Powrót do Rapallo

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tworzy się koalicja Francji, Niemiec i Rosji, skierowana przeciwko Stanom Zjednoczonym
Czy Putin i Schröder pójdą wkrótce we dwójkę do łaźni na pieriegowory? Niewykluczone. Nigdy po wojnie stosunki rosyjsko-niemieckie nie były tak dobre jak dzisiaj. Nową jakość temu sojuszowi nadało spotkanie prezydenta Rosji i kanclerza Niemiec w Jekaterynburgu (8-9 października), nazwane przez obie strony historycznym.
O ile dla ekipy Władimira Putina, dobrze znającego Niemcy, posyłającego swe dzieci do niemieckiej szkoły w Moskwie, bliska współpraca z Berlinem była jednym z ważnych celów w polityce zagranicznej, o tyle Gerhard Schröder potrzebował nieco czasu, aby dostrzec wartość zbliżenia z Rosją. Jego pierwsze spotkanie z Putinem (w czerwcu 2000 r.) było chłodne. Zapamiętano wówczas wypowiedź kanclerza o tym, że skończył się czas wspólnego chodzenia do łaźni, odnoszącą się do niekonwencjonalnych sposobów uprawiana polityki przez Borysa Jelcyna i Helmuta Ko-hla. Rosja u schyłku epoki Jelcyna przeżywała gorycz porażki w pierwszej wojnie czeczeńskiej, jej gospodarka znajdowała się w opłakanym stanie, a do niemieckiej opinii publicznej docierały informacje o zmarnowanej lub po prostu rozkradzionej ogromnej niemieckiej pomocy gospodarczej i charytatywnej. Roczne raporty niemieckiego kontrwywiadu Urzędu ds. Ochrony Konstytucji systematycznie ostrzegały przed wzmożoną penetracją niemieckiej gospodarki oraz elit politycznych przez rozległą siatkę rosyjskiego wywiadu, zarówno cywilnego (SWZ), jak i zawsze aktywnego w RFN wywiadu wojskowego (GRU). Poważnym problemem we wzajemnych relacjach było także ogromne zadłużenie Federacji Rosyjskiej, powstałe głównie w czasach sowieckich. Rosja nie wydawała się wówczas poważnym partnerem politycznym, a w wypadku inwestycji kapitałowych stawiano raczej pytanie, ile można tam stracić, aniżeli ile można zarobić.

Pomost nad PolskĄ
Gospodarka rosyjska należy dziś do najlepiej rozwijających się w Europie, a rosyjskie rynki są atrakcyjne nie tylko dla niemieckich przedsiębiorców. Zmieniło się także miejsce Rosji na mapie świata. Wojna z terroryzmem pozwoliła jej wrócić do pierwszej ligi państw, chociaż wyniki gospodarcze oraz standardy społeczne i polityczne Federacji Rosyjskiej znacznie odbiegają od zachodniej normy.
Wojna z Irakiem pozwoliła z kolei Rosji zająć poczesne miejsce wśród krajów kontestujących wyprawę przeciwko Saddamowi. Rosja i Niemcy manifestacyjnie podkreślały wspólne stanowisko wobec Bagdadu i wielu ważnych problemów współczesnego świata. Oczywiście, nie zanikły różnice wynikające z miejsca zajmowanego przez Niemcy w NATO oraz UE. Oba kraje podjęły jednak ostatnio wysiłki, aby ponad podziałami zbudować pomost umożliwiający im dbanie o własne interesy gospodarcze oraz polityczne. Obroty handlowe Niemiec z Rosją od 1999 r. wzrosły prawie o 80 proc. W tym roku przekroczyły już 25 mld euro, co stawia RFN w gronie największych partnerów na tym rynku. 17 proc. zagranicznych inwestycji w Rosji pochodzi z Niemiec.

RuhrGasprom
Najważniejsze wspólne rosyjsko-niemieckie przedsięwzięcia - mające prawie 30-letnią historię - dotyczą tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego do Niemiec. Mimo że Berlin nie jest uzależniony pod tym względem od Moskwy, dostawy z Rosji są ważną pozycją w niemieckim bilansie energetycznym. Nic dziwnego, że po 1991 r. Niemcy starali się pogłębić współpracę z Rosjanami w tej dziedzinie. W 1999 r. pierwsi zostali przez rosyjski rząd dopuszczeni do prywatyzacji Gazpromu i wykupili kilka procent akcji koncernu. Aleksiej Miller, szef Gazpromu, wielokrotnie podkreślał, że Ruhrgas jest strategicznym partnerem firmy i jej największym zagranicznym udziałowcem. Teraz możliwości finansowe strony niemieckiej są jeszcze większe, gdyż od początku tego roku Ruhrgas AG stał się częścią niemieckiego giganta energetycznego E.ON AG, który będzie uczestniczyć w wielu programach modernizacji rosyjskich sieci energetycznych.
Współdziałanie z Gazpromem jest największą do tej pory niemiecką inwestycją w rosyjską gospodarkę. Już w 2000 r. dzięki wsparciu Putina podpisano memorandum o wspólnych inwestycjach i przedsięwzięciach ekologicznych. Współpraca Ruhrgasu oraz drugiego niemieckiego giganta - Wintershallu - z Gazpromem jest niewątpliwie najważniejszą niemiecką inwestycją w Rosji. Prawdopodobnie pozostanie tak jeszcze długo, bo w Jekaterynburgu zadeklarowano, że wkrótce mają się rozpocząć przygotowania do budowy gazociągu po dnie Bałtyku. Projekt ma kosztować 5 mld euro i nie wiadomo jeszcze, kto wyłoży te pieniądze. Znane są wstępne deklaracje niemieckich banków, które mogłyby stworzyć konsorcjum, by finansować tę inwestycję. Niemcy byli gotowi podpisać porozumienie w sprawie bałtyckiego gazociągu w Jekaterynburgu, gdzie przyjechali szefowie Ruhrgasu i Wintershallu. Nieoczekiwanie nie stawił się Aleksiej Miller, szef Gazpromu, i nikt nie wyjaśnił, jaki był powód tej nieobecności. Być może strona rosyjska używa sprawy gazociągu bałtyckiego jako środka nacisku w rozmowach z Polakami i Ukraińcami. Nic nie wskazuje na to, by w sytuacji gdy nie wykorzystane są moce przesyłowe gazociągu jamalskiego, pożądane było rozpoczęcie kosztownej budowy rurociągu na dnie Bałtyku. Charakterystyczne jest jednak, że Niemcy ochoczo podchwycili rosyjskie oświadczenia o tym, że Polska bądź Ukraina rzekomo zagrażają stabilności dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Niemcy już zadeklarowali, że chcą uczestniczyć w budowie gazociągu, jeżeli Rosjanie ich o to poproszą.

Czarne krzyŻe nad RosjĄ
O ile w sprawach gospodarczych porozumienia z Jekaterynburga stanowią kontynuację działań realizowanych wcześniej, o tyle uzgodnienia wojskowe można, nie wpadając w przesadę, nazwać przełomowymi. Po raz pierwszy od 1945 r. Rosja udostępnia armii państwa należącego do obcego bloku militarnego przestrzeń powietrzną i umożliwia przemieszczanie się jednostek wojskowych drogą lądową. Przypomina to traktat z Rapallo z 1922 r., który pozwolił obu krajom wyjść z cienia. Na jego mocy Niemcy szkoliły w ZSRR żołnierzy Reichswehry, a później w jego wyniku zgotowano światu piekło...
Wkrótce nad Rosją pojawią się bojowe samoloty z czarnymi krzyżami. Tym razem będą to maszyny sojusznicze, wspierające międzynarodowe działania w Afganistanie. Celem porozumienia jest ułatwienie zaopatrzenia niemieckiego kontyngentu wojskowego stacjonującego w Afganistanie w ramach sił międzynarodowych (ISAF). Zawarcie porozumienia zbiegło się z decyzją ONZ o rozszerzeniu mandatu dla sił ISAF poza Kabul. Jednostki Bundeswehry wchodzące w skład ISAF budują bazy w północnym Afganistanie w rejonie Kunduzu, w pobliżu granicy z Uzbekistanem. Do tej pory niemiecki kontyngent w Kabulu był zaopatrywany przez Turcję, co trwało długo i było kosztowne. Teraz dzięki porozumieniu z Moskwą Niemcy mogą przesyłać sprzęt koleją oraz drogami przez Rosję, a także przerzucać żołnierzy korytarzami powietrznymi nad tym krajem.
Ważnym elementem współpracy wojskowej będzie też udział niemieckich specjalistów w utylizacji 120 wycofanych ze służby rosyjskich atomowych okrętów podwodnych. W tym celu ma powstać baza rosyjsko-niemiecka w okolicach Murmańska. Oba kraje mają też podjąć współpracę, by zwalczać zagrożenia wynikające z międzynarodowego terroryzmu. W praktyce oznacza to bliskie współdziałanie służb specjalnych obu państw. W tym kontekście zgrzytem była niedawna informacja o aresztowaniu przez MAD, niemiecki kontrwywiad wojskowy, wysokiego rangą oficera Bundeswehry oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Do końca nie wiadomo także, dla kogo pracował wysoko postawiony funkcjonariusz niemieckiego wywiadu BND aresztowany jesienią w Pullach (siedziba BND), gdy przekazywał tajne materiały przedstawicielce bułgarskiego wywiadu.

Niemiec, Rosjanin - dwa bratanki
Od dawna Niemcy nie cieszyły się w społeczeństwie rosyjskim tak dobrą opinią. Wyrazem tego jest chociażby wielka liczba Rosjan uczących się niemieckiego. Putin z dumą zakomunikował Schröderowi, że w żadnym innym kraju języka niemieckiego nie uczy się tak wielu młodych ludzi jak w Rosji. Imponująca jest liczba wspólnych przedsięwzięć medialnych, zwłaszcza internetowych.
Trzeba też podkreślić fascynacje Rosją niemieckich intelektualistów. Od 1993 r. działa Forum Rosyjsko-Niemieckie skupiające znane postacie ze świata polityki, kultury, mediów, wspierające niezależne kontakty różnych środowisk oraz wymianę kulturalną. Forum korzysta z dotacji państwowych, ale potrafi też pozyskiwać sponsorów spośród prywatnych przedsiębiorców. Lepszym kontaktom służy również rozbudowa sieci niemieckich konsulatów w Rosji. Obok placówek w Moskwie, Sankt Petersburgu, Noworosyjsku i Saratowie zdecydowano o otwarciu nowych - w Jekaterynburgu oraz Kaliningradzie.
Od przyszłego roku rosyjscy menedżerowie będą się kształcić w RFN, a Niemcy są zachęcani do podejmowania studiów w Rosji. Wkrótce ci ludzie staną się elitą obu społeczeństw. Zwłaszcza w Rosji zmiana pokoleniowa będzie mieć doniosłe konsekwencje. Za dziesięć lat w strukturach rosyjskiego państwa nie będzie żadnego urzędnika pamiętającego czasy sowieckie. Wielu przyszłych administratorów Rosji ukończy niemieckie kursy biznesu. Ta nowa elita - wychowana w imperialnym duchu państwowego patriotyzmu, tak modnym w propagandzie ekipy Putina - w naturalny sposób będzie szukać w Niemczech najważniejszego partnera dla swego kraju.

OŚ niemiecko-rosyjsko-francuska
Na naszych oczach rodzi się nowa - jak się wydaje - stabilna koalicja trzech mocarstw: Francji, Niemiec i Rosji, skierowana przeciw USA. Sojusz wspiera się na dwóch osiach: francusko-niemieckiej i niemiecko-rosyjskiej. Stanowią one zalążek nowego układu geopolitycznego, który w niezbyt odległej przyszłości może wpłynąć na bieg wydarzeń w Europie. Niemieccy analitycy są zgodni, że Rosja nie zostanie niebawem światową potęgą, ale ma ambicje stać się jednym z centrów współczesnego świata. Aby to osiągnąć, musi być silnie zakorzeniona w Europie. Niemcy są tam jej najbliższym partnerem - wspierają ją i chcą być jej orędownikiem w UE. Sprawdzian możliwości takiej współpracy zostanie przeprowadzony m.in. w regionie Kaliningradu, gdzie Niemcy zamierzają być aktywni, podejmując inwestycje komunikacyjne i socjalne, a także umacniając obecność polityczną. Interesów Rosji i Niemiec nie naruszy kryzys spowodowany aresztowaniem Michaiła Chodorkowskiego. Niemieckie media krytycznie oceniły te wydarzenia, ale partnerami niemieckich firm są głównie rosyjskie koncerny kontrolowane przez państwo. Ich zarządcy zawsze byli lojalni wobec Putina.
Przez wieki wpływowe elity Rosji i Niemiec dążyły do bliskiej współpracy i po-litycznego zagospodarowania Europy Środkowej i Wschodniej. Dzisiaj, w zupełnie innych warunkach, zbliżenie rosyjsko-niemieckie znów staje się jednym z wyzwań dla całego naszego regionu.
Więcej możesz przeczytać w 46/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 46/2003 (1094)

 • Wprost od czytelników16 lis 2003Terminator Hausner Zgadzam się z Michałem Zielińskim, autorem artykułu "Terminator Hausner" (nr 42). Moim zdaniem, zmiany oszczędnościowe muszą być głębsze i póki czas należy: zmniejszyć liczbę powiatów o 50 proc.;...3
 • Na stronie - Europka16 lis 2003Różnica między Warszawą a warszawką jest taka jak między mózgiem a móżdżkiem na grzance.3
 • Peryskop16 lis 2003Pytania do Kwaśniewskiego Prezydent Kwaśniewski odmówił stawienia się przed komisją śledczą w sprawie Rywina. Zapytaliśmy członków komisji, jakie pytania zadaliby Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, gdyby zjawił się na przesłuchaniu. Jan...8
 • Dossier16 lis 2003Jolanta KWAŚNIEWSKA "Wierzcie mi, państwo, że jeżeli podejmę decyzję o kandydowaniu na urząd prezydenta, to możecie być pewni, że będę jednym z najlepiej przygotowanych kandydatów" PAP Bronisław KOMOROWSKI poseł Platformy...9
 • Poczta16 lis 2003KONKURS na reportaż Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Studenckie Koło Naukowe Językoznawców ogłaszają konkurs na najlepszy reportaż prasowy, radiowy i telewizyjny "Reportaż na staż". Konkurs przeznaczony jest dla...11
 • Kadry16 lis 2003Zdjęcia: K. Jarczewski/Forum, K. Mikula11
 • M&M16 lis 2003 PRZYŚPIEWKA PREZYDENCKA Prezydentem jestem. Oj da dana, dana. Mogę śpiewać, tańczyć do białego rana, lecz po co?... Odpowiem Jego Ekscelencji: to niezłe zajęcie po końcu kadencji.12
 • Playback16 lis 200312
 • Szpieg Rob Roy16 lis 2003Upadł mit Rob Roya MacGregora, szkockiego bohatera narodowego, którego wyczyny spopularyzował sir Walter Scott, brytyjski pisarz romantyczny.12
 • Z życia koalicji16 lis 2003Zdetronizowany baron ŚwiĘtokrzyski, bohater afery starachowickiej, poseł Henryk Długosz zrezygnował niedawno z członkostwa w SLD, ale nie rezygnuje z dbałości o maniery. Konkretnie, o maniery fotoreporterów, którzy przychodzą do...14
 • Z życia opozycji16 lis 2003Prezydent stolicy Lech Kaczyński pogonił - bardzo zresztą słusznie - Jana Parysa z należącej do miasta korporacji taksówkowej. Ciekawe, czy wysłał mu urzędowe pismo ze zdaniem "spieprzaj, dziadu!". NastĄpi straszliwy wysyp książek...15
 • Fotoplastykon16 lis 200316
 • Rodzinna misja bojowa16 lis 2003Wszystkie myślimy to samo: żeby tym pierwszym nie był mój mąż - mówiły nam kilka dni przed śmiercią Hieronima Kupczyka żony polskich żołnierzy18
 • Kisielem w mur16 lis 2003Nagrody Kisiela 2003: Roman Kluska, Jan Rokita, Janusz Majcherek22
 • Rzeczpospolita Atlantycka16 lis 2003Czym jest polska racja stanu26
 • Klony Gierka16 lis 2003Dziś brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia, jutro zabraknie na emerytury, a pojutrze kryzys ogarnie całe państwo30
 • Okopy Kwiatkowskiego16 lis 2003TVP jest i pozostanie pod kontrolą "grupy trzymającej władzę"32
 • Gazeta dla woźnicy16 lis 2003Know-how niemieckich wydawców prasy34
 • Nałęcz - Po czternastu latach16 lis 2003Polska cieszy się dziś bezpieczeństwem, jakiego nie zaznała niemal od 400 lat36
 • Zawracanie gitary - Kamień rządowy16 lis 2003Rządowi zawsze wiatr w oczy wieje. Czy to z kraju, czy z Brukseli36
 • Giełda i wektory16 lis 2003Hossa Świat Zbliżenie W dobie kryzysu w berlińskich domach publicznych za przykładem pubów zostały wprowadzone tak zwane happy hours. W godzinach promocji z usług przybytków rozkoszy można korzystać za połowę ceny. Niektóre...40
 • Gorączka naftowa16 lis 2003Łukoil i Jukos uciekają przed Putinem do Polski42
 • Zjednoczone Emiraty Rosyjskie16 lis 2003XXI wiek na rynku ropy naftowej będzie wiekiem Rosji46
 • Trzymamy się ziemi16 lis 2003Eksperci ekonomiczni PO i PiS odpowiadają Michałowi Zielińskiemu, który w artykule "Żaglowa łódź podwodna" (nr 45) zarzucił obu partiom brak programu gospodarczego. Komentarz autora zamieścimy w następnym numerze.48
 • Łódź nawodna16 lis 2003Dla PiS niepodważalne są zasady wolnego rynku i prywatnej własności48
 • Stopa zysku16 lis 2003Możemy się stać trzecim producentem butów w Europie52
 • Załatwione odmownie - Pupening antyglobalistyczny16 lis 2003Naiwnym marzy się kapitalizm socjalistyczny, w którym kapitalizm byłby w sklepie, a socjalizm w robocie56
 • Supersam16 lis 2003Mężczyzna jak malowany Znany projektant Jean-Paul Gaultier wprowadził na rynek coś, czego jeszcze nie było - serię kosmetyków o nazwie Tout Beau (Jaki Piękny) do makijażu dla... mężczyzn. Puder brązujący wyrównuje koloryt cery i...58
 • Imperium Matrix16 lis 2003"Matrix" to nie film, lecz popkulturowy, multimedialny holding62
 • Śmierć w Bikini16 lis 2003Znowu żyje atol Bikini, który na wieki miał pozostać atomowym grobowcem66
 • Mądra głupota16 lis 2003Nagrody Stelli, czyli najbardziej wariackie pozwy sądowe.70
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Margaryna z pierwszego tłoczenia16 lis 2003Piotrusiu! Piszę do ciebie, z trudem formułując myśli i zdania, bowiem wściekłość czarnym welonem przesłania mi oczy i powoduje dokuczliwe drgania w mózgu. Oto przed chwilą chciałem przygotować chłopcom i sobie kolację. Nic wielkiego, jajka na...72
 • Ekran osobisty - Ejcz-bi-oł16 lis 2003Dziś produkuje się wszystko w małych, podobnych do siebie kawałeczkach: wiadomości, sondy, ciekawostki, porady, recenzje73
 • Polonia restituta16 lis 2003Porównanie II i III RP wystawia marne świadectwo współczesnej Polsce74
 • Know-how16 lis 2003Ötzi z Tyrolu Człowiek lodu, którego doskonale zachowane szczątki sprzed 5300 lat znaleziono w 1991 r. w dolinie Ötzi na granicy Włoch i Austrii, prawdopodobnie urodził się w Tyrolu Południowym, w miejscu, gdzie dziś znajduje się...77
 • Diagnostyka śmierci16 lis 2003Wyniki 30 proc. badań USG można w Polsce wyrzucić do kosza!78
 • Bombowe bąble16 lis 2003Tajemnica katastrof w trójkącie bermudzkim wyjaśniona?82
 • Fizyk na giełdzie16 lis 2003Od Kopernika, przez Newtona, Bacheliera, Einsteina i Smoluchowskiego, do ekonofizyki84
 • Prezerwatywa w zastrzyku16 lis 2003Opracowano dwie nowe metody antykoncepcyjne dla mężczyzn86
 • Bez granic16 lis 2003Umrzeć za Bagdad Od 1 maja, kiedy prezydent USA George W. Bush ogłosił zakończenie działań bojowych w Iraku, zginęło tam ponad czterystu żołnierzy koalicji, a ponad dwa tysiące zostało rannych. Największe straty ponieśli Amerykanie (386 ofiar...88
 • Hańba europejska16 lis 2003W krajach UE rozpowszechnia się antyizraelizm, antyszaronizm i antyamerykanizm - Tomasz Lis dla "Wprost".90
 • Kryptoantysemityzm16 lis 2003Niektórzy intelektualiści w Polsce czują się urażeni lub wręcz obrażeni oskarżeniami pod adresem Europy, w tym również moimi (w esejach "Monolog polsko-żydowski"), ale nawet ja nie przypuszczałem, że pół wieku po Hitlerze prawie dwie trzecie...94
 • Powrót do Rapallo16 lis 2003Tworzy się koalicja Francji, Niemiec i Rosji, skierowana przeciwko Stanom Zjednoczonym96
 • Organizacja Narodów Zależnych16 lis 2003ONZ przypomina firmę zarządzaną przez 184 dyrektorów, z których każdy ma bezrobotnego szwagra99
 • Długi cień Miloševicia16 lis 2003Rozmowa z Vojislavem Koštunicą, byłym prezydentem Jugosławii, liderem Demokratycznej Partii Serbii102
 • Menu16 lis 2003Świat Wiwat Karol! Dawno nie było takiego spotkania" - powiedział 4 listopada Jan Paweł II do artystów i pielgrzymów. Prawie 7 tys. osób przybyło wieczorem do Auli Pawła VI na koncert z okazji imienin papieża. W tym roku...104
 • Rywin na West Endzie16 lis 2003Gdyby afera Rywina zdarzyła się w Anglii, w Londynie już dawno grano by sztukę na ten temat106
 • Wielka trójka muzyczna16 lis 2003Demarczyk i Niemena słuchają dziadkowie i wnuki110
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego16 lis 2003ROD STEWART As Time Goes By - The Great American Songbook Volume 2 Kolekcjoner zachrypniętych hitów, życiowych partnerek i sentymentalnych standardów przemówił ponownie. Starzejący się efektownie i w efektownym towarzystwie...111
 • Mojżesz kina - Krzysztof Kieślowski16 lis 2003"Ciarki przechodzą po grzbiecie i ma się wrażenie, że ktoś jeszcze przez Kieślowskiego przemawia" - mówi o "Dekalogu" Robert De Niro112
 • Sława i chała16 lis 2003KsiĄŻkI Ekstaza myślenia Carl Sagan nie dożył XXI wieku, ale święcie wierzył, że nowe stulecie przyniesie odpowiedzi na większość pytań, które zadajemy sobie od niepamiętnych czasów. A przynajmniej od chwili, gdy starożytny Grek...114
 • Nowowizja - Co się komu wydaje?16 lis 2003No więc mnie się wydaje, że zapowiada się płodny rok, jeśli idzie o publikacje książkowe.116
 • System idiotele - Polski Murphy16 lis 2003Prawo Murphy'ego mówi, że jeśli tylko coś może pójść źle, to pójdzie źle na pewno.116
 • Organ Ludu16 lis 2003TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 46 (59) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 10 listopada 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza 13 listopada - strajku nie będzie PaŁac - gabinet wzajemne poparcie W piątek odbyła się Rada Gabinetowa z...117
 • Skibą w mur - Stare zagrania, nowe podania16 lis 2003Podanie, jak sama nazwa wskazuje, polega na dawaniu czegoś pod czymś. W Polsce zwykle podaje się pod stołem118