Mitomania globalna

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pięć najbardziej szkodliwych mitów ekonomicznych We współczesnym świecie popełniono tak wiele błędów gospodarczych, że trudno wybrać najpoważniejsze lub najśmieszniejsze. Pięć koncepcji (i ich twórcy) ma jednak zasługi szczególne. Co gorsza, koncepcje te (teoria, że inwestorzy zagraniczni szkodzą miejscowym gospodarkom, że handel międzynarodowy pogłębia bezrobocie, że gospodarka planowa jest lepsza od wolnorynkowej, że w gospodarce zawsze muszą być przegrani, wreszcie, że biedę można zwalczyć jałmużnami) są ciągle żywe. Wiem, że największym dobrodziejstwem świata jest wolny, niczym nie skrępowany kapitał. Jego mobilność utożsamia się wprawdzie niekiedy z określeniem american dream, nie jest to jednak wcale sen i nie śnią go tylko Amerykanie. Śnią go także Holendrzy, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Nowozelandczycy oraz, mam nadzieję, coraz częściej - Polacy. Moim dream jest to, aby świat czym prędzej pozbył się mitów i iluzji krępujących jego rozwój.
1Mit szkodników - zagranicznych inwestorów
Jedną z najkosztowniejszych pomyłek ostatnich dziesięcioleci było przekonanie, że zagraniczni inwestorzy wyzyskują mieszkańców i zasoby jakiegoś kraju, przez co ten kraj ubożeje. Ze strachu przed stratami wiele państw Trzeciego Świata unikało zagranicznych inwestycji lub nawet ograniczało handel międzynarodowy. Oczywiście, zagraniczni inwestorzy czerpią korzyści z kraju, w którym inwestują. Przecież po to lokują tam kapitał. Gdyby jednak ów kraj miał się przez to stać uboższy, Stany Zjednoczone powinny być jednym z najbiedniejszych krajów świata. Tylko w 2001 r. zagraniczni inwestorzy wywieźli z USA 270 mld USD. W dodatku inwestorzy działający w Stanach Zjednoczonych postępują tak od ponad stulecia.
Dlaczego więc Amerykanie nie zubożeli? Ponieważ właśnie zagraniczne inwestycje pomogły przekształcić ich państwo ze słabo zaludnionego, rolniczego kraju w giganta przemysłowego. Niektóre z najważniejszych linii kolejowych w Stanach Zjednoczonych zbudowano za pieniądze pochodzące z Europy. Te i inne przedsięwzięcia zapewniły Amerykanom znaczną zamożność. Europejczycy, rzecz jasna, skorzystali na tym, wywożąc część dodatkowych wpływów, ale Stany Zjednoczone nie stały się w wyniku tego uboższe, niż byłyby bez tych inwestycji.
Jeszcze bardziej dobitnym przykładem stał się Hongkong, gdy był brytyjską kolonią. To początkowo bardzo ubogie miasto za rządów brytyjskiego urzędnika, który wierzył w wolny rynek, przyciągnęło wielu zagranicznych inwestorów. Przywozili oni chętnie swój kapitał, ponieważ mogli go wywieźć w dowolnym momencie. Oczywiście, im swobodniej mogli wywozić pieniądze, tym bardziej chcieli je tam zostawić, by czerpać zyski z inwestycji. W ciągu kilku dziesięcioleci ta niewielka kolonia stała się takim gigantem gospodarczym, że jej obroty w handlu międzynarodowym przewyższały wpływy olbrzymiego subkontynentu indyjskiego.
Dopiero niedawno kraje Ameryki Południowej i Środkowej oraz państwa położone w innych, mniej rozwiniętych rejonach świata zmieniły politykę, by czerpać korzyści z kapitału pochodzącego z innych państw. Zupełnie niepotrzebnie całe pokolenia musiały żyć na niskim poziomie, zanim uznano, że strach przed zagranicznym "wyzyskiem" to nieporozumienie.

2Mit handlu międzynarodowego powiększającego bezrobocie
Kolejna pomyłka to często spotykane twierdzenie, że ograniczenia handlu międzynarodowego pozwalają chronić miejsca pracy swoich obywateli. Wprowadzone w Stanach Zjednoczonych cła na importowaną stal miały na celu obronę zatrudnienia amerykańskich pracowników przemysłu metalurgicznego. Być może w pewnej mierze przyniosło to oczekiwany skutek, ale błędne jest przekonanie, że w ostatecznym rachunku liczba uchronionych miejsc pracy przewyższała liczbę posad utraconych. W wyniku nałożenia ceł na importowaną stal amerykańscy producenci mogli podwyższyć ceny, co w rezultacie doprowadziło do wzrostu cen wszystkich produktów wytwarzanych ze stali w USA - od samochodów po platformy wiertnicze. Amerykańskie wyroby sprzedawano po sztucznie zawyżonych cenach, więc ich sprzedaż zmalała zarówno w USA, jak i na światowych rynkach, co doprowadziło do redukcji zatrudnienia.
Ponieważ o wiele więcej miejsc pracy jest w zakładach wytwarzających produkty ze stali niż w hutach, liczba zlikwidowanych stanowisk pracy znacznie przewyższała liczbę ochronionych. W czasach wielkiego kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku kraje na całym świecie prowadziły podobną politykę, wychodząc z błędnego założenia, że ograniczenia w handlu międzynarodowym pozwalają zachować miejsca pracy. W rezultacie obroty w handlu międzynarodowym spadły o połowę w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem, co sprawiło, że w ostatecznym rachunku liczba pracujących zmalała.

3Mit o wyższości gospodarki planowej nad wolnorynkową
Przypuszczalnie największym błędem świata jest teoria, że gospodarka planowa działa lepiej niż wolnorynkowa. Ta teoria wydaje się tak przekonująca, że wiele osób w najróżniejszych częściach świata nadal w nią wierzy, chociaż systemy ekonomiczne, w których wprowadzano planowanie, wielokrotnie upadały w różnych częściach świata. Niezależnie od zamożności, którą przynoszą gospodarki wolnorynkowe, część ludzi z trudem przyjmuje, że zasady wolnego rynku mają ogromną wartość. Ponadto - niezależnie od tego, jak często rozpadają się systemy gospodarki planowej - nadal wydaje się, że wszystko działałoby doskonale, gdyby tylko planowano lepiej.
Pewne dane mogą unaocznić, co w gospodarce planowej jest błędem u samych podstaw. W ZSRR specjaliści zajmujący się ustalaniem cen musieli wyznaczyć ich aż 24 mln. Dla każdego byłoby to zadanie ponad siły. Bez trudu natomiast można się z tym uporać w gospodarce wolnorynkowej, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ponad 200 mln obywateli tego kraju nieustannie śledzi stosunkowo niewielką liczbę cen - sprawdzają, ile kosztują interesujące ich produkty.

4Mit gospodarki jako gry, w której zawsze muszą być zwycięzcy i przegrani
Jednym z nie wypowiadanych wprost błędnych założeń gospodarczych jest traktowanie gospodarki jak gry, w której czyjaś wygrana musi oznaczać przegraną kogoś innego. A przecież działalność gospodarcza odbywa się przede wszystkim dlatego, że różne strony zawierające transakcje odnoszą korzyści. W przeciwnym wypadku kupowanie, sprzedawanie, wynajmowanie lub inwestowanie nie miałoby najmniejszego sensu. Oznacza to, że wszelkie ustawy, które prowadzą do ograniczenia liczby transakcji handlowych, przynoszą szkody wszystkim zainteresowanym.
Prawa układane przez tych, którzy stają po stronie pracowników przeciw pracodawcom - jest tak w wypadku przepisów dotyczących minimalnych wynagrodzeń lub ustaw chroniących miejsca pracy - nieuchronnie prowadzą do redukcji zatrudnienia. Często przynosi to większe straty osobom pracującym niż pracodawcom. Ci bowiem zawsze mają wyjście - mogą na przykład wykorzystywać więcej maszyn, by zmniejszyć liczbę zatrudnionych.
Korzyści z wynajmu nieruchomości czerpią zarówno ich właściciele, jak i wynajmujący. Wielu polityków uważa, że ustanawiając przepisy ograniczające wolnorynkowe czynsze, chronią najemców. Kontrola czynszów jednak niemal zawsze prowadzi do braku lokali mieszkalnych, ponieważ zapotrzebowanie wzrasta, a ceny mieszkań są sztucznie zaniżone. Nie należy oczekiwać, że zacznie się wówczas budować więcej mieszkań, bo ze względu na kontrolę czynszów jest to po prostu nieopłacalne. Co więcej, w takiej sytuacji nieruchomości szybciej niszczeją, ponieważ właściciele nie są już zmuszeni do remontów i należytego utrzymania domów. Niedobory lokalowe sprawiają bowiem, że zawsze będzie więcej chętnych niż mieszkań. W miastach, w których wprowadzono surowe przepisy ograniczające wysokość czynszów, zazwyczaj wzrasta liczba bezdomnych. A żyjący na ulicach ludzie, niekiedy zimą umierający z wyziębienia, raczej nie są właścicielami nieruchomości.

5Mit skuteczności pomocy ubogim
Wiele fatalnych w skutkach programów gospodarczych bierze się z chęci pomocy "ubogim". Oczywiście, są ludzie naprawdę ubodzy, którym każdy chciałby pomóc. Ale w wielu rozwiniętych i zamożnych krajach Zachodu te grupy są tak nieliczne, że można je wspierać nie tylko stosownie do potrzeb, ale nawet hojnie, nie prowadząc przy tym kampanii pochłaniających zawrotne sumy. Problem polega na tym, że statystyki dotyczące mieszkańców o niskich dochodach często wprowadzają w błąd.
W Stanach Zjednoczonych na przykład większość osób z grupy 20 proc. Amerykanów najmniej zarabiających w 1976 r. znalazła się po jakimś czasie w grupie 20 proc. zarabiających najwięcej. Amerykanie po prostu nie zostają długo w tej samej grupie dochodowej. Nazywanie ich ubogimi wówczas, gdy znajdują się w grupie o niskich dochodach - a takie osiągają, gdy są bardzo młodzi i dopiero wchodzą na rynek pracy - byłoby równie błędne jak nazywanie niepełnosprawnym kogoś, kto właśnie teraz jeździ na wózku inwalidzkim, ale oczekuje się, że za tydzień znów będzie chodzić, a za miesiąc brać udział w zawodach na bieżni.
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2003 (1099)

 • Na stronie - Huśtawka na karuzeli28 sty 2008Podobno jesteśmy tak zbudowani, że brakuje nam tego, czego mamy dosyć. Z tego powodu zapewne listonosze spędzają urlop na wczasach wędrownych, górnicy pod kołdrą, a konie jeżdżą na wczasy w siod-le. W PRL żyliśmy jak na huśtawce, co było nie do...3
 • Peryskop28 sty 2008Dwa kilogramy Polski Nie więcej niż dwa kilogramy - tyle mogą ważyć świąteczne paczki wysyłane do polskich żołnierzy w Iraku. W paczkach nie może być alkoholu i leków. Edyta Gąsiorowska ze Szczecina, żona chorążego Jacka Gąsiorowskiego z...6
 • Dossier28 sty 2008Donald TUSK wicemarszałek Sejmu RP, lider Platformy Obywatelskiej "To, że SLD nie pali się do skrócenia kadencji Sejmu, zaczyna być coraz bardziej zrozumiałe. Kiedyś premier Miller powiedział, że dziwi się karpiom, które głosują...7
 • Poczta28 sty 2008Równi i równiejsi Stronami (podmiotami, sygnatariuszami) Unii Europejskiej nie są obywatele, lecz reprezentujące ich państwa. Całkowicie nieuzasadnione jest zatem uzależnianie liczby głosów w radzie unii od liczby...11
 • Kadry28 sty 200811
 • M&M28 sty 2008 KAŻDEMU WEDŁUG POTRZEB Czym choinka bez bombek, czym bez psa pancerni, tym bez wkładu Leppera intelekt Jaskierni.12
 • Playback28 sty 200812
 • Macocha Śnieżki uniewinniona28 sty 2008Według najnowszych badań baśniofilów, Królewna Śnieżka nie padła ofiarą złej macochy, ale rodzonej matki. Podczas międzynarodowego kongresu filologów w Poczdamie Heinrich Dickerdoff, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Baśni,...12
 • Fotoplastykon28 sty 200814
 • Germania28 sty 2008Niemcy rządzące Europą - o to chodzi w zamieszaniu wokół europejskiej konstytucji Niemcy odegrały kluczową rolę w budowie Europy, więc nadszedł czas, by teraz bronić Niemiec" - powiedział przed rozpoczęciem brukselskiego szczytu premier Szwecji...16
 • Eurofikcja28 sty 2008Mistyfikacje zamiast realiów są podstawą jednoczenia Europy Komentarze zachodniej prasy na temat obecnego stanu integracji europejskiej mogą wprawić polskiego czytelnika w stan pomieszania. Mało jest w nich triumfalistycznej retoryki o jedności...20
 • Praktyczna pani28 sty 2008Danuta Hübner będzie najlepszym komisarzem Unii Europejskiej - dla Francji i Niemiec Oklaskami przyjęli brukselscy urzędnicy w listopadzie 2001 r. nominację Danuty Hübner na stanowisko szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. "Nareszcie...23
 • Duma Polski28 sty 2008Powiedzmy sobie szczerze: mało kto wpada w entuzjazm, gdy dowiaduje się, że jesteśmy z Polski. Nawet przychylność jest raczej wyjątkiem. Funkcjonariusze straży granicznej i celnicy na lotniskach na widok polskiego paszportu zazwyczaj przybierają...26
 • Wojny Kisiela28 sty 2008Nagrody Kisiela 2003: socjalizm nie, wypaczenia tak Wojna nie przychodzi wtedy, gdy gotowi są na nią wszyscy, lecz wtedy, gdy gotowi są na nią niektórzy" - pisał Stefan Kisielewski. Gotowi na wojnę ze skorumpowanym państwem, głupotą i populizmem...32
 • Konstytucja Buzka28 sty 2008Lekarstwo na raka biurokracji ponad 80 lat temu znalazł przodek premiera Jerzego Buzka. Trzeba je tylko zastosować Trzech Buzków z pokolenia dziadków premiera Jerzego Buzka znalazło się w "Wielkiej encyklopedii powszechnej". W światowej...36
 • Alfabet koalicji28 sty 2008Anita Błochowiak - zrobiła w SLD chyba największą karierę: od Panny Nikt do znanej amatorki toalet i mocnych wrażeń. Posłanka SLD zasłynęła nie tylko dzięki pedałom i ich kolorowym skarpetkom. Wcześniej wykazała się szczególną predylekcją...40
 • Alfabet opozycji28 sty 2008Amfetamina - specyfik popularny w kołach zbliżonych do Ligi Polskich Rodzin. Handlował nim pewien młody ligowiec, a poseł Gabriel Janowski (już, niestety, nie w lidze) czerpał zeń energię i natchnienie do swych licznych przygód. Warto...42
 • Ubodzy krezusi28 sty 2008Miliony zarabiane przez mistrzów sportu to propagandowa bzdura "Trzy miliony dolarów w trzy lata zarobi polski nastolatek" - napisały gazety, gdy koszykarz Maciej Lampe podpisał kontrakt z New York Knicks. Lampe tych milionów nigdy nie zobaczy....44
 • Oskarżona Grażyna K.28 sty 2008Po wyroku NSA oczyszczającym Romana Kluskę wydawało się, że polowanie na biznesmenów zostało przynajmniej ograniczone. Nic z tego! Teraz obiektem polowania z nagonką została Grażyna Kulczyk. Ona oraz należąca do niej firma Fortis powinny być jak...48
 • Nałęcz - Rozwiązać państwo!28 sty 2008Nasi politycy już dzień po przegranych wyborach szukają rewanżu na rywalach Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin zgłosili wnioski o skrócenie kadencji Sejmu, czyli o natychmiastowe rozwiązanie parlamentu. Takie propozycje są...48
 • Wydarzenia - Polska 200328 sty 2008Adam Małysz jako pierwszy skoczek w historii po raz trzeci z rzędu zdobywa Puchar Świata, a do tego dwa złote medale mistrzostw świata: jeden za wszystkich Powołano sejmową komisję śledczą do zbadania afery Rywina: rywinoterapia...50
 • Powiedzenia roku28 sty 2008My jesteśmy partią godną, jesteśmy partią o bardzo dużym zapleczu społecznym i nasz elektorat oczekuje od nas postawy godnej tego poparcia, jakie mamy w narodzie JERZY JASKIERNIA szef klubu SLD Rząd próbuje przekonać Wysoką Izbę, że...50
 • Wydarzenia - świat 200328 sty 2008"Stara Europa" wypowiada zimną wojnę USA: przepaść atlantycka Autorka bestsellerowych wspomnień Hillary Clinton mierzy w Biały Dom: first Mrs. President? Epidemia SARS na Dalekim Wschodzie: tygrysia dżuma52
 • Lista nieobecności28 sty 2008POLSKA Roman Andrzejewski Żył 65 lat Biskup włocławski, krajowy duszpasterz wsi. Z zamiłowania - filolog klasyczny. 16 lat dojeżdżał maluchem z Włocławka do Lublina, by na KUL wykładać literaturę antyczną. Zmarł z powodu niewydolności układu...54
 • Giełda i wektory28 sty 2008Hossa Świat Kruszenie muru Polskie Centrum Handlowe powstaje w Berlinie. Inwestorem jest szwedzki SEB-Bank oraz niemiecka firma Grundstucksges - dowiedział się "Wprost". W siedmiopiętrowym budynku znajdą się polskie sklepy, restauracje,...58
 • Klub pięciu kontynentów28 sty 200825 najbogatszych emigrantów z Polski Barbara Piasecka-Johnson (162. miejsce na liście najzamożniejszych ludzi świata "Forbesa") nadal jest najbogatszą emigrantką polskiego pochodzenia. Jej majątek w ciągu roku zmalał jednak aż o 200 mln dolarów....60
 • Mitomania globalna28 sty 2008Pięć najbardziej szkodliwych mitów ekonomicznych We współczesnym świecie popełniono tak wiele błędów gospodarczych, że trudno wybrać najpoważniejsze lub najśmieszniejsze. Pięć koncepcji (i ich twórcy) ma jednak zasługi szczególne. Co gorsza,...70
 • Manifest kapitalistyczny28 sty 2008Własność prywatna, czyli tajemnica powstania nowoczesnej cywilizacji Kiedy w 1848 r. Marks i Engels wypowiedzieli w "Manifeście komunistycznym" wojnę własności prywatnej, uderzyli w samo serce - nie tylko kapitalizmu. Także w serce współczesnej...72
 • Rok bandytów i znachorów28 sty 2008Rekomendacje "Wprost" do Nagrody Złamanego Grosza 2003 Gdyby Grzegorzowi W. Kołodce dano dłużej pokierować naszymi finansami, spełniłaby się jego wizja, że jedynym ratunkiem dla Polski jest nasycenie gospodarki (która jest jak wyschnięta gąbka)...76
 • Filantropia spekulacyjna28 sty 2008Jak upada George Soros - "piąte mocarstwo świata" Niespełna 74-letni George Soros kreuje się na współczesnego Zorro. Jednego dnia jest bezlitosnym spekulantem, wygrywającym finansowe stracia z najpotężniejszymi państwami (w 1992 r. w ciągu kilku...82
 • Santa Claus na procesorach28 sty 2008Za elektroniczne gadżety Amerykanie płacą o jedną trzecią mniej niż Polacy W tym roku pod choinką co drugi Amerykanin znajdzie elektroniczny supergadżet. Supernowoczesny. I supertani. Sprzedawane w tym roku w Ameryce telefony komórkowe coraz...85
 • Załatwione odmownie - Podglebie cywilizacji28 sty 2008Putinowska koalicja jest "wydmuszką", zza której wygląda twarz kolejnego samodzierżcy Aresztowanie rosyjskiego miliardera Chodorkowskiego, tak jak wcześniejsze aresztowania innych biznesmenów, wstrząsnęło moskiewską giełdą. Zachwiało też...86
 • Balcerowicz wprost - Na tle liderów28 sty 2008To liberalne reformy zredukowały w Polsce szkodliwą interwencję państwa i dały ludziom wolność Wbrew populistycznym atakom Polska generalnie nie zmarnowała lat, które upłynęły od upadku socjalizmu. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych m.in....88
 • 2x2=4 - Smutne refleksje o stanie państwa28 sty 2008Społeczeństwo obywatelskie przegrywa u nas z centralistyczną mentalnością Centralizm ma się u nas znowu coraz lepiej, a państwo coraz gorzej. Wydatki budżetowe na administrację, i to głównie centralną, wzrastają najszybciej. Ich hierarchia...89
 • Supersam28 sty 2008Domowa filharmonia Przezroczysty i głęboki - tak określa się dźwięk wydobywający się ze wzmacniacza Unison Research S2K. Odbiór muzyki płynącej z kolumn jest identyczny jak w sali koncertowej. Wzmacniacz równie dobrze jak muzykę...90
 • Front Jedności Zblatowanych28 sty 2008Gdyby politycy mieli honor, okolice Sejmu byłyby usiane zwłokami samobójców i ofiar pojedynków Pojawiła się nowa harmonia społeczna. Coraz częściej słyszy się o towarzyskich imprezach, w których zgodnie uczestniczą politycy, gwiazdy rozrywki,...92
 • Polska królowa28 sty 2008Matka belgijskiej księżniczki Matyldy urodziła się w tym samym szpitalu co Aleksander Kwaśniewski Nareszcie królową będzie prawdziwa Belgijka łącząca podzielonych Flamandów i Walonów - tak w 1999 r. komentowano ślub Matyldy d'Udekem d'Acoz z...96
 • Ład chaosu28 sty 2008Norman Foster kontra Frank Gehry Wielkie bryły geometryczne wcinają się w starą zabudowę miast, często budząc lęk, że nowa architektura to tylko agresja i chaos. Norman Foster, jeden z najsłynniejszych w świecie architektów, świadomie...100
 • Policja duchowa28 sty 2008Czy anioły ingerują w nasze życie? Jeśli wierzysz w istnienie aniołów i nie uznajesz ich za takie same twory wyobraźni jak trole, centaury czy hobbity - nie musisz się wstydzić. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że w anioły wierzy 72 proc....104
 • Komisja Śledcza Satyryków28 sty 2008obcy z konstelacji LWA Kiedy zwykła logika i dedukcja zawodzą, jedynym sposobem wytłumaczenia zjawisk niepojętych bywa magia, metafizyka lub fantastyka. Ponieważ wiele wskazuje na to, że w końcowym werdykcie sądu okaże się, iż Rywin z propozycją...108
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Głos mają ryby28 sty 2008Piotrusiu! Wróciłem właśnie z Końskich, miasta w Świętokrzyskiem, gdzie nagrywaliśmy kolejny odcinek "Podróży kulinarnych". Pobyt niezwykle miły i owocny. Wyobraź sobie, że w powiecie koneckim we wsi Kołoniec, opisywanej przez Reymonta w relacji z...112
 • Druga płeć - Mężowi pod choinkę28 sty 2008Każdy mąż chciałby przynajmniej raz dziennie usłyszeć, że jest dla swojej żony bohaterem Jeden z amerykańskich dowcipów brzmi tak: "Oto nadszedł długo oczekiwany moment - właśnie otwarto Centrum Idealnego Męża. W tym supernowoczesnym markecie...114
 • Testament Ericha Kocha28 sty 2008"Wprost" dotarł do sensacyjnych zapisków Ericha Kocha, osławionego gauleitera Prus Wschodnich. Wynika z nich między innymi, że Bursztynową Komnatę, przedmiot targów o własne życie z władzami komunistycznej Polski, Koch mógł ukryć w Krasnem, w swym...116
 • Zwycięzca pustyni28 sty 2008Dawida Josefa Gryna Ben Guriona droga z ziemi polskiej do ziemi obiecanej Trudno sobie wyobrazić nowoczesny Izrael bez geniuszu i pracowitości Dawida Ben Guriona. Godne podkreślenia jest przy tym, że w pierwszym rządzie Państwa Izrael, stworzonym...120
 • Know-how28 sty 2008Nowe dzieci Urana Posługując się teleskopem Hubble'a, naukowcy odkryli dwa niewielkie księżyce Urana. W ten sposób liczba znanych naturalnych satelitów tej planety zwiększyła się do 24. Księżyce mają odpowiednio 12 i 16...122
 • Boski podręcznik28 sty 2008Czy Biblia może być przewodnikiem po starożytności? Cudów opisanych w Księdze Wyjścia, które - wedle Biblii - pomogły uciekającym z egipskiej niewoli Izraelitom, nie trzeba tłumaczyć interwencją Stwórcy. Jak dowodzi prof. Colin Humphreys, fizyk z...124
 • Strachy na Lachy28 sty 2008Duchy, czyli zaburzenia pola magnetycznego i infradźwięki? Duchy opanowały muzeum przemyskiego Zamku Kazimierzowskiego! Nie mający ochoty na spotkania ze zjawami pracownicy muzeum ogłosili strajk i odmówili pracy w nocy. W tym czasie w zamkowych...130
 • Dno skarbów28 sty 2008762 metry do 4 miliardów dolarów Gdy 27 grudnia 1693 r. w pierwszy rejs wyruszał okręt HMS "Sussex" z 80 działami na pokładzie, żaden z 560 członków załogi - z wyjątkiem admirała sir Francisa Wheelera - nie domyślał się, jaki jest docelowy port...134
 • Bez granic28 sty 2008Kontrrewolucjonista Mikołaj Są jeszcze enklawy prawdziwej wolności. Kubańczycy i w tym roku nie będą obchodzić Bożego Narodzenia. W 1969 r. Fidel Castro wykreślił je z listy świąt. Władze są zobowiązane do usuwania z ulic wszystkich świątecznych...138
 • Zarząd Europy28 sty 2008Jak w piekle Dantego, tak i w Unii Europejskiej można wyodrębnić siedem kręgów władzy Unia Europejska to z pun-ktu widzenia struktury zarządzania twór przedziwny, bardziej przypominający ZSRR niż nowoczesną demokrację zachodnią. Władza skupiona...140
 • Wojna na śmierć i życie28 sty 2008Rozmowa z Walterem Laqueurem146
 • Menedżerowie śmierci28 sty 2008Do największych sponsorów terroryzmu należą dziś Arabia Saudyjska i Unia Europejska Cherlawy i schorowany Osama bin Laden, główny animator największych zamachów na wolny świat, nie jest typem nieustraszonego bojownika. Nie ma też charyzmy...148
 • Polska na równiku28 sty 2008Władze Wyspy Bożego Narodzenia życzą ci wesołych świąt Welcome to Christmas Is' - wita przybyszów schludny barak portu lotniczego. Po betonowej płycie lotniska spacerują kraby, za płotem stoją wpatrzone w samolot i pasażerów gromadki kobiet z...152
 • Menu28 sty 2008Świat Grecki obłęd El Greco za życia nie zrobił wielkiej kariery. Jego styl wydawał się tak dziwny XVI-wiecznym odbiorcom, że krążyły plotki o rzekomym obłędzie i wadzie wzroku malarza. Nie zdobył uznania Filipa II, musiał opuścić hiszpański...156
 • Bestsellery 200328 sty 2008KINO reż. Peter Weir Pan i WŁadca: Na krańcu świata CinePix Kolejna oscarowa kreacja Russela Crowe'a. Tym razem wciela się w dowódcę brytyjskiej fregaty z początku XIX wieku - Jacka Aubreya. Przez dwa oceany ściga większy i lepiej uzbrojony...158
 • Antyamerykańska obsesja28 sty 2008Kultura staje się dekadencka, gdy przejawia skłonność do krytykowania innych kultur, a samą siebie gloryfikuje W inspirowanej przez Francję europejskiej retoryce "kulturową wyjątkowość" zastępuje "kulturowa różnorodność". W rzeczywistości oba te...162
 • Arcydzieła nijakości28 sty 2008Polscy pisarze nie potrafią zdobywać serc czytelników Witold Gombrowicz powiedział kiedyś, że narodzinom arcydzieła towarzyszy wrzawa, entuzjazm, dźwięk dzwonów. Praktyka pokazuje, że bywa inaczej. Arcydzieła Cypriana Kamila Norwida, Bolesława...166
 • DVDmania28 sty 2008Nowy gatunek telewizyjny, serial na żądanie, powstał dzięki technologii DVD To technika w największym stopniu decyduje obecnie o nowych gatunkach w kulturze popularnej. Nie byłoby blogów jako nowego rodzaju pamiętnikarstwa, gdyby nie komputery i...168
 • Ostra jazda28 sty 2008Rozmowa z KIEFEREM SUTHERLANDEM, kanadyjskim aktorem, odtwórcą głównej roli w serialu "24 godziny"170
 • Przebój na zabój28 sty 2008Superhit przychodzi jak policja, czyli nieproszony Dlaczego jedna piosenka staje się przebojem, a druga - nie, mimo że obie są do kitu? Jak to się dzieje, że tę samą piosenkę nucą w kółko jak ogłupiali zarówno pani ze sklepu, jak i traktorzysta,...172
 • Lwowska kopalnia obrazów28 sty 2008Po raz pierwszy od ponad 60 lat można w Polsce oglądać arcydzieła naszego malarstwa ze Lwowa Można tam zobaczyć obrazy Tycjana, Goi i Rubensa, a przed wojną był jeszcze Rembrandt. Można podziwiać prace Marcello Bacciarellego, Jana Matejki, Józefa...175
 • Kalendarz Sawki 200328 sty 2008178
 • Maliny narwane do picia28 sty 2008Nawet najwięksi twórcy mieli większy kłopot, żeby zrobić dobrą reklamę, niż namalować kolejny obraz John Cleese, jeden z członków Latającego Cyrku Monty Pythona, powtarza, że stworzenie dobrej, zabawnej reklamy jest trudniejsze niż napisanie...180
 • Organ Ludu28 sty 2008TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 51/52 (64/65) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 15 grudnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ballada klerykalno-postĘpowa (zamiast kolędy). Słowa i muzyka - ludowe1) Jak to premier w sondażach...181
 • Skibą w mur - Potwory i spółka28 sty 2008Polityków wiele łączy z bohaterami filmów dla dzieci, na przykład umiejętność wychodzenia z najgorszych wpadek bez szwanku Zawsze miałem podejrzenia, że politycy to postaci z filmów animowanych. Długoletnia obserwacja tej tajemniczej grupy...182