Nieposłuszeństwo adwokackie

Nieposłuszeństwo adwokackie

Dodano:   /  Zmieniono: 
POLEMIKA Doktor Janusz Kochanowski w artykule "Czarne owce palestry" (nr 9) obrzuca występujących w procesie FOZZ adwokatów niewybrednymi epitetami w rodzaju "bezczelni, niesubordynowani, ośmieszający wymiar sprawiedliwości obrońcy" czy "święte krowy". Kazus kolejnego "eksperta" gotowego podpisać się pod każdą tezą mogącą przynieść publiczny poklask nie byłby godny uwagi, gdyby nie to, że autor artykułu jest ekspertem od prawa karnego, co nadaje jego wypowiedzi pozory głosu ważkiego. Kiedy tymczasowo aresztowana Janina C. wypowiedziała stosunek obrończy swoim adwokatom, powołując się na utratę zaufania do nich, sąd okręgowy (a w ślad za nim dr Kochanowski) uznał, że taka nowo powstała sytuacja jest ukartowaną z góry grą oskarżonej i jej obrońców, obliczoną na przedawnienie karalności. Sąd i dr Kochanowski pomijają podstawowy problem, że zmiana obrońców zabiera trzy tygodnie, podczas gdy wymiar sprawiedliwości bez pomocy obrońców stracił 14 lat. Stąd do wieczności - jeżeliby porównywać.
Podwójne bezprawie
Czy Janina C. istotnie utraciła zaufanie do reprezentujących ją obrońców, czy też skwapliwie wykorzystała możliwość podsuniętą jej przez sąd na tacy (w wyniku tymczasowego aresztowania), nie ma szczególnego znaczenia. Faktem procesowym jest jedynie to, że wypowiedziała stosunek obrończy. Sytuacja ta nakazywała sądowi, nie pozostawiając miejsca na nadinterpretację, zakreślenie oskarżonej odpowiedniego terminu do powołania nowego obrońcy. Wyznaczając Janinie C. obrońców z urzędu, naruszono przepisy dwukrotnie. Po pierwsze, ignorując wymóg zakreślenia odpowiedniego terminu. Po drugie, wyznaczając obrońców z urzędu w osobach wcześniejszych obrońców z wyboru. Doszło do sytuacji nie mającej precedensu. Sąd złamał prawo, a sędzia przewodniczący oświadczył publicznie, że ma tego świadomość, niemniej uważa, że naruszenie to ma charakter względny, i wyraża nadzieję, iż spotka się to ze zrozumieniem sądu odwoławczego. Nie każda decyzja procesowa, choćby ubrana w togę, jest stosowaniem prawa. Niekiedy jest jego naruszeniem.

Prawo do mówienia "nie"
W sprawie FOZZ odmowa adwokatów z wyboru podjęcia się roli obrońców z urzędu wywołała burzę medialną. W ramach tej burzy oskarżenia o "nieobywatelską" postawę wydają się najłagodniejsze. Otóż idea postawy obywatelskiej mieści w sobie także niezbywalne prawo do tzw. obywatelskiego nieposłuszeństwa. Rozumiemy przez nie prawo do powiedzenia państwu głośnego "nie", gdy jesteśmy przekonani, że państwo rękami swoich funkcjonariuszy narusza prawa gwarantowane przez konstytucję i ustawy. Jest dla nas oczywiste, że elementem obywatelskiego nieposłuszeństwa jest także świadomość skutków takiego sprzeciwu, w tym być może dotkliwych skutków prawnych. Jesteśmy dumni z tego, że adwokatura to także długa tradycja takiego właśnie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Adwokat jest powołany do "patrzenia wymiarowi sprawiedliwości na ręce" i aby mógł to robić, nie tylko jest niezależny od sądu, ale nawet wyposażony w immunitet sądowy.
Zupełnie niepojęte jest postulowanie przez "specjalistę od prawa karnego" wyposażenia sądu w nadzwyczajne środki dyscyplinarne w stosunku do adwokatów, łącznie ze stosowaniem aresztu. Adwokat jest bowiem gwarantem konstytucyjnego prawa każdego obywatela do obrony. Chęć zmiany tej zasady jest umysłowym bolszewizmem. Propozycja zrównania statusu obrońcy lub pełnomocnika z rolą świadka albo biegłego jest pomysłem tak kuriozalnym, że może on być porównywalny wyłącznie z pomysłem podporządkowania sądów powszechnych ministrowi spraw wewnętrznych.

Białe owce palestry
Nasi koledzy nie są żadnymi bezczelnymi czarnymi owcami palestry. Adwokaci w postępowaniach karnych nie mogą po prostu pełnić służebnej roli wobec sądu lub prokuratury. Historia pamięta i takie postawy. Czyżby pan Kochanowski odczuwał nostalgię za tym okresem? My takiej adwokatury nie chcemy. Czemu ma służyć chęć obniżenia autorytetu i zaufania do osób wykonujących zawód adwokata? Dlaczego wykładowca uniwersytecki lansuje teorię prawa karnego, gdzie obrońca ma się przyłączać do wniosku prokuratora o przykładne ukaranie sprawcy? Zastanawiający jest cel takiego ataku przeciwko adwokaturze. Wiara, że właśnie tego typu rozwiązania przywrócą społeczne zaufanie wymiarowi sprawiedliwości, jest porównywalna z teorią, że rzeczywistą wiedzę na temat procesu w Ameryce można posiąść, oglądając amerykańskie filmy fabularne.
Zgodnie postulujemy: aby zapobiegać szerzeniu tego typu opinii przez ludzi mających stopień naukowy, proponujemy zmiany w przepisach, umożliwiające - w stosunku do naukowców piszących podobne herezje - zawieszenie lub odbieranie im tytułów naukowych, łącznie z możliwością zdegradowania do stopnia licencjata oraz orzeczenia przymusowego powtarzania wybranych przedmiotów.

adwokaci
Radosław Baszuk,
Jacek Dubois,
Karol Jełowicki,
Aleksander Pociej,
Robert SmoktunowiczMOIM ADWERSARZOM ODPOWIADAM:

Po pierwsze, obrońcy oskarżonej Janiny Chim w sposób oczywisty dla każdego próbowali zerwać proces FOZZ, by doprowadzić do przedawnienia stawianych zarzutów. Nie oni spowodowali tak znaczne przedłużenie procesu - doszło do niego w wyniku zaniedbań prokuratury, sądu i biegłych. Obrońcy oskarżonej pragnęli jednak tę sytuację wykorzystać.

Po drugie, ułomność polskiego systemu prawnego sprawia, że kiedy obrońcy celowo nie stawiają się na rozprawę, sąd nie dysponuje żadnymi sankcjami. Nie może zastosować kar porządkowych ani też ukarać za obrazę sądu, którymi to środkami posługują się systemy państw znacznie bardziej praworządnych niż nasze. W tego rodzaju sytuacji szczególny obowiązek dyscyplinowania adwokata spoczywa na korporacji, która powinna ochraniać prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i dbać o własną wiarygodność.

Po trzecie, zachowanie adwokatów Brydaka i Ziębińskiego - zamiast działań dyscyplinujących ze strony korporacji - spotkało się z poparciem Okręgowej Rady Adwokackiej, wyrażonym w uchwale z 17 lutego. Poparła je też spora liczba prominentnych członków palestry i przedstawicieli jej młodszego pokolenia. W wielu krajach z silnymi gwarancjami prawa do obrony adwokaci Brydak i Ziębiński zostaliby wykluczeni z zawodu przez swoje korporacje. U nas jest to nie do pomyślenia. Żeby było smutniej, jeden z nich jest nawet zastępcą rzecznika dyscyplinarnego.

Po czwarte, czy młodzi i starzy przedstawiciele zawodu adwokackiego nie zdają sobie sprawy z tego, że nie robiąc porządku w swoich szeregach, działają nie tylko na szkodę wymiaru sprawiedliwości, ale również na szkodę swojego zawodu? Nie trzeba być prorokiem, by przewidywać, że nadużywane w imię szczytnych haseł uprawnienia zawodowe zostaną ukrócone. Zostaną wprowadzone - nie istniejące obecnie, ale niezbędne - kary porządkowe. Należy sobie jedynie życzyć, by "wahadło" nie wychyliło się zbyt daleko w drugą stronę. Zgadzam się bowiem z moimi adwersarzami, że projekt zastosowania w takich wypadkach kary aresztu idzie zdecydowanie za daleko.

Po piąte, moi adwersarze powołują się w obronie naruszających obowiązujące prawo adwokatów Brydaka i Ziębińskiego na hasło "obywatelskiego nieposłuszeństwa", które znają jedynie ze słyszenia. Jednym z głównych warunków obywatelskiego nieposłuszeństwa jest gotowość poddania się karze, a nie działanie w poczuciu pełnej bezkarności. Możliwość powołania się na obywatelskie nieposłuszeństwo nie przysługuje tym, którzy mogą skutecznie sięgać po instrumenty prawne. W Stanach Zjednoczonych, z których praktyka obywatelskiego nieposłuszeństwa się wywodzi, tego rodzaju zachowanie obrońców i powoływanie się jeszcze przy tym na obywatelskie nieposłuszeństwo jest nie do pomyślenia. Obywatelskie nieposłuszeństwo i nadużycie prawa nie mają z sobą nic wspólnego.
Więcej możesz przeczytać w 11/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 11/2005 (1163)

 • Na stronie - Emanacja mutacji20 mar 2005III RP była postpeerelem, od konstytucji począwszy,a na systemie sprawowania władzy skończywszy Długotrwały wiatr, wiejący od rana do wieczora przez kilka dni, ma potworny wpływ na psychikę ludzi. Jedni wpadają w szał, stają się agresywni jak...3
 • Skaner20 mar 2005Szpieg spod kolumny Zygmunta Czy Marcin Tylicki, 25-letni działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, były asystent szefa sejmowej komisji śledczej ds. Orlenu, rzeczywiście był szpiegiem? Jest faktem, że zatrzymany 3 marca Tylicki kontaktował się z...8
 • Dossier20 mar 2005Decyzja pana Kwaśniewskiego [odmowy zeznań przed komisją] skończyła jego działalność polityczną. Skończył się Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski, zaczął się Aleksander K. Radio Zet ROMAN GIERTYCH lider LPR Kontaktować się, to zależy, kto z...9
 • Sawka20 mar 200510
 • Kadry20 mar 200511
 • Playback20 mar 200512
 • M&M20 mar 2005SZCZĘŚLIWEJ DROGI, JUŻ CZAS12
 • Poczta20 mar 2005KLIKNIJ MNIE! Jestem użytkownikiem forum internetowego poświęconego fantastyce. Od jakiegoś czasu - podobnie jak Tomaszowi Raczkowi ("Kliknij mnie!", nr 8) - dają nam się we znaki maturzyści, którzy zakładają nowe posty odnośnie...12
 • Ryba po polsku - Leciała pani z panem aeroplanem20 mar 2005Zachęcony przez Prezydenta postanowiłem się przeciwstawić machinacjom mutantów. Dość już tych afer, komisji i procesów A on jej puszczał pszczołę na nogi gołe. Jest wesoło. Długo nie wiedziałem, kim są ci dwaj faceci ubrani na ciemno, porośnięci...13
 • Nałęcz - Gwałt impotenta20 mar 2005Nawet gdyby prawica zrobiła stójkę na dwunastnicy, nie zdoła obalić gabinetu Belki Niedawne sejmowe głosowanie nad projektem uchwały wzywającej premiera Marka Belkę do rezygnacji z zajmowanego stanowiska skłania do niewesołych refleksji. Trudno o...14
 • Fotoplastykon20 mar 200515
 • Z życia koalicji20 mar 2005ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI ZUPEŁNIE JAK NAPOLEON - żeby nie wymieniać innych postaci historycznych - prowadzi wojnę na kilku frontach. Na specjalnej konferencji prasowej pokrzyczał na komisję śledczą, naubliżał "Wprost" i przejechał się po...16
 • Z życia opozycji20 mar 2005GRUSZKA WYHODOWAŁ SZPIEGA.I to jest nius, proszę państwa, w odróżnieniu od informacji, że szpieg wyhodował gruszki. W ZWIĄZKU ZE SWOIM SZPIEGIEM Józef Gruszka (PSL) postanowił podać się bohatersko do dymisji i nie kierować już...17
 • Koniec świata Kwaśniewskiego20 mar 20057 marca 2005 r. skończyła się III Rzeczpospolita Trzecia Rzeczpospolita nie trwała nawet pięciu lat. Ostatnie dwunastolecie to panowanie lub współistnienie systemu Kwaśniewskiego. Ten system można nazwać olkizmem, bo ma on w sobie coś...18
 • Wszyscy wrogowie Tuska20 mar 2005Donald Tusk w kampanii prezydenckiej będzie walczył nie tylko z konkurentami, ale też z dorabianymi mu od 15 lat gębami To nie Roman Giertych ani bracia Kaczyńscy są obecnie najzacieklej zwalczanymi polskimi politykami. Wrogiem numer jeden...28
 • Huba Balickiego20 mar 2005Minister zdrowia uniemożliwił wyrzucenie ze szpitali pasożytujących na nich fundacji medycznych Ciężko chory pacjent w państwowym szpitalu dostaje ulotkę zachęcającą do skorzystania z działającego na miejscu zakładu pogrzebowego. Czarny humor?...34
 • Nieposłuszeństwo adwokackie20 mar 2005POLEMIKA Doktor Janusz Kochanowski w artykule "Czarne owce palestry" (nr 9) obrzuca występujących w procesie FOZZ adwokatów niewybrednymi epitetami w rodzaju "bezczelni, niesubordynowani, ośmieszający wymiar sprawiedliwości obrońcy" czy "święte...36
 • Giełda20 mar 2005Hossa Świat Niemcy płacą za nazistów 20 mln euro odszkodowania dostanie rodzina Wertheimów, spadkobiercy wywłaszczonego w Trzeciej Rzeszy przez nazistów żydowskiego właściciela domu towarowego - orzekł berliński sąd....38
 • Demokraci: paser z etosem20 mar 2005Jak nas urządzi Partia Demokratyczna Gdy w roku 1997 chylił się pomału ku upadkowi pierwszy rząd SLD, trwały prace nad wiekopomnym projektem ordynacji podatkowej. Ówczesna opozycja - tworząca się właśnie z mozołem AWS i UW (primo voto ROAD,...40
 • Wrota Europy20 mar 2005Zyski polskich banków są najwyższe od ośmiu lat! Kiedy na początku lat 90. Jan Krzysztof Bielecki przeprowadził się do Londynu, za jedno z najważniejszych ułatwień życia na Zachodzie uznał nowoczesne, przyjazne klientowi banki. - To był szok, gdy...44
 • Juan nadchodzi20 mar 2005W roku 2015 Chiny dogonią USA i Unię Europejską Czy tak odległe zjawiska jak słaby dolar, mocny złoty, drogie ropa, stal, cement i węgiel, wzrost temperatury w Japonii i boom na warszawskiej giełdzie mogą mieć wspólną przyczynę? Okazuje się, że...48
 • 2 x 2 = 4 - Inny plan20 mar 2005Gospodarka nierynkowa i pozornie planowa była w istocie podporządkowana zaspokajaniu potrzeb politycznych Gdzie te czasy, proszę Państwa, kiedy towarzysz I sekretarz proklamował kolejny plan roczny czy pięcioletni! Zadania były jasne:...52
 • Supersam20 mar 200554
 • Kosmetyki szczęścia20 mar 2005Już w XVII wieku słynny filozof Kartezjusz podejrzewał, że pewne substancje produkowane przez szyszynkę odpowiadają za szczęście i urodę człowieka. Kilkaset lat później okazało się, że substancje te - endorfiny - produkuje także skóra. Informację...54
 • Błysnąć na wiosnę20 mar 2005Makijaż w połyskliwych odcieniach zaprezentowały podczas tegorocznych Oscarów Penelope Cruz i Hilary Swank. Trudno o lepszą inspirację. Wiosenna linia kosmetyków Maybelline to połyskujące cienie do powiek, błyszczyki i róże - klasyka lat 60. Nie...54
 • Odkurzacz inhalacyjny20 mar 200520 procent mieszkańców Europy jest uczulonych na kurz. W XVII wieku poradzono by im jedynie usunąć ze swojego otoczenia dywany i zasłony. Dzisiaj wystarczy, że wyposażą się w antyalergiczny odkurzacz Oxy3System firmy Electrolux. Dzięki dwóm...54
 • Mądry jak but20 mar 2005Adidas1 to pierwszy w historii "inteligentny" but, którego podeszwa wyposażona jest w silnik, system linek i przekładni oraz układ elektroniczny działający w sposób podobny do ludzkiego układu nerwowego. Dzięki możliwościom systemu,...54
 • Muzyczny robot20 mar 2005Philips Personal Sound System 110 - połączenie odtwarzacza plików mp3 z radiobudzikiem i specjalnym systemem akustycznym - podbił serca amerykańskich gadżeciarzy, którzy porównują go z muzycznym robotem. Czy w Polsce urządzenie to też odniesie...54
 • Przyjaciele Jennifer Lopez20 mar 2005Miny i gesty Marka Belki pochodzą z XVII-wiecznej komedii dell'arte "Koniec politycznego teatru, do roboty" - pouczał niedawno posłów premier Marek Belka. Paradoksalnie, Belka, który udawał, że nie jest politykiem, w tym wystąpieniu pierwszy raz...56
 • Germania w Pekinie20 mar 2005Albert Speer senior fascynował Hitlera, Albert Speer junior podbija serca rządzących Chinami Nie jest tak znany jak Frank Gehry, Norman Foster czy Santiago Calatrava, ale to on buduje całe miasta i dzielnice. W tym ostatnim przypomina swego ojca,...60
 • Inuici z bieli20 mar 2005Zaniechanie koczownictwa jest dla Eskimosów najgłębszą kulturową rewolucją Niemal dokładnie w sercu Ottawy, stolicy Kanady, przy alei Laurier, znajduje się światowa siedziba Eskimosów. Tu spotykam młodą dziewczynę o ciemnożółtej twarzy i skośnych...64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta20 mar 2005Drogi Przyjacielu! Pamiętasz ludową przypowieść o chłopie i diable, którzy na spółkę obsiewali pole? Co rok umawiali się, jak się będą dzielić plonem - jednemu przypadało to, co w ziemi, drugiemu zaś to, co nad ziemią. Za każdym razem siali co...67
 • Druga płeć - Jabłko miłości20 mar 2005Miłość trwa najwyżej cztery lata. Potem do istoty funkcjonowania związku można już tylko dopisywać ideologię Mężczyzna i kobieta byli kiedyś jednością, ale potem zostali rozdzieleni i odtąd poszukiwanie i pragnienie tej jedności jest nazywane...68
 • Know-how20 mar 2005Świński ród To nieprawda, że ojczyzną domowych świń jest tylko Bliski Wschód. Ludzie udomowili dziki co najmniej w siedmiu różnych rejonach Eurazji - m.in. w Indiach, Tajlandii, we Włoszech, a także w Nowej Gwinei. Do takiego...70
 • Inteligencja odkurzacza20 mar 2005Współczesne roboty wciąż są na etapie raczkującego niemowlęcia Japoński premier Junichiro Koizumi na oficjalną wizytę do Czech zabrał robota Asimo. Podobna do małego kosmonauty maszyna przedstawiła się po czesku jako "ambasador dobrej woli",...72
 • Długowieczna przyroda20 mar 2005Trzy czwarte najbardziej zagrożonych na Ziemi zwierząt żyje na obszarze wielkości Indii Wiele ptaków, które do niedawna żyły tylko kilkanaście lat, ze względu na cieplejsze zimy ginie dopiero w wieku kilkudziesięciu lat. Łabędzie, gęsi, mewy,...77
 • Sumo z mieczem20 mar 2005Pojedynki gladiatorów były jedynie pokazami zręczności Cesarz Kommodus wystąpił aż 735 razy jako gladiator przebrany za Herkulesa, w lwiej skórze i uzbrojony w maczugę. Nigdy nie został nawet draśnięty, nie tylko dlatego, że władcy rzymskiego...80
 • Bez granic20 mar 2005Wodzu, na Tajwan! Nie pozwolimy, by Tajwan był niepodległym państwem" - mówił premier Chin Wen Jiabao, rozpoczynając coroczne obrady Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Chiński parlament uchwalił tzw. ustawę...82
 • Euroimperializm20 mar 2005W Wielkiej Brytanii traktat konstytucyjny został poddany druzgocącej krytyce Zwolennicy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego stosują perfidną propagandę, stawiając znak równości między tym dokumentem a akceptacją naszej przynależności do Unii...84
 • Putinek Chiraca20 mar 2005Villepin - kolejny zderzak prezydenta Francji? Dla Jeana-Pierre`a Raffarina najpiękniejszym dniem tygodnia jest środa. Wtedy tradycyjnie odbywa się posiedzenie francuskiego rządu. Przed każdym spotkaniem premier udaje się do Pałacu Elizejskiego,...88
 • Czeczeńska pułapka20 mar 2005Czeczeni przegrywają wojnę, ale nie jest pewne, czy wygrają ją Rosjanie Rosjanie zabili prezydenta. Legalnie wybranego przywódcę Czeczenii. Sami go kiedyś uznali. Potem sami wpisali na czoło listy najgroźniejszych terrorystów świata. Rosyjska...90
 • Ropa za wino20 mar 2005Mołdawską rewolucję powstrzymał rosyjski bojkot wina Z czym u was kojarzy się nasz kraj? - pytali Mołdawianie. Trudno ukryć, że jeśli w ogóle kojarzy się z czymkolwiek, to z prostytucją, handlem żywym towarem i mężczyznami, którzy za grosze...92
 • Menu20 mar 2005KRÓTKO PO WOLSKU Marsz żałobny Szopen(hauer)a Arthur Schopenhauer w swojej słynnej "Erystyce, czyli sztuce prowadzenia sporów" wymienia wiele subtelnych i mniej subtelnych metod prowadzenia dialogu. Podaje na przykład, jak...96
 • Orły nieloty20 mar 2005Polskie Nagrody Filmowe Orły są takie jak nasza branża filmowa - wiele hałasu o nic W Polsce coraz trudniej być satyrykiem. Konkurencja jest wręcz nieprawdopodobna. Już nie tylko politycy, ale i artyści odbierają chleb satyrykom. A przodują w tym...100
 • Kino moralnego odrodzenia20 mar 2005Racja polskiego kina jest polską racją stanu Łukasz Radwan wysuwa poważne argumenty przeciwko projektowi ustawy o reformie kinematografii ("Kino niemoralnego spokoju", nr 8). Zgadzam się z autorem, kiedy krytykuje stan moralny i warsztatowy...102
 • Hollywood w Warszawie20 mar 2005Przedwojenne polskie kino bez dotacji produkowało więcej filmów niż obecnie Za czterdzieści lat będziecie mogli jeszcze raz obejrzeć jedyne znośne chwile waszego małżeństwa". Taki komentarz towarzyszył pierwszemu rysunkowemu dowcipowi na temat...103
 • Świątynia Imion20 mar 2005- Chcemy wyrwać ofiary Zagłady z mgły anonimowości - mówi Avner Shalev, szef Muzeum Zagłady w Yad Vashem Na kilkunastometrowym betonowym ekranie odżywa żydowskie życie w przedwojennej Europie. Nawet chmury nad Białymstokiem są autentyczne. Nie ma...106
 • Zapaśnik literatury20 mar 2005Przyczyną porażek twórców jest przecenianie talentu i niedocenianie ciężkiej pracy oraz warsztatu - twierdzi John Irving Sławny, bogaty, uwielbiany przez czytelników i szanowany przez krytykę literacką - taki chciałby być każdy pisarz. I taki...108
 • Komedia namiętności20 mar 2005Kochankowie Hoffmana to nie manekiny z hollywoodzkich filmów Jego rysunki są wypełnione nagimi ciałami mężczyzn i kobiet. Czasem kobieta przybiera postać ptaka z piersiami, to znów kocicy albo żaby. Wyrastają jej gałęzie migoczące liśćmi, kiedy...110
 • Ueorgan Ludu20 mar 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 11 (128) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 14 marca 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Cała prawda o "redaktorach" "UL"...112
 • Skibą w mur - Stary woli młode20 mar 2005Czy brzydki, gruby i z głupiej partii nie ma prawa się zakochać? Na starość człowiek parszywieje" - pisał Boy-Żeleński i miał rację. Po przekroczeniu pewnego wieku ludziom wielu rzeczy się odechciewa. Nie chce się im ani walczyć o lepsze jutro,...114