Kryptonim „Watażka”

Kryptonim „Watażka”

Generał Władysław Anders był legendą z którą komuniści nie mogli dać sobie rady
Inwigilacja wychodźstwa była jednym z podstawowych zadań wywiadu PRL. Wśród rozpracowywanych znalazł się generał Władysław Anders. Formalnie dopiero 7 lutego 1963 r. mjr Feliks Solarski, starszy oficer operacyjny Departamentu I (wywiad) MSW, rozpatrzywszy materiały dotyczące Andersa, stwierdził, że generał „jest wybitnie wrogą jednostką i prowadzi dywersyjną działalność przeciwko PRL". Skutkiem tego było postanowienie o rozpoczęciu rozpracowania operacyjnego pod kryptonimem „Watażka". Obiektem obserwacji i przedmiotem oszczerczej kampanii zwycięzca spod Monte Cassino stał się znacznie wcześniej.Czarna legenda
26 września 1946 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej przyjął uchwałę o pozbawieniu polskiego obywatelstwa 75 oficerów (w tym pięciu generałów) Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wstępujących do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Gdy ta sprawa była dyskutowana na posiedzeniu Rady Ministrów, wicepremier Stanisław Mikołajczyk zwrócił uwagę, że na liście oficerów, którzy mieli być pozbawieni polskiego obywatelstwa, nie było gen. Andersa. „Tak się złoży – mówił Mikołajczyk – że główny winowajca nie będzie objęty uchwałą, a inni dobrzy żołnierze poniosą konsekwencje". W ten sposób były premier rewanżował się za krytykę polityki swego rządu w okresie II wojny światowej, a zwłaszcza za oskarżenia o zdradę po uznaniu postanowień konferencji w Jałcie i przystąpieniu do zdominowanego przez komunistów rządu. Ostatecznie tego samego dnia Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pozbawił Władysława Andersa polskiego obywatelstwa (rok później podobny los spotkał Mikołajczyka). Generałowi zarzucano, że współorganizował Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia oraz namawiał podległych mu żołnierzy do wstępowania do tej formacji. Ta haniebna decyzja została uchylona dopiero 15 marca 1989 r. Anders stał się symbolem niezłomnego sprzeciwu i nadziei na zmianę tragicznego położenia Polski, legendą, z którą komuniści nie mogli sobie dać rady. Władze Polski Ludowej uważały go za jednego ze swych największych wrogów. Generał, wyrastając na przywódcę emigracji, stał się celem bezpardonowych ataków. Podważanie jego autorytetu było trwałym elementem komunistycznej propagandy. Odebranie obywatelstwa nie rozwiązywało problemu jego popularności. Aby pokonać wroga, należało stworzyć jego negatywny wizerunek. Mit zwycięskiego wodza, dbającego o los podwładnych, ambasadora polskiej sprawy, roztropnego przywódcy politycznego, miała zastąpić legenda watażki i kondotiera, szafującego życiem żołnierzy, zdrajcy ojczyzny, warchoła zżeranego żądzą władzy. Przedstawiano go jako bezrefleksyjnego antykomunistę, reakcjonistę o ograniczonym umyśle, bez wyrobienia politycznego, a przy tym pospolitego malwersanta i aferzystę uwielbiającego hazard. Wyśmiewano generała wracającego na białym koniu czy jak na jednym z plakatów – jadącego na ośle i grożącego, że „w Polsce powiesi się ze 100 000, resztę weźmiemy za mordę i zrobimy porządek". Swoisty wzór poprawnej politycznie biografii generała wyznaczył M. Grabiec (pod tym pseudonimem krył się prawdopodobnie Jerzy Borejsza) w wydanej w 1947 r. broszurze „Kariera barona Andersona". Autor paszkwilu twierdził, że dowódca II Korpusu tylko udawał Polaka. Naprawdę nazywał się Waldemar Anderson, był niemieckim baronem i luteraninem. W 1914 r., licząc na karierę w rosyjskim wojsku, zmienił imię i nazwisko na Władimir Andiers oraz przeszedł na prawosławie. Po wybuchu rewolucji lutowej Andiers „przypomniał sobie”, że może być Polakiem i jako Władysław Anders wstąpił do Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Przed końcem I wojny światowej przeszedł kolejną metamorfozę: porzucił polski mundur i wstąpił do Wehrmachtu. W listopadzie 1918 r. postanowił „po raz drugi zostać Polakiem”. We wrześniu 1939 r. i gdy stał na czele Armii Polskiej w ZSRR, Anders nie zamierzał walczyć „ze swymi rodakami spod znaku swastyki (...) wierzył bowiem w zwycięstwo Niemiec”. „Rozumu politycznego nigdy nie posiadał za wiele” – pisał Grabiec. Gdy jego rachuby zawiodły, liczył, że w wyniku trzeciej wojny światowej „powróci (...) do Polski i będzie w niej zaprowadzał faszystowski ład i porządek”. Wcześniej Anders miał spiskować przeciw gen. Sikorskiemu. Po dwóch nieudanych zamachach na życie naczelnego wodza „udał mu się »wypadek samolotowy«”.
Chcąc zniszczyć mit zwycięskiego wodza, Grabiec dowodził, że „w czasie, gdy żołnierze II Korpusu przelewali krew na Monte Cassino, ich dzielny wódz dbał o łupy i zajmował się bardzo prozaicznym handlem walutą". Ubiegając się o poparcie Kościoła, „kandydat na wodza faszystów polskich", eksluteranin, bywszyj prawosławnyj przyjął w 1945 r. wiarę katolicką. Anders miał być mężem opatrznościowym „dawnych oenerowców, endeków, sanatorów, paniczyków z mieczykami i kastetami, faszystów wszystkich autoramentów, sprzedawczyków – wszelkiej szumowiny, wyrzucanej poza nawias naszego życia narodowego". Pod jego kierownictwem działały „bandy” NSZ i WiN. Z jego błogosławieństwem leśni zawierali sojusze z banderowcami, on organizował szpiegostwo. Na szczęście ta propaganda miała ograniczoną moc. W pamięci narodu gen. Anders został niekwestionowanym bohaterem.

Teczka Andersa
Tak zwana teczka Władysława Andersa (mikrofisze), przechowywana w IPN, zawiera zaledwie kilkanaście różnego rodzaju dokumentów. Przyszły biograf generała, przeglądając te materiały, będzie rozczarowany zarówno ich zawartością, jak i niewielką objętością. Dokumenty zawierają informacje o współpracownikach Andersa, dotyczą jego zainteresowań, życia rodzinnego, pozwalają na ustalenie porządku dnia pracy generała, w mniejszym stopniu odnoszą się do jego działalności publicznej i politycznej. Żarliwy antykomunizm Andersa nie dawał nadziei na zwerbowanie go do współpracy. W dokumentacji brakuje śladów, by tego typu działania były podejmowane czy choćby rozważane przez wywiad PRL. Pozyskanie generała z góry uznano za niemożliwe. Swoistym miernikiem roli Andersa w życiu emigracji może być liczba cytowań w wydanym w 1962 r. przez Departament I MSW informatorze „Polska emigracja polityczna". W liczącym mniej więcej 300 stron opracowaniu nazwisko byłego dowódcy II Korpusu pada aż na 100 stronach. Drugi w kolejności, Stanisław Mikołajczyk, przywoływany jest na 56 stronach. Uzyskane w połowie lat 60. informacje pozwoliły na ustalenie rozkładu dnia generała. Zawarte w raporcie szczegóły oraz charakterystyki współpracowników Andersa świadczą o tym, że anonimowe „źródło agenturalne" było usytuowane w najbliższym otoczeniu generała. Ustalono, że Anders mieszkał z żoną i dorastająca córką Anną Marią we własnym, jednopiętrowym domu w północno-zachodnim Londynie, przy 78 Brondesbury Park.

Wielki zwolennik telewizji
Generał, mimo podeszłego wieku, był bardzo aktywny. Wstawał około godz. 10 rano. Godzinę później wychodził z domu i własnym samochodem (ford cortina) jechał do Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, gdzie mieściło się jego biuro. Pracę rozpoczynał od czytania poczty, którą przynosił sekretarz generała por. Jan Konopka. Następnie pierwszy adiutant kpt. Eugeniusz Lubomirski przedstawiał mu plan zajęć. Potem przychodził płk Wincenty Bąkiewicz, były szef drugiego oddziału w II Korpusie. Przez dwie godziny generał przyjmował interesantów. W czasie pobytu w biurze wypijał zazwyczaj małą szklankę whisky oraz filiżankę czarnej kawy. Około godz. 14 wracał do domu.
Anders cenił życie rodzinne. Był bardzo przywiązany do najmłodszej córki Anny Marii, „dla której jest gotów zrobić wszystko". W domu, po obiedzie, udawał się do sypialni, gdzie odpoczywał, czytając prasę lub książki. O godz. 19 szedł do jadalni na kolację. Następnie oglądał program telewizyjny (jak odnotowano w raporcie Anders był „wielkim zwolennikiem" telewizji). Około godz. 23, gdy wszyscy domownicy szli już spać, czytał jeszcze gazety. Oficer prasowy zakreślał mu wcześniej ciekawe fragmenty w londyńskim „Dzienniku Polskim" oraz „Daily Telegraph”. Generał regularnie czytał także prasę sowiecką: „Prawdę”, „Komsomolską Prawdę” oraz „Izwiestia”. Przeglądał książki, przeważnie dotyczące wojska oraz biuletyny informacyjne. Zasypiał około drugiej w nocy.
Na stoliku przy łóżku Andersa „honorowe" miejsce zajmowały Biblia oraz Trylogia Sienkiewicza, która była jego ulubioną lekturą. Czwartkowe popołudnia generał spędzał na brydżu w Ognisku Polskim. Grał zazwyczaj ze swoim adiutantem Eugeniuszem Lubomirskim, mecenasem Zygmuntem Nadratowskim oraz dr. Witoldem Grzembą.
Wywiad PRL na swój sposób doceniał rolę i znaczenie Andersa w „polskim" Londynie. W notatce z 31 października 1962 r. napisano: „»Watażka« jest sztandarową postacią wrogiej emigracji. Każda poważniejsza akcja na emigracji jest przez niego akceptowana".
Generał Władysław Anders zmarł 12 maja 1970 r. w Londynie. Kilka miesięcy po jego śmierci sprawa o kryptonimie „Watażka" została ostatecznie zamknięta, a zgromadzone dokumenty trafiły do archiwum Departamentu I MSW.
Okładka tygodnika WPROST: 51/52/2007
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2007 (1304)

 • Na stronie - List otwarty do psychiatry 16 gru 2007, 22:00 Polityczno-emocjonalny kicz staje się dominującym sposobem bycia 3
 • Skaner 16 gru 2007, 22:00 8
 • Sukcesy i klęski roku 2007 16 gru 2007, 22:00 Donald Tusk jest największym wygranym, a Jarosław Kaczyński największym przegranym 2007 r. – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Pentor na zlecenie „Wprost”. 8
 • Poseł PO zamyka IPN dla dziennikarzy 16 gru 2007, 22:00 Lustracja 8
 • Pitera: Kamiński złamał prawo 16 gru 2007, 22:00 Raport 8
 • Rządzenie nie szkodzi Tuskowi 16 gru 2007, 22:00 Partie 9
 • Nowe trunki prałata Jankowskiego 16 gru 2007, 22:00 Alkohole 9
 • Dossier 16 gru 2007, 22:00 Jest pan dziobakiem polskiej sceny politycznej. Pan bez przerwy dziobie i żeby panu ten dziób nie odpadł od dziobaniaMichał Kamiński o krytykującym PiS Stefanie Niesiołowskim w programie „Kawa na ławę" w TVN 24Głosowali, jak... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Prowadzę akcję promocji kolęd 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Tadeuszem Cymańskim, posłem PiS 10
 • Ludzie 16 gru 2007, 22:00 Kraczkowski odlatuje Poseł PiS Maks Kraczkowski z powodu braku Samoobrony i LPR w nowym Sejmie najwyraźniej cierpi na deficyt adrenaliny i zamierza uzupełniać ją w chmurach. Jak dowiedział się „Wprost", poseł zdaje niebawem... 11
 • Zabaw się z gwiazdą! 16 gru 2007, 22:00 Sylwester 11
 • Coraz bardziej wierzymy 16 gru 2007, 22:00 Wyznania 12
 • Kaczmarek poświadczył nieprawdę? 16 gru 2007, 22:00 Śledztwo 12
 • Schumacher taksówkarzem 16 gru 2007, 22:00 Niemcy 14
 • Szachy z prezerwatywą 16 gru 2007, 22:00 Reklama 14
 • Płód anorektyczny 16 gru 2007, 22:00 Choroby 14
 • Sawka czatuje 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 16 gru 2007, 22:00 Jubileuszowy kalendarz „Wprost"Doczęści egzemplarzy naszego jubileuszowego kalendarza z ilustracjami Rafała Olbińskiego, który dołączyliśmy do poprzedniego wydania „Wprost", wkradł się chochlik drukarski. Błędnie... 16
 • Playback 16 gru 2007, 22:00 Premier Polski Donald Tusk i kanclerz Niemiec Angela MerkelFot. R. Gardziński/Fotorzepa 16
 • Wprost przeciwnie - Jak dobrze mieć sąsiada 16 gru 2007, 22:00 Jedyną nadzieją Polski na dobrosąsiedztwo jest zagrożenie z kosmosu 18
 • Fotoplastykon 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Alfabet koalicji 16 gru 2007, 22:00 Beger taśmy – co rok muszą być jakieś. Na tegorocznych Pierwsza Dama Wolnego Słowa kupuje podpisy pod listami poparcia dla Samoobrony, używając przy tym brzydkiego słowa na k. Powiedziała: koalicja. Podobno w przyszłym roku... 22
 • Alfabet opozycji 16 gru 2007, 22:00 Alkohol – substancja, z którą nie ma problemu Aleksander Kwaśniewski. Po jego występach na Ukrainie i w Szczecinie moglibyśmy sądzić co innego, ale na szczęście sprawę wyjaśniła Aleksandra Kwaśniewska w programie „Dzień... 24
 • Wydarzenia Polska 16 gru 2007, 22:00 Styczeń – marzec Grzech arcybiskupaPod wpływem zarzutów o współpracę z SB abp Stanisław Wielgus zrezygnował z funkcji metropolity warszawskiego. Następcą został abp Kazimierz Nycz.Luty Szafa MacierewiczaPrezydent Lech Kaczyński... 26
 • Wydarzenia Świat 16 gru 2007, 22:00 Styczeń Adopcja europejska Bułgaria i Rumunia zostały członkami Unii Europejskiej, zwiększając liczbę państw UE do 27.Luty Szantaż kremlaPrezydent Rosji skrytykował w Monachium amerykańskie plany rozmieszczenia w Europie tarczy... 28
 • Gra w Kaczyńskiego 16 gru 2007, 22:00 Pięć politycznych środowisk toczy bój o zaufanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości 30
 • Płaczki polityczne 16 gru 2007, 22:00 Media korzystają z zawodowych żałobników, ale politycy, którzy dają się w taką rolę wpisać, źle na tym wychodzą 34
 • Nowe zamknięcie 16 gru 2007, 22:00 Premier Tusk pokazał w Berlinie, że nie ma pojęcia, jak otworzyć „nowy rozdział” w stosunkach z Niemcami 36
 • Taśmy Krauzego 16 gru 2007, 22:00 Ryszard Krauze załatwiał z Andrzejem Lepperem obsadę stanowisk – wynika z podsłuchów, którymi dysponuje prokuratura 38
 • Damski napęd Tuska 16 gru 2007, 22:00 Gabinet Donalda Tuska to najbardziej sfeminizowany rząd w historii Polski 40
 • Nasza wielka stabilizacja 16 gru 2007, 22:00 Polski okręt od 1989 r. płynie jednym kursem i zapewne w najbliższej przyszłości tak pozostanie 48
 • Wdzięczni niewdzięcznicy 16 gru 2007, 22:00 Radek Sikorski powinien dziękować Annie Fotydze, a Donald Tusk – Jarosławowi Kaczyńskiemu 52
 • Wojna mitologiczna 16 gru 2007, 22:00 Sposób, w jaki reagujemy na nazwiska Michnik, Wałęsa czy Macierewicz, określa naszą polityczną tożsamość 54
 • Cnota lustracji 16 gru 2007, 22:00 O prawdę i słowo „przepraszam” toczy się spór w polskim społeczeństwie i polskim Kościele 58
 • Honor gangstera 16 gru 2007, 22:00 Polscy mafiosi nie przestrzegają zasad, które sami wymyślili 60
 • Ryba po polsku - Prezenta na święta 16 gru 2007, 22:00 Z okazji Bożego Narodzenia Liga Ateistów i Wolnomyślicieli wyda orędzie dla niewierzących. Astronomowie europejscy sprawdzą, czy pierwsza gwiazdka nie jest jednak pięcioramienna. Nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ma dla Polaków miłą... 62
 • Giełda 16 gru 2007, 22:00 66
 • Szybcy 16 gru 2007, 22:00 Tempo rozwoju gospodarczego (w proc. PKB rocznie)Azerbejdżan imponujące tempo rozwoju zawdzięcza wzrostowi cen ropy. Wydobycie tego surowca stanowi 70 proc. produkcji kraju. Podobnie dzieje się w Gwinei Równikowej. Malediwy rozwijają się z... 66
 • Wielcy 16 gru 2007, 22:00 Produkt krajowy brutto na mieszkańca (w tys. USD)Luksemburg bogactwo zawdzięcza sektorowi bankowemu, Gwinea Równikowa – ropie naftowej, a Zjednoczone Emiraty Arabskie – i bankowości, i ropie. O ile jednak bogactwo Luksemburga i ZEA... 66
 • Turniej miast 16 gru 2007, 22:00 Najbogatsze metropolie świata według wielkości PKB (w mld USD)O jedną trzecią zmniejszy się do 2020 r. różnica między zamożnością dwóch najbogatszych dziś miast świata – Tokio i Nowego Jorku. Szósty obecnie Londyn wyprzedzi... 66
 • Demograficzny niewypał 16 gru 2007, 22:00 Liczba dzieci przypadających na kobietę 66
 • Pracowici 16 gru 2007, 22:00 Bezrobocie (w proc.)W kilku krajach, takich jak Monako czy Andora, bezrobocie nie istnieje. Ich mieszkańcy mogą znaleźć zatrudnienie po drugiej stronie ulicy – we Francji. Dużo gorzej mają mieszkańcy Nauru. Jeszcze ćwierć wieku temu... 66
 • Tani 16 gru 2007, 22:00 Inflacja (w proc.)Występująca w Vanuatu deflacja to wynik problemów tego kraju ze zbytem wyprodukowanych w nim towarów. Z kolei w Zimbabwe brak towarów na rynku spowodował, że inflacji nie da się wyliczyć, można ją jedynie oszacować na... 66
 • HOSSA 16 gru 2007, 22:00 Fiacik rokuProdukowany jedynie w Tychach nowy Fiat 500 został uznany za samochód roku 2007. Zainteresowanie następcą legendarnej „pięćsetki" produkowanej w latach 1957-1975 jest tak duże, że na zamówione auto trzeba czekać... 66
 • BESSA 16 gru 2007, 22:00 Domy w dółO 4,5 proc. spadły ceny domów w USA w trzecim kwartale 2007 roku, to największy spadek od 19 lat. Wcześniej zbankrutowało kilka instytucji udzielających pożyczek hipotecznych, a dziesiątki następnych zanotowały... 66
 • Duża bańka 16 gru 2007, 22:00 Jak długo pracują na milion dolarów 66
 • Polak w liczbach 16 gru 2007, 22:00 Na stu Polaków… 66
 • Mocni 16 gru 2007, 22:00 Największe gospodarki świata według globalnego PKB po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (w mld USD)Unia Europejska 130801. Stany Zjednoczone 130602. Chiny 102103. Japonia 42184. Indie 41645. Niemcy 26326. Wielka Brytania 19287. Francja... 66
 • Alfabet Hillary Clinton 16 gru 2007, 22:00 Co się dzieje, a co się dziać powinno w Ameryce i na świecie 70
 • Trylogia winiarska 16 gru 2007, 22:00 1. Mit w butelce, czyli jak francuscy winiarze walczą o życie 2. Rewolucja kalifornijska, czyli jak butelka wina za dwa dolary podbiła rynek 3. Winny napęd, czyli jak Chilijczycy stali się mistrzami w produkcji wina 78
 • Biedni bogacze 16 gru 2007, 22:00 Zmniejszanie się nierówności w globalnym podziale bogactwa to efekt niezwykłego wzrostu dochodów Chińczyków i Hindusów 84
 • Nasze drogie święta 16 gru 2007, 22:00 IV Indeks Krakusa „Wprost” 88
 • 2x2=4 Traktat o życzeniach 16 gru 2007, 22:00 Pobożne życzenia mają mało wspólnego z pobożnością, a dużo z nieznajomością realiów 91
 • Know-how 16 gru 2007, 22:00 92
 • Śpiew na wodzie 16 gru 2007, 22:00 Kolędnicy, pijcie dużo wody! – radzi prof. Joseph Spiegel, laryngolog z Thomas Jefferson University Hospital. Ta rada dotyczy zwłaszcza tych osób, które chcą śpiewać na zewnątrz. Suche i zimne powietrze wysusza gardło, nie pomaga... 92
 • Siła spisku 16 gru 2007, 22:00 Wirus HIV nie wydostał się z laboratorium, w którym pracowano nad nową bronią biologiczną. Za wypadkiem lady Diany nie kryją się tajne służby. Im usilniej jednak specjaliści o tym przekonują, tym więcej pojawia się zwolenników... 92
 • Demon Judasz 16 gru 2007, 22:00 Judasz był zaufanym uczniem Jezusa – przekonywał „National Geographic". Wywnioskowano to z odkrytego rok temu rękopisu „Ewangelii Judasza". Po ponownym przełożeniu dokumentu, okazuje się, że Judasz nie był... 92
 • Ptasia ludzka grypa 16 gru 2007, 22:00 Po śmierci z powodu ptasiej grypy 24-letniego Chińczyka chorobę tę wykryto u jego ojca. Czy wirus H5N1 zaczął się roznosić między ludźmi? Takie podejrzenia pojawiły się już wcześniej m.in. w Hongkongu i Wietnamie. WHO bada te... 92
 • Gitara samostrojka 16 gru 2007, 22:00 Gitara może się nastroić sama. Firma Gibson wyprodukowała gitary elektryczne, których struny w ciągu kilku sekund osiągają właściwy ton. Naciąg strun reguluje urządzenie sterowane przez komputer. Taki instrument przyda się nie tylko... 92
 • Choinka alzacka 16 gru 2007, 22:00 Tradycja przynoszenia choinek do domów i ozdabiania ich narodziła się w Alzacji w XVI wieku. Do Polski dotarła na przełomie XVIII i XIX. Choinka zastąpiła u nas podłaźniczkę – tradycyjną polską ozdobę świąteczną. Był to... 92
 • Człowiek z butli 16 gru 2007, 22:00 Naukowcy już wiedzą, jak ożywić dinozaury i wyhodować sztucznych ludzi 94
 • Kod umysłu 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z prof. Stevenem Pinkerem, psychologiem ewolucyjnym z Uniwersytetu Harvarda 100
 • Kosmici z amoniaku 16 gru 2007, 22:00 Na naszej planecie mogą się ukrywać organizmy przybyłe z innych rejonów Wszechświata 104
 • Spacerujące węgorze 16 gru 2007, 22:00 Niektóre ryby potrafią przeżyć bez wody nawet kilka miesięcy 108
 • Spisek na Bajkowego Króla 16 gru 2007, 22:00 Czy władca Bawarii Ludwik II został zamordowany? 110
 • Kryptonim „Watażka” 16 gru 2007, 22:00 Generał Władysław Anders był legendą z którą komuniści nie mogli dać sobie rady 114
 • Górna półka - Na tropie księdza 16 gru 2007, 22:00 Maciej UrbanowskiHistoryk literatury polskiej, krytyk literacki, współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika "Arcana"Licealista, pytany o „bohaterów w habitach", wymieni mnichów z „Monachomachii", ks. Robaka z... 118
 • Bez granic 16 gru 2007, 22:00 120
 • Rower dla Busha 16 gru 2007, 22:00 Politycy i głowy państw też mają święta. I też dostają prezenty. Ale co można ofiarować najpotężniejszemu człowiekowi na świecie? Prezenty dla George’a W. Busha nie są zbyt wyszukane i koncentrują się głównie wokół jego... 120
 • Prezenty George’a W. Busha 16 gru 2007, 22:00 Anders Fogh Rasmussen – premier Danii podarował biało-czerwony golf do jazdy na rowerze – na plecach widniał napis George W. Bush- Ferenc Gyurcsány – premier Węgier ofiarował buty do jazdy na rowerze marki Huszár- Nouri... 120
 • Wojny republikańskie 16 gru 2007, 22:00 Mitt Romney, mormon i kandydat na prezydenta USA, oskarżył swego republikańskiego rywala Michaela Huckabee o obrazę uczuć religijnych. Huckabee, baptysta, w czasie telewizyjnej debaty w stanie Iowa skrytykował mormonów za to, że wierzą,... 120
 • Różowa minister 16 gru 2007, 22:00 Rachida Dati, francuska minister sprawiedliwości, naraziła się prawnikom sesją zdjęciową dla magazynu „Paris Match". Dati wystąpiła w niej w różowej sukience Diora i wysokich szpilkach. Sesja zbiegła się w czasie z protestem... 120
 • Cytat tygodnia 16 gru 2007, 22:00 „Wyrażając gotowość kandydowania na prezydenta Rosji, zwracam się do niego z prośbą, aby wyraził wstępną zgodę na objęcie funkcji szefa rządu po wybraniu nowego prezydenta naszego kraju"Dmitrij Miedwiediew, pierwszy... 120
 • Supermocarstwo Europa 16 gru 2007, 22:00 Unia Europejska nie może pomylić popularności z potęgą 122
 • Wzloty i upadki 2007 16 gru 2007, 22:00 Sarkozy najwięcej zyskał, Bush najwięcej stracił 126
 • Wampiry Putina 16 gru 2007, 22:00 Władimir Putin obdarzył władzą głównie byłych pracowników "organów siłowych". 6 tysięcy "czekistów" zajęło wpływowe pozycje w państwie 132
 • Nowy niebezpieczny świat 16 gru 2007, 22:00 Realistyczny pokój można osiągnąć tylko siłą 136
 • Polska mnie interesuje 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Haraldem Schmidtem, telewizyjnym showmanem 140
 • Pasaż 16 gru 2007, 22:00 142
 • Amerykańskie polskie święta 16 gru 2007, 22:00 Polacy coraz bardziej upodabniają się do Amerykanów. Na Boże Narodzenie nie tylko ubierają choinkę, ale dekorują cały dom – wieszają girlandy, stroiki i zmieniają firanki na bardziej „gwiazdkowe". Zdarza się, że nawet... 142
 • Renifer stołowy 16 gru 2007, 22:00 Projektanci manufaktury Goebel wychodzą z założenia, że na świątecznym stole nie można postawić zwykłej solniczki. Ich propozycja to porcelanowa solniczka renifer ze złotym porożem. Naczynie może równie dobrze służyć jako... 142
 • Wigilia kompletna 16 gru 2007, 22:00 Projektanci marki Habitat stworzyli kompletną kolekcję gwiazdkową. Znajdziemy w niej wszystko, co potrzebne, by stworzyć w domu świąteczny nastrój: ozdoby choinkowe, świeczniki (np. czerwony Lab), stroik na drzwi Meribel, drzewka... 142
 • Bombka eksportowa 16 gru 2007, 22:00 Polskie bombki cieszą się ogromną popularnością na świecie. Zwłaszcza w USA, gdzie kupuje się je nie tylko z okazji Bożego Narodzenia. Fascynację polskimi bombkami łatwo zrozumieć, oglądając ofertę warszawskiego sklepu Bombkarnia.... 142
 • Na siano 16 gru 2007, 22:00 Pod obrusem musi być siano, ale jaki ma być sam obrus? Sklep internetowy Wdobrymstylu.pl proponuje na gwiazdkę obrusy Andropol z typowo bożonarodzeniowym wzorem. Zaprojektowali je młodzi polscy designerzy z grupy projektowej Ebba, którzy... 142
 • Gwiazdka z Versace 16 gru 2007, 22:00 Versace Christmas to świąteczna kolekcja porcelany, ozdobiona wzorem zaprojektowanym przez twórcę słynnego domu mody, nieżyjącego już Gianniego Versace. Złoto-karminowe naczynia powinny ucieszyć fanów marki, a są wśród nich takie... 142
 • Zgoda klas 16 gru 2007, 22:00 Maciej Popowicz, twórca portalu nasza-klasa.pl, otrzymał tytuł Człowieka Roku polskiego internetu 2007. Ta pierwsza jego inwestycja biznesowa wymagała zaledwie 200 zł 146
 • Laser 16 gru 2007, 22:00 150
 • Krótko po Wolsku - Małżeństwo humanistyczne 16 gru 2007, 22:00 Liczne media w entuzjastycznym tonie doniosły o pierwszym w Polsce małżeństwie humanistycznym. Zrazu podejrzewałem literówkę i przestraszyłem się, że być może pani prezydent Warszawy pobłogosławiła małżeństwo... 150
 • 25 lat pędzlem Olbińskiego 16 gru 2007, 22:00 Kalendarz „Wprost"Koniec komunizmu, inwazja telefonów komórkowych, powstanie tanich linii lotniczych, wynalezienie viagry. To tylko kilka z najważniejszych przemian politycznych i cywilizacyjnych minionego ćwierćwiecza, którymi... 150
 • Cytroneta na plaży 16 gru 2007, 22:00 FotografiaNajpierw był Zbigniew Kosycarz, niestrudzony kronikarz życia na Pomorzu. Kontynuatorem pracy nieżyjącego już ojca jest uznany fotograf Maciej Kosycarz. Kiedy w zeszłym roku odbyła się prezentacja pierwszej części albumu... 150
 • Dziesiątka na piątkę 16 gru 2007, 22:00 Najważniejsze wydarzenia kulturalne roku 2007 154
 • Nie kręcę współczesnych historii 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Angiem Lee, zdobywcą Oscarów za filmy „Przyczajony tygrys, ukryty smok” i „Tajemnica Brokeback Mountain” 160
 • Świąteczny kanał 16 gru 2007, 22:00 Dlaczego Polacy tak lubią oglądać telewizję w Boże Narodzenie 162
 • Kalendarz Sawki 16 gru 2007, 22:00 164
 • Wencel gordyjski - Dzień króliczka 16 gru 2007, 22:00 Zwierzęta są przerażone akcją „Lepiej nago niż w futrze” 166
 • Ueorgan Cudów - Kolęda obywatelska w wykonaniu grupy kolędniczej w składzie: ob. Klawe i ob. Paulukiewicz 16 gru 2007, 22:00 Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie Wesoła nowina Że Tusk z Schetyną, że Tusk z Schetyną Rządzić rozpoczyna PO nadchodzi - nas oswobodzi Media w to grają, chórem witają Elity śpiewają, niektórzy klękają Cuda, cuda ogłaszają 168
 • Skibą w mur - Ostatnia nadzieja satyry 16 gru 2007, 22:00 Rzadko się zdarza, by żona tak znanego polityka zrobiła sobie z niego kotylion na kapeluszu 170

ZKDP - Nakład kontrolowany