Poczta

Poczta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska Akademia Plagiatu
W numerze 22 opublikowaliśmy artykuł Grzegorza Pawelczyka i Rafała Pleśniaka "Polska Akademia Plagiatu". Zawarty był w nim zarzut zbieżności dwóch prac naukowych z Zakładu Farmakodynamiki Akademii Medycznej w Białymstoku - rozprawy habilitacyjnej dr Ewy Chabielskiej ("Badanie nad mechanizmem przeciwzakrzepowego działania kaptoprylu i losartanu w modelu zakrzepicy żylnej u szczura") oraz doktoratu Andrzeja Kubika ("Przeciwzakrzepowe działanie kaptoprylu i enalaprylu u młodych osobników - badania doświadczalne"). Sprawę, za zgodą obu zainteresowanych stron, zbadał niezależny ekspert, wybitny naukowiec - prof. dr hab. Ryszard J. Gryglewski, członek PAN, PAU oraz Academia Europea. Oto wydana przez niego opinia:
"Wyrażam opinię, że zarzut plagiatu jest chybiony i został postawiony przez osobę nie mającą wystarczającej wiedzy na temat różnic w patomechanizmie nadciśnienia tętniczego u dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności różnic wiekowych w ekspresji i działaniu enzymu konwertującego (ACE), który jest celem farmakologicznego działania badanych leków, tj. inhibitorów ACE (ACE-I). Całkowita niezależność merytoryczna obu prac jasno wynika z ich rozdziałów 'Cel pracy', które to cele zostały w obu pracach osiągnięte.
Dr Chabielska dokonuje oceny przeciwzakrzepowego działania kaptoprylu i lozartanu wobec braku danych dotyczących efektów ACE-I i blokerów receptora AT 1 w zakrzepicy żylnej. Głównym i osiągniętym celem jej pracy było sprawdzenie czy farmakologiczna ingerencja na poziomie biosyntezy (ACE-I) lub tkankowego działania (antagonista receptorów AT 1) działa przeciwzakrzepowo u dorosłych szczurów z nadciśnieniem lub bez.
Dr Andrzej Kubik pisze natomiast: '...ze zdziwieniem należy stwierdzić, że ACE-I były bardzo niechętnie stosowane u dzieci, a zwłaszcza noworodków...'. Omawiając dalej doniesienia o przeciwzakrzepowym działaniu ACE-I u dorosłych osobników, autor za cel swojej pracy stawia ocenę i porównanie działania przeciwzakrzepowego enalaprylu i kaptoprylu u młodych szczurów.
W obu pracach w sferze poznawczej chodziło zupełnie o co innego. Metoda badania była ta sama, ale wykorzystano ją do innych celów. Jeśli jakiś ośrodek naukowy opracuje własną oryginalną dobrą metodę - to rzecz jasna, że powinien stosować ją jak najczęściej. Tak właśnie dzieje się w Zakładzie Farmakodynamiki AM w Białymstoku - oni mają opracowaną metodę badania przeciwzakrzepowego działania leków w układzie żylnym. Kierownik tego zakładu prof. dr hab. Włodzimierz Buczko jest jednym z najwybitniejszych polskich farmakologów specjalizujących się w badaniach nad rolą angiotenzyny i innych peptydów w regulacji czynności płytek krwi i układu krzepnięcia. Jest on znany światowej nauce - to oryginalny umysł badacza i szlachetny charakter. Dlaczego go to spotkało?"

prof. dr hab. Ryszard J. Gryglewski
Puławy


Polskie euro
Niedawno komisarz Unii Europejskiej Günter Verheugen w związku z dopłatami bezpośrednimi dla rolników polskich powiedział, że "euro w Polsce to całkiem inne euro niż w Niemczech i innych krajach UE". Ma rację. Po porównaniu cen artykułów żywnościowych, przemysłowych i cen usług w Polsce z ich odpowiednikami w unii widać dużą różnicę siły nabywczej euro. Siła nabywcza 1000 euro w Polsce (około 4000 zł) odpowiada sile nabywczej około 1800 euro średnio na rynkach krajów unii. Można to wyliczyć za pomocą wskaźnika PPP (purchasing power parity), który porównuje wszystkie waluty. Wskaźnik ten wylicza Bank Światowy corocznie i nie ma tu mowy o manipulacji. Potwierdzeniem tego jest tzw. koszyk cen i usług (tygodnik "Polityka" nr 1 z 5.01.2002).
Za rok 1998 wskaźnik PPP dla polskiego złotego wynosił 1,8, a za rok 2000 - 2,14, czyli rośnie, co potwierdzają roczniki statystyczne. Jeżeli polski rolnik dostałby na gospodarstwo na przykład 1000 euro dotacji, to w Polsce kupi on dwukrotnie więcej (dokładnie 2,1) towarów i usług niż rolnik unii u siebie za to samo 1000 euro. W tym świetle proponowane nam 40 procent dopłat bezpośrednich odpowiada w rzeczywistości 84 procentom rolnika UE. Co robią nasi radcy handlowi, skoro nigdzie te wyliczenia nie są nagłaśniane?
Stale powtarza się, że rolnik polski ma dostać tylko 40 procent dopłat rolnika z unii. Brak orientacji ekonomicznej naszego społeczeństwa w zakresie siły nabywczej euro i złotego skutkuje także tym, że na przykład polski burmistrz, słysząc od kolegi burmistrza z UE, że tamten zarabia 3000 euro, mnoży to razy cztery i wszelkimi siłami (czytaj: korupcja) zmierza do osiągnięcia zarobku 12 tys. zł, co w rzeczywistości ma dwa razy większą siłę nabywczą niż te 3000 euro w UE. Wielu Polaków o wysokich zarobkach nawet nie wie, że realnie zarabia więcej od obywateli krajów unijnych pracujących na tych samych stanowiskach.

JACEK TYCHOWSKI

Dywidenda żebraka
Nareszcie to, co wyprawiają nasi górnicy, ktoś nazwał po imieniu ("Dywidenda żebraka", nr 50). Kilka dni temu jeden z górniczych przywódców związkowych powiedział w telewizji "niech się nikomu nie śni, że górnik będzie zarabiał 1300 złotych". Nie mam nic przeciwko temu, żeby górnik zarabiał nawet 13 tys. zł, ale chodzi właśnie o to, żeby zarabiał. Jeśli górnik wyfedruje określoną ilość węgla, to nie zarobił jeszcze nic. Ten węgiel trzeba sprzedać i dopiero różnica pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztem pozyskania tego węgla stanowi dochód, na podstawie którego można określić zarobek górnika i ustalić, jaka może być jego pensja. Dzisiaj właśnie jest tak, że górnik zarabia 1300 zł, a jego pensja jest dwa razy większa. Na tę różnicę składa się cała reszta społeczeństwa. Górnicy nie rozumieją, że zapłata nie należy się za ciężką pracę (tak było w socjalizmie), tylko za pracę potrzebną. Można kopać doły lub tłuc kamienie (to praca równie ciężka), ale jeśli te potłuczone kamienie nie są nikomu potrzebne, to można się narobić i nie zarobić nic. Szkoda, że w kolejnych rządach nie znalazł się nikt odważny, kto tupnąłby nogą i powiedział: "Dosyć tego!". Rząd powinien po cichu dogadać się z rozsądną częścią opozycji, zabezpieczyć dostawy węgla z importu i zgodzić się na górniczy strajk generalny, bo inaczej z tej pętli nie wyjdziemy nigdy. Byłaby przynajmniej nadzieja na powtórzenie scenariusza brytyjskiego. Swoją drogą najwyższy czas sprawdzić, czy faworyzowanie jednej grupy zawodowej kosztem reszty społeczeństwa jest zgodne z konstytucją RP, bo - moim zdaniem - nie jest.

JANUSZ OLEŚ

Lista Sendlerowej
W notce "Lista Sendlerowej" (nr 49) omyłkowo podaliśmy informację, że pani Irena Sendler mieszka w Kansas. Naprawdę mieszka w Warszawie. Za pomyłkę przepraszam.

Łukasz Radwan

Luka Rydzyka
Dlaczego autorzy artykułu "Luka Rydzyka" (nr 49), pisząc o tym, że Radio Maryja nie płaci podatku dochodowego, nie wspominają, że płaci ono podatek VAT i nie korzysta ze zwolnień przysługujących zwykłym przedsiębiorstwom. Czyżby luka w pamięci? Nie jestem sympatykiem Radia Maryja, ale cenię obiektywizm.

MARIA CZARNECKA
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2002 (1047)

 • Rozsądni wariaci 22 sty 2008 Kto nie wierzy w cuda, ten nie jest realistą. To prawda i prawda ta nie dotyczy tylko cudownych uzdrowień, lecz - co najistotniejsze - także najnowszej historii Polski, Europy, a może i świata. 3
 • Peryskop 22 sty 2008 SLD-UP-SKL Jeśli PSL szybko nie poprze porozumienia osiągniętego w Kopenhadze (ludowcy chcą mieć czas do końca stycznia), może opuścić koalicję - miał stwierdzić podczas jednego z ostatnich posiedzeń Rady Ministrów premier... 8
 • Barometr wprost 22 sty 2008 Które wydarzenie w historii Polski uważasz za najważniejsze? 8
 • Dossier 22 sty 2008 LESZEK MILLER, premier RP "Wolę, gdy jestem pytany, dlaczego kogoś nie ma w SLD, niż dlaczego ktoś jest w SLD, bo się kompromituje" PAP GRZEGORZ KOŁODKO, wicepremier, minister finansów "Gra ekonomiczna jest grą... 11
 • Playback 22 sty 2008 12
 • M&M 22 sty 2008 O sukcesie negocjacji Przyjął cyrk linoskoczka. Problem w tym jedynie, że ten nie umie sztuki chodzenia po linie. Lecz jemu będzie łatwiej, więc sukces załóżmy. On lubi, gdy kierunek jest "jedynie słuszny". 12
 • Rąbanka Fiata 22 sty 2008 Najdramatyczniejszy dzień w historii Fiata" - komentowały włoskie gazety. 12
 • Fotoplastykon 22 sty 2008 14
 • Poczta 22 sty 2008 Polska Akademia Plagiatu W numerze 22 opublikowaliśmy artykuł Grzegorza Pawelczyka i Rafała Pleśniaka "Polska Akademia Plagiatu". Zawarty był w nim zarzut zbieżności dwóch prac naukowych z Zakładu Farmakodynamiki Akademii... 16
 • Kadry 22 sty 2008 17
 • Kopenhaskie rozwiązanie 22 sty 2008 Miller uzyskał w Kopenhadze więcej, niż Schröder, Blair, Chirac i Berlusconi chcieli mu dać 18
 • Kopalnie bez dna 22 sty 2008 Nawet gdyby górnicy strajkowali całą zimę, byłoby ciepło w domach 24
 • Symbole III Rzeczypospolitej 22 sty 2008 Czytelnicy "Wprost" i słuchacze Trójki wybierają 26
 • Sekcja śmierci 22 sty 2008 "Wprost" i "Polsat" - Kto naprawdę zabił księdza Jerzego Popiełuszkę? 30
 • Brygady D 22 sty 2008 W Służbie Bezpieczeństwa PRL działały wyjęte spod prawa jednostki specjalne 32
 • Klan Wałęsów 22 sty 2008 25 osób zasiądzie przy wigilijnym stole Danuty i Lecha 40
 • Alfabet koalicji 22 sty 2008 Boski Tadeo Iwiński - przyjaciel Samuela Huntingtona. Tak przynajmniej o sobie mówi, a my mu wierzymy na słowo. Zarazem czołowy maczo SLD i rządu. Nic dziwnego, że Leszek Miller trzyma go blisko siebie w kancelarii premiera. Typ... 46
 • Alfabet opozycji 22 sty 2008 Blokowanie mównicy sejmowej - specjalność polskiej opozycji. Prekursorem tej metody był Andrzej Lepper (Samoobrona), ale szybko przejął ją i udoskonalił Gabriel Janowski (LPR). Jako osoba o wolniejszej perystaltyce i niezmierzonej... 48
 • Burmistrz herbowy 22 sty 2008 Potomkowie arystokracji i szlachty sięgają po władzę 50
 • Propaganda klęski 22 sty 2008 Polska cieszy się dziś bezpieczeństwem i stabilnością, o jakich nie mogła marzyć przez ponad trzysta lat 53
 • Wydarzenia 2002 - Polska 22 sty 2008 Po 57 latach na emigracji Jan Nowak-Jeziorański wraca do Polski: kurier do Warszawy 1 maja 2004 r. Polska będzie członkiem Unii Europejskiej: eurolokata Janusz Śniadek zastępuje Mariana Krzaklewskiego na stanowisku szefa... 54
 • Wydarzenia 2002 - Świat 22 sty 2008 George W. Bush demaskuje "oś zła": świat przed dehusajnizacją Inspektorzy ONZ wracają do Iraku: prześwietlanie Saddama Nastolatek z Niemiec zabija 17 uczniów: szkoła urodzonych morderców Koniec deutsche vita:... 56
 • Lista nieobecności 2002 22 sty 2008 Polska Lidia Ciołkoszowa Działaczka PPS, przewodnicząca tej partii na obczyźnie, a od 1990 r. honorowa przewodnicząca PPS w kraju. Odznaczona Krzyżem Polonia Restituta przez prezydenta Lecha Wałęsę. Żyła 100 lat. Edward Dziewoński... 58
 • Giełda 2002 22 sty 2008 Hossa ŚwiatŻegnaj, kryzysie! Na razie tylko w USA. Tamtejsze indeksy giełdowe wzrosły średnio o 25 proc., a amerykański PKB ma się zwiększyć w czwartym kwartale o 1 proc. w skali roku. Zwycięstwo republikanów w wyborach... 60
 • Nasz nowy świat 22 sty 2008 25 najbogatszych emigrantów z Polski: 1. Barbara Piasecka-Johnson; 2. Andrew J. "Flip" Filipowski; 3. Henryk de Kwiatkowski.... 62
 • Siedem strachów 22 sty 2008 Szklana kula Orłowskiego, czyli co nam grozi w 2003 r. 72
 • Warte Złamanego Grosza 22 sty 2008 20 najgłupszych pomysłów gospodarczych 2002 rokuJedenastoprocentowa składka na ubezpieczania zdrowotne, kasa fiskalna w taksówce, lekarstwo za złotówkę, winieta za jazdę po autostradach, których nie ma - to tylko niektóre z... 76
 • Mali i duzi 22 sty 2008 Konkurencja w gospodarce sprzyja konkurencji w polityce 82
 • Czego chcą Polacy? 22 sty 2008 Polska nie może się uporać ze skutkami doktryn opartych na nienawiści i lekceważeniu własności 83
 • Supersam 22 sty 2008 Wydarzenia roku 2002 Podpis elektroniczny Wiesław Paluszyński, TP Internet: Wejście w życie ustawy o podpisie elektronicznym to pełne, prawne uznanie technologii informatycznych w biznesie i administracji. Przejście technologii z wieku... 84
 • Mówię, więc jestem 22 sty 2008 Im więcej kobiety mówią, tym więcej mężczyźni milczą 86
 • Cyrk historii 22 sty 2008 Czy współcześni politycy poradziliby sobie w dawnych czasach? Jak Grzegorz Kołodko współpracowałby z Bolesławem Krzywoustym? Co pozostawiłby po sobie Marek Pol, gdyby rządził zamiast Kazimierza Wielkiego? Co działoby się,... 90
 • Generacja @ 22 sty 2008 Drutowanie garnków i repasacja pończoch to dla trzydziestolatków czynności z odległej historii. Dla pokolenia internetowego równie pustymi hasłami będą urząd pocztowy, okienko w banku czy urna wyborcza. Już dziś... 94
 • Mój przyjaciel pecet 22 sty 2008 Krzysztof Król: Co by się stało, gdyby nagle zniszczono wszystkie komputery na świecie? Bill Gates: Może zabrzmi to zaskakująco, ale nasze życie znacząco nie zmieniłoby się z tego powodu. Nadal wysyłalibyśmy listy ze znaczkami... 96
 • Sushi pod choinkę 22 sty 2008 Znowu będzie smażony karp, barszcz z uszkami, kutia i inne kulinarne nudy. Kochamy Boże Narodzenie. Czy w imię tradycji musimy się katować co roku tym samym, niezmiennym jadłospisem? Owszem, w czasach komunistycznej urawniłowki, kiedy... 98
 • Cicha noc 22 sty 2008 Okazało się, że posłowie Ligi Polskich Rodzin nie chcą być Europejczykami, gdyż są Polakami 101
 • Koń polski 22 sty 2008 Ponad pół miliona osób uprawia w Polsce jeździectwo 102
 • Futbol SA 22 sty 2008 Wisła Kraków to jedyny zawodowy klub piłkarski w Polsce 104
 • Harpie 2002 22 sty 2008 Potrzebne są wśród nas prawdziwe liderki, które nie zważając na podstępy, każdego dnia zdają egzamin z mądrego bycia kobietą 105
 • Szatan w Watykanie 22 sty 2008 Kulisy spisku komunistycznych służb specjalnych przeciwko Janowi PawŁowi II 106
 • Know-how 22 sty 2008 Mars pod lodem Obserwacje przekazane na ziemię przez sondę marsjańską Odyssey potwierdzają, że na Czerwonej Planecie istnieje woda. Prawdopodobnie jednak przez miliardy lat miała ona postać lodu, a więc nie mogła mieć znaczenia dla... 110
 • Fakirzy chrześcijaństwa 22 sty 2008 Stygmatycy cierpią i krwawią prawdziwie. Jak Chrystus 112
 • Wstali z łoża śmierci 22 sty 2008 Kto nie wierzy w cuda w medycynie, ten nie jest realistą 116
 • Pobudka na wiosnę 22 sty 2008 Nasi praprzodkowie mogli, jak niektóre zwierzęta, zapadać w zimowy sen 118
 • Chromosomy historii 22 sty 2008 Badania DNA zmieniają spojrzenie na przeszłość ludzkości 120
 • Bez granic 22 sty 2008 Smutna noc Zapowiada się trzecie z kolei smutne Boże Narodzenie w Betlejem. Cicha noc - bez pielgrzymów, bez świateł, dekoracji i kolęd na placu Żłóbka. Betlejem w przededniu Bożego Narodzenia jest zamknięte jako strefa... 123
 • Samobójczy strach Zachodu 22 sty 2008 Synowie Allaha stali się nowymi nietykalnymi 124
 • Bunkry władzy 22 sty 2008 Żaden przeciwatomowy schron rządzących nie dorównuje podziemnemu Pekinowi 130
 • Oranie morza 22 sty 2008 Stany Zjednoczone usiłują stworzyć wspólny rynek z Ameryką Środkową - od Panamy po Alaskę 136
 • Kopenhaski Rubikon 22 sty 2008 W czasie ilu Wigilii dane nam było powiedzieć sobie: osiągnęliśmy to, ku czemu podążaliśmy? 139
 • Menu 22 sty 2008 Polska Pinokio dzieciom Fundacja Pinokio Roberta Smoktunowicza i Roberta Szustkowskiego pamięta o potrzebujących pomocy nie tylko w święta Bożego Narodzenia, ale także na co dzień, wspierając podwarszawskie domy dziecka. Tym razem... 140
 • Bestsellery 2002 22 sty 2008 Kino "Piękny umysł" reż. Ron Howard UIP Genialny szaleniec w genialnej kreacji Russella Crowe'a, czyli to wszystko, co Amerykańska Akademia lubi najbardziej. Poruszająca, do tego prawdziwa historia wyróżnionego Nagrodą... 142
 • Literatura nic 22 sty 2008 Na bezrybiu i Masłowska gwiazda 146
 • Cierpiący za miliony dolarów 22 sty 2008 Depresja stała się najlepszą formą promocji gwiazd 150
 • Tangomania 22 sty 2008 Przetańczyć tango to jak opowiedzieć życie 152
 • Ja, bitels 22 sty 2008 Rozpad The Beatles był nieunikniony - mówi Paul McCartney 154
 • Matka harcerzyka Bonda 22 sty 2008 Sukces filmu "Śmierć nadejdzie jutro" to jednocześnie pogrzeb stylu, tradycji i tego, co widzowie w "bondach" najbardziej lubili 156
 • Sawka 2002 22 sty 2008 styczeń: Małyszomania kontra hannawaldofobia luty: Łódzkie (ludzkie) pogotowie marzec: Smolna i Ordynacka, czyli puławianie i natolińczycy? kwiecień: Na ratunek stoczni, czyli wiódł ślepy kulawego maj: Trzeźwe podejście do... 158
 • Organ Ludu 22 sty 2008 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI 160
 • Ubijanie interesów 22 sty 2008 Skoro rolnicy utworzyli gospodarstwa agroturystyczne, to górnicy w likwidowanych kopalniach mogliby urządzać randki w ciemno 162