Alfabet Hillary Clinton

Alfabet Hillary Clinton

Co się dzieje, a co się dziać powinno w Ameryce i na świecie
A jak Ameryka

Ameryka wygrała II wojnę światową, mając ogromne wsparcie militarne i polityczne aliantów. Ameryka wygrała zimną wojnę dzięki wielkiemu wsparciu politycznemu i moralnemu sojuszników. Nie możemy się samotnie przeciwstawić globalnemu zagrożeniu ze strony terroryzmu czy też odpowiadać na inne niebezpieczne wyzwania świata. Sami nie jesteśmy na przykład w stanie zatrzymać ewentualnych epidemii i rozprzestrzeniania się nowych chorób oraz zapobiec skutkom zmiany klimatu. Możemy odwrócić się tyłem do organizacji międzynarodowych lub możemy je zmienić i dostosować do nowych potrzeb, a nawet stworzyć nowe, jeśli uznamy to za konieczne. Ameryka musi odnowić internacjonalizm, wchodząc w wiek XXI. Idąc samotnie, nie osiągniemy naszych celów.

A jak Arnold Schwarzenegger
Republikanin, gubernator Kalifornii. Mówi, że demokraci powinni przestać mnie krytykować za to, że nie chcę oświadczyć, iż popełniłam błąd, kiedy głosowałam za rezolucją popierającą wojnę w Iraku.

B jak bogaci
Bogaci ludzie, płacąc wyższe podatki, powinni zwiększyć swój wkład finansowy w rozwiązywanie palących problemów naszego społeczeństwa. Fundusze z wyższych podatków powinny być przeznaczone na pomoc rodzinom w utrzymaniu domów, w obniżeniu kosztów kształcenia w szkołach i na uniwersytetach oraz na opiekę zdrowotną. Trzeba coś zrobić w sprawie rosnącej ekonomicznej nierówności, która dzieli nasze społeczeństwo. Zaledwie 1 proc. rodzin posiada przecież 22 proc. bogactwa naszego kraju. To jest największa koncentracja bogactwa w rękach niewielkiej grupy od roku 1929. Tę przepaść trzeba zlikwidować. Praktycznym instrumentem może być tylko podniesienie podatków.

B jak bezrobocie
Wiele miejsc pracy w naszym kraju zostało zlikwidowanych, ponieważ nie we wszystkich dziedzinach jesteśmy konkurencyjni. Widać to szczególnie w przemyśle samochodowym i stalowym, a nawet w elektronice. Liderzy tych przemysłów zbyt późno się zorientowali, że nie nadążają za światem. Podjęli już, co prawda, działania mające na celu wprowadzenie nowych technologii i najnowszych metod zarządzania, trzeba jednak wielu lat, by nadrobić to, że brakowało wizji przyszłych potrzeb naszych konsumentów.

C jak Chiny
Gwałtowne wielkie ruchy w dół na rynku akcji odsłoniły zależność naszej gospodarki od tego, co się dzieje w Chinach. W miarę zwiększania się naszego deficytu handlowego i budżetowego Chińczycy „kupują" nasze zadłużenie i w rzeczywistości przekształcają się w naszego bankiera. Obecnie Chiny posiadają około 400 mld USD w obligacjach rządu federalnego. Oznacza to, że ponad 15 proc. obligacji jest w zagranicznych rękach. A nasz deficyt handlowy przekracza 200 mld USD. W tej sytuacji, jeżeli Chiny podejmą decyzję o zmniejszeniu tego naszego zadłużenia w dolarach, może nastąpić kryzys walutowy, a Stany Zjednoczone, by się ratować, będą zmuszone podnieść stopę oprocentowania, co stanie się wręcz zaproszeniem dla recesji. Ciągle także mamy w stosunkach z Chinami nie rozwiązane kluczowe dla nas problemy, takie jak ochrona własności intelektualnej oraz niektóre aspekty polityki monetarnej. Jeden z moich wyborców zapytał: „Dlaczego nie możemy być twardzi wobec Chin?". Moja odpowiedź była następująca: „Jak możesz być twardy wobec swojego bankiera?".

C jak czekolada
Czekolada jest moim wielkim grzechem. Każdy rodzaj, w każdym czasie, wszędzie.

D jak demokrata
Demokrata, jeden z moich kolegów partyjnych, zapytał, czy jestem liberałem. Odpowiedziałam, że pojęcie „liberał" było słowem określającym człowieka, który jest za wolnością, potrafi się przeciwstawić silnej władzy i popiera jednostkę i jej prawa. Niestety, w ostatnich trzydziestu, czterdziestu latach znaczenie tego pojęcia się odwróciło. Obecnie za liberałów uważamy tych, którzy są za silnym rządem, wysokimi podatkami, ingerencją rządu w prywatny biznes i w życie jednostek. Wolę określenie „postępowy", które ma dla Amerykanów oznacza „innowacyjny, myślący o przyszłości", i to już od początku XX wieku. Uważam siebie za nowocześnie postępową. A to dlatego, że mocno wierzę w prawa jednostki i wolność.

E jak energia
Uzależnienie od ropy naftowej z zagranicy jest zagrożeniem dla naszej gospodarki i piętą achillesową bezpieczeństwa narodowego. Koszt importowanej ropy naftowej to około jednej trzeciej naszego deficytu handlowego, przy czym większość tych pieniędzy idzie do kas reżimów, których nie chcielibyśmy subsydiować, często nam wrogich. By zabezpieczyć dostawy ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, wydajemy co roku 50 mld USD, nie licząc wydatków na wojnę w Iraku. Fundusze te są przeznaczone na utrzymanie sił zbrojnych w rejonie Zatoki Perskiej i pomoc wojskową dla krajów tego regionu. Wyzwolenie się od tej zależności jest możliwe dzięki rewolucji energetycznej. Dzięki zainwestowaniu w badania nad nowymi sposobami pozyskiwania energii ponad 50 mld USD z utworzonego w tym celu funduszu federalnego Strategic Energy Fund niezależność energetyczna będzie w naszym zasięgu. Ustanowienie takiego funduszu, częściowo finansowanego przez firmy naftowe, powinno być priorytetem każdej administracji.

F jak francuski prezydent
Nicolas Sarkozy, będąc niedawno w Waszyngtonie, zadzwonił do mnie i powiedział: „Jedyną rzeczą trudniejszą od prowadzenia kampanii wyborczej kandydata na prezydenta Francji jest prowadzenie kampanii kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych". I miał rację.

G jak gospodarka
Niektórzy myślą, że gospodarka wolnorynkowa zostawiona sama sobie rozwiąże wszystkie problemy. Inni temu zaprzeczają. Myślę, że powinna powstać równowaga. Problem sprowadza się do tego, jak wykorzystać dobre strony rynku i uniknąć szkód powodowanych przez ten rynek. Gospodarka może tworzyć miejsca pracy i bogactwo; może tworzyć konsumentów i producentów dóbr. Ale gospodarka nie może tworzyć obywateli. Rząd może tylko reagować na ich potrzeby, ale, powtarzam, nie może tworzyć obywateli. Tylko społeczeństwo obywatelskie może tworzyć obywateli.

G jak globalizacja
Globalizacja nie może być substytutem humanizacji. Jak w każdym okresie szybkich zmian historycznych mamy tych, którzy są wielkimi zwolennikami globalizacji, ale również jej oponentów. Wyzwaniem jest nie angażowanie się w spory, lecz próba lepszego zrozumienia działania tych sił i wprzęgnięcie ich do działania korzystnego dla społeczeństwa. Uczestnicząc w procesie globalizacji, nie można zapominać o ludziach, nie można dopuścić do marginalizacji niektórych z nich. Trzeba też pamiętać o wartościach, które od lat kształtowały nasze społeczeństwo.

I jak Irak
Gdybym była prezydentem w październiku 2002 r., nie prosiłabym o zgodę na odwrócenie uwagi od Afganistanu i skoncentrowaniu się na Iraku. A na pewno nie zaczęłabym wojny w Iraku. Polityka eskalacji w Iraku prowadzona przez administrację George’a W. Busha nie doprowadziła tam do politycznego pojednania, a nasze wojska nadal pozostają w środku wojny domowej. Nakazem chwili jest decyzja o wycofaniu wojsk z Iraku. Nie jestem jednak za dokładnym określeniem tej daty.

I jak Internet
Internet jest w naszych czasach w gospodarce „wieku informacji" tym, czym były kanały wodne lub koleje żelazne w XIX wieku albo elektryfikacja prowincji i międzystanowe autostrady w wieku XX. Niestety, dziś prawie 25 proc. ludności mieszkającej w naszym kraju poza miastami jest pozbawiona tego narzędzia i wygody korzystania z jego dobrodziejstw w domu, w szkole, w biznesie. Jest to jeden z przykładów braku równowagi w rozwoju Ameryki.

K jak klasa średnia
Klasa średnia jest wielką siłą napędową naszej gospodarki rozwijającej się dzięki jej ciężkiej pracy, a potem dzięki konsumpcji dóbr. Ta wielka grupa ludzi, będąca sercem i duszą Ameryki oraz urzeczywistniająca słynne American Dream, jest obecnie poddana wielkiej presji. Koszty utrzymania, edukacji, energii, benzyny, opieki zdrowotnej i ceny domów przecież stale rosną. Wiele amerykańskich rodzin czuje się niepewnie, brakuje im stabilizacji, którą mieli od kilku pokoleń. Pamiętam rządy przyjazne dla biznesu, ale równocześnie pamiętające o amerykańskich rodzinach. Wzmocnienie klasy średniej, inwestowanie w ludzi, to jest cel, który mi przyświeca.

M jak mąż
Mój mąż Bill, 42. prezydent USA, doradza mi dosłownie każdego dnia. To wspaniałe, że korzystam z jego pomocy i mam jego pełne poparcie na mojej drodze do Białego Domu. Jestem zafascynowana, jak mi pomaga i, patrząc w przyszłość, wiem, że mogę na niego liczyć w każdej sytuacji.

O jak ocieplenie
Globalne ocieplenie może spowodować drastyczne zmiany w naszym życiu. Dwie ostatnie dekady XX wieku były najcieplejszymi w ostatnich 400 latach, a jedenaście z ostatnich dwunastu lat były najcieplejszymi od roku 1850. Podniesienie się poziomu wód u wybrzeży Stanów Zjednoczonych może nas w najbliższych dekadach kosztować 170 mld USD. Wiele analiz pokazuje, że negatywne skutki zmiany klimatu będą oddziaływać na każdą część naszego kraju, każdy sektor gospodarki. Obciążą władze lokalne nowymi problemami; ich wynikiem może być utrata wielu miejsc pracy. Przewidywane są również negatywne skutki dla bezpieczeństwa narodowego. Grupa generałów i admirałów w stanie spoczynku opracowała raport opisujący szczegółowo niebezpieczeństwa, które przynosi globalne ocieplenie. Przewidują oni wzrost konfliktów na tle dostępu do zasobów naturalnych, niestabilność i wielką migrację ludności. Globalne ocieplenie jest jednym z największych wyzwań, przed którym stoimy od kilku pokoleń. Ale Ameryka jest dziś zdolna do działania.

P jak Polka
Polka Hanna Suchocka była liderem w swym kraju, szefem rządu. Ale nie tylko ta kobieta potrafiła rządzić krajem. Było ich więcej: słynna Żelazna Dama, Margaret Thatcher, w Wielkiej Brytanii, Kim Campbell w Kanadzie, Édith Cresson we Francji, Kazimiera Prunskiene na Litwie i Angela Merkel w Niemczech. Prezydentem Argentyny niedawno wybrana została Cristina Fernández de Kirchner. W listopadzie 2008 r. Amerykanie wybiorą na prezydenta pierwszą kobietę. Będzie nią Hillary Rodham Clinton.

P jak Polska
Polska od wieków słynie z tradycji tolerancji i poszanowania mniejszości etnicznych i religijnych. Tak jest też dzisiaj. Przekonałam się kiedyś o tym osobiście w Warszawie, na spotkaniu z nauczycielami i uczniami szkoły żydowskiej. Wyjechałam z tego kraju z głębokim przekonaniem, że ta tradycja będzie kontynuowana.

R jak Ronald Reagan
Prezydent Ronald Reagan, republikanin, może być wzorcem, jak należy tworzyć koalicję centrum dla rozwiązywania kluczowych problemów naszego kraju. Taka koalicja demokratów i republikanów jest nam dziś potrzebna dla takich kluczowych spraw, jak opieka zdrowotna, opieka socjalna, czyli program Social Security, jak też niezależność energetyczna oraz bezpieczeństwo narodowe.

R jak Rosja
Interesuje mnie przede wszystkim zachowanie Rosji w polityce międzynarodowej. Nie sądzę, że mogę mówić Rosjanom, iż powinni mieć taki czy inny rząd. To są ich sprawy. Prezydent George W. Bush prowadzi niespójną politykę wobec Rosji i jest naiwny, opierając ją na osobistych stosunkach z prezydentem Putinem.

S jak suwerenność
Polityka ekonomiczna ostatnich lat przyczyniła się do erozji naszej suwerenności ekonomicznej i bardziej uzależniła naszą gospodarkę od decyzji innych. Nie ma w tym nic złego, jeśli rząd federalny pożycza pieniądze. Problemem jest tylko, od kogo i ile pożycza. Owszem, deficyt budżetowy historycznie dzisiaj nie jest najwyższy. Coś się jednak zmieniło w ciągu ostatnich 25 lat. Obecnie to obce rządy, a nie amerykańscy obywatele, kupują obligacje federalne. Dzisiaj mniej więcej połowa naszego zadłużenia jest w rękach zagranicy, głównie w Japonii, Chinach i w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Tylko Japonia i Chiny posiadają nasze obligacje warte ponad 1000 mld USD. Poza tym Chiny mają ponad 1430 mld USD w rezerwach dewizowych. Tak więc w znacznym stopniu jesteśmy zakładnikami decyzji gospodarczych podejmowanych w Pekinie, Szanghaju czy Tokio.

W jak wytwórczość
Od wielu pokoleń przemysłowy sektor wytwórczy był kręgosłupem amerykańskiej gospodarki. Miejsca pracy w przemyśle wytwórczym zbudowały wielką klasę średnią i pozwoliły milionom rodzin zrealizować American Dream oraz budować lepsze życie dla swych dzieci. To właśnie miejsca pracy w tym sektorze stworzyły taki system gospodarczy, w którym ciężko pracujący ludzie mogli posiadać własny dom i płacić za naukę dzieci w najlepszych szkołach. Praca w tym sektorze pozwalała im pójść na emeryturę ze świadczeniami umożliwiającymi spędzenie reszty życia w komforcie i bezpieczeństwie. Niestety, obecnie jesteśmy świadkami znacznej erozji naszej bazy wytwórczej. W ostatnich siedmiu latach straciliśmy ponad 3 mln miejsc pracy w przemyśle. Konieczne jest wykorzystanie naszej przewagi innowacyjnej, wydajności i zdolności inwestycyjnych dla rewitalizacji bazy wytwórczej kraju. Również rząd federalny powinien więcej inwestować w ten sektor i bardziej polegać na dostawach krajowych, niż poszukiwać ich poza granicami.

Z jak zdrowie
Zdrowie jest dla człowieka najcenniejszą wartością. Natomiast opieka zdrowotna jest jednym z najsłabszych punktów naszej polityki socjalnej. Ponad 47 mln osób, czyli ponad 15 proc. Amerykanów, nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, bo ich na to nie stać. Wysoki poziom wiedzy medycznej i usług służby zdrowia w naszym kraju jest przywilejem tylko tych, którzy są w stanie płacić wygórowane i stale rosnące opłaty ubezpieczeniowe. W latach 1993 i 1994 proponowałam i obecnie znowu proponuję taki system, jaki jest dostępny dla wszystkich członków Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie stać kogoś na ubezpieczenie, rząd federalny powinien wziąć na siebie ciężar finansowy. Takie rozwiązanie, gdy poprzednio je proponowałam, zostało przez Kongres odrzucone. Poczucie solidarności społecznej znacznie się jednak zmieniło w ciągu ostatnich 14 lat. Dziś jestem optymistką, sądząc, że tym razem Kongres będzie bardziej wspaniałomyślny dla najbiedniejszych. Sprawa dojrzała do załatwienia.
Okładka tygodnika WPROST: 51/52/2007
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2007 (1304)

 • Na stronie - List otwarty do psychiatry 16 gru 2007, 22:00 Polityczno-emocjonalny kicz staje się dominującym sposobem bycia 3
 • Skaner 16 gru 2007, 22:00 8
 • Sukcesy i klęski roku 2007 16 gru 2007, 22:00 Donald Tusk jest największym wygranym, a Jarosław Kaczyński największym przegranym 2007 r. – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Pentor na zlecenie „Wprost”. 8
 • Poseł PO zamyka IPN dla dziennikarzy 16 gru 2007, 22:00 Lustracja 8
 • Pitera: Kamiński złamał prawo 16 gru 2007, 22:00 Raport 8
 • Rządzenie nie szkodzi Tuskowi 16 gru 2007, 22:00 Partie 9
 • Nowe trunki prałata Jankowskiego 16 gru 2007, 22:00 Alkohole 9
 • Dossier 16 gru 2007, 22:00 Jest pan dziobakiem polskiej sceny politycznej. Pan bez przerwy dziobie i żeby panu ten dziób nie odpadł od dziobaniaMichał Kamiński o krytykującym PiS Stefanie Niesiołowskim w programie „Kawa na ławę" w TVN 24Głosowali, jak... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Prowadzę akcję promocji kolęd 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Tadeuszem Cymańskim, posłem PiS 10
 • Ludzie 16 gru 2007, 22:00 Kraczkowski odlatuje Poseł PiS Maks Kraczkowski z powodu braku Samoobrony i LPR w nowym Sejmie najwyraźniej cierpi na deficyt adrenaliny i zamierza uzupełniać ją w chmurach. Jak dowiedział się „Wprost", poseł zdaje niebawem... 11
 • Zabaw się z gwiazdą! 16 gru 2007, 22:00 Sylwester 11
 • Coraz bardziej wierzymy 16 gru 2007, 22:00 Wyznania 12
 • Kaczmarek poświadczył nieprawdę? 16 gru 2007, 22:00 Śledztwo 12
 • Schumacher taksówkarzem 16 gru 2007, 22:00 Niemcy 14
 • Szachy z prezerwatywą 16 gru 2007, 22:00 Reklama 14
 • Płód anorektyczny 16 gru 2007, 22:00 Choroby 14
 • Sawka czatuje 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 16 gru 2007, 22:00 Jubileuszowy kalendarz „Wprost"Doczęści egzemplarzy naszego jubileuszowego kalendarza z ilustracjami Rafała Olbińskiego, który dołączyliśmy do poprzedniego wydania „Wprost", wkradł się chochlik drukarski. Błędnie... 16
 • Playback 16 gru 2007, 22:00 Premier Polski Donald Tusk i kanclerz Niemiec Angela MerkelFot. R. Gardziński/Fotorzepa 16
 • Wprost przeciwnie - Jak dobrze mieć sąsiada 16 gru 2007, 22:00 Jedyną nadzieją Polski na dobrosąsiedztwo jest zagrożenie z kosmosu 18
 • Fotoplastykon 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Alfabet koalicji 16 gru 2007, 22:00 Beger taśmy – co rok muszą być jakieś. Na tegorocznych Pierwsza Dama Wolnego Słowa kupuje podpisy pod listami poparcia dla Samoobrony, używając przy tym brzydkiego słowa na k. Powiedziała: koalicja. Podobno w przyszłym roku... 22
 • Alfabet opozycji 16 gru 2007, 22:00 Alkohol – substancja, z którą nie ma problemu Aleksander Kwaśniewski. Po jego występach na Ukrainie i w Szczecinie moglibyśmy sądzić co innego, ale na szczęście sprawę wyjaśniła Aleksandra Kwaśniewska w programie „Dzień... 24
 • Wydarzenia Polska 16 gru 2007, 22:00 Styczeń – marzec Grzech arcybiskupaPod wpływem zarzutów o współpracę z SB abp Stanisław Wielgus zrezygnował z funkcji metropolity warszawskiego. Następcą został abp Kazimierz Nycz.Luty Szafa MacierewiczaPrezydent Lech Kaczyński... 26
 • Wydarzenia Świat 16 gru 2007, 22:00 Styczeń Adopcja europejska Bułgaria i Rumunia zostały członkami Unii Europejskiej, zwiększając liczbę państw UE do 27.Luty Szantaż kremlaPrezydent Rosji skrytykował w Monachium amerykańskie plany rozmieszczenia w Europie tarczy... 28
 • Gra w Kaczyńskiego 16 gru 2007, 22:00 Pięć politycznych środowisk toczy bój o zaufanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości 30
 • Płaczki polityczne 16 gru 2007, 22:00 Media korzystają z zawodowych żałobników, ale politycy, którzy dają się w taką rolę wpisać, źle na tym wychodzą 34
 • Nowe zamknięcie 16 gru 2007, 22:00 Premier Tusk pokazał w Berlinie, że nie ma pojęcia, jak otworzyć „nowy rozdział” w stosunkach z Niemcami 36
 • Taśmy Krauzego 16 gru 2007, 22:00 Ryszard Krauze załatwiał z Andrzejem Lepperem obsadę stanowisk – wynika z podsłuchów, którymi dysponuje prokuratura 38
 • Damski napęd Tuska 16 gru 2007, 22:00 Gabinet Donalda Tuska to najbardziej sfeminizowany rząd w historii Polski 40
 • Nasza wielka stabilizacja 16 gru 2007, 22:00 Polski okręt od 1989 r. płynie jednym kursem i zapewne w najbliższej przyszłości tak pozostanie 48
 • Wdzięczni niewdzięcznicy 16 gru 2007, 22:00 Radek Sikorski powinien dziękować Annie Fotydze, a Donald Tusk – Jarosławowi Kaczyńskiemu 52
 • Wojna mitologiczna 16 gru 2007, 22:00 Sposób, w jaki reagujemy na nazwiska Michnik, Wałęsa czy Macierewicz, określa naszą polityczną tożsamość 54
 • Cnota lustracji 16 gru 2007, 22:00 O prawdę i słowo „przepraszam” toczy się spór w polskim społeczeństwie i polskim Kościele 58
 • Honor gangstera 16 gru 2007, 22:00 Polscy mafiosi nie przestrzegają zasad, które sami wymyślili 60
 • Ryba po polsku - Prezenta na święta 16 gru 2007, 22:00 Z okazji Bożego Narodzenia Liga Ateistów i Wolnomyślicieli wyda orędzie dla niewierzących. Astronomowie europejscy sprawdzą, czy pierwsza gwiazdka nie jest jednak pięcioramienna. Nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ma dla Polaków miłą... 62
 • Giełda 16 gru 2007, 22:00 66
 • Szybcy 16 gru 2007, 22:00 Tempo rozwoju gospodarczego (w proc. PKB rocznie)Azerbejdżan imponujące tempo rozwoju zawdzięcza wzrostowi cen ropy. Wydobycie tego surowca stanowi 70 proc. produkcji kraju. Podobnie dzieje się w Gwinei Równikowej. Malediwy rozwijają się z... 66
 • Wielcy 16 gru 2007, 22:00 Produkt krajowy brutto na mieszkańca (w tys. USD)Luksemburg bogactwo zawdzięcza sektorowi bankowemu, Gwinea Równikowa – ropie naftowej, a Zjednoczone Emiraty Arabskie – i bankowości, i ropie. O ile jednak bogactwo Luksemburga i ZEA... 66
 • Turniej miast 16 gru 2007, 22:00 Najbogatsze metropolie świata według wielkości PKB (w mld USD)O jedną trzecią zmniejszy się do 2020 r. różnica między zamożnością dwóch najbogatszych dziś miast świata – Tokio i Nowego Jorku. Szósty obecnie Londyn wyprzedzi... 66
 • Demograficzny niewypał 16 gru 2007, 22:00 Liczba dzieci przypadających na kobietę 66
 • Pracowici 16 gru 2007, 22:00 Bezrobocie (w proc.)W kilku krajach, takich jak Monako czy Andora, bezrobocie nie istnieje. Ich mieszkańcy mogą znaleźć zatrudnienie po drugiej stronie ulicy – we Francji. Dużo gorzej mają mieszkańcy Nauru. Jeszcze ćwierć wieku temu... 66
 • Tani 16 gru 2007, 22:00 Inflacja (w proc.)Występująca w Vanuatu deflacja to wynik problemów tego kraju ze zbytem wyprodukowanych w nim towarów. Z kolei w Zimbabwe brak towarów na rynku spowodował, że inflacji nie da się wyliczyć, można ją jedynie oszacować na... 66
 • HOSSA 16 gru 2007, 22:00 Fiacik rokuProdukowany jedynie w Tychach nowy Fiat 500 został uznany za samochód roku 2007. Zainteresowanie następcą legendarnej „pięćsetki" produkowanej w latach 1957-1975 jest tak duże, że na zamówione auto trzeba czekać... 66
 • BESSA 16 gru 2007, 22:00 Domy w dółO 4,5 proc. spadły ceny domów w USA w trzecim kwartale 2007 roku, to największy spadek od 19 lat. Wcześniej zbankrutowało kilka instytucji udzielających pożyczek hipotecznych, a dziesiątki następnych zanotowały... 66
 • Duża bańka 16 gru 2007, 22:00 Jak długo pracują na milion dolarów 66
 • Polak w liczbach 16 gru 2007, 22:00 Na stu Polaków… 66
 • Mocni 16 gru 2007, 22:00 Największe gospodarki świata według globalnego PKB po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (w mld USD)Unia Europejska 130801. Stany Zjednoczone 130602. Chiny 102103. Japonia 42184. Indie 41645. Niemcy 26326. Wielka Brytania 19287. Francja... 66
 • Alfabet Hillary Clinton 16 gru 2007, 22:00 Co się dzieje, a co się dziać powinno w Ameryce i na świecie 70
 • Trylogia winiarska 16 gru 2007, 22:00 1. Mit w butelce, czyli jak francuscy winiarze walczą o życie 2. Rewolucja kalifornijska, czyli jak butelka wina za dwa dolary podbiła rynek 3. Winny napęd, czyli jak Chilijczycy stali się mistrzami w produkcji wina 78
 • Biedni bogacze 16 gru 2007, 22:00 Zmniejszanie się nierówności w globalnym podziale bogactwa to efekt niezwykłego wzrostu dochodów Chińczyków i Hindusów 84
 • Nasze drogie święta 16 gru 2007, 22:00 IV Indeks Krakusa „Wprost” 88
 • 2x2=4 Traktat o życzeniach 16 gru 2007, 22:00 Pobożne życzenia mają mało wspólnego z pobożnością, a dużo z nieznajomością realiów 91
 • Know-how 16 gru 2007, 22:00 92
 • Śpiew na wodzie 16 gru 2007, 22:00 Kolędnicy, pijcie dużo wody! – radzi prof. Joseph Spiegel, laryngolog z Thomas Jefferson University Hospital. Ta rada dotyczy zwłaszcza tych osób, które chcą śpiewać na zewnątrz. Suche i zimne powietrze wysusza gardło, nie pomaga... 92
 • Siła spisku 16 gru 2007, 22:00 Wirus HIV nie wydostał się z laboratorium, w którym pracowano nad nową bronią biologiczną. Za wypadkiem lady Diany nie kryją się tajne służby. Im usilniej jednak specjaliści o tym przekonują, tym więcej pojawia się zwolenników... 92
 • Demon Judasz 16 gru 2007, 22:00 Judasz był zaufanym uczniem Jezusa – przekonywał „National Geographic". Wywnioskowano to z odkrytego rok temu rękopisu „Ewangelii Judasza". Po ponownym przełożeniu dokumentu, okazuje się, że Judasz nie był... 92
 • Ptasia ludzka grypa 16 gru 2007, 22:00 Po śmierci z powodu ptasiej grypy 24-letniego Chińczyka chorobę tę wykryto u jego ojca. Czy wirus H5N1 zaczął się roznosić między ludźmi? Takie podejrzenia pojawiły się już wcześniej m.in. w Hongkongu i Wietnamie. WHO bada te... 92
 • Gitara samostrojka 16 gru 2007, 22:00 Gitara może się nastroić sama. Firma Gibson wyprodukowała gitary elektryczne, których struny w ciągu kilku sekund osiągają właściwy ton. Naciąg strun reguluje urządzenie sterowane przez komputer. Taki instrument przyda się nie tylko... 92
 • Choinka alzacka 16 gru 2007, 22:00 Tradycja przynoszenia choinek do domów i ozdabiania ich narodziła się w Alzacji w XVI wieku. Do Polski dotarła na przełomie XVIII i XIX. Choinka zastąpiła u nas podłaźniczkę – tradycyjną polską ozdobę świąteczną. Był to... 92
 • Człowiek z butli 16 gru 2007, 22:00 Naukowcy już wiedzą, jak ożywić dinozaury i wyhodować sztucznych ludzi 94
 • Kod umysłu 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z prof. Stevenem Pinkerem, psychologiem ewolucyjnym z Uniwersytetu Harvarda 100
 • Kosmici z amoniaku 16 gru 2007, 22:00 Na naszej planecie mogą się ukrywać organizmy przybyłe z innych rejonów Wszechświata 104
 • Spacerujące węgorze 16 gru 2007, 22:00 Niektóre ryby potrafią przeżyć bez wody nawet kilka miesięcy 108
 • Spisek na Bajkowego Króla 16 gru 2007, 22:00 Czy władca Bawarii Ludwik II został zamordowany? 110
 • Kryptonim „Watażka” 16 gru 2007, 22:00 Generał Władysław Anders był legendą z którą komuniści nie mogli dać sobie rady 114
 • Górna półka - Na tropie księdza 16 gru 2007, 22:00 Maciej UrbanowskiHistoryk literatury polskiej, krytyk literacki, współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika "Arcana"Licealista, pytany o „bohaterów w habitach", wymieni mnichów z „Monachomachii", ks. Robaka z... 118
 • Bez granic 16 gru 2007, 22:00 120
 • Rower dla Busha 16 gru 2007, 22:00 Politycy i głowy państw też mają święta. I też dostają prezenty. Ale co można ofiarować najpotężniejszemu człowiekowi na świecie? Prezenty dla George’a W. Busha nie są zbyt wyszukane i koncentrują się głównie wokół jego... 120
 • Prezenty George’a W. Busha 16 gru 2007, 22:00 Anders Fogh Rasmussen – premier Danii podarował biało-czerwony golf do jazdy na rowerze – na plecach widniał napis George W. Bush- Ferenc Gyurcsány – premier Węgier ofiarował buty do jazdy na rowerze marki Huszár- Nouri... 120
 • Wojny republikańskie 16 gru 2007, 22:00 Mitt Romney, mormon i kandydat na prezydenta USA, oskarżył swego republikańskiego rywala Michaela Huckabee o obrazę uczuć religijnych. Huckabee, baptysta, w czasie telewizyjnej debaty w stanie Iowa skrytykował mormonów za to, że wierzą,... 120
 • Różowa minister 16 gru 2007, 22:00 Rachida Dati, francuska minister sprawiedliwości, naraziła się prawnikom sesją zdjęciową dla magazynu „Paris Match". Dati wystąpiła w niej w różowej sukience Diora i wysokich szpilkach. Sesja zbiegła się w czasie z protestem... 120
 • Cytat tygodnia 16 gru 2007, 22:00 „Wyrażając gotowość kandydowania na prezydenta Rosji, zwracam się do niego z prośbą, aby wyraził wstępną zgodę na objęcie funkcji szefa rządu po wybraniu nowego prezydenta naszego kraju"Dmitrij Miedwiediew, pierwszy... 120
 • Supermocarstwo Europa 16 gru 2007, 22:00 Unia Europejska nie może pomylić popularności z potęgą 122
 • Wzloty i upadki 2007 16 gru 2007, 22:00 Sarkozy najwięcej zyskał, Bush najwięcej stracił 126
 • Wampiry Putina 16 gru 2007, 22:00 Władimir Putin obdarzył władzą głównie byłych pracowników "organów siłowych". 6 tysięcy "czekistów" zajęło wpływowe pozycje w państwie 132
 • Nowy niebezpieczny świat 16 gru 2007, 22:00 Realistyczny pokój można osiągnąć tylko siłą 136
 • Polska mnie interesuje 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Haraldem Schmidtem, telewizyjnym showmanem 140
 • Pasaż 16 gru 2007, 22:00 142
 • Amerykańskie polskie święta 16 gru 2007, 22:00 Polacy coraz bardziej upodabniają się do Amerykanów. Na Boże Narodzenie nie tylko ubierają choinkę, ale dekorują cały dom – wieszają girlandy, stroiki i zmieniają firanki na bardziej „gwiazdkowe". Zdarza się, że nawet... 142
 • Renifer stołowy 16 gru 2007, 22:00 Projektanci manufaktury Goebel wychodzą z założenia, że na świątecznym stole nie można postawić zwykłej solniczki. Ich propozycja to porcelanowa solniczka renifer ze złotym porożem. Naczynie może równie dobrze służyć jako... 142
 • Wigilia kompletna 16 gru 2007, 22:00 Projektanci marki Habitat stworzyli kompletną kolekcję gwiazdkową. Znajdziemy w niej wszystko, co potrzebne, by stworzyć w domu świąteczny nastrój: ozdoby choinkowe, świeczniki (np. czerwony Lab), stroik na drzwi Meribel, drzewka... 142
 • Bombka eksportowa 16 gru 2007, 22:00 Polskie bombki cieszą się ogromną popularnością na świecie. Zwłaszcza w USA, gdzie kupuje się je nie tylko z okazji Bożego Narodzenia. Fascynację polskimi bombkami łatwo zrozumieć, oglądając ofertę warszawskiego sklepu Bombkarnia.... 142
 • Na siano 16 gru 2007, 22:00 Pod obrusem musi być siano, ale jaki ma być sam obrus? Sklep internetowy Wdobrymstylu.pl proponuje na gwiazdkę obrusy Andropol z typowo bożonarodzeniowym wzorem. Zaprojektowali je młodzi polscy designerzy z grupy projektowej Ebba, którzy... 142
 • Gwiazdka z Versace 16 gru 2007, 22:00 Versace Christmas to świąteczna kolekcja porcelany, ozdobiona wzorem zaprojektowanym przez twórcę słynnego domu mody, nieżyjącego już Gianniego Versace. Złoto-karminowe naczynia powinny ucieszyć fanów marki, a są wśród nich takie... 142
 • Zgoda klas 16 gru 2007, 22:00 Maciej Popowicz, twórca portalu nasza-klasa.pl, otrzymał tytuł Człowieka Roku polskiego internetu 2007. Ta pierwsza jego inwestycja biznesowa wymagała zaledwie 200 zł 146
 • Laser 16 gru 2007, 22:00 150
 • Krótko po Wolsku - Małżeństwo humanistyczne 16 gru 2007, 22:00 Liczne media w entuzjastycznym tonie doniosły o pierwszym w Polsce małżeństwie humanistycznym. Zrazu podejrzewałem literówkę i przestraszyłem się, że być może pani prezydent Warszawy pobłogosławiła małżeństwo... 150
 • 25 lat pędzlem Olbińskiego 16 gru 2007, 22:00 Kalendarz „Wprost"Koniec komunizmu, inwazja telefonów komórkowych, powstanie tanich linii lotniczych, wynalezienie viagry. To tylko kilka z najważniejszych przemian politycznych i cywilizacyjnych minionego ćwierćwiecza, którymi... 150
 • Cytroneta na plaży 16 gru 2007, 22:00 FotografiaNajpierw był Zbigniew Kosycarz, niestrudzony kronikarz życia na Pomorzu. Kontynuatorem pracy nieżyjącego już ojca jest uznany fotograf Maciej Kosycarz. Kiedy w zeszłym roku odbyła się prezentacja pierwszej części albumu... 150
 • Dziesiątka na piątkę 16 gru 2007, 22:00 Najważniejsze wydarzenia kulturalne roku 2007 154
 • Nie kręcę współczesnych historii 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Angiem Lee, zdobywcą Oscarów za filmy „Przyczajony tygrys, ukryty smok” i „Tajemnica Brokeback Mountain” 160
 • Świąteczny kanał 16 gru 2007, 22:00 Dlaczego Polacy tak lubią oglądać telewizję w Boże Narodzenie 162
 • Kalendarz Sawki 16 gru 2007, 22:00 164
 • Wencel gordyjski - Dzień króliczka 16 gru 2007, 22:00 Zwierzęta są przerażone akcją „Lepiej nago niż w futrze” 166
 • Ueorgan Cudów - Kolęda obywatelska w wykonaniu grupy kolędniczej w składzie: ob. Klawe i ob. Paulukiewicz 16 gru 2007, 22:00 Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie Wesoła nowina Że Tusk z Schetyną, że Tusk z Schetyną Rządzić rozpoczyna PO nadchodzi - nas oswobodzi Media w to grają, chórem witają Elity śpiewają, niektórzy klękają Cuda, cuda ogłaszają 168
 • Skibą w mur - Ostatnia nadzieja satyry 16 gru 2007, 22:00 Rzadko się zdarza, by żona tak znanego polityka zrobiła sobie z niego kotylion na kapeluszu 170

ZKDP - Nakład kontrolowany