowych. Joanna Brodzik jest obecnie najbardziej pożądaną przez reklamodawców gwiazdą, bo 62 proc. Polek chciałoby wyglądać tak jak ona i żyć tak,...52
 • Narty na bok1 lut 2004Saneczkarstwo alpejskie kontra narciarstwo alpejskie58
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Waga pomarańczy1 lut 2004Gdziekolwiek stanę i wstecz spojrzę (niczym inżynier Ossowiecki), widzę jasno i ostro, jak długą i cudowną drogę przeszliśmy ostatnimi laty.62
 • Przezroczyste1 lut 2004Operacja plastyczna staje się dziś stałym punktem kobiecej biografii i coraz więcej w tym ostentacji63
 • 1 lutego 20041 lut 2004Na Marsie mogą się ukrywać żywe organizmy! Uczeni z Europejskiej Agencji Kosmicznej twierdzą, że mają dowody na to, że na lodowcach okołobiegunowych na Czerwonej Planecie jest woda.64
 • Azja Pandory1 lut 2004Nie ma wygasających epidemii, są tylko ich nowe odmiany66
 • Zastrzyk koncepcji1 lut 2004Szczepionki na raka, cukrzycę, chorobę Alzheimera i nałogi?70
 • Mówię, więc jestem1 lut 2004Porozmawiaj ze swoim dzieckiem już w jego kołysce!72
 • Bez granic1 lut 2004Dean na dnie Wśród demokratycznych kandydatów na prezydenta USA nastąpiło spore przetasowanie. Po prawyborach w Iowa Howard Dean, uznawany za faworyta wyścigu po nominację Partii Demokratycznej, nagle spadł na trzecią pozycję. Nową...74
 • Polish american dream1 lut 2004Dlaczego nie wykorzystujemy hossy za oceanem?76
 • Blair na minie1 lut 2004Czy śmierć Davida Kelly'ego pociągnie premiera Wielkiej Brytanii do politycznego grobu?80
 • Rok małpy1 lut 2004Skończyła się w Davos dekada Rosji. Przez ostatnie lata podczas Światowego Forum Gospodarczego ludzie biznesu i polityki najczęściej dyskutowali z rosyjskimi politykami i oligarchami. I ciągle opowiadali, jak to w Rosji rozwija się gospodarka...83
 • Dublińska strategia lizbońska1 lut 2004Rozmowa z Bertiem Ahernem, premierem Irlandii84
 • Komuszenkaland1 lut 200460 procent Białorusinów chce przystąpienia ich kraju do Unii Europejskiej86
 • Menu1 lut 2004Płyta Zimerman zakochany Krystian Zimerman nagrywa mało i rzadko: do studia wchodzi po latach przygotowań i wcale nie spieszy się z publikowaniem efektów swych sesji nagraniowych. Kontrakt na rejestrację dwóch koncertów...88
 • Trzeszcząca płyta1 lut 200460 milionów bezpłatnych kompaktów i kaset zniszczyło polski rynek muzyczny90
 • Polskie chmury1 lut 2004Sztuka buduje mosty między Polską a Izraelem, między Jerozolimą a Warszawą94
 • Rock bez majtek1 lut 2004Wojujące feministki chwyciły za gitary96
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego1 lut 2004MINIMAX PL Piotr Kaczkowski poleca Jeśli miałbym znaleźć nauczyciela muzyki mojego pokolenia, wskazałbym to nazwisko. To on otwierał nam uszy na piękno muzyki. Dziś radiowy kreator występuje w roli mecenasa nie znanych krajowych poszukiwaczy...97
 • Perły do lamusa? - Nikczemni, głupi i źli1 lut 2004Ubu król" Piotra Szulkina zachwyca, choć nie zachwyca98
 • Książki, Wystwa, DVD1 lut 2004KsiĄŻki Sprawa Hudsona-Crichtona Trzydzieści sześć lat temu w USA ukazała się powieść "A Case of Need" autorstwa niejakiego Jeffreya Hudsona. Ten thriller medyczny opublikowało teraz wydawnictwo Amber - tyle że jako pierwsze wydanie...99
 • Z grzędy zrzędy - Pif-paw narodowy1 lut 2004Wicepremier Pol jest teraz jak pochyłe drzewo, na które wszyscy skaczą. Nie on jeden zresztą. Miller też jest pochyłym drzewem. I Jaskiernia jest pochyłym drzewem. I Łapiński, Jagiełło, Długosz... kto tam jeszcze?... Rzec można - cały...100
 • Gra w kolory1 lut 2004Do niedawna społeczeństwo amerykańskie - mimo panowania poprawności politycznej - dzieliło się w zasadzie na białych, czarnych i żółtych. Już niedługo ma zacząć obowiązywać zgoła inny podział: na czerwonych, żółtych i zielonych....100
 • Organ Ludu1 lut 2004TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 5 (70) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 26 stycznia 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Partia wygrywa w Sejmie W sejmowym głosowaniu nad przyznaniem dotacji dla PKP i metra Partia wygrała! Zjednoczyła...101
 • Skibą w mur - Cycem w prawicę1 lut 2004Nie ma już nic trwałego, skoro teksty pisane ręką gwiazdy prawicowej publicystyki turlają się między sutkami bezpruderyjnych panienek102