Germania

Dodano:   /  Zmieniono: 
Niemcy rządzące Europą - o to chodzi w zamieszaniu wokół europejskiej konstytucji Niemcy odegrały kluczową rolę w budowie Europy, więc nadszedł czas, by teraz bronić Niemiec" - powiedział przed rozpoczęciem brukselskiego szczytu premier Szwecji Göran Persson. Obrona Niemiec się nie udała. Ale Persson ujawnił, o co naprawdę chodziło w zamieszaniu wokół europejskiej konstytucji. A chodziło o usankcjonowanie wiodącej roli Niemiec (z łaskawym dodatkiem Francji) w Unii Europejskiej. Tak jak kiedyś chodziło o usankcjonowanie "wiodącej roli ZSRR w obozie państw socjalistycznych".
Rada Bezpieczeństwa Europy
Praca Konwentu Europejskiego - dzisiaj widać to już wyraźnie - zmierzała do przekształcenia Unii Europejskiej w rodzaj kontynentalnego ONZ: jest w nim dużo państw członkowskich, ale tak naprawdę rządzi Rada Bezpieczeństwa. Tak miało być i w unii: członków mogło być 25, 28, a nawet 32, ale rządzić miał rodzaj dyrektoriatu, czyli Francja, Niemcy, a za zgodą Blaira - również Wielka Brytania. Kiedy Włosi obiecali Niemcom poparcie, Schröder zgodził się na dyrektoriat złożony z czterech państw. To dlatego Włochy zrezygnowały ze stanowiska super partes i opowiedziały się po stronie awangardy Giscarda. Przestały tym samym reprezentować interesy państw wykluczonych z dyrektoriatu. Niemal przez cały czas swojej prezydencji Włochy uparcie wykluczały z porządku obrad kolejnych spotkań kluczowe kwestie konferencji międzyrządowej. Gdy w Neapolu - dzięki postawie minister spraw zagranicznych Hiszpanii Any Palacio - nie udało się tego uniknąć, nagle okazało się, że przez pół roku Włosi powtarzali wielkie kłamstwo. Twierdzili, że gra o Niceę toczy się w proporcjach 23: 2, czyli że tylko irracjonalny, godny potępienia nacjonalizm Polski i Hiszpanii blokuje przyjęcie unijnej konstytucji, bo 23 pozostałe kraje są za przyjęciem projektu Giscarda.
Prawda była taka, że ogromnej większości państw było obojętne, czy w 2009 r. będzie się głosować według systemu nicejskiego, czy Giscardowskiego: w żadnej sytuacji ich głos nie będzie się liczył. Spośród 15 obecnych członków UE 10 to kraje małe lub malutkie, cztery - duże, a status Hiszpanii (40 mln mieszkańców) jest niepewny. Spośród 25 "majowych" członków 19 to państwa małe; pozostaje nieokreślony status Polski (38 mln mieszkańców). Spośród 28 przyszłych członków 20 to państwa małe; nieokreślony jest status Turcji (67 mln) i Rumunii (22,5 mln). I w tym tkwiło sedno sporu: bez zapewnienia Hiszpanii, Polsce i Turcji - a być może również Rumunii - roli politycznej, jaka im przysługuje z racji liczby ludności, wszelkie zmiany w zasadach współpracy trąciłyby dyktatem.

Plan ratunkowy Berlusconiego
Między Neapolem a Brukselą kręciła się karuzela kontaktów dyplomatycznych, które nie przyniosły niczego nowego. Pewne nadzieje pojawiły się w przeddzień szczytu w Brukseli, kiedy niespodziewanie wstąpił na scenę Silvio Berlusconi, by oświadczyć, że Włochy nie zamierzają popierać tych, "którzy arogancko proponują podział Europy". "Aroganccy" dla Berlusconiego byli ci, którzy ogłosili, że podpiszą traktat konstytucyjny taki, jaki jest, i utworzą unię A, a pozostali niech się martwią o swoją przyszłość.
Nie bardzo wiadomo, co wpłynęło na zmianę stanowiska premiera Włoch. Jego otoczenie sugeruje, że presja José Marii Aznara (obaj panowie się przyjaźnią, Berlusconi był nawet świadkiem na ślubie córki Aznara). Włoski premier dał się też zapewne przekonać swoim doradcom dyplomatycznym. Dowodzi nimi Gianni Castellaneta, niegdyś doradca Gianniego De Michelisa, najlepszego ministra spraw zagranicznych Włoch po wojnie. Świetnym negocjatorem jest też Umberto Vattani, stały przedstawiciel Italii przy UE, którego presja również odegrała w ewolucji poglądów premiera dużą rolę. Obaj tłumaczyli Berlusconiemu, że hegemonia Niemiec na dłuższą metę może być niebezpieczna także dla Włoch. "Kiedy się raz zaakceptuje możliwość wyłączenia niektórych krajów, nikt nie może dać gwarancji, że w przyszłości Berlin nie zapragnie wyłączyć Włoch" - mówili.
Zapewne to Castellaneta i Vattani opracowali propozycję, którą Berlusconi trzymał na wypadek, gdyby zawiodły wszystkie próby przemówienia do rozsądku Polakom i Hiszpanom. Jak się dowiedzieliśmy, Berlusconi chciał zaproponować przywrócenie współczynników z Nicei, tyle że nieco zmodyfikowanych: współczynnik miał być wprost proporcjonalny do liczby ludności kraju. System miał być dwustopniowy: 51 proc. krajów i 51 proc. sumy współczynników. Niestety, propozycja, która mogła być interesująca dla Polski, została z góry odrzucona przez kanclerza Niemiec i prezydenta Francji. Każdy z nich uczynił to w swoim stylu. W imieniu Niemiec przemówił rzecznik Schrödera Bela Anda: "Krążą pogłoski, jakoby premier Berlusconi przedstawił Niemcom jakąś propozycję alternatywną dla projektu Giscarda - powiedział - ale Niemcy nie otrzymały żadnej propozycji, a nawet gdyby ją otrzymały, z pewnością by ją odrzuciły". Francja storpedowała wysiłki Berlusconiego za pośrednictwem AFP. "Szczyt brukselski zmierza ku klęsce, dowiadujemy się ze źródeł dyplomatycznych" - napisała oficjalna francuska agencja prasowa. "To normalne, czyli mafijne, ostrzeżenie Chiraca" - skomentowali francuscy dziennikarze.

Akcja awangardy Giscarda
Berlusconi obudził się późno. Zdecydował się coś zrobić dopiero pod koniec pierwszego z dwóch dni ostatniego szczytu. Zadowolony z siebie rozpoczął cykl spotkań od Schrödera. Kiedy jednak kanclerz usłyszał pomysł z przywróceniem współczynników, dość niegrzecznie poprosił włoskiego premiera, by nawet nie próbował przedstawiać tej propozycji, bo Niemcy publicznie ją wyśmieją. Berlusconi - przekonany, że jeśli mu się uda, to zostanie "ojcem nowej Europy" - w ostatni piątek wieczorem i w sobotę rano usiłował zaprezentować cztery warianty kompromisu. Hiszpanii zaproponował podniesienie granicy z 60 proc. do 65 proc. ludności, ale Aznar odrzucił ten pomysł - nawet wtedy, kiedy jego kolega doszedł do 70 proc. Innym rozmówcom premier Włoch sugerował klauzulę rendez-vous, czyli powrót do dyskusji nad dwustopniowym systemem głosowania, które odbędzie się w 2008 r. Jeszcze innym, prawdopodobnie i Polsce, proponował, że w 2008 r. dopiero rozpocznie się dyskusja nad systemem głosowania. Wszystko na nic.
Nawet najwięksi optymiści musieli stanąć twarzą w twarz z bezlitosną prawdą o klęsce spotkania Millera ze Schröderem. Trwało ono 7 minut i - jak się mówi - obaj panowie dali popis bezwzględności. Spotkanie Millera z Chirakiem trwało co prawda 40 minut i odbyło się w bardziej kurtuazyjnej atmosferze, ale rezultaty były podobne.
Już około 9.00 rano doradcy dyplomatyczni Berlusconiego namawiali go, żeby ogłosił fiasko swoich prób. "Zamiast łagodzić kontrasty, tylko je podsycasz. Ta bomba może ci wybuchnąć w rękach" - mówili. Około 14.00 Berlusconi posłuchał i na europejski ring rzucił ręcznik. W powietrzu wisiało widmo rozłamu. Na ostatnim piętrze Consilium - budynku Rady Ministrów UE, w którym toczyły się pertraktacje - premier Luksemburga cyzelował tekst deklaracji awangardy Giscarda, zapowiadającej, że osiem krajów przyjmuje tekst konwentu i zamierza się zaraz kierować jego regułami. Inni niech się martwią o siebie. Awangardę tworzyły Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg i Włochy, do których dołączyły Austria i Grecja. W ostatniej chwili, być może na prośbę Romano Prodiego, ósemka zrezygnowała z podpisywania uroczystego aktu w Brukseli, uznając, że cios mógłby się okazać dla unii śmiertelny.

Mocna oś Paryż - Berlin
Konferencja zakończyła się tak, jak oczekiwano - odłożeniem decyzji. Teraz próbę reanimacji europejskiej konstytucji podejmie prezydencja irlandzka. To wiadomość pozytywna, bo trudno podejrzewać Bertiego Aherna o intrygowanie. Być może dyskusja zostanie wznowiona dopiero podczas prezydencji holenderskiej. Jakkolwiek będzie, odłożenie decyzji nie jest rozwiązaniem rokującym duże nadzieje na przyszłość. Nikt nie może jednak zagwarantować, że w najbliższym półroczu którakolwiek ze stron zechce uczynić krok wstecz i umożliwić znalezienie rozwiązania zadowalającego i Niemcy, i Polskę. W gruncie rzeczy jedyna nadzieja w tym, że opadną emocje, a Schröder przestanie pokrzykiwać: "Polska i Hiszpania nie dostaną już od nas nawet długopisu".
Trudno przewidzieć, jakie będą polityczne konsekwencje brukselskiego krachu. Z pewnością konsekwencje finansowe będą, zwłaszcza dla Polski, bolesne. Jeśli jednak znajdzie się rozwiązanie problemu i przesilenie minie, pozycji Polski w UE przez długie lata nikt nie powinien podważać. I to jest jedyny niebagatelny sukces Millera.
Po brukselskiej porażce na korytarzach Breydela - siedziby przewodniczącego UE - panuje pesymizm i rozczarowanie. "Nie stałoby się nic złego, gdyby awangarda Giscarda podpisała traktat i założyła grupę inicjatywną zdolną dać nowy impuls Unii Europejskiej" - usłyszeliśmy. W Brukseli nikt nie uważa, że oś Paryż - Berlin jest złem. Nikt nie podważa bezspornych zasług Niemiec w budowie "europejskiego domu" ani też ich wspaniałomyślności w finansowaniu unijnych inicjatyw - od portugalskiego Algarve do greckiej Tesalii. Wszyscy mają świadomość, że na osi Paryż - Berlin kolejne wspólnoty europejskie kręciły się od 50 lat i nie widzą powodu, by nie miały się kręcić przez kolejne 50 lat. Nikt się nie łudzi, że oś Paryż - Berlin może być zastąpiona osią Londyn - Berlin, a już na pewno nie osią Madryt - Warszawa. W gruncie rzeczy, dopóki Berlin płaci, wszystkim jest na rękę płynięcie z prądem.


Zabójcy traktatu?
Jadąc do Brukseli, premier Leszek Miller zmierzał prosto w pułapkę. Trzeba było na kogoś zrzucić winę za "operację konstytucja", a nasi pryncypialni, pozbawieni europejskiego doświadczenia politycy byli wymarzonymi ofiarami. Prezydent Kwaśniewski powiedział BBC, że bez zmian w traktacie Polska nie będzie mogła go zaakceptować. Dziennikarz w Londynie dodał słowo "weto" i pasztet był gotowy: "Polska storpedowała najważniejsze w historii unii porozumienie" - pisały gazety europejskie. Treaty killers (zabójcy traktatu) - tak nas nazywano w brukselskich kuluarach. To strzelanie do Polski zirytowało Berlusconiego. "Tutaj gra się na zrzucenie odpowiedzialności za brak porozumienia na Polskę i Hiszpanię - powiedział. - Te kraje mają prawomocne interesy, których bronią, tak jak zrobiłby każdy, gdyby był na ich miejscu. A poza tym, zastrzeżenia do projektu traktatu zgłaszają nie tylko Hiszpania i Polska". Potem, podczas końcowej konferencji prasowej, definitywnie uniewinnił Polskę i Hiszpanię: "Dowiodły one otwarcia, zadeklarowały gotowość odstąpienia od Nicei, ale mimo to stanowiska pozostały odległe" - powiedział. Na pytanie, kto w takim razie ponosi winę za fiasko, odpowiedział: "Poczucie dyplomatycznej przyzwoitości każe mi przemilczeć, kto nie poszedł w ślady Polski i Hiszpanii i nie przyjął postawy otwartości". Należy to czytać: nie poszły Niemcy, Francja i cała awangarda Giscarda.
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2003 (1099)

 • Na stronie - Huśtawka na karuzeli28 sty 2008Podobno jesteśmy tak zbudowani, że brakuje nam tego, czego mamy dosyć. Z tego powodu zapewne listonosze spędzają urlop na wczasach wędrownych, górnicy pod kołdrą, a konie jeżdżą na wczasy w siod-le. W PRL żyliśmy jak na huśtawce, co było nie do...3
 • Peryskop28 sty 2008Dwa kilogramy Polski Nie więcej niż dwa kilogramy - tyle mogą ważyć świąteczne paczki wysyłane do polskich żołnierzy w Iraku. W paczkach nie może być alkoholu i leków. Edyta Gąsiorowska ze Szczecina, żona chorążego Jacka Gąsiorowskiego z...6
 • Dossier28 sty 2008Donald TUSK wicemarszałek Sejmu RP, lider Platformy Obywatelskiej "To, że SLD nie pali się do skrócenia kadencji Sejmu, zaczyna być coraz bardziej zrozumiałe. Kiedyś premier Miller powiedział, że dziwi się karpiom, które głosują...7
 • Poczta28 sty 2008Równi i równiejsi Stronami (podmiotami, sygnatariuszami) Unii Europejskiej nie są obywatele, lecz reprezentujące ich państwa. Całkowicie nieuzasadnione jest zatem uzależnianie liczby głosów w radzie unii od liczby...11
 • Kadry28 sty 200811
 • M&M28 sty 2008 KAŻDEMU WEDŁUG POTRZEB Czym choinka bez bombek, czym bez psa pancerni, tym bez wkładu Leppera intelekt Jaskierni.12
 • Playback28 sty 200812
 • Macocha Śnieżki uniewinniona28 sty 2008Według najnowszych badań baśniofilów, Królewna Śnieżka nie padła ofiarą złej macochy, ale rodzonej matki. Podczas międzynarodowego kongresu filologów w Poczdamie Heinrich Dickerdoff, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Baśni,...12
 • Fotoplastykon28 sty 200814
 • Germania28 sty 2008Niemcy rządzące Europą - o to chodzi w zamieszaniu wokół europejskiej konstytucji Niemcy odegrały kluczową rolę w budowie Europy, więc nadszedł czas, by teraz bronić Niemiec" - powiedział przed rozpoczęciem brukselskiego szczytu premier Szwecji...16
 • Eurofikcja28 sty 2008Mistyfikacje zamiast realiów są podstawą jednoczenia Europy Komentarze zachodniej prasy na temat obecnego stanu integracji europejskiej mogą wprawić polskiego czytelnika w stan pomieszania. Mało jest w nich triumfalistycznej retoryki o jedności...20
 • Praktyczna pani28 sty 2008Danuta Hübner będzie najlepszym komisarzem Unii Europejskiej - dla Francji i Niemiec Oklaskami przyjęli brukselscy urzędnicy w listopadzie 2001 r. nominację Danuty Hübner na stanowisko szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. "Nareszcie...23
 • Duma Polski28 sty 2008Powiedzmy sobie szczerze: mało kto wpada w entuzjazm, gdy dowiaduje się, że jesteśmy z Polski. Nawet przychylność jest raczej wyjątkiem. Funkcjonariusze straży granicznej i celnicy na lotniskach na widok polskiego paszportu zazwyczaj przybierają...26
 • Wojny Kisiela28 sty 2008Nagrody Kisiela 2003: socjalizm nie, wypaczenia tak Wojna nie przychodzi wtedy, gdy gotowi są na nią wszyscy, lecz wtedy, gdy gotowi są na nią niektórzy" - pisał Stefan Kisielewski. Gotowi na wojnę ze skorumpowanym państwem, głupotą i populizmem...32
 • Konstytucja Buzka28 sty 2008Lekarstwo na raka biurokracji ponad 80 lat temu znalazł przodek premiera Jerzego Buzka. Trzeba je tylko zastosować Trzech Buzków z pokolenia dziadków premiera Jerzego Buzka znalazło się w "Wielkiej encyklopedii powszechnej". W światowej...36
 • Alfabet koalicji28 sty 2008Anita Błochowiak - zrobiła w SLD chyba największą karierę: od Panny Nikt do znanej amatorki toalet i mocnych wrażeń. Posłanka SLD zasłynęła nie tylko dzięki pedałom i ich kolorowym skarpetkom. Wcześniej wykazała się szczególną predylekcją...40
 • Alfabet opozycji28 sty 2008Amfetamina - specyfik popularny w kołach zbliżonych do Ligi Polskich Rodzin. Handlował nim pewien młody ligowiec, a poseł Gabriel Janowski (już, niestety, nie w lidze) czerpał zeń energię i natchnienie do swych licznych przygód. Warto...42
 • Ubodzy krezusi28 sty 2008Miliony zarabiane przez mistrzów sportu to propagandowa bzdura "Trzy miliony dolarów w trzy lata zarobi polski nastolatek" - napisały gazety, gdy koszykarz Maciej Lampe podpisał kontrakt z New York Knicks. Lampe tych milionów nigdy nie zobaczy....44
 • Oskarżona Grażyna K.28 sty 2008Po wyroku NSA oczyszczającym Romana Kluskę wydawało się, że polowanie na biznesmenów zostało przynajmniej ograniczone. Nic z tego! Teraz obiektem polowania z nagonką została Grażyna Kulczyk. Ona oraz należąca do niej firma Fortis powinny być jak...48
 • Nałęcz - Rozwiązać państwo!28 sty 2008Nasi politycy już dzień po przegranych wyborach szukają rewanżu na rywalach Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin zgłosili wnioski o skrócenie kadencji Sejmu, czyli o natychmiastowe rozwiązanie parlamentu. Takie propozycje są...48
 • Wydarzenia - Polska 200328 sty 2008Adam Małysz jako pierwszy skoczek w historii po raz trzeci z rzędu zdobywa Puchar Świata, a do tego dwa złote medale mistrzostw świata: jeden za wszystkich Powołano sejmową komisję śledczą do zbadania afery Rywina: rywinoterapia...50
 • Powiedzenia roku28 sty 2008My jesteśmy partią godną, jesteśmy partią o bardzo dużym zapleczu społecznym i nasz elektorat oczekuje od nas postawy godnej tego poparcia, jakie mamy w narodzie JERZY JASKIERNIA szef klubu SLD Rząd próbuje przekonać Wysoką Izbę, że...50
 • Wydarzenia - świat 200328 sty 2008"Stara Europa" wypowiada zimną wojnę USA: przepaść atlantycka Autorka bestsellerowych wspomnień Hillary Clinton mierzy w Biały Dom: first Mrs. President? Epidemia SARS na Dalekim Wschodzie: tygrysia dżuma52
 • Lista nieobecności28 sty 2008POLSKA Roman Andrzejewski Żył 65 lat Biskup włocławski, krajowy duszpasterz wsi. Z zamiłowania - filolog klasyczny. 16 lat dojeżdżał maluchem z Włocławka do Lublina, by na KUL wykładać literaturę antyczną. Zmarł z powodu niewydolności układu...54
 • Giełda i wektory28 sty 2008Hossa Świat Kruszenie muru Polskie Centrum Handlowe powstaje w Berlinie. Inwestorem jest szwedzki SEB-Bank oraz niemiecka firma Grundstucksges - dowiedział się "Wprost". W siedmiopiętrowym budynku znajdą się polskie sklepy, restauracje,...58
 • Klub pięciu kontynentów28 sty 200825 najbogatszych emigrantów z Polski Barbara Piasecka-Johnson (162. miejsce na liście najzamożniejszych ludzi świata "Forbesa") nadal jest najbogatszą emigrantką polskiego pochodzenia. Jej majątek w ciągu roku zmalał jednak aż o 200 mln dolarów....60
 • Mitomania globalna28 sty 2008Pięć najbardziej szkodliwych mitów ekonomicznych We współczesnym świecie popełniono tak wiele błędów gospodarczych, że trudno wybrać najpoważniejsze lub najśmieszniejsze. Pięć koncepcji (i ich twórcy) ma jednak zasługi szczególne. Co gorsza,...70
 • Manifest kapitalistyczny28 sty 2008Własność prywatna, czyli tajemnica powstania nowoczesnej cywilizacji Kiedy w 1848 r. Marks i Engels wypowiedzieli w "Manifeście komunistycznym" wojnę własności prywatnej, uderzyli w samo serce - nie tylko kapitalizmu. Także w serce współczesnej...72
 • Rok bandytów i znachorów28 sty 2008Rekomendacje "Wprost" do Nagrody Złamanego Grosza 2003 Gdyby Grzegorzowi W. Kołodce dano dłużej pokierować naszymi finansami, spełniłaby się jego wizja, że jedynym ratunkiem dla Polski jest nasycenie gospodarki (która jest jak wyschnięta gąbka)...76
 • Filantropia spekulacyjna28 sty 2008Jak upada George Soros - "piąte mocarstwo świata" Niespełna 74-letni George Soros kreuje się na współczesnego Zorro. Jednego dnia jest bezlitosnym spekulantem, wygrywającym finansowe stracia z najpotężniejszymi państwami (w 1992 r. w ciągu kilku...82
 • Santa Claus na procesorach28 sty 2008Za elektroniczne gadżety Amerykanie płacą o jedną trzecią mniej niż Polacy W tym roku pod choinką co drugi Amerykanin znajdzie elektroniczny supergadżet. Supernowoczesny. I supertani. Sprzedawane w tym roku w Ameryce telefony komórkowe coraz...85
 • Załatwione odmownie - Podglebie cywilizacji28 sty 2008Putinowska koalicja jest "wydmuszką", zza której wygląda twarz kolejnego samodzierżcy Aresztowanie rosyjskiego miliardera Chodorkowskiego, tak jak wcześniejsze aresztowania innych biznesmenów, wstrząsnęło moskiewską giełdą. Zachwiało też...86
 • Balcerowicz wprost - Na tle liderów28 sty 2008To liberalne reformy zredukowały w Polsce szkodliwą interwencję państwa i dały ludziom wolność Wbrew populistycznym atakom Polska generalnie nie zmarnowała lat, które upłynęły od upadku socjalizmu. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych m.in....88
 • 2x2=4 - Smutne refleksje o stanie państwa28 sty 2008Społeczeństwo obywatelskie przegrywa u nas z centralistyczną mentalnością Centralizm ma się u nas znowu coraz lepiej, a państwo coraz gorzej. Wydatki budżetowe na administrację, i to głównie centralną, wzrastają najszybciej. Ich hierarchia...89
 • Supersam28 sty 2008Domowa filharmonia Przezroczysty i głęboki - tak określa się dźwięk wydobywający się ze wzmacniacza Unison Research S2K. Odbiór muzyki płynącej z kolumn jest identyczny jak w sali koncertowej. Wzmacniacz równie dobrze jak muzykę...90
 • Front Jedności Zblatowanych28 sty 2008Gdyby politycy mieli honor, okolice Sejmu byłyby usiane zwłokami samobójców i ofiar pojedynków Pojawiła się nowa harmonia społeczna. Coraz częściej słyszy się o towarzyskich imprezach, w których zgodnie uczestniczą politycy, gwiazdy rozrywki,...92
 • Polska królowa28 sty 2008Matka belgijskiej księżniczki Matyldy urodziła się w tym samym szpitalu co Aleksander Kwaśniewski Nareszcie królową będzie prawdziwa Belgijka łącząca podzielonych Flamandów i Walonów - tak w 1999 r. komentowano ślub Matyldy d'Udekem d'Acoz z...96
 • Ład chaosu28 sty 2008Norman Foster kontra Frank Gehry Wielkie bryły geometryczne wcinają się w starą zabudowę miast, często budząc lęk, że nowa architektura to tylko agresja i chaos. Norman Foster, jeden z najsłynniejszych w świecie architektów, świadomie...100
 • Policja duchowa28 sty 2008Czy anioły ingerują w nasze życie? Jeśli wierzysz w istnienie aniołów i nie uznajesz ich za takie same twory wyobraźni jak trole, centaury czy hobbity - nie musisz się wstydzić. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że w anioły wierzy 72 proc....104
 • Komisja Śledcza Satyryków28 sty 2008obcy z konstelacji LWA Kiedy zwykła logika i dedukcja zawodzą, jedynym sposobem wytłumaczenia zjawisk niepojętych bywa magia, metafizyka lub fantastyka. Ponieważ wiele wskazuje na to, że w końcowym werdykcie sądu okaże się, iż Rywin z propozycją...108
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Głos mają ryby28 sty 2008Piotrusiu! Wróciłem właśnie z Końskich, miasta w Świętokrzyskiem, gdzie nagrywaliśmy kolejny odcinek "Podróży kulinarnych". Pobyt niezwykle miły i owocny. Wyobraź sobie, że w powiecie koneckim we wsi Kołoniec, opisywanej przez Reymonta w relacji z...112
 • Druga płeć - Mężowi pod choinkę28 sty 2008Każdy mąż chciałby przynajmniej raz dziennie usłyszeć, że jest dla swojej żony bohaterem Jeden z amerykańskich dowcipów brzmi tak: "Oto nadszedł długo oczekiwany moment - właśnie otwarto Centrum Idealnego Męża. W tym supernowoczesnym markecie...114
 • Testament Ericha Kocha28 sty 2008"Wprost" dotarł do sensacyjnych zapisków Ericha Kocha, osławionego gauleitera Prus Wschodnich. Wynika z nich między innymi, że Bursztynową Komnatę, przedmiot targów o własne życie z władzami komunistycznej Polski, Koch mógł ukryć w Krasnem, w swym...116
 • Zwycięzca pustyni28 sty 2008Dawida Josefa Gryna Ben Guriona droga z ziemi polskiej do ziemi obiecanej Trudno sobie wyobrazić nowoczesny Izrael bez geniuszu i pracowitości Dawida Ben Guriona. Godne podkreślenia jest przy tym, że w pierwszym rządzie Państwa Izrael, stworzonym...120
 • Know-how28 sty 2008Nowe dzieci Urana Posługując się teleskopem Hubble'a, naukowcy odkryli dwa niewielkie księżyce Urana. W ten sposób liczba znanych naturalnych satelitów tej planety zwiększyła się do 24. Księżyce mają odpowiednio 12 i 16...122
 • Boski podręcznik28 sty 2008Czy Biblia może być przewodnikiem po starożytności? Cudów opisanych w Księdze Wyjścia, które - wedle Biblii - pomogły uciekającym z egipskiej niewoli Izraelitom, nie trzeba tłumaczyć interwencją Stwórcy. Jak dowodzi prof. Colin Humphreys, fizyk z...124
 • Strachy na Lachy28 sty 2008Duchy, czyli zaburzenia pola magnetycznego i infradźwięki? Duchy opanowały muzeum przemyskiego Zamku Kazimierzowskiego! Nie mający ochoty na spotkania ze zjawami pracownicy muzeum ogłosili strajk i odmówili pracy w nocy. W tym czasie w zamkowych...130
 • Dno skarbów28 sty 2008762 metry do 4 miliardów dolarów Gdy 27 grudnia 1693 r. w pierwszy rejs wyruszał okręt HMS "Sussex" z 80 działami na pokładzie, żaden z 560 członków załogi - z wyjątkiem admirała sir Francisa Wheelera - nie domyślał się, jaki jest docelowy port...134
 • Bez granic28 sty 2008Kontrrewolucjonista Mikołaj Są jeszcze enklawy prawdziwej wolności. Kubańczycy i w tym roku nie będą obchodzić Bożego Narodzenia. W 1969 r. Fidel Castro wykreślił je z listy świąt. Władze są zobowiązane do usuwania z ulic wszystkich świątecznych...138
 • Zarząd Europy28 sty 2008Jak w piekle Dantego, tak i w Unii Europejskiej można wyodrębnić siedem kręgów władzy Unia Europejska to z pun-ktu widzenia struktury zarządzania twór przedziwny, bardziej przypominający ZSRR niż nowoczesną demokrację zachodnią. Władza skupiona...140
 • Wojna na śmierć i życie28 sty 2008Rozmowa z Walterem Laqueurem146
 • Menedżerowie śmierci28 sty 2008Do największych sponsorów terroryzmu należą dziś Arabia Saudyjska i Unia Europejska Cherlawy i schorowany Osama bin Laden, główny animator największych zamachów na wolny świat, nie jest typem nieustraszonego bojownika. Nie ma też charyzmy...148
 • Polska na równiku28 sty 2008Władze Wyspy Bożego Narodzenia życzą ci wesołych świąt Welcome to Christmas Is' - wita przybyszów schludny barak portu lotniczego. Po betonowej płycie lotniska spacerują kraby, za płotem stoją wpatrzone w samolot i pasażerów gromadki kobiet z...152
 • Menu28 sty 2008Świat Grecki obłęd El Greco za życia nie zrobił wielkiej kariery. Jego styl wydawał się tak dziwny XVI-wiecznym odbiorcom, że krążyły plotki o rzekomym obłędzie i wadzie wzroku malarza. Nie zdobył uznania Filipa II, musiał opuścić hiszpański...156
 • Bestsellery 200328 sty 2008KINO reż. Peter Weir Pan i WŁadca: Na krańcu świata CinePix Kolejna oscarowa kreacja Russela Crowe'a. Tym razem wciela się w dowódcę brytyjskiej fregaty z początku XIX wieku - Jacka Aubreya. Przez dwa oceany ściga większy i lepiej uzbrojony...158
 • Antyamerykańska obsesja28 sty 2008Kultura staje się dekadencka, gdy przejawia skłonność do krytykowania innych kultur, a samą siebie gloryfikuje W inspirowanej przez Francję europejskiej retoryce "kulturową wyjątkowość" zastępuje "kulturowa różnorodność". W rzeczywistości oba te...162
 • Arcydzieła nijakości28 sty 2008Polscy pisarze nie potrafią zdobywać serc czytelników Witold Gombrowicz powiedział kiedyś, że narodzinom arcydzieła towarzyszy wrzawa, entuzjazm, dźwięk dzwonów. Praktyka pokazuje, że bywa inaczej. Arcydzieła Cypriana Kamila Norwida, Bolesława...166
 • DVDmania28 sty 2008Nowy gatunek telewizyjny, serial na żądanie, powstał dzięki technologii DVD To technika w największym stopniu decyduje obecnie o nowych gatunkach w kulturze popularnej. Nie byłoby blogów jako nowego rodzaju pamiętnikarstwa, gdyby nie komputery i...168
 • Ostra jazda28 sty 2008Rozmowa z KIEFEREM SUTHERLANDEM, kanadyjskim aktorem, odtwórcą głównej roli w serialu "24 godziny"170
 • Przebój na zabój28 sty 2008Superhit przychodzi jak policja, czyli nieproszony Dlaczego jedna piosenka staje się przebojem, a druga - nie, mimo że obie są do kitu? Jak to się dzieje, że tę samą piosenkę nucą w kółko jak ogłupiali zarówno pani ze sklepu, jak i traktorzysta,...172
 • Lwowska kopalnia obrazów28 sty 2008Po raz pierwszy od ponad 60 lat można w Polsce oglądać arcydzieła naszego malarstwa ze Lwowa Można tam zobaczyć obrazy Tycjana, Goi i Rubensa, a przed wojną był jeszcze Rembrandt. Można podziwiać prace Marcello Bacciarellego, Jana Matejki, Józefa...175
 • Kalendarz Sawki 200328 sty 2008178
 • Maliny narwane do picia28 sty 2008Nawet najwięksi twórcy mieli większy kłopot, żeby zrobić dobrą reklamę, niż namalować kolejny obraz John Cleese, jeden z członków Latającego Cyrku Monty Pythona, powtarza, że stworzenie dobrej, zabawnej reklamy jest trudniejsze niż napisanie...180
 • Organ Ludu28 sty 2008TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 51/52 (64/65) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 15 grudnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ballada klerykalno-postĘpowa (zamiast kolędy). Słowa i muzyka - ludowe1) Jak to premier w sondażach...181
 • Skibą w mur - Potwory i spółka28 sty 2008Polityków wiele łączy z bohaterami filmów dla dzieci, na przykład umiejętność wychodzenia z najgorszych wpadek bez szwanku Zawsze miałem podejrzenia, że politycy to postaci z filmów animowanych. Długoletnia obserwacja tej tajemniczej grupy...182