Polscy Bondowie

Polscy Bondowie

Aż 44 proc. materiałów brytyjskiego wywiadu stanowiły podczas II wojny światowej informacje przekazywane przez polskich agentów. Polacy byli więc jednymi z najskuteczniejszych szpiegów wszech czasów. Krystyna Skarbek podczas II wojny światowej pracowała dla wywiadu brytyjskiego w całej Europie, m.in. ratując alianckich agentów
Szefowie brytyjskich tajnych służb nazywali ją „ulubioną agentką Churchilla". Krystyna Skarbek (1908-1952) była muzą Iana Fleminga, twórcy postaci agenta 007, który jeszcze przed II wojną światową pracował dla brytyjskich tajnych służb. Romansowali z sobą niemal rok, a jej postać była pierwowzorem Vesper Lynd w pierwszej powieści o przygodach Jamesa Bonda – „Casino Royale". Śmierć Krystyny Skarbek była równie dramatyczna jak życie. W niedzielę 15 czerwca 1952 r. na schodach hotelu, w którym mieszkała, czekał zabójca Dennis Muldowney. Rozprawa sądowa była wyjątkowo krótka: sędzia nie dociekał motywów zbrodni. Egzekucję również wykonano błyskawicznie. Czy aby na pewno zginęła przypadkiem?
Skarbek urodziła się w Warszawie w 1908 r. Jej rodzice: Jerzy hrabia Skarbek i Maria Goldfeber, pochodząca z bogatej żydowskiej rodziny, byli bohaterami głośnego mezaliansu. Krystynie brakowało formalnego wyższego wykształcenia (była tzw. panienką z dobrego domu, uczącą się w szkole zakonnej), ale wyróżniała się urodą (w 1930 r. zajęła w konkursie Miss Polonia 6. miejsce), inteligencją i talentem do języków obcych. Mimo swej urody potrafiła rozpłynąć się w tłumie – była osobą o stu twarzach. Umiała zachować zimną krew i zmieniać nastrój jak kameleon. Jej główny pseudonim – Christine Granville – po wojnie stał się jej nazwiskiem. Pracowała dla Brytyjczyków (SIS – Tajna Służba Wywiadowcza) już od połowy lat 30.
Po wybuchu wojny Skarbkówna udała się do Londynu i po rozmowie w grudniu 1939 r. z nestorem brytyjskich szpiegów sir Robertem Vansittartem wyjechała do Budapesztu jako dziennikarka „The News Chronicle" i agentka SOE (Kierownictwo Operacji Specjalnych). Trzykrotnie przeprawiała się do Polski, by odebrać informacje wywiadowcze od bardzo ważnej dla Brytyjczyków organizacji Muszkieterzy (polska organizacja wywiadowcza). W styczniu 1941 r. aresztowano ją na Węgrzech. Chociaż chciało ją przesłuchiwać gestapo, udało się jej zasymulować atak gruźlicy i została zwolniona. Z Węgier uciekła w lutym 1941 r. w bagażniku samochodu angielskiego ambasadora. Już w marcu 1941 r. w Belgradzie pomagała Anglikom w przeprowadzeniu zamachu stanu, dzięki któremu Jugosławia przeszła na stronę aliantów. W sierpniu 1944 r. w okupowanej Francji uratowała trzech agentów SOE, w tym szefa swojej siatki Francisa Cammaertsa, przedstawiając się jako jego żona i siostrzenica generała Montgomery’ego. Oferując Niemcom łapówkę 2 mln franków i jednocześnie strasząc bliskim nadejściem wojsk alianckich, wynegocjowała uwolnienie jeńców. Przypisuje się jej także gry z tajnymi służbami przyszłego Państwa Izrael na Bliskim Wschodzie, niejasną rolę w zamachu na generała Władysława Sikorskiego 4 lipca 1943 r. i wykradzenie kilku stron z pamiętników byłego włoskiego szefa dyplomacji hrabiego Galeazzo Ciano. Dzięki jej działalności we Francji latem 1944 r. wielu żołnierzy Wehrmachtu polskiego pochodzenia zdezerterowało i dołączyło do aliantów.
Po wojnie mimo długoletniej pracy dla służb brytyjskich została potraktowana „po angielsku": dostała 100 funtów odprawy i status obywatela drugiej kategorii – naturalizowanego obywatela brytyjskiego. Nie otrzymała pełnego brytyjskiego obywatelstwa, bo nie spełniła wymogu pięciu lat stałego pobytu na Wyspach. Żyła skromnie jako pracownica sklepu i stewardesa na statkach. Gdy została zasztyletowana, okazało się, że król Jerzy V przyznał jej Order Imperium Brytyjskiego i Medal św. Jerzego, a Francuzi odznaczyli ją m.in. Krzyżem Wojennym.
Jerzy Sosnowski był bohaterem największego miłosno-szpiegowskiego skandalu w historii Niemiec. Za jego sprawą w latach 1934-1935 aresztowano w Niemczech około 80 osób, w tym znaną arystokratkę, córkę generała, baronową i powinowatą prezydenta Hindenburga. 18 lutego 1935 r. Benita von Falkenhayn i baronowa Renate von Natzmer zostały ścięte toporem. Sprawca wszystkiego, Jerzy Sosnowski (1896-1945?), był majorem Odziału II Sztabu Generalnego.
Dla Polski Sosnowski szpiegował w Berlinie od 1926 r. Miał iście „bondowską" prezencję i umiejętności. Był lotnikiem i uczestnikiem zawodów jeździeckich. W I wojnie światowej walczył w legionach. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. w 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego otrzymał czterokrotnie Krzyż Walecznych. Awansował do stopnia rotmistrza (kapitana). W 1924 r. kapitan Marian Chodecki, późniejszy polski komisarz w Wolnym Mieście Gdańsku, namówił go do pracy w wywiadzie. Po przeszkoleniu i stworzeniu odpowiedniej legendy odgrywał w Berlinie rolę bogatego arystokraty polskiego pochodzenia, niechętnego Józefowi Piłsudskiemu – Georga von Nalecza-Sosnowskiego (lub Rittera von Nałęcza).
Dzięki urokowi, pozycji społecznej i pieniądzom polskiego wywiadu Sosnowski zwerbował kilkadziesiąt agentek, z których większość była jego kochankami. Najbardziej znane to powinowata byłego szefa niemieckiego sztabu generalnego podczas I wojny światowej Benita von Falkenhayn, pracownice dowództwa Reichswehry (poprzednia nazwa Wehrmachtu) Renate von Natzmer, Irene von Jena, Lotta von Lemmel i Izabela von Tauscher. Jego bezpieczeństwa strzegł zwerbowany za spłacenie długów z hazardu oficer niemieckiego wywiadu (Abwehry) Günther Rudloff. Sosnowski dostarczył m.in. informacji dotyczących nowych niemieckich broni, współpracy militarnej Niemiec i ZSRR oraz plan wojny z Polską. Był tak dobry, że jego przełożeni podejrzewali go o podwójną grę oraz zmowę ze swoimi agentkami, aby wydobyć jeszcze większe pieniądze od polskiego wywiadu. To, a także szereg jego innych romansów z modelką i aktorką Katją Berbarian, agentką gestapo Marią Krauze i egzotyczną tancerką jednego z nocnych klubów Leą Niako, doprowadziło do katastrofy. Dwie ostatnie kobiety doniosły na niego z zazdrości. Do jego zdemaskowania przyczynił się także poprzednik na stanowisku w Berlinie, porucznik Józef Gryf-Czajkowski, później podwójny agent, współpracownik niemieckiego wywiadu.
Mimo że Sosnowskiego ostrzeżono przed dekonspiracją,  zlekceważył to i 28 lutego 1934 r. został aresztowany. Aby ratować jedną ze swoich informatorek, Benitę von Falkenhayn, Sosnowski chciał zawrzeć z nią w więzieniu małżeństwo. Adolf Hitler odmówił i nie zastosował prawa łaski. Sosnowski został skazany na dożywotnie więzienie. W kwietniu 1936 r. wymieniono go na siedmiu agentów Abwehry. Dostał awans na majora, po czym… został postawiony przed sądem wojskowym i oskarżony o nierzetelność finansową i łatwowierność, a później także o zdradę. 17 czerwca 1939 r. Sosnowskiego skazano na 15 lat więzienia i 200 tys. zł grzywny. Wyrok był nieprawomocny, do kolejnej rozprawy nie doszło z powodu wybuchu wojny.
Najbardziej zagadkowe są późniejsze losy Sosnowskiego. Jako więzień stanu miał zostać zabity przez konwojentów we wrześniu 1939 r. w okolicach Brześcia nad Bugiem lub Zaleszczyk lub też ponownie zostać zwerbowany do wywiadu. Podobno został jednak tylko ranny i w szpitalu aresztowali go agenci NKWD. Następnie, zależnie od wersji, został współpracownikiem sowieckich służb i wykonywał tajne zadania aż do 1944-1945 r., gdy zaginął w tajnej akcji w Warszawie. Inna wersja mówi, że umarł w 1942 r. w więzieniu w Saratowie. W świetle znanych dziś dokumentów nie ulega wątpliwości, że Jerzy Sosnowski był najcenniejszym polskim przedwojennym agentem, a jego aresztowanie w Polce było wynikiem nielojalności jego zwierzchników.
Bolesław Kontrym (1898-1953) był oficerem carskiej armii, potem II Korpusu Polskiego w Rosji, dowódcą pułku Armii Czerwonej. Trzykrotnie odznaczano go Orderem Czerwonego Sztandaru. Był współpracownikiem polskiego wywiadu, policjantem, cichociemnym, powstańcem warszawskim, wreszcie – żołnierzem 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Odznaczono go Virtuti Militari i trzy razy Krzyżem Walecznych.
Urodził się w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Pradziadek i dziadek walczyli w polskich powstaniach. Kształcił się na żołnierza w Korpusie Kadetów w Jarosławiu nad Wołgą, ale porzucił naukę i zaciągnął się do rosyjskiej armii. W wojnie polsko-bolszewickiej walczył jako dowódca pułku piechoty. Dosłużył się stopnia kombryga (sowiecki stopień wojskowy między pułkownikiem i generałem). W grudniu 1922 r., współpracując z wywiadem, Kontrym uciekł do Polski, gdzie dostał stopień porucznika i został oficerem Straży Granicznej.
Brawurę Kontrym zademonstrował w okresie międzywojennym. W latach 20. Kresy Wschodnie II RP przypominały Dzikie Pola, na których siały terror sowieckie bandy. W 1924 r. jeden z policjantów polskiego posterunku w Rubieżowicach nie wrócił z patrolu. Odnalazł się w Mińsku jako „polski szpieg". Następnego dnia dowódca posterunku Bolesław Kontrym zameldował, że radziecki patrol został zatrzymany po polskiej stronie granicy i zaproponował ich wymianę za polskiego funkcjonariusza. Bolszewicy szaleli i twierdzili, że cała obsada posterunku granicznego została uprowadzona. Po kilku tygodniach podwładny Kontryma bezpiecznie wrócił do Polski.
W 1937 r. w Białymstoku komisarz policji Bolesław Kontrym stworzył siatkę agentów i rozbił sowiecką siatkę szpiegowską. Później podobną rolę odegrał w Wilnie. Po klęsce wrześniowej znalazł się w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. W styczniu 1943 r., jako cichociemny ps. Żmudzin, został zrzucony do Polski. Wspólnie z Janem Piwnikiem ps. Ponury zaplanował słynną akcję odbicia więźniów w Pińsku. Atak skończył się spektakularnym sukcesem bez strat własnych.
Od czerwca 1943 r. Kontrym był szefem speckomanda Armii Krajowej Sztafeta – Podkowa, zajmującego się m.in. likwidacją konfidentów i zbrodniarzy. Działał w charakterystyczny dla siebie sposób. We wrześniu 1943 r. uprowadził luksusową limuzynę chevrolet niemieckiej tajnej policji i wymienił ją na kilka aresztowanych kobiet. W powstaniu warszawskim dowodził najtrudniejszym odcinkiem obrony Śródmieścia na ul. Królewskiej, Kredytowej i pl. Małachowskiego. Był czterokrotnie ranny.
Mimo że znał komunistyczną rzeczywistość, uwierzył gwarancjom i wrócił do Polski. Mówił wówczas synowi, że „żadna emigracja nie budowała Polski i miejscem naszym jest ojczyzna". Tym razem jego legendarna wytrzymałość Żmudzina – od wileńskiego powiedzonka: „kiedy gadzina ukąsi Żmudzina, od jadu Żmudzina zdycha gadzina" – nie pomogła. Został skazany przez komunistów – dokonano na nim morderstwa sądowego.
Elżbieta Zawacka byłą jedyną kobietą wśród 316 cichociemnych. Opanowanie, uroda, bezbłędny niemiecki i doświadczenie sprawiło, że w czasie wojny ponad 100 razy przekraczała europejskie granice – zawsze pod prawdziwym imieniem i fałszywym nazwiskiem. Urodziła się w Toruniu w 1909 r. Przed wojną ukończyła studia matematyczne w UAM w Poznaniu. We wrześniu 1939 r. walczyła w Kobiecych Batalionach Pomocniczych w obronie Lwowa. Weszła w skład Służby Zwycięstwu Polski (poprzedniczki AK). Powierzono jej tworzenie systemu łączności dla tajnych operacji. W konspiracji pracowała pod pseudonimami Zo i Zelma.
„Średniego wzrostu, blondynka o niebieskich oczach miała w sobie coś męskiego" – pisał o niej Jan Nowak-Jeziorański. Ostatni łącznik Komendy Głównej AK przed wybuchem powstania warszawskiego właśnie jej zawdzięcza wydostanie się z kraju. Już w 1942 r. zorganizowała na Śląsku placówkę zagranicznej łączności Komendy Głównej ZWZ-AK, której kurierzy pokonywali trasy do Szwecji, Szwajcarii i Francji. To ona ustalała trasę, po której do Londynu przekazywano meldunki i którą z powrotem przewożono pieniądze. Jej najdłuższa wyprawa rozpoczęła się w lutym 1943 r. Przez Niemcy, Francję i Pireneje dotarła z pocztą do Barcelony, a stamtąd do Londynu. Wróciła do kraju, skacząc ze spadochronem.
W maju 1942 r., w czasie wielkiej wsypy, aresztowano jej rodzinę. Jej samej udało się uciec w kaskaderskim stylu – wyskakując z pociągu. Po innej zdradzie musiała się przez cztery miesiące ukrywać w klasztorze. Opuściła go, by wziąć udział w powstaniu warszawskim. Po nim zorganizowała łączność zagraniczną na nowo. W czasie wojny została dwukrotnie odznaczona Virtuti Militarii. Po wojnie spotkały ją komunistyczne prześladowania i więzienie. Doceniona została dopiero po 1989 r. W kwietniu 2006 r. została drugą kobietą w historii Polski – generałem brygady. W marcu 2008 r. uroczyście świętowano jej 99. urodziny. Bernard Drzyzga (1911-1994) unikał niepotrzebnej brawury. 5 czerwca 1943 r. jako jeden z nielicznych uniknął aresztowania, bo nie pojawił się na ślubie kolegi z konspiracji w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Aresztowano wówczas 56 ludzi podziemia. Urodził się w Tarnowskich Górach. Wychowywany był przez matkę (ojciec zmarł), która mówiła: „Pamiętojcie, żeście są Polokami, a nie Germanami". Bernard Drzyzga wybrał karierę oficera. We wrześniu 1939 r. zniszczył kilka niemieckich czołgów. Trafił do konspiracji, uciekając w pięcioosobowej grupie z obozu jeńców w Woldenbergu (ze swoim późniejszym przełożonym ppłk. Józefem Szajewskim – ps. Philips).
Był dowódcą najaktywniejszej komórki polskiej dywersji w Niemczech w latach 1942-1943. Przygotowywał serię zamachów w sercu Niemiec, m.in. na berlińskie metro i dworce kolejowe. Akcje przeprowadzali żołnierze Zagra-linu, komórki oddziału specjalnych akcji bojowych OSA-KOSA. Był to odwet za rozstrzelanych w Palmirach i czystki etniczne na Zamojszczyźnie. Jedną z takich akcji przeprowadzono 10 kwietnia 1943 r. w Berlinie. Według niemieckich danych, zginęło wówczas 14 osób, a 60 zostało rannych. Najbliższym współpracownikiem Drzyzgi w Zagra-linie był jego zastępca Józef Lewandowski, ps. Jur. Najtrudniejsze akcje wykonywali we dwóch, z jedną lub dwiema łączniczkami. Wszyscy władali biegle niemieckim, kończyli niemieckie szkoły, mieli dobre dokumenty i mogli się maskować jako volksdeutsche. Po wojnie nie wrócił do kraju.
Okładka tygodnika WPROST: 51/52/2008
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 4
 • ticz   IP
  O szpiegostwie Panie Rafale nie powiedziales niczego
  co ja byl komentowac.Polacy ktorzy byli,sa,byc pownni
  medalami Roswelta za o jeden most zadaleko nagradzani
  diamentowymi,mam gdzies i oni tez.Ci ludzie na moich
  oczach umieraja,wygnancy ojczyzniani ze swojego kraju
  naszej POLSKI umilowanej przez z nich i nas na obczyzne
  wygnanych.Zbudowalismy dla naszych potomnych inny kraj
  i dla nich wspanialy.Wybralem wolnosc i im to daje.
  • j-23   IP
   Błagam , tylko nie czystki etniczne, cóż za anachronizm. Jak tak dalej pójdzie, to przeczytamy, że III Rzesza była nietolerancyjna, homofobiczna albo jeszcze coś w tym okropnym stylu.

   Swoją drogą, dlaczego nie powstał żaden film w oparciu w wspomnienia Jana-Nowaka Jeziorańskiego? Pewnie dlatego, że nie ma tam co odbrązawiać.
   • West, John West   IP
    Z tym, że tragicznie zmarła Krystyna Skarbek (zamordowana przez odtrąconego wielbiciela w 1952 r.), pół-Polka, pół-Żydówka, ale obywatelja polska, była agentką wywiadu brytyjskiego, nie polskiego. Przez ludzi naszego II Oddziału była - pomimo urody i uroku - traktowana niechętnie i podejrzliwie. Nie była ani funkcjonariuszem, ani pracownikiem, ani agentem polskiego wywiadu - nawet przez 1 dzień! Jest nawet podejrzenie, że pracowała dla Wielkiego Brata ze Wschodu.

    Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2008 (1356)

    • Poczta 14 gru 2008, 22:00 Trybuna dla politykaNowe „Wprost" podoba mi się. Już się martwiłem, że nie ma felietonu Rybińskiego czy „Koalicji i opozycji" Zalewskiego i Mazurka. Kierujecie się raczej w stronę pogłębionych analitycznie tekstów,... 4
    • Na stronie - Bunt owiec 14 gru 2008, 22:00 Dwóch mężczyzn siedzących przy barze zaczyna się obrzucać wyzwiskami. W pewnym momencie jeden mówi: „Spałem z twoją matką”. Barman chowa szklanki, bo obawia się, że za chwilę dojdzie do bójki. I wtedy zaczepiony mężczyzna mówi: „Chodź, ojciec, do domu. Jesteś... 5
    • Wygrani roku 14 gru 2008, 22:00 Cóż to był za rok! Choć nie zostaliśmy mistrzami Europy w piłce kopanej, bo też i my kopiemy świetnie raczej bez piłki, to nawet bez medalu spadł na nas deszcz sukcesów. To istna powódź miodu i mleka (to z europejskich dopłat, rzecz jasna), eksplozja z dawna zapowiadanych... 6
    • Skaner 14 gru 2008, 22:00 10
    • Intifada anarchistów 14 gru 2008, 22:00 Ateny wyglądają jak strefa wojny. Zniszczono dziesiątki sklepów, banków, firm i samochodów, miasto jest na łasce anarchistów. Ludzie zabarykadowani w domach boją się wychodzić na ulice. 10
    • Świąteczna gorączka 14 gru 2008, 22:00 Dla prawie połowy polskich przedsiębiorców i menedżerów grudzień jest najtrudniejszym miesiącem roku – to czas zwiększonej sprzedaży, podpisywania umów na kolejny rok, robienia bilansów. Dodatkowo ludzie biznesu muszą zadbać o... 11
    • Wybierz psiego sobowtóra 14 gru 2008, 22:00 Donald Tusk jest podobny do labradora, Jarosław Kaczyński do buldoga, a Waldemar Pawlak to wykapany pudel? W serwisie Wprost 24 ruszyła zabawa w skojarzenia „Rasowi – polityczne sobowtóry" (www.wprost.pl/rasowi). Internauci... 11
    • Opłatek z Niesiołowskim 14 gru 2008, 22:00 Stefan Niesiołowski z PO jest politykiem, z którym posłowie i posłanki z innych partii, najchętniej spędziliby Wigilię – wynika z sondażu przeprowadzonego przez „Wprost” wśród czterdziestu parlamentarzystów. Najmniej pożądanym gościem przy wigilijnym stole... 11
    • Dossier 14 gru 2008, 22:00 „Sprawy jeszcze się pogorszą, zanim zaczną iść ku lepszemu" Barack Obama w telewizji NBC„Zasada pierwsza: nigdy nie pozwolić, aby kryzys poszedł na marne, gdyż stwarza możliwości dokonania wielkich rzeczy"Rahm... 12
    • Pytania niepolityczne - Całe brzęczałyśmy 14 gru 2008, 22:00 Rozmowa z Beatą Kempą, posłanką PiS, kolekcjonerką peerelowskiej biżuterii. 12
    • Konfrontacje 14 gru 2008, 22:00 Czy należy zlikwidować finansowanie partii z budżetu państwa? 13
    • Wykrywacz kłamstw 14 gru 2008, 22:00 Sławomir Nowak (ur. 11 grudnia 1974 r.), polityk Platformy Obywatelskiej. Od 16 listopada 2007 r. sekretarz stanu w KPRM i szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska. Dawniej właściciel i prezes agencji reklamowych. Z wykształcenia... 13
    • Plus ujemny - Uczciwy Tartuffe 14 gru 2008, 22:00 Jeżeli kogokolwiek drażni hipokryzja i mieszka w Europie, to ma przed sobą dwa wyjścia. Może opuścić Stary Kontynent i wyjechać na przykład do Arabii Saudyjskiej lub pokochać europejskiego Tartuffe’a. To drugie rozwiązanie jest zdecydowanie poprawniejsze polityczne.... 14
    • Wydarzenia roku – Polska 14 gru 2008, 22:00 Czterech członków załogi i szesnastu pasażerów, wysokich oficerów lotnictwa, zginęło w katastrofie wojskowego samolotu CASA, który rozbił się podczas podejścia do lądowania w bazie lotniczej w Mirosławcu. (styczeń)Tydzień trwał... 16
    • Wydarzenia roku – Świat 14 gru 2008, 22:00 Micheil Saakaszwili zwyciężył w I turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Gruzji, zdobywając 52,8 proc. głosów, i pozostał szefem państwa na następną kadencję. (styczeń)Kosowo ogłosiło niepodległość. Nowe państwo zostało... 18
    • Przegląd prasy zagranicznej 14 gru 2008, 22:00 WOJNA KLIMATYCZNA Cena porozumienia Państwa wschodniej części unii, w tym Polska, domagają się wyjątków od unijnych zasad, by mieć więcej czasu na przygotowanie się do redukcji emisji CO2. Żądają darmowych praw do emisji do 2020 r.... 20
    • Puls gospodarki 14 gru 2008, 22:00 22
    • Nowy Nowy Ład 14 gru 2008, 22:00 „Wielki kryzys" i „Nowy Ład” – te pojęcia z lat 20. i 30. XX wieku robiły furorę w drugiej połowie 2008 r. „Wielki kryzys”, bo pękła nadmuchiwana od lat 90. tanimi kredytami hipotecznymi... 22
    • SMS 14 gru 2008, 22:00 Przeciętnie wypadł Jan Rostowski w rankingu ministrów finansów państw UE sporządzonym przez brytyjski „Financial Times". Na 19 ocenianych ministrów finansów polski uplasował się na 11. pozycji. W rankingu oceniano m.in.... 22
    • Tusk na plus 14 gru 2008, 22:00 Rok rządów koalicji PO-PSL był dobry dla przedsiębiorców – oceniła Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan". Pracodawcy uznali, że rząd Donalda Tuska odróżnia od poprzedników „skoncentrowanie się na... 22
    • Ropa w promocji 14 gru 2008, 22:00 Cena baryłki ropy wynosi mniej więcej 46 USD. Tak niskich cen ropy nie notowano od trzech lat. 3 lipca 2008 r. cena ropy sięgnęła 146,14 USD za baryłkę i wielu analityków przewidywało, że może wzrosnąć do 500 USD. Ale już w drugiej... 22
    • Życie na krawędzi 14 gru 2008, 22:00 Richard Branson, ekscentryczny właściciel imperium Virgin. Brytyjski miliarder barwną autobiografię okrasił mnóstwem anegdot, m.in. opowieścią o próbie bicia rekordu długości lotu balonem, gdy cudem uniknął zestrzelenia przez... 22
    • Prawie jak szejkowie 14 gru 2008, 22:00 Jan KulczykChce wprowadzić na GPW firmę Kulczyk Oil Ventures, która poszukuje ropy w różnych krajach świata. Na cel wziął złoża w Brunei.Ryszard KrauzeAkcje jego Petrolinvestu staniały o 90 proc. Krauze twierdzi, że w 2009 r. dokopie... 23
    • Cytat 14 gru 2008, 22:00 "Nie będzie walki z globalnym ociepleniem w UE, jeśli zagrażałoby to miejscom pracy w Niemczech. Postaram się o to"Kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla "Bilda" 23
    • Zapytaj wprost - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 14 gru 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Autor książki „Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej”, apelował o ujawnienie konfidentów SB działających wśród duchowieństwa. Prezes... 24
    • Pudelkopolityka 14 gru 2008, 22:00 Debata budżetowa była bardzo krótka. Nie stawiano poważnych pytań. Posłowie spieszyli się, żeby jak najszybciej mieć za sobą głosowanie. Tak samo było w trakcie posiedzenia komisji finansów. Nie było na niej kamer, więc nie było dyskusji. 26
    • Ludzie jak bogowie 14 gru 2008, 22:00 Istnieją już co najmniej trzy technologie, które mogą doprowadzić do eksterminacji ludzkiego gatunku. I to jeszcze za naszego życia! To nanotechnologia, biotechnologia oraz sztuczna inteligencja. Ich umiejętne wykorzystanie może jednak rozwiązać nasze problemy, na przykład... 28
    • Potomkowie ojców II RP 14 gru 2008, 22:00 Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka PO, to prawnuczka prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego. Bronisław Korfanty, senator PiS, jest wnukiem brata legendarnego przywódcy powstań śląskich Wojciecha Korfantego. Roman Giertych, potomek... 32
    • Płeć upominków 14 gru 2008, 22:00 Podczas świąt Bożego Narodzenia kobiety obdarowują prezentami trzynaście, czternaście osób, podczas gdy mężczyźni zaledwie osiem, dziewięć. Kobiety także znacznie więcej wydają na prezenty, średnio o 30 proc. – wynika z badań dr Iver Mysterud z University of Oslo. 36
    • Fantastyczna nuda 14 gru 2008, 22:00 Na początku była nuda. „Bóg był tak znudzony, że stworzył człowieka. Adam nudził się, bo był sam, więc stworzona została Ewa. Od tego czasu nuda zawitała na dobre na świecie i narastała proporcjonalnie do przyrostu ludności”. Tak to opisał duński filozof Søren... 38
    • Ryba po polsku - Moja modlitwa 14 gru 2008, 22:00 Ostatnio widziałem starca, ale jeszcze bardzo krzepkiego, jak ukląkł w centrum handlowym pod ozdobioną choinką, przed nadmuchanym św. Mikołajem z gumy i żarliwie się modlił. Pewnie się biedakowi świątynia konsumpcji i zagrożonego PKB... 42
    • Czy zwierzęta mają dusze 14 gru 2008, 22:00 Zwierzęta to jedynie bezduszne, bezrozumne stworzenia, mechanicznie reagujące na różne bodźce – twierdził Kartezjusz. Zgrzeszył pychą. Badania biologów dowodzą, że ludzki umysł nie jest wyjątkiem. A zwierzęta nie są wcale bezduszne. 46
    • Człowiek tygodnia - Hillary Clinton 14 gru 2008, 22:00 „Czego nie nauczy cię matka, nauczy cię świat”. To przysłowie usłyszałam od Masajów w Kenii – wspomina Hillary Clinton w autobiografii. Używając tej przypowieści, można zapytać, czego przyszła sekretarz stanu nauczyła się o świecie i czego świat nauczył się,... 56
    • Wróżbici ekonomii 14 gru 2008, 22:00 Rozmowa z Gregorym N. Mankiwem,profesorem ekonomii na Uniwersytecie Harvarda, byłym szefem rady doradców ekonomicznych prezydenta USA 60
    • Rybka zwana pangą 14 gru 2008, 22:00 Kilka lat wystarczyło, by panga została trzecią rybą w Polsce pod względem częstotliwości spożywania. Wypiera już nawet karpia z wigilijnych stołów. Dla eksportujących tę rybę Wietnamczyków nasz kraj jest drugim najważniejszym rynkiem na świecie. Liczą, że przychody ze... 62
    • Ostatnie takie święta 14 gru 2008, 22:00 Zarabiamy ponad 10 proc. więcej niż przed rokiem. I więcej wydajemy, bo możemy kupić więcej niż rok temu. Żywność podrożała niewiele, choć pesymiści straszyli megapodwyżkami. Tegoroczny, piąty już indeks Krakusa, jest więc dobrym podarunkiem pod choinkę. Pesymiści straszą, że... 66
    • Głos z Ameryki - Hartowanie kapitalizmu 14 gru 2008, 22:00 Rok 2009 zadecyduje o przyszłości świata. Przynajmniej tego, w którym żyliśmy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Słychać opinie, że wkraczamy w epokę znacznie bardziej aktywnego niż dotychczas angażowania się rządów w gospodarkę. Może to wręcz oznaczać powrót do państwowej... 68
    • Bomba transtłuszczowa 14 gru 2008, 22:00 Kwasy tłuszczowe trans muszą być w cieście wstawianym do piekarnika, bo inaczej wypiek się nie uda – uważano dotychczas. Czyli im więcej złowrogich związków, tym ciasto smaczniejsze. Prof. Walter Willett, specjalista żywienia z Uniwersytetu Harvarda, przekonuje, że bez... 70
    • Pigułka na pożądanie 14 gru 2008, 22:00 Liczba satysfakcjonujących stosunków płciowych w miesiącu się podwoiła, a odczuwane pożądanie było dwukrotnie wyższe w porównaniu z tym sprzed terapii. Takie efekty uzyskano w badaniach „Bouquet” sprawdzających wpływ na kobiety flibanseryny, leku koncernu... 73
    • Duszy nie ma 14 gru 2008, 22:00 Rozmowa z profesorem Richardem Dawkinsem, biologiem, filozofem nauki 74
    • W co wierzą uczeni 14 gru 2008, 22:00 Nie ma ludzi niewierzących. Ludźmi wierzącymi są naukowcy, a nawet ateiści. Wierzymy po prostu w różne rzeczy. To nieprawda, że badacze nie wierzą w nic, czego nie udowodnią. Gdyby tak było, nie byliby w stanie prowadzić badań, nie byliby ludźmi. Bo ludzie to istoty wierzące. 78
    • Umysły równoległe 14 gru 2008, 22:00 Czy to możliwe, że Pitagoras nie wymyślił twierdzenia Pitagorasa, a Morse nie jest twórcą alfabetu Morse’a? Tak, bo postęp naukowo-techniczny bywa dziełem genialnych umysłów, ale często jest dorobkiem kulturowym i wyrazem atmosfery intelektualnej danej epoki. 82
    • Tajemnice Lutra 14 gru 2008, 22:00 Marcin Luter napisał, że Duch Święty zesłał mu natchnienie do słynnych 95 tez, gdy dumał na kloace. Historycy próbowali łagodzić to stwierdzenie, przekonując, że terminem „cloaca” określił on zepsuty świat. Ale to nieprawda. Z najnowszych badań wynika, że Luter... 86
    • Know-how 14 gru 2008, 22:00   88
    • Teatr robotów 14 gru 2008, 22:00 Pierwszy spektakl teatralny, w którym zadebiutowały roboty, odbył się na Osaka University. Roboty wyprodukowane przez Mitsubushi zostały zaprogramowane tak, by mogły się poruszać po scenie i wygłaszać kwestie razem z aktorami.... 88
    • Autotwarz 14 gru 2008, 22:00 Co trzeciej osobie maska samochodu kojarzy się z ludzką twarzą lub zwierzęcym pyskiem – twierdzi Dennis Slice z Florida State University, który przetestował 26 marek aut na grupie potencjalnych klientów. Auto, które ma szeroką... 88
    • Sushi dla koneserów 14 gru 2008, 22:00 Dla niektórych kuchnia japońska to rarytas, innym służy do oglądania, nie do jedzenia. Kuchnia japońska nie jest japońska, podobnie jak kultura tego kraju. To, co kojarzymy z Krajem Kwitnącej Wiśni, jest mozaiką różnych wpływów... 88
    • Wybredne myszaki 14 gru 2008, 22:00 Wiele zwierząt wypróbowuje potencjalnych partnerów, ale dotychczas nie zaobserwowano, że niektóre stosują podobną taktykę przy wyborze nieruchomości. Tak postępują myszaki, amerykańscy kuzyni myszy domowych. Śpią na próbę w kilku... 88
    • Człowiek i gadżet 14 gru 2008, 22:00 Po sznurku do celu Do miliona zbliża się w Polsce liczba użytkowników systemów nawigacji satelitarnej. Mamy już do wyboru 50 marek i ponad 200 modeli GPS. Wzrost sprzedaży jest imponujący. Liczba urządzeń sprzedanych w 2007 r. niemal... 89
    • Diabeł liberalizmu 14 gru 2008, 22:00 Rozmowa z Noamem Chomskym, amerykańskim lingwistą, filozofem, działaczem politycznym, profesorem Massachusetts Institute of Technology 92
    • Generacja Obamy 14 gru 2008, 22:00 Rozmowa z Benjaminem Barberem, amerykańskim politologiem, profesorem University of Maryland 96
    • Smutna Rosja 14 gru 2008, 22:00 Gogol czytał kiedyś pierwsze rozdziały „Martwych dusz” w obecności Puszkina. Poeta, który zwykle śmiał się, słuchając twórczości Gogola, tym razem w trakcie czytania stawał się coraz smutniejszy. A kiedy pisarz skończył, westchnął i powiedział: „O Boże, jakże... 98
    • Dookoła świata 14 gru 2008, 22:00 100
    • Seks na kryzys 14 gru 2008, 22:00 Najpopularniejszą rozrywką Brytyjczyków w czasie recesji jest seks – wynika z badań YouGov. Najbardziej kochliwi na Wyspach okazali się Szkoci. Prawie 40 proc. z nich woli seks od innych form spędzania wolnego czasu. „To... 100
    • Cytat tygodnia 14 gru 2008, 22:00 "Dziś filmowa fikcja stała się rzeczywistością".Condoleezza Rice, ustępująca sekretarz stanu, po wręczeniu nagrody Centrum Kennedy'ego dla czarnoskórego aktora Morgana Freemana, który w filmie "Dzień zagłady" (1998... 100
    • Europa i reszta 14 gru 2008, 22:00 Lekcja styluPrzyjechali do Pragi, by wziąć pod obcas prezydenta Republiki Czeskiej Václava Klausa. I wywołali skandal. Nie tylko dlatego, że od 1 stycznia 2009 r. Czechy obejmują prezydencję w Unii Europejskiej, ale też z powodu próby... 100
    • Okiem Brytyjczyka - Listy z Czekistanu 14 gru 2008, 22:00 Nie nazywajmy tego państwa Rosją, bo to nie fair wobec Herzena, Sacharowa, Achmatowej i innych inspirujących, bohaterskich postaci z historii „prawdziwej Rosji”. Wolę mówić o Putinlandii albo Czekistanie, bo takie nazwy ujawniają, jak tworem powstałym z rumowiska... 101
    • Polscy Bondowie 14 gru 2008, 22:00 Aż 44 proc. materiałów brytyjskiego wywiadu stanowiły podczas II wojny światowej informacje przekazywane przez polskich agentów. Polacy byli więc jednymi z najskuteczniejszych szpiegów wszech czasów. Krystyna Skarbek podczas II wojny światowej pracowała dla wywiadu... 102
    • Bez pomocy nie damy rady 14 gru 2008, 22:00 Powoływanie się przez gen. Jaruzelskiego na groźbę sowieckiej interwencji w grudniu 1981 r. nie ma sensu w świetle nowych dokumentów. Przed tygodniem („Układ Jaruzelskiego”) napisaliśmy we „Wprost”, że te przełomowe dokumenty zdobył Dariusz Jabłoński w... 106
    • Wzloty i upadki 2008 14 gru 2008, 22:00 Obyło się bez Nobli i Oscarów, ale polscy artyści, wydawcy i animatorzy kultury sprawili, że w 2008 r. było co czytać, oglądać i słuchać. A ponad wszelką wątpliwość było się na co zżymać i o czym dyskutować. 108
    • Prezydent z teatru 14 gru 2008, 22:00 Václav Havel w czeskiej świadomości ciągle funkcjonuje raczej jako były prezydent, polityk i dysydent niż jako dramaturg i pisarz. 114
    • Recenzje 14 gru 2008, 22:00   116
    • Książka 14 gru 2008, 22:00 „Katedra" Dukaja powstała w 2000 r. Trzy lata później Bagiński zrobił swoją genialną, nominowaną do Oscara animację, która przyniosła 29-letniemu wówczas reżyserowi światową sławę. Film jest luźno związany z... 116
    • Płyta 14 gru 2008, 22:00 Rodzimych płyt elektro, nurtu na świecie wręcz obowiązkowego, jest jak na lekarstwo. Tym bardziej debiutancki krążek ekscentrycznego trójmiejskiego duetu zasługuje na uwagę. „Duty Free" to 13 wpadających w ucho, nieco... 116
    • Wprost na weekend 14 gru 2008, 22:00 „Australia", reż. Baz Luhrmann Zrealizowany za 130 mln USD najdroższy film w historii australijskiej kinematografii. W obrazie autora m.in. „Romea i Julii” i „Moulin Rouge” Nicole Kidman będzie przemierzała... 118
    • Królowa polsko-belgijska 14 gru 2008, 22:00 Króla raczej już mieć nie będziemy, ale wciąż możemy mieć królową. Niestety na spółkę z Belgami. Matylda, księżna Brabancji, będąca w połowie Polką, ma duże szanse, by zasiąść na tronie. 122
    • Sekrety nosa 14 gru 2008, 22:00 „Kto ma władzę nad zapachami, ten ma władzę nad sercami ludzi” – zauważył Patrick Süskind, autor słynnej powieści „Pachnidło”. Starożytni kapłani palili wonne drewno, XVII-wieczni królowie zamawiali perfumowane rękawiczki. Fascynacji zapachami... 124
    • Wprost na narty 14 gru 2008, 22:00 Zjazd z widokiem na Adriatyk 145
    • Szlakiem piernika 14 gru 2008, 22:00 Pierniki były przez wieki symbolem dobrobytu i wysokiego statusu społecznego. Wypiekano je w niewielu miastach. Niektóre – jak Toruń, Akwizgran czy Bazylea – słyną z nich do dzisiaj. Które pierniki są najlepsze? Najlepiej sprawdzić samemu, wybierając się do miejsc,... 146
    • Galeria Wprost 14 gru 2008, 22:00 W ferworze przedświątecznych przygotowań znajdź chwilę, żeby się zastanowić, co w tym roku możesz ulepszyć. Pomyśl również, co dodatkowo mogłoby w tym roku zagościć na twoim świątecznym stole. 150
    • Król używanych aut 14 gru 2008, 22:00 Kompaktowy volkswagen to jeden z najpopularniejszych samochodów na świecie. Od początku produkcji w 1974 r. na drogi wyjechało już ponad 25 mln sztuk. W Europie od wielu lat zajmuje jedno z czołowych miejsc w rankingach sprzedaży. W Polsce nowe golfy, mimo bardzo dobrej... 152
    • Kod bezpieczeństwa 14 gru 2008, 22:00 ESP, BAS, ASR, HDC, LDW – tajemniczych skrótów używanych do oznaczenia różnych systemów bezpieczeństwa w autach jest już tyle, że konstruktorom wkrótce zabraknie liter alfabetu. Jak się zorientować, wertując samochodowe katalogi, co oferują nam koncerny motoryzacyjne? 154
    • Donowie sportu 14 gru 2008, 22:00 Jest tak, jak w filmie „Ostry gość”. Rytualna przysięga wierności, ukłucie w palec i kolejny człowiek z marginesu trafia w szeregi mafii, radośnie witany przez facetów z kwadratowymi szczękami. Tak samo wygląda to w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. 156
    • Wprost z sieci 14 gru 2008, 22:00 160
    • Pograjmy... 14 gru 2008, 22:00 Nie oferują niesamowitych efektów graficznych, ale wciągają mocno. Gry sieciowe zaprzątają myśli milionów uzależnionych, którzy bawią się w pracy, w szkołach i w domach. W co najczęściej?Battleknight – ładna graficznie i... 160
    • Blogbox 14 gru 2008, 22:00 Apetyt Facebooka Facebook przejada pieniądze w ekspresowym tempie. Miesięcznie milion dolarów idzie na prąd, około 500 tys. dolarów na transfer. Prawie 2 mln wydaje się na storage system (przynajmniej raz na tydzień trzeba dokupywać... 160
    • Człowiek w sieci 14 gru 2008, 22:00 Sztuka negliżu Scena z angielską aktorką Mischą Barton zajęła pierwsze miejsce w rankingu najlepszych rozbieranych scen kinowych 2008 r., przygotowanym przez portal internetowy mrskin.com. Jurorzy docenili wdzięki panny Barton w filmie... 160
    • Interankieta 14 gru 2008, 22:00 Weronika Rosati, aktorka, córka Dariusza (eurodeputowanego lewicy) i Teresy (projektantki mody) Rosatich.Gdzie szukasz... 160
    • Szukaj z "Wprost"... 14 gru 2008, 22:00 DATABASE (BAZA DANYCH) – zbiór informacji uszeregowanych według określonego schematu. Takimi bazami są np. katalogi stron WWW. BIOS (Basic Input/Output System) – podstawowe oprogramowanie komputera umieszczone na płycie głównej,... 160
    • Słownik 14 gru 2008, 22:00 DATABASE (BAZA DANYCH) – zbiór informacji uszeregowanych według określonego schematu. Takimi bazami są np. katalogi stron WWW. BIOS (Basic Input/Output System) – podstawowe oprogramowanie komputera umieszczone na płycie głównej,... 160
    • Antysalon 14 gru 2008, 22:00 CelebryciKasandra za ObamąEurowizja dla Isis Gee skończyła się „piękną katastrofą" – szansonistka w konkursie zajęła honorowe, ostatnie miejsce. Po tym wydarzeniu Amerykanka na jakiś czas zniknęła z oczu polskiej... 162
    • Playback 14 gru 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk  164
    • Skibą w mur - Trudne słowa 14 gru 2008, 22:00 Trudne są nie tylko czasy i kobiety. Zdarzają się też trudne słowa. Słowo trudne to słowo najczęściej nieznane i niezrozumiałe, zwykle pochodzenia obcego. 165
    • Alfabet koalicji 14 gru 2008, 22:00 Biały Nos – przez długi czas nie wiedzieliśmy, czym tłumaczyć ten zaskakujący przydomek, który minister sportu Mirosław Drzewiecki zdobył wśród kolegów. Dopiero niedawno wyszło na jaw, że pan Mirosław nie tylko fundował... 166
    • Alfabet opozycji 14 gru 2008, 22:00 alimenty – istotny argument w polemikach na polskiej prawicy. Za obniżanie alimentów można wylecieć z partii (Dorn), za płacenie niskich można popaść w niełaskę (Gosiewski). W związku z tym dalekowzroczny i kryształowy Jarosław... 168
    • Nie tylko dla kobiet - Punkty za pochodzenie 14 gru 2008, 22:00 Zawsze byłam przeciwko parytetom czy punktom za pochodzenie. Ale im częściej obserwuję państwa, które wprowadziły te regulacje, tym bardziej zmieniam zdanie. 170

    ZKDP - Nakład kontrolowany