Komuna komunalna

Komuna komunalna

Samorządy nie są żadnym wzorem gospodarności. Marnotrawią majątek wart 350 miliardów złotych
Przez lata z wielkim propagandowym zadęciem budowaliśmy w Polsce komunizm. Dzisiaj bez rozgłosu budujemy komunalizm. Miasta, gminy wiejskie, powiaty i województwa, czyli samorządy, stają się właścicielami coraz większej części Polski. Do ich kas wraca 40 proc. płaconych przez nas podatków dochodowych. Według planów MSWiA, w przyszłym roku udział samorządów w dochodach podatkowych jeszcze wzrośnie, być może do gmin i powiatów trafi nawet kilka procent zebranego podatku VAT. Są też one właścicielami 1667 przedsiębiorstw komunalnych znajdujących się w luksusowej pozycji lokalnych monopolistów. Do tego dochodzą liczne grunty i budynki o wartości setek miliardów złotych. Teoretycznie nasze miasta i wsie powinny rozwijać się błyskawicznie. Powinny.Jak samorządy zarządzają ogromnym majątkiem? Jedyny raz, w latach 2005-2007, skontrolowała to NIK, ograniczając się zresztą do najlepiej funkcjonujących samorządów gminnych. Wyniki były porażające: stwierdzono powszechną niegospodarność, łamanie przepisów oraz brak elementarnej ewidencji i kontroli wykorzystania posiadanego majątku.

Poszukiwacze skarbu
Skarb państwa dość skrupulatnie wywiązuje się z obowiązku raportowania stanu swojego majątku. Według ostatnio podanego wyliczenia, wartość państwowego majątku jest szacowana na 760 mld zł. A ile wart jest majątek samorządów? Tego nie wie nikt. Takimi głupstwami nie zajmuje się GUS, który danych o tym nie podaje. Nie interesuje się tym także Ministerstwo Skarbu Państwa, z czego należałoby wnosić, że samorządy są odrębnym państwem w państwie. Wykonując obowiązek nałożony przez ustawę o finansach publicznych, informacje o wartości mienia komunalnego powinny przedstawiać same samorządy. Spora część z nich tego nie robi. Z największych polskich miast lekceważą ten obowiązek m.in. Wrocław, Lublin, Sosnowiec czy Radom, a na szczeblu powiatów i gmin jest jeszcze gorzej. Zasadniczy składnik majątku samorządów, którym są grunty, jest zwykle wyceniany na podstawie cen wziętych z sufitu, a w wypadku Łodzi (40 zł za 1m2) i Gdyni (58,50 zł za 1m2) wręcz kuriozalnych, co powoduje ogromne zaniżenie wartości majątku.
Pomimo sztuczek możliwa do oszacowania wartość majątku samorządów to – lekko licząc – 350 mld zł, czyli prawie 20 proc. szacowanego na 2 bln zł całego majątku narodowego. Z tego tylko Warszawa ma bogactwo wyceniane na 80 mld zł, Kraków – 33 mld zł, a Szczecin – niemal 20 mld zł (Szczecin jest rekordzistą pod względem wielkości posiadanych przez władze miejskie gruntów – ma ich ponad 14 tys. ha, czyli równo połowę powierzchni miasta). Gminy i powiaty dysponują łącznie majątkiem 40-50 mld zł. I tylko najmłodsze samorządy wojewódzkie jeszcze się nie odkuły. Ich łączny majątek to około 10 mld zł, z czego na mazowiecki urząd marszałkowski przypada ponad miliard złotych.

Monopol szwarga
Jak wykorzystywana jest ta część mienia komunalnego, którą stanowią grunty i majątek infrastrukturalny, widać i bez analiz statystycznych. Nieco bardziej zacieniony jest obraz prowadzonej przez samorządy działalności gospodarczej. Na początku lat 90. zajmowało się nią około 550 przedsiębiorstw komunalnych. Wtedy jednak nastąpił szał przekształcania je w spółki handlowe (najchętniej spółki z o.o.) i w roku 1997, kiedy to GUS zaprzestał podawania danych na ten temat, było ich 267. Dzisiaj jest ich kilkadziesiąt i są to firmy w stanie likwidacji. Ich likwidacja trwać będzie do końca świata bo są to wydmuszki, z których pozostała tylko nazwa. W zamian mamy 1667 spółek handlowych, których właścicielami albo współwłaścicielami są samorządy.
Spółki są formą własności bardzo wygodną. Pozwalają na znaczne utajnienie danych o zatrudnieniu i zarobkach personelu kierowniczego. Tajemnicą publiczną jest jednak, że są to przede wszystkim synekury dla działaczy partii rządzącej samorządem i ich rodzin. Synekury dobre, bo wszystkie te przedsiębiorstwa mają wyłączność na lokalnych rynkach, a ceny ich usług są ustalane decyzją polityczną, więc w wypadku gdy mimo to nie są one w stanie zapewnić firmie rentowności, mogą liczyć na szczodre dotowanie z lokalnych budżetów. A dotować jest z czego. W roku 2007 dochody samorządów wyniosły 131,4 mld zł, podczas gdy dochody państwa – 236 mld zł. Firmy samorządowe są stuprocentowymi monopolistami w dostarczaniu wody i oczyszczaniu ścieków, wywożą 90 proc. śmieci, przewożą 90 proc. pasażerów podróżujących autobusami (100 proc. tramwajami i trolejbusami), dysponują 1,25 mln mieszkań.
I mimo że samorządowe synekury są często krótkookresowe (w następnych wyborach wygrywa inna partia i wymiata wszystkich „menedżerów"), są tak opłacalne, że coraz częściej nasi politycy postanawiają zrezygnować ze skromnego wynagrodzenia posła RP (20 tys. zł) i z całym oddaniem poświęcić się służbie na niwie samorządowej.

Znikające państwo
Myli się ten, kto sądzi, że z czasem sektor prywatny będzie wypierać gospodarczy komunalizm. O to, aby tak się nie stało, troszczy się państwo. Bardzo chętnie wyzbywa się kolejnych sfer swojej odpowiedzialności, zamiast jednak zastąpić je prywatyzacją i urynkowieniem, spycha kolejne zadania na samorządy. Zaczęło się od przekazania im szkół, co zablokowało możliwość jakichkolwiek reform w sferze edukacji. Gdy tylko odżyła bardzo nieśmiała propozycja wprowadzenia bonu edukacyjnego, energicznie zaprotestowal PSL, gdyż przekazanie szkół we władanie płacącym za edukację dzieci rodzicom spowodowałoby utratę pracy przez wielu zajmujących się tym (a wywodzących się z PSL) „działaczom samorządowym". Z kolei powierzenie samorządom zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) zaowocowało zdecydowanym przyspieszeniem tempa zadłużania się szpitali. A mimo to sztandarowym pomysłem tzw. reformy służby zdrowia ma być pełne uwłaszczenie samorządów. Podobne rezultaty przyniosło przekazanie przez państwo samorządom większości polskich dróg. I skoro ten pomysł tak dobrze się sprawdził, w rządzie dojrzewa myśl, aby samorządom przekazać władanie nad kolejami regionalnymi.

Prawo Savasa
Mało kto pamięta, że wielka dyskusja na temat konieczności prywatyzacji nie wzięła się z analizy smutnych doświadczeń z upaństwowionymi gospodarkami socjalistycznymi. Jej podstawą była głośna praca Emanuela S. Savasa (polskie wydanie: „Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia"), która analizowała kiepskie wyniki amerykańskich firm komunalnych i pokazywała, w jaki sposób owe przedsiębiorstwa prowadzą największe miasta w USA do bankructwa. Sformułowane wtedy „prawo Savasa" głosiło, że najgorsza firma prywatna i tak będzie funkcjonowała lepiej niż najlepsza państwowa.
My ciągle jesteśmy na etapie przedsavasowskim i zachłystujemy się odkrywaniem prawidłowości, że firma komunalna na ogół działa nieco lepiej niż nienależąca do nikogo firma państwowa. Miasta jednak rosną i koszty funkcjonowania podmiotów obsługujących mieszkańców powiększają się wykładniczo. Już dzisiaj większość MPK jest deficytowa (a prywatni przewoźnicy jakoś zarabiają, mimo że władze robią wszystko, aby utrudnić im życie). Na razie owe deficyty są jeszcze możliwe do ukrycia i sfinansowania subwencjami. Z wolna jednak będą rosnąć i rozciągać się na następne sfery działalności. A wtedy władze samorządowe obudzą się z ręką w odstojniku z komunalnymi nieczystościami.

Okładka tygodnika WPROST: 21/2008
Więcej możesz przeczytać w 21/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • poczta@gdynia.sos.pl   IP
  Wypisz wymaluj samorząd miasta Gdyni. Smutno pozdrawiam.
  • Jarosław Duda   IP
   Mapka na stronie 54 zawiera poważny błąd.

   Największy dochód samorządu na mieszkańca ma gmina Kleszczów, ale nie ten na Śląsku, lecz ten w powiecie Bełchatowskim - na jej terenie znajduje się odkrywka KWB Bełchatów.

   Spis treści tygodnika Wprost nr 21/2008 (1326)

   • Na stronie - Rząd Barbie i Kena 18 maj 2008, 22:00 Ostatecznie dojdziemy do takiego stanu państwa, gdzie cnotami głównymi są naga siła i oszustwo 4
   • Niechciany laptop 18 maj 2008, 22:00 Polityka 8
   • Skaner 18 maj 2008, 22:00 8
   • Pilne krzesła premiera 18 maj 2008, 22:00 Finanse 9
   • Oszczędności Sikorskiego 18 maj 2008, 22:00 Dyplomacja 9
   • Agenci na obcasach 18 maj 2008, 22:00 Specsłużby 9
   • Dossier 18 maj 2008, 22:00 Kto mówi, że ekspertyza była zła, ten skurczysynZbigniew Religa w TVN o ekspertyzie w sprawie doktora Mirosława G.Chcę mieć trzeźwego i wolnego od narkotyków premieraBeata Kempa o wypowiedzi premiera Donalda TuskaJa wolę, że premier... 10
   • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Zagrałabym z Kurskim 18 maj 2008, 22:00 Rozmowa z Joanną Muchą, posłanką Platformy Obywatelskiej, doktorem ekonomii 10
   • Ludzie 18 maj 2008, 22:00 Doktor Spielberg Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował o przyznaniu Stevenowi Spielbergowi doktoratu honoris causa. Na razie nie wiadomo, kiedy znany reżyser odbierze nagrodę. Władze UJ wciąż liczą na to, że znajdzie czas na... 11
   • Polacy na Kremlu 18 maj 2008, 22:00 Film 11
   • Doskonały "Katyń" 18 maj 2008, 22:00 Film 12
   • Długi język Cherie Blair 18 maj 2008, 22:00 Wielka Brytania 12
   • Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego 18 maj 2008, 22:00 Prezydent 12
   • Warszawa w Kijowie 18 maj 2008, 22:00 Biznes 12
   • Telewizja Parlament 18 maj 2008, 22:00 Media 14
   • Polubić śmieci 18 maj 2008, 22:00 Włochy 14
   • Nastoletni agenci 18 maj 2008, 22:00 Policja 14
   • Andrzej Krauze bez znieczulenia 18 maj 2008, 22:00 14
   • Zapytaj Wprost - Do wróbli z artylerii 18 maj 2008, 22:00 Na 10 pytań czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost" odpowiada KRZYSZTOF SKOWROŃSKI. Dyrektor programu III Polskiego Radia. Wcześniej popularny dziennikarz radiowy (prowadził m.in. program „Gość Radia Zet")... 16
   • Poczta 18 maj 2008, 22:00 Czujny talibZ zainteresowaniem przeczytałem artykuł o mnie, pióra p. Wiktora Ferfeckiego, zatytułowany „Czujny talib" (nr 15). Nie mogę się oprzeć wrażeniu, iż tekst ów powinien nosić przynajmniej podtytuł „Ryszard... 18
   • Playback 18 maj 2008, 22:00 18
   • Wprost przeciwnie - Kondor się pasa 18 maj 2008, 22:00 Premier wyjechał na wycieczkę do Ameryki Południowej na tydzień – a mógł na dwa – bo dba o tanie państwo 19
   • Z życia koalicji 18 maj 2008, 22:00 Nasze Słoneczko Kaszub Donald Tusk został oficjalnie Słońcem Peru. Sławek Nowak, który się ciągle koło niego kręci, musi być w takim razie Księżycem Peru.A jednak nie Nowak, tylko Arabski, bo to on dostąpił zaszczytu... 20
   • Z życia opozycji 18 maj 2008, 22:00 Ryszard Kalisz oburzył się na telewizję publicznę (tę, co to ma jednego klienta), że nie transmituje obrad jego komisji. Zamiast tego TVP Info pokazuje tylko skróty, tuż przed północą. Zdaniem Kalisza, to sprzeczne z ustawą i misją.... 21
   • Zegarek Tuska 18 maj 2008, 22:00 W drugiej połowie kadencji rząd powróci do pomysłu "szarpnięcia cuglami", który wymyślił Jan Rokita 22
   • Operacja kompromitacja 18 maj 2008, 22:00 Czy byli oficerowie WSI przeprowadzili najpoważniejszą w wolnej Polsce akcję wymierzoną w instytucję państwową? 26
   • Burzyciele unii 18 maj 2008, 22:00 Ani PO, ani PiS nie są świadome, jak katastrofalne skutki może przynieść ich majsterkowanie przy ustawie kompetencyjnej 28
   • Trucizna nieufności 18 maj 2008, 22:00 Gorzej psychicznie mają się od Polaków tylko Portugalczycy i Węgrzy 30
   • Triumf kłamców 18 maj 2008, 22:00 Antylustratorom nie tylko udało się zastopować proces oczyszczenia państwa, ale i wmówić, że akta bezpieki to mistyfikacja 32
   • Fałszywy pomocnik 18 maj 2008, 22:00 Czy detektyw Krzysztof Rutkowski pomagał porywaczom dla okupu? 36
   • Siedem przykazań lizusa 18 maj 2008, 22:00 Krótki przewodnik, jak i komu się podlizywać 40
   • Postać tygodnia - Znawca konfitur 18 maj 2008, 22:00 Zbigniew Ćwiąkalski 44
   • Wprost z blogu 18 maj 2008, 22:00 Polityka Kraj bez honoruVenedius Iulius www.blogbox.com.pl/blog/rybitzky-pis-love14 maja 1983 r. zmarł zakatowany przez milicjantów Grzegorz Przemyk. Nastolatek był jedną z wielu ofiar rządzącej wówczas Polską wojskowej junty. W 25.... 46
   • Trójka bez sternika 18 maj 2008, 22:00 48
   • Ucieczka w przyszłość 18 maj 2008, 22:00 Na Bliskim Wschodzie realistą jest często ten , kto wierzy w rzeczy niemożliwe 48
   • Dom bez dachu 18 maj 2008, 22:00 Polska reforma zdrowia przypomina dowcipy o Radiu Erewan 48
   • Kasyno Polska 18 maj 2008, 22:00 Brak limitu liczby kasyn uderzy w tych, którzy zarabiają na nielegalnym hazardzie 48
   • Gołubczyk i lubczyk 18 maj 2008, 22:00 Byłoby godne, byśmy generałowi Jaruzelskiemu dali odznaczenie "Za usmirenije polskogo miatieża" 49
   • Giełda 18 maj 2008, 22:00 50
   • Siostra Taty 18 maj 2008, 22:00 Tata Nano, najtańszy samochód świata, będzie miała konkurenta. Auto za 2,5 tys. USD chce wyprodukować konsorcjum Renault-Nissan i hinduskiego wytwórcy skuterów Bajaj. Pierwszy samochód, nazywany dziś roboczo ULC (od Ultra Low Cost), ma... 50
   • Bauc na Plus 18 maj 2008, 22:00 Jarosław Bauc został jednogłośnie wybrany przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa Polkomtela, operatora sieci komórkowych Plus i Sami Swoi (w radzie dominują przedstawiciele spółek kontrolowanych przez skarb państwa). Bauc kierował... 50
   • Bank wszechmogący 18 maj 2008, 22:00 Wszystkie 19 banków skontrolowanych przez UOKiK stosuje niekorzystne dla klientów postanowienia w umowach o kredyty hipoteczne. Na przykład nie informują o maksymalnych kwotach opłat i prowizji, przyznają sobie prawo do nieograniczonych... 50
   • Brazylijska ropa na odsiecz 18 maj 2008, 22:00 Czy Brazylia uratuje nas przed szalejącymi cenami ropy? Prezydent tego kraju Luiz Inácio Lula da Silva w wywiadzie dla „Der Spiegel" ujawnił, że chce, aby Brazylia przystąpiła do OPEC. Niedawno u wybrzeży Brazylii odkryto nowe... 50
   • Rosyjski operator międzynarodowy 18 maj 2008, 22:00 Konsorcjum sześciu prywatnych funduszy inwestycyjnych kupiło GTS Central Europe, rosyjskiego operatora telekomunikacyjnego, działającego w całym naszym regionie, w tym w Polsce. Należy do niego m.in. GTS Energis, jeden z największych... 50
   • Wspólny dom 18 maj 2008, 22:00 Polska obok Meksyku i Korei Południowej jest krajem najbardziej jednolitym narodowościowo wśród państw OECD. Pokazuje to, że wciąż nie jesteśmy zbyt atrakcyjnym miejscem dla emigrantów. Z drugiej strony nie mamy takich problemów z... 50
   • Komuna komunalna 18 maj 2008, 22:00 Samorządy nie są żadnym wzorem gospodarności. Marnotrawią majątek wart 350 miliardów złotych 52
   • Czarna polska owca 18 maj 2008, 22:00 Gdyby wierzyć bzdurnym międzynarodowym rankingom, Polacy powinni szybko wyemigrować do Omanu 56
   • Wunderwaffe Kremla 18 maj 2008, 22:00 Gazprom już jest wart 245 mld USA, czyli mniej więcej tyle, ile połowa rocznego PKB Polski 60
   • Wędrujący profesor 18 maj 2008, 22:00 Jak Grzegorz Kołodko szukał sensu globalizacji 63
   • Know - How 18 maj 2008, 22:00   64
   • Atom z Iranu 18 maj 2008, 22:00 Wirówki nowej generacji do wzbogacania uranu uruchomił Iran w ośrodku atomowym w Natanz. Wzbogacony uran może służyć jako paliwo do reaktorów jądrowych i materiał rozszczepialny do bomb atomowych. (MF) 64
   • Duch nieskończoności 18 maj 2008, 22:00 Czym jest nieskończoność? Gdy przed 70 laty próbowali na to pytanie odpowiedzieć matematycy, doszło do wybuchu wojny domowej. Nikt nie zginął, ale skutki sporu dla niektórych naukowców były tragiczne. Georg Cantor, uznawany za... 64
   • Pies na alergie 18 maj 2008, 22:00 Pies w domu może być nie tylko najlepszym przyjacielem, ale też najlepszym lekarzem. Z najnowszych badań wynika, że psy nie powodują alergii u dzieci. Przeciwnie, codzienny kontakt z czworonogami chroni dzieci przed uczuleniami. Wskazują na... 64
   • Seksowne kwiaty 18 maj 2008, 22:00 Ponętny ruch działa nawet na owady. Okazuje się, że kwiaty na dłuższych łodyżkach intensywniej falujące na wietrze przyciągają więcej zapylaczy, a w konsekwencji produkują więcej nasion niż te na krótkich pędach. Ale i w tej... 64
   • Ile osób w jednym ciele? 18 maj 2008, 22:00 Dlaczego Josef Fritzl przez 24 lata wykorzystywał seksualnie swą córkę Elisabeth, czego nie domyślali się nawet jego lokatorzy? Psychiatra sądowy Sigrun Rossmanith twierdzi, że miał on podwójną osobowość. W jednej był troskliwym... 66
   • Dzieci na zamówienie 18 maj 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Ronaldem M. Greenem, bioetykiem w Dartmouth College, autorem książki „Babies by Design” 74
   • Feniks na Marsie 18 maj 2008, 22:00 Czerwona Planeta była równie błękitna jak Ziemia 78
   • Indiana Jones i królestwo fałszerzy 18 maj 2008, 22:00 Żadna z kryształowych czaszek przechowywanych w muzeach i prywatnych kolekcjach nie jest prawdziwa 80
   • Dzieje jednego anioła 18 maj 2008, 22:00 Jeśli zdarzyło się na polskiej ziemi Jedwabne, jeśli po wojnie panował tu strach, to jednocześnie żyła tu Irena Sendlerowa 84
   • Bez granic 18 maj 2008, 22:00   90
   • Szczodry jak Amerykanin 18 maj 2008, 22:00 Obywatele USA są najbardziej hojnym społeczeństwem na świecie. Jak wynika z raportu „Indeks globalnej dobroczynności" opublikowanego przez Hudson Institute, suma datków na pomoc dla najbiedniejszych krajów świata pochodzących... 90
   • Chrześcijańscy kosmici 18 maj 2008, 22:00 „Wiara w istnienie kosmitów nie stoi w sprzeczności z religią katolicką" – taką deklarację złożył na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano" jezuita ojciec José Gabriel Funes. Jest on... 90
   • Cytat tygodnia 18 maj 2008, 22:00 „Pani kanclerz! Niech pani idzie do… Nie powiem gdzie ze względu na szacunek dla kobiet" Hugo Chavez, prezydent Wenezueli, krytykując Angelę Merkel za wezwanie przywódców państw Ameryki Łacińskiej do bojkotu wenezuelskiego... 90
   • Żonkoś Kohl 18 maj 2008, 22:00 78-letni Helmut Kohl po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu. Wybranką szefa niemieckiego rządu w latach 1982-1998 została Maike Richter, 44-letnia urzędniczka w ministerstwie gospodarki, związana z Kohlem od 2005 r. Pani Richter poznała... 90
   • Prognoza dla świata 18 maj 2008, 22:00 KsiążkaCo się stanie na świecie w ciągu najbliższych kilkunastu lat? O tym opowiada książka „Dokąd zmierza świat?" pod redakcją prof. Adama D. Rotfelda, byłego szefa polskiej dyplomacji, wieloletniego dyrektora... 90
   • Konserwatywne tsunami 18 maj 2008, 22:00 Brytyjczycy szykują się do defenestracji swojej centrolewicowej Partii Pracy, która rządzi Wielką Brytanią od ponad dekady. Torysi właśnie odebrali laburzystom merostwo Londynu i pokonali ich w wyborach regionalnych. We... 92
   • Francuski patent na dzieci 18 maj 2008, 22:00 Europejki chcą rodzić i wychowywać dzieci nad Sekwaną 96
   • Zawracanie Nilu 18 maj 2008, 22:00 Po latach mroźnego pokoju z Izraelem Egipt szykuje się na coś cieplejszego 100
   • Obywatel Hitler 18 maj 2008, 22:00 Młodzi Polacy zapamiętają ten dzień do końca życia. Przyjechali do Niemiec zarobić przy zbiorach. Zamieszkali w domu w cichej, malowniczej wiosce Lodersleben w Saksonii-Anhalt. W kwietniową noc niemieccy neonaziści wybili szyby i wrzucili... 104
   • Pasaż 18 maj 2008, 22:00 106
   • Nowy matriarchat 18 maj 2008, 22:00 Macierzyństwo jest w Hollywood wciąż supermodne. Z okazji nadchodzącego Dnia Matki pokusiliśmy się o próbkę antropologii hollywoodzkiego macierzyństwa. Podsuwamy też pomysły na prezenty dla matek.Matka stachanowiec Angelina Jolie ma... 106
   • Eliksir młodości 18 maj 2008, 22:00 Może to niezręcznie dawać mamie krem przeciwzmarszczkowy, ale kremy Rides Repair marki Biotherm działają podobno nawet wtedy, gdy przestanie się je już stosować. Ze względu na ich skuteczność producent nazywa je dermobiotykami. Swoją... 106
   • Prywatny Armani 18 maj 2008, 22:00 Armani Privé to zapachowe haute couture. Słynny projektant tworzył je hobbystycznie – dla przyjemności i z myślą o swoich przyjaciołach. Później jednak postanowił udostępnić je wszystkim. W najnowszej kolekcji Les Eaux... 106
   • Prezent doskonały 18 maj 2008, 22:00 Polacy uważają, że zegarek jest doskonałym upominkiem – wynika z badań TNS OBOP dla Timeksa. Zachęcony wynikami ankiety producent przygotował na Dzień Matki nowe damskie czasomierze. Zgodnie z obowiązującymi trendami mają one... 106
   • Przyjaciel zajętej matki 18 maj 2008, 22:00 Q45 to, jak przekonuje firma Samsung, najlepszy laptop dla zapracowanej kobiety. Waży zaledwie 1,86 kg, bateria „trzyma" 6 godzin, a solidna obudowa ze specjalnego stopu pozwala na rzucanie nim w momentach irytacji. 106
   • Serce na łyżeczce 18 maj 2008, 22:00 Prezenty z motywami serca są często tyleż słodkie, ile infantylne i kiczowate. Takie designerskie serce może jednak bez żenady podarować nie tylko dziecko. Big Love to łyżeczka słynnej firmy Alessi. Jest urocza, ale też gustowna i... 106
   • Laser 18 maj 2008, 22:00 110
   • Wydarzenie tygodnia: „Rolling Stones w blasku świateł" 18 maj 2008, 22:00  To tylko rock and rollOd „Jumpin’ Jack Flash" w „Ulicach nędzy" z 1973 r. po „Gimme Shelter" w oscarowej „Infiltracji” sprzed dwóch lat flirt Martina Scorsese z muzyką The Rolling Stones... 110
   • Koncerty, które wstrząsnęły kinami: 18 maj 2008, 22:00 „Woodstock" (1970). Reż. Michael Wadleigh Zapis festiwalu, którego nazwa stała się symbolem epoki i pokolenia lat 60. Mnóstwo muzyki, jakościowo bardzo różnej, ale też bezcennych obserwacji socjologicznych. Warto sięgnąć po... 110
   • Trzeci obieg muzyki 18 maj 2008, 22:00 Nie mają radiowych hitów, ich teledysków nie nadaje MTV, nie zapraszają ich na Opola ani Sopoty. Milczą o nich Pudelki, za to „gotuje się" na ich temat na MySpace, YouTube i forach dyskusyjnych. To oni od kilku lat są... 112
   • Pieskie dolce vita 18 maj 2008, 22:00 Podczas trwającego właśnie Festiwalu Filmowego w Cannes Złote Palmy odbiorą nie tylko ludzie. Jedna z nich trafi do psa. Od 2001 r. jury przyznaje nagrodę Palm Dog – dla najlepszych psich aktorów. Wśród laureatów są m.in. Mojżesz... 116
   • Moralitet o III RP 18 maj 2008, 22:00 Tym, co pozwala przetrwać w świecie pełnym kanalii, są modlący się na kolanach ludzie 118
   • Wencel gordyjski - Loteria paszportowa 18 maj 2008, 22:00 Zmiany obywatelstwa i  podrabianie dokumentów do niedawna były wyłącznie domeną szpiegów 120
   • Ueorgan Ludu 18 maj 2008, 22:00 PO na haju, premier na tripie * ABW macało nieprofesjonalnie * Wałęsa namawia do roboty * Poselskie fury z nawigacją * Poseł Palikot przeprasza 121
   • Krótko po wolsku - Dalajlama w Pekinie 18 maj 2008, 22:00 Jak się chce, można znaleźć wyjście z nawet najtrudniejszej sytuacji. Praktyczni Chińczycy wymyślili, jak ustrzec się przed ewentualnym bojkotem olimpiady w Pekinie. Jak? Dać autonomię Tybetowi? Bez przesady. Łatwiej zaprosić... 121
   • Wybrani naćpani 18 maj 2008, 22:00 W Sejmie pachnie mięta, Donald jara skręta, diler na Ochocie, Polska na odlocie 122

   ZKDP - Nakład kontrolowany