Czytanie z twarzy

Czytanie z twarzy

Ludzie piękni rzadziej niż brzydcy chorują, dłużej żyją, są sprawniejsi fizycznie, inteligentniejsi i zdrowsi psychicznie.
Zwykłe zdjęcie twarzy przekazuje bardzo dużo wszechstronnych informacji o osobowości sfotografowanej osoby – dowodzą amerykańscy psycholodzy z Tufts University. Próbowali oni dociec, czy istnieje związek między wyglądem szefa a wynikami finansowymi firmy.
W Hiszpanii pojawiła się firma Sicograf, która na podstawie zdjęcia i odręcznego podpisu określa charakter kandydata na pracownika i jego profil emocjonalny. Analiza twarzy rozmówców jest prowadzona także w czasie negocjacji. Podczas oceny (podobno aż w 80 proc. trafnej) są brane pod uwagę: trójkąt oczy – usta – oczy, budowa głowy oraz mięśnie twarzy.Twarz sukcesu
W eksperymencie przeprowadzonym na Tufts University grupa studentów miała ocenić kompetencje prezesów 25 najlepszych i 25 najgorszych firm z listy magazynu „Fortune". Podstawą do sformułowania opinii były jedynie fotografie. Ankietowani nie znali osób ze zdjęć. Proszono ich o cenę skłonności do dominacji, życzliwości, dojrzałości, solidności. Noty za kompetencje i potencjał przywódczy, które otrzymali szefowie firm, pokrywały się z rankingiem dochodowości ich przedsiębiorstw. Prowadząca ten eksperyment dr Nalini Ambady spodziewała się takich wyników. Kilka lat wcześniej odkryła, że ludzie, którzy oglądają dwusekundowe urywki filmu przedstawiającego wykładowców, trafnie oceniają, jak dobrymi nauczycielami są prezentowane osoby. Ich wrażenia niemal idealnie pokrywały się z ocenami studentów, którzy cały semestr chodzili na wykłady tych naukowców.
– Co jest pierwsze: aparycja ułatwiająca osiągnięcie sukcesu czy sukces, który nadaje człowiekowi specyficzny wygląd? Wiele badań rozstrzyga ten dylemat na korzyść wyglądu. Jak choćby te przeprowadzone przez prof. Alexandra Todorova z Princeton University – mówi „Wprost" Nicholas Rule, współpracownik dr Ambady. Prof. Todorov sprawdzał, w jakim stopniu wygląd polityków reprezentujących najsilniejsze partie wpływa na ich sukces wyborczy. Okazuje się, że nie racjonalna ocena kampanii, ale właśnie aparycja kandydata jest najważniejsza dla głosujących. Z dwóch kandydatów najczęściej wygrywał ten, który wyglądał na bardziej kompetentnego, czyli dojrzalej. Na tej podstawie psycholog z niemal 70-procentową dokładnością przewidział wyniki wyborów do Senatu Stanów Zjednoczonych w roku 2000, 2002 i 2004.
Za tym, że to wygląd rozstrzyga o sukcesie, przemawia także eksperyment przeprowadzony przez Allana Mazura z Syracuse University oraz Ulricha Müllera z wniwersytetu w Marburgu. Porównali oni zdjęcia z albumu kadetów West Point z przebiegiem ich zawodowej kariery. Okazało się, że kwadratowa szczęka, blisko osadzone oczy, mocno zarysowane brwi to przepustka do sukcesu. Absolwenci o męskim wyglądzie szybciej awansowali do stopnia pułkownika i generała niż ich rówieśnicy mający podobne kwalifikacje, ale nieobdarzeni tak wyrazistymi rysami twarzy.
Osoby dorosłe o dziecięcych twarzach często przegrywają procesy sądowe, gdy są oskarżone o zaniedbanie, a dość rzadko, gdy zarzuca im się umyślne przestępstwo. Pracodawcy nagminnie ulegają stereotypowi „co piękne, to dobre". Atrakcyjny fizycznie pracownik ma niezasłużone fory. Jego praca jest wyżej oceniana, a błędy traktowane łagodniej. Przypisuje mu się pożądane cechy: zdrowie fizyczne i psychiczne, inteligencję, kompetencje, towarzyskość i asertywność. Ludzi o dziecięcych twarzach uważa się za ciepłych i uczciwych, ale także słabych fizycznie, uległych, niekompetentnych i naiwnych. Brak kobiet na kierowniczych stanowiskach w pewnym stopniu wynika z faktu, że ich twarze mają więcej cech dziecięcych niż twarze mężczyzn.

Nos Darwina
Już w 1772 r. szwajcarski pastor Johann Lavater wydał dzieło poświęcone fizjonomii, w którym opisywał, w jaki sposób należy odczytywać charakter z rysów twarzy. Świat oszalał na punkcie tej książki. Mogła mieć nieobliczalny wpływ na rozwój nie tyle psychologii, ile nauk przyrodniczych. O mały włos z powodu kształtu nosa Karol Darwin nie odbyłby historycznej podróży na statku „Beagle". Kapitan statku, wyznawca idei Lavatera, nie wierzył, by osobnik o takim profilu mógł mieć wystarczająco dużo energii i determinacji, by znieść trudy dalekiego rejsu. W XIX wieku pseudonauka nazwana fizjonomiką osiągnęła apogeum popularności. Włoski psychiatra Cesare Lombroso zeznawał w kilkudziesięciu procesach sądowych jako biegły, dowodząc, że poszczególne rodzaje przestępstwa są popełniane przez osoby o specyficznych cechach fizjonomii. Złodzieja na przykład zdradzają małe, często skośne, rozbiegane oczy, grube stykające się nad nosem brwi, rzadka broda i włosy.
Kolejne pokolenia psychologów włożyły wiele trudu w udowodnienie, że fizjonomika jest bzdurą. Twarz jako źródło informacji o człowieku pozostała jednak fascynującym obiektem badań. Prof. Todorov na łamach czasopisma „Psychological Science" udowadnia, że ocena osoby na podstawie jej twarzy odbywa się w mgnieniu oka, niezależnie od naszej woli i bez udziału racjonalnego myślenia. Do tego, by zrodziła się sympatia lub niechęć do nowo poznanej osoby, wystarcza jedna dziesiąta sekundy. Wydłużanie czasu obserwacji jedynie zwiększa przekonanie, że pierwsza ocena była trafna.

Zasłona z twarzy
Ludzki mózg jest zaprogramowany do rozpoznawania twarzy. Z ewolucyjnego punktu widzenia im szybciej ocenimy nieznajomego, tym lepiej. Kiedyś od tej decyzji mogło zależeć życie. Badania mózgu ujawniły, że „czytanie" twarzy jest automatycznym procesem związanym z aktywnością części mózgu zwanej ciałem migdałowatym. Tej samej, która bierze udział w wykrywaniu niebezpieczeństwa. Jeśli brakuje innych jasnych wskazówek co do intencji napotkanego człowieka, ocena jego twarzy jest równoznaczna z decyzją: uciekaj lub nawiązuj kontakt. Kolejne spotkania to podświadome sprawdzanie, czy wstępna ocena była właściwa.
Brakuje jednoznacznych dowodów na to, że nasza podświadomość trafnie ocenia wiarygodność obcych. Amerykańska psycholog Leslie Zebrowitz z Brandeis University próbowała to sprawdzić. Nie znalazła związku między wynikami testów oceniającymi uczciwość na podstawie zdjęcia i kliniczną, profesjonalną oceną tej cechy u danych osób. Powiedzenie: „nie wszystko złoto, co się świeci" sprawdza się i w psychologii. Za najbardziej niewinnym obliczem może się kryć wytrawny oszust. Z biologicznego punktu widzenia dobre jest takie działanie, które prowadzi do celu po linii najmniejszego oporu. Niewykryte oszustwo przynosi korzyści, ludzie budzący zaufanie mogą się więc nauczyć kłamać, a skłonność do nieuczciwości się utrwala.
Część naukowców przyjmuje teorię, że twarz to „samospełniająca się przepowiednia". Osoba o wyglądzie wskazującym na nieuczciwość, a więc traktowana podejrzliwie przez innych, zaczyna się w końcu zachowywać tak, jak się tego po niej spodziewamy. Równie wielu zwolenników ma teoria zakładająca, że twarz to zaledwie „prognoza", gdyż ludzie często intensywnie pracują nad zmianą łatki, która do nich przylgnęła.

Wizualna dieta
W wypadku jednej relacji twarz jest rzetelnym świadectwem: kobieta czyta w męskim licu jak w książce i na odwrót. Informacja, której obie strony poszukują, to poziom hormonów płciowych. Nie jest prawdą przekonanie, że ładne jest to, co się komu podoba. Na indywidualną ocenę w 53 proc. wpływają gusty, a w 47 proc. uniwersalny kanon piękna. Naukowcy z Harvard Medical School dowiedli, że osoby, które dobrze się znają lub są z sobą spokrewnione, w podobny sposób oceniają urodę. Spędzając wspólnie wiele lat i stykając się z tymi samymi ludźmi, mają podobne wzorce urody.
Urodziwa twarz jest oznaką jakości – reklamuje zdrowie i dobre geny. Ludzie atrakcyjni zwykle rzadziej chorują, są odporni na pasożyty, dłużej żyją, są sprawniejsi fizycznie, inteligentniejsi i zdrowsi psychicznie niż brzydcy. Za urodą kryją się poszukiwane cechy u potencjalnych partnerów. Nic więc dziwnego, że atrakcyjność oceniamy równie szybko jak wiarygodność. Orientacja seksualna mężczyzny jest rozpoznawana w ciągu stu milisekund. To odkrycie z początku 2008 r. także zawdzięczamy dr Ambady z Tufts University. Natomiast psycholog Paul Eastwick z Northwestern University uważa, że w ciągu milisekund rodzi się także miłość od pierwszego wejrzenia.
Najładniejsze twarze mają kobiety o wysokim poziomie estrogenu. I te najbardziej przyciągają mężczyzn, bo mogą mieć dużo dzieci. W cenie jest młodość, gdyż zdolności reprodukcyjne kobiety spadają już przed trzydziestką. Tysiące lat wyborów zrobiły swoje i twarz kobiety ma o wiele więcej cech dziecięcych niż męskie oblicze. Duże oczy, małe nosy i brody podnoszą atrakcyjność pań. To, co mści się na rynku pracy, zbiera plony na polu kontaktów męsko-damskich.

Urodziwe plemniki
Kobiety bardziej niż mężczyźni poszukują dobrych genów u partnerów. Są więc bardziej wyczulone na asymetrię twarzy. Gdy różnice są znaczne, mogą oznaczać zaburzenia psychiczne i somatyczne. O tym, że uroda nie jest rzeczą błahą, ale ma solidne biologiczne podłoże, świadczy także to, że plemniki mężczyzn o nieatrakcyjnych twarzach są często mniej ruchliwe i wadliwie zbudowane. Ale geny to nie wszystko. Dobry partner musi także zapewnić opiekę, a na tę nie u wszystkich panów można liczyć. Studentki, które na podstawie fotografii miały wybierać partnera na całe życie, nieomylnie wskazywały tych mężczyzn, którzy deklarowali chęć posiadania dzieci. Na przelotny romans wybierały najbardziej męsko wyglądających panów, mających najwyższy poziom testosteronu wśród badanych. Pod jednym względem Johann Lavater się nie mylił – człowiek przez całe życie pozostaje pod wpływem twarzy.

FIZJONOMIA PŁCI

Trądzik młodzieńczy szpecący policzki nastolatków ma zniechęcać do podejmowania przedwczesnych kontaktów seksualnych do czasu osiągnięcia dojrzałości psychicznej. Gdy zakończy się rozwój kory przedczołowej, czyli około 24. roku życia, trądzik samoistnie ustępuje.

Łysina, podobnie jak trądzik, obniża atrakcyjność, tyle ze w późniejszym wieku. Jest sygnałem, ze mężczyzna nie jest rywalem, gdyż prokreacja przestaje go interesować. Dzięki temu posiadacz łysiny nie jest narażony na agresywne zachowania młodszych mężczyzn,

Jaśniejsza skóra u kobiet sprawa, ze bardziej odcinają się na twarzy oczy i wargi. To cecha ukształtowana przez dobór płciowy. Stad zwiększanie kontrastu – przyciemnianie oczu i warg – podnosi atrakcyjność kobiety, ale obniża ją u mężczyzny. Wyraźna czerwień u kobiet oznacza brak anemii, dobre krążenie, wysoki poziom estrogenu.

Preferowane są rzadkie kolory tęczówki i włosów, stąd duża zmienność tej cechy w północnej i wschodniej Europie. Kobiety i mężczyźni preferują u partnera taki kolor oczu, jaki ma ich rodzic płci przeciwnej.

Im dłuższe włosy, tym atrakcyjniejsza wydaje się twarz kobiety. Jakość i długość włosów odzwierciedlają zdrowie kobiety, wiek, liczbę przebytych ciąż – mężczyźni trafnie przekładają te sygnały na ocenę atrakcyjności potencjalnej partnerki.

Na atrakcyjność składa się też wyraz twarzy. Lepiej, żeby uśmiech pojawiał się powoli niż szybko (bo taki uważany jest za sztuczny). U mężczyzny im szerszy – tym lepszy, u kobiety wyłącznie z zamkniętymi lub nieznacznie uchylonymi ustami.
Szeroki uśmiech wyraża dominację, a to cecha pożądana tylko u mężczyzn.

Okładka tygodnika WPROST: 32/2008
Więcej możesz przeczytać w 32/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • wrona IP
  Artykul mily ale zupelnie nie pokrywa sie z prawda.Ludzie piekni tak samo choruja,starzeja sie itp.Co ma uroda do zdrowia fizycznego i psychicznego.Napewno latwiej zyc pieknym,ale swiat jest jaki jest.
  • blimek IP
   Artykuł fajny, tylko szkoda, że \"obcięty\" jedynie do samego tekstu ciągłego. W formie prasowej są jeszcze zdjęcia z podpisami oraz ramka i są tam dodatkowe, całkiem interesujące informacje, których tutaj brakuje! Why?

   Spis treści tygodnika Wprost nr 32/2008 (1337)

   • Na stronie - Zabić pismaka! 3 sie 2008, 22:00 Kiedy zaczyna się polowanie na dziennikarzy, kończą się wolność i demokracja. 3
   • Skaner 3 sie 2008, 22:00 6
   • Sfałszowali „lojalkę” Kaczyńskiego, nielegalnie podsłuchiwali 3 sie 2008, 22:00 Tajne służby 6
   • Stone wali w Busha 3 sie 2008, 22:00 Film 6
   • Spodnie Hendriksa, marynarka Jaggera 3 sie 2008, 22:00 Aukcje 6
   • Komisja pozorów 3 sie 2008, 22:00 Biznes 6
   • Dossier 3 sie 2008, 22:00 „Pracę [licencjacką] o promocji w sporcie obroniłem na czwórkę. Magister jeszcze przede mną. A potem może zrobię doktorat?" Mariusz Pudzianowski dla serwisu 5pytan.pl o planach na przyszłość„Kto Kaczyńskiego dotyka,... 8
   • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Projektowałem biżuterię 3 sie 2008, 22:00 Rozmowa z Markiem Suskim, posłem PiS, malarzem i grafikiem 8
   • Ludzie 3 sie 2008, 22:00 Gadowski TVArtur Gadowski, lider zespołu IRA, poprowadzi autorski program w kanale Patio TV przygotowanym przez Fabrykę Mediów. Program "On/off" będzie prezentował polskich muzyków. Premierowy odcinek jest zapowiadany na... 8
   • Wakacje topless 3 sie 2008, 22:00 Obyczaje 8
   • Siostry Olsen pisarkami 3 sie 2008, 22:00 Literatura 10
   • Struzik chce wystrzelić satelitę 3 sie 2008, 22:00 Mazowsze 10
   • Polska duma 3 sie 2008, 22:00 Konie 10
   • Zapytaj wprost - Stefan Niesiołowski 3 sie 2008, 22:00 Zakłamane oczka Napieralskiego. 11
   • Poczta 3 sie 2008, 22:00 Dwóch SikorskichW artykule „Dwóch Sikorskich" („Wprost" nr 29) red. Dariusz Baliszewski pisze, że „W ostatnich dniach [...] ujawnił się jako świadek" Tadeusz Szumowski, który przekazał mu „bezcenne... 12
   • Playback 3 sie 2008, 22:00 Premier Donald Tusk 12
   • Wprost przeciwnie - Obiektywny nekrolog 3 sie 2008, 22:00 Przez 16 lat kanclerstwa Helmut Kohl nie wystąpił w tępiącej go zawzięcie telewizji RTL 13
   • Z życia koalicji 3 sie 2008, 22:00 Kazimierz Kutz poleciał po Kaczorach „trumniarzami". Oj, rzeczywiście kuc. Zdecydowanie nie pegaz.No proszę, jak w Andy, to Tusk leciał sam (nie licząc małżonki i Arabskiego), ale jak trzeba pod Krosno do powodzian jechać,... 14
   • Z życia opozycji 3 sie 2008, 22:00 Scenka z sejmowej restauracji. Poseł Kalisz (SLD) peroruje, że nigdy nie pozwoli, by prezydenckie weto utrzymano. „Będę je zwalczał ze wszystkich sił!" – gniewnie woła. „Ja też będę je zwalczała!" –... 14
   • Co z nami zrobią Chińczycy 3 sie 2008, 22:00 Coraz bardziej asertywne Państwo Środka zechce kiedyś przestawić światowy pociąg do nowoczesności na własne tory 16
   • Debatująca dyktatura 3 sie 2008, 22:00 Rozmowa z Markiem Leonardem, brytyjskim ekspertem od polityki międzynarodowej 22
   • Rzeczpospolita dziennikarska 3 sie 2008, 22:00 Czwarta władza bierze pierwszą 24
   • Polskie riwiery 3 sie 2008, 22:00 Najlepsze i najgorsze bałtyckie kurorty 28
   • Mediokracja 3 sie 2008, 22:00 Dramatyczna rezygnacja premiera Ehuda Olmerta ze stanowiska szefa rządu jest wydarzeniem bez precedensu. Choć w historii Izraela wiele razy zdarzało się, że urzędujący premier podawał się do dymisji przed końcem kadencji, tym razem po... 28
   • Ojciec separatysta 3 sie 2008, 22:00 Już pod zaborami w Wielkopolsce czy Galicji społeczną aktywność organizowali księża, liderzy "rzeczypospolitych parafialnych". 34
   • Postać tygodnia - Waldemar Pawlak 3 sie 2008, 22:00 Wójt Polski 36
   • Wprost z blogu 3 sie 2008, 22:00 SportCo Radwańska może ugrać w Pekinie?Jacek Żytnicki www.nawysokoscimurawy.blox.plJeszcze cztery lata temu przy okazji igrzysk w Atenach mogliśmy jedynie z zazdrością spoglądać na tenisowe korty, patrząc, jak z sukcesów cieszą się... 37
   • Trójka bez sternika 3 sie 2008, 22:00 38
   • Łukaszenka salonowy 3 sie 2008, 22:00 Czy można nabrać salonowego obycia, grając w salonowca? A czy można zostać demokratycznym politykiem, wsadzając do więzień swoich przeciwników? Tak zwane europejskie elity uznały, że tak. Przykładem na to ma być Aleksander... 38
   • Pełzający przewrót 3 sie 2008, 22:00 Czy Unia Europejska staje się państwem totalitarnym? Pytanie nie jest tak absurdalne, jak mogłoby się wydawać. Największa partia w europarlamencie zgłosiła właśnie projekt prawa delegalizującego papierosy. Kilka tygodni wcześniej w... 38
   • Ryba po polsku - Człowiek z Jaruzelskiego 3 sie 2008, 22:00 W Norymberdze brutalnie sądzono ludzi bez cienia zrozumienia dla bezradności jednostki. 39
   • Giełda 3 sie 2008, 22:00 40
   • Krauze zakręca kurek 3 sie 2008, 22:00 Gdy bogacze wpadają w kłopoty, liczba ich „przyjaciół" gwałtownie spada. W pierwszej kolejności krezusi zakręcają bowiem kurek z pieniędzmi osobom i instytucjom żyjącym z ich wcześniejszych sukcesów. Ryszard Krauze, twórca... 40
   • Krakowska Dolina Gier 3 sie 2008, 22:00 Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński oraz firmy Nibris i Microsoft chcą stworzyć w Krakowie Dolinę Gier, czyli centrum produkcji gier komputerowych. Wartość przedsięwzięcia jest szacowana na 10 mln zł (część pieniędzy... 40
   • Tychy drugie na świecie 3 sie 2008, 22:00 Około 400 nowych pracowników zamierza zatrudnić do końca 2008 r. fabryka Fiata w Tychach, którą rozbudowano kosztem 300 mln USD. Inwestycja jest związana z uruchomieniem produkcji nowych aut – Fiata 500 i nowego Forda, następcy Ka.... 40
   • Kibic na bank 3 sie 2008, 22:00 Sponsorzy klubów sportowych coraz częściej dostrzegają w kibicach żyłę złota. Zniżki na ubezpieczenia majątkowe i samochodowe oraz jednostki funduszów inwestycyjnych nabywane bez opłat manipulacyjnych – to oferta Allianz Polska... 40
   • Raper w menu 3 sie 2008, 22:00 Prawnicy amerykańskiego rapera 50 Centa pozwą sieć fast food Taco Bell, która wykorzystała wizerunek artysty w kampanii reklamowej. Taco Bell przygotowało spoty, w których zachęca 50 Centa do zmiany pseudonimu na 79 Cent, 89 Cent lub 99... 40
   • Kryzys domowy 3 sie 2008, 22:00 W pierwszym półroczu 2008 r. w Polsce zbankrutowało 27 firm deweloperskich. Ponad 120 kolejnych wniosków o upadłość zostało odrzuconych ze względu na zawarte w nich błędy formalne. Branża deweloperska przeżywa kryzys w Hiszpanii,... 40
   • Podatek od marzeń 3 sie 2008, 22:00 Przy okazji ubiegłotygodniowej sięgającej 38 mln zł kumulacji w Dużym Lotku miliony Polaków zapłaciły swoisty podatek od marzeń. Oprócz czterech osób, które trafnie wytypowały szóstkę, największym wygranym był skarbpaństwa, do... 41
   • Autoharacz 3 sie 2008, 22:00 Nawet żarówki w samochodzie będziemy musieli wymieniać w autoryzowanym serwisie. 42
   • Hipermarket do  bicia 3 sie 2008, 22:00 Sąsiedztwo hipermarketu nie tylko nie wykańcza małego biznesu, ale też napędza jego rozwój. 46
   • Fabryka snów i strajków 3 sie 2008, 22:00 Aktorzy należą do najgorzej zarabiających osób w Stanach Zjednoczonych. 48
   • 2x2=4 Truman i Reagan 3 sie 2008, 22:00 Ameryka potrzebuje terapii szokowej, do której ekipa Obamy nie jest zdolna. 54
   • Kto zapłaci za kryzys 3 sie 2008, 22:00 Polska gospodarka powinna wyjść z globalnej zawieruchy niezbyt poturbowana. 55
   • Know-How 3 sie 2008, 22:00 58
   • Toksyczna olimpiada 3 sie 2008, 22:00 Zanieczyszczenie powietrza w Pekinie podczas igrzysk olimpijskich może zmniejszać efektywność sportowców. Dotychczasowe pomiary skażenia powietrza sugerują, że może ono być ponadtrzykrotnie większe od dopuszczalnego przez Światową... 58
   • Kobieta matematyczna 3 sie 2008, 22:00 Kobiety radzą sobie z naukami ścisłymi nie gorzej niż mężczyźni. Kto sądzi, że jest inaczej, ulega stereotypom – twierdzi Janet Hyde, psycholog z University of Wisconsin. Jej badania przeprowadzone wśród uczniów szkół... 58
   • Życie w bańce 3 sie 2008, 22:00 Setki gatunków owadów, m.in. pluskwiaki Neoplea striola, mimo że oddychają powietrzem atmosferycznym, spędzają życie pod wodą. Nurkują na głębokość nawet 30 m. Naukowcy z MIT w Bostonie odkryli ich tajemnicę. Owady te mają... 58
   • Nowi mężczyźni 3 sie 2008, 22:00 Jakich mężczyzn pragną kobiety? Panie najczęściej twierdzą, że opiekuńczych, odrzucających rywalizację i empatycznych. Czy jednak mężczyzna, który rezygnuje z współzawodnictwa, nadal jest mężczyzną? Ten problem podejmuje... 58
   • Czytanie z twarzy 3 sie 2008, 22:00 Ludzie piękni rzadziej niż brzydcy chorują, dłużej żyją, są sprawniejsi fizycznie, inteligentniejsi i zdrowsi psychicznie. 60
   • Czarodziejska żywność 3 sie 2008, 22:00 Zwykłe jabłka i płatki owsiane są zdrowsze niż najbardziej wyrafinowane produkty spożywcze. 64
   • Bujda olimpijska 3 sie 2008, 22:00 Starożytni olimpijczycy nie cofali się przed przekupstwem, oszustwem, a nawet morderstwem. 66
   • Diagnoza z powietrza 3 sie 2008, 22:00 Po oddechu można rozpoznać, czy ktoś ma raka, chorobę wrzodową, zapalenie płuc lub gruźlicę. 70
   • Dał nam przykład Niemiec 3 sie 2008, 22:00 Dziewiętnaście lat wolności nie wystarczyło, by wyprodukować epopeję o Dywizjonie 303, pancernych gen. Maczka czy komandosach Sosabowskiego. 72
   • Górna półka - Redaktor i Poeta 3 sie 2008, 22:00 Wśród kilkudziesięciu tysięcy listów, które wymienił ze swymi korespondentami Jerzy Giedroyc, te należą do najważniejszych. Dzięki „Archiwum Kultury" publikowanemu przez wydawnictwo Czytelnik znamy już potężne fragmenty... 75
   • Bez Granic 3 sie 2008, 22:00 76
   • Pod kuratelą Kremla 3 sie 2008, 22:00 Książka 76
   • Sprawdź swoją wiedzę o świecie 3 sie 2008, 22:00 Kwiz 76
   • Cytat tygodnia 3 sie 2008, 22:00 „Bliżej mi do Jackie Kennedy niż do madame de Gaulle" Carla Bruni-Sarkozy, żona prezydenta Francji, o swoim ideale pierwszej damy. 76
   • Książę komandos 3 sie 2008, 22:00 Książę William, syn brytyjskiego następcy tronu Karola, rozpoczął kolejny etap swojej wojskowej kariery. Ma już za sobą służbę w marynarce, wojskach lotniczych i regimencie kawalerii, a jesienią dołączy do sił specjalnych... 76
   • Libijski Hannibal 3 sie 2008, 22:00 Pułkownik Muammar Kaddafi, dyktator Libii, rozpętał dyplomatyczną wojnę ze Szwajcarią. Sprawcą zamieszania stał się Hannibal, syn przywódcy, który 15 lipca został aresztowany przez szwajcarską policję za pobicie obsługi jednego z... 76
   • Silviolandia 3 sie 2008, 22:00 Władza sądownicza jest największym z wszystkich wrogów premiera Włoch. 78
   • Blairothatcher 3 sie 2008, 22:00 Przywódca brytyjskich torysów ma szanse pokierować konserwatywną falą w Europie. 82
   • Viktor fatalista 3 sie 2008, 22:00 Lider węgierskiej opozycji stał się mistrzem strzelania samobójczych goli. 84
   • Rosyjskie strachy 3 sie 2008, 22:00 Moskwa pręży muskuły i krzyczy, ale niewiele może zrobić, aby realnie zablokować budowę tarczy antyrakietowej. 86
   • Krwawy poker 3 sie 2008, 22:00 W zamian za dwóch zaginionych żołnierzy lub ich zwłoki Izrael uwolni dużą grupę terrorystów. 88
   • Pasaż 3 sie 2008, 22:00 90
   • La dolce vita 3 sie 2008, 22:00 Z czym się kojarzą Włochy? Z dobrym jedzeniem, winem, piosenką, modą, zabytkami, i piłką nożną. Polacy zapytani jednak, jakie znają włoskie marki, najczęściej wskazują polską firmę Gino Rossi. Tak wynika z badań przeprowadzonych... 90
   • Mi.To odpowiada 3 sie 2008, 22:00 Włosi uwielbiają rywalizację. Sąsiadujace miasta w swoją tradycję mają wpisany spór o pierwszeństwo. W wypadku alfy Mi.To doszło jednak do niezwykłej symbiozy. Nazwa tego oryginalnego sportowego auta pochodzi od Mediolanu (Milano),... 90
   • Wazon od architekta 3 sie 2008, 22:00 „We Włoszech design jest elementem stylu życia i sprawą narodową" – przekonuje w „Przewodniku po włoskim stylu" Agnieszka Jacobson-Cielecka. Jedną z ważniejszych cech włoskiego wzornictwa jest przedkładanie... 90
   • Karton z porcelany 3 sie 2008, 22:00 Te talerze tylko wyglądają na jednorazowe – w rzeczywistości powstały z najwyższej jakości porcelany. Według Włochów, żart jest we wzornictwie niezwykle ważny. Dlatego projektanci marki Seletti przygotowali zastawę stołową... 90
   • Świeżo, szybko i przyjemnie 3 sie 2008, 22:00 Polacy nie wiedzą wiele o włoskim stylu, ale na pewno lubią włoską kuchnię. Pod koniec sierpnia zadebiutuje u nas pierwsza restauracja sieci Vapiano. Choć sieć należy do Niemców, receptury zostały skomponowane przez weneckich mistrzów... 90
   • Pakt włosko-brytyjski 3 sie 2008, 22:00 Włosi są znani z niechęci do mody brytyjskiej, a Brytyjczycy do włoskiej. Ale Ermenegildo Zegna ma wielbicieli i w ojczyźnie, i na Wyspach. A jest to marka bardzo podkreślająca swoją włoskość. Dom mody... 90
   • Laser 3 sie 2008, 22:00 92
   • Pekiński Matrix 3 sie 2008, 22:00 Rozmowa z MA JIANEM, chińskim dysydentem, pisarzem, autorem powieści „Czerwony pył”. 94
   • Temat tygodnia 3 sie 2008, 22:00 Czarna historia olimpiad 94
   • Nietoperz wszech czasów 3 sie 2008, 22:00 NA ekrany polskich kin wchodzi film wszech czasów. Na takie miano już zasłużył „Mroczny rycerz", czyli szósty „Batman". Po dwóch tygodniach rozpowszechniania z zyskiem ponad 313 mln dolarów był już na 23. miejscu... 96
   • Dionizos kortu 3 sie 2008, 22:00 Rywalizacja Rafaela Nadala i Rogera Federera przybrała formę pojedynku antycznych herosów. 100
   • Wencel gordyjski - Wniebowzięci 3 sie 2008, 22:00 Żeby pierwszego miliona nie trzeba było ukraść, należy go wygrać 104
   • UEorgan Ludu 3 sie 2008, 22:00 Nie rzucim plaży, skąd nasz ród * Uwaga, uwaga, nadchodzi * Dymiące Jastrzębie nad Warszawą * Gay-now z Krakowa 105
   • Krótko po wolsku - Czas bitew 3 sie 2008, 22:00 Od niepamiętnych czasów bitwy wybuchały po zbiorach. To ma męska część naszej populacji w genach. Nie ma rady, latem musi sobie powojować! Toteż, jak Polska długa i szeroka, nadmiar adrenaliny wyładowuje się w potyczkach. Dawniej... 105
   • Skibą w mur - Zlot dziwów 3 sie 2008, 22:00 Podczas balangi Hitler puścił pawia, Presley bzyknął Dodę, a Pawlak Liz Taylor. 106

   ZKDP - Nakład kontrolowany