Żaglowa łódź podwodna

Żaglowa łódź podwodna

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czekamy na gospodarczy POPiS opozycji
Ani Platforma Obywatelska, ani Prawo i Sprawiedliwość nie mają sprecyzowanego programu gospodarczego, a do wyborów zostało tylko kilkanaście miesięcy! Nie istnieje nawet ślad gabinetu cieni, a szuflady, w których powinny leżeć gotowe projekty ustaw, zieją pustką. Kilkanaście miesięcy przed poprzednimi wyborami SLD był znacznie lepiej przygotowany. Lepiej oznaczało bardzo słabo, z czego wynika, że przygotowanie PO-PiS jest żałosne i rządzenia nowa koalicja będzie się uczyć na błędach.

Lepper state
W oficjalnych dokumentach sporo miejsca poświęca gospodarce Prawo i Sprawiedliwość. Znalazło to odbicie w programie wyborczym partii - kwestie ekonomiczne zajmowały prawie połowę tego dokumentu. Przez grzeczność nikt tego nie mówił, ale z zawartych tam propozycji wiało grozą. PiS proponowało bowiem:
1 "stworzenie silnego kierownictwa państwa, (...) aby powołać ten ośrodek, trzeba zmienić konstytucję (...), chodzi zwłaszcza o zmianę dzisiejszej pozycji Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej"
2 "zmianę polityki finansowej w odniesieniu do złotego, obniżenie kosztów wzrostu, ochronę rynku, racjonalizację inwestycji zagranicznych"
3 "wprowadzenie realnego nadzoru nad własnością państwową (...) [poprzez] instytucję prokuratorii kontrolującej stan majątku państwowego", "zmianę polityki prywatyzacyjnej w branżach i przedsiębiorstwach decydujących o bezpieczeństwie gospodarczym Polski poprzez zachowanie przez państwo pakietów kontrolnych akcji lub udziałów", "lustrację mechanizmu funkcjonowania giełdy" oraz "wypowiedzenie niekorzystnych dla Polski umów międzynarodowych"
4 "obniżenie stóp procentowych", które "staną się elementem zabiegów o wyższy wzrost gospodarczy", "regulowanie kursu dolara"
5 "centralizację i poddanie ścisłej kontroli udzielania pozwoleń na prowadzenia supermarketów" oraz "prowadzenie zdecydowanej i aktywnej polityki (...) ochrony rynku"
6 ograniczenie płac kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach prywatnych, wynagrodzenia "przekraczające ustaloną granicę przestaną być zaliczane do kosztów, a więc będą [dodatkowo - MZ] opodatkowane"
7 przeznaczenie kapitału otwartych funduszy emerytalnych na "budowę i eksploatację autostrad, portów morskich i lotniczych, ropociągów, gazociągów, (...) komunalnych przedsiębiorstw dostarczających wszelkiego rodzaju media"
Programów wyborczych nikt w Polsce nie traktuje specjalnie poważnie. Nietrudno zauważyć, że to, co zaprezentowało PiS, niczym się nie różni od pomysłów LPR i Leppera. Program PiS zwala z nóg analfabetyzmem ekonomicznym. Nie ma na świecie państwa, które w podobny sposób organizowałoby gospodarkę. Nie ma także w piśmiennictwie ekonomicznym ostatniego półwiecza autora, który proponowałby coś podobnego. To nawet nie jest interwencjonistyczna koncepcja welfare state, a jeśli już, to jej nowa wersja, zasługująca na miano "Lepper state".

PiS buja w obłokach
Po dwóch latach funkcjonowania w systemie parlamentarnym i w związku ze zbliżającymi się wyborami PiS postanowiło swój program zmodyfikować. Tym odpowiedzialnym zadaniem zajęli się Adam Bielan (wykształcenie "prezydenckie", czyli średnie) i Andrzej Diakonow (jak mówią życzliwi, nieszczęście PiS polega na tym, że "jest Diakonow, a nie ma Diakonowicza"). Ostateczna wersja programu ma być przyjęta przez radę polityczną partii na początku grudnia. Wersja robocza już istnieje i jest niewiele lepsza od programu wyborczego.
Program partii rządzącej musi być wykonalny i przynajmniej nieszkodliwy gospodarczo. Partia opozycyjna może się pobawić w demagogię, ale tylko trochę. PiS dalej jednak buja w obłokach, a jego pomysły nie mają żadnego związku z sytuacją i perspektywami Polski. Nie ma odpowiedzi na pytania o spełnienie kryteriów konwergencji i przejścia na euro (a jest to możliwe w drugim roku rządów PiS), nie ma odniesienia do szacowanej na 10 proc. PKB dziury w finansach publicznych, nie ma pomysłu na ucieczkę z pułapki zadłużenia, związanej z przekroczeniem (w pierwszym roku rządów) granicy 60 proc. PKB, brakuje koncepcji stabilnej polityki fiskalnej.
W tych wszystkich kwestiach albo musimy pozostać przy pomysłach zgłaszanych dawniej (zmieniamy konstytucję i drukujemy pieniądze; w nowym programie jest propozycja ustalenia "jasnych zasad gospodarowania rezerwą rewaluacyjną i dewizową NBP", co jednak oznaczałoby, że rezygnujemy z członkostwa w UE), albo musimy się zadowolić pomysłami może i kierunkowo słusznymi (obniżka podatków i finansowanie deficytu budżetowego przez emisję obligacji detalicznych), ale "niekompatybilnymi" z realiami. Obniżka podatków oznacza bowiem powiększenie dziury budżetowej. Z kolei pomysł, że szacowane na 80 mld zł potrzeby pożyczkowe państwa można sfinansować środkami gospodarstw domowych, trąci groteską (ludność kupuje obligacje za mniej więcej 5 mld zł, co pokrywa 6 proc. potrzeb).
Równocześnie PiS sprzeciwia się planowi Hausnera, mimo że jego realizacja oznaczałaby, iż SLD przejmie koszty polityczne reformy finansów, a PiS zbierze jej zyski. Partia proponuje "likwidację większości funduszy celowych, agend rządowych i środków specjalnych", "uszczelnienie i likwidację patologii w systemie transferów socjalnych" oraz "znaczące zmniejszenie liczby samochodów służbowych". Ponieważ na samochodach dużo oszczędzić się nie da, oznacza to, że jednak pieniądze zamierza drukować. W ten sposób osiągnie - przelicytowując Kołodkę - ośmioprocentowy wzrost gospodarczy.

Antyprogramowa platforma
Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w Platformie Obywatelskiej. Ta partia nie przedstawiła do tej pory żadnego programu gospodarczego (wyłączywszy siedam haseł w Internecie). Jest to dziwne, bo należy do niej wielu wybitnych ekonomistów (Zyta Gilowska, Janusz Lewandowski, Andrzej Olechowski, Adam Szejnfeld, Rafał Zagórny), a przeciętny poziom edukacji ekonomicznej pozostałych jej polityków jest bardzo wysoki. Na rozwiązanie zagadki naprowadza quasi-programowy dokument zatytułowany "Rok niespełnionych obietnic. Ogłoszony 18 października 2002 r. raport podsumowujący rok rządu Leszka Millera". Dokument ów ma charakter selektywny. Krytykuje SLD nie za to, co zrobił, lecz za to, czego nie zrobił, a do czego zobowiązał się przed wyborami. W kwestiach ekonomicznych jest to niewywiązanie się z obietnic: "ustabilizowania finansów państwa i uczynienia państwa tańszym i sprawniejszym", prowadzenia "precyzyjnej (czyli dobrze ukierunkowanej i wolnej od patologii) polityki społecznej", "głębokiej nowelizacji finansów publicznych", mającej "zwiększyć dyscyplinę wydatków publicznych oraz ucywilizować relację między podmiotami gospodarczymi a aparatem podatkowym państwa" oraz przyspieszenia prywatyzacji.
Z faktu krytyki niewywiązania się z tych obietnic programowych wynika, że są one zgodne z poglądami PO, a więc że przynajmniej w sferze werbalnej istnieje duże podobieństwo między tymi partiami w postrzeganiu gospodarki. Z kolei odejście przez SLD od tej części programu można interpretować jako skutek istnienia w ugrupowaniu dwóch frakcji: liberalnej oraz populistycznej, i przejęcia przez tę drugą kontroli nad gospodarką. Za tym, że właśnie ta frakcja nie podoba się PO, przemawia także to, iż jedynym "pozaprogramowym" elementem polityki SLD poddanym miażdżącej krytyce była "ryzykowna gra z NBP" i "systematyczna kontestacja norm konstytucyjnych w zakresie uprawnień NBP do prowadzenia działań niezbędnych dla ochrony polskiego pieniądza".
Z niewielką przesadą można zatem powiedzieć, że nigdy nie wyartykułowany program gospodarczy PO składa się z istotnej części formalnie zadeklarowanego programu SLD, poszerzonego o absolutnie nienaruszalną w UE zasadę samodzielności banku centralnego oraz konieczności prowadzenia odpowiedzialnej polityki pieniężnej.

Ciemność widzę
Powyższe rozważania muszą prowadzić do rozpaczliwego wniosku, że żadne skuteczne sojusze nie są w Polsce możliwe. Partie przynajmniej częściowo podobne pod względem programów gospodarczych, czyli PO i SLD, nie chcą z sobą współpracować z powodów ogólnoideowych i - nazwijmy to - estetycznych. Z kolei partie bliskie sobie w kwestiach ogólnych i wywodzące się ze wspólnego pnia opozycji solidarnościowej, czyli PO i PiS, mają tak rozbieżne programy gospodarcze, że próba ich pogodzenia przypomina konstruowanie żaglowej łodzi podwodnej.
Co zatem nas czeka? Scenariusze są dwa. Pierwszy zakłada, że nasi politycy zmądrzeją i uznają, że ekonomia jest dość ścisłą nauką, w której nie można robić cudów i obowiązuje zasada, że najlepsze wyniki osiąga się przy surowej polityce makroekonomicznej oraz maksymalnym zliberalizowaniu polityki mikroekonomicznej. Możliwość drugą najkrócej streszczają słowa wypowiedziane przez Jerzego Stuhra w "Seksmisji": "Ciemność widzę".
Więcej możesz przeczytać w 45/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 45/2003 (1093)

 • Wprost od czytelników 9 lis 2003 Gilotyna budżetowa Poprzeczytaniu artykułu "Gilotyna budżetowa" (nr 42) i przyjrzeniu się prognozom rządowym dotyczącym relacji długu publicznego do PKB oraz zamieszczonemu wyciągowi z "Procedur ostrożnościowych i... 3
 • Na stronie - MonoPol 9 lis 2003 Markowi Polowi pomyliły się... pedały. 3
 • Peryskop 9 lis 2003 Miller w Iraku Leszek Miller będzie pierwszym zagranicznym szefem rządu, który przyjedzie do Iraku po zakończeniu działań wojennych. Polski premier ma się tam pojawić 8 listopada. Podczas kilkugodzinnej wizyty odwiedzi m.in. bazę... 6
 • Dossier 9 lis 2003 Krzysztof JANIK minister MSWiA "Palę wciąż tyle samo, do dwóch paczek dziennie. Piję mniej, niestety. Nie lubię pić w celach bezideowych" "Super Express" Andrzej LEPPER przewodniczący Samoobrony "Ja jestem... 7
 • Nałęcz - Napinanie cięciwy 9 lis 2003 Nie można bogatych niszczyć podatkami, bo uciekną do życzliwszych krajów 8
 • Poczta 9 lis 2003 KONKURS na reportaż Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Studenckie Koło Naukowe Językoznawców ogłaszają konkurs na najlepszy reportaż prasowy, radiowy i telewizyjny "Reportaż na staż". Konkurs przeznaczony... 9
 • Kadry 9 lis 2003 "To jest inny Janik. Janik, który podejmuje decyzje, który nie boi się podjąć decyzji" - Jerzy Dziewulski o ministrze spraw wewnętrznych i administracji w "Wiadomościach" TVP 9
 • M&M 9 lis 2003   NIE-CZYSTKA W POLICJI Dla tych, co śmią sprawdzać z SLD władze i podszyty mafią ich tknąć proceder, stworzy Leszek Szreder jak kanclerz Schröder Centrum Wypędzonych... Z Policji. W Hadze. 10
 • Playback 9 lis 2003 Lech Kaczyński, prezydent Warszawy, lider PiS, i Jolanta Kwaśniewska, żona prezydenta RP 10
 • Wojna o Puchatka 9 lis 2003 Prawa autorskie do postaci z książki A.A. Milne'a - Kubusia Puchatka, Prosiaczka, Tygryska, Kłapouchego, spopularyzowanych na całym świecie przez wytwórnię Walta Disneya - stały się powodem sporu między spadkobiercami autora oraz... 10
 • Z życia koalicji 9 lis 2003 Zaiste, pełne filantropów jest SLD. Ta znana prawda znajduje potwierdzenie w kolejnych numerach "Trybuny", która dopytuje postkomunistów o ich prywatne wyrzeczenia w związku z programem Hausnera. Taki poseł Marek... 12
 • Z życia opozycji 9 lis 2003  O dziwo, to nie Jerzy Kropiwnicki został przewodniczącym ChRS (Chrześcijański Ruch Samorządowy). Zamiast prezydenta Łodzi z ZChN został nim prezydent Białegostoku z ZChN, niejaki Ryszard Tur. Ale zagrywka! Już sobie wyobrażamy, jak... 13
 • Fotoplastykon 9 lis 2003 14
 • Układ z Rywinem 9 lis 2003 Grzegorz Kurczuk rozpiął parasol ochronny nad Rywinem i jego mocodawcami. 16
 • Odstrzelony 9 lis 2003 Kto się boi generała Adama Rapackiego? 20
 • Niemiecki nie-pokój 9 lis 2003 Niemcy - kim byli, kim są, kim chcą być 22
 • Telekom przyjaciół 9 lis 2003 Wiesław Kaczmarek buduje własne zaplecze biznesowe 26
 • Zabójcze nianie 9 lis 2003 Przyjmując opiekunkę do dziecka, możesz wpuścić do domu sadystkę. 30
 • Poczta 9 lis 2003 W 42. numerze "Wprost" opublikowaliśmy list, który do naszej redakcji przysłał Herbert Frankenstein, prezes zarządu BASF Polska. Na ten kuriozalny list odpowiedzieli nasi czytelnicy, odpowiedziały też instytucje i... 34
 • Giełda i wektory 9 lis 2003 Hossa Świat Jałmużna z bankomatu Muzułmanie w Singapurze mogą używać bankomatów, by przekazać jałmużnę zwyczajowo dawaną biednym podczas ramadanu, islamskiego miesiąca postu. Bankomaty z opcją dokonywania przekazów... 36
 • Gazoholicy 9 lis 2003 Kupujemy od Rosjan najdroższy w Europie gaz, którego na dodatek brakuje 38
 • Krach socjalkapitalizmu 9 lis 2003 Widmo krąży po Europie - widmo recesji 44
 • Konkurencja na całe zło 9 lis 2003 Korporacje zawodowe znów głębiej sięgają do naszych kieszeni 48
 • Żaglowa łódź podwodna 9 lis 2003 Czekamy na gospodarczy POPiS opozycji 52
 • Balcerowicz wprost - Niewydolnie i niesprawiedliwie 9 lis 2003 Tysiąc dni czeka się w Polsce na orzeczenie sądowe. Gorzej jest tylko w Słowenii, Serbii i Czarnogórze oraz w Gwatemalii 54
 • 2 x 2 = 4 Niewesoła perspektywa 9 lis 2003 Dzisiejsze kłopoty polskiej gospodarki to efekt błędów polityki ustrojowej 55
 • Supersam 9 lis 2003 "Wprost" dla Ladies Tygodnik "Wprost" patronuje akcji Ladies związanej z programem "Możesz zdążyć przed rakiem" Fundacji Porozumienie bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej. W ramach akcji wydano płytę z utworami w... 56
 • Nowa Rosja 9 lis 2003 Piękne, seksowne Rosjanki zmieniają wizerunek brudnego, zacofanego kraju 58
 • Miłość wam wszystko wybaczy 9 lis 2003 Pedofilia i zoofilia mogą być wkrótce uznane za taką samą odmienność jak homoseksualizm. 62
 • Autokreacja 9 lis 2003 Auta zwyciężające w konkursie na samochód roku sprzedają się o 20 procent lepiej 64
 • Pamięć cmentarzy 9 lis 2003 W Izraelu, kiedy robotnicy natkną się na stare groby, zaprzestają robót: grodzą teren i zmieniają plany budowlane 66
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta 9 lis 2003 Bobeczku Drogi! Nadal większość czasu spędzam w Katowicach i tak będzie także przez cały następny miesiąc, ale nie jest to bynajmniej powód do jakichkolwiek narzekań. Między próbami w Teatrze Śląskim grasuję po mieście z olbrzymią przyjemnością. 70
 • Druga płeć - Gadu-gadu i biju-biju 9 lis 2003 Jedno jest pewne: umiejętność mediacji bliższa jest mózgom "sfeminizowanym" niż "zmaskulinizowanym" 71
 • Demon upokorzenia i odwetu 9 lis 2003 Jak w XX wieku Niemcy zaszczepili sobie poczucie historycznej krzywdy 72
 • Know-how 9 lis 2003 Krew w proszku Szpitale nie będą już mieć kłopotów spowodowanych brakiem krwi, zwłaszcza rzadkich grup. Naukowcy z Karolinska Institutet w Sztokholmie po raz pierwszy zastosowali w transfuzji rozpuszczoną sproszkowaną krew ludzką.... 76
 • Wdychanie śmierci 9 lis 2003 Jak skutecznie wywołać ślepotę, śpiączkę albo raka 78
 • Od kogo pochodzi Darwin 9 lis 2003 To szkocki przyrodnik James Hutton był twórcą teorii doboru naturalnego 82
 • Kliniki przemienienia - gdzie się leczyć (3) 9 lis 2003 Cierpisz na poważną chorobę przewodu pokarmowego? Musisz się poddać operacji żołądka, trzustki lub dwunastnicy? Takie zabiegi najlepiej w Polsce wykonuje się w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. To... 84
 • Bez granic 9 lis 2003 Popioły Kalifornii Staraliśmy się ocalić cokolwiek, ale nawet cegły rozsypywały się w popiół - opowiadała przerażona mieszkanka miasteczka Cuyamaca w Kalifornii, które pochłonął ogień. Szalejące od tygodnia pożary... 90
 • Europa Trzeciego Świata 9 lis 2003 Europa bez Ameryki, czyli pogrzeb Unii Europejskiej 92
 • Szejk Putin 9 lis 2003 Michaił Chodorkowski popełnił błąd, bo uwierzył w siłę pieniądza i demokracji 96
 • Więzień z wyboru 9 lis 2003 Jukos daje nam pracę i pomaga żyć" - głoszą billboardy reklamowe na całym terytorium Rosji. I w Moskwie, i w Nieftiejugansku na Syberii, stolicy Jukosu. 98
 • Ostatni pociąg do Palestyny 9 lis 2003 Jeśli Arafat przestanie być Arafatem, Izrael da mu jeszcze jedną szansę 100
 • Menu 9 lis 2003 kraj Miasto w mieście W Poznaniu tworzy się nowy styl miejskiego życia. Stary Browar to pierwszy w Polsce projekt łączący pod jednym dachem sztukę, handel i biznes. A wszystko to w odrestaurowanym budynku starego browaru w centrum miasta.... 104
 • McMuzyka 9 lis 2003 MTV stała się dla młodzieży tym, czym viagra dla impotentów 106
 • Festiwal życia 9 lis 2003 Żydowska kultura jest kulturą radości życia - dowodzą festiwale filmu, muzyki i książki żydowskiej 110
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 9 lis 2003 CASSANDRA WILSON Glamoured - **** Pani Cassandra ma dla niektórych słabszych smakoszy zmysłowy męski głos w zdecydowanie damskim ciele. Tak można się oszukać okrutnie na pierwszy rzut ucha. Rzuty oka rozwiewają wątpliwości.... 111
 • Sexy Rod 9 lis 2003 Brytyjczycy lubią Roda Stewarta bardziej niż The Beatles 112
 • Kino Tomasza Raczka 9 lis 2003  Kill Bill - ***** Reżyseria: Quentin Tarantino W rolach głównych: Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah USA 2003 Czysty filmowy spirytus. Wszystko jedno, z czego Quentin Tarantino go produkuje: czy z banalnych kryminałów... 113
 • Sława i chała 9 lis 2003 teatr Perfumowane ciastko Słynny siedmiotomowy cykl powieści Marcela Prousta "W poszukiwaniu straconego czasu" znajduje się na każdej liście arcydzieł, choć mało kto go w całości przeczytał. Na kilometrowych zdaniach, wątłej... 114
 • Perły do lamusa? 9 lis 2003 Stolica nie jest już ośmiornicą pożerającą przyjezdnych, to raczej oni chcą ją wykorzystać "jak dziwkę" 115
 • Co media - Jak się oczyścić bez zamaczania? 9 lis 2003 Kluby naszej piłkarskiej ekstraklasy (co za myląca nazwa!) kupują sobie sędziów. Ale nie dorywczo, na jeden mecz, tylko na stałe. Prezesi nareszcie zaczęli liczyć - abonament zawsze wychodzi taniej. Poza tym lepiej przepłacić... 116
 • Szkiełko w oku 9 lis 2003 Wtym słowie szeleści modlitwa za duszki naszych zmarłych. Dzień Zaduszny nie jest jednak za duszny, jest raczej za wilgotny. 116
 • Organ Ludu 9 lis 2003 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 45 (58) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 3 listopada 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Przed nadchodzącym świętem państwowym Aktualne portrety przywódców W związku ze... 117
 • Skibą w mur 9 lis 2003 Czyż to nie piękny widok: murarze albo kombajniści chlejący w swym miejscu pracy martini z limonką zamiast jaboli? 118
 • Ranking szpitali - treść ankiet 9 lis 2003 Poniżej prezentujemy treść ankiet, które zostały rozesłane do szpitali 200