Wampiry Putina

Wampiry Putina

Władimir Putin obdarzył władzą głównie byłych pracowników "organów siłowych". 6 tysięcy "czekistów" zajęło wpływowe pozycje w państwie
Europa musi się uporać z poważnym wyzwaniem. Ze skutkami odejścia Władimira Putina z urzędu prezydenta. Po ustąpieniu Borysa Jelcyna i przejęciu władzy przez Putina w Rosji powstała klasa silnych, przeważnie nie pochodzących z wyboru ludzi. Zostali postawieni na czele praktycznie wszystkich najważniejszych instytucji władzy, zarówno rządowych agend, jak i wielkich prywatnych przedsiębiorstw, które powstały w procesie prywatyzacji przeprowadzonej za rządów Jelcyna.Wampiryczny komunizm
Mimo że komunizm „umarł" wraz z rozpadem Związku Sowieckiego, państwo, jego agendy i przedsiębiorstwa nadal zaludniają „komunistyczne wampiry" – postacie z upadłego systemu. To Karol Marks ukuł termin „wampiryczny kapitalizm", pisząc o korporacjach, których działalność „tylko trochę zaspakaja pragnienie wampira pijącego żywą krew świata pracy”, oraz że „wampir nie spocznie, póki nie zostanie ostatni mięsień, ścięgno czy ostatnia kropla krwi do wypicia”. To, co Putin stworzył w Rosji, jest społeczeństwem „wampirycznego komunizmu”, gdzie „żywe umarlaki” wysysają krew z prywatnych korporacji i rządowych agencji – pozostawiając za sobą osuszone do cna, bezsilne struktury. Ci nowi, obdarzeni władzą ludzie (nazywani siłowikami), pochodzą prawie wyłącznie z grona „czekistów”. To ci, którzy kiedyś pracowali w organach bezpieczeństwa sowieckiego państwa: w KGB, GRU, a potem w MWD, FSB i innych „organach siłowych”. Pod władzą Putina zostali na stałe wprowadzeni do przybytków władzy. Pod jego rządami „czekiści” – przede wszystkim z Sankt Petersburga, matecznika prezydenta – otwarcie przejmowali władzę jako ministrowie, doradcy rządu i prezydenta, gubernatorzy, bankierzy i politycy. Doliczono się aż sześciu tysięcy „czekistów” uplasowanych na wpływowych pozycjach rosyjskiego państwa. Można by zapytać: a co w tym złego, że władza w Rosji skupiła się w rękach ludzi z „organów siłowych”. Przecież nie pochodzący z wyborów „władcy” zawsze pasożytowali na rosyjskim ludzie – od czasów pańszczyźnianych przez rządy bojarów i carów do politycznych komisarzy i dzisiejszych oligarchów. Dziś można dopowiedzieć, że zachodni inwestorzy i gospodarka cierpią na równi z rosyjskim narodem. Bezpieczeństwo energetyczne Zachodu jest zagrożone. Jeśli historyczna droga „siłowików” budzi ciekawość, to ich obecna działalność rodzi poważne obawy.

Planiści z KGB
W roku 1990 Rosja znalazła się w bardzo niepewnej sytuacji. Kraj obfitował w wielkie bogactwa naturalne, ale nie było jak ich sprzedać. Potężna armia wycofywała się z Europy Wschodniej bez jednego wystrzału. System bankowy był pozbawiony płynności, gdyż wszystkie zasoby kapitałowe nadal skupiały się w Moskwie i nie było żadnych banków regionalnych. Wśród wielu kryzysów, z którymi musiała się uporać Rosja, najważniejszy był kryzys żywnościowy.
Plan wyjścia z kryzysu opracowali szefowie KGB. Pierwsza jego część polegała na zachęcaniu zagranicznych kapitalistów do pokrycia z góry kosztów uruchomienia produkcji. Kapitaliści mieli płacić za surowce, za przygotowanie do produkcji, transport i w ten sposób mieli nabywać prawa do sprzedawania gotowych wyrobów na światowym rynku. Poza tym mieli płacić firmom rodzaj myta za samo produkowanie towarów. Taki system mógł działać tylko w warunkach swobodnego obrotu wewnętrznej waluty, która miała uruchomić system płatności i ustalić ceny. Nie było jednak żadnego państwowego mechanizmu, który mógłby to zrealizować.
Planiści z KGB zdecydowali się na ambitny, aczkolwiek ryzykowny system. Nawiązali współpracę z małymi i rozproszonymi po kraju gangami, które miały stworzyć gospodarkę „równoległą" do państwowej. Otwarto szeroko wrota dla masowego wypływu rubli na światowe rynki, aby za tanio sprzedawane ruble kupować waluty wymienialne i w ten sposób uruchomić coś, co nazwano pompą rublową wewnątrz Rosji.
Dla obrotu pieniężnego z zagranicą stworzono bank Menatep i inne tzw. nowe banki. Kierowali nimi młodzi ludzie, dwudziesto-, trzydziestolatkowie, którym powierzono transfery pieniędzy. Po nieudanym zamachu na Gorbaczowa KGB musiało ukryć swe działania. Wybrano więc grono młodych, utalentowanych ludzi, by działali w imieniu „Firmy". Wśród nich znalazł się Michaił Borysowicz Chodorkowski. W latach 1992-1998 bank Chodorkowskiego (Menatep) załatwiał wszystkie najważniejsze transfery pieniędzy do Rosji i z Rosji. Sterowany i kontrolowany przez ludzi z wywiadu Menatep służył także pomocą grupom zorganizowanej przestępczości, dając im uprawnienia dotychczas zarezerwowane dla państwa. Od początku młodzi bankierzy z Menatepu świadczyli usługi finansowe mafijnym rodzinom z Sołncewa, Lubiarskiego, Uralmaszu i Izmaiłowa. Przez powiązania z gangsterem i finansistą Siemionem Mogilewiczem Menatep przerzucał waluty i lokował kapitał najpierw na Węgrzech, a potem w USA. Ten sam bank prowadził wymianę pieniędzy dla Grigorija Łuczanskiego w Nordeksie i przekazywał ogromne sumy do banków w Stanach Zjednoczonych. Wszystko, co robił Chodorkowski, było sterowane i monitorowane przez tych samych ludzi, którzy go potem zaatakowali i wtrącili do łagru. „Czekiści" byli obecni na każdym poziomie zarządzania bankiem Menatep, a potem korporacją naftową Jukos. Menatep był łącznikiem z niewidzialnym rządem Rosji.
Pierwszą pracą Władimira Putina po odejściu z KGB było nadzorowanie handlu metalami dla mera Sankt Petersburga – Sobczaka. Pierwszy kontrakt na wysyłkę metali z Sankt Petersburga jest podpisany u dołu przez Władimira Putina, a kontrasygnowany przez Wiktora Aleksiejewicza Zubkowa, dziś premiera Rosji. Kiedy system zaczął działać, a metale i ropa naftowa były regularnie wydobywane i sprzedawane, firmy do tego powołane zachowały część zysków. W ten sposób powstały podwaliny rosyjskiego kapitalizmu. Stopniowo Rosja była coraz mniej uzależniona od mafii. Także od kapitalistów z Zachodu. Rosjanie sprowadzili ruble ponownie do kraju i na wielu poziomach prywatyzacji je reinwestowali.
Skutki „wampirycznego komunizmu" najbardziej dały się we znaki sąsiadom Rosji, szczególnie w handlu nośnikami energii – ropą, węglem i gazem. Ukraina nadal jest ofiarą manipulacji „siłowików", a Litwa straciła dostawy ropy do swej głównej rafinerii w Możejkach. Port w Tallinie, gdzie niedawno zbudowano nowoczesny terminal węglowy, stracił priorytet na rzecz Rygi, przez którą kieruje się obecnie eksport rosyjskiego węgla. Pod koniec drugiej kadencji Putina naciski i manewry nasiliły się wraz z intensyfikacją handlowych wojen między grupami „siłowików".

Wojny klanów
Putin stara się gasić konflikty klanów. Uroczystości swych 55. urodzin na Kremlu wykorzystał do zaproszenia najwybitniejszych „siłowików" z różnych grup, by pokazać korporacyjną jedność klasy władców Rosji. Putin promuje teraz nowy klan, na którego czele stoją premier Wiktor Zubkow i jego zięć, minister obrony Anatolij Sierdiukow, który nigdy nie należał do „bractwa czekistów", lecz ma solidną bazę w państwowej biurokracji: służbach podatkowych i sektorze nadzoru finansowego. Trudno jednak uspokoić skłócone frakcje, które nie potrafią już ukrywać swych sporów. Informacje o aferach, aresztowaniach, skrytobójstwach i zamachach przedostają się do mediów. Walka o władzę w Rosji może się stać jeszcze bardziej zacięta w 2008 r., gdy skończy się druga i konstytucyjnie ostatnia kadencja prezydenta. Według jednej z wersji, rywalizujące obozy ustawiają się już na pozycjach, przewidując, że Putin nie będzie odgrywał roli rozjemcy. Jak napisał znany analityk polityczny Stanisław Belkowski, „wojny między elitami wyszły na jaw. Nie każdy jest przekonany, że Putin nadal pozostanie u władzy, chociaż obecnie próbuje on utrzymać równowagę między wojującymi frakcjami". 18 października 2007 r. Putin powiedział dziennikarzom, że polityczny system Rosji powinien być „kontrolowany ręcznie” przez następne 15-20 lat. Wypowiedź ta potwierdza decyzje i wysiłki prezydenta oraz generalny plan „siłowików”, który zakłada rozwijanie w Rosji autorytarnego, zdominowanego przez aparat państwa kapitalizmu, jednocześnie z twardą polityką wobec Zachodu.
Mimo własnej potęgi „siłowiki" musieli zawiązać sojusz. Sprzymierzyli się z liczną klasą państwowych biurokratów – w formie tak zwanej partii władzy: Jednej Rosji, zwycięzcy niedawnych wyborów. Aby utrzymać kontrolę nad biurokracją, ludzie ze służb specjalnych wykorzystują sprawdzoną metodę selektywnych represji i zastraszania urzędników państwowych różnych szczebli – od naczelników wydziałów po gubernatorów 49 prowincji.

Cicha kontrrewolucja
Klany „siłowików" korzystają również z owoców działalności kryminalnej. Szacunkowo do 30 proc. rosyjskiej gospodarki znajduje się pod kontrolą grup przestępczości zorganizowanej, a rosyjscy szefowie mafii wydają znaczną część nielegalnie pozyskanego kapitału na łapówki dla aparatu wymuszania prawa. Nawet Putin wyznał publicznie w 2006 r., że „nasze organa wymuszania prawa są kompletnie skorumpowane". Z pomocą takich sojuszników i manipulując innymi siłami współczesnej Rosji, „siłowiki" Putina potrafili uzyskać kontrolę nad krajem i nawet zdobyć pewną popularność wśród ludności. Pomogło im niezmierne bogactwo skupione w ich rękach, którego źródłem jest globalny wzrost cen na nośniki energii. Bogactwo pomogło im wdrożyć populistyczne programy i nawet podnieść poziom życia Rosjan. Wiktor Jasman z Radia Swoboda podkreśla, że prawdziwym sekretem „siłowików” jest zręczne i ukierunkowane stosowanie „miękkiej siły”. Włoski teoretyk polityki Antonio Gramsci pisał, że klasy rządzące Rosji zapewniają sobie władzę nad rządzonymi nie tylko drogą przymusu, ale także pozyskując ich zgodę przez budowanie „hegemonii kulturalnej” nad świadomością narodową. Przez ostatnią dekadę „siłowiki” dali podręcznikowy wręcz przykład wdrażania w życie tej abstrakcyjnej idei. Przeprowadzili w Rosji „cichą kontrrewolucję kulturalną”, która przyniosła niesamowite efekty. Systematycznie pracowali nad skompromitowaniem i dewaluacją wartości liberalnych, standardów i instytucji demokratycznych, które cieszyły się masowym poparciem Rosjan we wczesnych latach 90. Działalność ta była wspomagana represjami i zabójstwami dziennikarzy i polityków wrogich ich poglądom. Mimo to zdołali indoktrynować sporą część młodzieży, która niewiele pamięta z czasów Związku Sowieckiego. Młodzież jest przekonywana, że to „siłowiki” kontrolują dostęp do miejsc pracy, do kariery zawodowej i powodzenia w biznesie, do rządu i służby cywilnej.

Płaszcz Drakuli
Czy tworzony przez ludzi ze służb specjalnych model przyszłości Rosji jest trwały? Niekoniecznie. Zdolność „siłowików" do gromadzenia władzy i wpływów wynika głównie z okresowo wysokich cen nośników energii. Ich system dysponuje masą wolnej gotówki. Lecz pozostawienie w rękach „siłowików" tak ogromnych zasobów jest też największą wadą systemu, ponieważ brak koordynacji najlepszego spożytkowania pieniędzy. Rosyjska infrastruktura (koleje, drogi i rurociągi) wymaga natychmiastowych inwestycji. Tymczasem „siłowiki" nie chcą na nią „marnować” swych pieniędzy. Rosja przeżywa ostry kryzys demograficzny i trudno znaleźć wykwalifikowaną siłę roboczą w transporcie oraz w przemysłach przetwórczych. Po prostu brakuje ludzi. Nawet jeśli Rosjanie chcieliby wydać pieniądze, na przykład na naprawę cieknących ropociągów na Półwyspie Kolskim, to brakuje specjalistów i robotników, by to zrobić.
Tradycyjna rosyjska ksenofobia przeszkadza w zatrudnieniu robotników cudzoziemskich, a bez tego nie nastąpią żadne istotne zmiany w infrastrukturze kraju. Firmy zagraniczne, dysponujące najnowocześniejszą technologią, nie są chętne do współpracy w surowych warunkach klimatycznych przy wydobyciu rezerw ropy. Wrogie nastawienie rosyjskich „wampirów naftowych" do zachodnich firm naftowych powoduje, że współpraca z nimi nie jest dla tych firm atrakcyjna. Rosyjska gospodarka nie ma się tak dobrze, jak się to przedstawia, mimo wysokich cen ropy i gazu. Inflacja wynosi nie 8 proc., ale 11-11,5 proc. Podbijają ją wysokie ceny żywności. Badania socjologiczne potwierdzają, że prawie 60 proc. rosyjskich rodzin wydaje ponad połowę swych dochodów na żywność, co czyni inflację bardziej dokuczliwą dla biednych. Mimo sprytnej socjotechniki ekipy Putina stworzony przez niego system władzy wyczerpał już swój potencjał stabilizujący i grozi mu kryzys – podobnie jak 25 lat temu stagnacja za Breżniewa poprzedziła koniec ery sowieckiej. Zasadnicze pytanie o przyszłość Rosji nie sprowadza się do tego, czy obecny reżim poradzi sobie z nadchodzącym gospodarczym i społecznym sztormem, ale jaki wstrząs spowoduje jego upadek.
Frakcje „siłowików" prowadzą wojnę o to, kto zastąpi Putina; wojnę, która rozpala się w miarę zbliżania się wyborów prezydenckich w marcu 2008 r. Frakcje służb specjalnych wystartowały dobrze, odbudowując kontrolny system Związku Sowieckiego i przywracając ślepy patriotyzm, który zastępuje Rosjanom dobre jedzenie, wygodne mieszkanie, opiekę zdrowotną i wolność wypowiedzi, których spodziewali się po odrzuceniu komunizmu. Nie liczyli się z powrotem „wampirów" i „wampirycznego komunizmu" (zwanego teraz kapitalizmem) ani z tym, że „wołoski bojar”, jak Marks nazwał Vlada Draculę, roztoczy w Rosji swój czarny płaszcz nad nikłym światełkiem nadziei.
Okładka tygodnika WPROST: 51/52/2007
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2007 (1304)

 • Na stronie - List otwarty do psychiatry 16 gru 2007, 22:00 Polityczno-emocjonalny kicz staje się dominującym sposobem bycia 3
 • Skaner 16 gru 2007, 22:00 8
 • Sukcesy i klęski roku 2007 16 gru 2007, 22:00 Donald Tusk jest największym wygranym, a Jarosław Kaczyński największym przegranym 2007 r. – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Pentor na zlecenie „Wprost”. 8
 • Poseł PO zamyka IPN dla dziennikarzy 16 gru 2007, 22:00 Lustracja 8
 • Pitera: Kamiński złamał prawo 16 gru 2007, 22:00 Raport 8
 • Rządzenie nie szkodzi Tuskowi 16 gru 2007, 22:00 Partie 9
 • Nowe trunki prałata Jankowskiego 16 gru 2007, 22:00 Alkohole 9
 • Dossier 16 gru 2007, 22:00 Jest pan dziobakiem polskiej sceny politycznej. Pan bez przerwy dziobie i żeby panu ten dziób nie odpadł od dziobaniaMichał Kamiński o krytykującym PiS Stefanie Niesiołowskim w programie „Kawa na ławę" w TVN 24Głosowali, jak... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Prowadzę akcję promocji kolęd 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Tadeuszem Cymańskim, posłem PiS 10
 • Ludzie 16 gru 2007, 22:00 Kraczkowski odlatuje Poseł PiS Maks Kraczkowski z powodu braku Samoobrony i LPR w nowym Sejmie najwyraźniej cierpi na deficyt adrenaliny i zamierza uzupełniać ją w chmurach. Jak dowiedział się „Wprost", poseł zdaje niebawem... 11
 • Zabaw się z gwiazdą! 16 gru 2007, 22:00 Sylwester 11
 • Coraz bardziej wierzymy 16 gru 2007, 22:00 Wyznania 12
 • Kaczmarek poświadczył nieprawdę? 16 gru 2007, 22:00 Śledztwo 12
 • Schumacher taksówkarzem 16 gru 2007, 22:00 Niemcy 14
 • Szachy z prezerwatywą 16 gru 2007, 22:00 Reklama 14
 • Płód anorektyczny 16 gru 2007, 22:00 Choroby 14
 • Sawka czatuje 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 16 gru 2007, 22:00 Jubileuszowy kalendarz „Wprost"Doczęści egzemplarzy naszego jubileuszowego kalendarza z ilustracjami Rafała Olbińskiego, który dołączyliśmy do poprzedniego wydania „Wprost", wkradł się chochlik drukarski. Błędnie... 16
 • Playback 16 gru 2007, 22:00 Premier Polski Donald Tusk i kanclerz Niemiec Angela MerkelFot. R. Gardziński/Fotorzepa 16
 • Wprost przeciwnie - Jak dobrze mieć sąsiada 16 gru 2007, 22:00 Jedyną nadzieją Polski na dobrosąsiedztwo jest zagrożenie z kosmosu 18
 • Fotoplastykon 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Alfabet koalicji 16 gru 2007, 22:00 Beger taśmy – co rok muszą być jakieś. Na tegorocznych Pierwsza Dama Wolnego Słowa kupuje podpisy pod listami poparcia dla Samoobrony, używając przy tym brzydkiego słowa na k. Powiedziała: koalicja. Podobno w przyszłym roku... 22
 • Alfabet opozycji 16 gru 2007, 22:00 Alkohol – substancja, z którą nie ma problemu Aleksander Kwaśniewski. Po jego występach na Ukrainie i w Szczecinie moglibyśmy sądzić co innego, ale na szczęście sprawę wyjaśniła Aleksandra Kwaśniewska w programie „Dzień... 24
 • Wydarzenia Polska 16 gru 2007, 22:00 Styczeń – marzec Grzech arcybiskupaPod wpływem zarzutów o współpracę z SB abp Stanisław Wielgus zrezygnował z funkcji metropolity warszawskiego. Następcą został abp Kazimierz Nycz.Luty Szafa MacierewiczaPrezydent Lech Kaczyński... 26
 • Wydarzenia Świat 16 gru 2007, 22:00 Styczeń Adopcja europejska Bułgaria i Rumunia zostały członkami Unii Europejskiej, zwiększając liczbę państw UE do 27.Luty Szantaż kremlaPrezydent Rosji skrytykował w Monachium amerykańskie plany rozmieszczenia w Europie tarczy... 28
 • Gra w Kaczyńskiego 16 gru 2007, 22:00 Pięć politycznych środowisk toczy bój o zaufanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości 30
 • Płaczki polityczne 16 gru 2007, 22:00 Media korzystają z zawodowych żałobników, ale politycy, którzy dają się w taką rolę wpisać, źle na tym wychodzą 34
 • Nowe zamknięcie 16 gru 2007, 22:00 Premier Tusk pokazał w Berlinie, że nie ma pojęcia, jak otworzyć „nowy rozdział” w stosunkach z Niemcami 36
 • Taśmy Krauzego 16 gru 2007, 22:00 Ryszard Krauze załatwiał z Andrzejem Lepperem obsadę stanowisk – wynika z podsłuchów, którymi dysponuje prokuratura 38
 • Damski napęd Tuska 16 gru 2007, 22:00 Gabinet Donalda Tuska to najbardziej sfeminizowany rząd w historii Polski 40
 • Nasza wielka stabilizacja 16 gru 2007, 22:00 Polski okręt od 1989 r. płynie jednym kursem i zapewne w najbliższej przyszłości tak pozostanie 48
 • Wdzięczni niewdzięcznicy 16 gru 2007, 22:00 Radek Sikorski powinien dziękować Annie Fotydze, a Donald Tusk – Jarosławowi Kaczyńskiemu 52
 • Wojna mitologiczna 16 gru 2007, 22:00 Sposób, w jaki reagujemy na nazwiska Michnik, Wałęsa czy Macierewicz, określa naszą polityczną tożsamość 54
 • Cnota lustracji 16 gru 2007, 22:00 O prawdę i słowo „przepraszam” toczy się spór w polskim społeczeństwie i polskim Kościele 58
 • Honor gangstera 16 gru 2007, 22:00 Polscy mafiosi nie przestrzegają zasad, które sami wymyślili 60
 • Ryba po polsku - Prezenta na święta 16 gru 2007, 22:00 Z okazji Bożego Narodzenia Liga Ateistów i Wolnomyślicieli wyda orędzie dla niewierzących. Astronomowie europejscy sprawdzą, czy pierwsza gwiazdka nie jest jednak pięcioramienna. Nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ma dla Polaków miłą... 62
 • Giełda 16 gru 2007, 22:00 66
 • Szybcy 16 gru 2007, 22:00 Tempo rozwoju gospodarczego (w proc. PKB rocznie)Azerbejdżan imponujące tempo rozwoju zawdzięcza wzrostowi cen ropy. Wydobycie tego surowca stanowi 70 proc. produkcji kraju. Podobnie dzieje się w Gwinei Równikowej. Malediwy rozwijają się z... 66
 • Wielcy 16 gru 2007, 22:00 Produkt krajowy brutto na mieszkańca (w tys. USD)Luksemburg bogactwo zawdzięcza sektorowi bankowemu, Gwinea Równikowa – ropie naftowej, a Zjednoczone Emiraty Arabskie – i bankowości, i ropie. O ile jednak bogactwo Luksemburga i ZEA... 66
 • Turniej miast 16 gru 2007, 22:00 Najbogatsze metropolie świata według wielkości PKB (w mld USD)O jedną trzecią zmniejszy się do 2020 r. różnica między zamożnością dwóch najbogatszych dziś miast świata – Tokio i Nowego Jorku. Szósty obecnie Londyn wyprzedzi... 66
 • Demograficzny niewypał 16 gru 2007, 22:00 Liczba dzieci przypadających na kobietę 66
 • Pracowici 16 gru 2007, 22:00 Bezrobocie (w proc.)W kilku krajach, takich jak Monako czy Andora, bezrobocie nie istnieje. Ich mieszkańcy mogą znaleźć zatrudnienie po drugiej stronie ulicy – we Francji. Dużo gorzej mają mieszkańcy Nauru. Jeszcze ćwierć wieku temu... 66
 • Tani 16 gru 2007, 22:00 Inflacja (w proc.)Występująca w Vanuatu deflacja to wynik problemów tego kraju ze zbytem wyprodukowanych w nim towarów. Z kolei w Zimbabwe brak towarów na rynku spowodował, że inflacji nie da się wyliczyć, można ją jedynie oszacować na... 66
 • HOSSA 16 gru 2007, 22:00 Fiacik rokuProdukowany jedynie w Tychach nowy Fiat 500 został uznany za samochód roku 2007. Zainteresowanie następcą legendarnej „pięćsetki" produkowanej w latach 1957-1975 jest tak duże, że na zamówione auto trzeba czekać... 66
 • BESSA 16 gru 2007, 22:00 Domy w dółO 4,5 proc. spadły ceny domów w USA w trzecim kwartale 2007 roku, to największy spadek od 19 lat. Wcześniej zbankrutowało kilka instytucji udzielających pożyczek hipotecznych, a dziesiątki następnych zanotowały... 66
 • Duża bańka 16 gru 2007, 22:00 Jak długo pracują na milion dolarów 66
 • Polak w liczbach 16 gru 2007, 22:00 Na stu Polaków… 66
 • Mocni 16 gru 2007, 22:00 Największe gospodarki świata według globalnego PKB po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (w mld USD)Unia Europejska 130801. Stany Zjednoczone 130602. Chiny 102103. Japonia 42184. Indie 41645. Niemcy 26326. Wielka Brytania 19287. Francja... 66
 • Alfabet Hillary Clinton 16 gru 2007, 22:00 Co się dzieje, a co się dziać powinno w Ameryce i na świecie 70
 • Trylogia winiarska 16 gru 2007, 22:00 1. Mit w butelce, czyli jak francuscy winiarze walczą o życie 2. Rewolucja kalifornijska, czyli jak butelka wina za dwa dolary podbiła rynek 3. Winny napęd, czyli jak Chilijczycy stali się mistrzami w produkcji wina 78
 • Biedni bogacze 16 gru 2007, 22:00 Zmniejszanie się nierówności w globalnym podziale bogactwa to efekt niezwykłego wzrostu dochodów Chińczyków i Hindusów 84
 • Nasze drogie święta 16 gru 2007, 22:00 IV Indeks Krakusa „Wprost” 88
 • 2x2=4 Traktat o życzeniach 16 gru 2007, 22:00 Pobożne życzenia mają mało wspólnego z pobożnością, a dużo z nieznajomością realiów 91
 • Know-how 16 gru 2007, 22:00 92
 • Śpiew na wodzie 16 gru 2007, 22:00 Kolędnicy, pijcie dużo wody! – radzi prof. Joseph Spiegel, laryngolog z Thomas Jefferson University Hospital. Ta rada dotyczy zwłaszcza tych osób, które chcą śpiewać na zewnątrz. Suche i zimne powietrze wysusza gardło, nie pomaga... 92
 • Siła spisku 16 gru 2007, 22:00 Wirus HIV nie wydostał się z laboratorium, w którym pracowano nad nową bronią biologiczną. Za wypadkiem lady Diany nie kryją się tajne służby. Im usilniej jednak specjaliści o tym przekonują, tym więcej pojawia się zwolenników... 92
 • Demon Judasz 16 gru 2007, 22:00 Judasz był zaufanym uczniem Jezusa – przekonywał „National Geographic". Wywnioskowano to z odkrytego rok temu rękopisu „Ewangelii Judasza". Po ponownym przełożeniu dokumentu, okazuje się, że Judasz nie był... 92
 • Ptasia ludzka grypa 16 gru 2007, 22:00 Po śmierci z powodu ptasiej grypy 24-letniego Chińczyka chorobę tę wykryto u jego ojca. Czy wirus H5N1 zaczął się roznosić między ludźmi? Takie podejrzenia pojawiły się już wcześniej m.in. w Hongkongu i Wietnamie. WHO bada te... 92
 • Gitara samostrojka 16 gru 2007, 22:00 Gitara może się nastroić sama. Firma Gibson wyprodukowała gitary elektryczne, których struny w ciągu kilku sekund osiągają właściwy ton. Naciąg strun reguluje urządzenie sterowane przez komputer. Taki instrument przyda się nie tylko... 92
 • Choinka alzacka 16 gru 2007, 22:00 Tradycja przynoszenia choinek do domów i ozdabiania ich narodziła się w Alzacji w XVI wieku. Do Polski dotarła na przełomie XVIII i XIX. Choinka zastąpiła u nas podłaźniczkę – tradycyjną polską ozdobę świąteczną. Był to... 92
 • Człowiek z butli 16 gru 2007, 22:00 Naukowcy już wiedzą, jak ożywić dinozaury i wyhodować sztucznych ludzi 94
 • Kod umysłu 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z prof. Stevenem Pinkerem, psychologiem ewolucyjnym z Uniwersytetu Harvarda 100
 • Kosmici z amoniaku 16 gru 2007, 22:00 Na naszej planecie mogą się ukrywać organizmy przybyłe z innych rejonów Wszechświata 104
 • Spacerujące węgorze 16 gru 2007, 22:00 Niektóre ryby potrafią przeżyć bez wody nawet kilka miesięcy 108
 • Spisek na Bajkowego Króla 16 gru 2007, 22:00 Czy władca Bawarii Ludwik II został zamordowany? 110
 • Kryptonim „Watażka” 16 gru 2007, 22:00 Generał Władysław Anders był legendą z którą komuniści nie mogli dać sobie rady 114
 • Górna półka - Na tropie księdza 16 gru 2007, 22:00 Maciej UrbanowskiHistoryk literatury polskiej, krytyk literacki, współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika "Arcana"Licealista, pytany o „bohaterów w habitach", wymieni mnichów z „Monachomachii", ks. Robaka z... 118
 • Bez granic 16 gru 2007, 22:00 120
 • Rower dla Busha 16 gru 2007, 22:00 Politycy i głowy państw też mają święta. I też dostają prezenty. Ale co można ofiarować najpotężniejszemu człowiekowi na świecie? Prezenty dla George’a W. Busha nie są zbyt wyszukane i koncentrują się głównie wokół jego... 120
 • Prezenty George’a W. Busha 16 gru 2007, 22:00 Anders Fogh Rasmussen – premier Danii podarował biało-czerwony golf do jazdy na rowerze – na plecach widniał napis George W. Bush- Ferenc Gyurcsány – premier Węgier ofiarował buty do jazdy na rowerze marki Huszár- Nouri... 120
 • Wojny republikańskie 16 gru 2007, 22:00 Mitt Romney, mormon i kandydat na prezydenta USA, oskarżył swego republikańskiego rywala Michaela Huckabee o obrazę uczuć religijnych. Huckabee, baptysta, w czasie telewizyjnej debaty w stanie Iowa skrytykował mormonów za to, że wierzą,... 120
 • Różowa minister 16 gru 2007, 22:00 Rachida Dati, francuska minister sprawiedliwości, naraziła się prawnikom sesją zdjęciową dla magazynu „Paris Match". Dati wystąpiła w niej w różowej sukience Diora i wysokich szpilkach. Sesja zbiegła się w czasie z protestem... 120
 • Cytat tygodnia 16 gru 2007, 22:00 „Wyrażając gotowość kandydowania na prezydenta Rosji, zwracam się do niego z prośbą, aby wyraził wstępną zgodę na objęcie funkcji szefa rządu po wybraniu nowego prezydenta naszego kraju"Dmitrij Miedwiediew, pierwszy... 120
 • Supermocarstwo Europa 16 gru 2007, 22:00 Unia Europejska nie może pomylić popularności z potęgą 122
 • Wzloty i upadki 2007 16 gru 2007, 22:00 Sarkozy najwięcej zyskał, Bush najwięcej stracił 126
 • Wampiry Putina 16 gru 2007, 22:00 Władimir Putin obdarzył władzą głównie byłych pracowników "organów siłowych". 6 tysięcy "czekistów" zajęło wpływowe pozycje w państwie 132
 • Nowy niebezpieczny świat 16 gru 2007, 22:00 Realistyczny pokój można osiągnąć tylko siłą 136
 • Polska mnie interesuje 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Haraldem Schmidtem, telewizyjnym showmanem 140
 • Pasaż 16 gru 2007, 22:00 142
 • Amerykańskie polskie święta 16 gru 2007, 22:00 Polacy coraz bardziej upodabniają się do Amerykanów. Na Boże Narodzenie nie tylko ubierają choinkę, ale dekorują cały dom – wieszają girlandy, stroiki i zmieniają firanki na bardziej „gwiazdkowe". Zdarza się, że nawet... 142
 • Renifer stołowy 16 gru 2007, 22:00 Projektanci manufaktury Goebel wychodzą z założenia, że na świątecznym stole nie można postawić zwykłej solniczki. Ich propozycja to porcelanowa solniczka renifer ze złotym porożem. Naczynie może równie dobrze służyć jako... 142
 • Wigilia kompletna 16 gru 2007, 22:00 Projektanci marki Habitat stworzyli kompletną kolekcję gwiazdkową. Znajdziemy w niej wszystko, co potrzebne, by stworzyć w domu świąteczny nastrój: ozdoby choinkowe, świeczniki (np. czerwony Lab), stroik na drzwi Meribel, drzewka... 142
 • Bombka eksportowa 16 gru 2007, 22:00 Polskie bombki cieszą się ogromną popularnością na świecie. Zwłaszcza w USA, gdzie kupuje się je nie tylko z okazji Bożego Narodzenia. Fascynację polskimi bombkami łatwo zrozumieć, oglądając ofertę warszawskiego sklepu Bombkarnia.... 142
 • Na siano 16 gru 2007, 22:00 Pod obrusem musi być siano, ale jaki ma być sam obrus? Sklep internetowy Wdobrymstylu.pl proponuje na gwiazdkę obrusy Andropol z typowo bożonarodzeniowym wzorem. Zaprojektowali je młodzi polscy designerzy z grupy projektowej Ebba, którzy... 142
 • Gwiazdka z Versace 16 gru 2007, 22:00 Versace Christmas to świąteczna kolekcja porcelany, ozdobiona wzorem zaprojektowanym przez twórcę słynnego domu mody, nieżyjącego już Gianniego Versace. Złoto-karminowe naczynia powinny ucieszyć fanów marki, a są wśród nich takie... 142
 • Zgoda klas 16 gru 2007, 22:00 Maciej Popowicz, twórca portalu nasza-klasa.pl, otrzymał tytuł Człowieka Roku polskiego internetu 2007. Ta pierwsza jego inwestycja biznesowa wymagała zaledwie 200 zł 146
 • Laser 16 gru 2007, 22:00 150
 • Krótko po Wolsku - Małżeństwo humanistyczne 16 gru 2007, 22:00 Liczne media w entuzjastycznym tonie doniosły o pierwszym w Polsce małżeństwie humanistycznym. Zrazu podejrzewałem literówkę i przestraszyłem się, że być może pani prezydent Warszawy pobłogosławiła małżeństwo... 150
 • 25 lat pędzlem Olbińskiego 16 gru 2007, 22:00 Kalendarz „Wprost"Koniec komunizmu, inwazja telefonów komórkowych, powstanie tanich linii lotniczych, wynalezienie viagry. To tylko kilka z najważniejszych przemian politycznych i cywilizacyjnych minionego ćwierćwiecza, którymi... 150
 • Cytroneta na plaży 16 gru 2007, 22:00 FotografiaNajpierw był Zbigniew Kosycarz, niestrudzony kronikarz życia na Pomorzu. Kontynuatorem pracy nieżyjącego już ojca jest uznany fotograf Maciej Kosycarz. Kiedy w zeszłym roku odbyła się prezentacja pierwszej części albumu... 150
 • Dziesiątka na piątkę 16 gru 2007, 22:00 Najważniejsze wydarzenia kulturalne roku 2007 154
 • Nie kręcę współczesnych historii 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Angiem Lee, zdobywcą Oscarów za filmy „Przyczajony tygrys, ukryty smok” i „Tajemnica Brokeback Mountain” 160
 • Świąteczny kanał 16 gru 2007, 22:00 Dlaczego Polacy tak lubią oglądać telewizję w Boże Narodzenie 162
 • Kalendarz Sawki 16 gru 2007, 22:00 164
 • Wencel gordyjski - Dzień króliczka 16 gru 2007, 22:00 Zwierzęta są przerażone akcją „Lepiej nago niż w futrze” 166
 • Ueorgan Cudów - Kolęda obywatelska w wykonaniu grupy kolędniczej w składzie: ob. Klawe i ob. Paulukiewicz 16 gru 2007, 22:00 Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie Wesoła nowina Że Tusk z Schetyną, że Tusk z Schetyną Rządzić rozpoczyna PO nadchodzi - nas oswobodzi Media w to grają, chórem witają Elity śpiewają, niektórzy klękają Cuda, cuda ogłaszają 168
 • Skibą w mur - Ostatnia nadzieja satyry 16 gru 2007, 22:00 Rzadko się zdarza, by żona tak znanego polityka zrobiła sobie z niego kotylion na kapeluszu 170

ZKDP - Nakład kontrolowany