Dziura Belki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Im bliżej końca kadencji Sejmu, tym więcej min pod gospodarką Jeśli posłom uda się uchwalić choćby część z kilkudziesięciu zgłoszonych przez nich szkodliwych dla państwa projektów ustaw, już w drugiej połowie roku dojdzie do skandalu porównywalnego z szacowaną na 90 mld zł tzw. dziurą budżetową Bauca. W latach 2000 i 2001 większości ustaw nie zdążono jednak na szczęście przepchnąć przez Sejm, rządząca AWS i tak sromotnie przegrała wybory, a SLD wystawił sobie na czas rządzenia tak wysoki rachunek, że nie mogąc go spłacić, szybko stracił poparcie (spadło z 41 proc. do 5-10 proc.). Teraz w Sejmie leżą projekty ustaw, które mogą nas kosztować 90-100 mld zł rocznie.
Nowe byty!
W roku 2005 zarówno SLD, jak i prawicowa opozycja chcą znów wykorzystać końcówkę kadencji do załatwienia swoich interesów. Sojusz lansuje kontrowersyjny projekt ustawy o "złotym wecie", który pozwoliłby mu upchnąć - zanim Trybunał Europejski ową regulację zakwestionuje - paru krewnych i znajomych jako "obserwatorów" w spółkach skarbu państwa. Rząd chce także przeforsować nowelę ustaw o służbie cywilnej, o Narodowym Centrum Studiów Strategicznych (jak wyżej, bo prezesa centrum powołuje na sześć lat prezydent), o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych (powody oczywiste). Kwestię rozliczenia się władz komunistycznych z bezprawnego zaboru majątku SLD torpedowało przez kilkanaście lat. I nagle, cztery miesiące przed wyborami, partia ta doznaje iluminacji i postanawia "zakończyć sprawę". Bony o wartości 15 proc. utraconego majątku nie są sprawiedliwym zadośćuczynieniem, tylko kosztowną kiełbasą wyborczą mającą uniemożliwić faktyczną reprywatyzację.
Swoje zamierza także zepsuć pseudoprawicowa opozycja. W efekcie wspólnej działalności obu stron sceny politycznej wśród 218 projektów ustaw znajdujących się w sejmowej obróbce jedna trzecia to takie, których - nie daj Boże - uchwalenie sprawiłoby, że obudzilibyśmy się w innym kraju. Posłowie chcą powołać nowe byty, na przykład Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwo Sportu, Krajową Radę ds. Bioetyki, Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, Państwową Agencję Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej i Fundusz Walki z Nielegalnym Obrotem Wyrobami Akcyzowymi. Powstanie tych instytucji oznaczałoby powiększenie zatrudnienia w administracji o kilkanaście tysięcy osób oraz bezpośredni koszt 2-3 mld zł (siedziby, wyposażenie, wynagrodzenia pracowników - około 0,5 mld zł). To oczywiście na początek, bo z czasem będą one rozwijać "działalność statutową" i domagać się coraz większych budżetów.
Darczyństwo budżetu na tym się jednak nie kończy. Polegać ma również na dyskrecjonalnych obniżkach podatkowych i kryptodotacjach. Projekty najdroższych obejmują na przykład zniesienie akcyzy na olej napędowy dla rolników i za gaz dla przedsiębiorstw transportowych lub zniesienie obowiązku odprowadzania podatku, gdy nabywca jest niewypłacalny. Bezpośredni koszt tych i innych "wsparć" to 40-45 mld zł. Purnonsensu prawnego nie można oczywiście skategoryzować ekonomicznie. Pełen rachunek sejmowej twórczości dałby jednak wynik znacznie przekraczający 100 mld zł. Ten wynik jest równoznaczny z przyznaniem, że uparliśmy się popełnić zbiorowe samobójstwo.

Wyborczy sojusz z Sojuszem
Prezydium Sejmu skutecznie blokowało do tej pory najgłupsze pomysły ustawodawcze (rekordowe wyniki przetrzymywania projektów przed rozpatrzeniem to prawie 1200 dni). SLD bowiem rządził, zamierzał rządzić dalej i nie miał specjalnego interesu w strzelaniu sobie samobójczych goli. Teraz jednak SLD pracuje na własny interes wyborczy i na pogorszenie warunków, w jakich będzie funkcjonować następny rząd. Dlatego najprawdopodobniej zacznie zmieniać zdanie w wielu kwestiach (przykładem może być rządowy projekt wspomnianej ustawy o prokuratorii generalnej, skierowany do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku). Najprawdopodobniej także SLD, chcąc przepchnąć niektóre ustawy zabezpieczające swoje interesy, skłonny będzie wchodzić w bardzo dziwaczne koalicje, płacąc za nie poparciem projektów LPR czy Samoobrony. A to, że przypominać to będzie grę w rugby granatem (i to na bardzo śliskim boisku), w najmniejszym stopniu politykom lewicy snu z powiek nie spędza.
 

Złote strzały
Szacunkowa wartość strat dla gospodarki spowodowanych realizacją projektów ustaw

25 mld zł
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (projekt SLD-UP, pomysłodawców reprezentuje poseł Ryszard Zbrzyzny), przewidująca docelowe ustalenie płacy minimalnej w wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Koszty ustawy poniosą w pierwszej kolejności przedsiębiorcy.

10 mld zł
Poselski (LPR - wnioskodawców reprezentuje Zygmunt Wrzodak) projekt ustawy o utworzeniu konsorcjum kapitałowego Polska Grupa Kapitałowa, który przewiduje renacjonalizację PZU i połączenie go z PKO BP w Polską Grupę Kapitałową. Realizacja pomysłu będzie oznaczać wypłatę odszkodowań dla akcjonariuszy PZU oraz marginalizację obu przedsiębiorstw.

6 mld zł
Rządowy projekt ustawy o reprywatyzacji (minister Jacek Socha).

4 mld zł
Nowelizacja ustawy o regulacji rynku cukru (projekt posła Gabriela Janowskiego i PSL).

2,8 mld zł
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (projekt PSL i Samoobrony, pomysłodawców reprezentuje poseł Marek Zagórski, niezrzeszony, wybrany z listy PO), obniżająca wpływy z VAT w budownictwie, dodatkowo wprowadzająca możliwość nieodprowadzania podatku, jeśli nabywca byłby niewypłacalny.

2,5 mld zł
Obywatelski projekt ustawy Fundusz Alimentacyjny przywracający (i znacznie rozszerzający) obowiązek płacenia alimentów przez państwo (pełnomocnikiem komitetu inicjatywy ustawodawczej jest Renata Iwaniec).

2,25 mld zł
Poselski (SLD) projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, który - poza prawem do nieograniczonej aborcji - przewiduje dotowanie środków antykoncepcyjnych (projekt SLD, wnioskodawców reprezentuje poseł Joanna Senyszyn).

2 mld zł
Poselski (projekt PSL, poseł sprawozdawca - Józef Gruszka) projekt ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużywanego w produkcji rolnej.

1,5 mld zł
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidująca wzrost rent i emerytur przez zastąpienie waloryzacji równej inflacji waloryzacją opartą na wzorze: inflacja plus 0,2 wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Oznacza to coroczne zwiększenie emerytur dodatkowo o co najmniej punkt procentowy (projekt SDPL; pomysłodawców reprezentuje Anna Bańkowska - SLD).

1,5 mld zł
Obywatelski projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przewidujący prawo do przechodzenia na emeryturę po 30 latach pracy, ustalenie minimalnego wynagrodzenia oraz corocznej rewaluacji płac (pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej - Bożena Banachowicz).

1 mld zł
Poselski (PiS) projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przewidujący zwracanie nabywcom materiałów budowlanych dwóch trzecich zapłaconego VAT (autorów pomysłu reprezentuje poseł Barbara Marianowska z PiS).

1 mld zł
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przywracająca ubezpieczenia w KRUS rolnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą (projekt PSL, poseł Mieczysław Kasprzak).

500 mln zł
Poselskie projekty (PSL, RKN) ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zakładające utworzenie prokuratorii generalnej - centralnego organu administracji państwowej. Jakby tego było mało, projekt utworzenia PG przedstawił także rząd Marka Belki - roczny budżet takiej instytucji musiałby być porównywalny z budżetem NIK (0,25 mld zł), do czego dochodzą jednorazowe wydatki majątkowe związane ze znalezieniem i wyposażeniem siedzib dla PG.

300-400 mln zł 
Poselski (LPR i koła zaprzyjaźnione; pomysłodawców reprezentuje poseł Zofia Krasicka-Domka - LPR) projekt ustawy o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii nakłada na administrację centralną obowiązek sporządzania "rocznych bilansów energii odnawialnej"; przewiduje także "wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw podejmujących się wykorzystania zasobów energii odnawialnej".

200 mln zł
Poselski (SLD, Franciszek Potulski z SLD) projekt ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej proponujący ustanowienie kolejnego funduszu celowego dla udzielania pomocy materialnej uczniom, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza wynagrodzenia minimalnego. Źródłem finansowania ma być 0,5 proc. dochodów z CIT i 1 proc. wpływów z prywatyzacji.

100 mln zł
Projekt uchwały w sprawie rozwoju sportu w Polsce przewidujący utworzenie Ministerstwa Sportu i systematyczne zwiększanie nakładów budżetowych na sport (pomysłodawców reprezentuje Eugeniusz Kłopotek z PSL).

100 mln zł
Nowelizacja ustawy prawo ochrony środowiska przewidująca zniesienie akcyzy dla przedsiębiorstw transportowych wykorzystujących pojazdy na gaz ziemny - koszt 0,1 mld zł (Samoobrona i LPR).

100 mln zł
Poselski (SLD-UP) projekt ustawy o przeciwdziałaniu nielegalnemu obrotowi niektórymi wyrobami akcyzowymi przewiduje zaostrzenie kontroli sprzedaży "poza organizowanymi formami obrotu towarowego" i utworzenie finansowanego z budżetu Ministerstwa Finansów Funduszu Walki z Nielegalnym Obrotem Wyrobami Akcyzowymi (wnioskodawców reprezentuje poseł Marek Wikiński z SLD.
Więcej możesz przeczytać w 6/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2005 (1158)

 • Wprost od czytelników13 lut 2005WYBÓR NIEMCÓW Nikt nie może zaprzeczyć, że już w 1932 r. Adolf Hitler otrzymał 40 proc. głosów w wyborach na prezydenta Niemiec. Rok później NSDAP - partia, której przewodził - wygrała wybory, po czym przejęła...3
 • Na stronie - Stan wojenny II13 lut 2005Zmilitaryzowane "Wiadomości" może poprowadzić Jacek Żakowski, a mundur pożyczy mu Marek Tumanowicz Zbrodnia to niesłychana, teczka zabija pana - można sparafrazować "Lilije" Mickiewicza. Dawno nie było tak zbrodniczej formacji jak zwolennicy...3
 • Skaner13 lut 2005Michnik z Urbanem Musiało się stać coś naprawdę dramatycznego. Adam Michnik niespodziewanie wrócił do kraju. I spotkał się z Jerzym Urbanem w restauracji orientalnej na warszawskim MDM. W spotkaniu uczestniczyła żona naczelnego...8
 • Dossier13 lut 2005"Jeśli będzie tak jak teraz, to nie kandyduję, bo nic nie zrobię, a ja jestem od tego, by coś zrobić" Program I Polskiego Radia LECH WAŁĘSA były prezydent RP "Europa przypomina podstarzałą hipiskę, która próbuje...9
 • Sawka13 lut 200510
 • Kadry13 lut 200511
 • Playback13 lut 200512
 • Nałęcz - Prezent na ćwierćwiecze13 lut 2005Zamiast wznosić "Solidarności" pomniki, będziemy ją nurzali w esbeckim szambie Bzdury wypisywane w zachodniej prasie na temat "polskich obozów masowej zagłady" postawiły w centrum uwagi zagadnienie fałszowania historii. Najostrzej zaprotestowali...13
 • Z życia koalicji13 lut 2005A JEDNAK WIOSNA! SLD postanowił nie robić idioty z Leszka Millera, Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Krzysztofa Janika oraz pomniejszych czerwonych obiecujących wiosenny termin wyborów i ogłosił, że rzeczywiście odbędą się...14
 • Z życia opozycji13 lut 2005ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI WALDEMAR Pawlak znowu został prezesem PSL. Jeżeli lata 90. będą wracać z taką siłą, to niebawem Kurt Cobain wstanie z grobu, a Nirvana wyjedzie w trasę koncertową. CZEGO TO DOŻYLIŚMY! Żeby "Gazeta Wyborcza"...15
 • Fahrenheit 1.0513 lut 2005Jak przeciwnicy ujawnienia teczek bezpieki manipulują opinią publiczną Wybieranie i likwidowanie celów jest naprawdę niesamowite" - mówi Donald Rumsfeld, sekretarz obrony USA, w filmie Michaela Moore`a "Fahrenheit 9.11". Jego słowa dotyczą,...16
 • W podwójnej roli13 lut 2005Po co bezpieka interesowała się aktorami, piosenkarzami, muzykami czy sportowcami? Po co bezpiece było korzystanie z usług, namawianie do współpracy czy choćby tylko inwigilowanie aktorów i piosenkarzy? Czy ludzie kultury byli tak ważni dla...18
 • Higieniczna Pandora13 lut 2005Przeciwnicy lustracji są ideologami zbiorowego tchórzostwa Barbarzyńcy, fałszerze, kłamcy, którymi kierują - jak pisał przed trzynastu laty Adam Michnik - tylko "niskie, koniunkturalne motywy", "upowszechnienie strachu, bezprawia i szantażu";...20
 • Wrogowie pamięci narodowej13 lut 2005Archiwa IPN nie podważą heroizmu antykomunistycznej opozycji, co najwyżej podważą status "towarzystwa" Czego w rzeczywistości dotyczy batalia o lustrację? Czy jest polowaniem na złamane i nieszczęśliwe "ofiary", jakimi jawią się w...21
 • Zimny wiatr w Watykanie13 lut 2005Choroby papieża wymusiły trwałe zawieszenie broni między kardynałem Angelo Sodano i arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem Spróbujcie stanąć w styczniowy dzień w otwartym oknie 60 m nad ziemią. Lodowaty wiatr przewieje każdego do szpiku kości. Papież...24
 • Anty-Michnik13 lut 2005Czy Antoni Macierewicz wycofa się z życia publicznego? Jest chyba jedyną osobą, która zablokowała druk tekstu Adama Michnika, redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". Gdy w 1976 r. powstawał podziemny organ Komitetu Obrony Robotników "Głos",...28
 • Bunt świętoszków13 lut 2005Nie wolno się wam staczać na pozycje LPR, a nadto musicie się upodobnić do Unii Wolności - apelują do prawicy krakowscy intelektualiści List grupy krakowskich intelektualistów przeczytałem, niestety, bez przyjemności. Piszę "niestety", ponieważ...32
 • Liderzy na pustyni13 lut 2005Rządy prawicy nie muszą być lepsze od obecnych - wystarczy, że będą uczciwsze W obecnej niepewnej sytuacji politycznej Polski pewne są dwie rzeczy: nowy rząd będą tworzyły Platforma Obywatelska i PiS, a na czele tego rządu stanie Jan Maria...34
 • Giełda13 lut 2005Hossa Świat Trójka na piątkę Sześć lat i 5 mld euro pochłonęło opracowywanie najnowszej, piątej już generacji BMW serii 3. 1 lutego w hiszpańskiej Walencji niemiecki koncern zaprezentował wszystkie cztery modele nowej serii 3. Najmocniejszy...36
 • Pogotowie przedsiębiorców13 lut 2005Agencje pracy tymczasowej znalazły zatrudnienie dla ponad 100 tysięcy Polaków Producent butów dostaje dobrze płatne i bardzo pilne zamówienie na 2 tys. par obuwia wojskowego dla żołnierzy wyjeżdżających do Iraku. By je uszyć, będzie potrzebował...38
 • Dziura Belki13 lut 2005Im bliżej końca kadencji Sejmu, tym więcej min pod gospodarką Jeśli posłom uda się uchwalić choćby część z kilkudziesięciu zgłoszonych przez nich szkodliwych dla państwa projektów ustaw, już w drugiej połowie roku dojdzie do skandalu...42
 • Prawo na lewo13 lut 2005Bush wypowiedział wojnę niszczącym biznes prawnikom Walka z dyktaturami na świecie, obniżka podatków, reforma systemu emerytalnego oraz... ograniczenie wysokości pozwów o odszkodowania od firm do 250 tys. USD - to najważniejsze cele polityki...46
 • Załatwione odmownie - Lustracja ekonomiczna13 lut 2005Wielu ekonomistów, którzy skamienieli na pozycjach z realsocu, nadal wlewa do nowej formy stare nonsensowne treści Przetoczyła się fala dyskusji i ankiet dotyczących piętnastolecia zmian ustrojowych - tak bowiem należy definiować transformację. I...52
 • Supersam13 lut 2005Akcja TVP 1 i "WPROST"Dają im szansę     Już ponad 300 osób odpowiedziało na apel Jedynki TVP i "Wprost" o pomoc dla wychowanków domów dziecka. Program Ewy Juchniewicz "Daj mi szansę", emitowany w każdy wtorek o godz....54
 • Dyskretny urok lat 50.13 lut 2005Modne w latach 50. wiązania kwiaty, dyskretne koronki, wąskie klapy damskich żakietów przechwyciła do swej kolekcji firma DanHen. Kompletom żakietów ze spodniami lub spódnicami towarzyszą koszule i bluzki uszyte z połyskujących materiałów. Do...54
 • Udomowiony peugeot13 lut 2005Im więcej czasu spędzamy w samochodzie, tym bardziej udomowiamy jego wnętrze. Projektanci nowego peugeota 607 użyli w tym celu prawdziwego forniru orzechowego, z jakiego wytwarza się ekskluzywne meble do salonów. Podobnie jak w domu fornir (tu w...54
 • Peeling dla supermenów13 lut 2005Panowie golący się elektrycznymi maszynkami są gorszymi kochankami niż ci, którzy korzystają z tradycyjnych - ogłosiła firma Solinger. Dla wszystkich mężczyzn, którzy w to wierzą, wymyślono peeling z serii Clearasil for Men, który nie tylko służy...54
 • Chwasty na wątrobę13 lut 2005Najbardziej pospolite rośliny, traktowane jak chwasty, coraz częściej są bazą medykamentów. W preparacie Saluran firmy Vitapol Farm połączono ekstrakty z korzeni mlecza, pokrzywy i skrzypu. Rośliny te oczyszczają organizm ze zbędnych płynów,...54
 • Czy jestem tatą?13 lut 2005Część kobiet przyznaje się, że nie mąż jest ojcem dziecka, gdy tylko dowiaduje się, iż małżonek chce zlecić badanie Matka jest tylko jedna i ojciec też jest jeden, ale nie zawsze wiadomo który. Żadna kobieta nie może być rogaczem, gdyż jej...56
 • W 80 dni dookoła karnawału13 lut 2005Na karnawale w Rio de Janeiro będzie w tym roku pół tysiąca Polaków, a w Wenecji - trzy tysiące Książę Karol bardzo chciał tańczyć sambę, ale myliły mu się kroki. Zaczął więc namawiać innych, by tańczyli z nim charlestona. Projektant mody Jean...66
 • Jacko show13 lut 2005Proces Michaela Jacksona jest największym widowiskiem sądowym wszech czasów Poland is Here 4U MJ" - z tabliczką z takim napisem stała Marta Woźniak przed sądem w Santa Maria. 29-letnia Polka, podobnie jak prawie tysiąc innych osób, specjalnie...68
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Miód krzepi13 lut 2005Drogi Przyjacielu! Zwróciłeś uwagę, jak wielką rolę w naszej kuchni odgrywa cukier? Toż to produkt strategiczny! Pamiętam z dzieciństwa, jak od czasu do czasu rozchodziły się pogłoski o nadchodzącej trzeciej wojnie światowej. Ludzie nie pytali,...71
 • Obcy wśród swoich13 lut 2005Kukliński uciekł z Polski w ostatniej chwili, tuż przed zdemaskowaniem go przez PRL-owski kontrwywiad Poniżej zamieszczamy fragment książki "Ryszard Kukliński. Życie ściśle tajne" Benjamina Weisera z przedmową Jana Nowaka-Jeziorańskiego (ukaże...72
 • Know-how13 lut 2005Diabelska choroba Znane z kreskówek diabły tasmańskie (Sarcophilus harrisii) dziesiątkuje nowotwór pyska. Chore torbacze nie mogą jeść i umierają po kilku miesiącach. W Tasmanii ich liczba spadła o połowę w ostatnich ośmiu latach....76
 • Strażnicy nadwagi13 lut 2005Odchudzanie się grozi otyłością! Która spośród popularnych diet odchudzających jest najskuteczniejsza - dieta Atkinsa, dr. Ornisha, Strażników Wagi (Weight Watchers), a może coraz częściej stosowana dieta Zone? - Nieważne, którą z nich...78
 • Pogoda z kosmosu13 lut 2005Ceny zboża zależą od liczby plam na słońcu! Gdy w 1801 r. brytyjski astronom William Herschel ogłosił, że istnieje zależność między liczbą plam na Słońcu a rynkową ceną zboża, jego teoria została wyśmiana jako absurdalna. Podobny los spotkał...82
 • Monety płodności13 lut 2005Oktawian mistrzem starożytnej propagandy Rzymskim legionom nigdy nie udało się opanować terenów dzisiejszej Szkocji, bo - jak tłumaczono - broniły ich nieprzebyte puszcze. Dopiero przeprowadzone niedawno przez prof. Chrisa Smouta, historyka z...84
 • Bez granic13 lut 2005Pekin stawia na Moskwę Przeprowadziliśmy całkiem miłą rozmowę" - powiedział Richard Lawless z amerykańskiego Departamentu Obrony po spotkaniu z szefem resortu obrony Chin. Stosunki wojskowe między Pekinem i i Waszyngtonem są jednak dość...86
 • Bokserzy czekają na gong13 lut 2005Premier Izraela pierwszy raz pojedzie na Synaj nie w czołgu Pułkownik Oren Jaari z Departamentu Wywiadu prawie wbiegł do sali, w której odbywała się odprawa. Przy prostokątnym stole siedzieli już minister obrony Szaul Mofaz, szef sztabu...88
 • Żywa historia13 lut 2005Rozmowa z George'm W. Bushem, prezydentem USA92
 • Waszyngton za przymkniętymi drzwiami13 lut 2005Wizyty polskich "mężów stanu" w Białym Domu to wciąż dyplomac acja w nie dopiętych bucikach Nic nie było gotowe, toteż policja konna i piesza zaczęła biegać po ulicach, urzędnicy nakładali swoje peruki na opak, eleganci przybywali w nie...96
 • Diana Thatcher13 lut 2005Już raz - w 2000 r. - Juszczenko i Tymoszenko dokonali niemal cudu, ratując Ukrainę przed katastrofą finansową W czasie "pomarańczowej rewolucji", gdy groził atak rosyjskiego specnazu, Julia Tymoszenko ściągnęła do Kijowa 19-letnią córkę...98
 • Menu13 lut 2005MENU WYDARZENIA Krótko po Wolsku Kto myszką wojuje... Przynajmniej w jednej dziedzinie jest u nas szansa na ozdrowienie. Myślę o nagminnej praktyce zrzynania. W dobie komputera i Internetu za pomocą kilku kliknięć myszką można dokonywać...100
 • Kultura miłosnego niepokoju13 lut 2005Na walentynki warszawska Rampa przygotowała spektakl, w którym uczucia damsko-męskie zastąpiły męsko-męskie Miłość ma swój porządek" - pisał w XVII wieku Blaise Pascal w "Prowincjałkach". "Miłość ma też swoją formę, produkty i marketing" - dodał...104
 • Beton nad Sekwaną13 lut 2005Dlaczego Francuzi nie cierpią swego najlepszego reżysera filmowego? To amerykański agent - można nad Sekwaną usłyszeć o najbardziej rozpoznawalnym na świecie reżyserze z Francji. Jean-Pierre Jeunet, jako koń trojański Hollywood, co rusz musi się...106
 • Adam 4413 lut 2005Co łączy George`a W. Busha z "Dziadami" Adama Mickiewicza Rozszyfrowywanie zagadek zawartych w utworach Adama Mickiewicza niemal pozbawiło wzroku Mariana Retelskiego. Niebezpieczne okazały się zarodniki grzybów ze starych ksiąg działu literatur...110
 • Ueorgan Ludu13 lut 2005Poszli po cud W pielgrzymce parlamentarzystów na Jasną Górę poszło w zeszłym tygodniu ponad 50 posłów i senatorów - więcej niż dotąd. To znak, że do parlamentu w roku wyborczym wraca rozsądek i wiara w potrzebę cudu...112
 • Skibą w mur - Karnawał The End13 lut 2005Zdaniem wielu krytyków muzycznych, największe hity mijającego karnawału zawiera lista Wildsteina Karnawał się kończy, ale w opinii wielu tak naprawdę dopiero wystrzałowo się zaczyna. W Polsce, nie tylko w okresie karnawału, od zawsze najlepiej...114