Wojna z lustracją

Wojna z lustracją

****
"Wojna o lustrację" równie dobrze mogłaby być zatytułowana "Wojna z lustracją". Dzieje lustracji to przede wszystkim opowieść o zaciekłej walce jej przeciwników z próbami ujawnienia wstydliwych kart czasów PRL. Piotr Grzelak jest historykiem bezstronnym i kompetentnym, a zajmuje się głównie faktami. Stąd można odnieść wrażenie, że chwilami ze zdumieniem odnotowuje niezwykły fenomen żarliwego sprzeciwu wobec działań, które jawią się jako oczywiste w świetle zasad demokracji i państwa prawa. Opowieść o lustracji to jednocześnie historia kilkunastu lat, podczas których argumenty jej przeciwników musiały ulegać transformacjom. Trudno dziś bez rozbawienia przyjmować wypowiedzi ministra Krzysztofa Kozłowskiego, który na początku lat 90. śmiertelnie poważnie ostrzegał, iż lustracja doprowadzi do "fali samobójstw" wśród nieszczęśliwych agentów. Z czasem zaczął się kruszyć monopol przeciwników lustracji, których siła zasadzała się na ich dominacji w środowiskach opiniotwórczych i mediach. Postawa tego lobby nie uległa jednak zmianie i nie wydaje się przemakalna na jakiekolwiek rozumowanie. Stopniowe odsłanianie faktów bezstronnym obserwatorom pozwala jednak na nowo zobaczyć niektóre wydarzenia. SLD usiłował nie dopuścić do uchwalenia ustawy lustracyjnej, wprowadzając do niej bezsensowne klauzule i przeciągając w nieskończoność debaty. Najbardziej aktywny w tych działaniach był Jerzy Jaskiernia, uznany później przez sąd za lustracyjnego kłamcę. Książka Grzelaka niejako przy okazji odkrywa więc kulisy historii III RP.
Bronisław Wildstein
Piotr Grzelak "Wojna o lustrację", wydawnictwo Trio
Okładka tygodnika WPROST: 39/2005
Więcej możesz przeczytać w 39/2005 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 39/2005 (1191)


ZKDP - Nakład kontrolowany