100 tysięcy milionerów

100 tysięcy milionerów

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Polacy są jednymi z najszybciej bogacących się ludzi w Europie
Zadbane ogródki, wystające z okien anteny satelitarne, a przed domami dobrej klasy samochody - taki obraz zobaczyli w sierpniu tego roku we wsi Serokomla dziennikarze tygodnika "Die Zeit". Plan reportażu o najbiedniejszej wsi najuboższego regionu Europy trafił do kosza. "Ludzie mają tutaj wystarczająco dużo pieniędzy, żeby odnowić stare albo nawet wybudować nowe domy" - napisali reporterzy "Die Zeit". Dziennikarze trafili do Serokomli, bo uwierzyli statystykom. Z danych Eurostatu wynika, że Polak jest unijnym biedakiem. Sześć z dziesięciu najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej leży w Polsce. Najbiedniejszym regionem jest właśnie Lubelszczyzna, w której najgorzej żyje się ponoć właśnie w Serokomli. Statystykom umyka fakt, że mieszkańcy wsi, formalnie bezrobotni, wyjeżdżają do pracy do krajów UE, skąd przywożą do domu pieniądze. To nie przypadek, tylko reguła. W Polsce bieda, chociaż istnieje (jak w każdym państwie), jest sztucznie wyolbrzymiana. Nawet z oficjalnych statystyk wynika, że wzbogaciliśmy się najszybciej ze wszystkich krajów postkomunistycznych. Jesteśmy prawie trzykrotnie bogatsi niż w 1989 r. Przed zmianą ustroju PKB na osobę w Polsce wynosił (według parytetu siły nabywczej) 6 tys. USD, dziś sięga 12,2 tys. USD. Przed końcem dekady PKB w Polsce sięgnie 15 tys. USD na osobę, czyli będzie wynosił tyle, ile w 1989 r. w RFN. Dane te nie uwzględniają dochodów osiąganych w szarej strefie i pieniędzy zarabianych przez Polaków za granicą. O sile pieniędzy trzymanych "w skarpetach", świadczy fakt, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy polskiego członkostwa w UE do Polski z unii sprowadzono pół miliona aut. Zakładając, że przeciętna wartość takiego auta to 2,5 tys. USD, wydano na nie 1,25 mld USD, czyli prawie 4 mld zł. W tym czasie dane o oficjalnych oszczędnościach Polaków się nie zmieniły.
Wzrost PKB to nie statystyczna sztuczka, jak chcą kultywujący mit polskiej biedy Lepper czy politycy PiS, ale faktyczny wzrost zamożności. Jeszcze w 1993 r. 74 proc. Polaków twierdziło, że brakuje im na bieżące potrzeby, dziś do tego przyznaje się tylko co trzeci Polak. Poparcie dla populistycznych haseł obiecujących powszechną równość i socjalne bezpieczeństwo bierze się z cwaniactwa i z zawiści. Polacy ukrywający swoje dochody przed fiskusem (jedna trzecia naszego PKB powstaje w szarej strefie), traktują państwo jako źródło grantów, za które płacą legalnie pracujący "jelenie". Nawet nieźle sytuowanych Polaków denerwują jednak zamożni sąsiedzi, z którymi ktoś "powinien zrobić porządek".

Półtorej dekady sukcesu
Aby odkłamać mit polskiej biedy, trzeba patrzeć, nie ile zarabiamy, ale ile wydajemy. Od 1989 r. kupiliśmy 5 mln nowych aut, 20 mln lodówek, 25 mln telewizorów. Wówczas sześć z dziesięciu gospodarstw domowych miało pralkę automatyczną, dzisiaj dziewięć na dziesięć. Dwukrotnie wzrosła liczba rodzin, które mają samochód (z jednej trzeciej do dwóch trzecich). Polacy są właścicielami największej liczby nieruchomości spośród obywateli krajów starej UE. Odsetek Polaków mających własne mieszkania (62 proc. - 8 mln własnościowych lokali) jest zbliżony do odsetka w UE (64 proc.), ale w Polsce 90 proc. mieszkań nie jest obciążonych kredytami hipotecznymi, podczas gdy w krajach UE tylko 50 proc. Polacy mają więcej ziemi niż obywatele UE. W rękach prywatnych jest w Polsce 14 mln ha gruntów rolnych, 1,5 mln ha lasów, 60 tys. ha jezior i stawów i 10 mln działek.
Bank Pekao SA szacuje, że Polaków z majątkiem (akcje, obligacje, lokaty bankowe) powyżej pół miliona złotych (próg uprawniający do korzystania z indywidualnej obsługi w bankach) jest około 60 tys. a ich liczba wzrasta rocznie o 10 proc., dwa razy szybciej niż przeciętnie na świecie. Biorąc pod uwagę wartość posiadanych nieruchomości, liczba Polaków z majątkiem wartym ponad milion złotych wzrośnie do 100 tys. Ich liczba rośnie w Polsce co roku o 15 proc., trzykrotnie szybciej niż przeciętna na świecie. Nie oznacza to, że bogaci są coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Współczynnik Giniego, mierzący rozwarstwienie dochodów w społeczeństwie, od lat utrzymuje się w Polsce na poziomie 0,32 (im bliżej 1, tym większe rozwarstwienie) i jest niższy niż w słynącej z egalitaryzmu Francji. Jeżeli więc bogaci szybko się bogacą, a rozwarstwienie się nie zwiększa, to pozostałe grupy społeczne bogacą się w podobnym tempie.

Wykluczeni inaczej
Nie jest prawdziwa opinia, że z rosnącego dobrobytu nie korzystają emeryci, renciści i rolnicy, a rzekomo te grupy społeczne są w Polsce zarzynane przez "drapieżny kapitalizm". Z opublikowanego przez Eurostat raportu wynika, że tylko w Czechach i Holandii jest mniej biednych emerytów niż w Polsce. Na ubóstwo cierpi u nas 8 proc. emerytów, podczas gdy w Irlandii - 39 proc., a w Szwecji, najbardziej opiekuńczym państwie UE - 15 proc. Bieda biedzie nierówna, ale twórcy raportu kierowali się przede wszystkim możliwością zaspokojenia podstawowych potrzeb. Także według polskich statystyk emerytom żyje się w Polsce lepiej niż ludziom, którzy swoje dochody czerpią z pracy (sic!). W 2004 r. w gospodarstwie domowym emerytów na osobę przypadało 826 zł, a w gospodarstwie pracowników - 790 zł. Wśród emerytów jest 8 proc. ubogich, a wśród pracowników - 12 proc. Dane te nie obejmują dochodów z szarej strefy. Podobnie ma się sprawa z rolnikami. Gdyby wierzyć statystykom, to 28 proc. polskiego społeczeństwa zaliczanego do tej grupy wytwarza 3 proc. PKB. Jak jest faktycznie, okazało się po przyznaniu unijnych dotacji. Ponad połowa (52 proc.) ponoć ledwo wiążących koniec z końcem rolników zainwestowała otrzymane pieniądze w maszyny rolnicze i zakup ziemi. Pieniądze na bieżące potrzeby przeznaczyło tylko co szóste gospodarstwo!

Bogaci na przekór
Wbrew twierdzeniom polityków, polska bieda nie jest trwała. Jak podają autorzy "Diagnozy społecznej" spośród 31 proc. rodzin, które żyły w niedostatku w 2000 r., ponad połowa w ciągu pięciu lat wyszła z biedy, a tylko 14 proc. było biednych, kiedy wykonywano wszystkie trzy badania. Paradoksalnie, największy spadek biedy osób deklarujących brak pieniędzy "na życie" (z 66 proc. do 42 proc.) nastąpił w latach 1997-2001, kiedy gospodarka zwalniała, a oficjalne bezrobocie wzrosło z 12 proc. do 20 proc. Ludzie zamieniali pracę legalną na pracę "na czarno", dostawali do ręki więcej pieniędzy, które wcześniej zabierało państwo, i chociaż formalnie stali się bezrobotni, to faktycznie zaczęli więcej zarabiać.
Co jakiś czas przez prasę przetacza się katastroficzna informacja: oto dwie trzecie Polaków nie ma oszczędności, a różni eksperci podkreślają, że to kolejny dowód na skalę ubóstwa w Polsce. Prawdą jest, że ów brak oszczędności nie jest spowodowany brakiem pieniędzy. 25 proc. rodzin w Polsce ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, a 40 proc. jako "ani dobrą ani złą" (tylko jedna trzecia gospodarstw domowych ocenia ją jako złą). Czyli połowa rodzin, które nie ma złej sytuacji finansowej, nie oszczędza. Polacy chcą być bogaci i inwestują. Każda rodzina, która oszczędza, ma przeciętnie 24 tys. zł oszczędności. Co prawda, w ostatnich pięciu latach długi polskich rodzin wzrosły o dwie trzecie, do 120 mld zł, ale nasze długi rosną głównie dzięki boomowi na rynku kredytów hipotecznych. Poza tym wysoki poziom zadłużenia jest cechą niemal wszystkich bogatych społeczeństw, z amerykańskim na czele.
Bogacimy się wbrew państwu, a nie dzięki jego pomocy. Świadczy o tym chociażby przykład Zakopanego, gdzie nie ma żadnych dużych zakładów przemysłowych i państwowego przemysłu. Na 8 tys. mieszkających tu rodzin przypada 8 tys. założonych firm, a PKB na mieszkańca jest dwa razy wyższy niż przeciętnie w Polsce. O tym, jakie sukcesy odnoszą Polacy, kiedy państwo im nie przeszkadza, świadczą badania przeprowadzone kilkanaście lat temu przez University of California w Los Angeles. W USA, najbardziej wolnorynkowym kraju świata, Polacy pod względem zamożności ustępują tylko Chińczykom, a milionerów wśród naszych rodaków jest pięć raz więcej niż przeciętnie wśród pozostałych grup emigrantów w USA. Ronald Reagan, kpiąc z komunistów, mawiał: "Wypowiedzieli wojnę biedzie i ona wygrała". W Polsce na przekór kolejnym rządom niszczącym gospodarkę i tępiącym przedsiębiorczość bieda przegrywa. Społeczeństwo woli jednak, żeby władza się o tym nie dowiedziała z obawy, że politycy wpadną na pomysł podzielenia owoców sukcesu.

Współpraca: Rafał Antczak Jan M. Fijor
Więcej możesz przeczytać w 45/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 3

Spis treści tygodnika Wprost nr 45/2005 (1197)

 • Wprost od czytelników 13 lis 2005 PIERWSZA ARMIA III WOJNY ŚWIATOWEJ Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł "Pierwsza armia III wojny światowej" (nr 44). Polska prasa temat stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny traktuje dość powierzchownie.... 3
 • Na stronie - Jarosław Bismarckczyński 13 lis 2005 Kaczyński powinien pamiętać, że Bismarck przegrał, bo się zadławił coraz większą władzą 3
 • Poczta 13 lis 2005 LENIWY ORLEN Autor notki "Leniwy Orlen" (Giełda, nr 42) zarzuca PKN Orlen, jakoby nie wykorzystywał w pełni mocy przerobu ropy i zamiast rzekomo możliwych 17 mln ton ropy rocznie przerabia jedynie 12,5 mln t/r., pozbawiając tym... 3
 • Znak od Kisiela - Nagrody Kisiela 2005 13 lis 2005 Ludzie Kisiela 2005: Lech Wałęsa, Ryszard Krauze, Tomasz Lis 8
 • Skaner 13 lis 2005 (SKANER-POLSKA) CIA Terroryści lądowali w Polsce Samoloty CIA z terrorystami na pokładzie rzeczywiście lądowały w Polsce. Co więcej - nadal lądują. Nie oznacza to jednak, że w Polsce są tajne więzienia dla członków al-Kaidy.... 10
 • Dossier 13 lis 2005 KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ premier "Mam nadzieję, że wszyscy święci wstawiają się i za tym rządem, i za poszczególnymi ministrami" Program III PR MAREK JUREK marszałek Sejmu "Odwieczną zasadą cywilizacji zachodniej... 11
 • Sawka czatuje 13 lis 2005 12
 • Playback 13 lis 2005 16
 • Ryba po polsku - Pozwolenie na walenie 13 lis 2005 Liderzy PO mają tylko jedną wadę - nie są politykami w arystotelesowskim rozumieniu tego bytu 17
 • Z życia koalicji 13 lis 2005 WSZYSCY RZUCILI SIĘ NA KOALICJĘ PiS i Samoobrony, która na razie istnieje w głowach polityków PO i tekstach dziennikarzy (co skądinąd jest tożsame, bo nasze media wolność słowa rozumieją jako prawo do pisania tego, co... 18
 • Z życia opozycji 13 lis 2005 POSEŁ FILIPEK AWANSOWAŁ. Nie dość, że w telewizji gada prawie tak często jak Dziewulski, to jeszcze zmienił pozycję przy przewodniczącym. Jak pamiętamy, Filipek stał zazwyczaj za plecami najsłynniejszego Mulata. Teraz jest ulokowany po... 19
 • Nałęcz - Sojusz z Tatarami 13 lis 2005 Premier Kazimierz Marcinkiewicz sojuszników musi się bać jeszcze bardziej niż wrogów 20
 • Fotoplastykon 13 lis 2005 © Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Naczelnik IV Rzeczypospolitej 13 lis 2005 Czy Jarosław Kaczyński chce być drugim Piłsudskim? 22
 • Oszustwo władzy 13 lis 2005 Czy wolno sprawować władzę, formalnie jej nie mając? 28
 • Czworokąt Kaczyńskiego 13 lis 2005 Liderzy PiS traktują całkowicie instrumentalnie idee, programy i swoich potencjalnych partnerów 32
 • Negocjacje z pałą w ręku 13 lis 2005 Rozmowa z Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej 36
 • Konstytucja dla prokuratury 13 lis 2005 Wyjaśnienie największych zagadek kryminalnych to za mało do usprawnienia prokuratury 40
 • Giełda 13 lis 2005 Hossa Świat Tlen dla Telefoniki Aż 31,45 mld USD chce zapłacić hiszpański telekom Telefonica za O2, brytyjskiego operatora komórkowego. Byłaby to jedna z największych transakcji na świecie w tym roku. Hiszpanie za każdą akcję O2... 44
 • 100 tysięcy milionerów 13 lis 2005 Polacy są jednymi z najszybciej bogacących się ludzi w Europie 46
 • Japończycy Europy 13 lis 2005 Skandynawska gospodarka - trzmiel z odrzutowym dopalaczem 52
 • Żelazna księżniczka 13 lis 2005 Marina Berlusconi przejmuje majątek ojca 56
 • Wspiera nas 10 milionów - polemika 13 lis 2005 WSPIERA NAS 10 MILIONÓW Polemika: Winiecki zieje nienawiścią do organizacji pozarządowych Jan Winiecki podważa sens aktywności obywatelskiej i zarzuca organizacjom pozarządowym, jednemu z filarów demokracji, "nienawiść... 60
 • 2 x 2 = 4 - Cuchnie centralizmem 13 lis 2005 Program PiS to program makrokorupcji, czyli przekupywania społeczeństwa 64
 • Supersam 13 lis 2005 66
 • Brazylia na wybiegu 13 lis 2005 Na projektantów mody z Ameryki Łacińskiej stawiają obecnie eksperci światowego rynku odzieżowego. Po sukcesach Caroliny Herrery z Wenezueli i Oscara de la Renty z Dominikany przyszedł czas na kreatorów z Sa~o Paulo, m.in. na Carlosa Miele... 66
 • Pod włos 13 lis 2005 Polacy coraz bardziej dbają o włosy. Z badań SMG/KRC wynika, że co trzeci Polak regularnie stosuje odżywki do włosów, a co czwarty - żele i pianki. Ponadto co druga kobieta farbuje włosy, a 41 proc. używa lakierów. Tempo wzrostu... 66
 • Światowe czasy 13 lis 2005 Mainflingen obok Frankfurtu, podlondyńskie Rugby, Fort Collins w stanie Kolorado i Mt. Haganeyama w Japonii - nadajniki znajdujące się w tych czterech miejscach przesyłają synchronizujące sygnały radiowe do specjalnych anten wbudowanych w... 66
 • W kolorach miedzi i oberżyny 13 lis 2005 Piosenkarka Kylie Minogue i supermodelka Naomi Campbell wyznaczyły w tym sezonie trendy makijażu. Zimą ma on być utrzymany w kolorach miedzi, zieleni, złotej pomarańczy i oberżyny. Tak jak w wypadku nowej gamy produktów marki Bell odcienie... 66
 • Zmysłowy lexus 13 lis 2005 Czy luksus może być cnotą? W wypadku lexusa GS trzeciej generacji niechybnie tak. Auto nie tylko koi zmysły (już z zewnątrz robi niesamowite wrażenie, a wyposażeniem wnętrza po prostu zniewala), ale daje też poczucie rozkoszy (startuje... 66
 • Wolne miasto Poznań 13 lis 2005 "Poznań - to jest Europa. Po przyjeździe z Warszawy czuję się, jakbym wyjechał głęboko na Zachód" - pisał przed wojną wybitny komik Antoni Fertner 68
 • Skarb Piemontu 13 lis 2005 Dodatek trufli zamieni w kulinarne arcydzieło nawet jajecznicę 74
 • Lenin miał rację 13 lis 2005 Młodzi Rosjanie kochają sowiecką przeszłość 80
 • Leczenie lekarzy 13 lis 2005 W dużych miastach nie ma już szpitala, któremu nie wytoczono by procesu 84
 • Bliźniacza siła 13 lis 2005 Co siódma ciąża na początku jest bliźniacza, ale potem jeden z zarodków czy płodów obumiera 88
 • Wykop krakowski 13 lis 2005 Największe wykopaliska w Europie pozwolą wkrótce odtworzyć wygląd Krakowa sprzed XIII wieku 90
 • Bez granic 13 lis 2005 Wizyta sponsorowana Książę Karol, następca brytyjskiego tronu, i jego żona, księżna Kornwalii Camilla, udali się z ośmiodniową wizytą do USA. To ich pierwsza wspólna podróż. I od razu mocno uderzy po kieszeniach... 94
 • Tragarz kontra cień 13 lis 2005 Matthias Platzeck, nowy szef SPD, zna Polskę najlepiej ze wszystkich niemieckich polityków 96
 • Powstanie paryskie 13 lis 2005 Do 70 tys. aktów "przemocy miejskiej" doszło już w tym roku we Francji 100
 • Wszyscy hipokryci Saddama Husajna 13 lis 2005 Zbrodniarze z Azji i Afryki kupują sobie poparcie ONZ 102
 • Syryjska ośmiornica 13 lis 2005 Prezydent Syrii Baszar Asad nie przejmuje się ani śle dztwem, ani Radą Bezpieczeństwa, ani Ameryką 104
 • Menu 13 lis 2005 KRÓTKO PO WOLSKU Repertuar Do wszystkiego można podejść optymistycznie lub pesymistycznie, a to, czy opisane zdarzenia są tragedią, czy komedią, zależy od charakteru twórcy. Zastanowiłem się, jak zawirowania na naszej scenie... 108
 • Recenzje 13 lis 2005 110
 • Skuci lodem 13 lis 2005 **** Kilka tygodni temu w telewizyjnych stacjach muzycznych pojawił się klip do ostrego jak brzytwa utworu "Benzin". Panowie w potężnej ciężarówce przy akompaniamencie muzyki, jakiej nie powstydziłby się sam książę... 110
 • Romans współczesny 13 lis 2005 *** Najnowsza książka warszawskiego historyka idei Dariusza Gawina "Polska, wieczny romans" nosi podtytuł "O związkach literatury i polityki w XX wieku". Opowiadając m.in. o Prusie, Sienkiewiczu, Reymoncie czy Żeromskim,... 110
 • Pomarańczowa demokracja 13 lis 2005 **** Prawie zawsze walczymy o inną Rzeczpospolitą niż ta, którą udaje się wywalczyć. Potem nieszczęśliwi przymierzamy ją do swoich wcześniejszych marzeń, pomstując na rodaków, którzy oczywiście kolejny raz nie dorośli do kolejny... 110
 • Taniec z trupem księżniczki 13 lis 2005 *** Bracia Grimm jako para oszustów, żerujących na ciemnocie i zabobonności wieśniaków, to wspaniały pomysł na film. Wpadł na niego Terry Gilliam - autor niezapomnianych animacji do "Latającego cyrku Monty`ego Pythona", ale... 110
 • Piszę, bo czytam 13 lis 2005 Pięć nowych gwiazd współczesnej literatury światowej 112
 • Podwójny przekręt 13 lis 2005 Sting go wykreował, Madonna ciągnie na dno 116
 • Potęga stresu 13 lis 2005 Hey trafił do serc polskiej publiczności, nie schlebiając masowym gustom 118
 • Ueorgan Ludu 13 lis 2005 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 45 (160) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 7 listopada 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza ŚMIAŁE PLANY DALSZEGO WZROSTU DEFICYTU Ministrowie... 120
 • Skibą w mur - Morda w kubeł! 13 lis 2005 Istnieją słowa, które mogą spowodować furię polityków PiS, a co za tym idzie, zagrozić bezpieczeństwu państwa 122