Poczta

Poczta

Kobiecizm kontra kobiecość
Bronisław Wildstein w artykule "Kobiecizm kontra kobiecość" (nr 10) przedstawia sondaż, z którego wynika, że z dyskryminacją zetknęła się nie taka znów duża liczba Polek i Polaków. Mam taką wątpliwość: czy autor zainteresował się, jaka dokładnie definicja dyskryminacji została przedstawiona badanym? Autor zapewne nie wie, że wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, iż nierówne płace na tym samym stanowisku, szybsza scieżka awansu ich kolegów czy choćby traktowanie kobiet pobłażliwie - to wszystko są przejawy dyskryminacji.

ANNA ZALESKA
Warszawa
Okładka tygodnika WPROST: 16/2005
Więcej możesz przeczytać w 16/2005 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 16/2005 (1168)


ZKDP - Nakład kontrolowany