Telekom przyjaciół

Telekom przyjaciół

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wiesław Kaczmarek buduje własne zaplecze biznesowe
Czy spółki z udziałem skarbu państwa nadają się do zabawy w gry stra- tegiczne? Wiesław Kaczmarek i związani z nim menedżerowie uważają, że tak. Te gry przypominają czasem zabawę klockami. Klockami są niezależni operatorzy telekomunikacyjni, w których państwo pośrednio ma udziały lub akcje - przez takie firmy, jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PKN Orlen, KGHM czy PKP. Zabawę, o której mowa, oficjalnie nazywa się konsolidacją. Jej głównym celem jest zbudowanie z klocków spółki telekomunikacyjnej mogącej konkurować z TP SA, w której dominuje kapitał France Télécom i Jana Kulczyka.
Reguły zabawy - zapoczątkowanej przez Kaczmarka, gdy był on ministrem skarbu - zmieniają się wraz z pojawianiem się i znikaniem kolejnych ministrów skarbu i prezesów firm biorących udział w tej grze. Świetnie na tym zarabiają autorzy zamawianych co chwila nowych biznesplanów, prognoz i strategii - głównie firma CAIB Financial Advisors, która odegrała ważną rolę w planach grupy Kaczmarka.

Kaczmarek opatrznościowy
Zabawy w telekomunikacyjne klocki nie wymyślił Wiesław Kaczmarek. Do połączenia słabo radzących sobie na rynku małych operatorów przymierzała się już ekipa Jerzego Buzka, ale skończyło się na snuciu mgławicowych scenariuszy w stylu "czy KGHM znajdzie inwestora dla Telefonii Lokalnej Dialog, czy najpierw połączy ją z El-Netem, kontrolowanym przez Elektrim?" albo "czy Netia weźmie udział w konsolidacji i co na to Szeptel?". Kaczmarek szybko dostrzegł, że ta zabawa może przynieść wielkie korzyści, a w dodatku można ją przedstawić jako prowadzoną w interesie publicznym. "Konsolidacja sektora telekomunikacyjnego (...) pozytywnie wpłynęłaby na rozwój rynku, co byłoby korzystne zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i dla konsumentów" - przekonywał Kaczmarek w Sejmie. I otrzymał zielone światło od Rady Ministrów i posłów SLD.
Swoje eksperymenty z tworzeniem nowego telekomu Kaczmarek zaczął od Tel-Energo, spółki zależnej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE mają w niej 84,87 proc. akcji). Jako firma, do której miały być dobudowywane kolejne telekomunikacyjne klocki, Tel-Energo na starcie dysponowało obejmującą cały kraj siecią światłowodów i najnowocześniejszą w Polsce siecią transmisji danych. Istotny w tym projekcie był też Niezależny Operator Międzystrefowy (NOM) - spółka zależna od Tel-Energo, która pierwsza zaczęła oferować konkurencyjne dla TP SA połączenia międzystrefowe (przez prefiks 1044). Mimo tych atutów w zestawieniu z narodowym operatorem, czyli TP SA, Tel-Energo przypominało mrówkę zamierzającą się na słonia.
Kaczmarek zaczął budować konkurencję dla TP SA z zaufanymi ludźmi. Na czele PSE postawił Stanisława Dobrzańskiego, byłego ministra obrony, nie mającego żadnego doświadczenia w zarządzaniu firmami. Prezesem Tel-Energo został Andrzej Arendarski, minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. Stanowisko wiceprezesa ds. technicznych Tel-Energo objął Witold Czyżewski, brat obecnego ministra skarbu Piotra Czyżewskiego.

Nieprzejrzysta prywatyzacja
W lipcu 2002 r. Komitet Rady Ministrów powołał specjalny zespół, który miał przedstawić komisjom sejmowym plan "konsolidacji aktywów telekomunikacyjnych skarbu państwa". Rząd do tej pory nie przedstawił tego planu posłom, dlatego Tadeusz Jarmuziewicz (PO) z sejmowej Komisji Infrastruktury wystąpił z interpelacją do premiera. "Sygnały dochodzące (...) z Tel-Energo wskazują na proces prywatyzacji nieprzejrzystej i bez rządowej kontroli" - pisał Jarmuziewicz. W odpowiedzi usłyszał (z mównicy sejmowej), że rząd nie interesuje się tym, co się dzieje ze spółkami zależnymi państwowej spółki PSE. "Skarb państwa nie posiada akcji w Tel-Energo. (...) Podmiotami decydującymi o ewentualnej sprzedaży posiadanych akcji są ich właściciele, czyli akcjonariusze Tel-Energo" - odpowiedział na interpelację wiceminister skarbu Tadeusz Soroka.
W planie budowy konkurencji dla TP SA mieścił się zakup przez Tel-Energo udziałów w spółce oferującej szybki dostęp do Internetu (tzw. broadband). Kiedy Arendarski został prezesem Tel-Energo, rozważano odkupienie części majątku internetowej spółki Formus. Była ona tania, bo przeinwestowała i postawiono ją w stan upadłości. Zarząd Tel-Energo wybrał jednak spółkę Pro Futuro, innego operatora szerokopasmowego dostępu do Internetu. Za 64,1 mln zł Tel-Energo objęło obligacje zamienne na akcje tej firmy. Na wybór Pro Futuro wpłynął zapewne fakt, że głównym udziałowcem tej spółki jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Jupiter, zarządzany przez Trinity Management. Prezesem obu tych spółek był jeszcze kilka miesięcy wcześniej Ireneusz Nawrocki, bliski współpracownik Wiesława Kaczmarka. Gdy transakcja z obligacjami Pro Futuro doszła do skutku, Nawrocki kierował już - z rekomendacji Kaczmarka - radą nadzorczą PSE.
Andrzejowi Arendarskiemu inwestycję w Pro Futuro zarekomendowała firma CAIB Financial Advisors, doradzająca PSE przy planach budowy nowego telekomu. CAIB Financial Advisors należy do austriackiego banku inwestycyjnego CAIB (część niemieckiej grupy HVB, kontrolującej m. in. polski bank BPH-PBK), którego działalnością w naszym kraju kieruje Alicja Kornasiewicz. W rządzie Jerzego Buzka jako sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorowała prywatyzację strategicznych spółek, m.in. TP SA.

Nielegalny doradca
Po inwestycji w Pro Futuro Andrzej Arendarski kupił spółkę Telbank, specjalizującą się w obsłudze telekomunikacyjnej instytucji finansowych. Miało to wzmocnić pozycję rynkową Tel-Energo. Właścicielem 74 proc. akcji Telbanku był bank centralny, który na mocy ustawy o Narodowym Banku Polskim do końca ubiegłego roku musiał się pozbyć udziałów we wszystkich spółkach świadczących usługi poza sektorem bankowym i finansowym. Inwestora dla Telbanku NBP zaczął szukać dopiero w grudniu 2001 r. Zamiast ogłosić przetarg na doradcę ds. sprzedaży Telbanku, wybrano go z wolnej ręki - po miesięcznych negocjacjach prowadzonych tylko z CAIB Financial Advisors. Kierownictwo NBP tłumaczy decyzję o skorzystaniu z usług tej spółki brakiem czasu i uchwałą zarządu banku nr 4 z 1999 r., która zezwala na wybór doradcy z wolnej ręki ze względu na bezpieczeństwo.
CAIB Financial Advisors nie powinno dostać tego kontraktu, bo wcześniej doradzało sprzedawanej właśnie firmie i jednemu z kandydatów do jej zakupu. Kilka miesięcy wcześniej rada nadzorcza Telbanku, w której decydujący głos miał NBP, powierzyła CAIB Financial Advisors przygotowanie biznesplanu dla przeznaczonej do prywatyzacji spółki. Oprócz strategii działania do 2005 r. doradca sporządził także listę potencjalnych inwestorów dla Telbanku. Znalazło się na niej Tel-Energo, wówczas stały klient CAIB Financial Advisors. - To przecież klient ocenia, czy istnieje ryzyko konfliktu interesów, i decyduje się na wybór dostawcy usług - odpiera zarzuty Arkadiusz Hajduk z CAIB. Poza ofertą z Tel-Energo NBP otrzymał jeszcze trzy propozycje odkupienia Telbanku - od Netii Holdings, Enterprise Investors i funduszu z grupy Bancroft.
Według Tomasza Pasikowskiego, który w zarządzie NBP odpowiadał za sprzedaż Telbanku, doradca przedstawił jedynie analizę złożonych ofert i swoją rekomendację. - Wyboru inwestora dla Telbanku nie dokonała firma CAIB Financial Advisors, lecz zarząd NBP - informuje Pasikowski.Sknocona konsolidacja
Zakup Telbanku przez Tel-Energo - zamiast przyspieszyć - opóźnił narodziny rywala TP SA. Spółki nie udało się zintegrować z Tel-Energo. Według pracowników Tel-Energo, z którymi rozmawialiśmy, Telbank okazał się mało przydatny: jego sieci światłowodów i przesyłu danych od infrastruktury Tel-Energo różni głównie wielkość. Inna spółka zależna Tel-Energo - NOM (prefiks 1044) - zaczęła konkurować ze swą firmą-matką, m.in. w usługach transmisji danych. W efekcie konsolidacja operatorów niezależnych wyhamowała. To zła wiadomość dla prezesa Stanisława Dobrzańskiego, który do końca roku musi zacząć wyprzedaż wszystkich udziałów PSE w telekomach, bo inaczej nie zrealizuje aktualizowanego w styczniu rządowego programu restrukturyzacji spółki. Dlatego ogłosił przetarg na sprzedaż Tel-Energo; do piątku miały wpłynąć oferty. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Energis (dzierżawi światłowody PKP) oferuje za akcje Tel-Energo... własne akcje. Gotówkę zaś skłonna jest wyłożyć jedynie Netia, ale będzie to kwota pomniejszona m. in. o kredyt zaciągnięty przez Tel-Energo na zakup Telbanku. Wysokie zadłużenie i kłopoty z integracją Telbanku nie są jedyną bolączką Tel-Energo. Nie rozwiązany jest też problem systemów wydzielonych (łączności rządowej, w tym służb specjalnych), które obsługuje Tel-Energo. Przed sprzedażą tej spółki systemy wydzielone powinny zostać przeniesione aportem do innej firmy; przed prywatyzacją TP SA przekazano je Tel-Energo.

Piechota za Kaczmarka?
Szefowie PSE i Tel-Energo związani z Wiesławem Kaczmarkiem nie potrafili zbudować realnej konkurencji dla TP SA. Inicjatywę odebrało im niedawno otoczenie Jacka Piechoty, wiceministra gospodarki, który przewodnicząc komisji łączności w Sejmie II kadencji, miał szansę poznać zasady funkcjonowania telekomunikacji. Dowodem wejścia do gry Piechoty są ostatnie przetasowania we władzach Tel-Energo. Jego szefem nie jest już Andrzej Arendarski, który z początkiem października został przewodniczącym rady nadzorczej spółki. Obowiązki prezesa Tel-Energo pełni tymczasowo dawny działacz SZSP Piotr J. Rutkowski (jako wiceprezes PSE zasiada w Rządowym Zespole ds. Aktywów Telekomunikacyjnych). Wcześniej doradzał Jackowi Piechocie w resorcie gospodarki, wkrótce może być mu potrzebny w przejściu z rządu do biznesu telekomunikacyjnego. Piechota, który nadzoruje formalnie nieudaną reformę górnictwa, idealnie nadaje się do roli kozła ofiarnego podczas następnej fali niepokojów społecznych.
Ktokolwiek będzie kontynuował budowę TP SA bis, będzie miał związane ręce, dopóki nie wyjaśnią się losy Polkomtela, operatora sieci Plus GSM. Według zapowiedzi rządu, krajowi akcjonariusze Polkomtela związani ze skarbem państwa (Orlen i KGHM mają w Polkomtelu po 19,61 proc. akcji, PSE - 16,05 proc., Węglokoks - 4 proc., Tel-Energo - 1,01 proc., a Telbank - 0,5 proc.) mają sprzedać swoje akcje inwestorowi finansowemu lub branżowemu. Dopóki to nie nastąpi, PSE nie mogą sprzedać grupy Tel-Energo (z Telbankiem i NOM) inwestorowi, który mógłby konkurować z TP SA w telefonii stacjonarnej i takich usługach, jak szybki Internet czy transmisja danych. Gdyby PSE sprzedały Tel-Energo i Telbank razem z ich udziałem w Polkomtelu (1,51 proc.), działałyby na szkodę własnych interesów i innych krajowych akcjonariuszy sieci komórkowej. Mogłoby to wpłynąć na obniżenie rynkowej wartości należących do nich pakietów akcji Polkomtela.
Stawką w tej grze jest premia za akcje operatora Plus GSM, jaką polskie firmy mogą uzyskać od zagranicznych akcjonariuszy Polkomtela. Zapłacą oni maksymalną premię tylko za taką pulę akcji, która da im pełną kontrolę nad spółką. Najmniej realny wariant przewiduje, że polscy akcjonariusze Polkomtela wniosą swoje akcje tej spółki do nowego koncernu (tzw. Krajowy Operator Telekomunikacyjny), w zamian za co otrzymają w nim udziały.

Awaryjny plan Kaczmarka
Akuszerzy TP SA bis zdążyli się już zorientować, że będzie to operacja skomplikowana i długotrwała. Wiesław Kaczmarek ma więc plan awaryjny. Biznesowe zaplecze byłego ministra, z jego kolegą i dyrektorem gabinetu politycznego Andrzejem Piechockim, odkupiło na giełdzie niewielką spółkę telekomunikacyjną Szeptel, która z powodu nadużyć swych poprzednich właścicieli stanęła na skraju bankructwa. Jeśli ludziom Kaczmarka uda się postawić Szeptela na nogi, to nawet wtedy, gdy konsolidację operatorów telekomunikacyjnych będzie kontynuował inny niż SLD-owski rząd, spółka z Szepietowa w Łomżyńskiem (a wraz z nią cała grupa Kaczmarka) będzie się liczyć w tej grze - jako element TP SA bis.
Więcej możesz przeczytać w 45/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 45/2003 (1093)

 • Wprost od czytelników9 lis 2003Gilotyna budżetowa Poprzeczytaniu artykułu "Gilotyna budżetowa" (nr 42) i przyjrzeniu się prognozom rządowym dotyczącym relacji długu publicznego do PKB oraz zamieszczonemu wyciągowi z "Procedur ostrożnościowych i sanacyjnych"...3
 • Na stronie - MonoPol9 lis 2003Markowi Polowi pomyliły się... pedały.3
 • Peryskop9 lis 2003Miller w Iraku Leszek Miller będzie pierwszym zagranicznym szefem rządu, który przyjedzie do Iraku po zakończeniu działań wojennych. Polski premier ma się tam pojawić 8 listopada. Podczas kilkugodzinnej wizyty odwiedzi m.in. bazę polskich...6
 • Dossier9 lis 2003Krzysztof JANIK minister MSWiA "Palę wciąż tyle samo, do dwóch paczek dziennie. Piję mniej, niestety. Nie lubię pić w celach bezideowych" "Super Express" Andrzej LEPPER przewodniczący Samoobrony "Ja jestem dzieckiem...7
 • Nałęcz - Napinanie cięciwy9 lis 2003Nie można bogatych niszczyć podatkami, bo uciekną do życzliwszych krajów8
 • Poczta9 lis 2003KONKURS na reportaż Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Studenckie Koło Naukowe Językoznawców ogłaszają konkurs na najlepszy reportaż prasowy, radiowy i telewizyjny "Reportaż na staż". Konkurs przeznaczony jest dla...9
 • Kadry9 lis 2003"To jest inny Janik. Janik, który podejmuje decyzje, który nie boi się podjąć decyzji" - Jerzy Dziewulski o ministrze spraw wewnętrznych i administracji w "Wiadomościach" TVP9
 • M&M9 lis 2003  NIE-CZYSTKA W POLICJI Dla tych, co śmią sprawdzać z SLD władze i podszyty mafią ich tknąć proceder, stworzy Leszek Szreder jak kanclerz Schröder Centrum Wypędzonych... Z Policji. W Hadze.10
 • Playback9 lis 2003Lech Kaczyński, prezydent Warszawy, lider PiS, i Jolanta Kwaśniewska, żona prezydenta RP10
 • Wojna o Puchatka9 lis 2003Prawa autorskie do postaci z książki A.A. Milne'a - Kubusia Puchatka, Prosiaczka, Tygryska, Kłapouchego, spopularyzowanych na całym świecie przez wytwórnię Walta Disneya - stały się powodem sporu między spadkobiercami autora oraz koncernem....10
 • Z życia koalicji9 lis 2003Zaiste, pełne filantropów jest SLD. Ta znana prawda znajduje potwierdzenie w kolejnych numerach "Trybuny", która dopytuje postkomunistów o ich prywatne wyrzeczenia w związku z programem Hausnera. Taki poseł Marek...12
 • Z życia opozycji9 lis 2003 O dziwo, to nie Jerzy Kropiwnicki został przewodniczącym ChRS (Chrześcijański Ruch Samorządowy). Zamiast prezydenta Łodzi z ZChN został nim prezydent Białegostoku z ZChN, niejaki Ryszard Tur. Ale zagrywka! Już sobie wyobrażamy, jak to się...13
 • Fotoplastykon9 lis 200314
 • Układ z Rywinem9 lis 2003Grzegorz Kurczuk rozpiął parasol ochronny nad Rywinem i jego mocodawcami.16
 • Odstrzelony9 lis 2003Kto się boi generała Adama Rapackiego?20
 • Niemiecki nie-pokój9 lis 2003Niemcy - kim byli, kim są, kim chcą być22
 • Telekom przyjaciół9 lis 2003Wiesław Kaczmarek buduje własne zaplecze biznesowe26
 • Zabójcze nianie9 lis 2003Przyjmując opiekunkę do dziecka, możesz wpuścić do domu sadystkę.30
 • Poczta9 lis 2003W 42. numerze "Wprost" opublikowaliśmy list, który do naszej redakcji przysłał Herbert Frankenstein, prezes zarządu BASF Polska. Na ten kuriozalny list odpowiedzieli nasi czytelnicy, odpowiedziały też instytucje i osobistości...34
 • Giełda i wektory9 lis 2003Hossa Świat Jałmużna z bankomatu Muzułmanie w Singapurze mogą używać bankomatów, by przekazać jałmużnę zwyczajowo dawaną biednym podczas ramadanu, islamskiego miesiąca postu. Bankomaty z opcją dokonywania przekazów pieniężnych,...36
 • Gazoholicy9 lis 2003Kupujemy od Rosjan najdroższy w Europie gaz, którego na dodatek brakuje38
 • Krach socjalkapitalizmu9 lis 2003Widmo krąży po Europie - widmo recesji44
 • Konkurencja na całe zło9 lis 2003Korporacje zawodowe znów głębiej sięgają do naszych kieszeni48
 • Żaglowa łódź podwodna9 lis 2003Czekamy na gospodarczy POPiS opozycji52
 • Balcerowicz wprost - Niewydolnie i niesprawiedliwie9 lis 2003Tysiąc dni czeka się w Polsce na orzeczenie sądowe. Gorzej jest tylko w Słowenii, Serbii i Czarnogórze oraz w Gwatemalii54
 • 2 x 2 = 4 Niewesoła perspektywa9 lis 2003Dzisiejsze kłopoty polskiej gospodarki to efekt błędów polityki ustrojowej55
 • Supersam9 lis 2003"Wprost" dla Ladies Tygodnik "Wprost" patronuje akcji Ladies związanej z programem "Możesz zdążyć przed rakiem" Fundacji Porozumienie bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej. W ramach akcji wydano płytę z utworami w...56
 • Nowa Rosja9 lis 2003Piękne, seksowne Rosjanki zmieniają wizerunek brudnego, zacofanego kraju58
 • Miłość wam wszystko wybaczy9 lis 2003Pedofilia i zoofilia mogą być wkrótce uznane za taką samą odmienność jak homoseksualizm.62
 • Autokreacja9 lis 2003Auta zwyciężające w konkursie na samochód roku sprzedają się o 20 procent lepiej64
 • Pamięć cmentarzy9 lis 2003W Izraelu, kiedy robotnicy natkną się na stare groby, zaprzestają robót: grodzą teren i zmieniają plany budowlane66
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta9 lis 2003Bobeczku Drogi! Nadal większość czasu spędzam w Katowicach i tak będzie także przez cały następny miesiąc, ale nie jest to bynajmniej powód do jakichkolwiek narzekań. Między próbami w Teatrze Śląskim grasuję po mieście z olbrzymią przyjemnością.70
 • Druga płeć - Gadu-gadu i biju-biju9 lis 2003Jedno jest pewne: umiejętność mediacji bliższa jest mózgom "sfeminizowanym" niż "zmaskulinizowanym"71
 • Demon upokorzenia i odwetu9 lis 2003Jak w XX wieku Niemcy zaszczepili sobie poczucie historycznej krzywdy72
 • Know-how9 lis 2003Krew w proszku Szpitale nie będą już mieć kłopotów spowodowanych brakiem krwi, zwłaszcza rzadkich grup. Naukowcy z Karolinska Institutet w Sztokholmie po raz pierwszy zastosowali w transfuzji rozpuszczoną sproszkowaną krew ludzką. Krew w...76
 • Wdychanie śmierci9 lis 2003Jak skutecznie wywołać ślepotę, śpiączkę albo raka78
 • Od kogo pochodzi Darwin9 lis 2003To szkocki przyrodnik James Hutton był twórcą teorii doboru naturalnego82
 • Kliniki przemienienia - gdzie się leczyć (3)9 lis 2003Cierpisz na poważną chorobę przewodu pokarmowego? Musisz się poddać operacji żołądka, trzustki lub dwunastnicy? Takie zabiegi najlepiej w Polsce wykonuje się w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiej...84
 • Bez granic9 lis 2003Popioły Kalifornii Staraliśmy się ocalić cokolwiek, ale nawet cegły rozsypywały się w popiół - opowiadała przerażona mieszkanka miasteczka Cuyamaca w Kalifornii, które pochłonął ogień. Szalejące od tygodnia pożary pozbawiły dachu nad...90
 • Europa Trzeciego Świata9 lis 2003Europa bez Ameryki, czyli pogrzeb Unii Europejskiej92
 • Szejk Putin9 lis 2003Michaił Chodorkowski popełnił błąd, bo uwierzył w siłę pieniądza i demokracji96
 • Więzień z wyboru9 lis 2003Jukos daje nam pracę i pomaga żyć" - głoszą billboardy reklamowe na całym terytorium Rosji. I w Moskwie, i w Nieftiejugansku na Syberii, stolicy Jukosu.98
 • Ostatni pociąg do Palestyny9 lis 2003Jeśli Arafat przestanie być Arafatem, Izrael da mu jeszcze jedną szansę100
 • Menu9 lis 2003kraj Miasto w mieście W Poznaniu tworzy się nowy styl miejskiego życia. Stary Browar to pierwszy w Polsce projekt łączący pod jednym dachem sztukę, handel i biznes. A wszystko to w odrestaurowanym budynku starego browaru w centrum miasta....104
 • McMuzyka9 lis 2003MTV stała się dla młodzieży tym, czym viagra dla impotentów106
 • Festiwal życia9 lis 2003Żydowska kultura jest kulturą radości życia - dowodzą festiwale filmu, muzyki i książki żydowskiej110
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego9 lis 2003CASSANDRA WILSON Glamoured - **** Pani Cassandra ma dla niektórych słabszych smakoszy zmysłowy męski głos w zdecydowanie damskim ciele. Tak można się oszukać okrutnie na pierwszy rzut ucha. Rzuty oka rozwiewają wątpliwości. Królowa...111
 • Sexy Rod9 lis 2003Brytyjczycy lubią Roda Stewarta bardziej niż The Beatles112
 • Kino Tomasza Raczka9 lis 2003 Kill Bill - ***** Reżyseria: Quentin Tarantino W rolach głównych: Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah USA 2003 Czysty filmowy spirytus. Wszystko jedno, z czego Quentin Tarantino go produkuje: czy z banalnych kryminałów...113
 • Sława i chała9 lis 2003teatr Perfumowane ciastko Słynny siedmiotomowy cykl powieści Marcela Prousta "W poszukiwaniu straconego czasu" znajduje się na każdej liście arcydzieł, choć mało kto go w całości przeczytał. Na kilometrowych zdaniach, wątłej akcji i...114
 • Perły do lamusa?9 lis 2003Stolica nie jest już ośmiornicą pożerającą przyjezdnych, to raczej oni chcą ją wykorzystać "jak dziwkę"115
 • Co media - Jak się oczyścić bez zamaczania?9 lis 2003Kluby naszej piłkarskiej ekstraklasy (co za myląca nazwa!) kupują sobie sędziów. Ale nie dorywczo, na jeden mecz, tylko na stałe. Prezesi nareszcie zaczęli liczyć - abonament zawsze wychodzi taniej. Poza tym lepiej przepłacić jednego...116
 • Szkiełko w oku9 lis 2003Wtym słowie szeleści modlitwa za duszki naszych zmarłych. Dzień Zaduszny nie jest jednak za duszny, jest raczej za wilgotny.116
 • Organ Ludu9 lis 2003TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 45 (58) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 3 listopada 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Przed nadchodzącym świętem państwowym Aktualne portrety przywódców W związku ze zbliżającym się...117
 • Skibą w mur9 lis 2003Czyż to nie piękny widok: murarze albo kombajniści chlejący w swym miejscu pracy martini z limonką zamiast jaboli?118
 • Ranking szpitali - treść ankiet9 lis 2003Poniżej prezentujemy treść ankiet, które zostały rozesłane do szpitali200