Okopy ziemi obiecanej

Okopy ziemi obiecanej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ewangelicy są bardziej izraelscy od Izraelczyków Gdy niedawno z okazji święta Sukkot chrześcijanie skupieni w ewangelickiej organizacji Skrzydła Orła zorganizowali w stolicy Izraela wielką demonstrację pod hasłem "Kochamy starszych braci", przechodnie potraktowali to jako jeszcze jeden przejaw folkloru Jerozolimy. Nic bardziej mylnego: od tego czasu ewangelicy prawie codziennie wychodzą na ulice, modlą się, kolportują apele i ulotki, rozdają Stary i Nowy Testament. - Ziemia obiecana jest ziemią narodu Izraela, a nie Palestyńczyków - tłumaczy Harry Jackson, lekarz z Bostonu, który zostawił pacjentów i przyjechał do Jerozolimy. - Obyś, Panie, natchnął mądrością i odwagą przywódców państwa żydowskiego - wtóruje mu ksiądz Robert Stens z Detroit, który zwyczajem starożytnych kapłanów żydowskich ze Świątyni Salomona trąbi w róg w czasie modlitwy. Stens opowiada, że ewangelicy w USA raz w tygodniu będą odmawiać modlitwę za pomyślność Jerozolimy: "Czekamy na mesjasza. Zbliża się wielka chwila. Dlatego nie wolno oddawać muzułmanom Ziemi Świętej". Ariel Szaron ma więc nowego przeciwnika. A właściwie 600 mln nowych przeciwników. Tylu wyznawców liczy bowiem Kościół ewangelicki, który zdecydowanie sprzeciwia się planowi separacji Izraelczyków i Palestyńczyków. Nie wolno wam zrezygnować z ani jednego centymetra kwadratowego ziemi, którą dostaliście od Boga - woła Naim Churi, pastor baptystów z Betlejem, który od kilku tygodni większość czasu spędza na pisaniu petycji, udzielaniu wywiadów i organizowaniu demonstracji. - Plany premiera Izraela są niemiłe Bogu i niebezpieczne zarówno dla Żydów, jak i chrześcijan - dodaje kapłan w rozmowie z Wprost". Z powodu tego typu wypowiedzi Churi już kilkakrotnie znalazł się na muszce palestyńskich snajperów i mimo że za każdym razem cudem wychodził z tego cały, na Bliskim Wschodzie nie znajdzie się firma ubezpieczeniowa, która byłaby gotowa wystawić mu polisę na życie.
Krzyż z gwiazdą Dawida
W przeszłości ewangelicy sprzeciwiali się ustępstwom terytorialnym na rzecz Arabów, ale dopiero teraz, gdy odwrót Izraela ze Strefy Gazy i części Samarii stał się aktualny, rozległy się dzwony na trwogę.
Większość grup ewangelickich posługuje się pojęciami i symboliką ze Starego Testamentu, nadając im często zaskakującą treść. Pielgrzymi rozlepili w Jerozolimie przywiezione z Denver plakaty z meczetami, na których zamiast kopuły widnieje wielki krzyż z gwiazdą Dawida. W poparciu dla odrodzonego państwa Żydów są często bardziej izraelscy od Izraelczyków. Powołują się przy tym na te same teksty i źródła, i mimo że najczęściej interpretują je inaczej, wychodzą z tego samego założenia: ludzkość czeka na mesjasza, który zbuduje nowy i lepszy świat.
W latach 80. powstała w Jerozolimie Międzynarodowa Ambasada Chrześcijańska, placówka o nieokreślonym statusie, nie mająca nic wspólnego z Watykanem. Reprezentuje proizraelskie tendencje wśród chrześcijan w krajach anglosaskich i dzięki prawie nieograniczonym środkom prowadzi ożywioną działalność w różnych miejscach na świecie.
Izraelscy intelektualiści, którzy powró­cili niedawno z serii spotkań z przywódcami chrześcijan na Filipinach, opowiadają, że ich gospodarze nie byli w stanie zrozumieć polityki ustępstw Ariela Szarona. Okazuje się, że ewangelicy, mimo iż są mniejszością, odgrywają tam ważną rolę polityczną. Popierają Izrael "prawie bezkrytycznie" - jak mówi prof. Jehuda Altman, który przypomina, że Filipińczycy mają własne kło­poty z rebeliantami islamskimi i tym bardziej nie mogą zrozumieć Żydów gotowych oddać muzułmanom biblijne tereny Izraela.

Teologiczna rewolucja
Dymitr Radyszewski, telawiwski dziennikarz, który od lat utrzymuje kontakty ze światowymi organizacjami chrześcijańskimi, twierdzi, że wśród ewangelików zachodzą zasadnicze przemiany teologiczne w stosunku do Żydów: - Coraz częściej traktują oni judaizm i chrześcijaństwo jako gałęzie tego samego drzewa. Na zbliżenie chrześcijańsko-żydowskie i wzrost poparcia dla Izraela wpłynęły również problemy polityczne. Wspomniany już ksiądz Churi z Betlejem mówi pół żartem, pół serio: To my jesteśmy prawdziwą Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Chcemy wyzwolić Palestynę od terroru i dżihadu.
Ruch "chrześcijańskiej odpowiedzialności za Izrael" dotarł również do Rosji. W demonstracjach przeciw planowi separacji m.in. brali udział członkowie wielkorosyjskiego ruchu prawosławno-syjonistycznego - Siergiej Fiłatow czy szef kremlowskiej administracji prezydenta Jelcyn.
Motorem wprawiającym w ruch ewangelickich przyjaciół Izraela są organizacje żydowskie z Jerozolimy. Czołową rolę odgrywa prochrześcijańskie lobby w Knesecie, kierowane przez prawicowego deputowanego Juri Szterna i rabina Jaira Pereca z ortodoksyjnej partii sefardyjskiej Szas.

Islamskie imperium zła
O ile dotychczasowe poparcie niektórych odłamów chrześcijaństwa dla Izraela oparte było głównie na przesłankach religijnych, o tyle po 11 września 2001 r. chodzi również o wspólnego wroga. Dla ewangelików radykalny islam jest biblijnym szatanem, dlatego i Żydzi, i oni muszą stworzyć wspólny obronny front. Z nastrojów tych dobrze zdawali sobie sprawę Bush i Kerry, którzy podczas kampanii wyborczej często używali uwspółcześnionej terminologii z Biblii.
W Izraelu panuje prawie konsensus w sprawie potrzeby zbliżenia z chrześcijanami. Sprzeciwia się temu jedynie nieduża grupa duchownych skupiona wokół naczelnego rabina sefarydyjskiego Mordechaja Eliahu. Zwraca uwagę to, że naczelny rabin aszkenazyjski Jona Metzger nawiązał przyjazne kontakty z ewangelikami, gdy się przekonał, że nie zajmują się oni działalnością misyjną.
- Tak to jest z Żydami. Nawet kochać ich nie można bez warunków wstępnych - żartuje publicystka Lili Galili. W powodzi przyjacielskich gestów dochodzi czasami do nieporozumień i zgrzytów. Ortodoksyjny burmistrz Jerozolimy Uri Lupolianski robił ostatnio, co mógł, by się wykręcić od spotkania z przywódcami Kościoła ewangelickiego. Z kolei kilku przedstawicieli ewangelików amerykańskich przybyłych z doroczną wizytą do Izraela nie chciało pójść na śniadanie do premiera Szarona. "Kocha­my wielki Izrael, a nie plany separacji, sto­jące w absolutnej sprzeczności z literą i duchem objawienia" - tłumaczyli potem zdumionym dziennikarzom. Szaron nie pozostał dłużny i pierwszy raz zbojkotował uroczystości zorganizowane z okazji święta szałasów przez Ambasadę Chrześcijańską w Jerozolimie. W uroczystościach tych wziął udział jeden z najpopularniejszych kaznodziei amerykańskich Pat Robertson, który mówiąc o bliskim zmartwychwstaniu Jezu­sa, popełnił karygodną gafę: "Ten dzień jest już bliski, ponieważ nawet Żydzi zaczynają wierzyć, że właśnie on jest prawdziwym odkupicielem". Skonsternowani funkcjonariusze ambasady prawie padli z wrażenia.
Robertson próbował to naprawić, mówiąc, że miał coś innego na myśli. Częściowo mu się to udało, tym bardziej że jego uwagi na temat islamu zostały ciepło przyjęte przez Izraelczyków: - Agresja islamu, jego plany zniszczenia Izraela, zabranie Żydom tego kraju i przekazanie wschodniej Jerozolimy Arafatowi - wszystko to jest planem szatana, który w ten sposób chce opóźnić powrót Jezusa Chrystusa.
Kaznodzieja jest jednym z najbardziej medialnych Amerykanów. Już w latach 70. uruchomił w swojej ewangelickiej sieci telewizyjnej CBN kanał bliskowschodni, licząc na to, że w przyszłości przeprowadzi transmisję z wkroczenia Jezusa do Jerozo­limy. Przed uroczystościami drugiego mi­lenium odbywały się nawet burzliwe dyskusje na temat kąta ujęć i ostrości obrazu.

Przyspieszanie końca świata
W ostatnich latach ze środowisk ewangelickich wyłoniło się kilka skrajnych grup, które planują przyspieszyć nadejście Mesjasza i koniec świata, na przykład wysadzając w powietrze święte wzgórze w Jerozolimie. Izraelska służba bezpieczeństwa Szabak obserwuje kontakty tych organizacji ze skrajnymi żydowskimi środowiskami mesjanistycznymi, mającymi podobne plany.
- Miliony ewangelików naprawdę wierzą w walkę dobra ze złem. Dobry jest świat judeochrześcijański, zły jest islam. Stąd ich wzmożone poparcie dla Izraela - uważa prof. David Katz z Uniwersytetu Telawiwskiego. Katz jest jednym z najwybitniejszych na świecie badaczy różnych odłamów chrześcijaństwa i członkiem Brytyjskiej Akademii Nauk. Jego książka "Rewolucja mesjanistyczna" stała się w Izraelu bestsellerem. Według Katza, Izrael nie wykorzystuje możliwości propagandowego oddziaływania na świat przy pomocy i za pośrednictwem Kościoła ewangelickiego. - Mamy wśród nich oddanych przyjaciół - uważa Katz. - Powinniśmy odważnie skorzystać z ich pomocy. - Jesteśmy wszyscy w służbie Ziemi Świętej - mówi ksiądz Giuseppe Vanili z Jerozolimy. - A przecież nic tak nie łączy, jak wspólny pobyt w okopach.
Więcej możesz przeczytać w 45/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 45/2004 (1145)

 • Na stronie - Paragraf 221/27 lis 2004Każdy, kto twierdzi, że nie chciał czegoś sprzedać, niechybnie chciał to zrobić lub zrobił. No, chyba że jest wariatem Nie musisz więcej latać [na akcje bombardowania], jeśli jesteś szalony, ale nie chcąc latać, dowodzisz, że nie jesteś szalony,...3
 • Skaner7 lis 2004Świadek koronny Kulczyka. Czy Marek Modecki z zarządu spółki Rotch, to źródło Agencji Wywiadu?8
 • Dossier7 lis 2004W Polsce wszystko zaczyna stać na głowie MAREK BELKA, premier RP "Dziennik Zachodni" W podstawówce bytem wielokrotnie karany listwą na łapę. Mimo to bytem prymusem JÓZEF OLEKSY, marszałek Sejmu RP "Super...9
 • Sawka7 lis 200410
 • Kadry7 lis 200411
 • Playback7 lis 200413
 • Poczta7 lis 2004KOSZENIE GADAJĄCYCH GŁÓW Nie rozumiem, dlaczego przeszkadzają Wam ludzie wykształceni, którzy chcą oglądać polityczno-ekonomiczne programy ("Koszenie gadających głów", nr 41). Przecież jest dziesięć razy...13
 • M&M7 lis 2004 OPLUTOKRACJA Raz opluł Lesio Lesia i opluł także Miecia, i ktoś do pani Zosi na skargę z tym poleciał, więc były przeprosiny, jednakże tylko Lesia, bo zaparł się nasz starszak, by dalej pluć na Miecia. A my utrzymujemy...13
 • Nałęcz - Między piekłem a rajem7 lis 2004Polski wulkan niezadowolenia zaczyna już pomrukiwać i dymić Uchwalenie przez Sejm 50-procentowego podatku dla osób o najwyższych dochodach wywołało falę krytyki ze strony części komentatorów i polityków. Oskarżają oni zwolenników tego rozwiązania...14
 • Ryba po polsku - Wolny wybór bin Ladena7 lis 2004Niemcy w 1933 r. wybrali Hitlera, a nie komunistów, dlatego zamiast łagrów powstały obozy koncentracyjne Całe dzieje ludzkości to historia wyborów. Pan Bóg pokazał Adamowi Ewę i rzekł: Wybierz sobie żonę"....15
 • Z życia koalicji7 lis 2004Tydzień po wypowiedzeniu wojny opozycji Aleksander Kwaśniewski ruszył na Belgię. Już spodziewaliśmy się Blitzkriegu, ale to Belgowie szybko go spacyfikowali. Na lotnisku w Brukseli na prezydencką parę czekali król, królowa i...16
 • Z życia opozycji7 lis 2004Podczas TVN-owskiego testu na inteligencję okazało się, że najwyższe IQ spośród partii ma... Zgadliście! Unia Wolności. Z tej okazji prowadzący Szymon Majewski pozdrowił pana Bronka. Prowadząca Magda Mołek sprytnie zagaiła:...17
 • Fotoplastykon7 lis 200418
 • Komisja Rzeczypospolitej7 lis 2004Kto kłamie, ten rzadko widzi, że aby jedno kłamstwo obronić, musi wynaleźć dwadzieścia innych" - mawiał angielski pisarz Jonathan Swift, autor "Podróży Guliwera". "Kto robi ciemne interesy, ten rzadko widzi, że aby jeden lewy interes...20
 • Pakt Kwaśniewskiego7 lis 2004Kto się boi Jana Kulczyka Jan Kulczyk nagle wyjeżdża za granicę. Zwaśnieni dotychczas politycy lewicy padają sobie w ramiona i zawierają swoisty pakt o nieagresji. Przypadek czy też zaplanowany scenariusz? "Wiesław Kaczmarek jest absolutnie...26
 • Trzęsienie elit7 lis 2004Kto może się znaleźć na ławie oskarżonych w aferze Orlenu? Specjalnie dla "Wprost" znani prawnicy - prof. Piotr Kruszyński, dr Janusz Kochanowski i Zbigniew Ziobro - mówią, kto i za jakie przestępstwo mógłby stanąć przed sądem. Katalog zarzutów...28
 • Salon usług policyjnych7 lis 2004Najlepiej pracują policjanci we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku Z polską policją jest tak jak z naszym kinem. Im trudniejsze ma warunki funkcjonowania, tym lepsze osiąga efekty. Choć w ostatnich latach udział tzw. wydatków rzeczowych (na utrzymanie...32
 • Triumwirat Józefów7 lis 2004Od 15 lat polskim Kościołem rządzi ten sam układ Jakie jest trzecie najważniejsze święto, obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia, dla polskich biskupów? To - nie występujące w kalendarzu kościelnym - święto Trzech Józefów. Przypada ono 19 marca,...36
 • Współczucie dla zbrodni7 lis 2004Resocjalizacja przestępców działa tylko wyjątkowo, jako skuteczny system jest mrzonką Humanitaryzm wobec przestępców i potrzeba ich resocjalizacji - to główne hasła naszych humanitarystów, I z zapałem wzywających do I zwycięskiego ataku przeciw...38
 • Giełda7 lis 2004Hossa Świat Silni jak stal Ispat International NV, firma wchodząca w skład hinduskobrytyjskiej Grupy LNM, chce przejąć LNM Holdings NV, a następnie przeprowadzić fuzję z International Steel Group Inc. Powstanie największy koncern stalowy...40
 • Ciastkarnia Belki7 lis 2004Przy prywatyzacji PKO BP gangsterzy mogli wyprać kilkadziesiąt milionów złotych Już niedługo liczba zwolenników rządu Marka Belki powiększy się prawie o 250 tys. osób! Rząd kierowany przez profesora ekonomii (uważającego się za liberała)...42
 • Koncesja na mafię7 lis 2004Nasze afery paliwowe sprowokowało Ministerstwo Finansów Stefan Kisielewski stwierdził kiedyś, że socjalizm to ustrój, który bohatersko zmaga się z problemami nie znanymi w ogóle w kapitalizmie. Ta myśl Kisiela pasuje jak ulał do zmagań organów...46
 • Szanghaj w Tatrach7 lis 2004Słowacja wygrywa z Polską, bo realizuje plan Balcerowicza Słowacy poczuli zapach pieniędzy. Wystarczy wejść do domu towarowego Jednota w centrum Trnavy, aby się poczuć jak w Polsce w połowie lat 90. Schowany za postmodernistyczną bryłą domu...50
 • Balcerowicz wprost - Choroba ustrojowa7 lis 2004Polskie klony Łukaszenki mają tym większe szanse, im więcej ludzi uwierzy, że w socjalizmie żyło się dostatnio Jeżeli nie jesteśmy zwolennikami poglądu, że świat wygląda tak, jak my sobie to wyobrażamy, musimy uznać, iż nasz odbiór rzeczywistości...56
 • 2 x 2 = 4 - Zezowate szczęście7 lis 2004Oskar Lange usiłował ulepszyć to, co było nie do naprawienia: komunistyczną gospodarkę planową Sto lat temu urodził się Oskar Lange, ciekawa i w istocie jakże tragiczna postać ekonomii XX wieku. Niezwykle zdolny ekonometryk, statystyk i teoretyk...58
 • Supersam7 lis 2004Salon na kółkach Chrysler voyager jest jednym z najpopularniejszych vanów świata. Jego nowy model grand, z najmocniejszą wersją silnikową o pojemności 3,3 l i napędem na cztery koła, osiąga moc 174 KM i rozpędza się do 179...60
 • Władza inteligencji7 lis 2004Wyborcy Platformy Obywatelskiej są inteligentniejsi od sympatyków Samoobrony wynika z Narodowego Testu Inteligencji Czy wąsy mogą mieć wpływ na poziom inteligencji? Gdyby brać serio wyniki Narodowego Testu Inteligencji w TVN (patronat "Wprost"),...64
 • Mason ofiarny7 lis 2004Polscy masoni to nie delegatura światowego rządu, lecz nic nie znaczący klub towarzyski Wiemy już, gdzie się mieści jedno z centrów dyspozycyjnych światowego rządu. Miejsce wybrano bardzo sprytnie - to pałac w prowincjonalnej wielkopolskiej...68
 • U babyniu i zajdy7 lis 2004Polskie słowo "fasola" przeniknęło nawet do dialektu Żydów sefardyjskich Porównanie języków polskiego i jidysz udowadnia, że choć obydwa rozwijały się obok siebie, ich wzajemny wpływ był ograniczony. W pewnym sensie źródłem jidysz jest język...72
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Gdzieś Hiszpania za górami7 lis 2004Piotrusiu! Piszę do Ciebie te słowa z motelu przy autostradzie koło Piacenzy we Włoszech. Dzień miałem dość męczący, bowiem rozpocząłem go jeszcze w Barcelonie. Szybka jazda bez zbaczania z głównych szlaków, zatem wrażenia kulinarne żadne, z...74
 • Druga płeć - Sól z pieprzem7 lis 2004Czy to tylko iluzja, czy słuszne przekonanie, że mimo wszystkich różnic istnieje jakieś wspólne "my"? My, kobiety. Całkiem niedawno poproszono Johna F. Kerry`ego, by w odpowiedniej ankiecie wpisał kolor swoich włosów. Po chwili zastanowienia...75
 • Operacja "Ucieczka Mikołajczyka"7 lis 2004Prezesowi PSL udało się zbiec z Polski, chociaż cały czas szpiegowało go 30 bezpieczniaków76
 • Know-how7 lis 2004Ostrożnie ze zgagą Zażywanie leków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego może być niekorzystne dla zdrowia. Holenderscy lekarze z Universitair Medisch Centrum St Radboud w Nijmegen wykazali, że osoby stosujące takie...80
 • Nie ujdzie płazom7 lis 2004Gwałtownie ubywa żab zwinek, traszek grzebieniastych i żab trawnych Płazy były świadkami pojawienia się i wyginięcia dinozaurów. Teraz - podobnie jak tyranozaury i brontozaury przed milionami lat - znikają w niepokojącym tempie. W ostatnich...82
 • Wilcza choroba7 lis 2004Zawał serca może być wynikiem autoagresji organizmu Najpierw na skórze twarzy pojawia się charakterystyczny rumień w kształcie motyla, nadający choremu wygląd wilka. Później zaatakowane mogą zostać niemal wszystkie stawy, tkanki i narządy...86
 • Planeta hobbitów7 lis 2004Rewolucja w ewolucji człowieka Hobbici, opisywani w podaniach ludowych i spopularyzowani przez Tolkiena, nie byli wyłącznie legendą. Na indonezyjskiej wyspie uczeni znaleźli szczątki istot ludzkich, które miały metr wzrostu i do niedawna żyły...88
 • Bez granic7 lis 2004Defilada Było jak za dawnych, dobrych (sowieckich) czasów. Na Chreszczatyku, głównej ulicy Kijowa, z okazji 60. rocznicy wyzwolenia Ukrainy spod okupacji niemieckiej pojawili siź żołnierze w galowych mundurach. Co prawda, byli...90
 • Stawka większa niż Biały Dom7 lis 2004Kilkanaście tysięcy republikańskich i demokratycznych prawników czeka na sądową dogrywkę po wyborach Amerykanie mówią otwarcie: prezydentura USA to najważniejsze polityczne stanowisko świata. To pozycja głowy państwa, szefa władzy wykonawczej i...92
 • Stany Rozdzielone Europy7 lis 2004Tylko zamrożenie integracji może uratować Unię Europejską Koniec świata. Pedały mają większość w Europie - oznajmił włoski minister Mirko Tremaglia na wieść o odrzuceniu przez Parlament Europejski kandydatury Rocco Buttiglionego na komisarza UE -...96
 • Unia kompromisu7 lis 2004Rozmowa z José Manuelem Barroso, nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej98
 • Kidnaping show7 lis 2004Teresa Chalifa została porwana czy tylko gra rolę porwanej? Porwana w Iraku Polka nie jest naiwną wolontariuszką, której apel o uwolnienie poruszy serca rodaków, jak stało się w wypadku Włoszek Simony Pari i Simony Torretty. Wygląda też na to, że...100
 • Okopy ziemi obiecanej7 lis 2004Ewangelicy są bardziej izraelscy od Izraelczyków Gdy niedawno z okazji święta Sukkot chrześcijanie skupieni w ewangelickiej organizacji Skrzydła Orła zorganizowali w stolicy Izraela wielką demonstrację pod hasłem "Kochamy starszych braci",...102
 • Menu7 lis 2004MENU WYDARZENIA KRÓTKO PO WOLSKU Encyklopedia głupoty Ukazała się "Encyklopedia głupoty" Matthijsa van Boxsela. I dobrze, choć wydaje mi się, że jak na książkę o głupocie jest zbyt mądra. Poza tym, po co taką...104
 • Koniec świata prezenterów7 lis 2004Muzyczni gawędziarze radiowi trafiają do lamusa - tak jak wodzireje z czasów Michała Bałuckiego Gdy John Peel, najsłynniejszy na świecie radiowy prezenter muzyczny, zmarł kilka dni temu na atak serca, była to śmierć wręcz symboliczna. Wraz z...108
 • Biedny Hitler patrzy na upadek7 lis 2004"Macie, czego chcieliście, przecież sami nas wybraliście" - mówi Niemcom filmowy Goebbels Adolf Hitler zjada makaron w sosie pomidorowym, chwali kucharkę za "świetny posiłek", czyści zęby, głaszcze psa, zabija...112
 • Ucieczka od Bridget7 lis 2004Helen Fielding porzuciła swoją bohaterkę, mimo że jeszcze długo mogłaby na niej zarabiać miliony Bridget Jones przechodzi do historii. Nie znaczy to, że tłustawa, naiwna i roztrzepana postać, z którą identyfikują się miliony kobiet na świecie,...116
 • Ueorgan Ludu7 lis 2004Kandydat najbardziej kompetentny AŁGAN0W NA PREZYDENTA Wybory prezydenckie za rok i "UL" proponuje bezkonkurencyjnego kandydata - Włodzimierza Ałganowa. Ma wąsy jak Wałęsa, a gra w tenisa jak Kwaśniewski. Tego ostatniego...120
 • Skibą w mur - Czas notatek7 lis 2004Z badań naukowców wynika, że wszyscy chcą czytać poezję anonimowych agentów wywiadu Wydarzeniem kulturalnym jesieni jest z pewnością pojawienie się nowego gatunku literackiego zwanego tajną notatką. Czytanie tajnych notatek zrobiło się ostatnio...122