Manifest Millera

Manifest Millera

Dodano:   /  Zmieniono: 
Z rynkiem nie warto się spierać - w ostateczności to on zawsze ma rację


Polska ma za sobą niezwykły okres w swej długiej historii. W ciągu piętnastu lat bez dramatycznych wstrząsów i rozlewu krwi Polacy zrealizowali wszystkie strategiczne cele rozpoczętej w 1989 r. transformacji ustrojowej. Przypomnijmy, że chodziło w niej o wolne i suwerenne państwo, stworzenie systemu demokracji parlamentarnej, budowę gospodarki rynkowej oraz członkostwo w NATO i Unii Europejskiej.
Do pięciu celów, które na długo zadecydują o losach obecnych i przyszłych pokoleń, trzeba dodać jeszcze jeden. Zmniejszenie i w nieodległej przyszłości wyeliminowanie dystansu, jaki dzieli dziś Polskę od najlepiej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Różnica ta jest znaczna, bowiem według Eurostatu z czerwca tego roku, polski dochód narodowy w przeliczeniu na mieszkańca stanowi tylko 48 proc. dochodu wytwarzanego w krajach dawnej "piętnastki". Wokół tego zadania powinna się koncentrować uwaga i energia Polaków oraz aktywność programowa partii. Trwały i szybszy niż w Europie Zachodniej wzrost gospodarczy to polski problem numer jeden.

Nowa lewicowość
Nie uważam podziału na lewicę i prawicę za przebrzmiały. Takie wartości, jak wolność, równość, sprawiedliwość czy tolerancja, pozostają polem pożytecznego w demokracji sporu dwóch wielkich formacji. Gwarantują też społeczeństwom możliwość autentycznego wyboru między propozycjami swobód obywatelskich, praw mniejszości, równości szans, sprawiedliwości społecznej, opiekuńczości państwa czy też sposobu organizacji struktur państwowych.
Gospodarka, która przez półtora wieku była terenem radykalnej polaryzacji, przestaje być polem konfrontacji lewicy i prawicy. Różnice powoli się zacierają, albowiem spór między liberalizmem a socjalizmem został już rozstrzygnięty. Gołym okiem widać, który system jest bardziej efektywny. Można też łatwo dowieść, że nie warto się spierać z rynkiem, bo w ostateczności rynek zawsze ma rację. Wiem, że te słowa są źle przyjmowane na polskiej lewicy, ale nic na to nie poradzę, że fakty mówią same za siebie. Zamiast je kontestować, warto je przynajmniej przemyśleć.
Sens lewicowości może mieć różne oblicza. Co innego rozumiano pod pojęciem lewicowości w czasach pierwszych socjalistów, co innego w okresie międzywojennym, a jeszcze co innego współcześnie. Każda epoka dodawała lewicowości nowy atrybut. I tak też będzie w przyszłości.

Priorytet rozwoju
Głównym celem polityków powinno być sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu, ponieważ tylko rozwój umożliwia wzrost zatrudnienia, a co za tym idzie ograniczenie do rozsądnych i bezpiecznych granic poziomu bezrobocia. Szybki wzrost i niskie bezrobocie gwarantują odpowiedni poziom życia ludzi. Potrzebna jest także skuteczna polityka społeczna, albowiem wzrost gospodarczy automatycznie nie eliminuje nierówności i dysproporcji. Odwrotnie - może je pogłębiać. Rozwój nie jest jednak możliwy bez wolnej i nieskrępowanej swobody działalności gospodarczej. Rynek wymaga zatem polityki liberalnej, bo tylko wtedy ujawnia w pełni swoje możliwości.
Jeśli myślimy o nowoczesnej lewicy, która pragnie osiągnąć trwały i wysoki wzrost gospodarczy oraz sprawiedliwie dzielić jego owoce, to trzeba powiedzieć, że tradycyjne wartości lewicy winny być realizowane poza rynkiem i za pomocą mechanizmów nie kolidujących z mechanizmem rynkowym. Oznacza to rozdzielenie polityki gospodarczej od polityki społecznej oraz przyznanie, że wytwarzanie dochodu narodowego oraz jego dzielenie są w dużej części odrębnymi dziedzinami, które rządzą się innymi regułami. W pierwszej decydują twarde i obiektywne prawa ekonomii, w drugiej - zasady sprawiedliwości społecznej.
Żeby jednak sprawiedliwie dzielić, trzeba najpierw wytworzyć. Jeśli nie ma co
dzielić, nie ma mowy o żadnej sprawiedliwości. Należy zatem wspierać i rozwijać przedsiębiorczość i wolny rynek, bo tylko w ten sposób można zagwarantować środki na realizację lewicowego programu społecznego. Źródłem zaspokajania potrzeb społecznych może być zatem tylko sprawna, efektywna i konkurencyjna gospodarka wolnorynkowa.

Błędy lewicy
W przeszłości błędem lewicy było to, że próbowała realizować swe programy społeczne za pomocą instrumentów zniekształcających i osłabiających działanie mechanizmu rynkowego. W rezultacie prowadziło to do osłabienia tempa rozwoju gospodarczego. Najlepszym tego przykładem jest sprawa podatków. Dla tradycyjnej lewicy podatki to instrument realizacji zasad sprawiedliwości społecznej. Stąd taka alergia na podatek liniowy, który w potocznym rozumieniu jest głęboko niesprawiedliwy.
Dla nowoczesnej lewicy podatki powinny być instrumentem wzrostu gospodarczego. Stosowanie takiego czy innego systemu podatkowego powinno być poprzedzone pytaniem, czy sprzyja on wzrostowi gospodarczemu czy też nie. Innymi słowy - nieważne jest, jak podatek się nazywa, istotne jest natomiast, czy stymuluje wzrost czy też mu przeszkadza. Ślady takiego rozumowania można odnaleźć w słynnym już manifeście Blaira i Schroedera z czerwca 1999 r. Dwaj wybitni przywódcy europejskiej lewicy nie mogli nie reagować na spadającą konkurencyjność europejskiej gospodarki, rosnący dystans wobec Ameryki, ale przede wszystkim na utrzymujący się stereotyp, że lewica potrafi sprawiedliwie dzielić, podnosząc w tym celu wszystkie podatki, ale nie jest już zdolna do tworzenia warunków stymulujących wzrost gospodarczy. Kiedy kilka miesięcy po opublikowaniu manifestu miałem okazję rozmawiać w Londynie z doradcami Blaira i twórcami koncepcji "trzeciej drogi", poczyniłem uwagę, że przesuwanie Partii Pracy do centrum oznacza faktyczny zwrot na prawo. Usłyszałem wtedy: "My nie idziemy w prawo, my idziemy naprzód". I było to trafne podsumowanie zawartych w tym dokumencie intencji.

Wybór Polski
Polska musi iść naprzód bardziej niż Wielka Brytania czy Niemcy, a to oznacza konieczność szybszego rozwoju niż na zachodzie Europy. Tempo wzrostu pozostanie zatem na długie lata głównym polskim problemem i na nic się zdadzą różne zaklęcia, że ważniejszy jest sposób podziału niż tempo wytwarzania. Tym też się kierowałem jako szef lewicowego rządu, forsując szybki wzrost gospodarczy sięgający już 6 proc., obniżając podatki CIT z 27 proc. do 19 proc., wdrażając 19-procentowy podatek dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, rozpoczynając dyskusję o podatku liniowym czy też przyjmując ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Wszystkie te kroki przyniosły oczekiwane efekty także w postaci zwiększonych wpływów budżetowych.
Szlak działania w Polsce został przetarty. Moim następcom będzie łatwiej iść dalej, w pożądanym kierunku.
Więcej możesz przeczytać w 30/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 30/2005 (1182)

 • Wprost od czytelników 31 lip 2005 CZY WIESZ, CO JESZ? Autorzy artykułu "Czy wiesz co jesz?" ( nr 29) stawiają pytanie: co jeść, by nie szkodziło? My znamy odpowiedź: trzeba szukać na rynku żywności ekologicznej, czyli naturalnej. Jej pochodzenie powinno być... 5
 • Na stronie - Profesorki atakują 31 lip 2005 Prawdziwy inteligent powinien być letnim ciołkiem, który nie ma żadnych poglądów Achtundachtzig Professoren: Vaterland, du bist verloren" (88 profesorów: ojczyzno, jesteś zgubiona). Ponieważ czasy są feministyczne, słowo "profesorów" powinno być w tym powiedzonku zamienione... 5
 • Skaner 31 lip 2005 POLITYKA STOSOWANA Plan Kwaśniewskiego Aleksander Kwaśniewski chce na fundamencie SLD po wyborach utworzyć nową partię lewicową. Realizacją planu ma się zająć Krzysztof Janik, który podporządkował sobie formalnego lidera sojuszu... 8
 • Dossier 31 lip 2005 JAN ROKITA lider Platformy Obywatelskiej "Uczciwość w polityce i niskie podatki jako sposób walki z bezrobociem. To albo śmierć" TOK FM ANDRZEJ LEPPER szef Samoobrony "Gdybym widział tylko same plusy i wszystko och!,... 9
 • Sawka czatuje 31 lip 2005 10
 • Kadry 31 lip 2005 Józef Oleksy - zejście do Senatu 11
 • Ryba po polsku - Głos wołającego na puszczy 31 lip 2005 Jeden Miller się obraża, a drugi chowa pieniądze. To nie może być zbieg okoliczności Krzyż Pański z tymi Millerami. Jeden Miller oblegał Jasną Górę i strzelał z kolubryny. Drugi Miller się obraził i zapowiedział emigrację do miasta Łodzi. Trzeci Miller zachomikował ponad 700... 14
 • Playback 31 lip 2005 15
 • Poczta 31 lip 2005 Kłamstwo Borowskiego? Błędna jest informacja zawarta w tekście "Kłamstwo Borowskiego?" (nr 26), jakoby skarb państwa - wówczas gdy byłem szefem Urzędu Rady Ministrów - zbył 2 proc. udziałów wydawnictwa... 15
 • Z życia koalicji 31 lip 2005 KIEDY DO KIOSKÓW TRAFIŁ POPRZEDNI NUMER "WPROST", w którym chcieliśmy się zakładać, że Tomasz Nałęcz prędzej czy później zdradzi Borowskiego i trafi pod skrzydła Cimoszewicza, nie sądziliśmy, że będzie... 16
 • Z życia opozycji 31 lip 2005 JAN ROKITA, JAK CO TYDZIEŃ, obrażał partię Kaczyńskich oraz burzył koalicję PO i PiS. Nuda. CZAS JAKIŚ NIE SŁYSZANY JAROSŁAW Kalinowski (PSL) wierzy, że jego notowania w kampanii prezydenckiej pójdą w górę, bo... 17
 • Nałęcz - Niewłaściwe pochodzenie 31 lip 2005 Wystarczy być zwolennikiem PiS, by automatycznie zyskać certyfikat przynależności do AK Obserwacja naszego życia politycznego dostarcza podręcznikowych przykładów różnic dzielących rządy autorytarne od demokratycznych. Raz jeszcze potwierdza się, że największa z tych... 18
 • Fotoplastykon 31 lip 2005 © H. Sawka www.przyssawka.pl 19
 • Województwo londyńskie 31 lip 2005 Już 300 tysięcy londyńczyków to Polacy Jeśli wybierasz się do Londynu na wakacje, właściwie nie musisz znać angielskiego. W metrze, autobusie, hotelu, restauracji czy pubie zawsze znajdzie się ktoś, kto mówi po polsku. Często w pubie czy restauracji pracuje kilkoro Polaków.... 20
 • Pierwszy polski Londyn 31 lip 2005 W autobusach przejeżdżających przez Ealing i Earl`s Court do niedawna było słychać głos konduktora anonsującego "polski korytarz" Pierwsi przybyli na Wyspy Brytyjskie Polacy ranni pod Narwikiem - marynarze i podhalańczycy. Była wiosna 1940 r. i mimo niepowodzenia w Norwegii... 32
 • Cel Polska 31 lip 2005 Atakując Polskę, islamscy ekstremiści mogą wpłynąć na wynik wyborów i doprowadzić do wycofania polskich sił z Iraku 34
 • Manifest Millera 31 lip 2005 Z rynkiem nie warto się spierać - w ostateczności to on zawsze ma rację 38
 • System Kwaśniewskiego 31 lip 2005 W PRL wszystko wprawdzie należało do państwa, ale państwo należało do partii Dlaczego tak wielu osobom nie spodobały się sprzeciwy wobec obecności Aleksandra Kwaśniewskiego na obchodach 25-lecia Sierpnia `80 i propozycja PiS, by zdegradować generała Jaruzelskiego? I... 40
 • Giełda 31 lip 2005 Już 35 tys. osób chce polecieć w kosmos z Virgin Galactic, siostrzaną spółką Virgin Atlantic 42
 • Gazostrojka 31 lip 2005 Urynkowienie cen gazu przez Rosjan tyle ma wspólnego z wolnym rynkiem, ile pieriestrojka z demokracją 44
 • Podwodna łódź żaglowa 31 lip 2005 PiS proponuje program umiarkowanie szybkiej katastrofy Euro - nie, niskie stopy procentowe - tak, podatek liniowy - nie, zarżnąć klasę średnią - tak. Ulga rodzinna i mieszkanie dla każdego, prywatyzacja bez prywatyzacji... To najważniejsze elementy programu gospodarczego... 50
 • Skrzydlaty byk 31 lip 2005 Na wojnę z Coca-Colą i Pepsi idzie Dietrich Mateschitz, twórca Red Bulla, najbogatszy Austriak Na red bullu najbogatszy Austriak Dietrich Mateschitz zarobił ponad 2 mld USD. Teraz ma nowy pomysł, który ma podwoić jego majątek - to aqualuna, woda butelkowana podczas pełni... 54
 • Załatwione odmownie - Socjalizm albo uczciwość 31 lip 2005 Socjalizm jest to najdłuższa i najbardziej uciążliwa droga od kapitalizmu do kapitalizmu Słuchając ekonomicznego bełkotu z trybuny sejmowej, głupot z ust liderów partii politycznych czy wreszcie dyskusji o gospodarce, w których większość uczestników wykazuje płyciznę... 58
 • Supersam 31 lip 2005 60
 • Mądry jak but 31 lip 2005 "Inteligentne" obuwie dopasowane do kinetyki i anatomii stopy stało się strategicznym produktem największych koncernów obuwniczych. Po pierwszym bucie z wmontowanym silniczkiem Adidasa i ergonomicznym modelu firmy Nike z... 60
 • Męski niezbędnik 31 lip 2005 Ponad połowa ankietowanych mężczyzn w Polsce twierdzi, że przykłada dużą wagę do estetyki swego ciała, a co czwarty przyznaje, że uważnie śledzi nowe trendy - wynika z ostatnich badań IPSOS. Modę na metroseksualność podchwytują... 60
 • Cytrusy pod prysznic 31 lip 2005 Aż o 600 proc. rocznie wzrasta w Polsce sprzedaż żelów pod prysznic o właściwościach aromaterapeutycznych i energetyzujących, podczas gdy sprzedaż tradycyjnego mydła w kostce w ciągu ostatnich trzech lat spadła o 20 proc. Żel pod... 60
 • Heroiczni naiwniacy 31 lip 2005 Niektórzy Niemcy mówią o polskim kulcie maryjnym tak, jakby był on większym zagrożeniem niż partie neonazistowskie w ich kraju 62
 • Brzuch, który mówi 31 lip 2005 Odsłonięte płaskie brzuchy kobiet symbolizują wolność i młodość 66
 • Plażowa animacja 31 lip 2005 Mariusz Czerkawski, Małgorzata Potocka i Zbigniew Górny gościli w miasteczkach Happy Events i uczyli, czym jest dobra wakacyjna rozrywka Ten, kto próbuje oddzielić edukację od rozrywki, nie powinien się zajmować żadną z tych dziedzin" - mawiał Marshall McLuhan, kanadyjski... 69
 • Republika szamanów 31 lip 2005 10 miejsc, które musisz zobaczyć: Budrewicz odkrywa Tuwę Ustalenie, czy Tuwa naprawdę istnieje, stwarza trudności. Gdy z ciekawości pytam, otrzymuję takie odpowiedzi: "Wiadomo, to miasto gdzie wyrabiają samowary"; "To państewko na Pacyfiku", "Może to jedna z nowych gwiazd?".... 70
 • Polacy na Kremlu 31 lip 2005 Dzięki atrakcyjności polskiego modelu demokratycznego Dymitr Samozwaniec 400 lat temu zasiadł na tronie carów Czterysta lat temu Polaków na Kremlu było wyjątkowo wielu. Była nawet polska caryca - wojewodzianka sandomierska Maryna z rodu Mniszchów. W lipcu mija czterechsetna... 74
 • Know-how 31 lip 2005 Dane komputerowe można przesyłać przez ciało człowieka - twierdzą specjaliści z japońskiej firmy NTT 78
 • Francuski paradoks w Polsce 31 lip 2005 Najlepiej służą zdrowiu czerwone wina wytwarzane z winogron uprawianych na północy 80
 • Rak umysłu 31 lip 2005 Leczenie medytacją jest jak podpieranie zapałką wskaźnika paliwa w samochodzie Doskonałe ciało jest podstawą wszelkiego działania, a najlepiej uczynić je takim przez medytację - przekonują stare indoaryjskie pisma. Tylko w USA medytację uprawia ponad 10 mln osób - dwukrotnie... 86
 • Bez granic 31 lip 2005 Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydata na ambasadora przy Watykanie za pośrednictwem anonsów w prasie 88
 • Smoczy apetyt 31 lip 2005 Rosja i Chiny tworzą azjatycki Układ Warszawski "Rząd rosyjski nie tylko nie chciał, lecz wręcz szczerze żałował zajęcia miasta, a ten stan na pewno nie zostanie utrzymany" - tłumaczył zaniepokojonemu brytyjskiemu ambasadorowi Aleksander Gorczakow, szef carskiej dyplomacji,... 90
 • Krwawi kochankowie aniołów 31 lip 2005 W kurorcie Szarm el-Szejk terroryści zadali cios prezydentowi Egiptu 94
 • Kanclerz z DDR 31 lip 2005 Mniej Francji, więcej Ameryki - oto europejski program Angeli Merkel 96
 • Piąta wojna Izraela? 31 lip 2005 Prawdziwy inteligent powinien być letnim ciołkiem, który nie ma żadnych poglądów Achtundachtzig Professoren: Vaterland, du bist verloren" (88 profesorów: ojczyzno, jesteś zgubiona). Ponieważ czasy są feministyczne, słowo "profesorów" powinno być w tym powiedzonku zamienione... 98
 • Hamulec puczu 31 lip 2005 Palestyńczycy nie mają co liczyć na wojnę domową w Izraelu 101
 • Menu 31 lip 2005 KRÓTKO PO WOLSKU   Kaganiec Szarika Dotarła do nas wiadomość, że niemieckie Centrum przeciw Wypędzeniom w Berlinie organizuje szeroki dział muzealny i zwraca się do darczyńców z prośbą o eksponaty. Płyną więc... 102
 • Recenzje 31 lip 2005 104
 • Akcja Superemeryta 31 lip 2005 ***** Co się stanie, jeśli dzieci suberbohaterów zwrócą się przeciwko sobie i rozpętają prawdziwą apokalipsę? Wtedy tylko jedna postać może uratować świat. Po dziesięciu latach emerytury podstarzały Superman postanawia wrócić ze... 104
 • Rimbaudowie z Times Square 31 lip 2005 ***/* "Szary dzień, czerwone światło żarówki, jeszcze nigdy nie słyszałem takiej historii z ust żadnego człowieka z wyjątkiem tych wspaniałych facetów, których znałem w młodości, wielkich bohaterów Ameryki, z którymi się... 104
 • Batman - zmartwychwstanie 31 lip 2005 **** Istnieje pewna symetria między "Gwiezdnymi wojnami - Zemstą Sithów" a "Batmanem - Początkiem". Zarówno młody Anakin Skywalker, jak i Bruce Wayne otrzymują rozkaz ścięcia głowy rzekomego zdrajcy. Od wykonania tego... 104
 • Gniewni z Miasta Aniołów 31 lip 2005 ***/* Do dziś to Robert Altman był mistrzem filmowych puzzli. Wielu twórców próbowało naśladować jego styl wielowątkowej narracji, znany z "Nashville" czy "Na skróty", ale nie dorastali mu do pięt. I oto wreszcie... 104
 • Prywatne życie Stuarta 31 lip 2005 **** Stuart A. Staples jest obdarzony jednym z najbardziej charakterystycznych głosów we współczesnym rocku. Jego głęboki baryton o ciemnym kolorycie decyduje o tożsamości muzyki kultowej brytyjskiej formacji Tindersticks i jest stawiany w... 104
 • Pożegnanie z upiorami 31 lip 2005 Rozpaczliwym skokiem w wolność stała się 50 lat temu wystawa młodych plastyków w Arsenale Wyglądało to na jeszcze jedną imprezę w ramach prowadzonej od lat "walki o pokój", która miała przekonać świat, że komunizm jest ludzki i łagodny. Na taki efekt zorganizowanej 21 lipca... 106
 • Pojedynek tytanów 31 lip 2005 Bayreuth Wagnera kontra Salzburg Mozarta Latem Europa ma dwie stolice muzyczne: austriacki Salzburg i niemiecki Bayreuth. Toczą one zaciętą wojnę o pierwszeństwo: oba festiwale odbywają się w tym samym czasie, a miasta dzieli nie większa odległość niż Warszawę od Krakowa,... 110
 • Janosik z Kalifornii 31 lip 2005 Zorro, niegdysiejszy macho, stał się współczesnym mężczyzną metroseksualnym 112
 • Ueorgan Ludu 31 lip 2005 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 30 (145) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 25 lipca 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Amerykańskie gazety, chodzące - jak wiadomo - na... 113
 • Skibą w mur - Ranking kotleciarzy 31 lip 2005 Dzień bez notowań, rankingów czy list przebojów jest dniem straconym Żyjemy w epoce, w której życiem medialnym zawładnęła statystyka. Każdy dzień bez notowań, rankingów czy list przebojów jest dniem straconym. Od czasu gdy pewien amerykański naukowiec dzięki badaniom... 114