Sojusz Lewicy Destrukcyjnej

Sojusz Lewicy Destrukcyjnej

Dodano:   /  Zmieniono: 
SLD rządzi Polską tak jak ostatni królowie przedrewolucyjną Francją
Rządy socjalistów można po tym rozpoznać, że gdy się kończą, wszystko wygląda tak, jakby kraj uczestniczył w wojnie. Tyle że nie widać umocnień, bunkrów i nie ma jeńców, których można by zatrudnić przy odbudowie" - napisał Friedrich von Hayek, klasyk nowoczes-nego liberalizmu. Po dwóch latach rządów SLD Polska nie wygląda jeszcze jak po wojnie, ale spustoszenia są całkiem imponujące.
Służba zdrowia znajduje się w stanie kompletnego chaosu. Finanse publiczne zieją czarną dziurą, a zadłużenie narasta w tempie kilkakrotnie szybszym niż w czasach Edwarda Gierka. Nie bardzo wiadomo, po co mamy aparat ścigania i wymiar sprawiedliwości, bo jeżeli podejmują one działania, czynią to dopiero po dziennikarzach śledczych i w tempie rokującym nie wyrok, lecz przedawnienie. Jedyną sprawną część aparatu ścigania - Centralne Biuro Śledcze - chce się reformować, co oznacza, że szybko będzie z nim tak jak ze służbą zdrowia. Wygląd uczelni i szkół publicznych każe przypuszczać, że Polska padła ofiarą trzęsienia ziemi. Z kolei reformy minister edukacji sugerują, że osoby za nie odpowiedzialne miały wypadek i wstrząs móz-gu. Najgorszy w tym wszystkim jest jednak paraliż aparatu władzy i jego postępująca demoralizacja. Ten stan rodzi przeświadczenie, że politycy w Polsce potrafią albo wszystko zepsuć, albo rozkraść.

Narodowy Fundusz Choroby
"Dług szpitali przekroczył 6 mld zł. Brakuje pieniędzy na świadczenia zdrowotne, co sprawia, że większość placówek służby zdrowia skończy rok 2003 deficytem, którego nie ma kto ani z czego pokryć. Pacjenci zmuszeni są do oczekiwania w wielomiesięcznych kolejkach do lekarzy. A Narodowy Fundusz Zdrowia cierpi na coraz bardziej wyraźny paraliż decyzji". Te słowa nie pochodzą z przemówienia posła opozycji. To cytaty z rządowej konferencji "Dylematy reformy systemu ochrony zdrowia", zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki 24 września 2003 r. Od tego dnia upłynęły cztery miesiące, czyli czas, w którym Margaret Thatcher potrafiła zburzyć stworzone przez laburzystów fundamenty socjalizmu.
Pierwszy szef NFZ nie wytrzymał presji psychicznej i popełnił samobójstwo. Po tym smutnym doświadczeniu jego następca rzucił kilka znakomitych pomysłów ratowania finansów przez wprowadzenie odpłatności za przyjazd pogotowia i obniżenie kontraktów lekarzom rodzinnym, po czym postanowił zadbać o swoje zdrowie i udał się na wielodniowe polowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia pozostał bez planu, a społeczeństwo - bez opieki medycznej. To jednak humoru Krzysztofa Panasa nie zmąciło. Po powrocie z łowów spokojnie oświadczył, że nie wie, gdzie się podziało 1,5 mld zł ze zwiększonej składki i nie widzi powodów, by się podać do dymisji.
Przyzwoitość nakazuje z szacunkiem odnieść się do wysiłków ministra Leszka Sikorskiego, który w negocjacjach usiłował nakłonić lekarzy rodzinnych, by wrócili do pacjentów. Tymi negocjacjami jednak minister Sikorski złamał prawo i kolejny raz obiecał medykom Niderlandy. Pół miliarda złotych potrzebnych na realizację porozumienia nie ma, podobnie jak nie było pieniędzy na słynną "ustawę 203" (przyznającą pielęgniarkom podwyżki), której skutki odczuwamy do dziś.

Budżet kroczącego deficytu
To, że minister Leszek Sikorski ugasił pożar, sypiąc na strajkowe ognisko pieniądze, powoli staje się normą: przecież tak samo postępowano kilkakrotnie, wycofując się z reformy górnictwa czy ustępując wobec gróźb kolejarzy. Jest to jednak norma bardzo niebezpieczna i to nie tylko dlatego, że w istocie rozkręca spiralę strajkową. Przede wszystkim dlatego, że wiąże się z wyraźnym i niebezpiecznym rozluźnieniem dyscypliny fiskalnej. Obiecywana i głośno reklamowana "reforma finansów publicznych" nie nastąpiła, a jakie takie zacerowanie dziury budżetowej osiągnięto przez opóźnianie wydatków oraz ich przerzucanie na inne podmioty: ZUS, Fundusz Pracy, samorządy czy szpitale.
Możliwości tej metody już się wyczerpały i 2004 r. będzie rokiem prawdy. Przy nieprzejrzystości finansów publicznych ekonomiści spierają się o to, czy skumulowany deficyt to tylko 70 mld zł czy już 85 mld zł. Bez względu na to, czy jest to "jedynie" 8 proc. PKB czy ponad 10 proc. PKB, opinie są zgodne - to kwota, której sfinansowanie, nawet kosztem gwałtownego wzrostu zadłużenia walutowego, jest niemożliwe. A próba takiej operacji na pewno odbije się negatywnie na gospodarce, utrudniając firmom dostęp do kredytów.
Jest niemal pewne, że przekroczone zostaną krytyczne granice zadłużenia sektora rządowego. Wprawdzie kreatywna księgowość może nas jeszcze na rok uratować przed konfliktem z konstytucją, jednak żadna siła nie uratuje przed rosnącymi kosztami obsługi długu, czyli obciążaniem następnych pokoleń kosztami fatalnych rządów. W tej sytuacji wydaje się niemal pewne, że rząd będzie się ratował atakiem na niezależność Narodowego Banku Polskiego i powrotem do sprawdzonej w PRL metody finansowania wydatków publicznych przez drukowanie pieniędzy i wzrost inflacji. Wybór do Rady Polityki Pieniężnej Stanisława Nieckarza, ministra finansów w latach 1980-1982, a więc znawcy metody drukowania pieniędzy, wydaje się wyraźną wskazówką, że taka próba zostanie podjęta.

Rzeczpospolita bezrobotnych i ciemniaków
Mamy bardzo wysokie (i rosnące) obciążenia podatkowe, powiększają się koszty pracy, a równocześnie firmy są odcinane przez budżet od możliwości kredytowych. To wszystko fatalnie odbija się na rynku pracy. Sztandarowe hasło SLD - walka z bezrobociem - pozostało czczą obietnicą. W listopadzie 2001 r., czyli w momencie przejmowania władzy przez sojusz, liczba bezrobotnych wynosiła 3022,4 tys. (16,8 proc.) Po dwóch latach wzrosła o 75 tys. (17,4 proc.). I to pomimo sztuczki statystycznej, polegającej na objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym także bezrobotnych nie zarejestrowanych, co sprawia, że znaczna ich część przestała się zgłaszać do urzędów pracy.
Wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży jest wręcz katastrofalny - 52,7 proc. (przed dwoma laty - 47,9 proc.). Na to, że młodzi ludzie nie mogą znaleźć pracy, wpływa fatalny poziom kształcenia. W porównawczych badaniach OECD oraz PISA (Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności), mierzących poziom tzw. analfabetyzmu funkcjonalnego (rozumienie tekstów oraz rozwiązywanie prostych zadań logicznych), Polska plasuje się na szarym końcu grupy państw rozwiniętych. A jednocześnie minister Krystyna Łybacka zrobiła wszystko, by jeszcze obniżyć poziom kształcenia. Chciała zlikwidować szkoły niepubliczne, opóźniła zewnętrzną maturę, wycofała certyfikaty językowe, bo po co młodzi mają się uczyć angielskiego. Konsekwentnie podtrzymuje też średnie szkoły zawodowe, obniżając tym samym poziom nauczania około jednej trzeciej absolwentów. Łybacka toleruje także to, że ciągle - w dobie bezrobocia wśród młodzieży po studiach uniwersyteckich - jedna czwarta nauczycieli nie ma wyższego wykształcenia.

Organy ścigania przeciwników SLD
Afery Lwa Rywina, starachowicka, jednorękich bandytów, przekręty eseldowskich przedstawicieli władzy w Opolu, Wrocławiu, Szczecinie czy Bydgoszczy - wszystkie te sprawy mają wspólny mianownik: działania prokuratorskie zostały podjęte po wielokrotnych publikacjach prasowych. To dobrze, że prokuratorzy czytają gazety. Gorzej, że owe gazety zaczynają ujawniać, iż także prokuratorzy są w konflikcie z prawem (pal licho, jeśli chodzi o występki z czasów stanu wojennego, jak w wypadku prokuratora Napierskiego) albo mają podejrzane kontakty ze światem przestępczym, jak opisana przez "Wprost" Katarzyna Sawicka.
Równocześnie aparat ścigania potrafi się wykazać niezwykłą sprawnością, zatrzymując szefa Orlenu Andrzeja Modrzejewskiego, przedsiębiorcę Romana Kluskę, funkcjonariuszy NIK patrzących na ręce Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy ostatnio inspektora Krzysztofa Mikietyńskiego, który rozpracował machlojki polityków SLD w Bydgoszczy. Trudno, by takie funkcjonowanie resortów siłowych nie rodziło przeświadczenia, że są one nie tylko niesprawne, ale także wykorzystywane jako narzędzie ochrony interesów SLD.

Państwo to MY
Co jest najważniejszą cechą rządów SLD, jednocześnie syntetyzującą jego pojedyncze błędy, które przestają być wypadkami przy pracy, a układają się w pewien logiczny ciąg? Politycy sojuszu doszli do władzy po okresie swoich stosunkowo dobrych rządów w latach 1993-1997 i po kiepskich (zwłaszcza w końcówce) rządach AWS. To mogło rodzić przeświadczenie, że "my jesteśmy mądrzejsi i będziemy rządzić lepiej". Tyle że inteligentny człowiek osąd taki poddaje weryfikacji przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów. Z tym jednak było znacznie gorzej. Przez okres oczekiwania w opozycji SLD ani nie stworzył gabinetu cieni, ani nie skonstruował spoistego programu. Każdy pomysł, z którym przychodził ważny polityk, był bez weryfikacji wpisywany do programu. Oczywiś-cie, pod warunkiem że przewidywał rozwiązania odmienne od wprowadzonych przez AWS. Na tej zasadzie powstał słynny projekt reformy służby zdrowia Łapińskiego, reformy finansowe Kołodki (abolicja podatkowa, sztywny kurs złotego) czy potiomkinowskie autostrady Marka Pola.
Mizeria programowa połączona z przekonaniem o włas-nej wspaniałości i poparcie 41 proc. wyborców doprowadziły do - posługując się nieobcą lewicy terminologią marksistowską - przeistoczenia SLD z partii w sobie w partię dla siebie. Bez tego przeświadczenia nie mogłyby powstawać plany budowy lewicowej Agory ani kształtować się grupy trzymające władzę. "Państwo to ja" - mówił król Ludwik XIV o przedrewolucyjnej Francji, a Madame de Pompadour, faworyta jego syna Ludwika XV, uzupełniła te zasady rządzenia słowami "po nas choćby potop". Podobnie rządzi Polską SLD, datę potopu (czyli dnia, od którego obowiązywać będzie zasada "niech się dzieje, co chce") wyznaczając na koniec parlamentarnej kadencji.
Skoro powstały różne grupy trzymające władzę, nie najlepiej to świadczy o premierze Leszku Millerze. Wprawdzie premier nie jest ani bogiem, ani władcą feudalnym, ani nawet pierwszym sekretarzem, ale mógłby coś zrobić z Jakubowską, Łapińskim, Jaskiernią, Wag-nerem, Sobotką, Nikolskim czy obecnie Panasem. Zamiast szybkich dymisji byli oni wielokrotnie awansowani i nagradzani, a po ujawnieniu - delikatnie mówiąc - pewnych nieprawidłowości byli bronieni przez Leszka Millera.

Partia tchórzy?
"Napadem bandytów na dom wariatów" nazwał Roman Knoll pierwszą fazę rządów po przewrocie majowym w 1926 r. Jako piłsudczykowi taka ocena nie przyszła mu łatwo. A mimo to potrafił się na nią zdobyć. Dzisiaj, prawie 80 lat później, można się zastanawiać nad dwiema sprawami. Po pierwsze: skoro wtedy padły słowa tak mocne, to jak Knoll określiłby skutki rządów SLD? Po drugie: czy naprawdę w wielotysięcznej partii, która przecież chce jeszcze przez dwa lata rządzić, a i później istnieć jako licząca się siła polityczna, nie ma ani jednej osoby mającej odwagę Knolla?

Burzyciele
 • Mariusz Łapiński
  zniszczył system opieki zdrowotnej
 • Krystyna Łybacka
  wstrzymała nową maturę, uratowała zawodówki
 • Grzegorz Kołodko
  uprawiał fantastykę zamiast polityki finansowej
 • Marek Pol
  zamiast budować autostrady i unowocześniać koleje, wymyślał winietki
 • Wiesław Kaczmarek
  zahamował prywatyzację, oligarchizował gospodarkę
 • Grzegorz Kurczuk
  zamiast ścigać przestępców, ścigał biznesmenów
 • Aleksandra Jakubowska
  zahamowała zmiany na rynku mediów elektronicznych
 • Zbigniew Sobotka
  zamienił policję w służbę ochrony swoich ludzi
Więcej możesz przeczytać w 4/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 4/2004 (1104)

 • Wprost od czytelników 25 sty 2004 List od czytelnika 3
 • Na stronie - Miller na prezydenta! 25 sty 2004 Każda kucharka powinna się nauczyć rządzić państwem - twierdził niejaki Lenin. 3
 • Peryskop 25 sty 2004 Owsiak klonuje Jurek Owsiak mocno się zdziwił, gdy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zobaczył w studiu TVP drużynę "Wprost". Dziennikarze tygodnika przebrali się... za niego. Wszyscy mieli na sobie... 6
 • Dossier 25 sty 2004 Jan Maria ROKITA członek komisji śledczej w sprawie Rywina, poseł PO "Kto jak kto, ale pan minister Mariusz Łapiński, który ma tyle brzydkich rzeczy na sumieniu, oprócz tego Narodowego Funduszu Zdrowia, powinien jednak... 7
 • Kadry 25 sty 2004 Zdjęcie: Reporter 8
 • Jestem, więc piszę - Polityka moralnego niepokoju 25 sty 2004 Fakt, że prezydent Kwaśniewski ma wątpliwości, czy Polska jest państwem prawa, powinien przerażać 9
 • Poczta 25 sty 2004 List od czytelnika 10
 • W obronie biedy 25 sty 2004 Marek Majewski 11
 • Playback 25 sty 2004 11
 • Portret Pierwszego Psa RP 25 sty 2004 Nie chcę, by Jolanta Kwaśniewska sama namalowała swojego psa Sabę, więc zrobię to za nią - mówi znany malarz Edward Dwurnik. Okazją do namalowania portretu Saby jest akcja promocyjna firmy wystawiającej karty rabatowe. Na kartach... 11
 • Z życia koalicji 25 sty 2004 To już jest koniec. Brunatny Robert postanowił oszczędzić sobie obciachu i sam zrezygnował z kandydowania na prezesa Telewizji Białoruskiej Oddział w Warszawie. A przecież zżyliśmy się, to w końcu tyle lat... Tak więc na koniec, od... 12
 • Z życia opozycji 25 sty 2004 Śnieg zasypał Warszawę i unieruchomił miasto na amen. Prezydent Lech Kaczyński błyskawicznie znalazł winnych tego skandalu. "To meteorolodzy" - orzekł. A myśmy stawiali raczej na komunistów. Albo chociaż na Kozaka z... 13
 • Fotoplastykon 25 sty 2004 14
 • Mafia sądzi 25 sty 2004 Przy jednym stole, na balu sylwestrowym, nieprzypadkowo siedzieli obok siebie Roman Olszewski, ps. Sproket, Mieczysław J. oraz Waldemar Janoszczyk. Olszewski i Mieczysław J. byli członkami gangu pruszkowskiego. Jak się dowiedzieliśmy od kilku uczestników balu, przy tym samym... 16
 • Mordercy dzieciństwa 25 sty 2004 Na siedem lat więzienia skazano szefa pedofilskiej siatki, zdemaskowanej przez reporterów "Wprost" i telewizji Polsat. 22
 • Sojusz Lewicy Destrukcyjnej 25 sty 2004 SLD rządzi Polską tak jak ostatni królowie przedrewolucyjną Francją 24
 • Plan Bratkowskiego 25 sty 2004 Demokracją w aparatczyków 28
 • Żegnajcie w Europie 25 sty 2004 Unia Europejska to dom, w którym nowych lokatorów skierowano do piwnicy 30
 • Nałęcz - Cień choroby 25 sty 2004 Z myślą o poprawieniu notowań premiera w rabunkowy sposób eksploatowano jego wypadek 32
 • Giełda i wektory 25 sty 2004 HossaŚwiat Unia ratuje twarz Niemcy i Francja z premedytacją złamały traktat z Maastricht, nakładający na kraje członkowskie unii obowiązek utrzymywania deficytu budżetowego na poziomie nie wyższym niż 3 proc. PKB. Powinno się to... 34
 • Grupa trzymająca zboże 25 sty 2004 Urzędnicy podnoszą ceny żywności! 36
 • Zjazd Polski 25 sty 2004 W szybkim tempie tracimy wiarygodność kredytową 40
 • Podatek od głupoty 25 sty 2004 100-200 tysięcy miejsc pracy likwidują co roku urzędnicy skarbowi 43
 • Niezatapialny sejf 25 sty 2004 Rosja przez Cypr do Unii Europejskiej 47
 • Załatwione odmownie - Saga Lomborga 25 sty 2004 Największy postęp w ekologii dokonał się tam, gdzie dominuje największy wróg ekologów: cywilizacja zachodnia 50
 • Supersam 25 sty 2004 Zapach uwodziciela By stworzyć orientalną wodę CerrutiSÍ, odtworzono recepturę balsamu mauretańskiego, sporządzoną przez Rzymian w II wieku naszej ery. Balsam mauretański to kompozycja ziół, aromatycznego drewna i żywicy.... 52
 • Międzynarodowi Kombinatorzy Olimpijscy 25 sty 2004 W Atenach możemy zdobyć mniej medali niż w jakichkolwiek igrzyskach w ostatnich 40 latach 54
 • Mistrzowie koksu 25 sty 2004 Sportowcy biorą koks, bo wolą żyć krótko, byle zakosztować sławy i pieniędzy. 58
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Będzie bigos 25 sty 2004 Od dwóch dni cały mój dom przesiąknięty jest ciężką wonią kapuchy. Gotujemy bigos. Nie powiem, żebym często jadał tę naszą najbardziej narodową potrawę, przeciwnie, unikam jej jak mogę, głównie z uwagi na kiepskie samopoczucie jeszcze długo po spożyciu, ale też tak całkiem bez... 60
 • Ekran osobisty - Wyspy szczęścia 25 sty 2004 To, co najcenniejszego mają dziś do zaoferowania transatlantyki, to... ucieczka ze zmęczonego wojną, strachem i waśniami świata 61
 • Dzień (bez)wolności 25 sty 2004 "Za Wisłą nie zabijajcie, ale poza tym róbcie tam, co chcecie" - brzmiała dyrektywa Stalina 64
 • Know-how 25 sty 2004 Lekka śmierć Palenie papierosów o niskiej zawartości substancji smolistych (light, super light) nie zmniejsza ryzyka zachorowania na raka płuc - ostrzega "British Medical Journal". Do takich wniosków doszli amerykańscy... 67
 • Zapalenie życia 25 sty 2004 Co może nas uchronić przed rakiem, zawałem serca i cukrzycą? Gdy pierwszy raz w 1997 r. opublikowaliśmy wyniki badań sugerujące, że stan zapalny może sygnalizować wysokie ryzyko zawału serca i udaru mózgu, wszyscy uznali, że się mylimy. Teraz 68
 • Wstrzymaj oddech! 25 sty 2004 Każdy miligram tlenku węgla w metrze sześciennym powietrza oznacza dwa śmiertelne zawały 72
 • Uszy do góry 25 sty 2004 Głusi będą mogli słyszeć? 74
 • Bez granic 25 sty 2004 Samba turystyczna, Autorytet z wąsem, 76
 • Rusza wróg na Busha 25 sty 2004 Bush na pewno nie przegra swego miejsca w historii ze stażystką 78
 • Islamska bomba 25 sty 2004 Jak pakistańska technologia nuklearna trafiła do państw rozbójniczych 80
 • Mekka globalizacji 25 sty 2004 6,5 tysiąca żołnierzy będzie strzec uczestników szczytu w Davos 82
 • Kolce róż 25 sty 2004 Tkwimy między Ameryką a Rosją 84
 • Szaron opatrznościowy 25 sty 2004 Izrael wyznaczy Palestyńczykom własną "mapę drogową". Czy również w tym roku Izrael będzie bezczynnie czekał na pojawienie się przywódcy palestyńskiego, z którym można będzie cokolwiek ustalić? Czy nadal 100 tys. osadników żydowskich na terenach palestyńskich będzie wodziło za... 85
 • Wyjść po żydowsku 25 sty 2004 Szewach Weiss dokonał rzeczy niemożliwej: przyczynił się do wspólnego polsko-żydowskiego spojrzenia na historię 86
 • Menu 25 sty 2004 Świat Małpa znowu w raju "Za każdym razem, gdy próbowałem napisać fajną, popową piosenkę, w którymś momencie uświadamiałem sobie, że zrzynam z Pixies" - powiedział kiedyś Kurt Cobain. Nie on jeden przyznawał... 88
 • Kanibal sztuki 25 sty 2004 Największym dziełem Salvadora Dalego był on sam 90
 • Najdłuższa wojna wszechświata 25 sty 2004 "Gwiezdne wojny" można kręcić przez kolejne tysiąclecia 94
 • Mojżesz rocka 25 sty 2004 Czesław Niemen (1939-2004) 96
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 25 sty 2004 MIĘDZY NAMI **** Cafe #3 Między Nami to podobno naczelna kwatera warszawki. Tajemniczego ugrupowania towarzyskiego. Bez względu na przynależność klientów konsumentów lokal wypromował markę muzyczną, która od kilku... 97
 • Klątwa Tuwima 25 sty 2004 Jedyne, co Julian Tuwim dedykował Bierutowi, to apel o ułaskawienie skazanych na śmierć żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 98
 • Sława i chała 25 sty 2004 Książki Wołanie na duszy Rewolucja! Pierwszy w historii ludzkości "przewodnik po świecie niewidzialnym" - zachęca hasło z obwoluty. Mało tego, każda współczesna kobieta, uzbrojona w to dzieło, może "usłyszeć... 99
 • Co-media - Niepolitycznie 25 sty 2004 Dorosłe życie ma tę ponurą cechę, że ludzi powinno się rozliczać nie z tego, co chcieli, ale z tego, co im wyszło. Tu mógłbym podać jako ponury przykład kariery prawie wszystkich obecnych polityków, ale tym razem felieton ma być o drobiazgach. I nie mam na myśli polityków... 100
 • Z grzędy zrzędy - Do polskich elit 25 sty 2004 Przypomnijcie sobie, jak to kiedyś było. Wyszedł jeleń z lasu, pani pyta: - No Jasiu, co to jest? A Jasio z pewną taką nieśmiałością: - Lenin, nie Lenin...? W Moskwie opowiadali, że młodożeńcom na noc poślubną dają trzyosobowe... 100
 • Organ Ludu 25 sty 2004 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 4 (69) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 19 stycznia 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Sensacyjne odkrycie "Organu Ludu"! Pierwsi na świecie drukujemy odnalezioną przez "OL"... 101
 • Skibą w mur - Lania i podsumowania 25 sty 2004 Za Wydarzenie Roku uznano dwa zjawiska: Saddam Husajn wyciągnięty z ziemianki i Mariusz Łapiński wyciągnięty z SLD 102