Skaner

Dodano:   /  Zmieniono: 
JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO
Trwa zbieranie świadectw od osób uzdrowionych dzięki wstawiennictwu Jana Pawia II. Doniesienia o cudach napływały z całego świata od początku lat 80. i były gromadzone przez watykański Sekretariat Stanu. Za życia papieża te wydarzenia utrzymywano jednak w sekrecie.

Cuda Jana Pawia II
 1. Do najistotniejszych świadectw świętości Jana Pawła II należy historia Amerykanina żydowskiego pochodzenia cierpiącego na raka mózgu, który został uzdrowiony, kiedy przyjął komunię z rąk papieża.
 2. Debatuje się także nad przypadkiem zakonnicy, u której stwierdzono nagłe ustąpienie objawów zaawansowanej choroby Parkinsona, niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia. Proces w tej sprawie, polegający na zebraniu zeznań świadków oraz dokumentacji, rozpoczął się w marcu tego roku.
 3. Włoski kard. Francesco Marchisano odzyskał zdrowie, po tym jak papież dotknął ręką jego szyi. Ustąpił wówczas paraliż prawej struny głosowej spowodowany błędem w sztuce lekarskiej.
 4. Głośna jest też historia chłopca, u którego kilka miesięcy po urodzeniu stwierdzono defekt systemu odpornościowego. Chłopiec cierpiał na zapalenie nerek, jelita i oskrzeli. W czerwcu 2002 r. rodzice zabrali go na prywatną mszę papieską. Po mszy papież pobłogosławił chłopca i pogłaskał po policzku. Wkrótce potem lekarze orzekli, że defekt immunologiczny ustąpił.
Postulator w procesie beatyfikacyjnym papieża
ks. Sławomir Oder
Jest przewodniczącym Trybunału Apelacyjnego w Rzymie, przebywa we Włoszech od 20 lat, jest absolwentem ekonomiki handlu zagranicznego. Jego zadaniem jest zbieranie opinii i świadectw o potencjalnym błogosławionym i sporządzenie raportu mającego poświadczyć o dokonanych przez niego cudach. Pytany o cuda przyznaje, że już fakt bycia postulatorem postrzega jako cud.

Bp Tadeusz Pieronek
o roli postulatora:
"Postulator w procesie beatyfikacyjnym, nazywany czasem złośliwie diabelskim adwokatem, jest w istocie rzecznikiem sprawiedliwości. Warto zauważyć, że przesadnie opisuje się jego rolę. W trakcie procesu pyta on świadków, czy w życiu kandydata były jakieś potknięcia, wyłapuje słabości, których nie brak w życiu każdego człowieka. Ale nawet jeżeli coś znajdzie, to nie przesądza to o niczym, zwłaszcza jeśli kandydat dawał sobie radę ze słabościami i potrafił nad nimi zapanować."


Świadkowie w procesie beatyfikacjjnym Jana Pawia II
Kard. Stanisław Dziwisz:
"Mam nadzieję, że Jan Paweł II szybko zostanie ogłoszony świętym", "Cały świat czci go już jako świętego", "Jan Paweł II daje przykład miłości aż do przelania krwi". Kard. Dziwisz wyraził też nadzieję, że proces beatyfikacyjny zakończy się w przyszłym roku. Zastrzegł jednak, że nie znaczy to, że w przyszłym roku ma się odbyć kanonizacja Jana Pawła II.

Aleksander Kwaśniewski:
"Myślę, że jest potrzebne świadectwo osób, które nie są wierzące albo są wierzące, ale nie wypowiadają się w kategoriach teologicznych, pokazują zaś, jak wielka była rola papieża, mówią o własnych doświadczeniach. To widziałem, to przeżyłem i to widać po historii Polski".

Lech Wałęsa:
"Czy miałem poczucie, że to człowiek święty? Nie myślałem w taki sposób. Zawsze wiedziałem, że to jest Piotr naszych czasów, to było oczywiste" (przed złożeniem zeznań przed trybunałem, który przesłuchuje świadków)

Jak przebiega proces kanonizacjjny
W Kościele katolickim postępowania beatyfikacyjne i kanonizacyjne są prowadzone według wskazań konstytucji apostolskiej "Divinus perfcctionis Magister" z 1983 r. oraz norm Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

I etap
Diecezjalny. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II prowadzi postulator ks. Sławomir Oder. Podczas przesłuchań rozmawiano z ponad 100 świadkami na temat życia Jana Pawła II. Pełna lista świadków i treść przesłuchań są tajne.

II etap
 • Przed Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych. Z przesłanych materiałów przygotowywane jest positio, czyli obszerne opracowanie o życiu i cnotach lub męczeństwie sługi bożego. Pisemną relację przekazuje się następnie papieżowi, który wydaje dekret o heroiczności cnót lub dekret o męczeństwie.
 • Do beatyfikacji potrzebna jest jeszcze aprobata przynajmniej jednego cudu dokonanego za przyczyną sługi bożego. Wedle św. Tomasza z Akwinu, cud to "coś, co uczynił Bóg poza porządkiem natury".
 • Do kanonizacji, czyli uznania za świętego, wymaga się zatwierdzonego przez Kościół drugiego cudu, dokonanego już po beatyfikacji. Wówczas papież ogłasza daną osobę świętą.
Święty przez aklamację
8 kwietnia 2005 r. na pogrzebie Jana Pawła II gromadzą się miliony ludzi. Podążających w stronę placu św. Piotra pielgrzymów wita transparent: "Święty Jan Paweł II", zawieszony na jednym z domów przy Via delia Conciliazione. Pielgrzymi wznoszą okrzyki "Santo subito!" (Święty natychmiast!).
13 maja 2005 r. Benedykt XVI postanawia uchylić w wypadku Jana Pawła II wymagany przez prawo kościelne nakaz pięcioletniego oczekiwania na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego po śmierci kandydata na ołtarze.
28 czerwca 2005 r. w rzymskiej Bazylice św. Jana na Lateranie zostaje uroczyście otwarty proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Jest to pierwszy przypadek w historii Kościoła, by w niecałe trzy miesiące od śmierci papieża nastąpiło wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego.
W listopadzie 2005r. w wywiadzie dla "Corriere delia Sera" abp Edward Nowak mówi, że Benedykt XVI mógłby skrócić proces beatyfikacyjny Jana Pawła II do kilku miesięcy, a polski papież mógłby zostać wyniesiony na ołtarze w niecodzienny sposób - przez aklamację papieża i biskupów. Włoscy kurialiści nie potwierdzają jednak słów polskiego hierarchy.


SKANER POLSKA

ARMIA
Obrona sztabowa
W ostatnich 10 latach ministrami obrony narodowej byli fizycy, matematycy, kilku historyków, ekonomista i inżynier rybołówstwa morskiego, a obecny minister Radosław Sikorski jest filozofem i politologiem. Dzięki wymogowi, by ministrem był cywil, jest szansa, że uda się reforma polskiego wojska i uczynienie z niego nowoczesnej, zawodowej armii. Wojskowi sami nigdy się nie zreformują.
Już za trzy lata ma nie być poboru, a od 2012 r. w Polsce będą zawodowe siły zbrojne liczące 150 tys. żołnierzy. Prezydent RP zapowiedział też zwiększenie wydatków na obronność. Jak chce tego dokonać, jeszcze nie wyjawił. Reforma ma ograniczyć liczbę kadry oficerskiej. Dziś w wojsku służy 145 generałów, ponad 11 tys. oficerów starszych, prawie 14,5 tys. oficerów młodszych, ponad 43 tys. podoficerów zawodowych oraz 8,5 tys. zawodowych szeregowych. Minister Radosław Sikorski zapowiedział, że program zmian w armii będzie gotowy do końca roku. Na przeszkodzie może jednak stanąć kadra "grubych pułkowników" zasiedziałych w sztabach i opornych na zmiany. To właśnie ta grupa kontroluje Sztab Generalny, który ma władzę absolutną nad wojskiem, zajmując się nawet zaopatrzeniem jednostek w papier toaletowy. - Sztab, jak pokazuje praktyka, jest całkowicie niereformowalny - uważa prof. Stanisław Koziej, były wiceminister MON. Zgodnie z ustawą o urzędzie MON z 1995 r., w czasie pokoju siłami zbrojnymi w imieniu ministra dowodzi szef Sztabu Generalnego. - Minister jest więc prawnie przez niego niejako ubezwłasnowolniony - mówi "Wprost" prof. Koziej. Próba reformy Sztabu Generalnego podjęta 10 lat temu skończyła się awanturą o liczbę zastępców "pierwszego żołnierza RP". Przed reformą było ich czterech. Po reformie, która zakładała redukcję etatów, wciąż było czterech. Dopiero kolejne podejście zakończyło się redukcją o połowę. - Oczekuje się, że sztab sam się zreformuje, ale aby do tego doszło, trzeba silnej presji z zewnątrz - mówi Koziej. (ju)

Sikorski na piątkę
Co roku około 6 tys. żołnierzy nie zdaje egzaminu z WF. W amerykańskiej armii niedostateczna ocena z egzaminu sprawnościowego oznacza usunięcie z wojska. Rocznie z tego powodu 5 tys. żołnierzy traci tam pracę. W Polsce służą dalej. Minister Sikorski zdał w tym roku egzamin sprawnościowy na piątkę.

Zawodowcy na świecie
W USA wojska z poboru nie ma od zakończenia wojny w Wietnamie w 1973 r. Pentagon wyliczył, że co roku USA oszczędzają na tym co najmniej 2,5 mld dolarów. W pełni zawodowe, dwumilionowe siły zbrojne USA są najbardziej mobilną i nowoczesną armią na świecie. Zaciągnięcie się do wojska to dla wielu obywateli tego kraju sposób na zdobycie pieniędzy na edukację i dobrą pracę po zakończeniu służby. Zawodowi żołnierze służą w Kanadzie, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Od pięciu lat poboru nie prowadzi już Hiszpania. W ubieg-łym roku decyzje o przejściu na "zawodowstwo" podjęli Czesi. Do 2010 r. zawodową armię będą mieli Węgrzy i Włosi, a do 2015 r. Litwini, Łotysze i Estończycy. Konieczność wyjazdów na misje pokojowe stała się jednym z motorów ogłoszonej dwa lata temu reformy Bundeswehry. Rząd w Berlinie nie zrezygnował z poboru, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.

RADIO RMF FM
Telewizja Muzyka Fakty
Stanisław Tyczyński rezygnuje z RMF FM. Ten 48-letni twórca sukcesu radia, ekscentryczny pracoholik i wizjoner, stworzył najsilniejsze radio w Polsce. Stację przejmuje niemiecki Bauer Media Invest GmbH z grupy Bauer Verlag. Nikt z pracowników radia nie wierzył, że "Stach to zrobi". - Może powodem decyzji było zmęczenie walką na rynku mediów - zastanawia się Jan Bohdan Wejchert, główny udziałowiec ITI Holdings i prezes Grupy ITI (właściciela m.in. TVN).
Do czego się teraz weźmie Tyczyński? O budowanej przez niego telewizji chodzą słuchy od lat. Z transakcji otrzyma około 170 mln zł. Czy wykorzysta te pieniądze na inwestycje w rynek telewizyjny? Zdaniem Wejcherta, z takim kapitałem można próbować uruchomić pojedynczy kanał tematyczny, ale bez wsparcia dużej telewizji byłoby to trudne. Możliwa jest też realizacja innej zapowiedzi Tyczyńskiego: "Sprzedam radio i wyjadę z kraju". - Jak tak dalej pójdzie, polscy właściciele mediów będą rzadkością - dodaje Wejchert.
Tyczyński znany jest z ekscentrycznych zachowań. Potrafił w nocy dzwonić do szefa marketingu, by ten na rano przygotował kilkaset tysięcy dolarów na akcję promocyjną - chciał kupić rakietę. Potrafił wyrzucić w szczerym polu najbliższego współpracownika z samochodu, bo go zdenerwował, nawet jeżeli było to kilkaset kilometrów od domu. Jednocześnie prezes RMF FM organizował akcje promocyjne stacji, które przyćmiewały swoim rozmachem jakiekolwiek inne działania tego typu w kraju. (ju, kt)

MODA
Lans Valentino
Valentino zaprojektował suknię ślubną dla Jackie Kennedy, kiedy wychodziła za mąż za Arystotelesa Onassisa. Był pierwszym kreatorem, który opatentował jeden z odcieni czerwonego. Otworzył centrum wystawiennicze sztuki w Rzymie. Valentino uświetnił w sobotę pokazem sukni wieczorowych otwarcie Lansiarni w Poznaniu. Ten salon wystawowy będzie prezentować marki wchodzące do Polski. Oprócz Valentino premierę mają kolekcje nie kojarzonych z modą marek samochodowych Lamborghini i Bentley oraz sprzęt dla audiofilów firmy Bang & Olufsen. (MZ)


PSYCHOLOGIA
New Age Cichopek
Wpływ umiejscowienia kontroli a wpływ na światopogląd postmodernistyczny i New Age" - taki tytuł będzie nosić praca magisterska Katarzyny Cichopek. Aktorka będzie jej bronić w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jak wyjaśnia prof. Anna Kwiatkowska, dyrektor Instytutu Psychologii Stosunków Międzykulturowych, w którym Cichopek kończy studia, jej praca dotyczy porównania cech osobowości ludzi funkcjonujących w różnych kulturach. - Nie będzie to wybitna praca. Ale już sam fakt, że jedna z najbardziej rozchwytywanych polskich celebrities znalazła czas na ukończenie studiów, budzi szacunek - mówi prof. Kwiatkowska. (WAK)


WYBORY
Sprawni radni
Barbara Dziwisz, bratanica kard. Stanisława Dziwisza, dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Rabie Niżnej, startuje z listy Platformy Obywatelskiej do małopolskiego sejmiku wojewódzkiego. Wśród kandydatów na samorządowców nie brakuje też innych osób o znanych nazwiskach. Radosław Majdan, bramkarz Pogoni Szczecin i mąż Dody Elektrody (Doroty Rabczewskiej), kandyduje do sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Na lis-tach PO znajduje się też Józef Młynarczyk, były bramkarz polskiej reprezentacji (startujący w wyborach do łódzkiej rady miasta). Krzysztof Adamczyk, eksnapastnik Legii Warszawa, chciałby zasiąść w stołecznej radzie miasta jako przedstawiciel LPR. PSL może się poszczycić na swej liście do sejmiku dolnośląskiego mistrzem Polski, Europy i świata w judo Rafałem Kubackim, który walczy także o urząd prezydenta Wrocławia. PiS nie pozostaje dłużne, mając w swoich szeregach Waldemara Nola, wielokrotnego mistrza Europy i świata w kulturystyce oraz Anię Dąbrowską. W tym ostatnim wypadku zbieżność imienia i nazwiska ze znaną piosenkarką jest zupełnie przypadkowa, co kandydatka PiS na radną warszawskiej dzielnicy Śródmieście sprytnie wykorzystała do promocji swojego wizerunku. (MZd)

ZEGAREK
Wielki Lindbergh
Zegarek Lindbergh Hour Angle firmy Longines został wymyślony przez pilota Charlesa Lindbergha podczas jego samotnego lotu przez Atlantyk w 1927 r. Zegarek wraca dziś w oryginalnym rozmiarze - jego średnica wynosi 47,5 mm. Tak duża tarcza była czytelna nawet w ciemnym kokpicie samolotów z pierwszej połowy XX wieku. Lindbergh Hour Angle to nie tylko czasomierz, ale i przyrząd nawigacyjny. Na jego tarczy oprócz wskazujących godziny rzymskich cyfr znajduje się 12 cyfr arabskich używanych do pomiaru długości geograficznej. Lindbergh Hour Angle jest synchronizowany z zegarami atomowymi drogą radiową. (MR)


SKANER ŚWIAT

EGIPT
Atomowy Hosni
W 50. rocznicę kryzysu sueskiego Egipt ogłosił, że wraca do porzuconego 20 lat temu programu nuklearnego. "Popyt na energię przekracza podaż. Nie mamy innych możliwości, a energia atomowa jest coraz bezpieczniejsza" - mówi Hassan Yunes, minister elektryczności Egiptu. W ciągu 10 lat w El-Dabaa na wybrzeżu Morza Śródziemnego powstanie elektrownia atomowa o mocy 1000 MW. Inwestycja ma kosztować 1,5 mld dolarów. W budowie mają pomóc Egiptowi Chiny. Prezydent Hosni Mubarak, który będzie w  Pekinie na szczycie chińsko-afrykańskim, zapowiedział, że zwróci się o taką współpracę. Zaznaczył przy tym, że program atomowy Egiptu będzie miał wyłącznie cywilny charakter. Działania Egiptu, który jest sygnatariuszem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej, były w zeszłym roku przedmiotem dochodzenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Egipt przyznał wówczas, że nie wyjawił całości prowadzonych badań, ale stało się tak tylko dlatego, że "dokładnie nie wiedział, o jakie rodzaje badań agencji chodzi". Jeśli Egiptowi uda się zbudować elektrownię, będzie on po Izraelu drugim państwem w regionie Bliskiego Wschodu, które dysponuje energią atomową. (greg)

Afryka w Pekinie
Na tegoroczny szczyt Chiny - Afryka do Pekinu przyjedzie 48 przywódców państw afrykańskich. To kolejny etap ekspansji Państwa Środka na Czarnym Lądzie. W Afryce mówi się o "chińskim sposobie robienia biznesu". Jego podstawą jest deklarowane przez Pekin "nieingerowanie w sprawy wewnętrzne państw afrykańskich", co oznacza inwestycje także w dyktatorskich reżimach. Przykładem jest Sudan, który 60 proc. swej ropy sprzedaje do ChRL, zaspokajając 12 proc. chińskiego zapotrzebowania na ten surowiec. W Afryce inwestuje ponad 670 chińskich firm. Opanowały rynek telekomunikacyjny w Etiopii, budują autostrady w Kenii, wprowadziły na orbitę nigeryjskiego satelitę.


WYBORY DO KONGRESU STANÓW ZJEDNOCZONYCH


MUZYKA
Scarlett na okrągło
Scarlett Johansson, uznawana za jedną z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek na świecie, planuje wydanie płyty. Album, który ma nosić tytuł "Scarlett śpiewa Toma Waitsa", zostanie wydany wiosną przyszłego roku przez firmę fonograficzną Rhino Records. Zabiegana Johansson, biorąca udział w kilku produkcjach filmowych (najbliższe: "Skoop", "Niania w Nowym Jorku" oraz "Napoleon i Betsy"), rzadko ma czas, by się zjawiać w studiu, zwłaszcza że ostatnio miała wypadek podczas jazdy konnej. Mimo to jej płyta, jak twierdzą wtajemniczeni, ma szansę stać się wielkim wydarzeniem artystycznym, co nie udało się w wypadku albumu jej koleżanki - Paris Hilton.

EWOLUCJA
483 kilometry do praprzodka
Zaledwie 483 km dzielą człowieka od wspólnego z szympansem przodka, który chodził po ziemi 5-6 mln temu - obliczył Richard Dawkins, oksfordzki zoolog. Tak długi byłby łańcuch z ludzi, w którym każdy człowiek odpowiadałby jednemu pokoleniu (córka trzyma za rękę matkę, która trzyma za rękę swoją matkę itd.). W ewolucyjnej skali 6 mln lat to jak mrugnięcie okiem. Przyjmując, że czas trwania życia na ziemi, czyli 3,5 mld lat, wyrazimy jako dobę, to ewolucja ludzi i małp człekokształtnych zajmie zaledwie kilka ostatnich chwil przed północą. (en)

KLONOWANIE
Hwang opłacał mafię
Hwang Woo-Suk, koreański genetyk i bohater największego skandalu naukowego, oświadczył przed sądem, że z funduszy na badania nad komórkami macierzystymi opłacał rosyjską mafię. Miała mu dostarczyć zamarznięte fragmenty mamuta. Niestety, trzykrotne próby sklonowania prehistorycznego kolosa nie powiodły się. W sprawozdaniu finansowym wskrzeszanie mamuta nazwał eksperymentem z krowami. "Nie mogłem przecież nazwać rzeczy po imieniu" - tłumaczył się Hwang. (en)

Fot: A. Jagielak
Więcej możesz przeczytać w 44/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 44/2006 (1246)

 • Wprost od czytelników15 gru 2006, 15:00SYNDROM LADY MAKBET Bardzo podobał mi się artykuł "Syndrom lady Makbet" (nr 42), zawsze interesowała mnie ta tematyka, wiem, że żaden wypadek nie jest dziełem przypadku. Chcę jednak skrytykować tezę dotyczącą fanów hip-hopu. Słucham tej...3
 • Na stronie - Odpust w saloonie15 gru 2006, 15:00W polskiej codzienności salon styka się z saloonem, a nostalgia z odpustem3
 • Skaner15 gru 2006, 15:00JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO Trwa zbieranie świadectw od osób uzdrowionych dzięki wstawiennictwu Jana Pawia II. Doniesienia o cudach napływały z całego świata od początku lat 80. i były gromadzone przez watykański Sekretariat Stanu. Za życia papieża...6
 • Sawka czatuje15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)10
 • Playback15 gru 2006, 15:00Premier Jarosław Kaczyński © A. Jagielak14
 • Poczta15 gru 2006, 15:00OSTATNI ATAK UKŁADU Że też premierowi Kaczyńskiemu kołkiem język nie stanął, gdy podczas wywiadu udzielonego "Wprost" ("Ostatni atak układu", nr 40) stwierdził, że jego powyborcze rozmowy z PO z punktu widzenia części mediów...14
 • Ryba po polsku - Przychodzi Kuna do Kurnika15 gru 2006, 15:00Mimo rozmaitych list z typami żadnego typa tak naprawdę nie udało się jeszcze załatwić15
 • Z życia koalicji15 gru 2006, 15:00ODKĄD ISTNIEJĄ OBIE RUBRYKI, Mazurek i Zalewski zawsze żyli w zgodzie. Ale ostatnio doszło między nimi do poważnego zgrzytu. Kłócili się, który ma pisać koalicję, bo żaden nie chciał się w tym babrać. Na razie Polska Agencja Prasowa nie...16
 • Z życia opozycji15 gru 2006, 15:00W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE KAŻDY szanujący się dziennikarz musi teraz coś podsłuchać, my postanowiliśmy podzielić się z państwem podsłuchaną w sejmowym barze Za Kratą rozmową pewnego dygnitarza SLD (jak widać, nie zdradzamy nawet nieświadomych...17
 • Wprost przeciwnie - Władza korumpuje15 gru 2006, 15:00W demokratycznym państwie nie ma równych i równiejszych18
 • Fotoplastykon15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)19
 • Narkoukład15 gru 2006, 15:00Czy generał Papała padł ofiarą mafii narkotykowej?20
 • Spisek szemranych postaci15 gru 2006, 15:00Rozmowa ze Zbigniewem Ziobrą, ministrem sprawiedliwości26
 • Prawa ręka Ziobry15 gru 2006, 15:00Ledwie doszło do rozpadu koalicji z Samoobroną, a już niektóre śledztwa z politykami w tle utknęły w miejscu30
 • Europejskie marzenie15 gru 2006, 15:00Historia Polski i Niemiec wbrew naszym narodowym stereotypom częściej była historią sojuszu niż konfliktu34
 • Polako-Niemcy15 gru 2006, 15:00Polsko-niemieckie pogranicze to laboratorium Europy jutra?36
 • Giełda15 gru 2006, 15:00Hossa Świat Życie jak w Madrycie Władze Madrytu podjęły starania, aby miasto stało się turystyczną stolicą świata. Tę trzecią co do wielkości metropolię w Unii Europejskiej (ponad 5 mln mieszkańców) odwiedza rocznie tylu gości, ilu mieszkańców...38
 • Kapitalizmu15 gru 2006, 15:00Polscy przedsiębiorcy wybierają populistyczny program rynkowy40
 • Trzech muszkieterów15 gru 2006, 15:00Władimir Putin jednoczy Unię Europejską przeciwko Rosji46
 • Emeryci kupują!15 gru 2006, 15:00Co drugie nowe auto kupują w Europie ludzie, którzy ukończyli 60 lat50
 • Szpieg w firmie15 gru 2006, 15:00Poufne informacje wyciekają już z ośmiu na dziesięć przedsiębiorstw!54
 • 2 x 2 = 4 - Rok 2006?15 gru 2006, 15:00Przypisywanie sobie przez rządzącą ekipę sukcesów gospodarczych budzi uśmiech politowania58
 • Supersam15 gru 2006, 15:00 60
 • Wielkie mini15 gru 2006, 15:00Kto oglądał film "Włoska robota", wie, że Mini nie tylko ładnie wygląda, ale i świetnie jeździ. A sprzedaje się tak dobrze, że fabryka BMW w Oksfordzie nie jest w stanie nadążyć z realizacją zamówień. Nowy Mini Cooper S jeździ jeszcze...60
 • Myszka à la papryczka15 gru 2006, 15:00Myszka komputerowa nie musi być nijaka. To akcesorium, które może wyrażać osobowość, styl i nastrój. Ciekawie zaprojektowane będzie dla komputera tym, czym dobrze dobrany pasek dla kreacji. Takie idee przyświecają szwajcarskiej firmie...60
 • Wódka rządzi15 gru 2006, 15:00  Wódka to zdecydowanie najpopularniejszy mocny alkohol w naszym kraju. Polacy powoli zaczynają odkrywać inne mocne trunki: brandy i whisky.60
 • Militaryzacja torebek15 gru 2006, 15:00Najnowszym trendem w damskich dodatkach są torby stylizowane na raportówki. Duńska firma Adax wprowadza właśnie na polski rynek kwadratowe i prostokątne, skórzane torby w bieli i czerni. Pasują one do "militarnego" charakteru mody tego...60
 • Czekoladowe porto15 gru 2006, 15:00Late Bottled Vintage Port 2000, Graham's Cena: 99 zł; importer: Centrum Wina Graham's stanowi perłę w kolekcji Symingtonów, szkockiej rodziny będącej właścicielem kilku najważniejszych domów produkujących porto. Tu robione są nieśmiertelne wina...60
 • Płaszcz dla konia15 gru 2006, 15:00Jeźdźcy dbają o konie bardziej niż o siebie. Kupują im odżywki witaminowe i gustowne stroje. Dlatego może ich zainteresować derka Univers - pomysł w sam raz na jesienne dni. Płaszcz dla konia składa się z trzech warstw: z polaru, który przepuszcza...60
 • Lekcje bierności15 gru 2006, 15:00Uczymy dzieci ulegania przemocy62
 • Przytulne biuro15 gru 2006, 15:00Udomawiamy miejsce pracy po to, by móc w nim spędzać więcej czasu66
 • Piękne miasto do umierania15 gru 2006, 15:00Trzeba kochać śmierć, jeśli kocha się życie - mawiają wiedeńczycy70
 • Pazurem - Fikcja z wykopem15 gru 2006, 15:00Polki łakną, by przeczytać czarno na białym, iż są godne hrabiego, choć mają w domu starszego referenta73
 • Zbrodnia i kara15 gru 2006, 15:00Wyrok, który zapadł w Norymberdze, Stalin przypłacił ciężkim zawałem serca74
 • Know-how15 gru 2006, 15:00Warzywa na głowę Warzywa, a nie owoce, poprawiają pamięć starszych osób. Uczeni z Rush University Medical Center w Chicago przez sześć lat badali ludzi po 65. roku życia. Uczestnicy eksperymentu spożywający warzywa i owoce w różnych ilościach...78
 • Miłośc od pierwszego zapachu15 gru 2006, 15:00Mężczyźni jedzący zbyt dużo mięsa źle pachną i odstraszają kobiety80
 • Widzący ślepi15 gru 2006, 15:00Jedni nie rozpoznają w lustrze własnej mimiki, inni nie rozróżniają psów i samochodów84
 • Jak umierali nieśmiertelni15 gru 2006, 15:00Uczeni chcą ustalić, na co zmarli Adam Mickiewicz i Fryderyk Chopin86
 • Bez granic15 gru 2006, 15:00Royal i bolszewicy "Pomysły Ségolène Royal przypominają politykę bolszewików z czasów rewolucji" - w taki sposób konserwatywny dziennik "Le Figaro" skomentował plany socjalistki ubiegającej się o start w przyszłorocznych...90
 • Pięćdziesiąt lat później15 gru 2006, 15:00Na 5 listopada zapowiedziano w Budapeszcie nowe demonstracje92
 • Tarcza imienia Reagana15 gru 2006, 15:00Udział w systemie Globalnej Obrony Przeciwrakietowej jest historyczną szansą dla Polski96
 • Wschodzące słoneczko Rosji15 gru 2006, 15:00Putin stworzył z byłych KGB-istow sprawną administrację i wyrugował z polityki moralność100
 • My, Galicja15 gru 2006, 15:00Rodzą się wątpliwości, czy zachodnia i wschodnia Ukraina to na pewno jeden naród102
 • Recenzor15 gru 2006, 15:00106
 • Krzyk owiec15 gru 2006, 15:00Laibach znokautował potężnym prawym prostym wszystkich, którzy posądzali słoweński zespół o propagowanie ideologii totalitarnych. Muzycy sięgnęli po najbardziej popowe z utworów, czyli hymny narodowe. Wykonali je w równie popowym języku -...106
 • Bracia nie wysiadają15 gru 2006, 15:00"Chcesz zmieniać świat, to od siebie zacznij". Wyświechtane? Może, ale w tym kontekście brzmi zupełnie inaczej. Fisz, czyli Bartek Waglewski, właściciel charakterystycznego głosu i autor jakże celnych tekstów, wraz z Emadem (młodszym...106
 • Świat nie usłyszał15 gru 2006, 15:00Ledwie rok po rozpadzie The Beatles George Harrison wyszedł z cienia Johna Lennona i Paula McCartneya i albumem "All Things Must Pass" ustawił sobie poprzeczkę na takiej niebotycznej wysokości, że przez resztę życia nie był już w stanie...106
 • Randka w ciemno15 gru 2006, 15:00Wiemy z amerykańskich filmów, że nie warto zabierać autostopowiczów. "Pułapka" przekonuje, że równie niebezpieczne jest zawieranie znajomości za pośrednictwem Internetu. Wirtualny flirt samotnego fotografa z czternastolatką ma pedofilski...106
 • Krótki film o przegrywaniu15 gru 2006, 15:00Kataraktę na oczach miał ten, kto pierwszy nazwał film Kaurismakiego czarnym kryminałem. Choć mamy tu femme fatale, posępnych przestępców oraz zgorzkniałą parę głównych bohaterów, to znajdujemy się w zupełnie innej krainie - tej z filmów Jima...106
 • Gra w zielone15 gru 2006, 15:00Grzech nie obejrzeć reżyserskiej wersji "Miasta grzechu". Ale tylko pod warunkiem, że jest się zaprzysięgłym fanem komiksów i kamery cyfrowej, w dodatku odpornym na ekranową przemoc przekraczającą granicę sadyzmu. Po prawdzie określenie...106
 • Perwersje klasyka15 gru 2006, 15:00Z prozą Jerzego Pilcha jest jak z czeskim filmem. Niby nic się nie dzieje, a odbiorca i tak wstrzymuje oddech. Choć autor "Spisu cudzołożnic" nie jest mistrzem fabuły, jak nikt inny potrafi czarować czytelnika kunsztownym stylem,...106
 • Wojna i pożądanie15 gru 2006, 15:00Po "Bożej podszewce" to kolejna udana powieść o wojennych dramatach Polaków z Wileńszczyzny. W "Czarnym rondzie" wojna widziana jest oczyma zwykłych ludzi, którzy tak samo jak hitlerowców czy enkawudzistów obawiają się...106
 • Epilog snu15 gru 2006, 15:00Kiedy po śmierci wielkiego poety jego bliscy wyciągają z osieroconych szuflad wiersze, szkice i notatki, muszą się czuć niezręcznie. Mają przecież świadomość, że gdyby autor żył, niektóre z tych tekstów nie ujrzałyby światła dziennego bądę...106
 • O jeden akt za daleko15 gru 2006, 15:00Metafora życia jako pokoju hotelowego to banał nad banały. U Miśkiewicza ten pokój jest wręcz regulaminowy - tapeta z wzorkiem i landszafcik w pozłacanej ramie nad łóżkiem. Przez ów pokój przewijają się kolejni ludzie, nie zauważają się, ale ich...106
 • Whisky, morfina i prątki15 gru 2006, 15:00Romuald Szejd, dyrektor Sceny Prezentacje, odstąpił na moment od wystawiania francuskich bulwarówek i wyreżyserował "Zmierzch długiego dnia". Oglądając rezultat jego pracy, trudno się oprzeć wrażeniu, że słynny dramat Eugene'a O'Neilla...106
 • Utopia w stepie15 gru 2006, 15:00Gwiazdy światowej architektury błogosławią postsowiecką wersję oświeconego absolutyzmu110
 • Jan Paweł Lenin15 gru 2006, 15:00Polskie pomniki nie przyjęły do wiadomości zmiany ustroju114
 • Klątwa kapitana Żbika15 gru 2006, 15:00Polski komiks utrzymuje się na powierzchni dzięki pokoleniu sentymentalnych tatusiów116
 • Wencel gordyjski - Gdzie te sokoły?15 gru 2006, 15:00Spadkobiercami Homera i Mickiewicza są dziś komentatorzy sportowi118
 • Ueorgan Ludu15 gru 2006, 15:00Nr 44 (210) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 30 października 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Zmiana godła przednim pomysłem Nadzieja w orłach Ledwie posłanka Sobecka (Ruch Narodowo-Ludowy) zgłosiła propozycję ustawy o opodatkowaniu par nie...120
 • Wprost plus15 gru 2006, 15:00Powiększenie: Czy politycy robią nas w konia? Aż 73 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważa, że politycy robią ich w konia. Spośród tych, którzy głosowali na PO, myśli tak aż 87 proc.! Tak wynika z badań przeprowadzonych dla telewizyjnego...121
 • Skibą w mur - Krasnoludki i gamonie15 gru 2006, 15:00Szansę na stanie się dziełem sztuki ma nawet pojedynczy milicjant122