Wzrost mniemany

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak dzięki wejściu do unii napompowano naszą gospodarkę Od stycznia do mar-ca tempo naszego wzrostu gospodarczego wyniosło 6,4 proc. - wynika z danych NBP. Czy to już boom gospodarczy? Jeżeli nawet tak, to opisują go dwa prawa ekonomii: pierwsze twierdzi, że normalna gospodarka w normalnych warunkach rozwija się wedle "normalnej stopy wzrostu", drugie zaś głosi, że wzrost gospodarczy zawsze podlega wahaniom i po przyspieszeniu musi nadejść "oczyszczająca recesja". Politycy jednak ignorują te prawidła, bo w przeciwnym razie okazałoby się, że ich możliwość oddziaływania na gospodarkę sprowadza się najwyżej do tego, że dużo mogą zepsuć. Tak naprawdę wzrosty PKB o 5-6 proc. nie następują dzięki politykom, lecz mimo ich działań. Gdyby zostawili gospodarkę w spokoju, rozwijałaby się jeszcze szybciej! Wzrostowi hurraoptymiści nie chcą także przyjąć do wiadomości prawdy, że same liczby obrazujące zmiany PKB, bez podania przyczyn tych zmian, są zwykłą dezinformacją.
Silnik gospodarki
Każda gospodarka, której nie dotyka wojna, trzęsienie ziemi, socjalizm lub inne nieszczęścia, ma wbudowany "motor wzrostu" - tłumaczy Milton Friedman. Kolejne roczniki obywateli są lepiej wykształcone od poprzednich, zawsze ludzie starają się coś zaoszczędzić, co powoduje, że rośnie kapitał. Postęp techniczny dokonuje się niekiedy niejako sam z siebie. Jeśli bowiem dzisiaj ktoś zastępuje komputer pochodzący z 1999 r. nowym, musi - za mniejsze zresztą pieniądze - kupić lepszy, bowiem takich jak stary już nikt nie produkuje.
Oszacowanie "naturalnej" czy - jak to określał angielski ekonomista Roy F. Harrod - "gwarantowanej" stopy wzrostu nie jest łatwe. Ci, którzy o takim wzroście pisali, dość zgodnie przyjmowali, iż jego tempo wynosi 2-3 proc. I tyle nam się należy, bez łaski polityków majsterkowiczów.

Recesja z natury
Czasem pojawiają się dodatkowe czynniki wzrostu i gospodarka przyspiesza. W przyspieszeniu zawsze tkwi jednak zalążek przyszłej recesji. Większa produkcja wymaga bowiem większego zatrudnienia, więc do pracy przyjmowani są ludzie słabo wykwalifikowani. Większy popyt na pracę ciągnie także w górę wynagrodzenia, a wszystko to powoduje podwyższenie kosztów i spadek konkurencyjności gospodarki. Producenci muszą podnosić ceny, ale inflacja hamuje wzrost popytu. Następuje osławione "przegrzanie gospodarki" i tempo wzrostu zaczyna się gwałtownie obniżać.
Keynsowsko-peeselowska koncepcja pobudzenia gospodarki "dodrukiem" pieniądza musi być nieskuteczna. W początkach recesji spada bowiem głównie popyt na środki produkcji i materiały. Jedynym sposobem na wyjście z recesji jest zmniejszenie kosztów produkcji: wycofanie najbardziej zużytych maszyn i zwolnienie najmniej wydajnych pracowników. Im mniej jest w gospodarce socjalistycznych regulacji prawnych i im mniejsza siła związkowców (różnych Śniadków czy Manickich), tym oczyszczenie dokonuje się szybciej.

Państwowy garb
Polski kryzys w 2002 r. nie był szczególnie głęboki. PKB rósł, choć tempo jego wzrostu spadło do 1 proc. Śmiało można by twierdzić, że do kryzysu w ogóle nie musiało dojść. Niestety, na załamanie pracowano intensywnie przez lata. Kolejne rządy sztucznie podtrzymywały funkcjonowanie górnictwa, hutnictwa, przemysłu zbrojeniowego, kolejnictwa i mastodontów socjalizmu w pozostałych branżach. Te firmy - mimo rosnącego deficytu - masowo fundowały podwyżki płac, co zmuszało do podwyższania pensji także prywatnych przedsiębiorców. Jeszcze dziś sektor publiczny oferuje wynagrodzenia o 500 zł wyższe niż prywatny (2755 zł wobec 2263 zł). Przy niższej o 15-30 proc. wydajności pracy niż w Czechach czy na Węgrzech mieliśmy płace o 15-30 proc. wyższe od naszych bratanków. Rozdmuchiwano wydatki socjalne doprowadzono do sytuacji, w której w Polsce więcej dochodów pochodzi ze świadczeń społecznych niż z pracy. Polska ma też najbardziej na świecie rozbudowany system ochrony uprawnień pracowniczych.To wszystko musi prowadzić do osłabienia tempa rozwoju i wzrostu bezrobocia.

Pijak pod latarnią
Recesje są jednak jak nogi blondynki i - nawet najdłuższe - gdzieś przecież się kończą. Najsłabsi przedsiębiorcy bankrutują, lepsi obniżają koszty i znajdują nowe rynki. Kosztem ich wysiłku (i wzrostu bezrobocia) gospodarka odzyskuje konkurencyjność. Kiedy pod koniec 2001 r. ówczesny wicepremier Marek Belka ogłaszał swój plan "1-3-5" (dotyczący wzrostu PKB), grał z nami w pokera "w widne karty". Wykorzystał swoją wiedzę o rozwoju gospodarczym i nie poddał się panice.
Pięcioprocentowy wzrost PKB już mamy. Wedle Ministerstwa Finansów, przekracza on nawet 6 proc. Jest tylko jeden szkopuł. Niewielu konsumentów przyznaje się do podobnego wzrostu dochodów. Stosunkowo liczna grupa przedsiębiorców zaprzecza także, że w ich firmach odnotowano taki wzrost. Tak bywa ze statystyką, kiedy politycy wykorzystują ją jak pijak latarnię - nie dla oświecenia, lecz dla podparcia. Dane statystyczne mają bowiem ograniczoną wartość informacyjną. Na wzrost wpływają przecież eksport, zmiany kursowe, dobra koniunktura na stal i węgiel, rosnąca - częściowo wskutek obaw przed unią - konsumpcja, funkcjonowanie tzw. szarej strefy.


Zakupy z Polem
- Wzrost stawek VAT od 1 maja niesamowicie nakręcił koniunkturę. Największy skok sprzedaży zanotowaliśmy w kwietniu, tuż przed wejściem do unii - przyznaje Michał Sołowow, inwestor giełdowy i szef rady nadzorczej Cersanitu, znanego producenta ceramiki sanitarnej z Krasnegostawu. Od stycznia do początku kwietnia 2004 r. produkcja wzrosła wprawdzie aż w 24 gałęziach gospodarki (spośród 29 wyodrębnionych), ale łatwo znaleźć czynniki świadczące o tym, że stało się tak przypadkowo. Produkcja pojazdów wzrosła o 91,1 proc., ale drugi raz nie będziemy wchodzić do unii i ludzie nie popadną już w taki szał zakupowy w obawie przed podwyżkami. Od 60 proc. do 80 proc. wzrosła produkcja ceramiki budowlanej, płytek, cementu, wapna i gipsu, ale wicepremiera Marka Pola już nie ma i nikt nam nie zapowie trzykrotnej podwyżki VAT na żaden towar. Produkcja wyrobów z metali wzrosła o 32 proc., a stali oraz stopów żelaza o 36,7 proc., ale Chińczycy nie będą budować drugiej tamy na Jangcy i nie wykupią całej stali świata. Kiedyś także skończy się wojna w Iraku, ropa przestanie być tak droga i spadnie popyt na węgiel.
Złotówkowa wartość eksportu wzrosła w pierwszym kwartale 2004 r. o 7-8 mld zł (do ponad 50 mld zł). Chodzi jednak o to, że liczonemu w złotówkach wzrostowi eksportu o 20 proc. towarzyszy tylko dwuprocentowy wzrost wartości eksportu wyrażonej w euro! Uwzględnienie wpływu zmian kursowych studzi więc optymistyczne wnioski płynące ze statystyki.
Władza trąbi o boomie, ale przedsiębiorcy wcale nie palą się, aby inwestować. Bez nowych inwestycji zaś trwałego wzrostu nie będzie. Podobnie jak nie będzie go bez zrównoważenia finansów publicznych. Dlatego ekonomiści (na przykład ankietowani niedawno przez PAP) przewidują, że w następnych kwartałach polska gospodarka będzie zwalniać i dążyć do naszej normalnej, gwarantowanej stopu wzrostu. Jeśli mają rację, na pytanie: "Kiedy będzie lepiej?", będziemy odpowiadać: "Już było".


Jerzy Krzanowski
współwłaściciel spółki Nowy Styl
W kwietniu strach przed unią i podwyżkami wywołał szał zakupów, ale myślę, że szybki wzrost gospodarczy utrzyma się dłużej. Sprzedaż rośnie nam o 25 proc.
W tym roku planujemy wybudowanie nowej montowni krzeseł, a w 2005 r. nowej fabryki mebli biurowych.


TERESA MOKRYSZ
WŁAŚCICIELKA MOKATE SA
Chciałabym, żeby dobre wskaźniki makroekonomiczne wyraźniej wpłynęły na popyt konsumpcyjny, by wzrosła zasobność portfeli polskich klientów. Dostrzegam więcej szans niż zagrożeń. Dlatego ponad 20 mln zł wydamy w najbliższych miesiącach na rozbudowę zakładów i zakup linii technologicznych. Niedługo zatrudnimy 150-200 nowych osób.
Więcej możesz przeczytać w 21/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 21/2004 (1121)

 • Na stronie - Polska półrządem stoi23 maj 2004, 1:00Oto miara postępu: kiedyś, w czasach przedrozbiorowych, Polska nierządem stała, a teraz stoi półrządem. Półpremier Marek Belka stoi na czele półrządu wspieranego w pół-Sejmie przez półkoalicję półrządową, złożoną z dwóch półpartii, a nad naszym...3
 • Wprost od czytelników23 maj 2004, 1:00Dziura Raczki W związku z artykułem "Dziura Raczki" (nr 16) przedstawiającym najgłupsze pomysły ekonomiczne I kwartału 2004 r. chciałbym poinformować, że rozporządzenie ministra środowiska z 10 grudnia 2003 r. "w sprawie...3
 • Skaner23 maj 2004, 1:00Jazda na czas - Ranking premierów III RP Tylko premierowi Jerzemu Buzkowi udało się przetrwać na stanowisku całą kadencję Sejmu. Najkrócej - 33 dni - rządził Waldemar Pawlak. Czy Marek Belka pobije jego rekord? 1448 dni JERZY BUZEK...8
 • Sawka23 maj 2004, 1:009
 • Dossier23 maj 2004, 1:00ANDRZEJ LEPPER lider Samoobrony Polityk taki jak ja musi dbać o dwie dziedziny: więziennictwo i szpitalnictwo. Prędzej czy później trafi w jedno z tych miejsc PAP STANISŁAW LEM pisarz Na ulicach i w sklepach widać zastrzyki zachodniego...9
 • Licznik23 maj 2004, 1:001 redaktor naczelny prowadzi "Gazetę Wyborczą" od początku 2,8 zł kosztuje gazeta w stolicy 8 stron miał pierwszy numer "GW" 15 lat temu powstała "GW" 20 osób przygotowało pierwszy numer 21 miast ma dodatek...10
 • Kadry23 maj 2004, 1:00Triumwirat © K. Mikuła11
 • Ryba po polsku - Albo konstytucja, albo Szwajcaria23 maj 2004, 1:00Jeden z członków Komisji Europejskiej postraszył Brytyjczyków, że jeśli odrzucą konstytucję, skończą jak Szwajcarzy. W Londynie panika Nie możemy narzekać, że Europa się o nas nie troszczy. Europa wstaje rano, zjada śniadanie, a potem się...13
 • Nałęcz - Probierz demokracji23 maj 2004, 1:00Rosyjski słup graniczny powinien stanąć w krakowskiej siedzibie PO, skoro jej działacze reprezentują poglądy z czasów Mikołaja II  Od kilkunastu dni jesteśmy dumni z tego, że należymy do Unii Europejskiej. W naszym uczestnictwie w tym potężnym...14
 • Playback23 maj 2004, 1:0015
 • M&M23 maj 2004, 1:00  PO PODPISANIU KONTRAKTU Rząd Belki chce mieć kontrakt, więc wyjaśnić pora, co różni kontrakt rządu i kontrakt aktora. Rzecz w udawaniu. Aktor ZACZNIE udawanie, kiedy dostanie kontrakt, rząd wtedy PRZESTANIE.15
 • Poczta23 maj 2004, 1:00Półgłówek regulowany Nie tylko wysokość "stosownych opłat" ("Półgłówek regulowany", nr 19) jest udręką dla przedsiębiorców - także sposób ich uiszczania bywa kuriozalny. Przykładowo:...15
 • Z życia koalicji23 maj 2004, 1:00Biedny osamotniony Plecak, Boski Tadeo Iwiński, nie ma się do kogo przykleić (bo Miller już nie Miller), a zawsze chciałby być w świetle kamer. Opowiadali nam posłowie, jak to w Brukseli Tadeo przypałętał się na uroczystość wciągania polskiej...16
 • Z życia opozycji23 maj 2004, 1:00Coraz więcej dziwnych stworów przyjmuje pod swe skrzydła najsłynniejszy polski Mulat. Ostatnio z Andrzejem Lepperem o wspólnym programie rozmawiali sobie Roman Jagieliński z FKP i Tomasz Mamiński z Krajowej Partii Emerytów i...17
 • Fotoplastykon23 maj 2004, 1:00Henryk Sawka www.przyssawka.pl18
 • Polski apartheid23 maj 2004, 1:006 milionów obywateli żyje w gettach beznadziei Tu się kończy prawo" - taki napis widnieje na murach wielu bloków w łódzkich dzielnicach Bałuty i Widzew. To stąd pochodzi większość uczestników niedawnych starć ze studentami i policją na tzw....20
 • Ostatnia Belka ratunku23 maj 2004, 1:00Marek Belka ma zabezpieczyć interesy prezydenta i SLD, zanim stracą władzę Wrócę do polityki za trzy lata na osiem miesięcy" - powiedział "Wprost" w grudniu 2002 r. Marek Belka, kilka miesięcy po tym, jak odszedł z posady wicepremiera i ministra...26
 • Pęknięta prezerwatywa23 maj 2004, 1:00Polska lewica znajduje się obecnie tam, gdzie prawica była w 1993 r. Listy śmierci, konwent św. Katarzyny, targowica, proces zjednoczeniowy - to słowa-klucze z języka polskiej prawicy w latach 90. Teraz takim językiem posługuje się lewica, która...30
 • Dobry jak Niemiec23 maj 2004, 1:00Coś złego zaczyna się dziać z niektórymi niemieckimi mózgami Dzisiejsze Niemcy mają dla Polaków, zwłaszcza młodszych, twarz telewizyjnego ulubieńca Steffena Möllera. Starsi Polacy pamiętają pomoc niemieckich przyjaciół sprzed roku 1989. Często...32
 • Bezpieka Urbana23 maj 2004, 1:00Prymus kursów KGB i pogromca demokratycznej opozycji jest najbliższym współpracownikiem Jerzego Urbana36
 • Giełda23 maj 2004, 1:00Hossa Świat Tajski Liverpool Thaksin Shinawatra, multimilioner i premier Tajlandii, kupił 30 proc. akcji angielskiego klubu piłkarskiego FC Liverpool. Wartość transakcji wyniosła ponad 100 mln USD. Shinawatra, najbogatszy mieszkaniec Tajlandii,...40
 • Wzrost mniemany23 maj 2004, 1:00Jak dzięki wejściu do unii napompowano naszą gospodarkę Od stycznia do mar-ca tempo naszego wzrostu gospodarczego wyniosło 6,4 proc. - wynika z danych NBP. Czy to już boom gospodarczy? Jeżeli nawet tak, to opisują go dwa prawa ekonomii: pierwsze...42
 • Spółki kominiarzy23 maj 2004, 1:00Na płytkim rynku polskich menedżerów średniacy oka zują się najlepsi Chciwość jest dobra" - to powiedzenie Gordona Geco, specjalisty giełdowego granego przez Michaela Douglasa w filmie "Wall Street", zdobyło w Stanach Zjednoczonych niezwykłą...46
 • Autobus w przestworzach23 maj 2004, 1:00Europa może zacząć dominować na niebie dzięki amerykańskiej strategii50
 • Miss Wall Street23 maj 2004, 1:00Jak Mariola Haggar-Górska zrobiła karierę na nowojorskiej giełdzie Na początku lat 90. Louis Rukeyser prowadzący popularny w USA telewizyjny program giełdowy ("Wall Street Week with Louis Rukeyser"; obecnie w stacji CNBC) zaprosił do studia...52
 • Słabe ogniwo23 maj 2004, 1:00Im wcześniej podwyższymy akcyzę na paliwa, tym więcej będzie pieniędzy na budowę dróg56
 • Doktryna Sorosa23 maj 2004, 1:00Dostrzegłem niedoskonałości światowego systemu kapitalistycznego i stwierdziłem, że można im zaradzić przez zreformowanie i wzmocnienie międzynarodowych instytucji finansowych. Naturalnie moja argumentacja kłóciła się ze stanowiskiem administracji...56
 • Unia ma konstytucję!23 maj 2004, 1:00Bogaty repertuar praw socjalnych w projekcie unijnej konstytucji pozbawi Europę dynamiki i konkurencyjności58
 • Supersam23 maj 2004, 1:00Kombajn biurowy Zgromadzenie sprzętu niezbędnego w każdym biurze: kopiarki, drukarki, faksu i skanera, jest dość drogim przedsięwzięciem. Komplet tych urządzeń zajmuje dużo miejsca, a połączenie go w jeden sprawnie działający zespół bywa...60
 • Humanitarni idioci23 maj 2004, 1:00Surowe kary bardziej niż resocjalizacja przemawiają do przestępców Co na nich działa?" - pytał w 1974 r. Robert Martinson, znany amerykański kryminolog. I odpowiadał: "Nic na nich nie działa". Martinson zbadał efekty ponad dwustu amerykańskich...62
 • Gates z Krakowa23 maj 2004, 1:00Jak z profesora zrobić milionera Profesor krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej zarabiający milion złotych rocznie? Janusz Filipiak już na początku lat 90. miał takie dochody dzięki systemom informatycznym wykonywanym przez uczelnię dla różnych...66
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Sensacyjne orzechy23 maj 2004, 1:00Piotrusiu! Gdybyś miał teraz zdjęcia z amerykańskiego satelity szpiegowskiego lustrującego okolicę, w której właśnie przebywam, zobaczyłbyś wiele interesujących rzeczy, ale daję głowę, że najbardziej zainteresowałaby Cię buteleczka, którą w dłoni...68
 • Odnawiamy nadzieję23 maj 2004, 1:00Wilki, Anita Lipnicka i John Porter oraz Ich Troje zagrają dla Centrum Zdrowia Dziecka Dlaczego trzydziestoletnia, przeciętna mieszkanka Słubic występuje w reklamówce głośnej akcji "Odnawiamy nadzieję"? Przed rokiem Katarzyna Jachimska...69
 • Druga płeć - Za górami, za lasami...23 maj 2004, 1:00Książka Paulo Coelho "Jedenaście minut" chlubnie wpisuje się w prostytucyjną hagiografię Co trzeci Niemiec płaci za miłość. Większość z nich ma żony, narzeczone i kochanki na mieście. W ciągu roku niewierni wydają na grzeszną miłość około 30...70
 • Dziesięć minut Andersa23 maj 2004, 1:00Warto było umierać pod Monte Cassino 23 marca 1944 r. ostatecznie załamali się Nowozelandczycy i Gurkowie. Nic nie dało zbombardowanie klasztoru na Monte Cassino, który 15 lutego stał się wielką kupą gruzów. Nie pomogło ośmiogodzinne...72
 • Know-how23 maj 2004, 1:00Kolory dla niewidomych Osoby niewidome dzięki polskiemu programowi komputerowemu będą mogły "rozróżniać" kolory... palcami. Algorytm, który to umożliwia, opracował Artur Rataj z Instytutu Informatyki Teoretycznej i...75
 • Rzeźbiarze ludzi23 maj 2004, 1:00Najnowsze hity chirurgii plastycznej Wiele osób płaci ogromne pieniądze za lifting twarzy, ale gdy tylko się odezwą, od razu słychać, że mają 75 lat, a nie 50" - mówi prof. Robert Sataloff, chirurg plastyczny z Graduate Hospital w Filadelfii....76
 • Via-gra wstępna23 maj 2004, 1:00Trwa wielki wyścig koncernów farmaceutycznych do łóżka Ostatnio lekarze coraz częściej podają pacjentom zyban, lek przeciwdepresyjny ułatwiający rzucenie palenia, który jednocześnie zwiększa... popęd seksualny. Niektóre środki dostępne na receptę...80
 • Supercyberwłamywacze23 maj 2004, 1:00Polska drugą po Chinach światową wylęgarnią hakerów! Wirusa o nazwie Sasser, który w ciągu kilku dni zainfekował miliony komputerów z systemem Windows, napisał 18-latek z niemieckiego miasteczka. Policja podejrzewa, że jest on członkiem grupy...82
 • Bez granic23 maj 2004, 1:00Powrót dynastii To jeden z najbardziej zaskakujących zwrotów w indyjskiej polityce ostatnich kilkudziesięciu lat. Atal Behari Vajpayee, twórca indyjskiego cudu ekonomicznego, lider nacjonalistów i dotychczasowy premier,...84
 • Fatamorgana pokoju23 maj 2004, 1:00Arabowie nie wybaczyliby Zachodowi wycofania wojsk z Iraku Ocena tymczasowej administracji Iraku (CPA), która miała pokierować rozwojem politycznym i gospodarczym po wojnie, jest jednoznaczna. Po roku jej działalności można powiedzieć bez...86
 • Unia z Kremlem23 maj 2004, 1:00Moskwę zmuszono, by dostrzegła Brukselę Guliwer musiał się czuć podobnie. Gdzie wzrokiem sięgnąć - odległy horyzont, szeroka perspektywa, poczucie siły i nieograniczonej przestrzeni. A wkoło liliputy. Przez długie lata Rosja nie traktowała Unii...90
 • Władimir Grozny23 maj 2004, 1:00Czeczenią rządzi już tylko prawo zemsty Jeszcze oddychają, jeszcze palą parlamenty [marka papierosów], ale to już żywe trupy - mówi działacz czeczeńskiej organizacji humanitarnej o umundurowanych na czarno, uzbrojonych po zęby żołnierzach...92
 • Kompromis über alles23 maj 2004, 1:00Rozmowa z prof. Gesine SCHWAN, kandydatką SPD na prezydenta Niemiec, rektorem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą96
 • Klucz francuski - Z życia masochistów23 maj 2004, 1:00Pracownicy France Télécom cierpią w pracy, bo firma jest restrukturyzowana, a od nich wymaga się wydajności Francuscy ludzie pracy mają już i tak imponujący dorobek w dziedzinie pomysłów na uzasadnianie strajków i manifestacji, ale 27 kwietnia...97
 • Menu23 maj 2004, 1:00Świat Giorgione prześwietlony Giorgio Da Castelfranco, znany jako Giorgione (1476-1510), to najbardziej tajemnicza postać włoskiego renesansu. Weneckiemu malarzowi przypisuje się 25 obrazów, chociaż na żadnym się nie podpisał. Do 11 lipca...98
 • Amerykanin w Cannes23 maj 2004, 1:00Cannes, bastion nudnego kina europejskiego, poddał się Hollywood100
 • Sfera całkowicie erogenna23 maj 2004, 1:00Ciało ludzkie jest jedynym źródłem wszelkiej radości, bólu i prawdy - mówiła Alina Szapocznikow Zobacz, jaki mam ładny brzuch, mogę ci pozować do obrazu" - powiedziała Alina Szapocznikow do malarza Jerzego Tchórzewskiego. I podniosła spódnicę,...104
 • Rebeliantka rocka - Patti Smith23 maj 2004, 1:00Patti Smith przez 30 lat utrzymała pozycję numer jeden damskiego rocka Przed jej pojawieniem się młode dziewczyny mogły co najwyżej stać się groupies, czyli materacykami dla znużonych herosów gitary. Trzydzieści lat temu Patti Smith zmieniła...106
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego23 maj 2004, 1:00WESTLIFE Turnaround Irlandzki kwintet zarobił podobno na śpiewaniu więcej pieniędzy, niż może to sobie wyobrazić profesor Balcerowicz (to ten, który musi odejść). Trudno. Każdy kolejny album anielskich chórzystów owocuje tym,...107
 • Seks ze Stalinem23 maj 2004, 1:00Rosyjski desant literacki na Polskę Rosjanie podbijają Warszawę. Aż 40 proc. powierzchni handlowej 49. Międzynarodowych Targów Książki w Pałacu Kultury i Nauki (20-23 maja) zarezerwowali nasi wschodni sąsiedzi, gość honorowy imprezy. Do Warszawy...108
 • Sława i chała23 maj 2004, 1:00Książki Suka z Buchenwaldu Co takiego zrobił Rasputin, że zasłużył na miano największego zbrodniarza w historii? Otóż, nie używał on sztućców, miał zbyt czarne zęby i zbyt jasne oczy, a poza tym za bardzo podniecał rosyjskie...110
 • Ueorgan Ludu23 maj 2004, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 21 (86) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 17 maja 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Niecny mobbing prezydenta Prezydent Kwaśniewski wielokrotnie ostatnio mobbingował posłów, grożąc bezrobociem...112
 • Skibą w mur - Krwawa zabawa23 maj 2004, 1:00Jakaś destrukcyjna siła pcha nas zawsze tam, gdzie można dostać w zęby Zawsze wiedziałem, że Polacy uwielbiają krwawe zabawy. Jest w narodzie jakaś destrukcyjna siła, która pcha nas wszędzie tam, gdzie można dostać w zęby. Nie potrafimy się już...114