Przejdziemy kryzys suchą stopą

Przejdziemy kryzys suchą stopą

Rozmowa z Donaldem Tuskiem, prezesem Rady Ministrów
„WPROST": Ma pan teraz czas na  czytanie czegokolwiek poza rządowymi dokumentami?
Donald Tusk: Ostatnio wróciłem do Pawła Jasienicy i Plutarcha. „Żywoty" ukazują się w nowym tłumaczeniu, co  nadaje im świeży blask, ale mają państwo rację, że wolnego czasu coraz mniej.
Pytamy o to, bo czytając gazety, dowiedziałby się pan o wielkim strachu wielu Polaków, gdy frank osiągnął wartość 3 zł. Co by im pan poradził –  przewalutowanie?
Akurat na temat kryzysu czytam wszystko co ważne, także analizy i  opracowania zagraniczne, śledzę wszelkie możliwe informacje. Wiem oczywiście o problemach tych Polaków, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich. Wolałbym jednak nie wchodzić w mało dziś popularną rolę eksperta czy doradcy finansowego – większość z nich np. w Stanach nie  popisała się przed kryzysem. Natomiast mam nadzieję, że ci, którzy oceniali swoje kredyty we frankach korzystnie przed laty, kiedy były one szczególnie popularne, trochę na nich jednak wcześniej zaoszczędzili, a  fortuna, jak wszyscy wiemy, bywa niestety zmienna. Myślę, że sporo racji jest w starej prawdzie, iż kredyty należy raczej brać w walucie, w  której się zarabia. Dodam, że przyjęcie przez Polskę euro rozwiązałoby większość podobnych dylematów rodaków, choć akurat frank jest poza jego strefą. Wielu premierów w Europie obiecuje wielkie pakiety antykryzysowe, zadłuża państwa i niczego właściwie nie załatwia. Co stoi za strategią pańskiego rządu: to, co mówią doradcy, czy to, co pisali wielcy ekonomiści?
Najbogatszym państwom łatwiej oczywiście podejmować decyzje o zadłużaniu swoich obywateli. Nas po pierwsze na to nie stać, po drugie – uważam, że  nie wolno nam, którzy pamiętamy mizerię lat socjalizmu i wyrzeczenia naszych rodziców, obciążać nadmiernymi długami swoich obywateli, naszych dzieci i wnuków. My do dziś jeszcze spłacamy długi Gierka, po  trzydziestu latach! Decyzje podejmujemy więc jak najracjonalniej, analizując sytuację na świecie, u naszych sąsiadów i w kraju. Tniemy nadmierne wydatki i otwieramy większe możliwości przed polskimi firmami, szczególnie małymi i średnimi, ułatwiamy start chcącym działać samodzielnie w biznesie, zadbaliśmy o bezpieczeństwo depozytów obywateli. Musimy być aktywniejsi od bogatszych, zasobnych społeczeństw, a to da nam z kolei szansę wyjść ofensywnie w czasie, gdy znów pojawi się w świecie koniunktura.
W walce z kryzysem jest pan keynesistą czy friedmanistą?
Z teoriami jest ten kłopot, że służą doskonale myśleniu, ocenianiu świata, nie służą jednak najczęściej praktyce. Jeślibym miał się za kimś opowiadać, to w tym momencie pewnie najchętniej za niewymienionym tu von Hayekiem, który mówiąc o cyklach koniunkturalnych, zwracał uwagę, że  każdy sztuczny boom wywoływany nadmierną ekspansją kredytową banków działa na końcu przeciw sobie. Chyba w filozofii działania amerykańskich instytucji finansowych pozostało zbyt wiele śladów keynesowskiej tradycji regulacji, sztucznej interwencji dla poprawy – w efekcie –  tylko tymczasowych wyników.
Jak często kontaktuje się pan z ministrem Rostowskim i kto oprócz niego decyduje o strategii rządu w walce z kryzysem?
Pracujemy wspólnie praktycznie przez przynajmniej część każdego dnia. Mamy doradców, w tym zespół ministra Boniego, słuchamy uważnie dyskusji, które prowadzą dziś i praktycy, i teoretycy życia gospodarczego. W Davos spotykałem się nie tylko z politykami, lecz także z polskimi i  zagranicznymi przedsiębiorcami i specjalistami rynków finansowych.
Czy to prawda, że pana rząd próbował reagować na kryzys już w grudniu, kiedy wpływy do budżetu były o prawie 9 mld zł niższe od planów? Banki komercyjne osiągnęły wtedy korzyści, bo rząd musiał pożyczać pieniądze na rynku, ale w ogóle nie uruchomiły akcji kredytowej dla firm. Czy pana niedawne ostre słowa wobec banków komercyjnych wynikały z tego, że w  grudniu i później banki zachowały się egoistycznie?
To chyba już Bernard Shaw mówił dawno temu, że bankowiec to ktoś taki, kto podaje parasol wtedy, kiedy świeci słońce, a zabiera go, kiedy pada deszcz... Coś w tym jest. Na kryzys reagowaliśmy już wcześniej i  limitując wydatki państwa, i, by wymienić choć jedno spośród działań podjętych z myślą przede wszystkim o ludziach, podnieśliśmy limit ochrony ich oszczędności. Ponadto trzeba pamiętać, że państwa zawsze pożyczają na rynku. Rząd, dając gwarancje dla chociażby kredytów międzybankowych, stara się banki zachęcić do większej aktywności, by nie zabierały akurat teraz swojego parasola. Otwieramy natomiast parasol rządu nad kredytami poręczanymi przez chociażby BGK, aktywny jest Narodowy Bank Polski. Mamy nadzieję, że nasze działania wywołają także większą pozytywną rywalizację banków komercyjnych o udział w zdrowym w  swej istocie rynku polskiej gospodarki.
Właściwie to największym wygranym w obecnej sytuacji są działające w  Polsce banki. Jaki pomysł ma pański rząd na to, żeby zmusić banki, by  nie przerzucały na rząd ryzyka akcji kredytowej?
Niższa aktywność kredytowa banków w Polsce jest – inaczej niż w USA i  zachodniej Europie – wynikiem przede wszystkim nazbyt ostrożnego oceniania kredytobiorców, a nie braku pieniędzy. Gwarancje powinny ten węzeł rozsupłać.
Gdy państwo pożycza pieniądze na rynku, banki wolą takiego klienta, a  nie firmy. Czy cięcie wydatków to celowy sposób na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa, żeby nie konkurowało z firmami i nie dawało bankom alibi?
Zwracamy i na ten aspekt uwagę. Nie chcemy pożyczać zbyt wiele, by nie zadłużać, jak już mówiłem, polskich obywateli i tak wciąż płacących dawne długi, ale państwa nie mogą też konkurować nadmiernie z firmami potrzebującymi kredytów obrotowych lub na inwestycje, swymi papierami dłużnymi. Dam przykład z nieco innej beczki: zwróćcie uwagę, że pewne uzasadnienia naszych dążeń do wejścia do strefy euro dopiero dziś, w  trakcie kryzysu, są bardziej widoczne: np. zmniejszenie kosztów funkcjonowania państwa czy gospodarki – minister Sikorski mówił o  wzroście kosztów utrzymania placówek z powodu zmiany kursu złotówki, a  wiemy też już prawie wszystko o fatalnych skutkach tzw. opcji walutowych firm.
Opozycja ma rację, gdy mówi, że przy takiej skali ograniczenia wydatków rząd powinien przedstawić Sejmowi nowelizację budżetu?
Dziś ograniczamy radykalnie wydatki na wypadek spełnienia się czarnego, najgor- szego scenariusza. Jeśli polska gospodarka wykaże wystarczająco dobrą odporność na światowy kryzys, wrócimy do większej swobody działania. Jeśli będzie ciężko, w połowie roku znowelizujemy budżet.
Kto właściwie podjął decyzję o tym, by nie nowelizować budżetu: pan czy minister Rostowski?
Minister finansów działa według przypisanych mu przez konstytucję kompetencji i informuje mnie o swoich decyzjach.
Przepytywani przez pana ministrowie wykonali zadanie obcięcia wydatków o  17 mld zł?
Wykonali swoje zadanie bardzo dobrze, a byli w niezwykle trudnej sytuacji, gdyż z owych 10 proc. oszczędności musieli wyłączać zarówno pracowników sfery budżetowej, jak i np. główne inwestycje czy polską część środków europejskich.
Ekonomiści twierdzą, że przy wielkim wysiłku ministerstwa mogą zaoszczędzić 8 mld zł. Większe oszczędności musiałyby się wiązać z  reformą finansów państwa. Przygotowuje pan takową?
Reformę finansów publicznych zaczęliśmy realizować już w zeszłym roku. Przypomnę ustawy o podatku VAT, o instrumentach finansowych, ograniczenie emerytur pomostowych, wprowadzenie ściślejszego nadzoru finansowego, obniżenie podatków i składki rentowej. Niskie podatki to  pozostawienie większej ilości pieniędzy w kieszeni Polaków, które powinny, co jest niezwykle ważne w kryzysie, pobudzić wewnętrzny popyt. Natomiast dalsze kroki ustawowe już wkrótce przed nami.
Czy na ostatnim forum w Davos pojawiło się jakieś światełko w tunelu, czy większość przywódców świata i ekonomistów wciąż nie ma pojęcia, jak sobie poradzić z kryzysem?
Nikt tam nie usłyszał, i chyba się nie spodziewał, gotowych recept, zresztą gdyby takie istniały, kryzysy rozwiązywano by przez pstryknięcie palców. Wymiana doświadczeń i stosowanych rozwiązań w bezpośrednich rozmowach z przywódcami innych państw jest jednak naprawdę cenna.
Znalazł pan tam jakąś osobę, która pana zainspirowała?
A jeśli pytacie o inspirację, to kilka ciekawych, praktycznych rzeczy rzeczywiście usłyszałem. Choć nie miały one wagi prawd objawionych, które należałoby natychmiast obwieszczać światu.
W grudniu bezrobocie wzrosło o 62 tysiące – do 9,5 proc. i jeszcze wzrośnie. Czy Polsce grożą takie demonstracje z powodu kryzysu jak ostatnio we Francji?
Bezrobocie to realny koszt światowego kryzysu. My, o czym trzeba pamiętać dopiero całkiem niedawno, jako kraj na dorobku, uporaliśmy się z kilkunastoprocentowym bezrobociem, choć nie bez wpływu na jego spadek miało też otwarcie europejskiego rynku pracy. Teraz problem wraca, choć jeszcze nie na taką skalę jak np. w Wielkiej Brytanii czy w tak dramatycznej postaci jak, spoglądając na wschód, na Ukrainie. Z myślą o  tracących pracę przygotowaliśmy w budżecie rezerwę solidarnościową w  wysokości 1,1 mld złotych. Nie pozostawimy ludzi zwalnianych samym sobie. Ale przede wszystkim będziemy walczyć o jak najszybszy powrót do  ponownego gospodarczego wzrostu.
Zaskoczyło pana tak jednoznaczne opowiedzenie się kanclerz Angeli Merkel w sprawie Gazociągu Północnego?
Jak wiadomo, Niemcy uznali Gazociąg Północny za właściwe rozwiązanie dla  dywersyfikacji własnych dostaw. Zarówno Polska, jak i Szwecja czy inne państwa nadbałtyckie mają do tego projektu liczne, choć różne zastrzeżenia. Do tego jest to projekt wyjątkowo drogi, co w dobie obecnego kryzysu na pewno mu nie sprzyja. Ale Niemcy, podobnie jak inne kraje unii, wyraziły także poparcie dla południowej nitki gazociągu i  dziś w kwestii bezpieczeństwa dostaw cała Europa mówi jednym głosem. Nasze argumenty są dziś, po kryzysie dostaw z początku roku, słuchane z  podwójną uwagą. Bardzo mnie to cieszy.
Czy postawa Merkel wpłynie na polskie stanowisko wobec tej inwestycji?
W kwestii Gazociągu Północnego stanowisko Polski jest niezmienne od lat.
Czy czas kryzysu to dobry moment na takie pomysły, jak zmiana konstytucji, okrojenie Sejmu i Senatu czy zmiana ordynacji wyborczej?
Jeśli udałoby się powagę ostatnich wydarzeń kryzysowych wykorzystać dla  racjonalizacji i usprawnienia głównych instytucji polskiej demokracji –  to dobrze. Nie ufam jednak w pełni składanym ostatnio propozycjom przez Jarosława Kaczyńskiego, choć idą one śladami platformy. Jak dotąd przecież, tak jak chociażby w wypadku podpisania traktatu lizbońskiego, trudno było liczyć na konsekwencję polityków PiS nawet w sprawach, które wcześniej nosiło ono dumnie, jako sukces, na swoich sztandarach.
Grzegorz Schetyna nie przeszarżował, mówiąc, że na czas kampanii prezydenckiej mógłby pan wziąć urlop od premierowania? Chyba że pan już podjął decyzję w sprawie udziału w wyborach prezydenckich?
Wypowiadałem się w tej sprawie już wielokrotnie. Dziś mam wystarczająco dużo pracy jako premier, by tego rodzaju kwestie odłożyć na  stosowniejszy czas. Mamy jeszcze, jako platforma, co najmniej rok do  ogłoszenia tej decyzji.
A Zbigniew Chlebowski nie szarżował, gdy mówił, że pana naturalnym następcą na stanowisku premiera jest Grzegorz Schetyna?
To raczej państwo, w mediach, mocno wybijacie kwestię naturalnego ewentualnego następstwa wicepremiera Schetyny. Tak jak powiedziałem przed chwilą: Platforma Obywatelska podejmie w tych kwestiach decyzje wówczas, kiedy będzie tego wymagał kalendarz wyborczy.
Czy nie jest tak, że na lewo PO już nie poszerzy elektoratu, dlatego wchodzi trochę w buty PiS, żeby zyskać na prawicy, na przykład nominując ministra Czumę? Platforma chce połknąć część elektoratu PiS?
Czyżby elektorat PiS znajdował się na prawo od nas? (śmiech) W poglądach na gospodarkę, którą się teraz PiS wreszcie zainteresowało, na pewno nie. Nie wchodzimy w buty PiS, wręcz przeciwnie. Jeśli prześledzicie ostatnie oświadczenia i postulaty Kaczyńskiego, od propozycji gospodarczych począwszy, a na zmniejszeniu liczby parlamentarzystów skończywszy, to okazuje się, że najwyraźniej zmienił on taktykę: nie  mogąc pokonać platformy, ba, nawet się do niej znacząco zbliżyć, postanowił się do niej upodobnić.
Ma pan tak silną pozycję w partii i w opinii publicznej, że śmiało mógłby przeprowadzić inne zmiany w rządzie. Trudno uwierzyć, że jest pan niezmiennie zadowolony z niektórych ministrów. Z pana wystąpienia do  posłów pod Rawą Mazowiecką wynikało, że wręcz przeciwnie. Będą jakieś decyzje w najbliższym czasie?
Nie przewiduję na razie dalszych zmian. Jedyne, czego wymagam od  ministrów, to pełne, profesjonalne i odpowiedzialne zaangażowanie w  powierzone im sprawy. I zdecydowane reagowanie w sytuacjach budzących wątpliwości etyczne bądź prawne. Czas kryzysu wymaga od nas wzmożonej czujności i większej niż zwykle odpowiedzialności za sprawy kraju.
Kiedy się rozmawia z byłymi premierami, wszyscy zgodnie twierdzą, że  szef rządu wcale nie jest wszechmogący, ale wręcz przeciwnie. Jakie są te największe ograniczenia?
Szef rządu musi umieć pokonywać wszelkie utrudnienia i ograniczenia, choć zarazem nie może naruszać ram istniejącego prawa. Nie będę więc opowiadał o licznych przeszkodach, z których zresztą największą i  najgroźniejszą jest bezmyślna rutyna. Likwidujemy zbędne regulacje i  ograniczamy krępujące energię Polaków przepisy. Jestem od tego, by  przeszkody przezwyciężać i z tego też będę przede wszystkim rozliczany.
Rok 2008, w którym, zdaniem „Wprost", wywarł pan największy wpływ na  polską rzeczywistość, był dla pana ciężki, czy ciężkie chwile dopiero pana czekają?
Nie był łatwy, choć macie rację, ciężkie czasy raczej dopiero przed nami. Dlatego się do nich przygotowuję wraz z moimi ministrami. Jeśli będziemy dobrze działać, właściwymi instrumentami wspierać polską gospodarkę i odpowiednio pomagać ludziom, przejdziemy przez to wzburzone morze w miarę suchą stopą. Jestem o tym przekonany.
Mając tyle problemów i stresu, każdy na pana miejscu próbowałby to jakoś odreagować. Czy zdarza się panu przeklinać w takich momentach?
Jeśli gracie tak jak ja w piłkę, to sami sobie odpowiecie na to pytanie.
Okładka tygodnika WPROST: 6/2009
Więcej możesz przeczytać w 6/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 10
 • emi IP
  Otwieranie mozliwosci przed firmami: 148 miejsce w swiecie pod wzgledem \"przyjaznosci\" systemu podatkowego.
  • vt1100 IP
   czlowiek roku ehhhhh. a tak pozatym to nie piszcie o nim tak zle bo mu bedzie przykro jak przeczyta. a pamietam slowa pawlaka do redaktorki rmf\"kryzysu nie bedzie a jak nawet bedzie to mamy plan ale jest on tajny\" a redaktorka do niego \" to prosze go wyjawic -- swiat czeka\" jak to uslyszalem to malo nie umarlem ze smiechu. pawlak ma plan. pastuch.
   • adam IP
    od kiedy historyk na haju ma pojecie o ekonomi mamy blazna na stanowisku ktore go przerasta
    • komentator IP
     Tusk mówi same brednie, których nie powinien pleść premier.
     • Jana. IP
      Nie dla sobie,nie dla siebie,ale wlasnoręcznie wysuszyli
      stopy Polski.Stoczni nie będzie maiala,Polska.Male polaki
      puscili Stocznie z wiatrem,na wiatr.
      Czy to dlatego,teraz jest obezwartosciowany tak Zloty.
      Polska topi Polskę?Co to za zabawki?Czy to jest jeszcze
      jedna dywersja,ale ręcami Polski i Polakow?Ale to jest robione tylko,by Polska miala mniej.Dlaczego?

      Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2009 (1361)

      • Poczta 1 lut 2009, 22:00 Saperzy historiiZ uwagą przeczytałem artykuł Sergiusza Sachny „Saperzy historii" (nr 48). Jestem historykiem z zamiłowania i nie mogę się nadziwić, że czasy się zmieniły, a podejście władz do niektórych tematów nie. W... 4
      • Na stronie - Cyrk naciągaczy 1 lut 2009, 22:00 Dlaczego tak wielu ludzi w czasie kryzysu chce sobie z ochotą za- szkodzić? Co gorsza, sądzą oni, że sobie pomagają, żądając od rządu pakietów antykryzysowych liczonych w dziesiątkach miliardów złotych. To tak, jakby mąż nie chciał zapłacić za coś drogiego dla domu swoją kartą... 5
      • Superkanclerz 1 lut 2009, 22:00 Donald Tusk – Człowiek Roku 2008 Uchodzi za sympatycznego faceta, ale rząd trzyma krótko i po kanclersku. Mimo że wymyślił politykę miłości, sam gra na pograniczu faulu i bez skrupułów. Lubi akcje zespołowe, jednak tylko wtedy, gdy kończą się jego bramkami. Ma zaufanych... 6
      • Przejdziemy kryzys suchą stopą 1 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Donaldem Tuskiem, prezesem Rady Ministrów 12
      • Skaner 1 lut 2009, 22:00   16
      • Nieudana seksmisja 1 lut 2009, 22:00 PiS Joanna Kluzik-Rostkowska, Aleksandra Natalli-Świat i Grażyna Gęsicka w nienagannie skrojonych żakietach chwalą się gospodarczymi sukcesami w czasach rządów PiS. Całość podsumowuje uśmiechnięty Jarosław Kaczyński. „Czas na czyny, nie cuda" – przekonuje. Wszystko... 16
      • Zabójczy raport 1 lut 2009, 22:00 Śmierć Papały 17
      • Wotum zaufania 1 lut 2009, 22:00 Rząd 17
      • 25 winnych ludzi 1 lut 2009, 22:00 Kryzys 17
      • Dossier 1 lut 2009, 22:00 „Nie jestem kandydatem na szefa NATO" Radosław Sikorski w Brukseli„Nie zabraknie pieniędzy na emerytów i rencistów, na służbę zdrowia, na pensje. Cięcia nie będą dotykać ludzi"Donald Tusk o cięciach budżetowych... 18
      • Pytania niepolityczne - Horror w kuchni 1 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Pawłem Kowalem, posłem PiS, miłośnikiem miłośnikiem gotowania 18
      • Czy należy zmniejszyć liczbę posłów i senatorów? 1 lut 2009, 22:00 Konfrontacje 19
      • Wykrywacz kłamstw 1 lut 2009, 22:00 Jan Vincent-Rostowski (ur. 30 kwietnia 1951 w Londynie), minister finansów w rządzie Donalda Tuska. Magister ekonomii, wykładowca akademicki w Anglii i na Węgrzech. Były doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza, doradca prezesa NBP. Doradzał... 19
      • Barometr 1 lut 2009, 22:00 Gra o pałac Donald Tusk nie powinien rezygnować ze stanowiska premiera, by w przyszłym roku ubiegać się o prezydenturę – wynika z sondażu TNS OBOP dla „Wprost". – Połowa respondentów jest zadowolona z premiera i... 20
      • Plus ujemny - Łysa Diana 1 lut 2009, 22:00 Jaka jest różnica między wyznaniem a wyznaniem? Ogromna. Wyznanie się ukrywa, jeśli nie jest się muzułmaninem, a wyznanie głupot w mediach – eksponuje. „Zawsze chciałem zabić Hitlera” – wyznał niedawno Tom Cruise. Cieszy mnie, że nieustannie powiększa... 22
      • Wydarzenia - Polska 1 lut 2009, 22:00 Sprawa gazu pokaże stan integracji europejskiej w „prawdziwym świetle" – powiedział premier Czech Mirek Topolánek, który we Wrocławiu spotkał się z Lechem Kaczyńskim i Wiktorem Juszczenką, by ocenić stan realizacji... 24
      • Wydarzenia - Świat 1 lut 2009, 22:00 W Paryżu i wielu miastach Francji odbyły się masowe manifestacje przeciw polityce rządu, zorganizowane przez osiem czołowych francuskich związków zawodowych. Protestujący domagali się walki z bezrobociem i spadkiem płacy realnej oraz... 26
      • Przegląd prasy zagranicznej 1 lut 2009, 22:00 WATYKAN W OGNIU KRYTYKI Papież zapomniał Cofnięcie ekskomuniki wobec czterech biskupów lefebrystów nie jest łaską, lecz kapitulacją. Nowa era w stosunkach między lefebrystami a Watykanem zaczyna się od kłamstwa, bo wśród tych... 28
      • Puls Gospodarki 1 lut 2009, 22:00 30
      • Gadu-gadu w Davos 1 lut 2009, 22:00 Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przekształciło się w sztab kryzysowy. 2,5 tys. przedstawicieli państw i światowych korporacji dyskutowało o sposobach, kosztach i możliwościach pozyskania pieniędzy na walkę z globalnym... 30
      • SMS 1 lut 2009, 22:00   W 2008 r. zysk Microsoftu spadł aż o 500 mln USD. W ciągu najbliższych 18 miesięcy firma zwolni 5 tys. pracowników, z czego 1,4 tys. w trybie natychmiastowym. Ma to przynieść oszczędności w wysokości 1,5 mld USD. To pierwsze... 30
      • Pętla kredytowa 1 lut 2009, 22:00 Minister finansów zapowiada, że w 2009 r. Polska wstąpi do systemu ERM2 („poczekalnia" przed euro). To zła wiadomość dla posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. – W ERM2 wahania złotego wobec euro będą... 30
      • Z OFE do ZUS 1 lut 2009, 22:00   Jolanta Fedak, minister pracy, oznajmiła, że w ciągu dwóch miesięcy przedstawi projekt ustawy zmieniającej zasady inwestowania pieniędzy w Otwartych Funduszach Emerytalnych i obniżającej pobierane przez nie opłaty. Kryzys... 30
      • Nieznani krezusi 1 lut 2009, 22:00   Eliodoro Matte Chilijczyk, właściciel Empresas CMPC, a także ogromnych lasów w Chile i Argentynie. Jego majątek jest wart 7,9 mld USD Reinhold Würth Niemiecki miliarder jest właścicielemWürth Group, producenta śrub i wkrętów.... 30
      • Uratowany przez fast food 1 lut 2009, 22:00   O sieciowych firmach gastronomicznych słyszymy zwykle w kontekście wyzysku pracowników i niskich płac. Michael Gill twierdzi zaś, że Starbucks, amerykańska sieć kawiarni, uratował mu życie. Gill pisze, że dostał szansę pracy w... 30
      • Cytat 1 lut 2009, 22:00 „Prezydent Obama na podstawie informacji i wniosków wielu ekonomistów wyraża przekonanie, że Chiny manipulują dolarem" Timothy Geithner, sekretarz skarbu USA 30
      • Polska zamożniejsza 1 lut 2009, 22:00 Polska awansowała z dziewiątej na szóstą pozycję wśród największych gospodarek UE. Jesienią 2008 r. nasz PKB wyniósł ponad 94 mld euro. 30
      • Zapytaj Wprost - Andrzej Czuma 1 lut 2009, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost" odpowiada Andrzej Czuma. Minister sprawiedliwości, polityk PO, prawnik i historyk. Inicjator powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, organizacji antykomunistycznej w... 32
      • Rewolucja Czumy 1 lut 2009, 22:00 Andrzej Czuma ma szanse na zrealizowanie swoich planów, bo może liczyć na poparcie opozycji i prezydenta Przeciwnicy wieszczą jego klęskę, wskazując na brak doświadczenia. Zwolennicy podkreślają jego uczciwość i determinację, przewidując, że stanie się szeryfem bezlitosnym dla... 34
      • Podwójny romans Marcinkiewicza 1 lut 2009, 22:00 Dla polityków obecność na łamach tabloidów jest jak narkotyk: w umiarkowanych dawkach działa korzystnie, poprawiając samopoczucie. Ale tak jak każdy narkotyk uzależnia. Boleśnie przekonał się o tym były premier Kazimierz Marcinkiewicz, któremu gra z tabloidem wymknęła się spod... 36
      • Piękny umysł znad Wisły 1 lut 2009, 22:00 Monika i Bartosz Soćkowie są najlepszymi polskimi szachistami. Zamiłowanie do szachów przekazali trójce swoich dzieci Informatyka, brydż, poker, szachy – to dziedziny, w których Polacy należą do najlepszych na świecie. W tworzeniu strategii, matematycznej precyzji i... 38
      • Ryba po polsku - My jesteśmy krasnoludki 1 lut 2009, 22:00 Zauważyłem ostatnio zmiany w karnacji Europejczyków. Ja- cyś się tacy zrobili żółci. To oczywiście z zawiści, że u siebie mają solidny kryzys – bilionowy, a Polacy tylko mały kryzysik na głupie 17 miliardów. My jesteśmy krasnoludki, pod grzybkami nasze budki. 40
      • Dlaczego nie upadną koncerny samochodowe 1 lut 2009, 22:00 Firmy motoryzacyjne wysyłały pracow- ników na bezpłatne urlopy, a prezesów do stolic z prośbą o państwową pomoc. Sprzedaż nowych aut w Stanach Zjednoczonych dramatycznie spadła, w Europie było niewiele lepiej. 45
      • Susza kredytowa 1 lut 2009, 22:00 Mój rząd nie jest zainteresowany, żeby dawać kasę jakiemuś bankowi. Zakładamy, że to banki są od tego, by udzielać pożyczek i pomocy, a nie odwrotnie – zapowiedział 27 stycznia premier Donald Tusk. 56
      • Jak ugryźć 17 miliardów 1 lut 2009, 22:00 Wiele rządów zadłuża się coraz bardziej, aby zdobyć środki na walkę z kryzysem gospodarczym. Polski rząd – odwrotnie. Premier Donald Tusk i minister finansów Jan Vincent-Rostowski chcą ograniczyć wydatki państwa. Tyle że możliwe szybkie cięcia w budżecie mogą przynieść... 60
      • Skąd się wzięła dziura budżetowa 1 lut 2009, 22:00 Mirosław Barszcz Były wiceminister finansów Zwykłemu obywatelowi na ogół się nie zdarza, by w jego domowym budżecie nagle pojawiła się duża dziura. Co innego w wypadku rządu. Na wydatki tylko w pierwszym półroczu 2009 r. zabrakło 17 mld zł (około 5 proc. zaplanowanych... 61
      • Krach Chin 1 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Jeremym Rifkinem, amerykańskim ekonomistą, założycielem Foundation on Economic Trends w Waszyngtonie 62
      • Głos z Ameryki - Pokusa mieszkaniowa 1 lut 2009, 22:00 Slogan, chwytliwy i niekon- kretny – jak to w polityce – spowodował rozkwit rynku nieruchomości, a później jego krach. To hasło „zwiększenia dostępności mieszkań”. Nie wiem, o czym mówią politycy, gdy twierdzą, że obywateli, których nie stać na własne... 65
      • Sztuka ciała 1 lut 2009, 22:00 Aż 84 proc. Polek nie jest zadowolonych z własnego wyglądu. Z usług chirurga plastycznego skorzystałaby co szósta kobieta, gdyby tylko miała dość odwagi i pieniędzy, aby to zrobić – wynika z sondażu TNS OBOP. Zaledwie cztery Polki na sto uważają, że są atrakcyjne. Gorzej... 66
      • Kod perfum 1 lut 2009, 22:00 Kobiety nieświadomie wybierają takie perfumy, które wzmocnią wysyłany do mężczyzn przez ich ciała chemiczny komunikat. To dlatego niechętnie ulegamy modom na zapachy. 72
      • Matka ekspresowa 1 lut 2009, 22:00 Rekord szybkiego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka należy do Sarah Palin. Gubernator Alaski urodziła wcześniaka z zespołem Downa. Do obowiązków służbowych wróciła już trzeciego dnia po porodzie. Zamiast urlopu macierzyńskiego postanowiła w razie potrzeby korzystać ze... 74
      • Zatruty rtęcią 1 lut 2009, 22:00 Nie chcę umrzeć jak Tycho Brahe”, żartują Czesi, gdy podczas piwnej biesiady wychodzą do toalety. Nikt nie chciałby umrzeć jak genialny duński astronom. Według najnowszej teorii, mordercą uczonego był jego kuzyn, a zleceniodawcą zbrodni król Danii Christian IV. Duńscy... 78
      • Statek Darwina 1 lut 2009, 22:00 U wybrzeży brytyjskiego hrabstwa Essex Robert Prescott z uniwersytetu St. Andrews odkrył szczątki HMS „Beagle”. To statek, na którym młody i nieznany jeszcze naukowiec Karol Darwin odbył podróż dookoła świata. Obserwacje Darwina zgromadzone podczas pięcioletniej... 81
      • Kosmiczna broń 1 lut 2009, 22:00 Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła test urządzenia do niszczenia wiązką laserową rakiet balistycznych. Na razie była to symulowana próba naziemna, ale już w 2009 r. po raz pierwszy ma być zniszczony cel w locie. 82
      • KNOW-HOW 1 lut 2009, 22:00   84
      • Europa w kosmosie 1 lut 2009, 22:00 EUROPA W KOSMOSIE Wyniesienie pięciu satelitów na orbitę okołoziemską planuje Europejska Agencja Kosmiczna. Dwa zostaną wyposażone w teleskopy śledzące odległe rejony galaktyki, a trzy będą obserwowały zjawiska zachodzące na Ziemi.... 84
      • Ślepy Galileusz 1 lut 2009, 22:00 Galileusz w listach do przyjaciół skarżył się, że kłopoty ze wzrokiem przeszkadzają mu prowadzić astronomiczne obserwacje. Pod koniec życia całkowicie lub bardzo znacznie stracił wzrok. Przypuszcza się, że przyczyną mogła być wada... 84
      • Książka - Rynkowy umysł 1 lut 2009, 22:00     Czy ekonomia jest racjonalna? Gdyby była, nie doszłoby do największego kryzysu gospodarczego od II wojny światowej. Przekonuje o tym Michael Shermer, współpracownik „Scientifi c American", w książce „Rynkowy... 84
      • Pokusa kobiet 1 lut 2009, 22:00 Mężczyźni łatwiej niż kobiety opierają się pokusie zjedzenia zjedzenia przysmaku. Łatwiej jest im wytrwać na diecie i szybciej chudną. Dzieje się tak dzięki zdolności mężczyzn do do odsuwania myśli o jedzeniu. W efekcie... 84
      • CZŁOWIEK I GADŻET 1 lut 2009, 22:00 Pokolenie MP3 Nazwa MP3 pochodzi od formatu plików, które niegdyś jako jedyne były odtwarzane przez te urządzenia. Dziś standardów zapisu dźwięków i obrazów obsługiwanych przez MP3 jest dużo więcej. Są już dostępne odtwarzacze o... 85
      • Ostatni czeski książę 1 lut 2009, 22:00 Najlepiej czuje się w lesie. Albo w restauracjach serwujących dziczyznę. Uwielbia siedzieć ze szklaneczką dobrej whisky z małej szkockiej gorzelni i rozkoszować się smakiem tytoniu z fajki. Najbliższe pół roku spędzi jednak na salonach Europy. 86
      • Każdy ma swoich lefebrystów 1 lut 2009, 22:00 Katolicy spierają się o Sobór Watykański II. W Anglii walka toczy się przede wszystkim o kapłaństwo i biskupstwo dla kobiet i homoseksualistów. Reformowani spierają się z kolei o ekumenizm. Ale we wszystkich tych sporach fundamentem pozostaje stosunek do nowoczesności. 88
      • Jestem polskim Obamą 1 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Wiktorem Forysiem, demokratycznym kandydatem do Izby Reprezentantów z Chicago, na miejsce Rahma Emanuela, nowego szefa administracji Białego Domu. 90
      • Europa i reszta - Jak się zbudzi, to nas zje 1 lut 2009, 22:00 Życie w globalnym świecie toczy się dziś według następującej konwencji: Rosja udaje, że jest militarną potęgą, a Zachód udaje, że w to wierzy. 91
      • DOOKOŁA ŚWIATA 1 lut 2009, 22:00 92
      • Oprah za Obamę 1 lut 2009, 22:00 Oprah Winfrey miałaby zająć stanowisko senatora w stanie Illinois, zwolnione przez prezydenta Obamę. Taką niecodzienną propozycję złożył czarnoskórej gwieździe amerykańskiego talk-show Rod Blagojevich, gubernator stanu Illinois,... 92
      • Cytat tygodnia 1 lut 2009, 22:00 „Chińczycy to chyba jedyni ludzie na świecie, którym zrobiło się przykro po odejściu prezydenta Busha" Kenneth G. Lieberthal, analityk amerykańskiego thinktanku Brookings Institutions, prognozując, że Barack Obama zaostrzy kurs... 92
      • Cameron i kosmici 1 lut 2009, 22:00 David Cameron, przywódca brytyjskich konserwatystów, chce przerwać zmowę milczenia wokół przybyszów z kosmosu. Na partyjnej konferencji torysów zażądał od brytyjskich władz, by w trosce o jawność życia publicznego podawały do... 92
      • Okiem Niemca - Inspirujący Polacy 1 lut 2009, 22:00 Jednym z najbardziej inspirujących Polaków, z jakimi miałem okazję zetknąć się w życiu, jest Stanisław Dziwisz. 93
      • Kwadratura „okrągłego stołu” 1 lut 2009, 22:00 Z „okrągłym stołem” jest jak z pogodą. Każdy ma na ten temat wyrobiony pogląd, choć wiedza większości o tym, co właściwie się wydarzyło przed dwudziestu laty, pozostawia wiele do życzenia. Najczęściej stanowi bowiem odbicie jednej z dwóch uporczywie... 94
      • Egzamin z rocznic 1 lut 2009, 22:00 Rocznica „okrągłego stołu”, pierwszych wolnych (w 30 proc.) wyborów, powstania pierwszego niekomunistycznego (poza resortami siłowymi) rządu i wyboru pierwszego (postkomunistycznego) prezydenta III RP to okazje do wspomnień i świętowania. Ale przede wszystkim do... 98
      • Polska to moja ojczyzna 1 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Petrem Zelenką, czeskim reżyserem i scenarzystą 100
      • Jak oni zapowiadają 1 lut 2009, 22:00 Nie matura, lecz chęć szczera, zrobi z ciebie… prezentera. Tyle w skrócie można powiedzieć o osobowościach (bez osobowości), które dorabiają na prowadzeniu imprez i imprezek. Dodajmy – zarabiają krocie. 102
      • RECENZJE 1 lut 2009, 22:00   106
      • Film 1 lut 2009, 22:00 "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona", reż. David Fincher  Tegoroczny rekordzista nominacji do Oscarów – „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" – zdobył ich aż 13, m.in. w kategoriach najlepsze: fi lm,... 106
      • Książka 1 lut 2009, 22:00   Fabrice d'Almeida, dyrektor paryskiego Instytutu Historii Najnowszej, stworzył fascynującą opowieść o tym, jak Hitlerowi udało się uwieść elity i jak korzystały one z jego władzy. Autor przypomina np. postać księżnej Viktorii... 106
      • Serial 1 lut 2009, 22:00   HBO robi świetne seriale, ale tym razem coś nie wyszło. „Czysta krew" to opowieść o integracji ludzi z wampirami możliwej dzięki wynalazkowi syntetycznej krwi. Wiele osób wciąż się ich boi, ale nie telepatka Sookie... 106
      • WPROST NA WEEKEND 1 lut 2009, 22:00 „Urodziny Stanleya" reż. Barbara Sass Adaptacja dramatu Harolda Pintera. Stanley jest mieszkańcem pensjonatu, któremu nowo poznani znajomi wyprawiają urodziny. Niespodzianka wywołuje napad paranoi.| PREMIERA: 7 LUTEGO, GDYNIA,... 108
      • Delikatny dotyk Azji 1 lut 2009, 22:00 Ilona Rechnio Krem odmładzający z Japonii, wizyty u tajskiej masażystki i olejki do ciała z nutami jawajskich kwiatów? Statystycznej mieszkance Europy do podstawowej codziennej pielęgnacji wystarczały do niedawna mydło i krem. Ale skoro porcelanowe cery japońskich kobiet... 112
      • EMOcjonalni masochiści 1 lut 2009, 22:00 Jeśli chcesz być fajny, musisz mieć depresję. Smutek i nadwrażliwość to cechy rozpoznawcze fanów emo – subkultury, która robi furorę już nie tylko wśród nastolatków. Daje także nieźle zarobić na charakterystycznej garderobie i gadżetach. 114
      • Galeria Wprost 1 lut 2009, 22:00 KsiążKopodobneMiejsce na książki? Oczywiście. Książki na swoim miejscu? Jak najbardziej! Ale książki nie książki, i to w dziwnych miejscach? Też. Bo motyw oprawnych tomów, a nawet całych bibliotek, to teraz modny deseń. Jak kratka... 118
      • Miasto wolności 1 lut 2009, 22:00 Centrum Kopenhagi. Typowa ulica – trochę kamienic, sklepy i samochody. Uwagę przyciąga ściana jednego z domów pokryta ogromnym malowidłem przedstawiającym wróżki, skrzaty i smoki. To swoiste przejście graniczne. Tu kończy się Dania i zaczyna Wolne Miasto Christiania,... 120
      • Góry, moje góry… 1 lut 2009, 22:00 Cepry nie oburzają się na ironię i przycinki miejscowych. Wielu za wszelką cenę chce się poczuć góralem choćby raz w roku i tylko przez tydzień. Nic dziwnego: polskie góry mają wyrazisty folklor, piękne pejzaże, smaczne sery i niezłe szlaki. Także narciarskie. 123
      • Na miejsca, gotowi, stop 1 lut 2009, 22:00 Gdyby wszyscy kierowcy gasili silniki podczas postoju na światłach i w korkach, zanieczyszczenie powietrza spalinami w dużych aglomeracjach zmniejszyłoby się o 20-30 proc. 124
      • Styliści od Bonda 1 lut 2009, 22:00 Co łączy tak różne auta, jak BMW Z4 coupé, Audi R8, Jaguar XF, Aston Martin, Ford Focus i Tata Indica? W kwestii wyglądu, budowy czy docelowego klienta – nic. Mają jednak pewien wspólny mianownik – do ich powstania walnie przyczynili się Polacy. 126
      • Spokojnie, to tylko kryzys 1 lut 2009, 22:00 Świat sportu w czasach kryzysu jest jak ślimak, który czuje się bezpiecznie w muszli, mimo że nadciągają ołowiane chmury. Tam, gdzie kryzys się rozpoczął, czyli w USA, jest najbezpieczniej. A wszystko przez ufność amerykańskiego społeczeństwa w nadludzkie możliwości prezydenta... 128
      • Wprost z sieci 1 lut 2009, 22:00 130
      • Plotka w cenie 1 lut 2009, 22:00 Nie ma to jak mało oryginalny początek, więc uwaga: od niepamiętnych czasów świat karmił się plotką. Plotkowano za imperium rzymskiego i za Moniki Lewinsky. Plotkowali Piłsudski, Dmowski, z pewnością plotkują Kaczyński, Wałęsa i... 130
      • Blogbox 1 lut 2009, 22:00   Ojciec Rydzyk zarabia nawet przez internet Ojciec Tadeusz Rydzyk ma niesamowity zmysł do robienia interesów. Nie wystarcza mu już radio, uczelnia i poszukiwanie źródeł wód geotermalnych. Postanowił iść z duchem czasu i sprzedawać... 130
      • Człowiek w sieci 1 lut 2009, 22:00 Muzyka dla mas Irlandzka grupa U2 doceniła zalety publikowania własnych nagrań w Internecie. „Get On Your Boots", singiel zapowiadający nową płytę „No Line On The Horizon", można sobie odtwarzać zupełnie legalnie i... 130
      • Intercafé 1 lut 2009, 22:00  Profesor Jerzy Bralczyk Językoznawca, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w WarszawieIle czasu spędza pan w Internecie? Moja praca wymaga siedzenia przy komputerze, a korzystanie z sieci stanowi... 130
      • SŁOWNICZEK 1 lut 2009, 22:00 IDE (INTEGRATED DRIVE ELECTRONICS) – standard interfejsu służącego do połączenia twardego dysku komputera z płytą główną. J2EE (JAVA 2 PLATFORM ENTERPRISE EDITION) – rozbudowane środowisko języka programowania Java 2 dla... 130
      • Antysalon 1 lut 2009, 22:00 CELEBRYCISpełnione marzenieIvana Trump zakochana w Ewie Minge! Widzieliśmy to na własne oczy. Na pokazie haute couture w luksusowym Hôtel de Crillon w Paryżu, podczas którego nasza rodaczka prezentowała swoją kolekcję, pojawiła się... 132
      • Playback 1 lut 2009, 22:00 Zbigniew Ziobro i Jolanta Szczypińska, posłowie Prawa i Sprawiedliwości 134
      • Skibą w mur - Nowa gwiazda 1 lut 2009, 22:00 W tym roku w Polsce ma się zaroić od prawdziwych gwiazd. Chodzą słuchy, że babcia Tina Turner, o ile dożyje, zagra na rocznicy pierwszych wolnych wyborów, a pijacy z Metalliki na rocznicy powstania warszawskiego. 135
      • Z życia koalicji 1 lut 2009, 22:00 Donald Tusk oznajmił, że mamy poważny kryzys. I natychmiast po tym pojechał w Alpy. Ale hola, hola! Premier pojechał w te Alpy do Davos, by własnoręcznie kryzysowi łeb ukręcić. W tej sprawie spotkał się nawet z Putinem, ale jemu... 136
      • Z życia opozycji 1 lut 2009, 22:00 Jarosław Kaczyński nauczył się czesać. W tej sytuacji PiS wykupiło billboardy i kampanię telewizyjną, żeby pokazać narodowi nową umiejętność prezesa. I faktycznie, prezes pięknie ufryzowany i podpieczony lekko na Leppera tudzież... 137
      • Nie tylko dla kobiet - Kto się boi Izraela 1 lut 2009, 22:00 Po każdej interwencji wojsk izraelskich w Strefie Gazy przyby- wa zwolenników kampanii BDS. To skrót od Boycott, Divestment and Sanctions, czyli bojkotu, izolowania i sankcji wobec Izraela. Podobne akcje podejmowano przeciwko RPA w czasach apartheidu. Coraz częściej popierają... 138

      ZKDP - Nakład kontrolowany