Narodowy Bank Tuska

Narodowy Bank Tuska

Premier próbuje ubezwłasnowolnić władze NBP
Dwa miesiące Narodowy Bank Polski funkcjonuje bez jednego z dwóch wiceprezesów. I to mimo że jest to wbrew ustawie o banku centralnym. Premier Donald Tusk wstrzymuje się bowiem z kontrasygnatą dla zgłoszonej przez prezesa NBP Sławomira Skrzypka i zaakceptowanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego kandydatury prof. Witolda Kozińskiego. „Zaakceptujemy kogokolwiek, ale nie Kozińskiego" – takie sugestie, według informacji „Wprost”, płyną do prezesa NBP z otoczenia premiera. Skrzypek spotkał się z Tuskiem i usłyszał twardy sprzeciw wobec wspomnianej kandydatury, ale bez wskazania konkretnych powodów.Tusk obstruktor
Premier gra va banque, bo przepisy zobowiązują go do niezwłocznego kontrasygnowania aktu powołania wiceprezesa NBP. Stawką w tej grze jest ubezwłasnowolnienie władz banku centralnego, które są solą w oku koalicji PO-PSL, traktującej je jako „pisowskie". Dla osiągnięcia tego celu Tusk, który w poprzednich latach wielokrotnie publicznie bronił NBP i Rady Polityki Pieniężnej przed zakusami rządu SLD, posłów PSL, LRP i Samoobrony lub rządu PiS, teraz sam paraliżuje pracę banku centralnego. I to w sytuacji, gdy – wobec kryzysu finansowego na świecie i rosnącej inflacji w Polsce – na NBP ciąży większa niż zwykle odpowiedzialność. – Gdybym uległ presji i zmienił swojego kandydata na wiceprezesa NBP, stworzyłbym niebezpieczny precedens, że rząd ma wpływ na obsadę władz banku centralnego. Oznaczałoby to częściowe ograniczenie niezależności NBP, a tym samym złamanie ustawy o banku centralnym, a także m.in. traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską. Dlatego nie zamierzam wycofywać kandydatury prof. Kozińskiego – mówi „Wprost” Sławomir Skrzypek, prezes NBP.
„Naprawdę jestem fanatycznym zwolennikiem niezależności NBP od władzy wykonawczej" – przekonywał premier Donald Tusk w marcu 2008 r. w wywiadzie dla radia Tok FM. Trudno pogodzić tę deklarację z faktami, które świadczą o tym, że premier jest zwolennikiem niezależności banku centralnego, pod warunkiem że na jego czele nie stoi Sławomir Skrzypek, wybrany rok temu głosami koalicji PiS‑Smoobrona-LPR.
Kryzys w NBP trwa od stycznia 2008 r., gdy rezygnację złożyło dwóch wiceprezesów – Krzysztof Rybiński i Jerzy Pruski. Pierwszy otrzymał atrakcyjną ofertę z sektora prywatnego, drugi zaś zarzucił Skrzypkowi, że ograniczył mu zakres władzy w banku, łamiąc ustawę o NBP. Pruskiego poparła większość członków RPP, którzy posunęli się do tego, że gdy pierwsze ekspertyzy prawne, których zażądali, okazały się korzystne dla Skrzypka, zamówili poza przewidzianym trybem dodatkowe, tym razem „słuszne". Jak ujawnił „Wprost”, zażądali oni nawet od NBP pieniędzy na pokrycie kosztów przygotowania tych opinii.
Mimo że obaj wiceprezesi byli z sobą skonfliktowani i odeszli z zupełnie innych powodów, a Rybiński otwarcie poparł zarząd banku centralnego w sporze z Pruskim, politycy PO uparcie łączą do dziś obie sprawy, przedstawiając je jako generalny rokosz przeciwko niekompetentnemu prezesowi z nadania PiS. „Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, a przynajmniej nie chcemy o tym publicznie mówić, jakie były powody równoczesnej dymisji dwóch wiceprezesów" – stwierdził we wspomnianym wywiadzie premier Tusk.
Już publiczne wsparcie przez rządzących zarzutów Pruskiego i bezprecedensowego wmieszania się w konflikt RPP czy dywagacje o możliwości postawienia Skrzypka przed Trybunałem Stanu i tym samym zdjęcia go ze stanowiska były równoznaczne z próbą wywalczenia dla rządu roli arbitra w wewnętrznym konflikcie w banku centralnym. Notabene sprawca zamieszania Jerzy Pruski, który dał PO wygodny pretekst do ataku na Skrzypka, może dziś liczyć na „nagrodę": jest najważniejszym kandydatem na prezesa kontrolowanego przez skarb państwa PKO BP.
Widać jednak, że sprawa rokoszu Pruskiego i rady nie dała dotychczas wystarczająco mocnych podstaw do pozbycia się Skrzypka. Premier uciekł się więc do obstrukcji.

Wojna pozycyjna
Poprzednich wiceprezesów NBP prezydent formalnie odwołał dopiero w drugiej połowie lutego, bo premier zwlekał ze swoim podpisem pod tymi decyzjami. – Premier Donald Tusk na niezwłoczne kontrasygnowanie odwołania wiceprezesa Rybińskiego potrzebował 42 dni, wiceprezesa Pruskiego – 30 dni. Zgodnie z ekspertyzami prawnymi posiadanymi przez NBP stanowiło to naruszenie ustawy o NBP – mówi Sławomir Skrzypek. W ich miejsce prezes NBP zaproponował Piotra Wiesiołka (na pierwszego wiceprezesa) i prof. Witolda Kozińskiego (na drugiego wiceprezesa). Koziński do dziś czeka na powołanie, gdyż premier odmawia kontrasygnaty pod tą decyzją, co zdarza się po raz pierwszy.
Jak wytłumaczyć, że premier zgodził się na powołanie Wiesiołka, znajomego Skrzypka z czasów działalności opozycyjnej w PRL, od dawna związanego z rynkiem finansowym, a zablokował powołanie prof. Kozińskiego, bardziej znanego i cenionego fachowca (m.in. wiele lat przepracował w NBP, w tym jako doradca prezesa), byłego członka PZPR, kojarzonego potem z lewicą, którego zgłoszenie przez Skrzypka było dla wielu zaskoczeniem (z powodu przeszłości kandydata początkowo obiekcje miał prezydent)? Tusk wysuwa enigmatyczne zastrzeżenia wobec Kozińskiego, mówiąc, że w publicznych wypowiedziach zbyt lekko traktował on możliwość interwencji NBP na rynku walutowym w celu osłabienia złotego. Kancelaria premiera ucieka przed oficjalnym wskazaniem konkretnych powodów odwlekania kontrasygnaty. – Nie mogę poważnie traktować zarzutów wobec prof. Kozińskiego. Jego nominacja nie oznacza, że NBP zacznie interweniować na rynku walutowym. Tym niemniej, obserwując obecną sytuację na rynkach finansowych i nadzwyczajne działania innych banków centralnych, zawsze dobrze jest mieć „na pokładzie" specjalistę w tym zakresie – twierdzi Skrzypek.
Według prawników, przepisy nie dają premierowi prawa do merytorycznej oceny kandydata. Premier nie może też odmówić podpisu bez żadnego uzasadnienia. Termin na jego kontrasygnatę, który można by uznać za „niezwłoczny", dawno upłynął. Trwa więc pat.
Mamy kuriozalną sytuację. Skrzypek de facto ma, co chciał. Wiesiołek jest pierwszym wiceprezesem NBP. Koziński i tak jest doradcą prezesa NBP. Mimo to premier bez wyraźnej przyczyny nie chce powołać tego ostatniego na wiceprezesa NBP i domaga się innego kandydata – jakiegokolwiek. Trudno nie dostrzec, że obstrukcja Tuska to czysto polityczna gra o upokorzenie szefa banku centralnego.

Biznes na zapleczu
Niezależnie od tego, jak można oceniać Skrzypka, tocząc z nim podjazdową wojnę, Donald Tusk sprzeniewierza się idei obrony niezależności banku centralnego i jego władz. Skrzypek nie będzie prezesem NBP dożywotnio. Obecny precedens da natomiast rządom pretekst do podobnych ingerencji w przyszłości. Zaskakujące jest, jakim poparciem ta polityczna akcja cieszy się wśród osób z sektora bankowego czy mediów, wcześniej chóralnie potępiających polityków Samoobrony czy Unii Pracy, którzy powtarzali, że „Balcerowicz musi odejść".
Niewykluczone, że Skrzypek jest dla wielu osób niewygodny nie tylko z racji politycznego rodowodu. Za prezesury Hanny Gronkiewicz-Waltz i Leszka Balcerowicza, czyli w latach 1992-2007, w NBP karty rozdawało z grubsza to samo środowisko. Pojawienie się outsidera i zapoczątkowane przez niego zmiany organizacyjne siłą rzeczy wywróciły dotychczasowe układy towarzyskie. I nie tylko takie. Obserwator zewnętrzny może sądzić, że w grę wchodzą wyłącznie spory polityków lub ambicjonalne przepychanki ekonomistów, ale gdzieś na zapleczu banku centralnego rozgrywane są też bardziej wymierne finansowo interesy.
Weźmy na przykład sprawę bydgoskiej spółki Bazy i Systemy Bankowe (BSB), w 100 proc. należącej do NBP, zajmującej się usługami i doradztwem informatycznym dla sektora bankowego. Kiedyś miała ona pewny portfel zleceń i była rentowna. Ale od końca 2004 r. pojawił się w niej desant kilkudziesięciu byłych pracowników dawnego ComputerLandu. Nagle w firmie skokowo wzrosły wynagrodzenia, wydatki na drogie szkolenia (w Madrycie, Las Vegas itp.), wydatki reprezentacyjne, liczba służbowych aut (z kilku do ponad 50), a przede wszystkim wydatki na usługi zewnętrzne. Wybrani pracownicy dostali umowy z półrocznym okresem wypowiedzenia i gwarancją odpraw na poziomie półrocznych zarobków. I w 2006 r. firma zanotowała pierwszą w historii stratę – 3 mln zł. W kolejnych latach straty dochodziły już do 10 mln zł. Krótko mówiąc, wartość firmy radykalnie spadła. Nadzór właścicielski nad BSB sprawował Departament Operacyjno-Rachunkowy NBP, podległy wtedy wiceprezesowi Jerzemu Pruskiemu.
Tak się składa, że w 2005 r. władze banku centralnego podjęły decyzję o rozpoczęciu prywatyzacji BSB. Rok później grupa dyrektorów i pracowników tej firmy założyła spółkę SPV-BSB, która zgłosiła chęć jej przejęcia. W grudniu 2006 r., w końcowych dniach prezesury Leszka Balcerowicza, NBP podjął decyzję o sprzedaży SPV-BSB udziałów w BSB wartych około 30 mln zł. Ale finalizacja procesu prywatyzacji wypadła za rządów PiS. W 2007 r. Wojciech Jasiński, ówczesny minister skarbu, nie wydał zgody na tę transakcję. We wrześniu 2007 r. wymieniono zarząd BSB, a Skrzypek zapowiada, że być może sprywatyzuje teraz tę spółkę poprzez giełdę. W ilu większych i mniejszych tego typu interesach nowe władze NBP nadepnęły komuś na odcisk?

Zabawy z bronią
Działania podważające pozycję władz NBP następują w złym momencie. Już konflikt z Jerzym Pruskim i Radą Polityki Pieniężnej poważnie nadszarpnął ich autorytet, w jakimś stopniu osłabiając możliwość oddziaływania na rynek finansowy, i to przy coraz wyższej inflacji. Stopień niezależności naszego banku centralnego to również jeden z elementów branych pod uwagę przez inwestorów zagranicznych, decydujących o ulokowaniu pieniędzy w Polsce. Sprawa już zyskała niepotrzebny nam rozgłos w Europie, a może być gorzej, bo o wsparcie w sporze z rządem Sławomir Skrzypek zwrócił się do Jeana-Claude’a Tricheta, prezesa Europejskiego Banku Centralnego.
Zwlekanie przez premiera Tuska z powołaniem nowego wiceprezesa dodatkowo utrudnia też bieżącą pracę zarządu NBP, bo oznacza, że obowiązki związane z wakującym stanowiskiem musiał wziąć na siebie prezes. Co więcej, prof. Koziński miał odpowiadać za bezpieczeństwo systemu finansowego, czyli rzecz priorytetową w sytuacji obecnego kryzysu systemu bankowego w Stanach Zjednoczonych. Rząd walczy z zarządem NBP o leżak na plaży, podczas gdy na horyzoncie zbierają się fale tsunami. 

Okładka tygodnika WPROST: 16/2008
Więcej możesz przeczytać w 16/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 3
 • spirit IP
  Bazy i Systemy Bankowe to farsa... nowa ekipa to dopiero jest sprawa dla prokuratury. Wyrzucanie pracowników tak naprawdę nie wiadomo za co, przekupstwo podwyżkami Związki Zawodowe Solidarność (aby się nie wtrącały), decyzje podejmowane w 2008 r., która po ujawnieniu śmiało mogłyby posłużyć jako dowody w działaniu na szkodę firmy... Kilku przekupionych pracowników (np: Łącki, itp.) zrobi wszystko - aby dostać jeszcze jedną pensję - bez względu na skutki... Żadnego planu na przyszłość - ŻENUJĄCE!
  • emir IP
   to nie jest sprzeciw ConDonka , to objaw choroby umyslowej tego pana. Adolf Hitler jak pamietacie mial takie same objawy niejednokrotnie , bez przesady to jest chory czlowiek i nalezy dla dobra nas wszystkich oebrac mu wladze!!!
   • fritz IP
    A co na to Balcerowicz... przeciez powinien juz ryczec jak zabijany wol.. a on milczy!

    Spis treści tygodnika Wprost nr 16/2008 (1321)

    • Na stronie - Rambo Doda 13 kwi 2008, 22:00 Dorota Rabczewska okazała się lepsza od Moniki Olejnik 3
    • Skaner 13 kwi 2008, 22:00 8
    • Dutkiewicz za Kaczyńskiego 13 kwi 2008, 22:00 SondażAż jedna czwarta Polaków rozważyłaby poparcie Rafała Dutkiewicza, gdyby obecny prezydent Wrocławia wystartował w wyborach na prezydenta RP – wynika z sondażu Pentora na zlecenie „Wprost". Mniejszym poparciem... 8
    • Ćwiczebna inwigilacja szefów cba i abw 13 kwi 2008, 22:00 PolicjaŚledzili szefa CBA Mariusza Kamińskiego oraz szefa ABW Bogdana Święczkowskiego, ale byli przekonani, że uczestniczą w ćwiczeniach. Tak wynika z ustaleń „Wprost" w sprawie inwigilacji szefów CBA i ABW przez policję. O... 8
    • Chińska ambasada naciskała na polski Sejm 13 kwi 2008, 22:00 TybetAmbasada Chin chciała na początku 2008 roku zablokować powstanie w Sejmie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Tybetu. A później próbowała ingerować w jego prace– dowiedział się „Wprost". – Na to, by zespół nie... 8
    • Sinéad O’Connor w Gdyni 13 kwi 2008, 22:00 KoncertIrlandzka wokalistka Sinéad O’Connor 26 lipca wystąpi w Polsce – na Globaltica World Culture Festival w Gdyni – dowiedział się „Wprost". – Zaprosiliśmy ją, bo to gwiazda światowego formatu i... 8
    • Córka Leppera u ministra sprawiedliwości 13 kwi 2008, 22:00 KadryCórka Andrzeja Leppera robi aplikację radcowską pod opieką Andrzeja Kalwasa – ustalił „Wprost". Kalwas był ministrem sprawiedliwości w rządzie Marka Belki. Małgorzata Lepper, absolwentka prawa na Uniwersytecie... 8
    • „Wprost" liderem 13 kwi 2008, 22:00 MediaW lutym 2008 r. „Wprost" był najczęściej cytowanym tygodnikiem opinii i czwartym medium pod tym względem w Polsce – wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Na nasze publikacje powoływano się 400 razy –... 8
    • Elton John poparł Hillary 13 kwi 2008, 22:00 WyboryElton John włączył się w kampanię prezydencką Hillary Clinton. Brytyjski muzyk był gwiazdą zorganizowanego w ubiegłym tygodniu w nowojorskiej Radio City Music Hall koncertu poparcia dla Hillary. W czasie koncertu Elton przyznał,... 8
    • SLD chce reperować Polskę 13 kwi 2008, 22:00 LewicaNiemal dwa lata ma zająć specjalnemu zespołowi powołanemu przez szefa SLD Wojciecha Olejniczaka opracowanie programu naprawy Polski. Jego pracami kieruje prof. Janusz Reykowski, były przewodniczący zespołu ds. reform politycznych... 8
    • Pulitzer dla Dylana 13 kwi 2008, 22:00 USABob Dylan jako pierwszy w historii rockman otrzymał w ubiegłym tygodniu Pulitzera. To najbardziej prestiżowa amerykańska nagroda literacka przyznawana dziennikarzom, twórcom literatury, dramatu i muzyki. Jury nagrody chciało docenić w... 8
    • Dossier 13 kwi 2008, 22:00 „Ludzie prędzej czy później zrozumieją, w czym dzieło, i wyrzucą tę czarownicę" Lech Wałęsa w radiu TOK FM o przyszłości ojca Rydzyka w Radiu Maryja„Pan prałat jest już starszą osobą i nie zawsze ma dobre... 8
    • PYTANIA NIEPOLITYCZNE- Pomylono mnie z prezydentem Kaczyńskim 13 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z Ryszardem Czarneckim, europosłem i reportażystą amatorem 8
    • Ludzie 13 kwi 2008, 22:00 Kochanowski ignoruje WielgusaJanusz Kochanowski nie wysłał swojego zastępcy na jedną z konferencji naukowych na KUL. To protest rzecznika praw obywatelskich przeciw nagrodzie Towarzystwa Naukowego KUL dla abp. Stanisława Wielgusa. Jak... 8
    • Z celi do kariery 13 kwi 2008, 22:00 Show-biznes„Do aresztu śledczego wsadził mnie miejscowy boss. Nie mogłem patrzeć, jak znęcał się nad 18-letnim chłopcem. Bił go, aż chłopak upadł. Potem go skopał i stanął mu butem na twarzy. To wyprowadziło mnie z... 8
    • Sawka czatuje 13 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
    • Zapytaj Wprost - Jan Rokita 13 kwi 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Jan Rokita. 14
    • Poczta 13 kwi 2008, 22:00 Złodzieje skarbu Wzwiązku z poruszeniem przez autora artykułu „Złodzieje skarbu" (nr 13) sprawy zabużan chciałbym poinformować, że niektórzy z nich, czując się nieusatysfakcjonowani działaniami władz państwowych, zgodnie... 16
    • Playback 13 kwi 2008, 22:00 16
    • Wprost przeciwnie - Mowa do pingwinów na Antarktydzie 13 kwi 2008, 22:00 Gdyby nie PiS, rząd musiałby się podać do dymisji 18
    • Fotoplastykon 13 kwi 2008, 22:00 19
    • Z życia koalicji 13 kwi 2008, 22:00 Nadworną pieśniarkę premiera, pannę Dodę Elektrodę, spotkał despekt. Pewien warszawski deweloper, kiedy dowiedział się, kto zacz, nie chciał jej sprzedać mieszkania, bo to porządny dom i porządna okolica. No cóż, deweloper już w... 20
    • Z życia opozycji 13 kwi 2008, 22:00 Jarosław Kaczyński spotkał się z samorządowcami i podczas tego spotkania zagrzmiał, że PO upartyjnia samorządy. Gdybyśmy nie wiedzieli, że tako rzecze Kaczor, pomyślelibyśmy, że to Mazowiecki albo Wielowieyski, bo to labiedzenie... 21
    • Kto zabija państwo 13 kwi 2008, 22:00 Krzysztof Olewnik zginął, bo jego rodzina nie chciała się podporządkować mafijnemu układowi z Mazowsza. 22
    • Bezradność zaskórniaków 13 kwi 2008, 22:00 Nie trzeba należeć do układu, by nie być w stanie z nim walczyć. Wystarczy mieć coś na sumieniu. 30
    • Ostatnia szansa prezydenta 13 kwi 2008, 22:00 Kancelaria prezydenta chce upublicznić raport o stanie zdrowia prezydenta 32
    • Zombi z WSI 13 kwi 2008, 22:00 Ludzie dawnych wojskowych tajnych służb manipulują mediami 34
    • Komandosi z Brukseli 13 kwi 2008, 22:00 Lobbyści uciekli z Warszawy do stolicy UE 38
    • Podwójny generał - abp Sławoj Leszek Głódź 13 kwi 2008, 22:00 Był 1 kwietnia 2008 r. W Gdańsku trwała dyskusja na temat przyszłości Kościoła. – Wiem, kto zostanie następcą metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego. To biskup warszawsko--praski Sławoj Leszek Głódź! –... 40
    • Wprost z blogu 13 kwi 2008, 22:00 Ameryka bez wizjiJakub Osina; www.usa2008.blox.plCzym tak naprawdę różni się dwoje kandydatów do nominacji demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich? Niczym – o ich porażce lub zwycięstwie nie zdecydują kwestie programowe,... 42
    • Ciemność w Szczecinie 13 kwi 2008, 22:00 Mamy najbardziej awaryjną sieć energetyczną w Europie 44
    • Kłamstwo edukacyjne 13 kwi 2008, 22:00 Im bardziej reformujemy edukację, tym jest ona w gorszym stanie 48
    • Trójka bez sternika 13 kwi 2008, 22:00 52
    • Odkupienie Blidy 13 kwi 2008, 22:00 Człowiek honoru strzelała do siebie, gdy był winny 52
    • Baryłka bez dna 13 kwi 2008, 22:00 Ropa będzie drożeć, dopóki Fed będzie ratował świat finansowy drukując dolary 52
    • Mosty porozumienia 13 kwi 2008, 22:00 Antysemityzm w Polsce to patologia i powód do wstydu - przyznała premier Tusk 52
    • Ryba po polsku - Kordon parlamentarny 13 kwi 2008, 22:00 Optymalne byłoby niewpuszczanie do Sejmu posłów 53
    • Giełda 13 kwi 2008, 22:00 54
    • Polacy chcą wyższych podatków 13 kwi 2008, 22:00 Aż 85 proc. Polaków chce reformy systemu podatkowego – wynika z badań CBOS. Nasze wyobrażenie o tym, jak powinny wyglądać podatki, jest jednak odmienne od tego, co zapowiada rząd Donalda Tuska. Dwie trzecie badanych uważa, że... 54
    • Zysk w dżungli 13 kwi 2008, 22:00 Chcesz zarabiać i jednocześnie pomagać środowisku? Zainwestuj w Canopy Capital. Ten brytyjski fundusz kupił w 2007 r. kawałek lasu tropikalnego Iwokrama w Gujanie i dziś płaci za jego zachowanie. W zamian w przyszłości będzie miał... 54
    • Największy bank 13 kwi 2008, 22:00 Brytyjski bank HSBC Holdings znalazł się na pierwszym miejscu tegorocznej listy 2000 największych firm świata amerykańskiego „Forbesa". Twórcy rankingu wzięli pod uwagę wyniki sprzedaży, zyski, aktywa i wartość rynkową... 54
    • Inflacja grozi konfliktami 13 kwi 2008, 22:00 Czy inflacja zagrozi pokojowi na świecie? John Holmes, zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych, ostrzegł, że wzrost cen żywności może doprowadzić do niepokojów i destabilizacji na całym świecie. Do zamieszek doszło już w... 54
    • Żona na etacie 13 kwi 2008, 22:00 Siedemnaście godzin pracy w domu tygodniowo oznacza małżeństwo dla przeciętnej Amerykanki – wyliczyli naukowcy z University of Michigan. Niezamężne panie spędzają na pracach w domu tylko 10 godzin tygodniowo. Pocieszeniem dla... 54
    • Pałac w bloku 13 kwi 2008, 22:00 Moskwa to miasto o najbardziej absurdalnych cenach mieszkań na świecie. Metr kwadratowy kosztuje tam prawie pięć razy więcej niż w Berlinie, podczas gdy PKB na mieszkańca w Rosji jest dwa i pół razy mniejsze niż w Niemczech. Za... 54
    • Narodowy Bank Tuska 13 kwi 2008, 22:00 Premier próbuje ubezwłasnowolnić władze NBP 58
    • Nowoczesny jak Polak 13 kwi 2008, 22:00 Dogoniliśmy Czechów – prymusów epoki socjalizmu 60
    • Ekonomisie 13 kwi 2008, 22:00 Dlaczego polscy ekonomiści nie liczą się na świecie 64
    • Król Wall Street 13 kwi 2008, 22:00 Jamie Dimon uratował amerykański system finansowy 68
    • 2x2=4 - Świat w autobusie 13 kwi 2008, 22:00 W szkołach za mało jest wiedzy o realiach, a za duży nacisk kładzie się na rozmaite klasyfikacje 70
    • Know-How 13 kwi 2008, 22:00   72
    • Ptaki na diecie 13 kwi 2008, 22:00 Ptaki wiedzą, co dobre dla zdrowia. Pokrzewki czarnołbiste, pospolite w Europie leśne ptaki żywiące się owadami i owocami, potrafią wybierać te maliny, jeżyny czy porzeczki, które są najbogatsze w antyoksydanty. Związki te gwarantują... 72
    • Zapach geja 13 kwi 2008, 22:00 Homoseksualiści rozpoznają się po zapachu – dowodzi Charles Wysocki, genetyk z University of Pennsylvania. Badani przez niego geje i lesbijki za najatrakcyjniejszy uważali zapach potu homoseksualnych osób tej samej płci. Uczeni ze... 72
    • Alzheimer w brzuchu 13 kwi 2008, 22:00 Im większy mamy brzuch, tym bardziej zagraża nam demencja – dowodzą uczeni z Kaiser Permanente w Oakland. Dotyczy to przede wszystkim osób w średnim wieku. Czterdziestolatki, które nie miały nadwagi, ale ich tkanka tłuszczowa była... 72
    • Seks z ośmiornicą 13 kwi 2008, 22:00 Wbrew powszechnym poglądom nie są nieromantycznymi samotnicami, których obyczaje godowe sprowadzają się do aktu kopulacji. Ośmiornice mają bogaty repertuar zachowań seksualnych. Ośmioramienne pary flirtują i obejmują się czule, a... 72
    • Zbrodnie matczynej miłości 13 kwi 2008, 22:00 Niektóre matki tak bardzo boją się o zdrowie swego dziecka, że unikają kontaktu ze służbą zdrowia. Niebezpieczniejszy  jest  coraz powszechniejszy  przeniesiony  zespół  Münch-hausena. ... 72
    • Placebo z supermarketu 13 kwi 2008, 22:00 Oszustwo stało się dźwignią handlu 74
    • Rządzić powinny kobiety 13 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z Desmondem Morrisem, zoologiem, autorem bestsellerowej książki „Naga małpa” 80
    • Kod wielkiego mistrza 13 kwi 2008, 22:00 Co nam mówią szczątki krzyżackich przywódców odnalezione w katedrze w Kwidzynie 84
    • Pierwsze powstanie warszawskie 13 kwi 2008, 22:00 W 1943 r. Polacy wspierali Żydów, a w 1944 r. – Żydzi Polaków 88
    • Bez granic 13 kwi 2008, 22:00 92
    • Wolniej na autostradach 13 kwi 2008, 22:00 Niemcy po raz pierwszy wprowadzili limit prędkości na autostradach. Ograniczenie do 120 km/h na wszystkich odcinkach autostrad w ubiegłym tygodniu zarządziły władze landu Brema. Reinhard Loske, minister środowiska landu, tłumaczył tę... 92
    • Islandia rozrywkowa 13 kwi 2008, 22:00 Islandia to kraj, w którym wydatki na kulturę, rozrywkę i rekreację są najwyższe na świecie (w stosunku do PKB). Według badań przygotowanych dla OECD, na te cele przeznacza się aż 10 proc. PKB. Ponad połowę wydatków na rozrywki... 92
    • KOMENTARZ - Pejzaż z meczetem 13 kwi 2008, 22:00 Fabrizio Tassinarianalityk z Centrum Studiów nad Polityką Europejską w BrukseliW ciągu kilkunastu najbliższych lat liczba muzułmańskich imigrantów w Brukseli przewyższy liczbę niemuzułmanów. Dane te powinny uświadomić unii, że czas... 92
    • Prawdziwy rząd Europy 13 kwi 2008, 22:00 Dyktatorzy Unii Europejskiej stanowią monolit nie do przebicia 94
    • Religia Kremla 13 kwi 2008, 22:00 Prawosławie zastąpiło marksizm jako państwowa ideologia rosyjskiego imperium 98
    • Układ moskiewski 13 kwi 2008, 22:00 Mitem jest przekonanie, że Niemcy i Francuzi myślą w kategoriach ponadnarodowych 100
    • Jesteśmy stąd 13 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z Szymonem Peresem, prezydentem Izraela 102
    • Porwanie Europy - Pobojowisko brukselskie 13 kwi 2008, 22:00 Unia nie chce się rozszerzać ze względu na coraz silniejsze sprzeczności interesów między państwami 104
    • Pasaż 13 kwi 2008, 22:00 106
    • Wzmacniacze sił 13 kwi 2008, 22:00 Madonna, poza „pakowaniem" na siłowni, zażywa ruchu na świeżym powietrzu. Nabiera sił przed trasą koncertową promującą album „Hard Candy". Przedstawiamy nowości, które pozwolą się wzmocnić nie tylko królowej popu. 106
    • Jacht na medal 13 kwi 2008, 22:00 Angelina Jolie i Brad Pitt chętnie spędzają czas na swoim wielkim jachcie. W krótszy rejs mogliby popłynąć jachtem polskiej firmy Galeon, który potrafi przetrwać najsilniejsze huragany. Galeon 260 Cruiser, choć nie jest kolosem, ma... 106
    • Komfort bez szwów 13 kwi 2008, 22:00 Katie Holmes wzięła udział w nowojorskim maratonie, ale lubi biegać także mniej wyczynowo. Przydadzą się jej buty Reeboka Smoothfit HexRide – pierwsze na świecie bez szwów, całkowicie gładkie wewnątrz i na zewnątrz. Ich podeszwa... 106
    • Ładowarka w kołnierzu 13 kwi 2008, 22:00 Matthew McConaughey uwielbia sport na świeżym powietrzu. Podczas ćwiczeń aktor słucha muzyki z iPoda. Żeby urządzenie nie rozładowało się w czasie treningu, dom mody Zegna zaprojektował kurtkę Solar JKT. Doładowuje ona iPoda,... 106
    • Trener komórkowy 13 kwi 2008, 22:00 Firmy Adidas i Samsung stworzyły telefon komórkowy miCoach, który jest elektronicznym trenerem osobistym. Podczas ćwiczeń komórka mierzy czas, tętno, dystans, prędkość i spalone kalorie. Potrafi zanalizować te dane oraz dostosować plan... 106
    • Rower od NASA 13 kwi 2008, 22:00 Firma Dahon California to największy producent rowerów składanych. Jej jednoślady zaprojektował dr David Hon, fizyk, który pracował dla NASA. Pierwszy składak skonstruował w związku z kryzysem paliwowym w USA. Z okazji 25-lecia firmy... 106
    • Laser 13 kwi 2008, 22:00 110
    • Wydarzenie tygodnia: 65. rocznica powstania w getcie warszawskim 13 kwi 2008, 22:00 Warszawa pamiętaPoza oficjalnymi uroczystościami z udziałem prezydentów Izraela i Polski zaplanowano m.in.: 15 kwietnia o godzinie 20.00 Izraelska Orkiestra Filharmoniczna pod batutą Zubina Mehty da koncert w Teatrze Wielkim o północy przed... 110
    • Magia liczb 13 kwi 2008, 22:00 Powstanie wybuchło o 4 rano 19 kwietnia 1943 r. W 2008 r. w symboliczny sposób tego dnia spotykają się dwa kalendarze – gregoriański i hebrajski. Na wyjątkową datę 65. rocznicy wybuchu powstania w getcie przypada 1. dzień święta... 110
    • Bohaterowie ’43 13 kwi 2008, 22:00 – Nie wyobrażałem sobie, że będę jeszcze istniał 65 lat po powstaniu w getcie. Te tragiczne i żywe wspomnienia splatają się z moim osobistym szczęściem, bo jestem jednym z ostatnich żyjących powstańców. Jestem niezwykle... 110
    • 2008 – Rok Polski w Izraelu 13 kwi 2008, 22:00 W oczach Izraelczyków Polska ma wreszcie szanse zmienić stereotyp kraju wyłącznie obozów Zagłady, których śladami jeździ izraelska młodzież. – Powinni zobaczyć, że to także nowoczesny i ciekawy kraj – powiedział Donald... 110
    • Pokolenie J 13 kwi 2008, 22:00 Najsłynniejszy polski festiwal rockowy ukształtował dzisiejsze gwiazdy sceny i mediów 112
    • Strój bojowy 13 kwi 2008, 22:00 Kurtka, beret, a nawet nazwa firmy odzieżowej manifestują poglądy polityczne 118
    • Wencel gordyjski - Schizofrenia kibica 13 kwi 2008, 22:00 Jak proroczo mawia prezes Michał Listkiewicz, „ZSRR upadł, ale PZPN nie upadnie” 120
    • Ueorgan Ludu 13 kwi 2008, 22:00 Przyjaźń amerykańsko-rosyjska na terytorium Polski. * Wolny Tybet. A co z wolną Polską? * Kaczyński idzie drogą Leppera. * Komputerem w pekiński reżym 121
    • Krótko po wolsku - Życie to nie bajka 13 kwi 2008, 22:00 Ciekawe wyniki przyniosła ankieta rozpisana wśród Polaków, którzy mieli odpowiedzieć na pytanie, z jakimi bohaterami znanych bajek kojarzą im się nasi politycy. Osobiście jestem zaskoczony, że moi rodacy obsadzili Tuska w roli... 121
    • Skibą w mur - Rów imienia Kasi Cichopek 13 kwi 2008, 22:00 W zakłamanym świecie afer wielkie mogą być już tylko liczby, a nie ludzie 122

    ZKDP - Nakład kontrolowany