Wzorzec z Dublina

Wzorzec z Dublina

Dodano:   /  Zmieniono: 
Irlandzki patent na sukces to połączenie narodowego interesu z globalizacją
Przykład Irlandii miał być w szeroko rozpowszechnianej propagandzie proeuropejskiej koronnym dowodem na to, że wejście do Unii Europejskiej oznacza niejako samo przez się olbrzymi sukces gospodarczy. Mimo rozlicznych przeszkód - dawano do zrozumienia. Jakich przeszkód? Tzw. ultrakatolicyzmu Irlandii (jako wyznania dominującego w tym kraju, mającego jakoby pozostawać w sprzeczności z etosem pracy i blisko związanego z dążeniami niepodległościowymi). Ponadto wskazywano mentalność społeczeństwa chłopskiego i gospodarkę o bardziej rolniczym charakterze niż w krajach rozwiniętych; do tego dochodziły geopolityczne perturbacje z wielkim bratem tuż za granicami.
Cóż tymczasem tak naprawdę sprawiło, że Irlandia stała się krajem gospodarczej prosperity? Jaką rolę odegrały integracja i fundusze strukturalne w ekonomicznym sukcesie Irlandii?

Amerykańska wyspa irlandzka
Irlandia od 1983 r. pozyskiwała coraz więcej inwestycji zagranicznych, szczególnie amerykańskich. W 1997 r., kiedy ich wartość osiągnęła szczyt, wynosiły one aż 17 proc. wszystkich inwestycji amerykańskich na świecie. Oczywiście, przyczyniły się do tego wpływy diaspory irlandzkiej w USA oraz to, że w Irlandii obowiązuje język angielski. Nie były to jednak najważniejsze przyczyny. W raporcie rocznym Departamentu Stanu USA z 2002 r., dotyczącym warunków inwestowania na świecie, czytamy, że "znaczna część [irlandzkiego] prawa podatkowego, prawa pracy, ochrony środowiska czy ochrony zdrowia jest zgodna z dyrektywami Unii Europejskiej i nie zniechęca do podejmowania inwestycji. Procedury biurokratyczne są zwykle przejrzyste i rozsądnie wdrażane". W tym samym czasie ten sam raport przedstawiał sytuację w Polsce w bardzo gorzkich słowach: "Rząd przyznaje, że jego polityka nie jest tak jasna, jak być powinna, a komplikacje biurokratyczne, z jakimi styka się biznes, się nie zmniejszają. Inwestorom krajowym i zagranicznym kłopoty sprawiają przede wszystkim brak pewności prawa oraz wysoki poziom regulacji. (…) Inwestorzy muszą się dostosowywać do różnych przepisów prawa podatkowego, prawa pracy, zdrowia i ochrony środowiska. Skargi najczęściej dotyczą niejasności w prawie i drakońskich kar za małe pomyłki". Mimo wprowadzania zasad wspólnego rynku Polska miała ponad cztery razy wyższy średni poziom ceł na granicach niż Irlandia, która w opinii miesięcznika "Foreign Policy", "była najbardziej zglobalizowaną gospodarką świata".
Na wizerunek Irlandii jako "najbardziej zglobalizowanej gospodarki świata" bez wątpienia istotny wpływ wywarło konsekwentne obniżanie obciążeń podatkowych oraz ograniczanie wydatków publicznych. W Irlandii w roku 2002 wynosiły one 30,6 proc. PKB, podczas gdy w Polsce - 45 proc. PKB. W Irlandii podatki od dochodów osobistych są podobne jak u nas, ale od firm irlandzki fiskus żąda tylko 12,3 proc.
Wszystko to daje Irlandii piąte miejsce w światowym rankingu wolności gospodarczej opracowanym przez "Wall Street Journal" i Heritage Foundation. Polska znajduje się na 66. miejscu tej listy.

Dużo dzieci, mało korupcji
Niski poziom wydatków budżetu jest związany m.in. z korzystną strukturą demograficzną na Zielonej Wyspie. Irlandczycy to wciąż stosunkowo młode społeczeństwo o dużej liczbie osób czynnych zawodowo, nie wymagających opieki państwa z powodu starszego wieku lub kalectwa. Względna sekularyzacja życia i aktywizacja zawodowa kobiet wciąż nie wpłynęły na zmniejszenie się znaczenia macierzyństwa na wyspie. W 2001 r. Irlandia odnotowała przyrost naturalny w wysokości 7,1 promila, podczas gdy w Polsce ten sam wskaźnik wynosił 0,1 promila. Jeszcze w 1990 r. te wartości były porównywalne (Irlandia - 6,1 promila, Polska - 4,1 promila). Niski przyrost naturalny to bomba z opóźnionym zapłonem, która może uniemożliwić sukces gospodarczy Polski. Ten właśnie czynnik społeczny najpoważniej zagraża naszym możliwościom minimalizowania wydatków i koniecznym reformom.
Poziom wydatków rządu i kosztów administracji jest także - rzecz jasna - związany ze skalą korupcji, w tym z wyłudzaniem świadczeń. Według Transparency International, światowej organizacji zajmującej się badaniem korupcji, w 2002 r. Irlandia zajmowała 23. miejsce na świecie pod względem "czystości państwa". W tym samym czasie Polska znajdowała się na 45. miejscu, gorsze lokaty miało tylko kilka krajów europejskich.Prymus integracji
Oczywiście sukces Irlandii nie był bez związku z procesem integracji europejskiej. Pieniądze uzyskiwane z funduszy strukturalnych i otwarcie rynku mogły jednak przynieść oczekiwane korzyści tylko przy wprowadzeniu reform wewnętrznych, które pozwoliły Irlandii rozsądnie wykorzystywać szanse związane z jednolitym rynkiem europejskim i bezpośrednie transfery pieniędzy, jakie wiązały się z wejściem do UE.
Holenderski Tinbergen Institute w raporcie o funduszach strukturalnych ("Fertile Soil for Structural Funds?"), analizując dane gospodarcze 13 krajów unii, również podkreśla wagę rozwiązań wewnętrznych dla skuteczności polityki europejskiej. "Fundusze strukturalne są najsilniej wykorzystywanym instrumentem Unii Europejskiej w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i procesu konwergencji" - piszą autorzy raportu. "Nasz raport przedstawia stopień efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych w krajach unii. Pokazujemy, że zasadniczo nie są one efektywne. W krajach z dobrym systemem instytucjonalnym fundusze strukturalne przynoszą jednakże korzyści. Ten efekt jest uzyskiwany przy spełnieniu wielu różnych warunków, jak otwartość, jakość administracji, niski poziom korupcji i dobre wskaźniki dotyczące zarządzania" - stwierdzili Sjef Ederveen, Henri L.F. de Groot i Richard Nahuis z Tinbergen Institute, wskazując Irlandię jako pozytywny przykład.

Impuls determinacji
Rządząca Irlandią niemal nieprzerwanie od roku 1962 Fianna Fail, partia, która doprowadziła do zmian w niegdyś pasywnej polityce gospodarczej Irlandii, wprowadziła Zieloną Wyspę najpierw do strefy wolnego handlu z Wielką Brytanią (1965 r.), następnie do EWG (1973 r.), w tym samym czasie realizując szeroko zakrojony program reform wewnętrznych. Było to możliwe dzięki wyjątkowo stabilnemu systemowi politycznemu oraz zdolności dokonania fundamentalnych zmian przez wszystkich uczestników życia gospodarczego Irlandii - w tym przez związki zawodowe i organizacje gospodarcze. Z powodów oczywistych jest to dla nas doświadczenie odległe.
Społeczeństwo irlandzkie było skłonne do głębokich przeobrażeń lat 70. głównie z powodu zmęczenia pogłębiającym się kryzysem, który jest dziś także udziałem Polski. Wrażenie ucieczki świata Zachodu, świadomość niknących szans w procesie cywilizacyjnego rozwoju przyniosły swego rodzaju impulsy desperacji i determinacji, skłaniające do obrania kursu na liberalizm. Politykom Fianna Fail wystarczył zaś zmysł obserwacji i prosty wniosek: irlandzki patent na sukces to połączenie narodowego interesu z globalizacją.
Więcej możesz przeczytać w 2/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 2/2004 (1102)

 • Wprost od czytelników 11 sty 2004 Listy od czytelników 3
 • Na stronie - Nicea albo Neapol 11 sty 2004 Gdyby Wyspiański pisał "Wesele" w roku 2003, musiałby umieścić postać polityka. 3
 • Peryskop 11 sty 2004 Ślepe WSI Szóstym wojskowym i piątym agentem Moskwy (na dziewięciu szpiegów Polaków schwytanych od początku lat 90.) jest przyłapany na współpracy z obcym wywiadem oficer Wojska Polskiego. Zatrzymany tuż przed... 8
 • Kadry 11 sty 2004 10
 • Jestem, więc piszę - Korpus Byłych Ambasadorów 11 sty 2004 Obserwacja życia duchowego w Polsce doprowadziła mnie do przekonania, że jedną z najpilniejszych potrzeb społecznych jest powołanie Korpusu Byłych Ambasadorów (w skrócie KBA). 11
 • Tragikomiks w odcinkach 11 sty 2004 Marek majewski 12
 • Playback 11 sty 2004 12
 • Cicha noc sylwestrowa 11 sty 2004 Rok 2004 Polacy witali ciszej i skromniej niż w latach poprzednich. Znacznie mniej zorganizowano ekskluzywnych balów, były też mniej huczne niż zazwyczaj, jak ten w hotelu Sheraton, gdzie zawitali przedstawiciele korpusu dyplomatycznego... 12
 • Poczta 11 sty 2004 List od czytelnika 13
 • Z życia koalicji 11 sty 2004 Pouczającą wielce jest lektura prasy terenowej. W jednej z gazet bydgoskich trafiliśmy na wywody lokalnego grafomana, nazwiska nie pomnimy, specjalizującego się w produkcji szopek noworocznych wystawianych w tamtejszym teatrze. W tym roku na... 14
 • Z życia opozycji 11 sty 2004 W telewizji widzieliśmy Lecha Wałęsę, który wygarnął całą prawdę na temat prezydentury Kwaśniewskiego. W skrócie: są to lata stracone, a obecna głowa państwa niczego nie dokonała. Co za bezczelność. I pomyśleć, że... 15
 • Fotoplastykon 11 sty 2004 Henryk Sawka - www.przyssawka.pl 16
 • EUROKITA 11 sty 2004 Rok 2003 mógł upłynąć w Polsce pod znakiem Lwa, ale - na szczęście - upłynął pod znakiem Rokity; rok 2003 mógł być Austerlitz dla grupy trzymającej władzę, a był dla niej Waterloo. W roku 2003 nie udało się narzucić Polsce lex Sobotki, wedle którego mafia starachowicka nie tylko nie byłaby ścigana, ale nawet nie straciłaby "zdolności honorowej" w rozumieniu kodeksu Boziewicza; w roku Rokity obowiązywało może jeszcze nie dura lex, lecz jednak lex. Rok 2003 mógł być rokiem traktatu konstytucyjnego, czyli Europy niemiecko-francuskiego dyktatu, a był rokiem Nicei, czyli Europy równych. 18
 • Twarze Rokity 11 sty 2004 Jest absolwentem renomowanego V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W 1980 r. jako student trzeciego roku prawa zostaje przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. 13 grudnia 1981 r. w kobiecym przebraniu ucieka SB, ale miesiąc później zostaje złapany i internowany w Załężu. 25
 • Wotum zaufania 11 sty 2004 Dobry, a nawet zły LECH WAŁĘSA, były prezydent Nic złego o Rokicie nie chcę powiedzieć, a nic dobrego nie mogę powiedzieć. Czyściciel JERZY BUZEK, były premier Jan Rokita stał się dla mnie, jak i dla wielu Polaków, symbolem... 26
 • Sztab Jana 11 sty 2004 Model, Kapuśniak, Natalia de Barbaro, Zbigniew Fijak, Krzysztof Krzysztofiak, Krzysztof Kiciński - te przezwiska i nazwiska będą coraz głośniejsze, jeżeli Jan Rokita będzie nadal zyskiwał na politycznym znaczeniu. Razem z Konstantym Miodowiczem, Zdobysławem Milewskim i Wojciechem Brochwiczem tworzą oni krąg najbliższych przyjaciół i doradców Rokity. Razem z nim zmieniają partie, tworzą nowe frakcje i ugrupowania. 28
 • Alfabet Rokity 11 sty 2004 Refleksej o komisji sledczej ds. afery Lwa rywina 30
 • Miękkie twarde jądro 11 sty 2004 Polska powinna się trzymać z daleka od francusko-niemieckiej pogłębiarki unii 32
 • Pociąg do dotacji 11 sty 2004 Mitem jest konkurencja między przewoźnikami kolejowymi na rynkach europejskich 34
 • Nałęcz - Feralna trzynastka 11 sty 2004 Ludzie są bardzo wyczuleni na przywileje władzy, zwłaszcza jeśli od nich samych wymaga się wyrzeczeń 35
 • Giełda i wektory 11 sty 2004 Świat, Polska 36
 • Podatek od bezprawia 11 sty 2004 "Wprost", TVN i Radio Zet wciąż pełnią ostry dyżur dla środowisk biznesu! 38
 • Oblężony bastion Balcerowicza 11 sty 2004 Stabilny pieniądz jest jak zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, zanim się go nie zepsuje. A zepsuć pieniądz bardzo łatwo. Kilku krajom, na przykład Argentynie i Turcji, udało się to po mistrzowsku. 42
 • Nagroda Złamanego Grosza 11 sty 2004 Nagroda Złamanego Grosza 44
 • Powrót łajdaka 11 sty 2004 Przegrał półtora miliarda dolarów, trafił do więzienia, wrócił na salony i znów gra! 45
 • Kolumbowie biznesu 11 sty 2004 Ameryka odkryła największe bogactwo Indii - najtańszych, najlepszych na świecie informatyków! 48
 • Załatwione odmownie - ABU? 11 sty 2004 To że mamy szkodliwego głupka na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wiedzą prawie wszyscy. A zwłaszcza ci, którzy oglądali poważne miny, jakie stroił minister Barcikowski w państwowej telewizorni, mówiąc, że są... 50
 • Supersam 11 sty 2004 Wielki roamer Tarcza zegarka Competence La Grande firmy Roamer ma aż 44 mm średnicy. Przez przezroczysty dekiel można obserwować pracę sprężynowego mechanizmu Unitas 6497, montowanego zazwyczaj jedynie w zegarkach kieszonkowych. Po... 52
 • Jabłkiem w Microsoft 11 sty 2004 Rywalizacja Billa Gatesa i Steve'a Jobsa ma większy wpływ na rynek komputerowy niż nowe technologie. 54
 • Księżna arcypolskości 11 sty 2004 40 lat księżna Maria Krystyna Habsburg nie przyjmowała paszportu żadnego kraju, licząc na powrót do wolnej Polski 58
 • Holding Owsiak 11 sty 2004 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to najbardziej efektywne przedsiębiorstwo w Europie. 62
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Hej, dziewczyno, daj biowino! 11 sty 2004 Chciałbym poruszyć dziś sprawę, która być może jest dla Ciebie równie oczywista jak niekompetencja obecnego rządu, lecz ogółowi znana jest jeszcze słabiej niż Lepperowi zasady savoire-vivre'u. Otóż, Polska jest krajem, w którym produkuje się wino 65
 • Wiktoria poznańska 11 sty 2004 Czy powstańcy wielkopolscy mogli pójść dalej na zachód? 66
 • Know-how 11 sty 2004 Nie pal, kobieto Kobiety uzależnione od nikotyny są dwukrotnie bardziej niż mężczyźni palacze narażone na raka płuc - wynika z badań radiologicznych prowadzonych przez ostatnie dziesięć lat w Cornell Medical Center w Nowym Jorku.... 69
 • Pokolenie fast death 11 sty 2004 Dzieci są karmione rakotwórczymi produktami 70
 • Przeszczep lęku 11 sty 2004 Czteroletniej Oli Kuś z Płocka lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wszczepili fragment wątroby jej ojca. 73
 • Zaraza babilońska 11 sty 2004 Gorączka Zachodniego Nilu zabiła Aleksandra Wielkiego? 75
 • Bez granic 11 sty 2004 Pechowa Mary "Queen Mary 2", największy i najdroższy pasażerski statek świata, przypłynął do portu Southampton na południowym wybrzeżu Anglii. Witały go tłumy publiczności i flotylla małych jednostek. 8 stycznia, cztery dni... 76
 • Dżihad szaleńców 11 sty 2004 Polska z pewnością jest na liście celów Al-Kaidy 78
 • Wzorzec z Dublina 11 sty 2004 Irlandzki patent na sukces to połączenie narodowego interesu z globalizacją 82
 • Trzęsienie Italii 11 sty 2004 Największy czynny wulkan w Europie nie nazywa się Etna, lecz Parmalat 84
 • Bułgarski aliant 11 sty 2004 Sofia umiejętnie lawiruje między Waszyngtonem, Moskwą a Brukselą Pięciu zabitych w Karbali bułgarskich żołnierzy to symbol naszej lojalności i wierności wobec sojuszników - deklaruje premier Bułgarii Symeon Sakskoburggotski. Tuż po zamachu w Karbali premier przyjął telefoniczne kondolencje od prezydenta Busha. W Bułgarii ogłoszono żałobę narodową. Zmarłych z najwyższymi honorami pochowano w minioną środę. "To czarna przepustka podwładnych cara do świata Zachodu" - zauważają miejscowi przeciwnicy udziału kraju w misji irackiej. 87
 • Menu 11 sty 2004 Książka Szpadą i magią Czy może być coś straszniejszego od hiszpańskiej inkwizycji? Popularny pisarz fantasy Feliks W. Kres udowadnia, że może. W jego alternatywnej wersji XVII-wiecznej Hiszpanii, którą opisuje w cyklu... 88
 • Szaman opery 11 sty 2004 "Sztuka niczego nie uczy i niczego nowego nam nie obwieszcza" - zapewnia Mariusz Treliński 90
 • Kroplówka Hollywood 11 sty 2004 Meksykanie i Brazylijczycy są bardziej cenieni w fabryce snów niż Polacy 94
 • Kino Tomasza Raczka 11 sty 2004 Władca pierścieni: Powrót króla 95
 • Po oczach 11 sty 2004 Czy laureaci Konkursu im. Krzysztofa Mętraka skończą z wazeliniarstwem polskiej krytyki? 96
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 11 sty 2004 STONE TEMPLE PILOTS 97
 • Sława i chała 11 sty 2004 Recenzje 98
 • Balanga w kampusie 11 sty 2004 Zachodnia proza kampusowa jest zabawna i ironiczna, polska - skłania do samobójstwa Prawdziwe życie i prawdziwa sztuka funkcjonują tylko w kampusie. Od wieków - takie hasło można przeczytać na wielu amerykańskich uniwersytetach. Zespół R.E.M. narodził się w studenckim miasteczku Athens w stanie Georgia. 99
 • System idiotele - Przesądny dzień 11 sty 2004 W wieżowcu para staromodnie heteroseksualna uprawia seks pozamałżeński. Nagle w zamku drzwi wejściowych słychać chrobot klucza. - To mój mąż! Prędko, skacz przez okno - woła niewierna żona. - Ależ to trzynaste piętro! - powątpiewa kochanek. - Nie czas na przesądy. Skacz! 100
 • Świeżo malowane - Witajcie w stolicy 11 sty 2004 Przyjęło się, że Warszawa gości grupy protestujące. Zjawisko to reguluje mieszkańcom rytm dnia, organizuje ruch uliczny. 100
 • Organ Ludu 11 sty 2004 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI 101
 • Skibą w mur - Good bye, izbo 11 sty 2004 Pojawiają się głosy, że izby wytrzeźwień to instytucje, które masowo łamały prawo człowieka do zachlania się na śmierć 102