Sprawdź swoją wiedzę o świecie

Sprawdź swoją wiedzę o świecie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kwiz
 1. Który z krajów ma największe zadłużenie zagraniczne
na świecie
a) Niemcy
b) USA
c) Chiny

2. Ile krajów Unii Europejskiej nie ma zawodowej armii?
a) 20
b) 10
c) 9

3. Które z państw ma najwyższy na świecie odsetek analfabetów?
a) Burkina Faso
b) Afganistan
c) Somalia

Odpowiedzi
1b) Według danych z 2007 r., amerykańskie zadłużenie zagraniczne przekracza 12 bln USD.
2c) Powszechna służba wojskowa obowiązuje nadal w Niemczech, Austrii, Danii, Szwecji, Finlandii, Grecji, Litwie, Estonii i na Cyprze.
3a) Odsetek analfabetów wśród dorosłych mieszkańców Burkina Faso wynosi około 78 proc.
Więcej możesz przeczytać w 5/2008 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 5/2008 (1310)