Trucizna nieufności

Trucizna nieufności

Gorzej psychicznie mają się od Polaków tylko Portugalczycy i Węgrzy
Powiada się, że w naszym kręgu kulturowym są dwie wielkie tradycje ideowe: konserwatywna i progresywistyczna. Najmocniej odróżnia je nie tyle wizja państwa, stosunek do kapitalizmu, modernizacji, ile mniej lub bardziej otwarcie prezentowana koncepcja ludzkiej natury.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę tradycje francuskiego czy niemieckiego konserwatyzmu, to zawsze się okaże, że łączy je przekonanie, iż człowiek jest istotą zawziętą, a bywa okrutną, zawistną i agresywną. Również w doktrynie katolickiej podkreśla się znaczenie symbolu grzechu pierworodnego i związanego z tym przyrodzonego nam zła. Zwolennicy lewicy czy sympatycy idei postępu przeciwnie – człowieka mają za istotę zmienną, zdolną do doskonalenia się, uczenia, rozwoju. Konserwatyści zwykle znajdują dość dowodów w historii na to, że dzieje nasze były, są i będą bogate w niegodziwość, bezprawie, wojny. Powiadają, że tego, co nazywamy chciwością, niesprawiedliwością, nie da się zlikwidować żadnymi ziemskimi metodami. Postępowcy z kolei skłonni są wierzyć, że ludzie stają się lepsi dzięki wiedzy, poprawie stosunków społecznych, lepszym prawom.
Przy takich założeniach, dotyczących dwóch odmiennych stylów myślenia Polacy okazują się zatwardziałymi konserwatystami. Albo dokładniej, ludźmi, którzy z konserwatyzmu biorą przede wszystkim nieufność, a nieufność oznacza zwykle, że od bliźnich nie należy oczekiwać zbyt wiele, bo raczej mogą nas oszukać i skrzywdzić, niźli nam pomóc.

Nieufny jak Polak
Polaków cechuje najniższy wśród Europejczyków zbadanych przez socjologów kapitał zaufania. Naukowcy postawili pytanie, na które skądinąd każdy z nas ma oczywistą dla siebie odpowiedź: czy sądzisz, że można ufać większości ludzi, czy też w postępowaniu z ludźmi nigdy nie za wiele ostrożności? W 2007 r. 77 proc. badanych stwierdziło: ostrożności nigdy nie za wiele. Nieco lepszy wynik uzyskano wczesną wiosną 2008 r. – 72 proc. orzekło, że w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym, a 11 proc. deklarowało zaufanie. Obecnie ufających jest już 26 proc. Nastroje się poprawiają, co może oznaczać, że poprawia się zarówno klimat gospodarczy, jak i polityczny. Mniej jest w mediach, w polityce języka insynuacji i podejrzeń, skłaniającego do szukania wszędzie układów, agentów, łapówkarzy. Tak czy inaczej mamy jednak do czynienia z trwałym przekonaniem, że inny to obcy, a obcy to istota wysoce podejrzana. Gorzej niż u nas ze wzajemnym zaufaniem jest tylko w Grecji, którą też wyjątkowo silnie ożywiają nacjonalistyczne sentymenty. Najlepiej jest w krajach skandynawskich, ale również w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ten poziom nieufności nie jest prostym efektem postkomunizmu (bo np. w Czechach jest nieco lepiej niż u nas) i nie zależy od religii (w katolickiej Irlandii zaufanie jest silnym elementem życia codziennego i politycznego porządku).

Urodzinnieni
Ufamy jedynie najbliższym. Rodzina, która od pokoleń jest dla nas wartością podstawową, również w deklaracjach stanowi krąg silnego zaufania, czyli krąg bezpieczeństwa. Sporym kredytem zaufania obdarzamy jeszcze bliskich krewnych, mniejszym znajomych z pracy czy sąsiadów, ale już na przykład nie ufamy raczej, co bardzo interesujące, swojemu proboszczowi. Dawny ludowy antyklerykalizm jest bardzo żywotny, co z kolei wcale nie przekłada się na spadek ogólnego zaufania do Kościoła rzymskokatolickiego czy ateizację społeczeństwa i odchodzenie od praktyk religijnych.
Nie ufamy ludziom nieznanym, choć i tak po raz pierwszy od lat zaczynamy udzielać kredytu zaufania urzędnikom czy politykom z rządu. Ba, mamy nieco życzliwszy, choć nie nazbyt ufny pogląd na zasadnicze instytucje demokratycznego porządku: Sejm i Senat. Obie izby wyszły z dołka roku 2004, gdy jawnie traciły moralny autorytet i polityczne uprawnienia do władzy. Nadal mamy wyjątkowo niechętny stosunek do partii, co jest skądinąd bardzo ciekawe, wszak partie i partyjni politycy sprawują w Polsce niemal całą władzę.

Obywatele z o.o.
Nieufność, która każe nam spode łba patrzeć na to, co chodzi po ulicach, drogach i parkach, co tłoczy się w sklepowych centrach, w wyraźny sposób łączy się z niskim zaangażowaniem społecznym. Polacy są wyjątkowo mało „uobywatelnieni" (od kilku lat, niestety, coraz mniej jesteśmy gotowi brać udział w oddolnych społecznych inicjatywach; nasza gotowość do organizowania się wciąż się kurczy). Powiedzieć „za mało uobywatelnieni" to nie dość. Należałoby raczej powiedzieć, że generalnie (80 proc. deklaruje obojętność wobec społeczeństwa obywatelskiego) trzymamy się z dala od wszelkiej publicznej aktywności. W porównaniu z innymi europejskimi narodami jesteśmy pod tym względem na ostatnim miejscu. Jest u nas ośmiokrotnie gorzej niż w Szwecji, pięciokrotnie gorzej niż w Irlandii czy Niemczech. Na dodatek wszelkie dane wskazują na to, że rośnie obojętność na to, co nazywamy dobrem wspólnym.

Zaufanie w portfelu
Zaufanie łączy się z dochodami. Im niższy PKB, im niższe możliwości nabywcze, tym niższy poziom zaufania. Najwyższy PKB jest w Skandynawii, najwyższy jest tam też poziom zaufania. Pokazuje to, że wąskorynkowe gadanie o wynikach gospodarczych jest ubogie w treści, choć bogate w ideologię. Dobre wyniki gospodarcze, czego mogą dowodzić tego rodzaju dane, wskazują, iż zasobność państwa i obywateli ściśle zależy od poziomu wzajemnego zaufania. Z badań nad historią włoskich regionów wynika, że szanse na rozwój mają tylko te obszary, w których zaufanie i zdolności samoorganizacyjne obywateli były wyższe.
Socjologowie wskazują również, że poziom zadowolenia z życia (nazywany niezbyt pięknie dobrostanem psychicznym) jest związany z zaufaniem. Gorzej psychicznie mają się od nas tylko Portugalczycy i Węgrzy, a my wraz z Grekami tak samo marudzimy i jesteśmy równie podejrzliwi.
Takie społeczeństwo jak nasze (taka jest Rosja, południowe Włochy, wiele krajów azjatyckich) nazywa się społeczeństwem familistycznym – rodzina jest tu jedynym kręgiem zaufania, a osoby niespokrewnione nie mają podstaw do wzajemnego zaufania. W takich kulturach nie ma miejsca na organizacje społeczne, spontaniczne zachowania społeczne, a gospodarka w zasadniczej mierze oparta jest na niedużych firmach rodzinnych. Dominuje nie tylko nieufność, ale i poczucie fizycznego zagrożenia. W takiej sytuacji łatwy posłuch znajdują hasła karania. Karzemy, potępiamy, krytykujemy, źle mówimy o ludziach, bo się boimy. A boimy się, bo nie ufamy. Nieufność jest swego rodzaju trucizną psychiczną. Z góry zakładamy, że zostaniemy oszukani, więc mało w nas nawet codziennej i zdawkowej życzliwości, nie mówiąc o serdeczności.

Brytan na podwórzu
W interesach chowamy się zwykle za umowami, paragrafami, nie wierząc klientom i partnerom. W familistycznych społeczeństwach częściej zachęca się państwo do interwencji, domaga subsydiów, pomocy. Prawa są konstruowane tak, jakby każdy przedsiębiorca potencjalnie był oszustem i chciał na prawo i lewo korumpować urzędników. Łatwo zakładamy, że ktoś kieruje się podejrzanymi motywami. Drzwi zamykamy na liczne zamki, a domy otaczamy drutami, płotami, trzymając na podwórzu brytana. Ten klimat psychologiczny nie jest zbyt miły, ale sądzimy, że tak być musi, bo tacy są nasi bliźni, miłowani tylko w kościelnych deklaracjach i na lekcjach religii. Tacy jesteśmy, bo sprawdza się taki pogląd. To trochę jak z samosprawdzającą się przepowiednią. Najpierw przyjmujemy, że ludzie generalnie niewarci są zaufania, potem wybieramy taki sposób bycia i sami popadamy w nieufność.
Dlaczego Polacy są tak nieufni? Jak to się stało, że nieufność stała się zasadniczą cechą naszego wspólnego życia? Dlaczego tak niesławnie wyróżniamy się wśród innych narodów europejskich? Jedni będą to tłumaczyć trudną transformacją, inni komunizmem albo zaborami. Ja po prostu przyjmuję, że od kilku pokoleń tacy jesteśmy i zamiast się tłumaczyć, usprawiedliwiać, powinniśmy przyjąć ten fakt do wiadomości i jakoś nad zmianą takiego wizerunku wspólnie pracować. Zjada nas po prostu podejrzliwość i nieufność, które potoczny konserwatyzm ma nam uzasadnić. 
Okładka tygodnika WPROST: 21/2008
Więcej możesz przeczytać w 21/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 21/2008 (1326)

 • Na stronie - Rząd Barbie i Kena 18 maj 2008, 22:00 Ostatecznie dojdziemy do takiego stanu państwa, gdzie cnotami głównymi są naga siła i oszustwo 4
 • Niechciany laptop 18 maj 2008, 22:00 Polityka 8
 • Skaner 18 maj 2008, 22:00 8
 • Pilne krzesła premiera 18 maj 2008, 22:00 Finanse 9
 • Oszczędności Sikorskiego 18 maj 2008, 22:00 Dyplomacja 9
 • Agenci na obcasach 18 maj 2008, 22:00 Specsłużby 9
 • Dossier 18 maj 2008, 22:00 Kto mówi, że ekspertyza była zła, ten skurczysynZbigniew Religa w TVN o ekspertyzie w sprawie doktora Mirosława G.Chcę mieć trzeźwego i wolnego od narkotyków premieraBeata Kempa o wypowiedzi premiera Donalda TuskaJa wolę, że premier... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Zagrałabym z Kurskim 18 maj 2008, 22:00 Rozmowa z Joanną Muchą, posłanką Platformy Obywatelskiej, doktorem ekonomii 10
 • Ludzie 18 maj 2008, 22:00 Doktor Spielberg Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował o przyznaniu Stevenowi Spielbergowi doktoratu honoris causa. Na razie nie wiadomo, kiedy znany reżyser odbierze nagrodę. Władze UJ wciąż liczą na to, że znajdzie czas na... 11
 • Polacy na Kremlu 18 maj 2008, 22:00 Film 11
 • Doskonały "Katyń" 18 maj 2008, 22:00 Film 12
 • Długi język Cherie Blair 18 maj 2008, 22:00 Wielka Brytania 12
 • Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego 18 maj 2008, 22:00 Prezydent 12
 • Warszawa w Kijowie 18 maj 2008, 22:00 Biznes 12
 • Telewizja Parlament 18 maj 2008, 22:00 Media 14
 • Polubić śmieci 18 maj 2008, 22:00 Włochy 14
 • Nastoletni agenci 18 maj 2008, 22:00 Policja 14
 • Andrzej Krauze bez znieczulenia 18 maj 2008, 22:00 14
 • Zapytaj Wprost - Do wróbli z artylerii 18 maj 2008, 22:00 Na 10 pytań czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost" odpowiada KRZYSZTOF SKOWROŃSKI. Dyrektor programu III Polskiego Radia. Wcześniej popularny dziennikarz radiowy (prowadził m.in. program „Gość Radia Zet")... 16
 • Poczta 18 maj 2008, 22:00 Czujny talibZ zainteresowaniem przeczytałem artykuł o mnie, pióra p. Wiktora Ferfeckiego, zatytułowany „Czujny talib" (nr 15). Nie mogę się oprzeć wrażeniu, iż tekst ów powinien nosić przynajmniej podtytuł „Ryszard... 18
 • Playback 18 maj 2008, 22:00 18
 • Wprost przeciwnie - Kondor się pasa 18 maj 2008, 22:00 Premier wyjechał na wycieczkę do Ameryki Południowej na tydzień – a mógł na dwa – bo dba o tanie państwo 19
 • Z życia koalicji 18 maj 2008, 22:00 Nasze Słoneczko Kaszub Donald Tusk został oficjalnie Słońcem Peru. Sławek Nowak, który się ciągle koło niego kręci, musi być w takim razie Księżycem Peru.A jednak nie Nowak, tylko Arabski, bo to on dostąpił zaszczytu... 20
 • Z życia opozycji 18 maj 2008, 22:00 Ryszard Kalisz oburzył się na telewizję publicznę (tę, co to ma jednego klienta), że nie transmituje obrad jego komisji. Zamiast tego TVP Info pokazuje tylko skróty, tuż przed północą. Zdaniem Kalisza, to sprzeczne z ustawą i misją.... 21
 • Zegarek Tuska 18 maj 2008, 22:00 W drugiej połowie kadencji rząd powróci do pomysłu "szarpnięcia cuglami", który wymyślił Jan Rokita 22
 • Operacja kompromitacja 18 maj 2008, 22:00 Czy byli oficerowie WSI przeprowadzili najpoważniejszą w wolnej Polsce akcję wymierzoną w instytucję państwową? 26
 • Burzyciele unii 18 maj 2008, 22:00 Ani PO, ani PiS nie są świadome, jak katastrofalne skutki może przynieść ich majsterkowanie przy ustawie kompetencyjnej 28
 • Trucizna nieufności 18 maj 2008, 22:00 Gorzej psychicznie mają się od Polaków tylko Portugalczycy i Węgrzy 30
 • Triumf kłamców 18 maj 2008, 22:00 Antylustratorom nie tylko udało się zastopować proces oczyszczenia państwa, ale i wmówić, że akta bezpieki to mistyfikacja 32
 • Fałszywy pomocnik 18 maj 2008, 22:00 Czy detektyw Krzysztof Rutkowski pomagał porywaczom dla okupu? 36
 • Siedem przykazań lizusa 18 maj 2008, 22:00 Krótki przewodnik, jak i komu się podlizywać 40
 • Postać tygodnia - Znawca konfitur 18 maj 2008, 22:00 Zbigniew Ćwiąkalski 44
 • Wprost z blogu 18 maj 2008, 22:00 Polityka Kraj bez honoruVenedius Iulius www.blogbox.com.pl/blog/rybitzky-pis-love14 maja 1983 r. zmarł zakatowany przez milicjantów Grzegorz Przemyk. Nastolatek był jedną z wielu ofiar rządzącej wówczas Polską wojskowej junty. W 25.... 46
 • Trójka bez sternika 18 maj 2008, 22:00 48
 • Ucieczka w przyszłość 18 maj 2008, 22:00 Na Bliskim Wschodzie realistą jest często ten , kto wierzy w rzeczy niemożliwe 48
 • Dom bez dachu 18 maj 2008, 22:00 Polska reforma zdrowia przypomina dowcipy o Radiu Erewan 48
 • Kasyno Polska 18 maj 2008, 22:00 Brak limitu liczby kasyn uderzy w tych, którzy zarabiają na nielegalnym hazardzie 48
 • Gołubczyk i lubczyk 18 maj 2008, 22:00 Byłoby godne, byśmy generałowi Jaruzelskiemu dali odznaczenie "Za usmirenije polskogo miatieża" 49
 • Giełda 18 maj 2008, 22:00 50
 • Siostra Taty 18 maj 2008, 22:00 Tata Nano, najtańszy samochód świata, będzie miała konkurenta. Auto za 2,5 tys. USD chce wyprodukować konsorcjum Renault-Nissan i hinduskiego wytwórcy skuterów Bajaj. Pierwszy samochód, nazywany dziś roboczo ULC (od Ultra Low Cost), ma... 50
 • Bauc na Plus 18 maj 2008, 22:00 Jarosław Bauc został jednogłośnie wybrany przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa Polkomtela, operatora sieci komórkowych Plus i Sami Swoi (w radzie dominują przedstawiciele spółek kontrolowanych przez skarb państwa). Bauc kierował... 50
 • Bank wszechmogący 18 maj 2008, 22:00 Wszystkie 19 banków skontrolowanych przez UOKiK stosuje niekorzystne dla klientów postanowienia w umowach o kredyty hipoteczne. Na przykład nie informują o maksymalnych kwotach opłat i prowizji, przyznają sobie prawo do nieograniczonych... 50
 • Brazylijska ropa na odsiecz 18 maj 2008, 22:00 Czy Brazylia uratuje nas przed szalejącymi cenami ropy? Prezydent tego kraju Luiz Inácio Lula da Silva w wywiadzie dla „Der Spiegel" ujawnił, że chce, aby Brazylia przystąpiła do OPEC. Niedawno u wybrzeży Brazylii odkryto nowe... 50
 • Rosyjski operator międzynarodowy 18 maj 2008, 22:00 Konsorcjum sześciu prywatnych funduszy inwestycyjnych kupiło GTS Central Europe, rosyjskiego operatora telekomunikacyjnego, działającego w całym naszym regionie, w tym w Polsce. Należy do niego m.in. GTS Energis, jeden z największych... 50
 • Wspólny dom 18 maj 2008, 22:00 Polska obok Meksyku i Korei Południowej jest krajem najbardziej jednolitym narodowościowo wśród państw OECD. Pokazuje to, że wciąż nie jesteśmy zbyt atrakcyjnym miejscem dla emigrantów. Z drugiej strony nie mamy takich problemów z... 50
 • Komuna komunalna 18 maj 2008, 22:00 Samorządy nie są żadnym wzorem gospodarności. Marnotrawią majątek wart 350 miliardów złotych 52
 • Czarna polska owca 18 maj 2008, 22:00 Gdyby wierzyć bzdurnym międzynarodowym rankingom, Polacy powinni szybko wyemigrować do Omanu 56
 • Wunderwaffe Kremla 18 maj 2008, 22:00 Gazprom już jest wart 245 mld USA, czyli mniej więcej tyle, ile połowa rocznego PKB Polski 60
 • Wędrujący profesor 18 maj 2008, 22:00 Jak Grzegorz Kołodko szukał sensu globalizacji 63
 • Know - How 18 maj 2008, 22:00   64
 • Atom z Iranu 18 maj 2008, 22:00 Wirówki nowej generacji do wzbogacania uranu uruchomił Iran w ośrodku atomowym w Natanz. Wzbogacony uran może służyć jako paliwo do reaktorów jądrowych i materiał rozszczepialny do bomb atomowych. (MF) 64
 • Duch nieskończoności 18 maj 2008, 22:00 Czym jest nieskończoność? Gdy przed 70 laty próbowali na to pytanie odpowiedzieć matematycy, doszło do wybuchu wojny domowej. Nikt nie zginął, ale skutki sporu dla niektórych naukowców były tragiczne. Georg Cantor, uznawany za... 64
 • Pies na alergie 18 maj 2008, 22:00 Pies w domu może być nie tylko najlepszym przyjacielem, ale też najlepszym lekarzem. Z najnowszych badań wynika, że psy nie powodują alergii u dzieci. Przeciwnie, codzienny kontakt z czworonogami chroni dzieci przed uczuleniami. Wskazują na... 64
 • Seksowne kwiaty 18 maj 2008, 22:00 Ponętny ruch działa nawet na owady. Okazuje się, że kwiaty na dłuższych łodyżkach intensywniej falujące na wietrze przyciągają więcej zapylaczy, a w konsekwencji produkują więcej nasion niż te na krótkich pędach. Ale i w tej... 64
 • Ile osób w jednym ciele? 18 maj 2008, 22:00 Dlaczego Josef Fritzl przez 24 lata wykorzystywał seksualnie swą córkę Elisabeth, czego nie domyślali się nawet jego lokatorzy? Psychiatra sądowy Sigrun Rossmanith twierdzi, że miał on podwójną osobowość. W jednej był troskliwym... 66
 • Dzieci na zamówienie 18 maj 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Ronaldem M. Greenem, bioetykiem w Dartmouth College, autorem książki „Babies by Design” 74
 • Feniks na Marsie 18 maj 2008, 22:00 Czerwona Planeta była równie błękitna jak Ziemia 78
 • Indiana Jones i królestwo fałszerzy 18 maj 2008, 22:00 Żadna z kryształowych czaszek przechowywanych w muzeach i prywatnych kolekcjach nie jest prawdziwa 80
 • Dzieje jednego anioła 18 maj 2008, 22:00 Jeśli zdarzyło się na polskiej ziemi Jedwabne, jeśli po wojnie panował tu strach, to jednocześnie żyła tu Irena Sendlerowa 84
 • Bez granic 18 maj 2008, 22:00   90
 • Szczodry jak Amerykanin 18 maj 2008, 22:00 Obywatele USA są najbardziej hojnym społeczeństwem na świecie. Jak wynika z raportu „Indeks globalnej dobroczynności" opublikowanego przez Hudson Institute, suma datków na pomoc dla najbiedniejszych krajów świata pochodzących... 90
 • Chrześcijańscy kosmici 18 maj 2008, 22:00 „Wiara w istnienie kosmitów nie stoi w sprzeczności z religią katolicką" – taką deklarację złożył na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano" jezuita ojciec José Gabriel Funes. Jest on... 90
 • Cytat tygodnia 18 maj 2008, 22:00 „Pani kanclerz! Niech pani idzie do… Nie powiem gdzie ze względu na szacunek dla kobiet" Hugo Chavez, prezydent Wenezueli, krytykując Angelę Merkel za wezwanie przywódców państw Ameryki Łacińskiej do bojkotu wenezuelskiego... 90
 • Żonkoś Kohl 18 maj 2008, 22:00 78-letni Helmut Kohl po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu. Wybranką szefa niemieckiego rządu w latach 1982-1998 została Maike Richter, 44-letnia urzędniczka w ministerstwie gospodarki, związana z Kohlem od 2005 r. Pani Richter poznała... 90
 • Prognoza dla świata 18 maj 2008, 22:00 KsiążkaCo się stanie na świecie w ciągu najbliższych kilkunastu lat? O tym opowiada książka „Dokąd zmierza świat?" pod redakcją prof. Adama D. Rotfelda, byłego szefa polskiej dyplomacji, wieloletniego dyrektora... 90
 • Konserwatywne tsunami 18 maj 2008, 22:00 Brytyjczycy szykują się do defenestracji swojej centrolewicowej Partii Pracy, która rządzi Wielką Brytanią od ponad dekady. Torysi właśnie odebrali laburzystom merostwo Londynu i pokonali ich w wyborach regionalnych. We... 92
 • Francuski patent na dzieci 18 maj 2008, 22:00 Europejki chcą rodzić i wychowywać dzieci nad Sekwaną 96
 • Zawracanie Nilu 18 maj 2008, 22:00 Po latach mroźnego pokoju z Izraelem Egipt szykuje się na coś cieplejszego 100
 • Obywatel Hitler 18 maj 2008, 22:00 Młodzi Polacy zapamiętają ten dzień do końca życia. Przyjechali do Niemiec zarobić przy zbiorach. Zamieszkali w domu w cichej, malowniczej wiosce Lodersleben w Saksonii-Anhalt. W kwietniową noc niemieccy neonaziści wybili szyby i wrzucili... 104
 • Pasaż 18 maj 2008, 22:00 106
 • Nowy matriarchat 18 maj 2008, 22:00 Macierzyństwo jest w Hollywood wciąż supermodne. Z okazji nadchodzącego Dnia Matki pokusiliśmy się o próbkę antropologii hollywoodzkiego macierzyństwa. Podsuwamy też pomysły na prezenty dla matek.Matka stachanowiec Angelina Jolie ma... 106
 • Eliksir młodości 18 maj 2008, 22:00 Może to niezręcznie dawać mamie krem przeciwzmarszczkowy, ale kremy Rides Repair marki Biotherm działają podobno nawet wtedy, gdy przestanie się je już stosować. Ze względu na ich skuteczność producent nazywa je dermobiotykami. Swoją... 106
 • Prywatny Armani 18 maj 2008, 22:00 Armani Privé to zapachowe haute couture. Słynny projektant tworzył je hobbystycznie – dla przyjemności i z myślą o swoich przyjaciołach. Później jednak postanowił udostępnić je wszystkim. W najnowszej kolekcji Les Eaux... 106
 • Prezent doskonały 18 maj 2008, 22:00 Polacy uważają, że zegarek jest doskonałym upominkiem – wynika z badań TNS OBOP dla Timeksa. Zachęcony wynikami ankiety producent przygotował na Dzień Matki nowe damskie czasomierze. Zgodnie z obowiązującymi trendami mają one... 106
 • Przyjaciel zajętej matki 18 maj 2008, 22:00 Q45 to, jak przekonuje firma Samsung, najlepszy laptop dla zapracowanej kobiety. Waży zaledwie 1,86 kg, bateria „trzyma" 6 godzin, a solidna obudowa ze specjalnego stopu pozwala na rzucanie nim w momentach irytacji. 106
 • Serce na łyżeczce 18 maj 2008, 22:00 Prezenty z motywami serca są często tyleż słodkie, ile infantylne i kiczowate. Takie designerskie serce może jednak bez żenady podarować nie tylko dziecko. Big Love to łyżeczka słynnej firmy Alessi. Jest urocza, ale też gustowna i... 106
 • Laser 18 maj 2008, 22:00 110
 • Wydarzenie tygodnia: „Rolling Stones w blasku świateł" 18 maj 2008, 22:00  To tylko rock and rollOd „Jumpin’ Jack Flash" w „Ulicach nędzy" z 1973 r. po „Gimme Shelter" w oscarowej „Infiltracji” sprzed dwóch lat flirt Martina Scorsese z muzyką The Rolling Stones... 110
 • Koncerty, które wstrząsnęły kinami: 18 maj 2008, 22:00 „Woodstock" (1970). Reż. Michael Wadleigh Zapis festiwalu, którego nazwa stała się symbolem epoki i pokolenia lat 60. Mnóstwo muzyki, jakościowo bardzo różnej, ale też bezcennych obserwacji socjologicznych. Warto sięgnąć po... 110
 • Trzeci obieg muzyki 18 maj 2008, 22:00 Nie mają radiowych hitów, ich teledysków nie nadaje MTV, nie zapraszają ich na Opola ani Sopoty. Milczą o nich Pudelki, za to „gotuje się" na ich temat na MySpace, YouTube i forach dyskusyjnych. To oni od kilku lat są... 112
 • Pieskie dolce vita 18 maj 2008, 22:00 Podczas trwającego właśnie Festiwalu Filmowego w Cannes Złote Palmy odbiorą nie tylko ludzie. Jedna z nich trafi do psa. Od 2001 r. jury przyznaje nagrodę Palm Dog – dla najlepszych psich aktorów. Wśród laureatów są m.in. Mojżesz... 116
 • Moralitet o III RP 18 maj 2008, 22:00 Tym, co pozwala przetrwać w świecie pełnym kanalii, są modlący się na kolanach ludzie 118
 • Wencel gordyjski - Loteria paszportowa 18 maj 2008, 22:00 Zmiany obywatelstwa i  podrabianie dokumentów do niedawna były wyłącznie domeną szpiegów 120
 • Ueorgan Ludu 18 maj 2008, 22:00 PO na haju, premier na tripie * ABW macało nieprofesjonalnie * Wałęsa namawia do roboty * Poselskie fury z nawigacją * Poseł Palikot przeprasza 121
 • Krótko po wolsku - Dalajlama w Pekinie 18 maj 2008, 22:00 Jak się chce, można znaleźć wyjście z nawet najtrudniejszej sytuacji. Praktyczni Chińczycy wymyślili, jak ustrzec się przed ewentualnym bojkotem olimpiady w Pekinie. Jak? Dać autonomię Tybetowi? Bez przesady. Łatwiej zaprosić... 121
 • Wybrani naćpani 18 maj 2008, 22:00 W Sejmie pachnie mięta, Donald jara skręta, diler na Ochocie, Polska na odlocie 122

ZKDP - Nakład kontrolowany